REKLAMA

Darmowa pomoc prawna - jak to będzie działać?

Salon Radia TOK FM: Teraz Solska!
Data emisji:
2015-04-23 20:00
Prowadzący:
Czas trwania:
51:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór państwu Joanna Solska dzisiaj będzie o prawie, ale oprawie w sposób taki będziemy starali użytkowy w z 1 strony wiemy, że to przysłowie dość powszechne, że nieznajomość prawa nie usprawiedliwia sytuację, kiedy się tą sprawą naruszyło w ale z drugiej strony zbadań wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat aż 80 % Polaków nie korzystała w ogóle z usług prawnika czy to znaczy, że jesteśmy tak świetnie zorientowani w gąszczu przepisów czy może tak biedni, że Rozwiń » nas na prawnika nie stać ich do pytania adresuje do naszego dzisiejszego głównego gościa, którym będzie jest pan minister Cezary Grabarczyk minister sprawiedliwości dobrze Wiktor pana, ale dzisiaj wszystko jest inaczej konia z naszej rozmowie będą się na razie przesłuchiwał 2 panie i pani mecenas ani Sarmaci kask z krajowej rady Adwokackiej i pani Grabowska Moroz z Helsińskiej fundacji praw człowieka, ale na razie oddajemy głos panu ministrowi wracam do domu tego swego pytania czy jesteśmy tak świetnie zorientowani w prawie nie potrzebujemy prawników co nas na nich jest pani redaktor przytoczyła dane, które potwierdzają taką obiegową opinię, że mamy w Polsce do czynienia z wykluczeniem dostępie do usług prawniczych, gdy trzeba skorzystać z fachowej wiedzy prawników najczęściej kierujemy się do adwokatów do radców prawnych i o nich świadczy usługi prawnicze odpłatnie jej koszt tej usługi dla wielu bardzo wielu Polaków bardzo wielu obywateli jest taką barierą w tym, by nie do pokonania i mamy do czynienia z wykluczeniem w dostępie do do wiedzy prawniczej dlatego to czy kilkunastu lat przynajmniej ja obejmuje aż 5 grup trwają próby stworzenia ustawy, która zagwarantowałaby dostęp do pomocy prawnej tym, którzy nawet tej pomocy potrzebują, a nie stać ich na sfinansowanie porady adwokata czy resort też radców prawnych w tym czasie w górę wypożyczenie znosi próżni szereg organizacji pozarządowych stowarzyszenia fundacje wyspecjalizowało się z niesienia takiej pomocy jej jest w pewnym zakresie, ale to robią bezpłatnie w PRL i one świadczą, że temu pomoc bezpłatnie w grę, pozyskując na sfinansowanie tych swoich prac środki z różnych źródeł poprzez dotacje czy to my prywatnych czy to wsparcie ze strony samorządów szereg instytucji publicznych także świadczyć tego rodzaju poradnictwo np. minister finansów uruchomił infolinię dzisiaj obsługuje widziało już ponad 200 pracowników Belmy pojawiają się tego rodzaju punkty w samorządach, ale to nie jest zorganizowany system, który obejmuje cały kraj decyzji na razie mamy także w różnych punktach możemy liczyć na pomoc także pomoc darmową, ale państwo czym się różni nasze państwo od innych krajów unijnych o tej inne kraje swoim obywatelom świadczą bezpłatną pomoc prawną to prawda jesteśmy 1 z ostatnich krajów Unii Europejskiej, który takiego systemu jeszcze nie stworzył dodajmy, że mówimy o pomocy prawnej przedsądowej na etapie postępowania sądowego pełni osoba, która nie jest w stanie bez uszczerbku dla siebie i swojej rodziny ponieść kosztów zastępstwa procesowego może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu, ale najpier w w chciałam, żeby słuchacze, którzy z prawem nie mieli do tej pory do czynienia z prawnikami jeszcze mniej, żeby uświadomili sobie, o czym mówimy, bo z tego co pan minister mówi to państwo postanowiło w końcu woja od tej bezpłatnej pomocy prawnej to ja słyszę od kilku pana poprzedników i żadnemu się tego projektu nie udało w śniegiem przeforsować przez Sejm staje się on nigdy nie, a nie ujrzał światła dziennego, czyli do wyborów mamy kilka miesięcy, a on tryska optymizmem, że pan się to uda i zacznijmy od tego co to ma być co się panu ma udać po pierwsze po raz pierwszy mamy pełną gwarancję sfinansowania tej odpłatnej pomocy prawnej Bell, która będzie świadczona beneficjentom z budżetu państwa na poziomie około 100  000 000 rocznie tak to ma być beneficjent beneficjentem będą w osoby, które dziś korzystają z pomocy społecznej warto podkreślić, że z pomocy społecznej korzystają nie tylko ci, którzy mają bardzo niski dochód na osobę w rodzinie, ale świadczenia z pomocy społecznej mogą przysługiwać z powodu wielodzietności z powodu bezdomności z zawodu jest od bezrobocia z powodu urazu, który wiąże się z Sieradz w tym ustawa o pomocy społecznej przewiduje 12 przyczyn czyli jakie to nie mów o przyczynach mocno grupa, czyli beneficjenci pomocy społecznej drugą grupą będą seniorzy, czyli osoby, które ukończyły 70 piąty 0 i życia zgodnie z założeniami projektu ustawy, który już stał się drukiem sejmowym rząd przyjął na 1 projekt, który w ubiegłym tygodniu na posiedzeniu rady ministrów we wtorek to będą posiadacze karty dużej rodziny w UE i kolejną grupę będą stanowili weterani i kombatanci, ale tak jakoś się legitymuje każda z tych grup może udowodnić się w punkcie pomocy w lesie, w którym będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawną bądź dowodem osobistym bądź legitymacją w bądź też z zaświadczeniem już jest się beneficjentem pomocy społecznej czy pandy ma to policzone jak duża maksymalnie może być ta liczba osób my szacujemy, że grupa beneficjentów sięgają około 5 ,5 może sięgać, a to może sięgać około 5 ,51 000 000 osób i to jest punkt startu metę przygotowaliśmy projekt, który mam nadzieję będzie ustawą używał jej minister także w tej ustawie jest zobowiązany, aby po każdym roku funkcjonowania systemu do końca czerwca przygotować analizę jak działa w ten system w jaki sposób obsługiwane są te grupy beneficjentów czy przypadkiem pojawiają się możliwości rezerwy, aby poszerzyć grupę o beneficjentów i sądzę, że moi następcy będą korzystali z tego wzajemnych, kto może się poczuć adresatem tej ustawy się ona wejdzie w życie, a ja bym teraz prosiła pana, żeby nie prawniczym, ale ludzkie językiem powiedzieć, w jakich sytuacjach, gdy obywatel, do którego ta ustawa jest adresowana może się zwrócić o taką pomoc i do kogo on ma się zwracać, bo pan użył sformułowania postępowanie przedsądowe, które w nos spowodował Zoja wymienić sam nie wiem co to znaczy to znaczy że, gdy potrzebne do lasu korespondencja z urzędów każdego z każdego będzie można pójść z takim urzędowym pismem do punktu, w którym będzie świadczona pomoc prawna i poprosić o zinterpretowanie o wyjaśnienie po co chodzi nadawcy tego pisma w zasadzie Rita nie musi być PiS osądu nie muszą może być pismo z jakiego urzędu z każdego urzędu to może być pismo z urzędu gminy to może być w razie pismo z urzędu skarbowego także istnienie tego rodzaju Johna urzędy się wyspecjalizowały w języku, którego nie rozumiemy usługi będą świadczone w tych punktach jest grupa wyłączeń nie w każdej sprawie będzie można uzyskać na porady, skąd ja będę wiedziała co z prawa, bo wyłączona czy mogę to także w tym punkcie będzie wyjaśniane przyjmujemy założenie, że jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą pod tą prowadzi go na własny rachunek na własne to one Day będzie beneficjentem tej ustawy tak, ale przewidzieliśmy wyjątek przy, jeżeli ktoś będzie chciał rozpocząć działanie na własny rachunek to w tej sprawie będzie mógł także zasięgać należy płatnej pomocy prawnej śnieg nie jest kombatantem jeśli nie jest seniorem jeśli nie korzysta z opieki społecznej nie włączano narażeni na głowie na razie musi należeć do drugiej z tych grup wyrobów mało prawdo po lidze rezerwy na, ale załóżmy panie ministrze moja posiadacze karty dużych rodzin my będą na pewno korzystali także i z tego rodzaju pomocy moja obawa wątpliwość dotyczy czegoś takiego Jasia z panem zgadzam, że ta ustawa jest szalenie potrzebna, ponieważ państwo na miasto winne, ale wydaje mi się ze państwową ani prof. Łętowska, gdy używała nie wiem czy dokładnie w takich sytuacjach sformułowania, że państwa abdykował i ja też mam od w wielu już lat takie wrażenie, że państwo nas osierociła, ponieważ różnego rodzaju korporacje zadbały sobie w od pewnego rodzaju protezy, że one w dochodzeniu od nas roszczeń przy tym dość nieruchoma owym w sądownictwie, gdy mają taki tryb, który im gwarantuje, że te sprawy załatwiam szybciej banki miały ten bankowy tytuł egzekucyjny z kolei korporacje doczekały się z e-sądu, z którego pana poprzednicy byli bardzo dumni zdarza się oni jeśli my im coś jesteśmy winni to te korporacje te instytucje mają tryb szybkiego dochodzenia roszczeń jeśli obywatel uzna, że bank działa na jego szkodę za ubezpieczyciel go krzywdzi, gdy zaś korporacja jest jakaś wobec niego nie w porządku on jest skazany na ten aparat sprawiedliwości taki, jaki on jest w tej chwili ruch aby, czyli on nie może iść do e-sądu on musi iść do tradycyjnego sądu to czekać kilka lat na wyrok to oczywiście nie w każdym przypadku tak musi być w punktach dodajmy, że tych punktów jeśli świadczących pomoc prawną na podstawie przygotowanej ustawy powstanie 1524 to będzie bardzo gęsta sieć przyjmujemy założenie, że na 25  000 mieszkańców powstanie 1 taki punkt w powiecie, gdzie go szuka najłatwiej będzie znaleźć się u starosty, ponieważ to starosta będzie wskazywał on bardziej, że nie wszyscy wiemy, gdzie urzęduje w barze u niego z w powiecie będą zlokalizowane te punkty pomocy prawnej od 2017 roku będzie działała infolinia, ale jeśli 2 lata, a ustawy co pan przepchnąć w tej kadencji ustawę chcemy, żeby Sejm w bieżącej kadencji przyjął ustawę, żeby zaczęła ona obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku, czyli 2016 potrzebujemy mniej więcej roku na przeprowadzenie pełnej procedury związanej z wyłonieniem operatora, który będzie obsługiwał też infolinię dlatego dokładamy jeszcze 1 rok, gdy chodzi o ten drugi komponent ustawy, czyli informację prawną dodajmy, że ustawa zawiera jeszcze 1, ale w edukacji prawnej społeczeństwa no tutaj państwo też ma przepraszam za sformułowanie za uszami, bo jakoś się tym nie przejmowała do tej pory, ale dostrzegliśmy to zaniedbanie po IG bardzo dużo obiecuję sobie o współpracy z ministrem pracy i polityki społecznej z panem ministrem Kosiniakiem-Kamyszem on bardzo życzliwie podszedł do tej propozycji wspierał mnie w pracach nad projektem rządu minister pan mówi starosta, ale człowiek się nie dostanie do starosty, gdzie szukam każdy starosta będzie zainteresowany, aby mieszkańcy jego powiatu mieli pełną informację na ten temat, gdzie mogą uzyskać pomoc prawną poza tym tego rodzaju informacje będzie można uzyskać je w siedzibach Okręgowej rady Adwokackiej nowy zarząd nie wierzy też są w kręgach znalezienia radców prawnych i tam będzie można także uzyskać te informacje telefoniczne już w pierwszym roku funkcjonowania systemu w no to teraz nie robimy przerwy dzisiaj wszystko jest inaczej jej dopuszczamy do dyskusji, gdy obie panie, czyli jej witam panią ani zagnać casco w kraju owej rady Adwokackiej w oczy w końcu i panią Barbarę Grabowską oraz Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry witam hobby wielki dzień dobry, gdy zacznijmy może od tego że, gdy w miniony Łykend to była sobota 3 w niedzielę w sobotę, gdy adwokaci w całej Polsce mieli taką akcję bezpłatnych porad prawnych proszę powiedzieć ci ja pytam panią Graczyka, skąd tylko co wam takie akcje za darmo w to była już dziewiąty w ta edycja bezpłatnego od niego porad adwokackich pomysłodawczynią była prezes ówczesna prezes Naczelnej rady Adwokackiej adwokat Joanna Agacka Indecka i była to odpowiedź adwokatury właśnie na problemy z uchwaleniem ustawy o przedsądowej pomocy bezpłatnej pomocy jest to akcja skierowana do osób potrzebujących pomocy prawnej i sercu przede wszystkim ze względu na bardzo niską świadomość społeczną my w czasie tej akcji nie weryfikujemy stanu majątkowego osób, które się zgłoszą, czyli mogłam się odgrażać teoretycznie osoby, których pan minister nie przewiduje, iż tak jak beneficjentów generalnie jest ona kierowana do osób w trudnej sytuacji, które są wykluczone ze względu na swoją sytuację majątkową natomiast zgłaszały zgłaszały się im to akceptujemy osoby, które pan, które mogą sobie pozwolić na zasady ich na warunkach normalnych komercyjnych na poradę, ale traktujemy, toteż jako akcję, która podnosi świadomość prawną społeczeństwa także, by obywatel zgłaszał się do maja profesjonalnego pełnomocnika nie na etapie, na którym już kompletnie nie można nic zrobić albo koszty do tej pory w mocy prawnej są bardzo duże n p . jak puka komornik albo jest już wyrok po Sądu I instancji, bo wtedy pomoc jest dużo trudniejsza od bomb barszczu na dużo większym wysiłkiem i też efekt tego pozytywny jest znikomy ważne jest, żeby Polacy znali prawo znali legalne formy rozwiązywania problemów prawnych i ważne jest, aby nie próbowali na zasadzie strusie chować głowy w piasek iluzja anonim jest żywe muzeum ani serwer nas pan minister mówił o barierach bardzo poważnych w naszym przypadku o barierach finansowych do pomocy prawnej ja dostrzegam jeszcze 1 nie wiem czy nie równie ważną, a czasami ważniejszą znamy niekoniecznie zawsze mamy świadomość, że my tej pomocy prawnej potrzebujemy czy są w przychodzą mi do głowy przykłady związane właśnie z e-sądem i kiedy obywatel w ogóle nie ma świadomości, że gdzieś się toczy jakaś sprawa, której on jest bohaterem w pewnym momencie on dostaje awizo sądu pani miejsca tak i albo awizo przychodzi na zły adres albo przyszła na dobry adres, a zainteresowany jak dowiaduje się, że drugi jest sądowy to na wszelki wypadek nielegalnie za nie odbiera, a nawet jak odbiera dochowa w szufladzie myślę, że nic nie stanie, ale następnym krokiem jest już żywienie się komornika, który egzekwuje on się nie zjawić się może wyjść na konto nowo to jest właśnie z mieniem, czyli zajmuje Jerzy Engel środki na koncie zajmuje wynagrodzenie za prace ewentualnie w drastycznych sytuacjach chodzi zajmuje ruchomości, które się znajdują w mieszkaniu w prasie powiedzieć, jakimi sprawami przychodzili ludzie w czasie tego od tej darmowej akcji w zasadniczy to były sprawy rodzinne sprawy spadkowe takie związane ze zwykłym rodzinnym życiem, aczkolwiek dostałem sygnały, że coraz więcej pojawia się spra w ludzi, którzy mają problemy z bankami, czyli zaległy byłyby wzięli kredyt, którego nie byli w stanie spłacać i przez ich to co właśnie potwierdza moją tezę, że trzeba jak najszybciej zjawić się pod dom pomocy to był fakt, że przy zobowiązaniach np. banku im później im dłużej się toczy postępowanie nie tym te należności mogą one rosnąć rosnąć przez Leo kary odsetki o koszty egzekucji koszty postępowania sądowego i wtedy to są już z drobnego kredytu, który jest na 10  000 może się jeszcze urodzić do 2030 lat naszej rozmowie powinien ich do tego banku próbować negocjować ja wiem, że to jest dość naiwna teza, bo banki nie zawsze chcą rozmawiać z delikwentem ciasto ten dług był po prostu sprzedają co co pomoże prawnik w tej stawce czy prawnik profesjonalna po pierwsze to jest profesjonalista, który zna przepisy zna pr. bank . bez dna rozwiązania legalne nerek i może po pierwsze, uczestniczyć w negocjacjach przedstawić może zaproponować inne formy rozwiązania problemu niekoniecznie czekanie na samorozwiązanie się problemu jest najlepszą drogą obym się sam nie rozwiąże na pewno panie ministrze 3 i pan nie obawia się tej bariery, że właśnie ludzie mogą sobie w nie uświadamiać są oni potrzebują prawnika w le my będziemy starać się o promować się ten system dlatego ustawa przewiduje 3 komponenty pomoc prawną informację prawną i edukacji i w zasadzie każdy jest komponentów będzie pomagał podnosić poziom świadomości prawnej w naszym kraju moim zdaniem na tym polegał przełom, bo dziś, nawet jeżeli mamy rozbudowany system społecznej społecznego poradnictwa prawnego, nawet jeżeli to robią, by samorząd to to jest takie działanie reaktywnych, a to jest nie ma tej szerokiej akcji uświadamiania, że nie tylko formalnie jesteśmy równi wobec prawa, ale też, że możemy zapukać do punktu poradnictwa i tam uzyskać tę realną rzeczywistą pomoc jej w itu itu itu jest na NN na naprawy dlatego mi zależy, żeby ta ustawa została uchwalona w do końca tej kadencji, bo to będzie przełom pani dostrzega ten przełom pani Barbara Grabowska-Moroz Helsińska Fundacja praw człowieka jako optymistka muszę powiedzieć, że przełom jest to, że to ustawa trafiła do Sejmu, a jest uchwalony został jako realista kas z kolei kiedy czytam gdzieś jakiś krąg adresatów tej ustawy to przyznam, że to mój optymizm odchodzi na dalszą na dalszy plan i wydaje mi się żoną Emil w może okazać niewystarczające teren ten katalog adresatów, dlatego że w, ale pan minister wydał 5  000  000 do 5  000 000 zloty ani by poszerzyła katalog od kogo pilnym zastanawiam się notka z ZUS-em osoby, która mieszka w dużym mieście zarabiają krajową minimalną, czyli 1006 zł ja się nie mieści w tych progach pomocy społecznej jest sama, więc nie ma karty dużej rodziny ma to jest 35 lat, więc też nie spojrzą kombatant ma nie ma powyżej 700 piątego roku życia tak się też zdarzyć, że nie jest alkoholikiem ani Arkona Money jest wchodzić w teście grupa osób, do których adresowany jest ustawa o pomocy społecznej i wydają się, że z takiego dochodu, który ma miesięcznego po może nie starczyć pieniędzy czy jej na to, żeby pójść do profesjonalisty nawet jeśli ta porada prawna będzie bardzo krótka i nie może kosztować 100 zł prawdopodobnie być może też tego w budżecie domowym nie stać zaliczyli kazus, który moim zdaniem w tej ustawie nie znajdzie odpowiedzi, a ja chciałam, żeby pan je wyposażył w ten katalog sytuacji, w których my niekoniecznie zdajemy sprawę, że my potrzebujemy pomocy prawnika to jest to co ja wiedziałam o tym, awizo, że nie odbieram, ale to nie jest 11 akcji Netii z praktyki fundacji Helsińskiej przyznam, że głównymi grupami, które zgłaszają się do nas o pomoc prawną to z popiersiem więźniowie, którzy nie mają dostępu do pomocy prawnej szkole ma dostęp do kodeksów w miarę aktualnych lub też do wcześniej aktualność i faktycznie dużo czytają, ale pomocy prawnej realnej nie mają i druga grupa to są cudzoziemcy tak oni zostaną objęci tą ustawą to jest inny sektor to jest MSW tam są odrębne ustawy broni też to inni nie znają odpowiedzi na swoje pytania przyznam, że pomoc dla cudzoziemców bez pomocy bardzo profesjonalnej faktycznie te punkty muszą być widoczne czas faktycznie zdarza się także w takich sprawach życia codziennego nie wezwanie z firmy jakaś faktura zaległa cisza awizo faktycznie nie do strzeżenie powagi tej sytuacji bardzo często z głównym powodem problemów to nie jest 1 września 2 na zasadzie dmuchania na zimne pewnej takiej przezorności być może to wynika z właśnie braku kultury prawnej COS, ale czy mogłaby pani przybliżyć właśnie te sytuacje, kiedy my nie wiemy, że potrzebujemy pomocy, a już powinno nam coś zadzwonić tel kom nie umiemy tego w rozróżnić dźwięku tego dzwonka proste przykład, jeżeli zawieramy umowy sprzedaży nabywamy nieruchomość, która często jest to kilkaset tysięcy złotych w tonie idziemy po poradę do prawnika do adwokata radcy prawnego tylko zawieramy umowy i dopiero wtedy, jeżeli coś z tą umową się inni nie dzieje dobrze to wtedy zjawiamy się ład pokoju w kata bądź radcy prawnego i wtedy czeka nas proces zapłacenie 5 % od wartości przedmiotu sporu zapłacenie wynagrodzenia prawnika, a często jest to sytuacja, w której nie mamy ani pieniędzy ani nieruchomości, ale myślę, że ktoś, kto przeprowadza transakcję za kilkaset tysięcy złotych to powinien jak zarobił tyle pieniędzy to powinien mieć taką świadomość prawną czy kilkaset tysięcy w przypadku nieruchomości to jest często mieszkanie 30 metrowe to nie są ogromne kwoty i to są często z nim transakcji, które są normalnym powszechnym niespotykany u notariuszy osoba, która zamierza wydać te 300  000 zł czy 320  000 zł na takie mieszkanie nie idzie do prawnika i nie konsultuje umowy co więcej, jeżeli zawiera umowę kredytową na tę Trzciel 200300  000, gdzie podpisuje zgodę byłoby poddanie się egzekucji to też nie konsultuje zwykłych rzeczy oczywiście chroni go to, że jest konsumentem i może w przypadku przedsiębiorcy powoła się nad te przepisy, że nie był świadomy, ale jeżeli to nie jest przedsiębiorca to powinien wcześniej przyjść do adwokata i spytać się jak można zabezpieczyć wykonanie umowy czy to umowa jest zgodne z prawem i czy dostatecznie zabezpiecza jego interes umiemy jeszcze wymienić takie sytuacje, kiedy nie zawsze my sobie zdajemy sprawę z tego, że potrzebujemy pomocy wydają się, że on jest pewna przestrzeń w zbrojach Agaty mróz, kiedy prokurator wzywa nas na przesłuchanie, a my nie jesteśmy świadomi tego co czytamy my dostajemy formularz połączenia tam jest informacja o tym, że w niektórych przypadkach możemy odmówić odpowiedzi na pytanie, że jeśli zmieniamy adres zamieszkania musimy o tym, poinformować organ prowadzący postępowanie tyle tego nie zrobią to znowu to awizo będzie wysłany pod adres a kiedy my jesteśmy pod adresem bata się okazuje, że n p . trzeba się stawić, bo ktoś sam chce zarzuty przedstawić w trakcie postępowania karnego albo na skoczni wiem, że w momencie, kiedy jesteśmy przesłuchiwani charakter już osoby podejrzane to możemy wnosić o obrońcę z urzędu, za którego nie musimy płacić muszą udowodnić, że nie stać nas na pokrycie tych tych kosztów obrony, a względnego podstawą stworzy trzeba zawnioskować o tego od lutego obrońcy w postępowaniu karnym jak naj naj wcześniejszym etapie tanie ani setny kask najprostszą chyba tą, która dotyczy prawie wszystkich albo większości to jest kwestia ustawy o ustroju małżeńskiego, czyli formy rozliczenia czy gromadzenie majątku wspólnego przez małżonków mojej praktyce piętnastoletniej, gdzie specjalizuje się wprawie rodzinnym tylko raz czy 2 × przyszedł ktoś i powiedział jak uregulować sytuację majątkową małżonków przed zawarciem związku małżeńskim, ale chce pani powiedzieć, że zawsze przed zawarciem każdego związku małżeńskiego dobrze byłoby się konsultować z wydawnictwem przynajmniej w zakresie tego, jakie są uprawnienia czy chce, żeby to było ustawowo, czyli wszystko co zarobimy Nisko nabędziemy będzie majątkiem wspólnym czy ERP czy chcemy mieć od rozdzielność czy chcemy rozszerzyć naszą wspólność małżeńską majątkową to jest ważne dla czegoś się obierają zwykle nie myślą o pieniądzach dla kogoś intercyza pachnie Orzeszkową, dlatego że mamy rozwody teraz coraz częściej coraz więcej małżeństw kończy się rozwodem, a wtedy są ciężkie uciążliwe procesy o podział majątku do czego powinniśmy jeszcze przed ślubem zdawać sprawę spraw i obowiązków, które wiążą jej zawarciem związku małżeńskiego ilustruje sytuacja o niemal o wyjeździe z najlepszą sytuację jest to, że rodzice przed zawarciem związku małżeńskiego dają PL mogą dać mieszkanie po zawarciu związku małżeńskiego, jeżeli dają pieniądze, a nie kupują mieszkanie darowuje 1 z małżonków k, czyli swojemu synowi czy córce co tylko dają pieniądze to potem przy ewentualnym rozwodzie w momencie, kiedy jest rozliczenie jest bardzo trudno udowodnić, że rodzice dali tylko swojemu synowi, a nie małżeństwu, czyli jak rodzina mają zamiar dać mieszkanie to nie dają przed ślubem dokładnie co jest, w którym trzeba, by było ich liczby się zastanowić natomiast te wszystkie przesunięcia majątkowe, które są w poczuciu, że małżeństwo jest święte i nigdy nie nie rozpadnie się w tym zaufaniu małżeńst w z małżonków, że będzie z kim jest cudownie nie potem kończy się przed w przypadku rozwodu bardzo trudnymi rozliczeniami, bo albo MOSiR -u zawarcie z małżeństwa są 3 masy majątkowe majątki osobiste każdego z małżonków majątek wspólny i ludzie wtedy nie zastanawiają się przesuwają np. sprzedają swoje małe mieszkanie kawalerskie i ich do rzucają do tego worka, żeby kupić mieszkanie wspólne i potem przychodzą do adwokata i ile to jest mieszkanie to jest jakby wszystko Kai natomiast, jeżeli to są pieniądze na koncie, a bank ma obowiązek przetrzymywać przez 5 lat tylko dokumenty to często nie ma śladu uziemieni przez godzinę dłużej przed ślubem jakieś swoje oszczędności i nie jestem świadoma tego, że za chwilę po ślubie oszczędności będą naszymi wspólnymi on-line nic nie obchodzi, ale jeżeli nabywamy cokolwiek za to oszczędności wspólnie z mężem no to później trudno zaciera się, iż te granice co było moje, a co jest nasze auto potem bardzo się liczyć często po 15 latach z dużą grupę tych spraw zaś kre w będą stanowiły sprawy lokalowe różne rodzaje związane z najmem często będą od wynajmującego otrzymywali wezwania związane z podnoszeniem czynszów z nakładaniem jakichś dodatkowych obowiązków będzie można wówczas z takim wyzwaniem zwrócić się do punktu poradnictwa i uzyskać stosowną poradę także czasami spółdzielnią formułują określone w oczekiwania w stosunku do członków spółdzielni moim zdaniem też warto zwrócić uwagę na dużą grupę spra w, która wiąże się wiąże się z takimi mętny relacjami w rodzinach, które mają charakter patologiczny i mogą się wiązać się czy to są przemocą ekonomiczną choćby nie alimentów panie osób uprawnionych czy też wręcz z przemocą fizyczną wówczas także będzie można w tym punkcie poradnictwa i uzyskać poradę co zrobić, a skąd o tym wszystkim nie wiedzieli, bo w tej chwili wiemy, że jak za wchodzi w grę przemoc fizyczna jest coś takiego jak Błękitna linia można zadzwonić, skąd ludzie będą wiedzieli, że mamy bezpłatną pomoc prawną jak trudno jest na razie z wielu w Rosji prawie, że euro tyle ile my zrobimy w tej chwili, bo ani de facto zaprosiła nas do rozmowy jej dźwięki tej audycji spore grono osób dowie się, że ta ustawa została przygotowana jako projekt się rozpoczynają się za chwilę pracy parlamentarnej, że planujemy już wejdzie ona w życie od 1 stycznia przyszłego roku myślę, że Adrian audycji będzie więcej ministerstwo planuje też akcje weźmy taką klasyczną PR-owe będziemy wolałabym, żeby ona była edukacyjne będzie też edukacyjna mówiono całemu komponent się, ale będziemy chcieli w taki sposób informować, żeby ta wiedza o tym, że te punkty powstają w każdym powiecie w każdym z 380 powiatów będą przynajmniej 2 takie punkty i na każde 25  000 czy nie ja już szukamy dogadujemy to co wystarczy bezpłatna pomoc prawną niż wtedy do czego szukano planujemy też specjalną stronę internetową w no to trasy poproszę panie, żebyście zrecenzował ten projekt ustawy z Omaha w waszym zdaniem spełni nadzieje, o których mówi pan minister znał muzycznym głosem programistycznym 1 000 000 ten taki marginesu ostrożności, które projektodawca sobie zaznaczył, że to, że to jest pewien punkt wyjścia i potem będziemy ewoluować prawdopodobnie rozszerzać tę ustawę to może dawać nadzieję, że faktycznie kiedyś osiągniemy ten poziom idealny, kiedy faktycznie nawet przy takich dochodach 1300 zł faktycznie taka osoba będzie objęta tym systemem pomocy prawnej inne spółki co jeśli ten system wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 roku mam wrażenie, że ono nie rozwiąże tych problemów, które są obecnie np. tych, które występują zamów poległ w postępowaniu karnym, która zmienia się od 1 lipca, czyli czy ta sfera postępowania karnego, a jej zdaniem jest ważniejsza niż te sprawy codzienne oraz korygowanie karne też może być życiem codziennym, kiedy ktoś traci wolność, bo jest tymczasowo aresztowany w twarz będzie sfera życia codziennego razem to ustawa nie odnosi się do tego co już istnieje istnieją podstawy do wnoszenia o obrońcę z urzędu czy pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym, ale smaczku sytuacji, w których w jakimś cudem ten obrońca albo ten pełnomocnik jest nieobecny podczas pierwszego przesłuchania atest kluczowy moment dla całego postępowania karnego w cieple obrońca będzie obecny podczas pierwszego przesłuchania z prokuratorem on będzie obecna, ale przed sądem, kiedy możesz już pokazali, że wszystko sposób pozamiatane burzy z Poznania zostało złożone, że prokuratorowi, jakie dowody ma przedstawiać przed sądem zdają się, że to jest, więc ani wiedza ta bezpłatna bezpłatna pomoc prawna może przyjść za późno i projekt temu nie jest to pragnienie zachowania jedności wiosennym patrząc na te problemy, które są teraz obecnie dostrzegamy jak i które mogą się jeszcze pogłębić po 1 lipca to ten projekt nie będzie to lekarstwem, a może stać się kiedyś lekarstwem, ale wcale nie musi póki co będziemy patrzeć na kodeks postępowania karnego i to jak tam zostało uregulowane zasady dostępu dom w obrońcę z urzędu bardzo wiele znowu będzie zależało po pierwsze od pewnej takiej czujności człowieka, który jest, który stoi przed prokuratorem, który będzie przesłuchiwany, a z drugiej strony będzie też bardzo dużo zależało od policjanta albo właściwego prokuratora rząd się upewnić, że druga osoba przesłuchiwana środek czy przeczytała to ze zrozumieniem co miał przeczytać, że podpisała z wiedzą co podpisuje i że zeznaje Belg zeznaje będąc świadomym, że Szkot może odmówić składania zeznań w niektórych wypadkach chce się pan ustosunkować już teraz no tak znajomym, że ten system będzie ewoluował na to moja przedmówczyni zwróciła uwagę tak jak ewoluuje cały system prawny w tej chwili w gronie ministrów sprawiedliwości Unii Europejskiej pracujemy właśnie nad regulacjami, które będą obejmowały temu wstępną fazę postępowania karnego i przygotowywane są rozwiązania, które będą powszechnie obowiązujące we wszystkich krajach Unii Europejskiej i będą gwarantowały udział obrońcy od momentu zatrzymania jej przez cały okres ewentualnego tymczasowego aresztowania jest taki wyrok zapadł już obowiązuje on faktycznie dotyczy dostępu do innych do adwokata w LM, ale druga rzecz jest taka, że to ustawa będzie kosztowała rocznie 100  000 000 zł w perspektywie 10 lat jest grubo ponad tym ponad miliard złotych okazuje się, że w dalszym ciągu póki co ona nie będzie obejmowała takich sytuacji DM w newralgicznych być może ławki będzie wymowa od spraw karnych spra w cywilnych takich, które powinno obejmować też póki co przez najbliższy rok 2 przy założeniu, że zostanie uchwalona też obejmować nie będzie też dość wysoki koszt czegoś co rusz teraz powinno w jakim stopniu funkcjonować, dlatego że ustawa o pomocy społecznej są też przewiduje poradnictwo specjalistyczne pragnienie w gazie w zakresie pisania projektów pism procesowych, ale jednak jakiś rodzaj poradnictwa funkcjonuje i nie kosztuje 100  000 000 zlotych w Phenianie Sabina Gnat Dzikowska też ma dużo uwag do tego projektu po pierwsze, czy sam sama sytuacja, w której już wpłynął projekt jest rozpatrywany przez Sejm projekt zapewniający bezpłatną pomoc przed sądową, bo jest bardzo pozytywną informacją, ale nie jest ani używa, bo obawiam się, że nie prawnicy mogą się wystraszyć tego sformułowania przedsądowego pierzeja bardzo mnie zależało żeby, żeby rozdzielić te i wezwano w połowie lat takie sytuacje codzienne już mówię natomiast MF, jeżeli wejdziemy do internetu i poszukamy wszystkich opracowań większość opracowań, które powstały na temat pomocy bezpłatnej pomocy to w znakomitej większości tych opracowań wskazuje się na konieczność z tworzenia pełnego systemu bezpłatnej pomocy prawnej to znaczy to znaczy takiego, który będzie kompatybilny i dla obywatela będzie w Redzie gwarantował dostęp na każdym etapie postępowanie nie i nie będzie się dublował w dzisiejszej propozycji po pierwsze nie zostało uwzględnione pomoc prawna polegająca na reprezentowaniu New obywatela przez profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym, czyli tym przed urzędami po drugie nie są przewidziane pewne dziedziny takie jak np. prawo prawo podatkowe i nie są pod doradcy podatkowi także objęci tym UR w tym pomocą dla RM dla najuboższych po drugie, złożone w jury też Szczepan Miłosz musiał sprostować doradcy zostali na stałe na ostatnim etapie konsultowania projektu dopisano także porady dotyczące prawa podatkowego zostało uwzględnione w projekcie zostały wyłączone te podatki, które związane z rozprowadzeniem znowu działalności gospodarczej to musi być prowadzone na własny rachunek w dzisiaj usłyszeliśmy, że tą pomocą będzie objętych 5  000 000 obywateli około 5 miastach jest w, a maksymalna maksymalna liczba ze modelowym i systemie zapewnienia pomocy GM bezpłatnej pomocy, jakim jest Holandia i 140 % poza tym środki, które są przeznaczone przez DM BOŚ państwo polskie to jest 94  000 000 w pierwszym roku na ich potrzeby bezpłatnej pomocy w Holandii jest przeznaczone 400  000  000 EUR, a wrośli w Neues, czyli na pomoc czym na co przeciętny Holender może liczyć na co mnie mediana mogli liczyć nawet jak ustaliła złodzieja bym chciała wrócić jednak na grunt Polski mamy 5 systemów przydzielania przez widzianych ustawami kodeks cywilny kodeks postępowania jako wody z postępowania cywilnego kodeks postępowania karnego go ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi mamy różne systemy i różne przesłanki do udzielenia bezpłatnej pomocy co więcej tutaj przewiduje się przygotowanie pierwszych pism wszczynających postępowanie nie uzgadniając tego, że już w dzisiejszym stanie prawnym sam hali mówi patrzy na to oczyma prawnika, a ja jako potencjalny beneficjent w ogóle nie wie, o czym pani mówi chodzi o to, żeby obywatel miał nic to co pani prezes fundacji Helsińskiej mówiła, żeby jak najszerszym RM wyższą sho w rzesze Polaków objąć tą bezpłatną pomocą, jeżeli jednak w gruncie postępowania przed sądem można się ubiegać o bezpłatną pomoc adwokata z urzędu, jeżeli tylko się wykaże, że nie jest w stanie bez uszczerbku koniecznego utrzymania dla siebie rodziny ne można uzyskać pomoc adwokata bądź radcy prawnego to tutaj zawężenie tego kręgu tylko do osób, które są uprawnione z tytułu pomocy społecznej albo są kombatantami albo są mają karty dużej rodziny to nie jest kompatybilne i nie nie sprawia, że osoba też nie jest kompatybilne to znaczy, że osoby przed, że jest dużo węższy krąg osób uprawnionych do pomocy na pierwszym etapie co więcej, jeżeli byśmy poszerzyli ten krąg to moglibyśmy doprowadzić do oszczędności, bo nie wszyscy by kierowali sprawy do sądu mogąc skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika prawa socjalnego prawnika adwokata czy radcy prawnego na etapie wcześniejszym, a umie pani przekonać pana ministra Grabarczyka, że państwo, rozszerzając krąg osób uprawnionych do bezpłatnej pomocy zaoszczędzi, a nie będzie musiało wydać więcej na zaoszczędzi na tych sprawach, które z własnego doświadczenia nie jeszcze Debussy ego jako pełnomocnika z urzędu wiedziałam, że osoby nieporadnie składały, gdy zbierały środki prawne, kierując sprawę do sądu bez jakichkolwiek podsta w i sprawy toczyły się, kiedy innym często latami, aby on i państwo musiało płacić po pierwsze, zwolnić od kosztów, czyli ponosić koszty postępowania po drugie, musiało zapłacić adwokatowi z urzędu w sytuacji, w której osoba wnosząca pozew przegrywa z prawej ma adwokata z urzędu państwo płaci ani przeciwnik, ale wtedy, kiedy beneficjent, kiedy beneficjenta nie stać to dlatego adwokata to też pan minister zawęża to do 5  000 000 boja rozumiem racje Ministerstwa Sprawiedliwości, że ono ma do wydania tyle pieniędzy ile wystartuje od ministra finansów i nie jest w ogóle dojść ponadto, jeżeli mówimy o oszczędności to ustawa nie, ale nie wprowadza żadnego systemu weryfikacji to znaczy osoba, która legitymuje się decyzją o przyznaniu pomocy społecznej może wielokrotnie korzystać z pomocy adwokata nie ma czy radcy prawnego i nie ma żadnego systemu weryfikacji czy nie nadużywa tego prawa np. mając adwokata z urzędu przychodzi do adwokata ta w punkcie i Petasz i konsultuje i sprawdza tego wcześniejszego, czyli państwo w tym sens w tym momencie płaci 2 × raz, że za adwokata, który udziela przedsądowej czy takiej pomocy w punkcie przy drzewie w zorganizowanym przez samorząd, a z drugiej strony korzysta z adwokata z urzędu jestem przekonany był to dla niej ciekawa argumentacja sądzę, że na tego rodzaju uszczelnieniem będziemy się zastanawiać już podczas prac w komisji, bo teraz wchodzimy na swe cenne etap, gdy projektowi zostanie nadany ostateczny kształt w parlamencie na razie nie było już w toku uzgodnień międzyresortowych w toku konsultacji będą podobne jest uwagi ta zasługuje na uwzględnienie, ale my startujemy z powszechnym systemem nieodpłatnej pomocy prawnej nie jesteśmy tak bogatym krajom jak Holandia nie możemy przeznaczyć 40  000 000 rocznie i to nie złotych tylko w euro zacznijmy korygujemy ten system wspierajmy obywateli, którzy są w trudnym położeniu dodajmy, że poza tymi przypadkami, o których mówiłem na wstępie należy także sytuacje losowe związane z Wisły katastrofami technicznymi z klęskami żywiołowymi w te mogą być podstawą do skorzystania z tej nieodpłatnej pomocy prawnej w i nie wiem, dlaczego pani gadżet kostka pewnie dlatego, że to jest interes korporacji, ale wiem, że się adwokaci radcowie prawni i niepokoją proszę mi poprawić jeśli w głowie w kto będzie tych bezpłatnych porad prawnych udzielał tak przede wszystkim samorząd adwokacki obawia się, że to co jest tendencją państwa 2 stanie się w przypadku bezpłatnej pomocy, czyli ciężar bezpłatnej pomocy będzie przerzucony na inne samorządy zawodowe jak miejscy radni są adwokaci i Tomek może to jest stara na biednego nie trafiło wyższy, ale ich zastaw się w końcu prostej realizował kazali tego dnia pan minister będzie chciał ją zdobędę o tym, dzisiaj mamy bardzo dużo młodych adwokatów, którzy wydali bardzo duże pieniądze, żeby stać się adwokatami naprawdę są bardzo ciężkiej sytuacji majątkowej to nie jest także dzisiaj mówimy o adwokacie, który go sobie wyobraźmy ileż czasu na ich miejsce 2 zdania to będzie system, który z 1 strony gwarantuje dostęp do profesjonalistów adwokatów radców prawnych 50 % punktów nieodpłatnej pomocy będą prowadzili właśnie adwokaci radcowie, ale drugie 50 % będą prowadziły organizacje pozarządowe te, które do tej pory zajmowały się poradnictwem w takiej my społecznej misji jej to jest jeszcze 1 plus tej ustawy, bo tych organizacji będzie coraz więcej, ale wciąż będą powstawały nowe i poszerzymy tę Polskę Obywatelską jest moimi gośćmi była pani ani zagnać kaskach krajowej rady z krajowej rady Adwokackiej dziękuję pani pięknie dziękuję pani Barbara Grabowska-Moroz Helsińska Fundacja praw człowieka ciałem kii i pan minister Cezary Grabarczyk, który nas przekonuje, że pieniądze nie będą przeszkodą w tym, żeby państwo się troszkę lepiej, żeby zadbało o obywatel będziemy się na razie ubywa tych najbiedniejszych dzieci oraz obojętnie zapraszamy na raty Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SALON - TERAZ SOLSKA! (JOANNA SOLSKA)

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA