REKLAMA

Rząd ulepszy 1% dla OPP?

Post Factum
Data emisji:
2015-04-28 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum 5 minut po godzinie dziewiętnastej słuchamy Radia TOK FM we wtorek 28 kwietnia, a w naszym studiu pan Filip Pazderski Instytut spra w publicznych dobry wieczór w wieczór, a cóż za papiery panczeniści rozłożą nastoletnia dyrektorka forum Gryf w przeniosłem projektu ustawy, o której jakbyśmy dziś rozmawiać dotyczący problemu, nad którym m. in. mają się pochylić się posłowie i coś w tym projekcie z nowego co zmieni mechanizmy, które chcielibyśmy poznać Rozwiń » mechanizm 1 %, który już nabyliśmy w radiu TOK FM w programie połączenie jak zauważył tuż przed tym programem wyemitowaliśmy spot, który mówił właśnie, żeby wpłacać pieniądze tak w Odrze w czasie, żeby oddać 1 % swojego podatku konkretnej fundacji górny fundacji, która jest m. in. wskazywane jako ta, która po pierwsze, zbierała dużą część tych pieniędzy w tym systemie też na wykorzystuje do tego ten system subkont, który jest w kontekście tego mechanizmu jedno procenta przez część komentatorów krytykowane w MF ustawa w tym tym kształcie zaproponowanym do tego problemu się nie odnosi ona powstawała też w takim konsensus i współpracy różnych różnych sektorów gospodarki, więc również organizacje pozarządowe brał udział w tej pracy wspólnie z parlamentarzystami i ministerstwo ministerstwem pracy, który jest odpowiedzialny za okresy pożytku publicznego m. in. w związku z tym te napady to zapisy tej ustawy są porządkujące niesie ona po pierwsze, wprowadza jasne kryteria daty, kiedy się terminach organizacje pożytku publicznego muszą złożyć i umieścić na stronie Inter jest przekazać ministerstwu pracy swoje sprawozdanie z poprzedniego roku, w którym muszą przestawić konkretnej formacji, czyli przede wszystkim na co ten ze środka 1 % przez zgromadzone zostały wydane i również skazaniec ważne jest też taras prezes taras takie są niejasne jest sprawą, ponieważ rok obrotowy w różnego typu organizacji m. in. fundacji Stowarzyszenie nie jest taki sam co powodowało problemy, ponieważ nie wszystkie relacje były w tym samym terminie wstanie sami tak się tłumaczyły przedstawić te odpowiedniej formacji ministerstwo, a to jest dosyć istotna kwestia, ponieważ niezłożenie takiego sprawozdania do tej pory też tak było mogło skutkować wykreśleniem z listy organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do pobierania tego jedno procent przyjęła przykładem są na język konkretu jeśli ktoś na stres słuchaj mam mało czasu do do dat złożenia broni został 2 dni, czyli w zasadzie jak tłumaczą dodają, że jutro wieczorem mamy program ostatniej szansy pe w ni na temat mechanizm 1 % ale gdyby ktoś jest czego to sporo książek pana słowa na język konkretu to jest także mogło dojść do sytuacji, że oddawałem głos 11 % na jakość Fundacja, ale ten rok o obrót rachunkowym wygląda w ten sposób, że później się okazywało, że ta Fundacja co przestawali istnieć, gdzie to były problemy z to, żeby był to nie jest żona wstawała z dnia przestawał istnieć, ponieważ do momentu, kiedy my wszyscy składamy sprawozdania finansowe to ministerstwo pracy już ogłasza aktualny wykaz tych organizacji pożytku publicznego dotyczyć tych, które służyły do sprawozdania zostały zaakceptowane przez ministerstwo w związku z tym one są uprawnione do tego, żeby zbić korzystać z tego mechanizmu 1 % zadbały, aby znów tak tak w tym kolejnym roku, czyli za ubiegły rok podatkowy, więc być utożsamiane jest tylko porządkująca tak naprawdę w tym momencie porządkujące trafiona decyzja, by wyjaśnić sytuację dla różnego typu organizacje się to główna zmiana to lustro otrzymamy do czynienia, bo też, żeby od tej pory to znany z proszku lub poszukująca ale jakby dużo myślę, że większą zmianą znacznie styl na jest jest jest nałożenie również i apel, aby nasze umożliwienie ministerstwu pracy podania informacji o celach wydatkowania 1 % przez poszczególne gminy Pisz przez poszczególne OPP, ponieważ do tej pory n p . nie było wyszczególnione wylała w sposób wyraźny, jaka część środków została babcią przez nie wydano na promocję na działania promocyjne to jest taki system, który jest podnoszony w tej dyskusji na temat mechanizmu 1 %, że jak wiele organizacji pożytku publicznego tych, które z wybiegu zbierają, więc najwięcej środków jak dużą część tych pieniędzy pieniędzy publicznych naszych wspólnych wydaje potem na to, żeby się promować i tu jest tak, że Donald oczywiście mają prawo robić trzyma prawdą byłoby to do dobrych ról uregulowane także jak ja osobiście tak rozumiem, kiedy organizacje prowadzące kampanie społeczne, ale gorzej, jeżeli tak naprawdę z tego jest utopią są wydawane na promocję samego mechanizmu jedno procenta właściwie promocja i promowanie siebie, czyli promowanie poprzez możliwość wpłacenia 1 % czy zbieramy wśród 1 % po to, żeby znowu się reklamować to środki mogą być na spłacane i to on to koło się prawda nakręca ona zarabiają na tym tak naprawdę filmu reklamowego media również tak dalej te dane, ale nie służy to do końca moim zdaniem porządkowi publicznemu, a na pewno nie służy celowi, dla którego ten mechanizm został stworzony czy podczas zysk czy podczas dyskusji nad projektem ustawy pojawił się w kieszeniach głosy, które mówiły, żeby jakiś wyraźny sposób ograniczyć to, o czym pan teraz mówi, bo wydaje się, że w ich podanie informacji w Deloitte pieniędzy ta Honda tak tak aż o organizacji pożytku publicznego wydała na reklamowanie wcale nie musi kończyć się tym, że ludzie przystaną na to wpłacać pieniądze, dlatego że dzisiaj w programie połączenie w radiu TOK FM wyraźnie poniesie miasto wątek, że kilka z tych dużych fundacji one tak naprawdę na reklamę dużo wydają, ale nawet z tej reklamy on świetnie sobie radzą, ponieważ użytkownicy refundacji tak dbają o reklamę, bo poszczególni ludzie, którzy mogliby zyskać na działalności tej fundacji są zainteresowani, by wszystkich poinformować tę stosuje konta wpłaca się tutaj von oczywiście ma rację szef daje się, że jakby co ten mechanizm, który tego problemu nie rozwiązuje, ponieważ tak naprawdę daje się, że większość z nas nie wchodzi na stronę ministerstwa pracy ponowny test z strona pożytek gov PL dawno znane stronie zna pan słuchacze Radia TOK FM na stronie ministerstwa są bardzo często na stan rządowych, a że geny jak azylu najlepiej poinformowani wielu Polaków to robione na myśl, że większość większość z nas niesie z osób, które składają zeznanie podatkowe wylicza stoły z mamy taki w zwyczaju robić to na ostatnią chwilę nie ma czasu, żeby wejść gruntownie oraz zapoznać się jeszcze z tym całą listą organizacji o OPP jeszcze sprawdzić, która z nich tak naprawdę na co też rozliczyły sprawozdania złożyło jak dokładny, bo zdarzało się także nakazać, który dużą kwotą znaczną część środków zbierały przezskórną składał sprawozdanie to miało parę stron z czego większość to były zdjęcia, gdy są przypadki autentyczne, więc winnych dokonamy tego jak nie mam zwyczaju, żeby sprawdzać weryfikować tak dokładnie, więc i raczej przysługuje mu emocjami raczej sugerujemy również formacjami uzyskanymi również od przyjaciół od osób, które mamy dziś w naszym życiu prywatnym do nas docierają zachęca, żeby wpłacić właśnie dociera do wątku subkonta słynne, a czy to jest problem jeśli usłyszymy w radiu albo gdzieś tam w Gazecie zdjęcia w telewizji czy biedne chore dziecko potrzebuje pieniędzy możemy pomóc, w czym jest problem ktoś mógłby zapytać w były do siebie ja nie jestem przeciwnikiem pomagania potrzebującym dzieciom i innym osobom jak najbardziej jestem zdania i chyba mało, kto uchyli z tego przebyte temu przeciwny również gminy spośród tych osób, które krytykują część sposobu funkcjonowania w 1 % teraz tylko wydaje mi się, że potrzeby tych osób powinny być złożone w innych innymi innymi narzędziami, by doby przez służby zdrowia przez Narodowy Fundusz Zdrowia może, by był potrzebny specjalny fundusz utworzony przez państwo, które by się zajmował potrzebami tych z osobami o rzeczywiście porządny wyjątkowych potrzebach zdrowotnych, które się nam w tym systemie ogólnym Narodowego Funduszu Zdrowia się nie mieszczą zamiast mechanicznego procenta miał służyć budowaniu społeczeństwa obywatelskiego miał służyć rzeczywiście tak zostało określone rzeczy ma budować społeczeństwo obywatelskie w Chinach, a ich nazwa ta ustawa o VAT przy MAK ma to, że zarząd te papiery jak jest nazwa tych ustaw weszła ustawa, którą dostaje z ten dokument o tym, dziś mówimy to jest nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i towary i wolontariacie co to jest pożytek publiczny w takim razie jest kluczowe pytanie w ich w tej debacie co to jest duży pożytek publiczny pewnie jest to badanie na dłuższą rozmowę, ale w dużym skrócie porządek publiczny to taka sfera działalności, w której na ów dług, który załatwia nasze wspólne interesy tak naprawdę i pożytek publiczny to również tak swoją działalność, której to nie państwo samo działa dla nas tylko tak naprawdę to my powinniśmy sami na zasadzie subsydiarności wchodzić w w rękach ubranie strój państwa i sami swoi sprawy brać swoje ręce i sami je załatwiać również ta ustawa umożliwia przekazywanie różnego typu środków publicznych na to, żeby tacy takie organizacje czy obywatele, którzy się zbiorowo zorganizują mogli te sprawy sami załatwiać w stylu ulubiona definicja Nokturn balladę o interes w Eugene definicja tych, którzy nie zawsze dwóję z logiki Starym systemie ocen, czyli dług definicja hostessy na tekst proszę podać przykład co jest pożytkiem publicznym jeśli porządkiem publicznym zakładem nie jest pomoc temu konkretnemu 1 dziecku, które właśnie zobaczyłem w telewizji żona cierpi i jest subkonto mogę pomóc to co jest pożytkiem publicznym rośnie toto w pożytki publiczny jest działanie na rzecz rozwiązywania problemów, które dotyczą większej grupy społeczne musieliby można działać na rzecz 3 problemów osób mających różnego typu schorzenia, ale działać w sposób bardziej systemowe, czyli n p . na rzecz stworzenia nie jakiś placówki pomagające im również, a Banaś 3 pełnienia takich funkcji opiekuńczych i zastępowania tutaj dostać się oszukani dzieje często oraz pożytku publicznego również jest dziś o już, że USA Sasha kategorycznie ordery po rządowe również zastępują tutaj administracji publicznej prowadzą różnego typu ośrodki opiekuńcze prawda tak także, ale z drugiej strony to nie jest jedyna forma działalności, jaki ten porządek publiczny może być realizowany, bo również wśród nas pozarządowe mogą się liczyć na psa zajmować działalnością wezwano straż nicią, czyli patrzy władzy na ręce, czyli w imieniu społeczeństwa kontrolować władzę stosowało pełne prawo wykonywała swoje obowiązki i t d. tak dalej jak i pasywne sprawę, że jest jakaś głęboka przepaść pomiędzy tym co pan parę minut temu powiedział o tym, że ustawa miała wspomóc budowanie w Polsce społeczeństwa obywatelskiego i praktyką, która w większości przypadków wygląda prawdopodobnie bez konwenansów wysiłki w będzie wyglądała tak samo wciągu najbliższych 2 dni w ostatniej chwili ktoś zaznaczy po prostu to co pierwsze przychodzi namyśl jeśli chodzi o 1 proc swojego podatku, czyli jakiś konkretny cierpiące dziecko, kto chce pomóc myślę że, gdy te akta system funkcjonuje w naszym państwie też pozbyć się dla ruchu stan naszego, gdyby społeczeństwo obywatelskie, jakie mamy jednak też wszystkie badania pokazują, że Polacy mają zwyczaj urocze pomaganie są aktywni pomagają osób to nie straszmy z takimi złymi ludźmi nie powalały innych praw da się nimi interesujemy, ale pomaga głównie swym przyjaciołom swojej rodzinie tego też nas nauczyła historia życia 8 tys takich wąskich kręgach trzymać, ale podobnie jak wszystkie również badania raporty rządowe jeszcze minister Boni tworzył takie dokumenty ważne mówią o tym, że, jeżeli chcemy dalej rozwijać muszę się nauczyć, że warto również funkcjonować tym szerszy o społeczeństwie i 2 warto również patrzeć troszeczkę szerzej niż ten go w naszym mieszkaniu na naszą mieszkaniec naszego podwórka, bo bez tego nie będzie się, bo wtedy rozwijać tak, że są również nie ufamy nie nie dostrzeżemy, że warto wspierać innych po to, żeby oni też można żyć muszą działać to jak by modlić, ale nie pójdzie na nowo tak funkcjonują społeczeństwa zachodnie które, które są mówisz o tym, że są wyżej rozwinięte niż my w 2 Filip Pazderski Instytut spra w publicznych bardzo dziękuję za dzisiejszą biznes możesz rozmowę w 7 informacje Radia TOK FM, a po informacji Radia TOK FM jak zwykle jeszcze więcej sportu zaprasza Kamil Gapiński, a w dzisiejszym wydaniu programu będzie m. in. o oczekiwaniu na walkę bokserską stulecia w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA