REKLAMA

Afera lekowa - prokuratura przeszukała i zablokowała inspektoraty farmaceutyczne. Państwo nie radzi sobie z nielegalnym eksportem leków, a TOK FM odkrywa kulisy tej afery. Sprawę komentują dr Hanna Gajewska-Kraczkowska i Jakub Janiszewski

Połączenie
Data emisji:
2015-04-29 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
włączenie ich różni od tych 2 radnych po 13204 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z mostu Długosza Hanna Gajewska-Kraczkowska z wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu pani mecenas jest zarówno adwokatem jak i znawcą prawa farmaceutycznego mogę tak powiedzieć mu czytałam je wielokrotnie Fuck ME DEK o dorosłych to też będziemy proszę państwa mówić o sprawie, którą dzisiaj na naszej antenie ma Rozwiń » już państwo usłyszeć w informacjach, czyli o no można nazwać aferą lękową szczerą apteczną problemem, który miał wojewódzki Inspektorat farmaceutyczny w Bydgoszczy i Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie z mniej, a wszystko zaczęło się od 1 apteki, której zarzucono, że dopuszcza się czegoś co się nazywa odwróconym łańcuchem dosta w gaz może wyjaśnimy co to właściwie jest odwrócony łańcuch dosta w polega na tym, że apteka kupuje leki hurtowni i nadwyżki, które nie zostały sprzedane odsprzedaje z powrotem do hurtowni albo odsprzedaje innym aptekom, a potem na dość często te leki są wywożone zagranicę, czyli krótko mówiąc tam sprzedawane z dużym zyskiem, a tylko się w ogóle zaczęło postrzegać jako proceder, który jest szkodliwe, bo wydaje się wtrąca pani powiedziała synu nie ma do tej inicjatywy w czyjąś wolę zrodził się zrobił problemy wtedy jak się okazało, że pewnych leków po prostu nie ma i były to leki nie o charakterze temu kosmetyczny tylko to były leki nas z gatunku również tych podstawowych ja idę pamiętam to w grę wchodził clexane, który jest lekiem podawanym przy udarach przeciwzakrzepowo nocleg niesłychanie ważny podawany w celu ratowania życia jak się okazało, że te leki, których nie ma w aptekach wyjechały zagranicę to wtedy Ziobro zrobił się wokół tej sprawy tej praktyki pewien szum natomiast czynne jest zakazane w tej chwili znaczenia myślę panie redaktorze, że mnie odpowiedź jest na to pytanie nie łatwa, dlatego że od 8 lutego 10002015 roku aż do prawa farmaceutycznego wprowadzono 2 nowe przepisy pierwszy, który brzmi, że zakazane jest sprzedaż produktów leczniczych przez aptekę ogólnodostępną hurtowni i a te jego nie było do 8 lutego i drugi przepis, który mówi o tym, że wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie naprowadzenie apteki, jeżeli apteka prowadzi sprzedaż produktów leczniczych hurtowni farmaceutycznej, czyli w tej chwili stan prawny mamy jasny tego robić nie wolno natomiast w poprzednim stanie prawnym było tak, że nie istniał expressis verbis wyrażony zakaz tego rodzaju działalności można było go wyinterpretować na zasadzie takiej oto, że zgodnie z prawem farmaceutycznym apteka ma za zadanie zaopatrywać ludność pada to słowo ludność produkty i in z przepisu, który mówił o tym, że tylko chór to, że hurtownia prowadzi obrót, czyli Macieja charyzmy uchodzimy te 2 przepisy to można zareagować prowadzi obrót, a nie Otóż zasiadł również tak, ale nie było bezpośredniego zakazu w związku z tym powiem panu szczerze, że 1 drugi pogląd zdaje się obronić natomiast reakcja inspektorów farmaceutycznych była na niesłychanie przesadzona to znaczy ja myślę, że mu doszło do czegoś coś się wprawie administracyjnym nazywa Return mają do władzy, czyli to taka konstrukcja przekroczenia kompetencji oni mianowicie dokonywali kontroli w aptekach zgodnie z przepisami prawa otrzymywali często z urzędów kontroli skarbowej informacje o tym, że są faktury wystawione na hurtownie następnie mimo przepisów prawa farmaceutycznego, który każe kontrolującym po stwierdzeniu naruszeń prawa udzielić terminu kontrolowanemu do poprawienia się cofali zezwolenie na prowadzenie apteki do off nie jest to wydaje mi się działanie do końca prawidłowe dlatego, że jeżeli jest tryb naprawczy w Togo stosuj, a nie stosujemy od razu no i egzekucje nota gości, by tak, a powiedzmy szczerze z nową aptekę, a to jest bardzo dobry biznes jest zamknięcie w ten biznes zamyka się od Pesy to niebyła gra o tzw. pietruszkę w przechodzą zaś do sprawy, o których dzisiaj na portalu pisze Michał Janczura w, o których też mówimy w informacjach Radia TOK FM w rzecz zaczyna się w w aptece we Włocławku w 2013 roku inspektorzy farmaceutyczni przeprowadzi w niej kontrolę nie mieli wątpliwości apteka od jakiegoś czasu odsprzedawała leki do hurtowni, czyli obrazy brała udział w tym, że właśnie procederze, który przed chwilą opisaliśmy wojewódzki inspektor farmaceutyczny wszczął postępowanie administracyjne, które miało doprowadzić do odebrania zezwolenia na sprzedaż leków nie jak potem sprawą zajęła się pani prokurator Beata Smoleńska z prokuratury Rejonowej we Włocławku umorzyła dochodzenie nie ich w uzasadnieniu czytamy rozumienia zjawiska odwróconego łańcucha nie ułatwiają różnorodne zapisy państ w członkowskich n p . w Republice Federalnej Niemiec Wielkiej Brytanii apteki mogą zbywać produkty lecznicze do hurtowni farmaceutycznych muszą tylko legitymować się komarami przeładunkowymi no i co no ja myślę panie redaktorze, że tego rodzaju uzasadnienie dla przypomnienia przekonuje bowiem coś się tak dzieje za granicą, o czym pani prokurator wie to jest tylko ozdobnikiem natomiast problem jest moim zdaniem winny to postępowanie zostało wszczęte na podstawie takiego przepisu karnego prawa farmaceutycznego, które mówią o tym, że osoba, która prowadzi bez zezwolenia obrót podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 i ten przepis do tej działalności nie pasował on na prawa karnego naginać nie można prawnokarnej służyć ma rację prawda, więc wtedy możemy czekać karać, jeżeli zachowanie jego wypełnia Street dyspozycja tego pisma tego przepisu to tak nie było, więc myślę, że umorzenie nastąpiło zapewne z tego, że czyny nie wypełnia znamion czynu zabronionego, a ten zaimek jest tylko na wale może być rzadkość literacki dochodzi zainteresowani ponad 3 prawem polskim Mitchell, a potem dochodzi do ciekawego Twisto fabularnego w całej tej historii mianowicie apteka, której pełnomocnikiem jest adwokat Jacek mieszkał złożyła w prokuraturze zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w wojewódzkim Inspektoracie farmaceutycznym chodzi o przekroczenie uprawnień i nieprawidłowości przy wypełnianiu dokumentów prokurator z Morawska ta sama rozprawa przerwy umorzyła rozszerzyła postępowanie sprawdza też czasami główny inspektor farmaceutyczny, czyli instancja, do której apteka odwołała się od decyzji wojewódzkiego Inspektoratu farmaceutycznego nie przekroczył swoich uprawnień rozwiązać własne wszystko w zasadzie oka tak się może w życiu zdarzyć no myślę, że pani prokurator przeszłam Smoleńska tak, iż pani prokurator Smoleńska zaczęła myśleć w takich kategoriach, że skoro inspektorzy farmaceutyczni cofają zezwolenia a, omijając albo nie, przestrzegając skrupulatnie trybu przewidzianego czy dopuszczalnego przez prawo farmaceutyczne to popełniają przestępstwo przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusze publiczni i znowu u siebie jak wrócę do tego co powiedziałem przed chwilą prawo karne to jest ultima ratio, jeżeli niezbyt precyzyjne czy dwuznaczne czy nieprawidłowe zdaniem pani prokurator interpretowanie przepisów prawa farmaceutycznego nastąpiło to od czegoś takiego do postawienia zarzutów do wszczęcia postępowania w sprawie o przekroczenie uprawnień jest daleka droga i oby była jak najdalsza, bo penalizować można wszystko powstaje pytanie o tzw. racjonalność działania i tak 16 października ubiegłego roku policjanci z komendy stołecznej wersji do budynku Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, czyli urzędu, które są organem administracji rządowej w i mieli zabezpieczyć dokumenty, które mogły coś znaczyć dla śledztwa Michał Janczura pisze tak przeszukanie trwało kilka godzin policja zabrała plik dokumentów oraz kopie danych serwera GIS prokurator z Maleszka zezwoliła, by w czynnościach Brach brał udział mecenas Jacek mieszkał reprezentujący włocławską aptekę w ich pracownicy urzędu mówią, że adwokat zaczął chodzić po urzędzie przeglądać dokumentację powstrzymał dopiero nasz prawnik mówi rzecznik GIF Paweł Trzciński bardzo jest to ciekawa sytuacja, ale czy sytuacja w ogóle przewidziano wprawdzie, że adwokat strony, która rozumiem w tym momencie się skarżyła wchodzi do jakiegoś urzędu to w, towarzysząc policji w i mówi bierzemy toi toi to no i funku to jest rzeczywiście zadziwiające na przekór przeszukanie jest prowadzone na podstawie postanowienia prokuratora no nie ma chyba sensu mówić, że tu też obowiązuje zasada proporcjonalności, jeżeli chodzi o urzędy państwowe, ale i inne podmioty również to najpier w prokurator powinien wezwać na piśmie do wydania interesujący go dokumentów, a w razie odmowy dopiero robić tego rodzaju myślę cyrk tylko, że w cyrku rodzi się śmieją natomiast jest sianie grozy wśród pracowników GIF zupełnie nieproporcjonalne myślę zresztą, że została na pewno złożone, jaki zażalenie sąd uznał to tę działalność pani prokurator za niezgodną z przepisami, zwłaszcza że kodeks postępowania karnego mówi o umiarze przy stosowaniu takich aktów o charakterze ono częściowo przemoc natomiast przymusu most tak natomiast jeśli chodzi o obecność pana mecenasa no cóż zapewne jest pełnomocnikiem pokrzywdzonego no być może można uznać z trudem, że można, że czynność przeszukania jest niepowtarzalna, jeżeli na jego wniosek była prowadzona to, że bardzo klienta prokurator ten mógłby go dopuścić do udziału w sprawie, ale z kolei na obecność, ale obecność oznacza obecność bierną czynność prowadzi najstarszy stopniem policjant funkcja pana mecenasa co najwyżej dysfunkcja osoby przybranej, nic więc w ocean przegrana może w ogóle coś doradzać nie osoba przybrana jest od tego że, aby to gwarantować prawidłowy TOK przeszukania z tego powodu, że samo przeszukanie jest czynnością dość agresywną i osoba, której jest przeszukanie ma prawo n p . w sobie takiego męża zaufania i wybrać do czynności i to na tak jakiś walor, ale wiem to stwarzający pewne, że przeszukiwany nie będzie przez przysiółki trwających potraktowany niezgodnie z przepisami czy wszystko za chwilę wrócimy na rozmowę pani mecenas może odzyskać głos za moment 1337 zaraz informacje o 1343 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu dr Hanna Gajewska-Kraczkowska z wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o sprawie, którą pisał Michał Janczura i również informacja ta sprawa się pojawia zatrzymaliśmy się takim ciekawym punkcie, kiedy do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wkracza prokuratura, a towarzyszy jej adwokat Jacek niż Tauron, który reprezentuje aptekę, która w tym wypadku Polak stroną poszkodowaną w i jak opowiadają o tym, pracownicy urzędu wreszcie to z policją odbieramy jako próbę zastraszenia i próby wpływania na urzędników, by przestali się zajmować odwróconym łańcuchem mecenas sam zaczął otwierać szafki segregatory, w których są informacje dotyczące postępowań, gdzie on jest po drugiej stronie był, więc zainteresowany co się tam znajduje w sprawie przeszukania na bieżąco ze swojego w trakcie przer w przeszukania na bieżąco ze swojego telefonu komórkowego kontaktował się z panią prokurator mówił do niej po imieniu w naszym odczuciu cały czas rozciągał zakresu przeszukania na szczęście policjanci, którzy byli na miejscu nie zgodzili się na to tak relacjonował rzecznik Paweł Trzciński rzecznik Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, a dzień później identyczne przeszukanie miało miejsce w wojewódzkim Inspektoracie farmaceutycznym w Bydgoszczy był jednak bardziej dramatycznych skutkach, ponieważ tam policja nie tylko weszła zioła dokument, ale żyła komputery skutkiem czego właściwie działania wojewódzkiego Inspektoratu farmaceutycznego w Bydgoszczy uległy totalnym paraliżowi czy to jest częsta praktyka tak się robi ja słucham ze zgrozą, ponieważ pracuję w tym zawodzie 20 lat temu to chyba wystarczy za odpowiedź jest to grunt pod każdym względem nadużycie po pierwsze przepisy i praktyka, że tak w razie cywilizowane, choć jest to postępowanie karne mówi tak, że najpier w trzeba zażądać od urzędu wydania określonych dokumentów ten zakres powinien być bardzo wyraźnie sprecyzowany w UE w tym sensie, że nie można żądać totalnie wydania wszystkich dokumentów prokuratura musi wiedzieć, czego szuka ani liczyć na takie kreowanie, a nuż coś wpadnie w ręce obecność pana mecenasa mnie szokuje, mimo że jest jak rozumiem jest pełnomocnikiem pokrzywdzonych szokuje mnie również torze przy przeszukaniu brał udział czynny jest po pierwsze nie może on dowodzić policjantami, którzy wykonują postanowienie prokuratora po drugie nie może zmieniać zakresu tego postanowienia po trzecie jego rolą jest pilnowanie, żeby wszystko się odbyło zgodnie z interesem jego klienta przy założeniu, że mógł być przy tej czynności i mam duże wątpliwości natomiast żaden sposób nie może tym sterować nie może wyjmować papierów nie może przeglądać segregatorów no jest to dla mnie wykorzystanie bardzo ostrego środka w postępowaniu karnym są dla niej waha się użyć celów prywatnych, czyli wprowadzonych we własnych z własnych sprawach we własnej kancelarii dla mnie rzeczą absolutnie akceptowana jako dla adwokata jak pisze Michał Janczura poprosiliśmy prokuraturę o udostępnienie protokołów z przeszukaniem z głównym i sporo jak Inspektoracie farmaceutycznym i wojewódzkim Inspektoracie farmaceutycznym tutaj odpowiedź była odmowna nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że dokument dotyczący wizyty policji Inspektoracie w Bydgoszczy zaginął, a to jedyne pismo oficjalnie potwierdzający udział w przeszukaniu właściciela, bo po meczu z sosem przesłuchaniu brał udział także właściciel włocławskiej apteki nie oraz zwrot ten dokument właściwy był jedynym świadectwem tego rząd w tym wszystkim jeszcze mógł być zależnym to już w ogóle nadużyciem to jest możliwe, żeby strona inna rzecz jasna szczerze powiedziawszy dziwię się coraz bardziej to jest nie musi ja mogę być w moim pomieszczeniu prawda, jeżeli w moim pomieszczeniu jest przeprowadzanych przeszukań natomiast w cudzym pomieszczeniu w żaden żywy sposób to, że zaginął ten dokument no cóż przeszukiwane mu zostawia się kopie zabranych rzeczy taki wykaz jak ginie protokół z dokonania przeszukania to znaczy, że jest w tej w tym postępowaniu coraz więcej znaków zapytania prokuratorowi nie wolno zgubić dokumentów za to grozi poważna odpowiedzialność dyscyplinarna i można się też zastanawiać nad tym czy ów w takiej sytuacji należałoby się zastanowić czy pani prokurator, która dokonała zgubienia dokumentów wydała takie postępowanie postanowienie tolerowała tego rodzaju Towarzystwo przy przeszukaniu nie powinna ponieść surową odpowiedzialność, bo moim zdaniem to ona przekroczyło kraśnickich to wszystko czeka nas sytuacja w samym trzyma się również autorami tez uszczelnień pomoże Grodkowa to taki pyta taka rzecz, która na pewno wielu Czytelników tego tekstu słuchaczy może wzbudzić wielkie kontrowersje poczucie, że to jest właściwie sedno sprawy mianowicie mecenas jest ona też był prokuratorem potem został adwokatem razem to się zdarza to, że jest to się zdarza bardzo często adwokaci się śmieją, że prokuratorzy przechodzą na ciemną stronę mocy no jest to Moscow, ale to jest jeszcze jedno takie przejście ciekawe co znaczy mecenas mieszkał doradzał generalnemu Inspektoratowi farmaceutycznemu i to jest też to pytanie czy to tak może być, że ktoś, kto najpierw 1 podmiotowi, który jest w tym wypadku regulatorem doradza im m. in. pisze ekspertyzy na temat odwróconego łańcucha, bo tu właśnie jego rola była bardzo istotna, kiedy w ogóle ten odwrócony łańcuch zaczęto identyfikować jako problem, a potem zaczną doradzać aptekom k ja rozumiem żal no właściwie jak sobie z tym problemem poradzić no bo to po cóż innego czy to jest czyste moralnie czy też zgodne z zawodem adwokata to właściwie z celów no myślę, że ta praca pana mecenasa niż po raz dziś jest mu dałam mu kno w ho w wiedzy, którą teraz porządkowe wójt dla innych adresatów może tak przepisy no i etyki Adwokackiej zabraniają prowadzenia spra w przeciwko byłemu klientowi, ale w tych warunkach ja nie widzę tutaj żadnego naruszenia zasad etyki tych, które są przyjęte przez naczelną radę adwokacką całość środowiska adwokackiego także tu zarzutu postawić panu mecenasowi moim zdaniem absolutnie nie można, a kwestia ocen moralnych to jest zupełnie inna historia i myślę, że ten człowiek po prostu nudno korzysta z wiedzy, którą pozyskał już ciężko i zapewne uczciwie pracując na pewno uczci pracując dla ich 38 k panie redaktorze proszę państwa no jest historia zna takie przypadki, że osoby, które były autorami pewnych ważnych ustaw potem w swoich kancelariach udzielały porad na temat jako obejście ustawy czy jest już jedno to jest po prostu cecha tego zawodu czy można powiedzieć takiej kontaktu no tak tak zaczarował pozew jest semantyka nasza praca polega na egzegezie każdego słowa może być tak może być inaczej początek naszej rozmowy dotyczące prawa farmaceutycznego jest tego najlepszym dowodem, przechodząc zaś działa, jakby takiego podsumowania tego co ma tutaj właściwie mamy ja rozumiem, że to największą wątpliwość budzi w stanowisku prokuratury moim zdaniem tak, dlatego że kwestia tego odwróconego łańcucha dystrybucji zostały uszczelnione 8 lutego mamy stan prawny, który można uznać za klarowny może się zastanawiać czy, dlaczego wcześnie o tym nie pomyślano nawet luźno ustawodawca przecież popełnia pewne błędy natomiast zachowanie prokuratury sposób działania prokuratury stosowanie środków przez prokuraturę no świadczy o tym, że organ ścigania tak dalece zapamięta się w ściganiu, że chyba zapomniał o tym, że po pierwsze, obowiązuje zasada proporcjonalności, a po drugie, obowiązuje jego działanie takie, które nie naruszałby prawnie chronionych dóbr osób trzecich tak mówi przynajmniej ustawa o stosowanie nieadekwatnych środków przez organy ścigania i prokuraturę służy 1 za straszenie ludzi niczemu więcej i pokazaniu swojej władzy skoro prokurator mając władzę jeszcze ma potrzeby okazywania jej w taki sposób należy się zastanowić czy tez właściwy człowiek na właściwym miejscu jak czytamy tutaj dalej prokurator Smoleńska została odsunięta od prowadzenia sprowadzi 5 marca śledztwo dotyczące rzekomego przekroczenia uprawnień przez urzędników przeniesione z prokuratury Rejonowej do Okręgowej przedłużone do końca czerwca postępowanie pani rzecznik po pani czy prokurator przynoszą ocenił rzecznik dyscyplinarny z dokumentów, do których dotarło radio TOK FM dotarł Michał Janczura wynika to, że prokurator w ostrych słowach krytykowała przełożonych za odsunięcie od wprowadzenia tej sprawy w pani prokurator się, że nie wypowiedziała tutaj można też rozumieć, że jest to sytuacja dla mnie trudna i być może komunikowanie się przez prasę byłoby ryzykowne w tej sytuacji, o ile jest się orientuję to nawet nie wolno, bo jedyną osobą, która może udzielać informacji o pracy prokuratury jest albo szef Rejonowej albo rzecznik prasowy Okręgowej, więc prokuratorzy nie mają się prawa do kontaktowania się z mediami bezpośrednio w w sprawach przez nich prowadzone, a co często proporcjonalność tej pani powiedziała to proporcjonalne działania cóż lepiej zrozumieli tę zasadę zasada proporcjonalności jest zasadą, która pojawia się właściwie we wszystkich gałęziach prawa być może w przypadku postępowania karnego na jest taka najbardziej wyrazista mówiąc krótko, jeżeli ja będąc organem ścigania bądź jakimś innym organem władzy mamy w rynku takie instrumenty, które mogą panu wyrządzić dużą krzywdę nawet jeśli pan na to zasługuje panie redaktorze to ja powinnam stosować w sposób określi kiedyś dawno nazywało Modelski u, czyli umiarkowaniem w tak tak żeby, osiągając cel prowadzonego przeze mnie postępowania nie spowodować strat, które są nieadekwatne do tego celu i ta zasada proporcjonalności dotyczy zarówno czynności procesowych, jakie wydawania decyzji, jaki wyrokowania i mówiąc o tej proporcjonalności tę decyzję o zamykaniu aptek bez tego programu naprawczego też tej zasadzie proporcjonalności uchybia natomiast działania prokuratury są dla mnie o tyle bulwersujące, że to jest organ, który ma taką władzę, że jeżeli jej nadużywa to może naprawdę to powodować ogromne straty dla ludzi niezasłużone cierpienia, przeżywając dużych słów i szczególnie tego rodzaju organy powinny bardzo pamiętać o zasadzie proporcjonalności o stanie jest także z tą zasadą proporcjonalności tak można powiedzieć, że w ogóle wymiar sprawiedliwości szeroko rozumiany w Polsce ma problem ja bym tak nie powiedziała proszę zauważyć, że dość często jest także sąd właśnie, kierując się taką zasadę nie stosuje tymczasowego aresztowania wobec sprawcy jakiegoś przestępstwa albo o i potem jest to bardzo krytykowany nie ja uważam, że to zasada proporcjonalności jest to co się wydarzyło to działanie pani prokurator wg tych informacji, który udzielił nam rzecznika, więc nie ma powodu, żeby nie wierzyć jest działaniem odosobnionym, tym bardziej wydaje mi się godnym finału ze wszech miar potępienia prokuratura chyba słusznie zrobią odebrania, odbierając paniki śledztwo, bo pani straciła właśnie proporcjonalność zniewala, a ty jesteś zastanawiające są tutaj jakby się zadziało z urzędem, któremu ma status regulatora to znaczy, że właściwie to była próba to była próba jeszcze można tak interpretować ani słowa zastraszania tegoż do tego rodzaju manifestacji siły w moim przekonaniu służą wyłącznie zastraszaniem i niczemu więcej, bo te dokumenty można było dostać cywilizowany sposób i wreszcie jeszcze 1 taka uwaga panie redaktorze to rzecz niewyobrażalna, żeby zabierano komputery, jeżeli nawet organ, przeszukując zainteresowany tym co jest na deskach to oni przyjeżdżają z informatykiem, który rozgrywa, a to co zostało zrobione też sparaliżowanie urzędu w tym kraju oraz dr Hanna Gajewska-Kraczkowska z wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego była ze mną swoją dziękuję państwu dziękuję panie redaktorze 1357 finał Four Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA