REKLAMA

Złoty słabnie po I turze wyborów? / Zatory płatnicze jednak nie takie straszne dla firm?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2015-05-11 12:40
Czas trwania:
15:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarczy z jest 1242 Aleksandra Dziadykiewicz zapraszam na raporty gospodarcze w raporcie będziemy za chwilę rozmawiać o tym czy w długi, które nie są regulowane w tyle długich należności po prostu faktury, które nie są regulowane na czas przez firmy to jest rzeczywiście jest to bardzo poważny problem czy obraz, jaki wynika, kiedy przyjrzymy się całemu sektorowi przedsiębiorstw jest nieco inny w inny niż inne pokazują to niektóre badania, kto będzie rozmowa za Rozwiń » chwilę w raporcie gospodarczym najpier w jednak tradycyjnie w rynki finansowe na początek w Warszawie WIG 20 teraz na minusie traci 28 % tej patrzyła na złotego, a jeżeli chodzi o polską walutę nowe tarasy te informacje inne nie są najlepsze dla tych jest szczególnie, którzy muszą kupować walutę, bo tak za jedno euro płacimy 4 zł i 6 gr za 1 USD 3 zł i 64 gr, a za 1 franka 3 zł i 91 gr my sami państwo jak śledzą to widzą, że dawno takich stawek nie było zatem do naszego pierwszego gościa kieruję pytania pan Marek Wołos TMS Brokers dzień dobry w tym obrazom to osłabienie złotego to co to są wybory w Polsce to jest problem Grecji, gdzie szukamy tego osłabienia przyczyną tego osłabienia Mollo to jest całokształt trochę Dutkiewicza moim zdaniem jest niebezpieczeństwo i takiej niepewności związanej z ziemi wynikami wyborów, która wczoraj rano poznaliśmy się, ponieważ zwróćmy uwagę, że import o 04 nie niekoniecznie lubią zmiana, choć zmiany, które idą w takim kierunku o jakim właśnie, a pan Duda reprezentuje nie są szansą dla importerów, a my wiemy jak my jak i mienie najrozsądniejsze tak pan to o odcieniu zwróćmy też uwagę na to, że raczej o stopniu wszystkie rynki walutowe to o właśnie było punktów wcześniej mieliśmy do czynienia albo innymi walutami jednak reagowały na to kto siedział na tonie o politycznej takie też tutaj złoty jest po oddaniu gruntu jako hobby może nie tak obiegu pod koniec już od przyszłego tygodnia, kiedy więcej mieliśmy do czynienia z wyprzedażą obligacji ich sytuacją Grecji, ale dzisiaj z powodu umarło prosiaczka tych wyników wyborów inwestorzy nie oddają w pełni do do złotego dla inwestorów i te wyniki właśnie oznaczają, że może właśnie przyszły układ nie mieć naprawdę, ale parlamentarny też może ulegać zmianie on ważny, bo to pewnie bardziej jest teraz pytania już, widząc te wyniki wyborów, które mieliśmy prezydenckich to jest teraz dużo bardziej, że bardzo się rodzą pytania o to jaki będzie ten przyszły parlament, jakie tam zmiany mogą się pojawić, bo rzeczywiście widać, że nastroje społeczne są takie, że może jest tak jak też potrzeba zmiany tego ładu politycznego, który teraz jest to dokładnie od tego właśnie inwestorów, bo tylko o rynku to nie jest wychłodzenie bieżących topolę takich ubiegających się kilka kilkanaście miesięcy do przodu a by się okazało, że w tych wyborach jednak od zwycięża inne kandydatki niższy niż Romney kandydat, który wcześniej był liderem, który jest po Providenta, który jest związany z partią rządzącą to może oznaczać też zmiana na poziomie właśnie wyboru parlamentarnych, a tutaj robi to już większa luka i większe zagrożenia obok ruin po pomoc przyzwyczaili się do tego, że dotychczasową polityką, czego od tego rządu politykom gospodarcza jest to przyjęto ze spokojem w końcu obniżający się, że deficyt budżetowy on w tym roku może spadnie poniżej 3 zlotym mamy solidny wzrost o gospodarce moment chwały, gdy wszelkie dobro i znika, ale w końcu mamy też plany dotyczące finansów publicznych na najbliższe parę lat mam o to by najbardziej o reformie emerytalnej najważniejszym hobby uboczny pana Dudy jest to, że obniża ich obrotem wiek emerytalny to byłoby to kłopot dla finansów publicznych w dłuższym okresie rok 2 im tornad inwestorzy będą chcieli blokować większą uwagę już w środę w drugiej turze wyborów najpóźniej, ale też do urlopu bowiem będą analizowali jednak wyniki tych bombowych, które lada chwila będą się one pojawiać i będzie trochę większa niepewność i ta niepewność będzie skutkowała tym, że chyba mniej będzie zaangażowania i nasz rynek nasze aktywa niż mogłoby odbyć, gdyby wyniki sondaży ich wyboru były tak jak jak inne niż gra w pan Marek Wołos TMS Brokers bardzo dziękuję za tereny komentarzy na wybory prezydenckie jeszcze trwają druga tura, ale rzeczywiście ten niepokój na rynkach finansowych dzisiaj widać ja wspominam Grecji tak Grecja też jest ważnym czynnikiem, bo euro też jest słabszy Grecja, która z nową balansuje na skraju niewypłacalności mówisz o tym, że nie wiadomo czy Grecy jutro w prawie 800  000  000 EUR spłaci międzynarodowemu funduszowi walutowemu jeśli nie zdobędzie ta techniczna niewypłacalność dzisiaj o piętnaste spotkanie ministrów finansów krajów strefy euro, którzy mają rozmawia z Grecją właśnie o tym co dalej z tym krajem co dalej z finansami co dalej z reformami, ale dzieje się dzieje się w polityce to dzieje się także na rynkach finansowych raporty gospodarcze, a w raporcie gospodarczym teraz temat już obiecane wcześniej pan Adam Łącki prezes krajowego rejestru długów, czyli jednak zbiór informacji gospodarczej dziedziną byłem w ubiegłym tygodniu Gazeta Cafe rozmawialiśmy o tym czy przedsiębiorstwa dalej mają problemy z regulowanymi na czasy płatnościami zapory cały czas są duże i wyszło na stan tej rozmowy w tym, że rzetelne informacje nie są najlepsze czy pan przybywa wolniej niż do studia, mówiąc że jednak nie jest aż tak źle jak wynika z naszych badań absolutnie nie jest tak źle bym powiedział, że jest coraz lepiej dziś ten problem ta skala problemu się zmniejsza systematycznie się z mniejszą od 2009 roku, jeżeli chodzi o koszty, jakie ponoszą przedsiębiorcy w związku z obsługą przeterminowanych faktur, a także maleją zatory płatnicze i obserwujemy systematycznie od 2013 roku z, a w tej chwili sytuacja absolutnie najlepszego wynika z ostatniego badania, które zostało przeprowadzone w kwietniu jest to badanie należności nas pod nazwą portfel należności polskich przedsiębiorców robi to krajowy rejestr długów we współpracy z konferencją przedsiębiorstw finansowych w Polsce na bardzo dużej próbie reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, bo ta próba obejmuje ponad 1600 firm ta struktura odzwierciedla dokładnie strukturę gospodarki zarówno jeśli chodzi o wielkość tych firm branży jak i regionu, z którego pochodzą i pytamy wszystkich niezależnie od tego czy mieli problemy z finansami czy też nie i te wyniki są naprawdę bardzo optymistyczna optymistyczne to znaczy, że problem nie istnieje czy nadal są takie firmy, które narzekają na zapas na nano na faktury, które zostały wystawione nie samo płaconej w jak sobie z tym poradzi problem zatorów płatniczych w Libii jest w Belgii prawdopodobnie będzie nadal, ponieważ w gospodarce jest to, iż jest to zupełnie normalna sytuacja, że przedsiębiorcy sobie nie płacą z różnych powodów najczęściej są to 3 powody, aby 1 drugiego chcą osiągać albo chce się skredytować na jego czole znak na jego nodze tak albo rzeczywiście nie ma nie ma pieniędzy w tej chwili ta sytuacja zupełnie się uległa poprawie nadal około 52 % przedsiębiorców mówi o tym, że ma problemy z zatorami płatniczymi, ale jak patrzymy tak w skali makro ten problem systematycznie systematycznie maleć maleje i teraz, jeżeli chodzi o te koszty związane z przeterminowanymi fakturami najwyższe ponoszą mikroprzedsiębiorcy, czyli tej firmy zatrudniające od 1 dom do 9000 zatrudniają co dywidend od 19 osób i tutaj ten koszt wynosi aż 78 % w las to mała firma ona ma też pewnie mnie i kontrahentów wzrost uzależniona od 132 kontrahentów jak taki nie zapłaci to połowa jest tańszy Toyota wszystkich problemem jest gorzej traktowana przez większych partnerów z drugiej strony też gorzej dobiera sobie partnerów łatwiej może ulec takiemu działaniu niekoniecznie etyczne mu natomiast najmniejszy problem oczywiście mają te firmy najmniejsze tutaj koszty obsługi tych płatności terminowych to około 2 ,5 % regionalnie GATT takie duże przedsiębiorstwa duże przedsiębiorstwa średnia prędkość i osiemdziesiątych procenta i teraz, jeżeli spojrzymy w zatory płatnicze jak wspomniałem one maleją w tej chwili ta sytuacja poprawia się we wszystkich branżach może 1 jedyna to są usługi, gdzie tutaj płatności kwartał do kwartału uległy niewielkiemu pogorszeniu natomiast we wszystkich innych obserwujemy absolutnie po prawej teraz, jeżeli patrzymy na wielkość firm to znowu te firmy najmniejsze od 1 zatrudniające od 1 do 9 osób oczekują na zapłatę najdłużej i tutaj to oczekiwanie uległ wydłużeniu to, porównując kwartał do kwartału od czego oczekują w tej chwili aż 4 miesiące natomiast przedsiębiorstwa średnie te zarzuty zatrudniające nie od 10 do jej do 49 osób oczekują na z płatności 3 miesiące i 6 dni przedsiębiorstwa to były przedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie, czyli 50 zloty wyniosą maksymalnie 250 osób o to, który od 50 oczekują na zapłatę 2 miesiące i 18 dni natomiast największe najkrótszej 2 miesiące i 15 dni ktoś, kto nie płaci najpierw płaci temu największą, bo się obawiać, że to największy będzie miał nie najlepszych prawników w razie czego być spore przełożenie wprost duże firmy posiadają sprawne służby windykacyjne poza tym dobrze dobierają sobie partnerów w związku z tym też ci na zapłatę oczekują najkrócej z tych 4 wymienionych grup, a czy jest takie ryzyko czy to widać państwo badanych szczególnie widać, że firma, która nie ma płacone na czas regularnie faktur, które wystawia żona będzie się obawiała, że zniknie z rynku czytają mowy już nie ma teraz fakt zatory płatnicze dotyczą jak wspomniałem wszystkich firm i teraz głównym jest główną barierą, którą wywołują zatory płatnicze to jest czy niemożność zapłacenia na czas swoim kontrahentom i tutaj odszedł około 314 % przedsiębiorcy mówią nie jestem w stanie zapłacić drugiemu chciałbym, ale niestety nie otrzymałem zapłaty na czas to jest 1 z głównych barier oczywiście, jeżeli będą to duże kwoty może wyeliminować taką firmę z rynku, bo zatory płatnicze to niestety jest taka choroba, która w potrafi zabić dobrze prosperującą firmę w krótkim czasie w oczy to, że im od tej firmy czekają na to aż ktoś im zapłacić, ale z drugiej strony mamy ten tańszy dostęp do kredytu niskie stopy procentowe to jakoś pomaga firmom poradzić sobie z tym problem zatorów płatniczych to zapewne eliminuje chęć kredytowania się na innym przedsiębiorcy, ponieważ jest łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego może nieco łatwiejszy tańszy, więc może łatwiej jest korzystać z tego w wannie z zewnętrznego finansowania niż tracić dobre imię i tracić partnera, z którym współpracujemy od dłuższego czasu, więc na pewno ta sytuacja też w tej chwili się poprawia poza tym przedsiębiorcy mają więcej pieniędzy, ponieważ wzrost gospodarczy powoduje to, że pieniądz krąży szybciej, że faktury jednak są płacone bliżej terminu płatności jak wynika z naszego badania 22 i 7 % faktur to są te, które nie są zapłacone na czas ja mówię tutaj o wartości tych, że faktor, czyli na 100  000 zł, które zostały fakturowane 227 nie wraca na czas do jedno do wierzyciela i to pokrywa się też badaniami czy ktoś inny niektóre z badaniami ciosy spadły z oglądem średniego długu, który wpisany do krajowego rejestru długów, jeżeli mówimy o długu przedsiębiorcom waha się w granicach 21 z 202  000 zł, a 3 firmy tak wielkiej tt, które mają problemy jeszcze jest tym, że też nie płaci na czas leczone patrzą w przyszłości bardziej w różowych barwach czekają, że liczą na to, że to się będzie poprawiało czy mają obawy, że w no niestety, że jeszcze trzeba będzie się z tym problemy żyć dłużej generalnie tendencja patrzą też wyniki badań jest taka, że przedsiębiorcy patrzą oczy optymistycznie przyszłość i to niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa nie dość, że dobrze oceniają bieżący kwartał to jeszcze mówią, że następny kwartał będzie albo porównywalnym albo lepszym z tym, który minął, a ty jesteś wyjątkowa sytuacja do tej pory mieliśmy zazwyczaj taki wynik badania, że dobrze było oceniane bieżący kwartał natomiast patrzyli dojście pesymistycznie przedsiębiorcy przyszłość tutaj w tym badaniu jednoznacznie wynika, że jest dobrze, a powinno być lepiej to w każdej grupie za to zagranie, skąd takie różnice w wynikach 2 biur informacji gospodarczych, które przygotowują badania sprawdzają ich z 1 z badań wynika, że przedsiębiorcy raczej z myślą pesymistycznie drugiego raczej optymistycznie innych przedsiębiorców są wydać ja myślę, że to wynika, jakby z metodologii badania ich doboru próby, na której dos zostały dokonane też badania na utrzymanie prawidłowego obrazu jakiegoś zagadnienia olbrzymi wpływ ma przyjęciem 1 mama zaś właśnie ma przyjęta metodologia badanie właściwy dobór próby badawczej jak wspomnę jeszcze raz my robimy to na ponad 1600 firm, które dokładnie odzwierciedlają strukturę gospodarki my pytamy o wszystkich nie tylko tych, którzy mają problem z finansami, ale także wszystkich pozostałych stąd mogą wynikać te różnice duża próba różne badania różnorodnie tak jest ze wszystkimi zresztą sondażami badania mit, że wszystko zależy od tego kto i w jaki sposób kogo będzie pytał co też pokazały, że te sondaże prezydenckie ja powiem króciutko jeszcze badanie prowadzono 2009 roku indeks należności przedsiębiorcy dokładnie pokrywa się z z wykresem PKB, czyli że badanie jest rzetelne, czyli że im wy im lepsza sytuacja w gospodarce tym lepsza jest kondycja przedsiębiorstw tak tym mniejsze są zatory płatnicze musimy się waszą kończy się czas się skończył już tutaj jest temu panowało ski prezes krajowego rejestru długów bardzo dziękuję za spotkanie dziękuję kończymy raport gospodarczy raport gospodarz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA