REKLAMA

Prof. Hanna Kuzińska, dr Janusz Steinhoff i dr Jakub Borowski

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2015-05-18 09:00
Czas trwania:
39:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 54 z magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry zaczynamy w naszym studio pani prof. Hanna Kuzińska Akademia Leona Koźmińskiego dzień dobry pani profesor się w ich państwo pan Janusz Steinhoff rada krajowej Izby gospodarczej regionalnej Izby gospodarczej w Katowicach dzień dobry panie premierze i pan Jakub Borowski szkoła główna handlowa bank Credit agricole rada gospodarcza przy premierze dzień dobry panie doktorze dniowych, a zaczynamy Rozwiń » w śnie nie wiem czy to nie będzie przypadkiem propaganda sukcesu, ale pojawił się w agencjach informację, że agencja ratingowa Moodys utrzyma utrzymała, ale te rating obligacji rządowych Polski na poziomie A 2 z perspektywą stabilną, ale w uzasadnieniu podała, że utrzymanie ratingu wynika z silnego wzrostu PKB, który wyniósł w roku ubiegłym 34 i wg agencji utrzyma się na poziomie powyżej 3 kolejnych 2 latach, a drugi powód to poprawa sytuacji tzw. sytuacji fiskalnej naszego kraju, która prowadzi doprowadziła do niedawnego zdjęcia czy też za chwilę formalnego zdjęcia procedury nadmiernego deficytu podana w komunikacie jak mamy żyć z tą informacją może pan dr Burski w Russell stwierdzeniu propagandzie sukcesu jest chyba na wyrost to znaczy takie oceny agencji ratingowych były oczekiwane radny po popada o sukcesie można, by było mówić ewidentnie, gdyby agencja zoom zasygnalizował możliwość podniesienia od podniosła perspektywę ratingu, czyli toby oznaczało jest wzrost prawdopodobieństwa podniesienia tego ratingu właśnie wydaje się, że przedstawiciele agencji ratingowych, którzy władali w ostatnich w ostatnich dniach wskazywali na to, że ta decyzja o pewne czy rekomendacja komisji Europejskiej na razie dotycząca zniesienia procedury nadmiernego deficytu w stosunku do Polski nieoczekiwana to nie jest wielkie zaskoczenie stąd myślę, że mamy tylko potwierdzenie tych oczekiwań w związku z tym mechaniki pozostaje stabilny wzrost PKB oczywiście z punktu widzenia ratingu jest ważne im szybciej rośnie PKB w tym niższy dług publiczny racji do tego PKB jest to zawsze przedstawiciele agencji ratingowych interesuje też kiedyś skompromitowanych agencji ratingowych, ale z drugiej strony na walkę, ale tak to już mamy sygnały świadczące o niezłej kondycji polskiej gospodarki ostatni kwartał również strzelec zaliczyć do udanych te wyniki, które podano, czyli wzrost PKB na poziomie przekraczającym oczekiwania, bo w 33 większość analityków uważała za wzrost prawdopodobny mamy większy wzrost cieszy mnie duża dynamika eksportu dodatnie saldo handlu zagranicznym te są dobre informacje dla polskich realiach wdowę z Realem w lidze, bo aż 3 i składane zaniosłem ze sobą 10 % rok do wzrostu eksportu w pierwszym kwartale wg danych NBP wobec 42 w czwartek także wyraźne przyspieszenie niemałe mniejszą dynamikę importu przełożyła się to na dodatnie saldo handlu zagranicznym także biorąc pod uwagę te perturbacje w handlu zagranicznym z federacją rosyjską w telefonie zdecydowany, aby inna i należy cieszyć z tego co liczyć, że tak będzie, ale i teraz ja bym poprosił panią profesora to by tę całą statystykę przełożyć na nasze życie rzeczywiście wydarzyło się coś w ostatnim czasie czy moglibyśmy się pochwalić, bo chyba co inni myślimy tutaj od czasu do czasu pytamy co ta statystyka oznacza, ale zdaje się, że nie problem wymaga ujmowania statystyki pokazywania danych stał się też przedmiotem tej kampanii wyborczej, która się właśnie odbywa, bo cóż z tego, że rośnie, jeżeli być może nie wszyscy odczuwają nie mają ochoty słuchać o tym, że jest w statystyce lepiej tylko zastanawia się czy to lepiej dało się zauważyć, ale mamy powody do zadowolenia pani wsłuchiwała się pani profesor tak tak myślę, że słusznie tutaj Polska zasłużyła na dobrą opinię agencji ratingowej, bo przecież podjęliśmy bardzo duży wysiłek, żeby prostować te kwestie związane z deficytem w końcu ich w rząd poszedł na bardzo dużą wojnę o wysokość deficytu ZUS można powiedzieć siły z potężnymi instytucjami i ograniczające deficyt przez reformy otwartych funduszy emerytalnych myślę, że bez tego zabiegu wykonanie tego niski niższego deficytu byłoby bardzo bardzo trudne jeszcze nie czyni niemożliwe natomiast sam wzrost gospodarczy oczywiście, że mój głos zawsze pokazuje nam i niższych lig główne czynniki tego wzrostu gospodarczego to jest po pierwsze, rosnący popyt wewnętrzny i w Polsce ta kontrola twierdzą, że to popyt wewnętrzny głównie ciągnie ten wzrost gospodarczy, ale z drugiej strony jednak mieliśmy ten wyjątkowy czynnik mianowicie wzrost eksportu, który jak wiemy dodatkowo przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy nic tak w skrócie w pigułce można być to dobra wiadomość no dobrze K2 od rozmów państwo jeszcze 1 prośbę tak na początek i małe zastrzeżenie chciałem tylko poczyni, zanim tę prośbę ostatecznie nie wypowiemy ja wiem, że mówiliśmy o tym, wielokrotnie bodaj 1012 dni temu na bardzo konkretnie od pytałem poprosiłem o wyjaśnienia pana pana dr. Burskiego, kiedy był poprzednim razem razem ale, ponieważ temat tak byłem dumny funkcjonuje w przestrzeni i w debacie chciałbym raz jeszcze prosić o wyjaśnienie, że być może nie wszyscy mieli okazję usłyszeć to te kilkanaście dni temu, jeżeli Milito ten to kto może nie stanie się nic jeśli usłyszą raz jeszcze czy zdjęcie procedury nadmiernego deficytu z Polski co formalnie za chwilę stanie się jest pokazywany kolaż sukcesji w dobrze będziemy sobie gratulować czy rzeczywiście otwiera mu szereg możliwości, ale do uruchomienia zmian w polityce np. podatkowej i np. już od 2016 roku nie jest żadną tajemnicą toczy się jednak kampania za chwilę rozpocznie się druga trzeba będzie dokończyć budżet słowem raz jeszcze panie doktorze proszę wybaczyć, że po raz drugi pana dosłownie to samo potem pytam, ale jeszcze raz chciałbym usłyszeć od Polnej od państwa czy rzeczywiście te nadzieje czy debaty, której się toczą wokół procedury nadmiernego deficytu, a to wyższa kwota wolna od podatku albo szybciej obniżone stawki VAT mają 3 są to realne postulaty pchnąć sprawę, że już mówiłem to morze oddało głos pani poseł najpierw panu premierowi Chin inne zioła z woli w klinice na przestrzeni to pole manewru, po którym rząd będzie mógł się poruszać się w związku z wyjściem z procedurą nadmiernego deficytu nie jest tak dużej i jak się od dymu i przede wszystkim zawsze jesteśmy obarczeni dużym ryzykiem plan kończy się, planując wydatki budżetowe ryzykiem związanym z tym 3 inne w PKB rzeczywiście napięcie rosło w UE w takim tempie, jakim się spodziewaliśmy się będzie rosło, bo ta procedura jest stosowana wówczas, gdy wysokość deficytu sektora finansów publicznych w stosunku do PKB przekracza owe 3 % PKB no, więc jeżeli mianownik wypełni nasze oczekiwania od tej ten licznik może być traktowany bardziej elastycznie i można go o jakieś tam ewentualnie wydatki powiększać ja uważam, że należy z dużą ostrożnością podchodzić do tej relacji ze względu właśnie na 1 k i niepewność zawsze, która nam towarzyszy w związku z tym PKB mamy bardzo dobry bardzo dobre warunki, żeby kontynuować ten dobry trend, czyli wcale nie musi się okazać, że tych możliwości to tzw . lecz oczekiwanego poluzowania jest także panie premierze ZUS może być także w to dobra wiadomość, że zdjęcie każda z procedurę nadmiernego deficytu niebezpieczna jeśli będziemy zachowywać się nieracjonalne niestety okres kampanii wyborczej nie sprzyja podejmowaniu racjonalnych decyzji ten okres jest zawsze okresem w tył ja porównuję do festiwalu populizmu i nierealistycznych obietnic i też problem zasadniczy na to jest czy my będziemy dalej reformować finanse publiczne, bo w tej materii mamy wiele do zrobienia jak choćby na kwestie powszechności systemu emerytalnego przez 7, że tylko KRUS i emerytury górnicze też 1,5 % PKB i t d . i t d . tutaj musimy zachować racjonalne i takie odniosłem wrażenie wiele wypowiedzi ostatnio się ukazały swych mogłoby wynikać, że w klientom w procedurę najmniejszy nadmiernego deficytu hulaj dusza piekła nie ma związku z tym musimy rozdysponować pieniądze, których jeszcze nie zarobiliśmy demonstrować wolna od podatku i t d. nad zmianami w istotny postulat zmiany systemu kojarzącego niewątpliwie są potrzebne i cieszy mnie inicjatywa rządu w tej materii się co się będzie działała wielokrotnie temu pana rozmawialiśmy o nas deszczem i pamiętać o tym, z, jaką sytuacją mamy w dalszym ciągu graczy to panie doktorze toną w małych i pana jeszcze raz proszę to od razu byłem troszkę inaczej niż poprzednio za czym dla ojczyzny przypomnę pan był dosyć sceptyczny jest usytuowany między pierwszymi niemal do spółek jest inaczej zaś mamy bardzo ambitny cel, jakim z obniżenia deficytu do 1 % PKB to jest nasz cel do tego byśmy zobowiązali jako Polska, bo uważamy, że 1 % to jest poziom bezpieczny bryły roku wydano sporo brakuje prawie 2 % PKB to jest 3436 miliardów złotych, a on inny obniżka podatku VAT o 1 punkt procentowy odległa jest wciąż do mnie około 5 miliardów złotych mniej dochodów program, który prezydent Komorowski zapowiedział w trakcie kampanii zostanie zrealizowany, bo jeszcze nie wiadomo, kto będzie wdrażał ten program, więc muszę poczekać, ale to jest to 23 miliardy złotych tak jest szacowane już widzimy, że pojawiło się pierwsze elementy, które będą działać w kierunku zwiększenia tego deficytu, a przecież mamy jeszcze np. zamrożenie funduszu płac sfery budżetowej, który utrzymuje już od wielu lat to był ważny element stabilizowania finansów publicznych może utrzymać tego bez końca pracownicy wraz z budżetowej z ZOZ w wiosce jest takich napięć w budżecie czy wobec, których nazw ulic będzie sporo kluczem jest oczywiście szybki wzrost gospodarczy wciąż trzyma ten wyraźnie powyżej 3 % łatwiej będzie być może to obniżyć podatki trochę zwiększy wydatki pole manewru pozostaje niewielkie w polityce fiskalnej teraz będą informacje w radiu TOK FM w drugiej rzecz jasna nie podoba się w porozmawiamy zapraszam po informacjach o handlu ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część magazynu lek. Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry w naszym studiu pani prof. Hanna Kuzińska Anne Kremer Janusz Steinhoff i pan dr Jakub Borowski wyjątkową my zrezygnuje tym razem z raz powtórnego wydania dobre informacje, bo właściwie od tych dobrych informacjach sporo mówiliśmy w części pierwszej były i była ocena ratingowa nie było i mniej wzrost PKB przypomnę w piątek publikacja tuż po zakończeniu magazynu EKG ten z Warszawy pierwszy sygnale wynik 3 ,5 % wzrostu w pierwszym kwartale poczekamy na strukturę a, czyli zobaczymy co było tak konkretnie motorem jest tego wzrostu oraz to te dane o eksporcie, które pan autor przytacza myślę, że nieraz jeszcze będziemy mieli okazję o tym, porozmawiać, a zatem chciałbym państwa zapytać o wczorajszą debatę kandydatów na prezydenta nie będziemy robić przy sobie sami i słuchaczom wykładu o tym co prezydent może co nie może w sferze gospodarczej, bo myślę, że to nieraz ze takie ograniczenie i przypomnienie, że to nie jest bezpośrednia niż to nie jest bezpośrednia bezpośrednia praca czy zadanie prezydenta to już nie nastraja padało, ale pytania pań, które w debacie usłyszeliśmy w tym segmencie gospodarczym społecznym były całkiem ciekawe i nie będę państwu przytaczał dzisiaj odpowiedzi kandydatów tam czołg państwo usłyszeć najbardziej pożądane odpowiedzi przytoczmy pytania, jakie tam padły i po polsku proszę państwa pogląd w tej sprawie co mogłoby się znaleźć się i co tak naprawdę jest do zrobienia minęło właśnie z tej perspektywy prezydenta, jeżeli w ogóle uda się coś zrobić czy padły pytania w segmencie gospodarki sprawy społeczne 4 pierwszy ten tradycyjny podział to sobie darujemy i dodatkowo 3 bardzo konkretne pytania posłem pierwszego w 1 z naj bardziej takich palących problemów ostatnich lat jest problem związany z pracą nowości brakiem tej pracy wg danych GUS -u wciągu ostatnich jedno 3 wg Marc danych z marca bezrobocie w Polsce wyniosła prawie 12 %, a wśród młodych jest dwukrotnie wyższy co prezydent powinien zrobić, żeby zahamować ten trend co miałby do powiedzenia ludziom młodym takim dwudziestokilkuletni, którzy chcą założyć rodziny chcą planować przyszłość nie mogą, bo nie mają pracy ani nie chcą wyjeżdżać za tą pracą z polskim z zagranicy 1 słowem co prezydent może zrobić, żeby zahamować z 1 strony emigracja z drugiej strony nie doprowadzi do tego, że bezrobocie wśród młodych będzie sięgał 50 % tak jak to jest na południu Europy chciałem panu dr. Krzysztof Ziemiec przypomnę współprowadzi debaty z panem lek. Dorotą Gawryluk debata TVP i telewizji Polsat co prezydent może w tej dziedzinie państwa zdaniem powinniśmy usłyszeć, o czym mu zawierzyć nie powinniśmy, jeżeli kandydat na prezydenta mam obiecuję pani profesor ja uważam, że ten nieco fałszywie stawiamy jednak tę sprawę do kompetencji prezydenta on nie jest władzą wykonawczą tak samo jak rada ministrów propozycji dworu władzy ustawodawczej i gdy mówimy, że prezydent prawie nic nie może to proszę zwrócić uwagę na ten zapis konstytucji, który kieruje nas po nich jego całej inicjatywy ustawodawczej mają jasny dla sędziów inicjatywę ustawodawczą i o wiele trudniej mu je z całą pewnością ją te kompetencje realizować wówczas, gdy pochodzi z tej samej partii politycznych tworzą wnuków wtedy w jaki sposób wyręcza rząd pokazuje, że ten rząd może nie jest taki sprawny, a tym jest, gdy rząd jest innej partii politycznej wówczas jego aktywności jak najbardziej może być dla niego i dla wywodzącej się pary i dla partii, z której się, choć jak najbardziej pożyteczna i profesor przepraszam, ale muszą jeszcze ze mną poprosić o te wnioski co prezydent i odpowiedzialny polityk kandydat może nam się powiedzieć, czego zwiększa, aby młodzi Polacy nie wyjeżdżali i zahamować wzrost bezrobocie w tej grupie najmłodsi w chmurze prezydent przedstawić takie projekty w starych, z których później wyborcy go rozliczą na temat inicjaty w rządowych na temat ich inicjaty w rządowych dotyczących inwestycji przecież w Polsce jakiś czas temu powołano spółkę inwestycje polskie i z tego co w Chemnitz specja specjalnie tam ciekawego się nie dzieje przypomnijmy też, że oprócz takiej biznesowej inicjatywy jak te inwestycje budżet państwa znaczną część swoich wydatków przeznaczana inwestycje, jeżeli jest jakiś efekt szybkiej i skuteczny sposób tworzenia miejsc pracy to jednak przede wszystkim inwestycje nie ma lepszego sposobu i panie premierze ludzie młodzi najnowsze volvo też tej statystyki między kandydatami ile osób wyjeżdżało w czasie rządów PiS -u jednak, że teraz ich zastaw tak, ale mi się wydaje, że chce się patrzeć na to szans na poziom bezrobocia jest funkcją tego co dzieje się w gospodarce jest również funkcją skali inwestycji, które podejmujemy jest funkcją racjonalnie prowadzonej polityki gospodarczej splotem wielu istotnych okoliczności, jakie ma prezydent może właśnie w tej materii, a prezydent ma 2 podstawowe narzędzia, czyli inicjatywę ustawodawczą, ale ta inicjatywa nie musi zostać poparta przez parlament jeszcze prezydent nie dysponuje większością bądź też wetowanie ustaw, które zdaniem prezydenta są szkodliwe dla rozwoju gospodarki z takiego czy innego względu przypominam, że wielokrotnie prezydenci wetowanie usta w rządowe jak przez Sejm przypominam rząd Jerzego Buzka, który pan prezydent Kwaśniewski zawetował ustawę o reformie podatku PIT przepuścił czacie zaaprobowały CIT natomiast nie zgodził się również sygnały z nie podpisał ustawy reprywatyzacyjnej także prezydent ma możliwości wspierania rządu tam, gdzie to jest racjonalne i blokowania pomysłów, które jego zdaniem zdaniem jego doradców nie są najbardziej racjonalne należy druga sprawa nocami są świadomość, że przecież konkurencyjność innych krajów Unii Europejskiej do którejś z rynków pracy mamy dostęp do będzie jakiś czas jest znacząca, bo poziom apanaży w Polsce jest dużo niższe niż w wielkiej Brytanii niż w Niemczech trzeba mieć tę świadomość, że w czasach PRL -u nikt nie wyjeżdżają, bo blokada miała charakter Administracyjny Ts swobody przepływu osób w unii Europejskiej umożliwia to na razie powinniśmy doskonalić funkcjonowanie naszego państwa dopuszczenie do sytuacji, które na wyspę budujemy autostrady jesteśmy wielkim placem budowy i większość firm polskich słów upadła z konsekwencjami oczywiście dla rynku pracy, które pracowały w przy tych projektach to nie jest racjonalne jest sygnałem dla rządu, że trzeba wreszcie zmienić ustawę o zamówieniach publicznych czy też inaczej temperować jak to nazywam się my płacimy Mentel w tej chwili są histeria antykorupcyjną i z tego wynika paraliż części administracji Państwowej co oczywiście to z 1 strony dla naszego zamówienia publiczne ustawa będzie też się zmieniała ludzie młodzi rynek pracy i prezydent panie doktorze pana zdaniem Hanny nie jestem konstytucjonalistą, ale jednak mam poczucie, że mam ten błąd w systemie kina i demonstruje polega na tym, że wybieramy prezydenta w wyborach bezpośrednich prezydenta, który jednocześnie ma stosunkowo ograniczone możliwości działania ograniczone kompetencje jest to pewna niespójność da, ale to wynika z konstytucji PRL, ale tak żeśmy się tak zdecydowali, ale jest pytanie czy można też poprawić chłodzenie można i można obalić taki oto sposób, żeby dać jednak prezydentowi troszkę większe uprawnienia jeśli chodzi o inicjatywę ustawodawczą to znaczy wymusić na czysto nart może łatwo stworzyć możliwość, której projekt prezydenta to on nowych ustaw nie będą tak będą mogły być traktowane będą musiały być traktowane jako pilne, a to już dzisiaj mamy system, w którym prezydent składa projekt ustawy i el ta ustawa może w szufladzie bardzo długo prezent, ale nie jest w stanie się rozliczyć potem z tego no bo złożył projekt nie było dyskusji na różnych przyczyn tej dyskusji może nie być mogą może być to sytuacja, w której prezydent i większość parlamentarna pochodzi z 2 różnych środowisk politycznych także ten błąd systemowy wręcza naprawić i warzyw takich należy, że każdy ma prawo do pilnych sprawach prezydent jest tutaj troszeczkę ograniczone jak i wysta w i to wydaje się, że temat były na nas na dłuższą dyskusję, ale nie wychodzi konkretnie chronionych, ale ja nie mam innego poczucia, że trzeba przeprowadzić jakąś e-auta kontrolowaną politykę gospodarczą, a zorientowaną na ludzi młodych oczywiście można tu też szukać rozwiązań, które będą wspierały zatrudnienie ludzi młodych w ludzi młodych, którzy dzisiaj mają spore aspiracje, jeżeli chodzi o wynagrodzenia w, a filmy nie są w stanie spełnić tych aspiracji, dlatego że ta wydajność system wciąż niska badania NBP prowadzone wśród polskich migrantów wymienia architekt tak ją zamknąć w nos po rozmowie młodych ludzi, którzy zwlekali wynik wyborów w związku z tym u Dziwisza dochód pochylić się szersza, więc ma wymagania Narodowego Banku Polskiego, które mówią o tym jakie są oczekiwania dotyczące wynagrodzeń wśród naszych emigrantów to jest 5000 zł netto i myślę, że one mniej więcej odpowiadają temu, czego oczekują dzisiaj młodzi ludzie jak wchodzą na rynek o bardzo wielu młodych ludzi tych oczekiwań spełnić nie da w krótkim okresie bieda to jest wyraźnie wyżej niż przeciętna krajowa związku z tym to co trzeba robić to co prezydent może robić to przede wszystkim wspierać takie działania, które są podejmowane przez rząd pana, ale również ma w tym zakresie inicjatywę ustawodawczą, które wspierają długofalowy wzrost gospodarczy prezydent Komorowski, a niedawno złożył taki projekt ustawy dotyczący innowacyjności to jest ten kierunek, chociaż toast to m. in. ulgi podatkowe w tamten teren ten projekt powinien być wojnę dopracowane ale, ale też ten kierunek zmian, które można, o którym można oszczędzać co do zasady długofalowy wzrost gospodarczy z jakimiś elementami wsparcia dla pracodawców, którzy chcą zatrudniać młodych ludzi wreszcie taka kombinacja jest maksymalna to teraz rzeczywiście muszę panu przerwać to usłyszeliśmy od państwa są w sprawie młodych można czy są państwo zadowoleni z tego co powiedzieli kandydaci, odpowiadając na to pytanie jeśli chodzi właśnie zatrudnienie ludzi młodych i pan prezydent Komorowski pan poseł Andrzej Duda moim zdaniem nie zabrzmiały w tamtych wypowiedziach te wątki ekonomiczne, bo w ogóle Dydak od strony ekonomicznej były raczej niesłychanie skromna skoro ja bym zaskoczona w stosunku do naszych oczach naszych oczekiwań np. można, by tu trochę Sojusz, kontynuując wątek, który zaczął pan doktor dodać, iż w konklawe przecież większym stopniu wprowadzać ludzi młodzi młodych na rynek pracy, gdyby udało się odwracać ten trwający od długiego czasu negatywny trend polegający na bardzo dominującymi silnym rynku pracodawcy, kiedy wynagrodzenia rosną nie wtedy, jeżeli administracyjnie zapisujemy wzrost wynagrodzeń utrzyma płace i płacy minimalnej wzrost, bo wiadomo, że wtedy przedsiębiorcy po prostu zatrudniają tylko na część etatu zawsze da się uciec od takich administracyjnych posunięć natomiast wówczas, gdy pracodawcy szukają pracowników wówczas wynagrodzenia rosną na ten temat niestety nie usłyszeliśmy ani słowa jak co zrobić było więcej miejsc pracy to błędy początek też naszej wypowiedzi pan premier Tusk, ale nie wiedzą, że w kampanii wyborczej no mówi się skrótami oczywiście, jeżeli wyborcy często oczekują, iż kandydaci przedstawią zarys programu w postaci projektu ustawy o IOD razu sytuacja na rynku pracy jeśli poprawi nie tak jak powiedziałem to jest funkcja stanu gospodarki czyli, jeżeli będziemy rozwijać naszą infrastrukturę będziemy wprowadzać więcej inwestycji Polska jest atrakcyjnym miejscem lokowania inwestycji mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej atrakcyjnym wtedy nie będziemy mieli problemu z bezrobociem to bezrobocie oczywiście w niektórych regionach Polski nie jest najwyższe nauczkę pomimo tego, że na Śląsku przeprowadziliśmy przez 25 lat wyjątkowo rozległe procesy restrukturyzacji w międzyczasie Alior tam jest niższa średnia średnica panie doktorze już passé decyduje jedno zdanie oznacza, że dziś uwagę, że 1 wspólny element wszystkich wypowiedziach nas tutaj to są propozycje czy to znaczy czy rozwiązania dla ludzi cierpliwych młodzi ludzie są niecierpliwi natury pogodzenie tych 2 żywiołów pismo do kolizji z bardzo trudne informacje w radiu TOK FM ekonomia kapitał gospodarka jest trzecia część magazynu EKG 44 minuty po godzinie dziewiątej Maciej Górski jest jeszcze mniej dzień dobry pani prof. Hanna Kuzińska pan prezes Janusz Steinhoff i pan dr Jakub Borowski są naszymi gośćmi wracamy do sprawy w debaty zawsze w segmencie gospodarczym było pytaniem seniorów i praca dla nich jak i rzeczą bardzo istotną, ale w tej debacie kampanii mniej i obietnicach wyborczych staje się sprawa wieku emerytalnego nieraz już zresztą, że omawiana ja chciałem raz jeszcze, że państwa poprosić o refleksję na ten temat pan prezydent Komorowski chyba wiedząc, że Andrzej Duda będzie o tym, mówił sam wyprzedzająco rozbraja tę bombę dla siebie mówią, że także tę ustawę podpisał, bo wiek emerytalny należało je podwyższać Andrzej Duda odwoływał się do znanych w dyskusji argumentów o tym, że Polacy chcą mieć czas, by wypocząć, że Polacy ciężko pracują, ale najwięcej w Europie, więc muszą mieć emeryturę i możliwość, by na tej emeryturze dzieci funkcjonować dopowiedział jeszcze, że Polacy chcą pomagać swoim dzieciom w wychowywaniu wnuków i jak rozumiem podtrzymuje swoje pomysły, by ten wiek emerytalny za chwilę obniżyć da się z tego uczynić poważną debatę publiczną na nową polityczną czy ta obietnica odkręcenia reformy z wiekiem emerytalnym PiS jest tak abstrakcyjne, że właściwie nie mieści się w racjonalnej polityce nie jest abstrakcyjne takie wnioski reakcyjny są wskaźniki mówiące o aktywności zawodowej Polaków no niestety wypadamy tutaj na tle innych krajów europejskich dosyć kiepsko, ale myślący i my, postulując zawsze w swoich wypowiedziach zwiększenie tej aktywności zawodowej jednocześnie uważam, że popełniliśmy błąd w, podnosząc wiek emerytalny do sześćdziesiątego siódmego roku życia zdaniem ten błąd miał mnie są aspekty, jakie zabarwienie polityczne, ponieważ dostaliśmy jednoznaczną wykładnię nie teraz one mówiącą o tym, że niekonstytucyjny jest inne traktowanie tego wieku emerytalnego dla kobiet mężczyzn i Wisłę przecież bardzo dobre imię i nie kolizyjny wyjście po otrzymaniu tej interpretacji po tym orzeczeniu mianowicie podniesienie ujednolicenie wieku emerytalnego i niepodnoszenie te 2 lata, gdybyśmy po prostu podnieśli zrównali i powiedzieli, że wszyscy mają pracować do sześćdziesiątego piątego roku życia i nie dodawali tych 2 lat moim zdaniem cała operacja wyszłaby o wiele bardziej zręcznie bardziej zgrabnie mnie drażnią sobie, aby być dla wielu środowisk oczywiście postulat trend, nawet jeżeli Andrzej Duda zostanie prezydentem to musiało mieć większość, która przegłosuje taką zmianę w parlamencie, ale sprawa jest chodnik wolnościowe redaktor tak, że wydaje że sugerowanie, iż prezydent może zmienić ustawę emerytalną, bo takie są zapowiedzi pana Andrzeja Dudy, że będzie dokładał wszelkich starań, żeby te regulacje, które obecnie obowiązują zmienić są bardzo ogranicza po drugie, GSM w zdecydowanie człowiekiem, który uwzględnia prognozy demograficzne znam przyczyny, dla których rząd musiał podnieść wiek emerytalny to była konieczność z 1 strony prognozy demograficzne mieszany system emerytalny wielokrotnie o tym, rozmawialiśmy tutaj u pana konsekwencje konsekwencje powoła tu do poprzedniego wieku emerytalnego, czyli 65 lat byłyby następujące spadek wysokości emerytury dla mężczyzn około 17 % tak kobieta około 40 %, czyli inaczej mówiąc konsekwencją byłoby jaz FOT uwagę wszystkie prognozy demograficzne znaczące obniżenie emerytur i pytanie czy należy, iż w tym kierunku moim zdaniem w trzeba wrócić do 300 do powszechności systemu, o czym wielokrotnie przy różnych okazjach mówiliśmy tutaj żaden z kandydatów tego nie podnosi ich natomiast gdy pan prezydent Komorowski jest normalne postąpiła rozważnie, podpisując ustawę rządową, która weszła w życie przypomnę też, że tak jak Andrzej Duda chciałby odkręcenia w tej zmiany tego prezydent Komorowski postuluje myślę, że to jest rozważania, ale dołożenie zmiennej do wieku emerytalnego zamiast narzucać handlowego stażu pracy pan Borowski to rzeczywiście są w te gigantyczne pieniądze odwrócenie reformy emerytalnej wydłużającej wiek zaraz po od wydania drożdże dodać do wyższej lidze to jest temat, że to jest temat absolutnie centralny w tej kampanii przeci w tej części gospodarczej w dodatku do gazety wyborczej po weekendowym były rozmowy z wyborcami Pawła Kukiza Bóg wzruszył, bo młodszymi osobami starszymi osobami natomiast temat się tam przewidział co znaczy jednak mam wrażenie, że w UE nie udało się w, przeprowadzając tę zmianę przekonać Polaków do tego żona jest potrzebna bardzo wielu porad rozgrzać potrzebna ona jest potrzebna to było niezbędne, bo konieczne na wiele argumentów jest mnóstwo już mu się, żeby to utajnienie nie wymienimy wszystkich to oczywiście, że żyjemy dłużej na inne to, że chce mieć wyższą aktywność zawodową, ale dla mnie najważniejszy argument dotyczy młodych ludzi to jest Solidarność pokoleń, jeżeli ich, a nie podnosimy wieku emerytalnego to oznacza, że obciążamy młodsze pokolenia wyższymi daninami podatkami upustu składkami emerytalnymi, bo w ramach tego systemu ktoś musi sfinansować te emerytury teraz w tym kontekście Bandera to pyta o tę liczbę szacunki, które ZUS, które straszą, że rząd przedstawił w uzasadnieniu do tego projektu były takie oto, że skumulowany efekt da korzyść dla sektora finansów publicznych de facto do 2016 roku to było 10 miliardów złotych rocznie z podwyższenia wieku tak dorabiają w 20164 pułk 4 , 5 miliarda no to implikacje jest bardzo prosta jeżeli, a dzisiaj wycofamy się z tej zmiany to oznacza konieczność znalezienia tych pieniędzy, czyli de facto podniesienia podatku w obu podniesienia składki zresztą o tym, mówił prezydent Komorowski chce budować natomiast drugi element, który też się pojawił, a on teza, że Andrzeja Dudy o tym, że muszę muszę pracować w po tej zmianie będziemy pracować do śmierci albo taki wątek przewija Polacy nie chcą pracować do śmierci przypominam, że zgodnie z tablicami trwania życia w tablicy samicami głosu po osiągnięciu wieku 67 lat przeciętny okres dalszego trwania życia z kilkanaście lat w związku z tym taka rzeczywistość i daty rzeczywistości trzeba odnieść tak jak one w ogóle bym tego od tej tego długości wydłużającego się okresu życia nie wziął pod uwagę, kto wygrał tę debatę w Lubiczu pana takie polityczne pytania pan premier politycznej je zrozumieli, że ma tylko jedno słowo żale z kandydatów nie mówiło o konieczności upowszechnienia systemu emerytalnego czy inaczej mówiąc odejścia od tych wielu przywilejów wszyscy walczyli o głosy nie o to by je tracić tak radzili, ale ja wiem natomiast jest problem, ale cóż musimy pochylić, bo po pierwsze nie ma żadnego związku ten system, który obecnie obowiązuje z zasadami sprawiedliwości społecznej, jakie dziś sułtana powiedziałem panie redaktorze, że z powszechnie znana osoba z parlamentu odeszła na emeryturę w wieku 30 paru lat na emeryturę mundurową na ich emerytury są zupełnie przyzwoite, kto wygrał sąd odebrał początkowo tłumaczyła sędzia z fachowcem panie redaktorze mamy jakieś tam doświadczenie w administracji Państwowej na politycznej scenie dla mnie wygra tę debatę prezydent Komorowski, który po pierwsze, odważnie przeciwstawił się fali nieodpowiedzialnie składany jest obietnic inne, który jest tak powiem potrafiło znaczącym stopniu ma taką nadzieję, że przekonać opinię publiczną jest rząd nie podnosił tego wieku emerytalnego, dlatego że miał taką fanaberię to była konieczność rząd co zrobiły z długiem ociąganiem się na SMS-y, analizując na prognozy demograficzne, które dla naszego kraju są bardzo źle musimy wprowadzać w Luwrze różne narzędzia, aby zwiększyć dzietność Polaków musimy wprowadzać różne narzędzia, aby pomagać młodym ludziom natomiast ceramiczną świadomość, że konsekwencje prognozy demograficzne są takie nie inne też kwestia odpowiedzialności za państwo nie tylko wyjaśnia, bo zwrócił się, więc panowie, kto dla was wygrała, ale była oczywiście wtedy pani poseł Anna Kozik Kozińska, która poprosiła tylko by przekazać gorące pozdrowienia musiała wyjść wcześniej się okazało także stąd zrodził się tylko do panów tak nie było wątpliwości wyjaśnią panie doktorze czy innych produktów do debat to nie jest pytanie chyba dla mnie to jest pytanie do socjologów do specjalistów od wizerunku bo, bo tutaj w tej debacie była cała masa elementu tylko elementy gospodarcze bardzo smaki subiektywne oceny pełen wypas prezydent Andrzej Duda wydaje mi się, że chyba w 1 sprawy większość obserwatorów jest zgodna jak też mam takie poczucie urzędujący prezydent wypadł lepiej od oczekiwań kandydat wypadł chyba trochę gorzej od oczekiwań w związku z tym z tego punktu widzenia co najmniej remis ze wskazaniem na urzędującego prezydenta może jeszcze kilka dni wcześniej wszystko stanie się jasne ktoś jeszcze gospodarczego powinno się w tej kampanii przez te kilka dni wydarzyć no tak mi się wydaje, że po pierwsze to jest kwestia podejścia do problemów górnictwa ona również stanowi przedmiot był Andy wczoraj każdy był dać znać, ale w i znajomość może powiedzieć tak no to jest problem chcemy się rozwiązać problem co obiecał rozwiązać szanujące kanony, szanując również głównej kościoła ludzi ciężkiej operacji nie można mówić nieprawdy i t d . tak dalej w potrzebny jest zaraz po wyborach w racjonalny program powiedziałbym restrukturyzacji tej branży w sposób trwały i zmian systemowych, a teraz mam świadomość, że kampanie wyborcze temat jest to trudne i skomplikowane pan doktor no mamy debatę przed sobą kolejną w czwartek i mam wrażenie, że przynajmniej halowych i 2 tematów którymi dotąd zajmowaliśmy się również tym studiu zabrakło w tym czasie wybaczyć, choć tematy gospodarcze po pierwsze, przyjęcie wspólnej waluty euro tego tematu w ogóle nie było wczoraj w ostatnie badania Gallupa pokazują, że w ponad 70 % Polaków obawia się wzrostu cen po przyjęciu euro zupełnie niesłusznie, ale tak jest jest pytanie co ta debata w tej sprawie może może zmienić to sporo zależy od soboty od od jej przygotowania od dziennikarzy drugi temat to oczywiście kredyty we frankach szwajcarskich to jest jednak spory odsetek Polaków, którzy to dotyczy tego tematu nie było pojawiają się różne cuda pomysły rozwiązania tego problemu częstych pomysłów jest, że mąż za nieakceptowalne z punktu widzenia stabilności systemu finansowego no i ich tego tematu nie było byłoby dobrze, gdyby i prezydent ich Andrzej Duda do tego wolał się odnieść mówi pan dr Jakub Borowski, który także pan premier Janusz Steinhoff była wcześniej z nami kilka dni temu przerwy w pani prof. Hanna Kuzińska bardzo państwu i panom dziękuję za udział w dzisiejszym magazynie okazję informację o dziesiątej po informacjach Cezary łasiczka i programu wczoraj dziękuję bardzo ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA