REKLAMA

Czy istnieje związek pomiędzy geniuszem i szaleństwem? O tym dr Hanna Karakuła-Juchnowicz

OFF Czarek
Data emisji:
2015-05-27 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
36:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ich Cezary łasiczka program Owczarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie 23 maja kilka dni temu de John Nash matematyk laureat nagrody Nobla zginął w wypadku samochodowym John Nash jest bohaterem książki, a także filmu piękny umysł w studiu Radia TOK FM w Lublinie jest dr Anna reguła już Nowicki rond pierwsze kliniki psychiatrii psychoterapii wczesnej interwencji kierownik zakładu neuro psychiatrii klinicznej katedry psychiatrii Rozwiń » Uniwersytetu medycznego w Lublinie dzień dobry witam serdecznie witam serdecznie bez bardzo zimnego Chin mokrego Lublina odczuje pozdrawiam z bardzo zimnej mokrej Warszawy w dziś niestety niestety zalało silna Polska od da Wien dawna różni ludzie np. Arystoteles czy też Seneka widzieli pewne związki pomiędzy geniuszem, a szaleństwem Seneka powiedział rzekomo nie ma wielkiego geniuszu bez domieszki szaleństwa czy można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy istnieje związek między geniuszem szaleństwem czy odczyt z jakiej perspektywie należałoby patrzeć na tę kwestię temat powiązań pomiędzy geniuszem, a szaleństwem jest niezwykle fascynujący i rzeczywiście nie da się jednoznacznie określić czy czy taki związek istnieje, aczkolwiek ostatnie badania ostatnich czasów, jakby pozwalają na stwierdzenie, że niektóre typy zaburzeń psychicznych rzeczywiście wiążą się z większą kreatywnością i z osiąganiem wielkich sukcesów w różnych dziedzinach ja swoje zainteresowania mogę powiedzieć rozpoczęłam tym tematem mówi właściwie od początku pracy jako psychiatra mianowicie patrząc na cierpienie moich pacjentów zastanawiam się i jaki sens natura w nadawała temu cierpieniu psychicznemu często także cierpieniu psychicznemu, który wiąże się także z cierpieniem fizycznym i nurtowały mnie to pytanie jaki, jaki sens jest tego cierpienia z pomocy są przyszłymi teorie rewolucyjne teorie, które m. in. zakładały, że te choroby wiążą się z rozwojem ludzkości z rozwojem człowieka z ewolucją z doskonaleniem gatunku i to jakby pozwoliło mi patrzeć na to z takiego szerszego punktu rozumując, że to cierpienie Mar ma sens w swym badaniu nie, bo święte to właśnie te 2 pierwsza spostrzeżenia rzeczywiście wiążą się ze sobą Arystotelesa to on miału takie obserwacje w swoich zeszytach problemach, na które które wskazywały na to, że ci ty też te osoby, które zajmują się filozofią poezją sztuką często są melancholii kami tej chwili i języku współczesnym często cierpią na nas na depresję późniejsze badania to właśnie to spostrzeżenia Seneki, ale też i bardzo słynnego kryminolog realną grozą czy cie Krecie mera 1 z ojców psychiatrii wyraźnie wskazują na to, że już z dziewiętnastym wieku te powiązania były widoczne, ale potem, jakby postanowiono zmierzyć się z tymi obserwacjami wykonujący różne badania te badania były początkowo biograficzna opierały się na na życiorysach wybitnych twórców, ale były to głównie takie badania, które dotyczyły zmarłych wielkich ludzi, więc biografie listy to była, jakby taka i 1 grupa badań drugie badanie to już były badania prospektywne, a więc takie, które bazowały na obserwacji współczesnych twórców były już powiązane z zemsty ze stawianiem diagnoz klinicznych na podstawie współczesnych kryteriów na trzecie badania trzecia grupa taka badani bardzo szerokich to są badania psychiatryczne, które dotyczą ogółu badani związanych z osobami zdrowymi taki gest poszukiwaniem hostelu twórczości pewnych cech, które wiążą się z kreatywnością w inny z dużych populacjach i poszukiwania ich powiązań z osobami chorymi, a także tych badań nie naprawdę jest bardzo dużo począwszy od badań biograficznych jeszcze, które zostały zapoczątkowane jeszcze przed drugą wojną światową wśród tych badań biograficznych na pewno warto zwrócić nam na uwagę na kilka mianowicie badania Ludwika solnych 1002 . roku w fascynujące opracowanie, które ukazało się w New York Timesie dotyczyło 1000 badanych i dotyczyło 18 profesji ludzi którzy, którzy byli nam na świeczniku jeśli chodzi o sztukę kulturę, ale także i politykę agresją źle, bo właśnie to jest fascynujące co się okazało ludzkich badał jedynie zaburzenia nastroju, ale okazało się, że oczywiście, że wśród tych tych osób prominentnych, że tak powiem w różnych dziedzinach te zaburzenia nastroju występują w różnym ocet ku najmniej z postrzegał ich wśród grupy architektów wojskowych znacznie więcej już było wśród polityków biznesmenów najwięcej wśród artystów poetów pisarzy malarzy także tnt badania dna, jakby wyraźnie potwierdziły fakt, że żadne zaburzenia nastroju częściej występują wśród artystów, niemniej występują one w tych wszystkich grupach zawodowych częściej niż w populacji ogólnej leży nie tylko konsystorz właśnie wydamy 34 także pewne zaburzenia czy choroba wpływa w pewnym sensie na wybór ścieżki życiowej czy jakoś kiełkuje czy jest także wybór ścieżki życiowej determinuje czy też potęguje może pewne objawy wyjeżdża sobie myślę, że wybór naszej przyszłości naszego zawodu naszego miejsca na świecie to wypadkowa bardzo wielu różnych zmiennych, ale oczywiście wśród tych zmiennych, które wpływają na nasze decyzje na pewno są zmienne tempera mentalny z zmienne związane z naszymi zdolnościami i właśnie te cechy być może wpływały na na wybór tego czy ktoś zostanie poetą pisarzem malarzem czy droższy architektem czy czy wojskowym, aczkolwiek na pewno wpły w domu rodzinnego wychowania sytuacji zewnętrznej na pewno bardzo wiele zmiennych mała ma wpły w na to, ale nie można wykluczyć też bardzo bardzo silnego wpływu tych biologicznych, jakby cechy, które wiążą się z sytym klaster twórczości klastrem kreatywności i co może nas popychać jakoś się strony zawodową wracając do tych badań biograficznych ciekawe badania dotyczą także dzieci w słynnych osób chorych i rzeczywiście tutaj potwierdza się, że wielu słynnych wiele sławnych osób, które zaistniały w świecie nauki sztuki ma potomstwo, które choruje na na nas na schizofrenię Albert Einstein inny miał syna John Nash 2 synów pochodziły one z różnych związków i obydwaj synowie zachorowali na schizofrenię James opłacony związany z odkryciem listy dna także miał syna Bertrand Rasel to już wielu członków rodziny zarówno w tej rodziny generacyjna, jaki prokreacyjnych także te tereny te badania wyraźnie badania dotyczące życiorysów wybitnych twórców rzeczywiście wskazują na to że, że tutaj ten geniusz miesza się z odrobiną szaleństwa malarza artysty czy ci geniusze miesza zdobią szaleństwa czy tylko szaleństwo jest przekazywane potomkom czy także więź jest przekazywany potomkom to jest adresatem pytania dot do tego też powrócimy tu także do innych wątków po informacjach Radia TOK FM informacji już za kilka minut o godzinie dziesiąty 20 mecz się zastanawiał się czy istnieje związek pomiędzy geniuszem szaleństwem czy ci może to jest nawet ten sam w trybie niż państwo są równoznaczne można dostać zadać pytanie informacja dziesiąty 20 studio Radia TOK FM w Lublinie jest dr Anna Tokarek Kuich Nowik 3 kierownik pierwszej kliniki psychiatrii psychoterapii i wczesnej interwencji kierownik zakładu neuro psychiatrii klinicznej katedry psychiatrii Uniwersytetu medycznego w Lublinie informację już za chwilę po informacjach wracamy do programu Owczarek naszej rozmowy o geniuszu i szaleństwo to w Cezary łasiczka program Owczarek czy geniusz szaleństwo są równo znaczne w studiu Radia TOK FM w Lublinie jest to tor Han na karku, a już odnowić kierownik pierwszej kliniki psychiatrii psychoterapii wczesnej interwencji oraz kierownik zakładu na psychiatrii klinicznej katedry psychiatrii Uniwersytetu medycznego w Lublinie właśnie jak ja jak to jest z tą twórczością czy uda się ją w od strony psychiatry jakoś zmierzyć zbadać porównać z szaleństwem z chorobą w rynku to, o czym pan redaktor powiedział o od tej twórczości w języku naukowym nazywa się to go klastrem kreatywności klastrem twórczości i mierzy się jako zespół pewnych cech charakterystycznych sprzyjających rozwojowi sprzyjającej twórczości, więc co wchodzi w ten klaster ten zbiór tych cech, które pozwalają nam tworzyć to przede wszystkim podzielność uwagi, czyli możliwość zauważenia rzeczy, które normalnie żyć dziś są przez nas niezauważane pomijane, więc osoby takie widzą czują z postrzegają więcej całą strefę z gry w skład tego klastra wchodzi także myślenie dywergencji, a więc takie myślenie, które mówiąc naj ogólniej nie jest związane z Sydney było chodzenie utartymi ścieżkami, a więc nie nie to co często uczą nas szkołach i że jeżeli Aktobe ICT Pomorze, jeżeli auto może de go krótko mówiąc myślenie które, które chodzi własnymi drogami przyjazną to są ludzie, którym szkoły, w których szkoła nie zabiła jeszcze kreatywności tak jest i takim doskonałym przykładem jest Edison nam najbardziej znany jako wynalazca żarówki, ale tak naprawdę muzeum Edisona na Florydzie pokazuje, że tych wynalazków było około 1000 przeróżnych, ale właśnie Edison jest przykładem, że nie chodzenie do szkoły, ale posiadanie mądrych rodziców, którzy w tamtych czasach sprowadzali różnych kół Werner z różnych stron świata pozwoliło mu właśnie to myślenie dywergencja inne rozwinąć, a nie zabić także nalotów wpły w szkoły, jeżeli też byśmy wracali tego wcześniejszego pytania pana redaktora dotyczące, dlaczego wybieramy, jaką szkołę, dlaczego stajemy się genialnie na pewno na pewno geny na pewno rodzice, ale także i te Kuźnia geniuszu, czyli szkoły, które pozwalają na na nas na na chociażby nie zabicie tego myślenia dywergencji innego, który w, które w większości dzieci jest bardzo rozwinięta wracając do dołu do lutego Brastera twórczości i to jest także otwartość na dno na doświadczenie nie zamykanie się niezależność nonkonformizm czy nieuleganie wpływom my ocen innych osób także to wszystko wszystkie te cechy predysponują nas do tego, by stać się wielkimi twórcami odkrywcami okazuje się, że badaniami, a takie właśnie psychoanalityczne, które w, które badają nasilenie tych cech kreatywności w rodzinach pacjentów wśród pacjentów u krewnych i populacji ogólnej na wyraźnie wskazują, że te cechy są bardzo nasilone wśród krewnych pacjentów, chociaż w zależności od dziedziny wytwórczości, ale także w zależności od jednostki chorobowej badanie nas Andresa słynna książka o mózg kreatywny wskazują na istnienie pewnych reguł pewnych pewnych zasad okazuje się że, że pacjenci z chorobami efektywnymi chorobą afektywną dwubiegunową z z zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi wśród tych osób występuje wyższa kreatywność samych pacjentów wyższa kreatywność niższy niż populacji ogólnej, ale co ciekawe także wśród rodzin wśród krewnych dzieci rodziców ta kreatywność jest wyższa ta kreatywność dotyczy szczególnie dziedzin artystycznych malarstwa pisarstwa natomiast w odniesieniu do chorób z kręgu psychotyczne go głównie schizofrenii tak kreatywność także jest wyższa, ale u krewnych pacjentów w przypadku samych pacjentów no, jakby nie zauważono takiej tendencji, chociaż no i John Nash jest tego przykładem są także wśród samych pacjentów ta kreatywność jest jest bardzo duża, niemniej biorąc pod uwagę statystyczne statystyczne spojrzenie na ten problem, gdy okazuje się, że ta kreatywność jest wyższa wśród krewnych szczególnie w zakresie nauk ścisłych także choroby afektywne artyści psychozy bardziej nauki i nauki ścisłe to rozumiem, że drzewnym sposób w jaki postrzegamy świat niech 1, by pomogła, a drugiemu przeszkadzał taki czyn społecznie mamy muzyka, który potrzebuje innego postrzegania świata, żeby być genialnym muzykiem czy genialnym kompozytorem nea znowu te cechy mogłyby przeszkadzać naukowcowi Agcy wytrzymała żony, a zdecydowanie tak jakby i inne wyostrzenie z spojrzy i inne spojrzenie na świat i wyostrzenie pewnych innych dziecinne na pewno i temperament realnie i tt tt cechy powinny się różnić na pewno tak niż polityczne, bo ostatnio tak dziś zaś pojawi się obiekt o 3 czy to można mówić o geniuszu politycznym ma określony jest tak rzeczywiście w teoriach ewolucyjnych istnieje teoria podziału grup w Steve Nash i Raisa ta historia pochodząca z lat dziewięćdziesiątych, ale mówiąca o limicie spójność grupy ludzkiej co to tak oznacza w rzeczywistości obserwujący pierwotne ludy okazuje się, że osiągnięcie liczby około 100150 osób doprowadza do rozdziału tej tej grupy i zawsze istnieje ewolucyjna presja na takich osobników, którzy staną na czele tej grupy to, czyli taka presja na na osobników o charyzmatycznej osobowości od tych, którzy niektórzy mówią o w po angielsku brzmi to osobowość Odysa niska, czyli taka, która będzie wybroniła chroniła wyprzedzała swoim swoją wizją niebezpieczeństwa, które mogą grozić w tej grupie ich zatem dalej idą pewne cechy osobowości to jest taka, że takie cechy zyski są idealną paranoiczna MF mówiąc językiem psychiatrycznym, a więc takie osoby, które są dość chłodne emocjonalnie takie, które są bardzo skupione takie, które nie ulegają naciskom innym takie, które mają wizjonerskie pomysły poglądy inni patrząc z punktu widzenia psychopatologii są to osoby rysy takiego kontinuum należącego do psychoz także mniejsze nasilenie tych cech daje przywódców daje szamanów natomiast zbyt duże nasilenie tych cech może prowadzić do rozwoju psychoz jak bardzo zależy choroba w takim razie jest pewną ceną, którą płacimy za za to, że jesteśmy różni niż inni i za to, że ktoś, choć być może stają się wybitni ponadprzeciętnie stajemy się także w pewnym sensie wyalienowani Czyżyny są jesteśmy podziwiani z drugiej strony musimy żyć z pewną chorobą czy ty czy to jest zbyt duża cena, którą płacimy za my nie mamy nic pewnie nie możemy określić czy one zbyt duża czy nie to ewolucja za nas podjęła taką decyzję i rzeczywiście mniej, a obserwacje dotyczące i może sięgnę troszkę do historii, bo były to jakby takie badania, które na mnie zrobiły ogromne wrażenie to były badania lekcja bardzo smutna lekcja nauki i związana z Niemcami hitlerowskimi mianowicie z w momencie, kiedy Hitler zaczął dochodzić do do władzy wymyślił sobie taki naród rasę czystą naród idealny pozbawiony zaburzeń psychicznych, bo pozbawiony kalectwo zarówno psychicznych, jaki fizycznych no i rozpoczęły się akcja TR 4 na początku polegała ona na kastracji tych osób, które by nie pasowały do tego wizerunku jest raz doskonałej, a potem eksterminacja chorych psychicznie chorych na padaczkę upośledzonych umysłowo w ów był uważało się, że z Niemczech podczas drugiej wojny światowej udało się zdominować o o masie 100 % pacjentów chorych psychicznie tych także ze schizofrenią w tym co się okazało w badaniach powojennych pierwsze badania przeprowadzone w latach sześćdziesiątych wykazują, że liczba zachorowań na schizofrenię i jest znacznie większa niż pozostałych krajach europejskich natomiast rozpowszechnienie w sposób naturalny jest mniejsze badanie przeprowadzone już w tym wieku, więc 60 lat to po powojnie wykazały, że rozpowszechnienie schizofrenię jest identyczna jak w pozostałych krajach europejskich, czyli z jakiegoś powodu ewolucja sprawiła, że na tych terenach liczba zachorowań była na tyle większa przy ustawiła się na poziomie rozpowszechnienia w tym schizofrenii na poziomie 1 % Belgii i tutaj zaczęto zadawać sobie pytanie, jeżeli od wielu lat to rozpowszechnienie schizofrenii od wielu wieków jest na podobnym poziomie on się utrzymuje, czyli musi mieć jakieś znaczenie biologiczne znaczenie ewolucyjne dno powstało tak jak wcześniej wspomina wiele teorii ewolucyjnych, dlaczego ta schizofrenia była jest i będzie dalej 1 z nich jest m. in. testy właśnie ta teoria związana, że się istotą cena, którą cena, którą płaci ludzkość za kreatywność są dalszy postęp za za rozwój też wycena, jaką płacił zapłacił człowieka za rozwój języka, zanim w kontynenty podzieliły się ten wielki wielki lont podzielił się na kontynenty prawdopodobnie nastąpiła mutacja, która pozwoliła na to może być człowiek zaczął posługiwać się doskonalszą formę komunikacji mianowicie językiem także z miejsc innych teorii to właśnie ta teoria podziału grup, która też faworyzuje faworyzuje osobników które, którzy mają pewne cechy Eski są idealne, więc to takie z kręgu zaburzeń psychotycznych Enei też schizofrenię bywa postrzegana jako jako efekt ewolucji inteligencji społecznej, jakby wymuszonej coraz to nowymi sytuacjami społecznymi powiększeniem się grób ze zwiększeniem komunikacji, a więc także inni rozwojem mózgu rozwojem języka i i tych interakcji czego by skrajnym i jego efektem ubocznym i takim skrajnym nasileniem jest choroba, czyli z 1 strony cechy przystosowawcze w postaci twórczości kreatywności bycia przywódcą, a z drugiej strony zbyt duże nasilenie tych cech może doprowadzać do występowania zaburzeń psychicznych to nasze rozmowy wrócimy po informacjach Radia TOK FM informację, że kilka minut w Będzinie dziesiąty 40 państwa moim gościem ze studia Radia TOK FM w Lublinie jest dr Hanna Krall Kułach Ihnatowicz kierownik pierwszej kliniki psychiatrii psychoterapii wczesnej interwencji oraz kierownik zakładu na psychiatrii przy 8 neuro psychiatrii klinicznej katedry psychiatrii Uniwersytetu medycznego w Lublinie informacja Radia TOK FM po dziesiąty 40 po informacjach wracamy do programu Owczarek a Cezary łasiczka program Owczarek w studiu Radia TOK FM w Lublinie jest dr Hanna Bakuła Juchnowiec 3 kierownik zakładu w neuropsychiatrii klinicznej katedry psychiatrii Uniwersytetu medycznego w Lublinie z rozwojem związkach między geniuszem, a szaleństwo mówiła pani niektóre zaburzenia, które jak grzyby są z nami od od wieków aż tu są ewolucyjne nie do końca wiemy, dlaczego akurat taki jest, dlaczego tak ani inaczej ne, ale zastanawia się 3 czy to nie jest tak, że niektóre choroby psychiczne czy zaburzenia psychiczne sami sobie tworzymy no bo kiedy mówimy właśnie o wybitnych osobach, które cierpiały na różne zaburzenia o ne Newton Darwin Einstein inny cierpieli na zespół Aspergera no ale pewnie ucierpieliby na zespół Aspergera czy kiedy zdiagnozowano czy, gdybyśmy zdiagnozowali my ich w 2013 roku, ale tylko do do czerwca, bo n p . po czerwcu 21322013 roku już tego Springera, by nie mieli chodzi mi tutaj o w gdy PN podręcznik w sprzęt diagnostyczny zaburzeń psychicznych, który publikuje amerykańskie Towarzystwo psychiatryczne czy tzw. SMG w DSM 5 w tym piąte zadanie zespół Aspergera wypadł męczy czy to nie jest także pewne zaburzenia tworzymy sobie na podstawie takich ani innych warunków brzegowych, a potem po latach z z kilku kilkudziesięciu czy kilkuset mówimy no to nie do końca jednak jest zaburzenie czym poruszył pan redaktor tutaj 2, jakby sprawy i Wietnam to pewnie niedoskonałości diagnostyki psychiatrycznej, która opiera się na przesłankach u objawowych w niewielkim stopniu jest to przesłanie opiera się w na przesłankach biologicznych neuro fizjologiczna krzyczy neuro anatomicznych to jest 1 sprawa i pewna płynność w tym co pan poruszył w odniesieniu do Izaaka Newtona rzeczywiście był podejrzewano zespół Aspergera w tej chwili ten zespół Aspergera, jakby zniknął w swojej nazwie w DSM 5, ale niezmiennie, ale to nie oznacza, że nie zniknęły dzieci, które mają podobne kryteria, które teraz nazywa się dziećmi autystycznymi to jest 1 sprawa to to jest rzeczywiście tata niedoskonałości cały czas trwają badania, żeby te kryteria uściślić że, aby były twarde 3, jakby go kryteria przesłanki do rozpoznawania pewnych rzeczy tak się tak Izaak Newton był bardzo specyficzną osobą młodą był po grobowce wychowywanym przez dziadków jedyną miłością, którą młody podkreślał przez całe życie miał była matematyka był bardzo chłodne unikał bezpośrednich bliskich kontaktów z ludźmi był szczególnie utalentowany w zakresie nauk ścisłych 1 w czterdziestym roku życia na pewno przeżyły przeszedł epizod psychotyczny potem głównie zajmował studiowaniem w Biblii także ten cały jego życiorys nie możemy go w tej chwili zbadać powiedzieć aha to jest w autyzm, ale ten łagodny, który kiedyś był nazywany zespołem Aspergera możemy w odniesieniu do biografii tych słynnych osób jedynie stawiać prawdopodobna diagnoza stojący w winnym przypadku wielu słynnych osób na szkodę w Wirginii służby, w której niektórzy rozpoznają chorobę afektywną dwubiegunową inni z oburzenia i w efekcie najniższe z broni rzeczywiście trudno jest jednoznacznie i inny pewnie postawić jakąś diagnozę jednak ich życiorysy i przeżycia na pewno różniły się na pewno na podstawie takich przesłanek opisanych w ich listach w obserwacjach innych można doszukiwać się poważnych zaburzenie psychiczne chociażby jak było to wbre w rodzinie Roberta Schumanna wykresy, który pokazuje zależność pomiędzy fazami choroby, a jego twórczością ewidentnie wskazuje na to, że w momencie, kiedy znajdował się w stanach jeśli pomaganie, więc na takiego przyśpieszenia myślenia Energie krew w tej i większej kreatywności tych utworów powstawało nawet do kilkudziesięciu natomiast w okresach depresji zdarzało się, że przez cały rok nie nie był zdolny do tego, żeby stworzyć jakiekolwiek dzieło sam Schuman był obciążony bardzo znacznie chorobą i samobójstwem siostry jego popełniła samobójstwo obydwoje rodzice cierpieli jego syn także wielu laty spędził w zakładzie zamkniętym no i w końcu same Schumanna popełnił samobójstwo w bardzo młodym wieku 46 lat w zakładzie dla obłąkanych, jakkolwiek byśmy nie nazywali to co działo się młodszą manem, chociaż z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że była to choroba afektywna dwubiegunowa, używając współczesnej nomenklatury to na pewno widać jest związek pomiędzy to jego twórczością kreatywnością w zakresie muzycznym, a występowaniem określonych w fast chorobowych jakoś żyć to w jaki sposób mierzymy jakich narzędzi używamy do mierzenia różnorodnych cech osobowości wiem, że jest to gmina Sadki wielowymiarowy inwentarz osobowości, ale są też co też inne narzędzia, które z 1 strony właśnie mierzą różne cechy osobowości z drugiej strony można też ocenić poziom kreatywności w i tak tych narzędzi jest bardzo wiele najczęściej używane jeśli chodzi o w badaniu osobowości rzeczywiście są media i tak właśnie mina setki wielowymiarowe inwentarz osobowości jest kwestionariusz osobowości ślinka jedno były w zależności od kręgu kulturowego tych tych badań nie tych testów fiesty z używanych na co dzień bardzo wiele, ale ciekawsze są te badania te testy, które mierzą ten klaster twórczości tutaj chętnie używany jest test alternatywnych zastosowań przedmiotów często w tej chwili wykorzystywane nawet w badaniu naszych dzieci, kiedy psycholog daje dziecku powiedzmy gumka do włosów i prosili, żeby powiedział i co z tego można w jak można to gumkę wykorzystać jeszcze oprócz tego, że można zabrać warkocz prawda i zakończyć ten wartościom to gumką to jest ty także mWIG skala takiego, że takiej życiowej kreatywności innym to jest takie taka taka skala, którą uwzględniano dorobek twórczy organizacyjny naukowy także inne skale Barron UR 3 na podstawie rysunków można ocenić funkcjonowanie ego także popęd seksualny także trudno wymieniać wszystkie, ale mamy narzędzia do tego, żeby z zbadać się w nasilenie tego klastra twórczość mówiliśmy on o naukach o wybitnych naukowcach mówiliśmy o ne o artystach o twórcach słuchaczy pyta o zaburzenia związane z jakimiś wizjonerami czy związek związanymi nasz kadr z religiami różnymi tak czy tutaj też czy prorokami nawet czy tutaj też można doszukiwać się własnych zaburzeń w tutaj i jest to w obszarze niż bym powiedziała bardzo delikatny subtelny i nie chciałabym tu wyrażać swojej opinii, dlatego że Lenin w bardzo łatwy sposób można urazić czyjeś syn czyjeś uczucia dlatego chciałbym rozwiać nadzieje z jedno trojga lat artyści albo naukowcowi powiemy, że cierpi na zaburzenia to nie uważamy jego uczucia natomiast, jeżeli mówimy, że prorok może cierpieć to uraża uczucia innych poczynań w Elblągu proszę mnie zrozumieć jej rozłożenie na każdą felgę rozumiem dobrze, a swoją drogą ta została sieć brać przykład z punktu widzenia psychiatrii w jakim ośrodku, gdzie w, jakim mieście miałby się mieścić nasze uczucia religijne nagrzewnica ma kre w z Lechem myślę, że jednak w Częstochowie w Czechach w tym sensie boję się ośrodek mózgowe, a w domu została układ limbiczny układ limbiczny i jakie badania były prowadzone w temat cała jest mnóstwo badań, które określają tryb wypłaty przez czołowe układ limbiczny to są całe struktury, które odpowiedzialne są zalecane są nasze emocje za nasze uczucia za postrzeganie emocji także to co jest bardzo dokładnie mózg jest w pewnym zakresie przebadane bardzo dobrze także wyraźnie możemy określić te struktury, które odpowiadają za to, że się kochamy nienawidzimy czujemy w trend w domu została sieć n p . jeżeli tak dobrze nam to pisane życie można zbadać podłączyć dziś to wychodzi na wykresach, gdyby to było interesujące takie doświadczenie w Choszcznie w Groznym w przeprowadzeniu postępowania dowodowego tak powiedzmy mamy obywatela x, który mówi o takiej takie działania z obraził moje uczucia religijne a jaki teraz bierzemy eksperta od nie wiem psychiatrii od tych neuro psychiatrii podłączamy tego obywatela x do maszyn i i teraz na wykresie wychodzi niestety układ limbiczny nie pokazuje aktywność ośrodka odpowiedzialnego za uczucia religijne w tym zakresie po pierwsze po co mielibyśmy to robić, a po drugie jest to znaczne implikacje my możemy rozpoznawać proste emocje ten wzrost rent wrogość natomiast jedno tutaj wkraczamy w obszar już bardziej złożonych odczuć związanych z religią z bardziej skomplikowanymi przeżyciami także na aż tak nie możemy, że uczucia, ale nie wiem patriotyczne to są ich miejscu, a uczucia związane z religią w tym miejscu obawiam się, że aż tak skomplikowanych obliczeń nie mamy, żebyśmy mogli mówić o różnych odcieniach nie wiem miłości nienawiści i wskazywać, że jest to ten ośrodek albo inne dolny pani doktor bardzo pani dziękuję dr Hanna Kraków już wznowić kierownik pierwszej kliniki psychiatrii psychoterapii przez interwencji i kierownik zakładu neuro psychiatrii klinicznej katedry psychiatrii Uniwersytetu medycznego w Lublinie była państwem moim gościem informacji Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie jedenasty po informacjach wracamy do programu Owczarek w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA