REKLAMA

O raporcie OECD na temat bezrobocia wśród młodzieży oraz o możliwości przejścia na emeryturę po 40-letnim stażu pracy rozmawiają dr Michał Polakowski i Jakub Janiszewski

Połączenie
Data emisji:
2015-05-27 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ONR -U i 5 Olsztyn Igor aż 136 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu dr Michał Polakowski fundacji Grażyna wręcza nowym orężem trzeba się umówić się w raporcie OECD na temat bezrobocia wśród młodzieży w NATO jest taki temat którym, które można, by niejeden raport zapełnić można, by całymi dekadami się nim zajmować właściwie chyba niebawem tutaj niczego nieprawdziwego, jeżeli stwierdzę, że w momencie, kiedy gospodarka zaczyna dołować to Rozwiń » co jest ta grupa, w której bezrobocie zwykle najwyższe, bo na rynek pracy, na którym już jest mało miejsc pracy najtrudniej wejść ludziom bez doświadczenia to jest mechanizm, który tutaj stoi na przeszkodzie wbrew pozorom nie ma czegoś takiego jak rywalizacja między starymi młodymi Lotos często często mit, który się przewijają się też pojawiać wraz z ostatnio w Polsce na sali dyskusję w wieku emerytalnym, że jeżeli wydłużymy wiek emerytalny to ci starzy zablokują miejsca młodym nic tak dalej i t d. trudno to tak nie jest tą datą widać po danych z bardziej rozwiniętych najlepiej radzących sobie rynków pracy i holenderskiego choćby cienia najniższe bezrobocie w grupie 1524 i zarazem 5564 też, że też to bezrobocie jest niskie czy to nie jest także jedni zabierają miejsca pracy innym, ale niewątpliwie jest także z tymi młodymi trzeba zacząć coś robić znają z LCD próbuje jakoś te dyskusje podnieś, chociaż wydaje się, że to nie jest jedyne gremium wszyscy się zastanawiam co można zrobić tak właściwie młodzi to jest taka żelazna żelazny temat zwierząt analiz rynku pracy w PRL czy takie czy po polityk rynku pracy jeśli chodzi o to od lata rywalizacji rzadkość szybko się odniosę tutaj można mieć wątpliwość Ignaciuk ja się, że ta rywalizacja jest bardzo ograniczona między starymi młodymi w sytuacjach taki, kiedy rynek pracy dobrze funkcjonuje, kiedy jest przeszkadzanie również z osób starszych z i t d. wydaje się że, że być może nadużyciem osłabienie Otóż ta konkurencja występuje w Polsce natomiast wydaje się, że duży nacisk w tym też należałoby położyć na szkolenia osób starszych, ale nie o tym, nasza rozmowa należy już zmierzać do tego, że czasem jest także tam, gdzie jest tak daleko posunięte etatyzm faktycznie jest także roboty można dostać tekę ktoś może to odbywało bywa także, że te etaty są takie są blokowane do momentu do momentu przejścia na emeryturę i zbliżają się konkurs zajął się bezrobociem czy czynnie aktywnością niską aktywność zawodową osób młodych z kadry w kontekście kwalifikacji to jest taki wiodący temat OECD do Gdyni, gdzie oni mówią o rynku pracy natomiast widać, że następuje jakieś takie troszeczkę przewartościowania bagaży, gdyż rozmawialiśmy o 1 z raportów OECD w tym takim klasycznym Employment Outlook jest regularnie regularnie publikowane tam była mowa o tym, że właśnie to kwalifikacje są takim głównym czynnikiem, który negatywnie wpływa na ona na zatrudnienie to czy złe kwalifikacje trwają negatywnie na zatrudnienie osób młodych atutem zauważyłem, że w OECD wybiła takich kilka podstawowych punktów np. mowa jest o tym, żeby, żeby zagregowane popyt również stymulować jest bardzo bardzo duże Novum czeka znaki na atak procedura jest wyznaczył atutów choćby w zakładam, że zielarze w 1 z interpretacji to mogłoby oznaczać to może państwo powinno większym stopniu stymulować gospodarkę te raporty z bardzo świeżą zapewne był dyskutowany bardzo by przed przed opublikowaniem, ale myślę, że najbliższe tygodnie przyniosą takie głębsze Echa tego czy, więc dalsze Echa tego tego raportu to jestem pewna, że wpisuje w pewien trend mam wrażenie tak tak to jest zły widać, że następuje takie przewartościowanie myślenia o roli państwa w gospodarce i to OECD czy bank światowy ład międzynarodowy fundusz walutowy prawniczym, zwłaszcza międzynarodowy fundusz walutowy to byli tacy w bardzo radykalni zwolennicy wycofywania państwa państwa z rynku interwencji Państwowej, a teraz widać, że zagregowane popyt jest pierwszą tym punktem na agendzie to jest to jest bardzo ambitne bardzo ciekawa, ale powiedzmy, że to zagregowane pobicia znalazła w tym raporcie natomiast on ten raport, który jest bardzo obszerną miasto po ponad 150 stron i mówi właśnie o tym, jakie, jakie kwalifikacje mają młodzi ludzie im to są młodzi ludzie, którzy są troszeczkę nietypową w kategorii zdobywanie plaż, gdy mówimy o młodych pracownikach czy mody ludzie mówią ciasto, gdy w grupie 1524 OECD rozciągnęła to nam podniósł tę górną granicę do 29 lat i myślę, że to ma dogodny dojazd z jest to związane z ze studiowaniem po prostu wiele osób bardzo wiele osób studiuje na w wszystkich krajach OECD ta klasyczna definicja nazwijmy to młodość film dla rynku pracy elementarz jednostka została z zmniejszone jest zmieniona, po czym mówi ten raport pieszo konno diagnozuje wykorzystanie umiejętności, ale też poziom umiejętności wśród rannych wśród młodych ludzi na jej Polska jest takim krajom takim średniakiem od polskości wpisuje idealnie w tak taką szarą strefę pomiędzy pomiędzy najlepszymi i najgorszymi czasami poniżej średniej OECD realny czasami czasami powyżej ptaki z takiego ogólnego punktu widzenia natomiast tym co nie uderzą, gdyż tamten raport Alto potwierdza wiele naszych to taki krajowych analiz to pomoże wykształcenie czy poziom wykształcenia charakter wykształcenia ma bardzo duży wpły w na na poziom kwalifikacji to jest bardzo mówiąc szczerze ran ne niepokojące czy ten typ edukacji, w którym uczestniczymy w bardzo silnie warunkuje nasz dom bardzo nas determinuje ich tak tak często to nie jest nasz wybór mówiąc krótko Moving my w Polsce mamy tendencję do mówienia, że wybraliśmy szkołę zawodową czy studia ulicą później studia, ale często tak nie jest właśnie ten raport m. in . o tym, mówił o tym, że to ścieżki kariery edukacyjnej i później powodzenie na rynku pracy często pochodzą z wynikają przeprasza z naszego pochodzenia społecznego czy jeśli nasi rodzice np. studiowali albo jeśli mamy w tym czytamy z rodzicami w domu jako dzieci i to powoduje, że my idziemy do lepszej szkoły szpitale przedszkola Step przygotowuje jeśli chodzi o to umiejętności nazwijmy to lato później przekłada się na nasze powodzenie w na rynku pracy to jest właściwie takie coś co mnie co mnie bardzo bardzo uderzyło, że tereny nierówności wynikające z funkcjonowania systemu do edukacyjnego są bardzo bardzo duże, a ci, którzy mają nieszczęście skończy zasadniczą szkołę zawodową mówi toczy się w słowie to z bardzo pożądana w wielu przypadkach bardzo pożądany typ wykształcenia, ale w jak wynikało z tych statystyk ci, którzy mają zdanie zasadnicze wykształcenie zawodowe ma po prostu znacznie niższa niż kompetencje dotyczące liczenia czytania także my tu nie mówimy o jakiś bardzo bardzo skomplikowanych skomplikowanych umiejętnościach to jest uważam bardzo bardzo niepokojące, że tak takie ataki nierówności system edukacyjny jako taki w całości produkuje ja patrzę w tym momencie na taki wykres, który w swoim raporcie z Regionalnego z o rozważenie czy wykres, który pokazuje w tych krajach, które z raportu jest wieczyście obejmuje udziału osób, które nie są ani zatrudniane ani się nie uczą ani nie szkolą się to nam tak dla mnie to jest tutaj rzeczywiście Polska się przesunęła w stronę tych, gdzie tych osób jest, więc tak to jest przez nasze wprawa co ciekawe, gdy przyjrzymy nam na rozbicie tego wykresu ze względu na wykształcenie jest tragiczna różnica co ci w tym sensie, że osoby, które mają zasadnicze wykształcenie zawodowe czy poniżej średniego lub tych technik co jest wyjątkowo dużo to jest niepokojące, że właściwie edukacji, które powinny przygotować bezpośrednio do pracy w zamyśle powód powoduje, że ci ludzie nie mogą znaleźć pracę, a co gorsza niż dalej nie szkolą się, że to jest naprawdę taki moment, kiedy się w ogóle wypada sobie góry to jest chyba najgorszy najbardziej ryzykownym, bo nic tak, ponieważ on mówi się w literaturze są tak, że rząd pozostawia taki blizny na karierze na karierze zawodowej, który się wdrażaniem mogą się wyrazić np. problemami psychicznymi są takie badania jakimiś patologicznymi zachowaniami, a już taki bardziej przyziemnych, ale bardzo ważnych spra w niższymi wynagrodzeniami to jest bardzo ważny moment tego przejścia od 1000 proc przejście między od systemu edukacji do rynku pracy tu ewidentnie coś coś nie działa w bo ten moment, kiedy przestaje się w ogóle cokolwiek robić przestaje się problemy, jakby kontakt z takim taką postawą wymagającą naszego wysiłku to jest taki moment, kiedy rzeczywiście ryzykuje się trwałe obsunięcie bierność zawodową, a to już jest sytuacja bardzo ciężka jest sytuacja tak możemy odnieść to właśnie polskich realiów do funkcjonowania polskich instytucji rynku pracy te są też to oddalenie od rynku pracy, o którym się tak ładnie mówi przy profilowaniu wina, które bardzo często oznacza, że dla takiej osoby po prostu nie będzie ani oferty stwarzanie oferty szkolenia żywią się automatycznie i łatwo w umieści w worku p t. no z tym nie pracujemy, bo to stwarza duże środki no właśnie to jest problem, że czasami to oddalenie wynika z braku jakiejś polityki, która jest skierowana na los rentowność niż doraźną jest w przypadku profilowania to często jest faktycznie randki nie spojrzysz uznaniowość, ale ten w Dodge jest wiele zmiennych, które wpływają na nas na na prawdopodobieństwo znalezienia się w poszczególnej kategorii i faktycznie nieotrzymania pomocy takiej, jaką chcielibyśmy otrzymać powiedz, że OECD zawsze w tych raportach MAK z takimi komponent zaleceń czy wskazówek, które mogłyby złagodzić tamten ten problem sześcian z edukacji do rynku pracy w ogóle powodzenia w edukacji zwiększenia poziomu kwalifikacji i jej kraj sukcesu na rynku pracy przede wszystkim mowa jest w przedszkolach żłobkach to jest ja wiem, że to dla wielu osób naprawdę brzmień abstrakcyjnie, gdy mówimy o 29 lat hale badania, które są cytowane są w raporcie wyraźnie pokazują, że wczesna edukacja ta przed obowiązkowym wiekiem szkolnym bardzo silnie pozytywnie wpływa na na wieś na wyniki szkolne czy wyniki tych testów, ale szkolnym też to dane z Polski ma na ten temat to jest bardzo bardzo istotne bardzo istotnym czynnikiem i jak widać nikt nie chodzi tylko o to, żeby zajmować się rynkiem pracy jako taki faktycznie np. instytucjami rynku pracy tak jak pośrednictwo pracy czy doradztwo zawodowe, ale co również tworzyć stwarzać po prostu równe szanse czy Włosi może nikłe szanse są równe równe możliwości jeśli my wchodzimy do systemu publicznego zakładamy, że powinniśmy założyć każdy z nas ma takie same szanse nieważne czy nasz tata bądź mama jest profesorem czy kwiaciarka czy sprzątaczką czy męczy panią pracującą w sklepie, a w Polsce niestety teren ten to transmisja statusu jest ten jest bardzo silna właśnie te wczesna edukacja pozwala na wyrównanie szans w tabor mówi też takich kwestiach, które może w Polsce nie są zbyt zbyt drogie istotne ale, ale mówi np. o osobach, które urodziły się poza granicami danego kraju to osoby mają tendencję do dowodu to znacznie gorszych osiągają znacznie gorsze wyniki w tych testach późnego raz gorzej sobie radzą na rynku pracy m. in. te przedszkola jako taka funkcja wystroju integracyjna, ale po prostu wyrównujące szansę odgrywa tutaj wielką rolę co chwilę wrócimy do rozmowy z 1324 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio lekarz dr Michał Polakowski z fundacji kra mówimy trochę w raporcie OECD na temat bezrobocia wśród młodzieży na temat tego w jaki sposób w ogóle można z prostego powodu próbować wychodzić w i toteż jest dziś w tej kwestii, ale takoż myślę dużo się dzieje w Polsce wokół pewnych regulacji rynku pracy pewnych ram dotyczących GM w pracach myślę, że tutaj na ten nasz na nasze podwórko warto spojrzeć, którego można zrobił woltę i przeskoczył do kwestii w emerytury do kwestii wydłużenia wieku emerytalnego, z którego teraz wszyscy się próbujących rakiem wycofać PSL proponuje tam 4440 letni okres stażu zawodowego, by to było decydujące aniżeli biologiczne no i teraz Janusz Piechociński opowiada, że propozycja ludowców w sprawie emerytur wymaga wyliczeń bez wątpienia w chcielibyśmy, żeby każda propozycja wymaga wymagała jak wyliczył, że w ogóle przez fakt wyliczania można je tak no to jest celem pokłosiem kampanii prezydenckiej to jest 1 rzecz, ale też dyskusji, która się bywał już wcześniej w Polsce związki zawodowe w, zwłaszcza prezes silnie podkreślały, że ten wiek emerytalny podnoszenie wieku emerytalnego to jest szkody dla gimnazjum to taką chęć świata pracy i niekoniecznie wiek emerytalny powinien być tym jedynym parametrem decydującym o przejściowo pod na emeryturę tylko być może okres oskładkowania autystycznym i istotne, że chodzi tutaj o okres odprowadzania składek czy np. w sytuacji, w której jesteśmy bezrobotni, ale bez prawa do zasiłku wtedy urząd pracy za nas nie odprowadza składek wtedy to jest CR u okresu i nieskładkowy, ale w tym sensie, że popsują prowadzone są składki i ta propozycja w rozumieniu prezesa przez pana prezydenta wysłanie paczki w Polsce tak ona w kancelarii prezydenta była dyskutowana już wcześniej, gdy pan prezydent już z tego co pamiętam już przed oficjalnym rozpoczęciem kampanii wyborczej mówi, że to jest rzecz, którą warto się zastanowić także mówiąc kolokwialnie to nie jest taka wrzutka na ostatnią chwilę tylko to jest coś co już się od innych zaistniało zadziało się przynajmniej konceptualnej myślę, że to efekt rozmów są w kancelarii prezydenta pana prezydenta ze związkami zawodowymi klasyczny jest to argument z dobrze jeśli podwyższymy wiek emerytalny to są tacy, którzy go chcą my, którzy go chcą w obliczu różne są też zresztą widać w niektórych przypadkach, gdy się norweski przykład z charakterystyczną udział w wiek emerytalny podniesiono, a potem wykonano całą masę rozmaitych takich wyjątków czy Niemcy to są tak pewnie na najbliższe to co jest moim zdaniem tak najbliższa najbliższa inspiracje to taki klasyczny postulat czy wasze główne postulaty umów, uzależniając jeszcze do koalicji rządowej, że osoby, które wcześnie zaczęły pracować czy zakładano, iż osoby z Brodnicy, więc krótko powinni móc przechodzić na na na emerytury wcześniej tutaj ten okres składkowy Ania byłą był istotny może powiedzmy krótko tej propozycji był po pierwsze, oni też niewiele wiemy też czekam na szczegóły, bo co wiem na razie to to, że wnętrze powinno być to 40 lat od odprowadzania składek i żar w te składki które, które zebraliśmy na naszym koncie w ZUS-ie i być może w drugim filarze powinny móc sfinansować przynajmniej 130 % minimalnej emerytury i to jest co to co wiemy to co wiemy na teraz i być może była taka idea żeby, żeby to okres składkowy Ania wzrósł, ale to jest to jest to jest niejasne i teraz może ostać to jak w kontekście osób, które przechodzą na emeryturę dzisiaj powiedzmy sobie szczerze, że tych 40 lat składkowych czas stażu pracy no właśnie ludów niewiele ma Polaków tutaj patrzy nam na statystyki ci, którzy przekraczają ten ten próg to jest mniej więcej 30 % czy siak jest dużo mniej jest dużo wszystkich przechodzących na emeryturę niż wynikałoby to wg danych w dół, by zostać, jeśli więc staż także to pokazuje, że to będzie bardzo trudny warunek do spełnienia, zwłaszcza w sytuacji, który ma Mann tak zmienna sytuacja na rynku pracy prowadzi pro-invest znaleźli części np. jeśli my nie możemy znaleźć pracy po względem 3 lata po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej, gdyż mamy 212022 lata i ten wiek emerytalny że, gdybyśmy pracowali bez przerwy przez 40 lat mam 61 latach trudno mu strzeże oczekiwać, że będzie maść z mężem, że te kamery, że te kariery zawodowe and no tak optymistycznie przebiegać, aby gdyż, jeżeli zastanowimy się nad tymi, którzy teraz przechodzą na emeryturę na to nie wchodzi na rynek w latach 70 ton w myśl tego założenia, że to jest 40 lat czy siedemdziesiątym piątym roku nie wiem co on NATO w nie wiem ile jest takich osób, które faktycznie do tej pory są aktywne zawodowo w 2 w jeszcze trochę nieustalony, ale w one one zaczną przechodzić na Marsa rabuś zaczął przechodzić na emeryturę, a on tak ale, ale Tomasz Turzański szczyciła się przechodzenia na emeryturę tak to tak to nazwijmy to te są te okresy składkowe i a w przypadku tych osób, która zaczynała karierę tak wcześnie stąd tzw. kapitał początkowy to nie jest nic się do końca jasne, jaki kapitał początkowy będzie przeliczona składki w tym sensie NATO okresy składkowe i to jest coś nie do końca wiem jak to rozwiązanie miałoby wyglądać dworzec może drugi trop, bo propozycji prezydenta elekta wtedy kandydata, który może po prostu wiek emerytalny należy należy obniżyć tutaj bardzo wrażliwi wracamy do punktu wyjścia nostalgię duchy, by szybko, bo 1 z tych elementów podwyższenie wieku emerytalnego było również wyrównanie wieku emerytalnego co w pewnym sensie jest sprawiedliwym rozwiązaniem w tym sensie, że na osoby, które mają po zbliżony przebieg kariery zawodowe powinny mieć zbliżone emerytury, ale też trzeba powiedzieć, że w Polsce mamy do 13 tak specyficzną opieką nad dziećmi, która jest bardzo silnie angażuje kobiety, a to nie było doceniane nas mit tak w systemie w systemie emerytalnym, jaki tutaj jest ryzyko takiego prostego obniżenia wieku emerytalnego to ono po prostu niższe emerytury jeśli nic nie zmieni, a zakładam, że renty dalsze zmiany parametrów funkcjonować schemat systemu emerytalnego mogą być dość trudne ze wszech miar i politycznej prawdopodobnie środowisko ekspertów będzie będzie z tym mocno polemizował niektórych Jeślinie podwyższymy składek to wtedy te emerytury będą niskie, ponieważ w tym systemie ważny moment, w którym przechodzimy na emeryturę i dalsze nasze trwanie życia statystycznie obliczana dla całej populacji jeśli wcześnie przechodzimy na emeryturę to mamy w tym krótszy okres odprowadzania składek, czyli wkładania do tej skarbonki, ale długi okres, kiedy my ze skarbonki musimy wyjmować także te świadczenia będą będą niskie także być może wiek emerytalny można, by obniżyć Okaj tylko powiedzmy sobie szczerze, że jeśli chcemy zachować wysokość świadczeń podwyższa składkę po prostu Homer niestety to w takim ne prosty sposób działają w LM el musisz mówić na ten temat dyskutować to nie jest nowy serial o rozwód, a nawet taki sondaż zrobiony dla Dziennika gazety prawnej co okazywało się, że mimo tego, że mówiono respondentom przez chcieliby skrócenia bracia obniżenia tego wieku emerytalnego mimo tego, że to będzie kosztowało zieloną musieli płacić więcej ze swoich podatków na to jednak odpowiedzi były na tak i ludzie chcieli tego skrócenia wieku emerytalnego, ale właściwie, by się zastanowić, jakie to są argumenty przeci w temu rozwiązania, które Platforma usunęła ciążę przez rząd poparł prezydent sta nów przeciwko temu banki i 44 Stock letniemu okresowi składek, jakie to bóbr właśnie taki, że niewiele osób się na to łapiemy mówiąc krótko to jest jak interpretuje, że w ogóle tą taką właściwie ofensywę przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego, dlaczego zasady to budzi takich oporów to jest taki po prostu bardzo klasycznej jakiś argument związków zawodowych po prostu, że żel w sytuacji, zwłaszcza te, które reprezentują pracowników pracujących fizycznie to osoby czy ich organizmy się szybciej zużywają niższy niż osób z wyższym wykształceniem i być może w, ponieważ nie mam dla nich bardzo trudno byłoby w, chociaż są takie systemy, które mają odrębny system dla pracowników fizycznych i umysłowych taki system powszechny trudno było właśnie jakoś wyróżnić przebieg kariery zawodowej osoby pracujące fizycznie i umysłowo w związku z tym, że taką Maz po prostu się traktuje te kwestie, że obwisłe ten stan ten wiek emerytalny właściwy to jest taki klasyczny postulat CRM postulat lewicy, chociaż wydaje się, że są takie kraje, zwłaszcza kraje skandynawskie, w których choć lewica nie ma jakichś specjalnych zarzutów w stosunku do tych, którzy pod, podnosząc proponują podwyższenie wieku emerytalnego tak tylko, że mówią, ale my chcemy być zdrowie, czyli służba zdrowia zarówno powszechne jak np. zakładowa chcemy wiedzieć czy jesteśmy zdrowi czy jakieś badania takie regularne wszystkich pracowników chcemy się uczyć przez całe całe życie, a wiele badań pokazuje, że to jest niemożliwe do sfinansowania przez pojedynczego pracownika, zwłaszcza pracownika fizycznego czy musi być jakiś cud tanie pole do interwencji Państwowej i chcemy aby, aby nasze umiejętności po prostu było otrzymywane przez ten przestał życie to w pewnym sensie wracamy do tego raportu OECD czy generalnie takie ogólne agendy OECD, która mu za to, że pracownicy powinni uczyć się przez całe życie kota całe to problem polega na tym czym to wyzwanie jest taki, kto ma za to zapłacić mniej wiele osób, mówi że skoro pracodawcy korzystają intensywnie ze starszych pracowników i właściwie na skutek zmian demograficznych to oni będą zmuszeni zeń korzystać z nich oni powinni w jakimś sensie partycypować przynajmniej nie protestować przeciwko nim np. dodatkowym wydatkom na edukację dla dla osób starszych to jest taki wydaje się taka polityczna logika która, która z 1 strony zakłada, że można podnosić ceny wiek emerytalny, ale z albumu to podnoszenie musi być obwarowane pewnymi warunkami albo też, że w Polskiej rzeczywistości jest to skończy się także w tydzień zostanie on już się tym już jest podnoszony rząd będzie podnoszony natomiast właśnie niewiele się z JLL w obszarze służby zdrowia opieki zdrowotnej zakładowej powszechnej tego uczenia się przez całe życie przypomnimy, że pani premier w swoim exposé mówią o tym, że powinien powstać Stuttgartu logicznie zakładam, że taka instytucja, która nie zajmuje się tylko tymi bardzo starymi osobami, ale również zajmuje się przedłużanie młodości czy też Namysł nad tym w jaki sposób naszą młodość na rynku pracy intelektualnej fizyczną przedłużać no niestety to się na ląd to się zmaterializował rozumiem, że to jest taka sytuacja, w której ważna jest nawet nie tyle ile się pracuje, ale jak się rozlali za to bardzo dokładnie oznacza, iż na ile to jest sytuacja pewnego wymuszenia na najlepszej sytuacji prawnej możliwości, że tutaj właśnie spór dotyczy głównie tej kwestii przy czym wydaje się, że to jest jednak spór w znacznej mierze w tej chwili trochę o pietruszkę znaczy tak jak tak jak powiedział przed chwilą to jeszcze nie oznacza że w zasadzie to nie znacie jakieś przymuszenia czy też znaczną kwotę to co w tej w tym momencie mamy w co zaczęło obowiązywać w dół ma się to świadczy to tutaj jest problem taki, że jeżeli nie będziemy pracować nie będzie mieć szansę pracy to te nasze emerytury będą mniejsze w związku z tym można założyć, że ludzie mogą niektórzy pracować ponad swoje możliwości z lekką tak to nazwijmy i to będzie pewnie powodowała wiele takich społecznych konfliktów tego, czego się tego się obawy, które prawdopodobnie powinny być tak naprawdę rozwiązywane na poziomie firmy i tutaj znało te kraje skandynawskie przychodzą do głowy i można zobaczyć n p . jak wygląda interakcja pracownik pracodawca w duńskich firmach jeśli przejedziemy się małym miasteczkiem zobaczymy, że pod centralnym miejscem w każdy film jest kantyna czy miejsce, gdzie wszyscy pracownicy mogą ze sobą usiąść gdzieś plan 3 posiłki jakiś ze sobą porozmawiać także to nie jest tylko przychodzenie wychodzenie i zarządzanie przez krzyżyk, ale jakiś taki bardziej konsensualny sposób zarządzania przedsiębiorstwem i przechodzenia wszystko przez przez życie nam nie powiem tak już poetycko i w Polsce wydaje się, że musi nastąpić też dyskusja na temat właśnie takiego bardziej konsensualnego modelu i wtedy być może to podnoszenie wieku emerytalnego będzie bardziej dla pracowników niezrozumiała dziękuję bardzo dr Michał Polakowski z fundacji kra był ze mną studio 1338 zaś informacji dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA