REKLAMA

Dlaczego Polska jest niechętna uchodźcom? Rozmawiają Weronika Rokicka, Marta Stormowska, Daniel Witko i Jakub Janiszewski

Połączenie
Data emisji:
2015-05-28 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
39:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
włączenie ich recykling Olsztyn Igor i 137 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studium goście Weronika Rokicka Amnesty International zielone obręcze dobra Marta Sarnowska Polski Instytut Spraw Międzynarodowych dzień dobry i Daniel Witko z Helsińskiej fundacji praw człowieka działają wbrew będzie można zamówić w sprawie uchodźców uchodźców syryjskich, których Polska ostatecznie przyjmie w liczbie metoda może grozić nam pewien problem, dlatego że z 1 strony szef Rozwiń » urzędu ds. cudzoziemców Rafał Rogala mówi, że to jest właściwie 60 osób tutaj cytat z depeszy z polskiej agencji prasowej dostarczony nam nic nam informacje dotyczą 60 osób nie czekając na uzupełnienie tej informacji podjęliśmy działania odnośnie tej grupy, ale generalnie mówi się od grupy syryjskich uchodźców jako grupie 60 rodzin w innej teraz właściwie trzeba by się zastanowić nad tym czy to jest dużo, że to jest mało, ale może, zanim do tego przejdziemy to powiedzmy co się w ogóle dzieje z chrześcijanami są już w tej chwili może z nich nic tak nam żyć z pewnym zaskoczeniem przyjęli tę decyzję mimo wszystko mimo tego, że oczyści cieszymy się, że Polska jest wreszcie otwarta, żeby jakoś tam liczba osób Syryjczyków przyjąć, ale jesteśmy zaskoczeni o, tyle że oczywiście inni chrześcijanie również są mułem z grupą, która jest zagrożona serii, aczkolwiek nie jest to grupa mniej zagrożona niż inna niż zarówno inne grupy religijne etniczne i jakby to tutaj to różnicowanie doskonalić w tym momencie jest powiedziałabym nieuzasadnionej chrześcijanie nie są jakąś grupą szczególnie dużo bardziej dużo bardziej zagrożoną, ale ta grupa takich jak nie jest nie jest duża też, że warto przypomnieć, że to jest grupa, która ma być sprowadzona bezpośrednio z serii to niezły głos osoby, które będą Anna, które będą przyjmowane np. z obozów dla uchodźców z krajów ościennych w Syrii tak jakby chciał chciało biuro wysokiego komisarza narodów Zjednoczonych ds. uchodźców UNHCR, więc Polska trochę się bym powiedziała włamuje z tego planu ogólnoeuropejskiego IMI no nie wiem chcesz własną drogą być może do tego samego dnia, kiedy Polska mówi o przyjmowaniu syryjskich uchodźców pojawiają się takie informacje z Brukseli komisja Europejska zaproponowała rozmieszczenie w krajach Unii Europejskiej 40  000 uchodźców do Polski miałoby trafić 2659 osób to może więcej o szczegółach wygląda, więc dokładnie to w tej chwili jest wciąż propozycja komisji Europejskiej to jest propozycja dość odważna mecz w kontekście takiego konsensusu co do tej sprawy poniesie się cofnęli do od kwietnia do posiedzenia rady Europejskiej zwanego w sprawie sytuacji w rejonie basenu morza Śródziemnego tam była mowa o tym, żeby rozważyć program relokacji na zasadzie dobrowolności, czyli w zasadzie ta Polska propozycja byłaby takim odpowiedziano nam takie zawołanie ma mamy tutaj jakiś program możemy przyjąć gości grupę uchodźców natomiast tomik propozycja komisji Europejskiej, gdzie dużo dalej i chodzi o to, żeby wprowadzić regulację prawną dotyczącą mu przesiedlenia właśnie u osób, które są na terytorium Włoch i Grecji jako tych państ w najbardziej obciążonych kryzysem uchodźczym wg pewnego klucza ten krótszy bierze pod uwagę takie kryteria jak produkt krajowy brutto liczba ludności w mniejszym stopniu stopa bezrobocia oraz liczba dotychczasową przyjętych osób i faktycznie z tych wyliczeń komisji to jest mowa o 2 tysiące 859 osobach plus do tego powinniśmy wydają się wyliczyć drugą propozycję tradycyjnego programu programu przesiedlenie uchodźców syryjskich to jest ponad ponad 9 osób w tej propozycji w oczy ja rozumiem, że ta o wiele większa otwartość, która została zadeklarowana przez urząd ds. cudzoziemców to może być właśnie otwartość na 2000 może i tak są 3 proste w powietrzu chyba niekoniecznie, zwłaszcza że właśnie skoro mówimy o przesiedleniach troszczy się odwołują do tej drugiej ligi grupy wcześniej Polska deklarowała gotowość przyjęcia 100 osób w ramach w ramach programu MH CR 962 FS propozycja komisji natomiast program relokacji to jest zupełnie zupełnie inna bajka i nogi ciastek poczekać na decyzje pani premier nie może zagadnąłem ten program relokacji maszyn do takiego prawa, które na, które właściwie jednak na kraj członkowski Unii Europejskiej narzuca w 2 czy przejmowanie już jest z rozporządzenia, a więc funkcjonują obecnie trzecia wersja tego rozporządzenia no istnieje możliwość może podam przykład na początku, ale nie żałuje pan dokończy się tego na razie chodzi o ten kraj, do którego trafia dana osoba, że Tomasz się tą osobą zająć pomóc ma obowiązek właściwości to można powiedzieć, że ta reguła relokacji zawiesza tamto prawo w UE to jest także w przypadku Grecji jej, nawet jeżeli osoba złożyła wniosek Chrome statusu uchodźców Grecja, bo pojawiła się w Grecji z uwagi na orzeczenia Europejskiego Trybunału praw człowieka, jaki Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej i osób, które następnie z Grecji udało się do innych państw członkowskich Unii Europejskiej tam ponownie złożyć wniosek o nadanie statusu uchodźcy są to głównie Niemcy Szwecja ma co wskazują statystyki tam składany jest około 70 proc wniosków, choć 3 w unii Europejskiej Uznawalności wniosków Szwecji jest również odpowiednio wysoka dużo wyższe niż w Polsce, gdzie w Polsce wynosi kilkanaście procent z tych państ w w pozostałych Unii Europejskiej do Grecji w ramach rozporządzenia w reż się nie odsyła w do Włoch istnieje taka możliwość, jeżeli to będzie program relokacji imigrantów wydaje się, że wtedy państwem odpowiedzialnym będzie to państwo, do którego cudzoziemcy zostali rozbici we re lokowali tym samym Polska będzie odpowiedzialna, jeżeli Polska przyjmie określoną grupę osób relokowanych za rozpatrzenie wniosku w Ochotniczych, a następnie, jeżeli zostanę wydaną decyzję w sprawie w ogóle za to osoby tym samym, jeżeli część tych osób uda się do państw zachodnich, a istnieje duże szanse na to będą prawdopodobnie przekazanie co do zasady no to jest bardziej skomplikowane regulacje co zasady mogą być przekazanie do Polski, a jeszcze tutaj przytoczyć statystykę, która dość często staram się przytaczać w Polsce 80 % w postępowaniu, choć czy jest umorzonych z uwagi na to zazwyczaj, że osoby nie stawił się w ośrodku recepcyjne dla uchodźców w terminie 7 dni można ośrodek opuścił co to znaczy znaczy to mniej więcej, tyle że osoby, które z kolei status uchodźcy wjeżdżają na zachód i później w ramach tego rozporządzenia w pewnym stopniu są przekazywane oczywiście nie wszyscy zły 20 % sprawców do zasady na wstępie jest rozpatrywana jest wydawana merytoryczną decyzję jakiś czas temu słowa 2 lata temu była realizowany program euro ma lokowano osoby z Malty do Polski w tym osobom udało się w pewnym pewnej części tych osób podał się do Polski ściągnąć rodzinę z krajów pochodzenia co byli Brytyjczycy m. in . ale oni wg informacji, które posiadam już w Polsce nie przebywają także mimo opieki, które stoją wytoczono i takie standardowego programu jak każda osoba uznana za uchodźcy w Polsce ma to znaczy, jeżeli osoba dostanie statusu uchodźcy też ochronę uzupełniającą, jeżeli mówimy Syryjczyka co to jest liczba w poprzednim roku powyżej 100 osób czy Uznawalności wniosków Ochotniczych dla Syryjczyków wynosiła 100 %, jeżeli osoba dostanie status uchodźcy czy ochroną uzupełniającą drugą formą ochrony przez rok jest realizowana wobec indywidualny program integracyjny w tym czasie otrzymuje określone świadczenia mu kurs języka polskiego, ale później jest w zasadzie od tego odcięte musi sama sobie poradzić na rynku pracy na rynku mieszkaniowym jest to osoby sobie przeszedłby relokowanych z Malty nie poradziły i wydaje się Ano dlatego z Polski wyjechało zastanawiam się, jeżeli Polska oczywiście Polska powinna uczestniczyć w tym systemie, ale zastanawiam się, jaka liczba z tych osób będzie chciała i pozostanie fizycznie w Polsce mogą go siłą nie zawsze się osoby zatrzymać istniej możliwość umieszczenia w ośrodku strzeżonym, jeżeli istnieje np. możliwość nadużycia procedury, ale nie wiem, jaka część tych osób, które znajdą się w ogóle w Polsce, jeżeli system będzie wyglądał tak jak wygląda obecnie Google w Polsce zostanie a gdzie jest słaby punkt tego systemu w wydaje się, że na program integracyjny jest Szkot realizowany przez miejskie ośrodki pomocy społecznej w lesie to może nie jest najlepsze miejsce, żeby aktywizować osoby to są osoby uchodźcy uznano poza tym w procedurach Ochotniczych no nie stworzyły zamieszkiwania w ośrodkach otwartych, które są rozlokowane głównie we wschodniej części Polski z dala od ośrodków miejskich z życia były w jednostkach wojskowych w cudzoziemiec ma zapewnioną opiekę zdrowotną żywieniową kieszonkowe w kwocie około 50 zł co jest dużo czy sami panowie stoczono taksówkarzy jest dość szybko wydostać, bo nie ma innego transportu taksówką jest 1 z niżej w sobotę zamieszkiwać prywatnie może złożyć taki wniosek są kukły tylko określone przesłanki, kiedy może takie świadczenia prywatne dostać, ale jeżeli na zasadzie w praktyce wygląda to tak składa wniosek chce mieszkać prywatnie ma taką możliwość to dostaje 750 zł na osobę w przypadku rodzin jest to odpowiednio mniej tym samym duża część osób, a Szkot Ukraińców i Uznawalności wniosków wnosi i nie wiem tam promil, a wszystkie osoby te stają negatywna decyzja może tak powiedzieć duża część mieszka w Warszawie większej aglomeracji dziś dużo Ukraińców w no one za kwotę 750 zł no nie do końca są w stanie się utrzymać możliwość pracy w procedurze uchodźczej jest n p . w przypadku niewydania decyzji w ciągu 6 miesięcy, czyli jak do 6 miesięcy nie będzie decyzji po 6 miesiącach dopiero to osoba może pracować po nie rozumieją co to znaczy to co wykorzystywał nadanie statusu uchodźcy chciałem pracować w Polsce pracować dopiero będę mógł, jeżeli urząd w terminie, w którym zobowiązany wydać decyzję w przedmiocie nadania wniosku nie wyda czy nie ma wydać do 6 miesięcy decyzje nie wydaje jakichś powodów to dopiero wtedy mogę złożyć wniosek nie ma możliwości, że dostanę taki ze świadczeniem pracy w Polsce też sam to osoby nie generują dochodu Ukraińcy np. część Syryjczyków, którzy przyjeżdżają do Polski osoby, z którymi inny przykład mamy styczność z moim zdaniem elity to są osoby wykształcone pracowite, które mają w Polsce rodziny są w jaki sposób powiązane z polską to są również co pewien sposób na blokowane i nie mają możliwości pracy, więc należałoby przecież zmienić przepisy umożliwić tym osobom pracę od wcześniejszego etapu wytoczyć już możliwość integracji przynajmniej wobec tych osób na etapie od razu prowokacji czy po przesiedleniu, a nie zwlekać z tym dopiero do ostatniego punktu przenieść ciężar w górę ze środków pomocy społecznej, gdzie indziej jest bardzo duży czy zrobienia, bo tych ludzi można ściągnąć, a jeżeli to będzie standardowa procedura prężenie się urzędników w mediach niewiele to zmieni i siłą tych osób w Polsce nie zatrzyma na chwilę wróćmy do rozmowy z 1318, aczkolwiek już, że hasło wytoczyć pomocnych w 4 dniach o zieloną gęsią skórkę z miasta 18 zaś wróćmy do rozmów w 1323 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio Weronika Rokicka Marta Strojnowska i Daniel Witko rozmawiamy o uchodźcach, których Polska ma przyjąć do tej pory zadeklarowała 60 osób czy 60 rodzin z Syrii koniecznie chrześcijańskich tak teraz tutaj żartowaliśmy prezentem można lepiej jest, że byli biali heteroseksualni, żebyśmy mieli gwarancję, że na pewno tacy w inny, ale właściwie tutaj się też zarysował problem, którym trochę stawia pod znakiem zapytania sensowność pewnych polityk Unii Europejskiej czy to rzeczywiście tych ludzi można rozlokować w krajach członkowskich, ale pytanie co zrobić potem to znaczy w jaki sposób zapewnić im integrację ze społeczeństwem, w którym mają funkcjonować w jaki sposób sprawić, by chcieli zostać wydaje się, że ta Polska polityka przynajmniej z tego co do Daniel Witko pisał raczej z taką polityką odstraszającą tak, by można było odpisać wyznaczyła szczyt narzędzia integracyjne są tak marne, a problemy integracyjne tak wielki, że na dobrą sprawę tutaj trzeba tylko przeczekać wydaje się, że tak jest i wynika też prawdopodobnie to z kwestii finansowych nie stawia się w Polsce na politykę pre integracyjną kilkoma to jest kraj integracja czy integracji już na etapie złożenia po złożeniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy czy w trakcie postępowania te postępowania często toczą się bardzo długo w 23 lata są postępowania oczywiście, które toczą się krócej w tym czasie dzieci chodzą do szkoły w pewnym stopniu integrują się uczą języka polskiego, ale rodzice są pozostawieni sami sobie i są odcięci tak jak wspomniałem od rzeczywistości, bo często mieszkają w ośrodkach, które są po prostu nigdzie w lesie oddalony od małych ośrodków miejskich na Wschodzie Polski wydaje się, że wynika to z oszczędności ze statystyki zdawalności tych wniosków choć, ponieważ Uznawalności i wspólnie z bardzo mało na poziomie 17 % jest polskie państwo nie chce marnować pieniędzy inwestować w osoby, ale nie jest zdolny do gry nie zostaną w w poprzednim roku zostało złożonych 2000 trzynasty był rekordowy okup 15  000 wniosków o nadanie statusu uchodźcy większość postępowań umorzonych w poprzednim roku była to mniejsza liczba decyzji samych merytorycznych w tej chwili nie pamiętam, ale są to dość niskie, iż samo uzna wolność statusu uchodźcy ochroną uzupełniającą wcześniej pobyt tolerowany Humanitarna to jest kilkaset, a samych osób procedura jest kilka tysięcy aktualny, więc jakiż to kolosalne olbrzymiej liczby te nie są, jeżeli weźmiemy pod uwagę jesteśmy 40 milionowym krajem można nawet powiedzieć są mało, jeżeli porównamy z naszymi zachodnimi sąsiadami są mniejsze lżejsze porównamy z Litwą Estonią Łotwą, ale znalazł stałą tam są mniejsze od nas w tej części Europy na Węgrzech np. wziąć uchodźców z uwagi na ich położenie geograficzne u nas przeważają nadal osoby ze Wschodu to znaczy bez republik północnokaukaskich federacji rosyjskiej bądź też jest inny z byłych republik radzieckich Uzbekistanu Kirgistanu nie są też Afgańczycy z w statystyce na czele no i nieraz nie będę przytaczał, bo to są raczej mały procent nie ja absolutnie no i jestem za tym, żeby Polska tutaj na uczestniczyła w niej w programie relokacji przesiedleń, ale myślę, że poza deklaracjami politycznymi dywagowanie na tym czy przyjąć 60 rodzin chrześcijańskich niechrześcijańskich lasu przyjechała tu trzeba prze poważnie skupić nad zmianami i przełożenie tego punktu integracyjnego i aktywizacją bardziej tych osób w wizjerze osoby z federacji rosyjskiej, nawet jeżeli są osoby z Północnego Kaukazu czy to Ukraince to są osoby, które w pewien sposób dobrze się na oczy on potrafi się odnaleźć nauczyć języka, który jest podobny ustrój też nie jest tak odległy wyznaczono trawiasty obrazić, a urzędnikiem wiedzą w jaki sposób z tym urzędnikiem rozmawiać w Polsce, bo na całe życie i wozy w granicach z żonami różnej rangi także to doświadczenie z bardzo cennym, bo po już po nadaniu decyzji, bo po tym roku po zakończeniu programu integracyjnego tak wygląda toczka mieszkań dla uchodźców w Polsce w Warszawie przepraszam rocznie jest kilka zazwyczaj zostają samotne matki z dziećmi mówi mieszkaniach komunalnych, które też wówczas mają ograniczone możliwości pracowitymi dziećmi zajmują, więc mam dużo pojawia się duży problem bezdomności później tych osób są naprawdę problemy w poważnym, jeżeli ktoś nie zintegruje rodzinę uczy języka nie znajdzie pracy nie męczą także nasz wzrok nauczy języka polskiego wejść nie znoszą osoby 1 ze Wschodu, które są w stanie zrobić, ale kursy jakoś tego wszystkiego jest bardzo różna w zależności od województwa także ono w Warszawie, bo i jako taką nową pewna miejski ośrodek pomocy społecznej mają doświadczenie w tym co w innych częściach Polski już tak nie do końca jest tym samym do spędzamy czasami te osoby z taką bezradność nie uczymy ich nie aktywizuje męża po roku on jest problem co zrobić emigrować za 3 miesiące, jeżeli mają paszport kartę pobytu mogą przebywać poza granicami Polski i potem pojawiają się takie opinie, kto przysłał na zatytułowane z innych linii ludzie w to była bodajże dziewczyna z Iranu jeśli dobrze mówi tak właśnie w teren, ale może zastanówmy się teraz nad tym na tym jak w ogóle Polska może się zachować w samym na nadchodzącym szczycie, gdzie będą omawiane we re decyzje dotyczące programu relokacji tutaj wydaje się, że nasz stosunek do tego pomysłu niestety bardzo entuzjastycznie od samego początku najpierw chyba jeszcze dobrze pamiętam słowami Ewa wiceministra Trzaskowskiego słyszymy, że nie, że Polska się NATO NATO nie zgadza jednocześnie właśnie zaskoczyło mnie strasznie to, że tak szybko podjęte jakieś decyzje w sprawie tej grupy syryjskich chrześcijan, bo jest to zupełnie obok innych Jean Michela pałac prezydencki zapytała czy zrobią panowie wszyscy faworyci zrobią wszystko jest w popłoch, gdy ta tragedia rozum do osoby nie wiem, jakie one są sytuacje też nie wiem czy Polski rząd i polskie urzędy wiedzą dokładnie takiej sytuacji są to osoby, które mają być lokowane, kto dokładnie mam nadzieję, że taki mamy dziś są to osoby zagrożone i pilnie potrzebujący przesiedlenia niemniej, by Polska jak gdyby inni wręcz robi taki zbiorowy trochę krok, żeby uprzedzić koło no to, żebyśmy później powiedzieli, że na szczycie Polska skompromitowała powiedziała, że się na nic nie godzi co Unia proponuje raczej my zostaniemy z naszym czystym sumieniem przyjęliśmy 60 rodzin, a nie przyjęliśmy propozycję Unii Europejskiej no bo ta Unia Europejska wiadomo cały czas mamy taką retorykę dziś od miesiąca, że Unia nas zmusza, że każe nam przejąć realną i jeżeli będziemy toczyć tej retoryce tkwić we no to wiadomo że, że ostatecznie na tym szczycie też nasze stanowisko będzie będzie do końca negatywna nasze sumienia uspokojona być może tym, że może pójdziemy trochę swoją drogą jakoś mniejszą liczbą osób, ale jednak w chrześcijan, że tak powiem, ale przyjmiemy hasło brzmiało Wizards Batsheva towarem praktycznie gotowe hasło kampanii uważany jest albo z wizytą podejmą, bo PiS to pewnie raczej nie w PE, ale może pomówmy o tym jakie w ogóle są szanse tego porozumienia Szczecin no niestety szanse są dość nikłe mimo tutaj śmiałe i intensywnej kampanii komisji Europejskiej, ponieważ Polska nie jest jedynym Emma kontynentem tych malkontentów jest więcej i faktycznie nikt nie mówi mąż może poza Węgrami nikt nie, mówi że w ogóle przeciwstawiamy się idei przyjęcia uchodźców chodzi jednak o zakwestionowanie idei takiego programu, w którym były już jednak pewne konkretne kryteria, które zmuszałyby liczby zwłaszcza, że to jest decyzja ma być podjęta, żeby jednorazowy program natomiast sama komisja Europejska deklaruje, że jeśli ten program się powiedzie nad Antoniem być podstawą do stworzenia być może jakiegoś stałego mechanizmu być może ten klucz, który z przyjętym mógłby być podstawą do dyskusji nad reformą porozumienia w niskiej Otóż bardzo daleko wychodząc w przyszłości najważniejsza jest stan powód takiej przyczyny, dla których wiele państ w naszego regionu, ale też różne głosy się słyszy we Francji np. państwo są raczej sceptyczne oczywiście z drugiej strony silne poparcie z MEN od potencjalnych beneficjentów tego programu czy Grecji Włoch, ale też np. tak ważnych graczy jak Niemcy Niemcy są Niemcy co do zasady popierające program i co może też pełny dostęp do myślenia, bo Niemcy w tym krajem, który w ramach tego programu przyjął najwięcej uchodźców ze wszystkich państw no po prostu ze względu na to, że to kryterium produktu krajowego brutto i liczby ludności, a są 2 najważniejsze kryterium to jest decydują o 80 % o tym od modelu jest ich obcy uchodźcy pozwolę sobie bez i tak tam płynącą z dużych liczbach przede wszystkim z Grecją nie widzę, że się tam przed grą złożą wniosek już tam zostaną nie pamiętam ile test tysięcy Syryjczyków, ale największa liczba osób, które złoży wniosek obywateli syryjskich czy jest narodowości syryjskiej w unii Europejskiej właśnie w Niemczech Szwecji także tutaj przynajmniej byłby mechanizm regulacji może dodaje rzeczywiście żal, że maszynowe per capita najwięcej tych osób jest Szwecja ratownika właśnie z takiego hojnego programu przesiedleń, który Szwecja powiła syna na własną rękę, ponieważ ma Unia Europejska tradycyjnie AM wzywa do tego, żeby tak brać udział w takich programach państwo członkowskie UE nie ma właśnie stałego stałego ich też mechanizm, który by to regulował, ale też może powiedzmy, że Niemcy są przetwarzane złoży takie słowa dość sprytnie, bo oni już abstrahując oczywiście od nich humanitarnego podejścia dobrej woli i t d. inna Niemcy są liderem jeśli chodzi o program tzw. niebieskich kart, czyli przyjmowania profesjonalistów są zatem od osób, które niosą wykształconej mogą jakoś tam pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy, ale też są takie głosy, że Niemcy n p . iż chodzi po bo program relokacji LM przepraszam przesiedleń dobrowolnych z krajów ościennych serii tam też tych Syryjczyków bym powiedziała selekcjonują i też preferują jednak osoby lepiej wykształcone o takim profilu wykształcenia, żeby te osoby Późniak przyjadą do Niemiec w krótkim stosunkowo okresie czasu mogły się zintegrować mogła no mogę normalnie na rynku pracy, który funkcjonować, więc to też jest bardzo bardzo przemyślana polityka w UE i widać to taki kontrast między tym, jakie ma Polska podejście czeka tak naprawdę do ostatniej chwili na grę będziemy musieli coś co zrobimy, a nie widać, że to jest bardzo bardzo przemyślana i też dużo takich przemyślanych kroków, żeby ostatecznie to osoby jak już przyjadą, żeby można je było odpowiednio zagospodarować tak to one w danym dniu miałam wrażenie, że są takie dni w tę deklarację, że my przejmujemy chrześcijanką zanotuje taką Polskę prowincjonalną islamofobia czy to, żeby ta broń Boże nie były mniejszości religijne owe mniejszości religijne to pewnie wysadzony z powietrza za chwilę to jest dziś wyczuwalne w tej decyzji w tej gwarancji prezydent elekt również wypowiedział się na temat w kontekście przesiedlenie relokacja, mówiąc że powinni się zabrać osoby repatriantów, którzy nie mogą do ojczyzny wrócić także nową wkrótce prezydentem będzie osoba, która również wypowiadała się w takim tonie nie wiem czy to jest odpowiednie słowo zaściankowym no ale to świadczy że to osoba wygra wybory nie cieszy się poparciem społecznym, ale prezydent elekt pewnie co najwyżej będzie próbował wymodlić spokój na świecie są żyły próbował zmieniać politykę migracyjną natomiast gdyby się zastanowić nad tym, ale to i tak naprawdę to on podział rzeczywiście repatrianta, którzy nie mogą wrócić do naszej ojczyzny wtorek w samym namaszczeniem jest w zoo w niedzielę w no właśnie nadszedł już wydaje mi się, że to też wynikało z braku wiedzy na temat no i polityki migracyjnej i inną to było takie pytanie dość ogólne świadczące o podejściu i sposobie myślenia no bo w możliwości repatriacji czy legalizacji z uwagi na polskie pochodzenie w Polsce istnieją też się dzieje cały czas także to wynikowym sięgają z niewiedzy na świat ciotek przypomnę tylko o poglądach prawdopodobnie umorzy się przejął władzę amerykańską polityką była taka legenda o pozostawionych w Tuchowie woda z ruchem jest rejonowy ma jeszcze pamięta 1337 za chwilę wrócimy do rozmowy o 13 lat 43 Jakub Janiszewski przy mikrofonie za mną studia Weronika Rokicka Marta Strojnowska Daniel Witko rozmawiamy z 1 strony o tamtej deklaracji polskiej o przyjęciu nie wiadomo 60 osób 60 rodzin syryjskich chrześcijańskich oczywiście konieczny, a z drugiej strony mówimy o tym jakie są perspektywy na jakiekolwiek europejskie porozumienie w sprawie uchodźców w tej fali uchodźczej, która dociera do południa Europy głównie z Libii z Afryki subsaharyjskiej nie mają może powiedzmy o tym, czego w ogóle można się spodziewać w szczycie, bo poza tym, że wiedzieliśmy, że ten program relokacji może nie wypalić tutaj Polska, która jest niezbyt chętna nie będzie bynajmniej osamotniona topless na tym co się może w ogóle tam wydarzyć ten program ta agenda, która zaproponowała komisja Europejska ma kilka pkt 1 ten punkt co to wbre w pozorom nie jest relokacja tylko to są dyskusje, które już daje nam się, że mamy za sobą, czyli mniej po operacjach ratowniczych poszukiwawczych na morzu Śródziemnym o operacji Tryton prowadzone przez unijną agendę agencję Frontex i wydaje się, że to jest ten punkt tak tej agendy które, które najpewniej zostanie pozytywnie ocenionej przyjęte przez państwa, jeżeli coś ty agent w ogóle zostanie i w tym momencie propozycja jest taka z czego my, jaka jest nasza bardzo cieszymy, że ta operacja ma mieć taką samą taki sam zaś geograficzne, iż chodzi o zasoby jak operacja włoska Mare nostrum, która skończyła się w październiku zeszłego roku, więc to jest ten trend to pozytywna część później drugi punkt rzeczywiście jest relokacja my mamy jeszcze całą tą część, która nas może najbardziej jako Amnesty International martwi to jest kwestia walki z przemytnikami, czyli tymi osobami, które organizują otwarte przejazdy łodziami przez morze Śródziemne jak to ma ostatecznie wyglądać, ale i jak mnie jak Unia Europejska chce zadbać, że prawa migrantów uchodźców nie będą naruszane w czasie tej walki z przemytnikami jest ogromny znak zapytania od okna, ale czy ja rozumiem, że właściwie to jest realny to jest to co może wyniknąć stale znaczną większą centralizację działań na morzu Śródziemnym i wzmocnienie Trytona wzmocnienie Frontexu pan tak wg mnie chodzi o o dodatkową część dotyczącą walki z przemytnikami to na pewno zostanie, bo to było bardzo mocno wręcz, że jest dziś, choć od takiej o tyle te działania MEN trudno, bo to działanie jednak powiedzmy sobie szczerze, które ma na celu zmniejszenie w ogóle tej migracji do Unii Europejskiej co oczywiste, że to jest to działanie, które to propozycja, która budzi najmniej od naj mniej kontrowersyjnymi wątpliwości krajów członkowskich z tym, że te propozycje bardzo się różniło je też te dyskusje trwają niektóre zakładają no i mocniejszą taką, a Balanchine stworzyć taki militarne uderzenie można powiedzieć w przemytników z drugiej strony jest pytanie czy nie będzie to w ten sposób wyglądało, że de facto będziemy niszczyć łodzie i poeci uchwale z imigranckich zaraz będziemy niszczyć łodzie te no tak to też pytanie, jakie ktoś będzie, a jak się będzie odbywała się też, że teraz w tej propozycji z wczoraj czy przedwczoraj dużo jest mowy o tym, też takich działaniach, żeby zatrzymać akcję informacyjną, którą prowadzą przemytnicy to znaczy żeby, żeby ci uchodźcy, którzy migranci, którzy czekają w Libii czy też planują się przedostać do Libii dalej do Europy, żeby byli dokładni świadomi świadomi sytuacji i też, żeby niszczyć te kanały informacyjne przemytników, żeby oni krótko nas nie mogli się reklamować nawet jak zaznaczono nawiasem to by oznaczało prace były dalece wykraczającą poza basen morza Śródziemnego oraz dla psa, by docierać do krajów pochodzenia co nie jest takie prognozy kukizowcy są takie deklaracje, że wszystkie te działania będą zgodne z prawem międzynarodowym bez za zgodą ligi, bo część tych działań operacyjnych musiał się odbywać na jej terytorium dlatego też gminom tak naprawdę nie wiemy dokładnie emisja miałaby wyglądać proces do tej pory to jest są deklaracje dotyczące środków na komisje jakieś pomysły jak ona mogłaby wyglądać i pierwszy etap tej misji to ma być tzw. zbieranie informacji przygotowanie kolejnych kroków, więc myślę, że chcecie być daleko do zgody co do kolejnych pomysłów takich imprez już parę tygodni temu słyszeliśmy o tym, że właściwie ta operacja, która trwa u wybrzeży Somalii, która jest operacją walki z piractwem to nie jest nielegalną migracją ona ma być poszerzona o basen morza Śródziemnego już nawet nie zdaje się jakiś tam generał włoski odpowiedzialny za to strach nie rozumiem gość oczywiście to co deliberować niemal ma być samo mianowanie admirała chyba jeszcze nie rozstrzyga o tym, tak jakby ich zgoda co także ta misja się rozpoczęła natomiast jeśli chodzi o te kroki takie jak już niszczenia Łodzi nie ma jeszcze ustalonego dokładnego dokładnego mandatu Cis ZAK pomysł, który chcemy realizować i w związku z tym, żeby pokazać, że już są podejmowane działania wchodzimy na okres przygotowawczy właśnie mamy dowódcę tej misji tak dalej natomiast nie ma takich szczegółowych ustaleń na ten temat mówi w białym Borze, żebyśmy się bać sformułowania, że Unia Europejska zastanawia się z jedno próbuje w ten sposób ograniczyć napływ osób nie czy to nie migrantów o nieuregulowanym statusie z miejsc nie toczy się konflikt zbrojny czy to przyszło domniemanych uchodźców i ogromne pieniądze m. in. płonące na operacje Frontexu kumulują się na ochronie granic i taka też z politykami się też program czy relokacje czy przesiedleń tylko wypadkową humanitarną wypadkową tych wszystkich działek pomysły m. in. padające na temat możliwości rozpatrywania wniosków w przedmiocie udzielenia ochrony międzynarodowej w ambasadach państ w leżących poza terytorium Unii Europejskiej też jest pomysłem rewolucyjnym m. in . a kraj piękniejszym prosić ich synek Zeiss wydała taki komunikat w tym przedmiocie udzielono mu zastanawiali się czy to może być zgodne z nowym prawem międzynarodowym niż z przepisami, a Leną stanął na stanowisku, że wydaje się, że taki, że może to jest jakiś pomysł, jeżeli byłoby to robione w sposób rzetelny może być to ograniczyło napływ osób, które i tak nie mogą liczyć na żaden z żadną formę pobytu czy ochronę międzynarodową czy inne inną formę legalizacji pobytu w unii w unii Europejskiej ale, toteż wydaje mi się na nie jest taki się, że rozwiązanie całego programu, ale przede wszystkim jak spojrzymy na budżet Frontexu uroczy wątek został stworzony w celu ochrony granic i te pieniądze on się kumulują tylko i wyłącznie na ochronie granic w ratowanie tych ludzi z naprawdę to jest to jest wypadkowa tych operacji, ale jeżeli mówimy, że te pieniądze dotyczą głównie ochronę granic nagłe zdarzenie wiadomo coś trzeba zrobić to co to oznacza w praktyce co to oznacza się zejdzie to na tym najbardziej rudymentarnych poziom patroli wiemy co środę zaczym wygląda to w ten sposób Brzezin zostanie wysłany sygnał SOS nocą muszą tych ludzi ratować i włoska marynarka czy innych państ w również się do tego zobowiązana, ale ta operacja się o tym nie skupiają po prostu nota ta misja, która jest aktualnie właśnie miniserial Tryton nie ma takiego mandatu to znaczek zgodnie z prawem morza nie musiał ratować ludzi jeśli mogą tu fizycznie zrobić natomiast to nie jest celem tej misji i to faktycznie było też przedmiotem dyskusji na jej póki co nie poszerzono nie poszerzono tego mandatu właśnie, zasłaniając się w taką tym stwierdzeniem, że zgodnie z prawem może, a oni i tak wykonują takie takie zadania natomiast jest właśnie to co odróżnia tę misję od misji Mare nostrum ziemianki mandat na samo zwiększenie środków na tę misję Frontexu cóż jest uzgodnione już w kwietniu na nie zmienia, jakby tej sytuacji względem też może ciekawe jest to już jak gramy razem idą masowo, aby zrozumieć co oni robią właściwie na co można czy, jeżeli tak, jeżeli nie ratują ludzi, ale całość bardzo często nie mają żadnej z tak powiem obsługi żadnej załogi, która tych ludzi dowodzi tego często sami uchodźcy, którzy są jakoś podstawową przeszkoleni co ma ono było zrobić wpłyną one zostać sprzedane właściwie nikt nie liczy na to, że wróci na to jakby czym zajmuje się wówczas Tryton czym zajmuje się tą operację ZSO oraz ochrony granic co ona robi przed czym ma chronić jak chronić granice to jest myślę to podstawowe pytanie, które dziś interesowała się pojawia, a na czym przede wszystkim tych Tryton też funkcjonuje ta ochrona granic polega też m. in . na tym że, aby wszystkich, żeby ta nota migracja odbywa się w sposób regularny zrobi, żeby zapewnić wszystkie osoby, które wpłyną na łodziach są jednak wyłapywane przez UE przez nos funkcjonują w systemie można powiedzieć jak wypływające są rejestrowane są zbierano odciski palców widzisz tamto to mamy jakąś kontrolę nad nami nad sytuacją no bo może jest monitorowane bowiem dokładnie, gdzie te łodzie są burze płynną i tyle że rozwój transgranicznych tak to jest wzmocnienie tych kontroli są analogiczne zasady tego co się dzieje m. in . w granicach zewnętrznych Unii Europejskiej chociażby w Polsce też mamy nie do czynienia z tzw. nielegalną migracją nie migrantami o nieuregulowanym statusie, więc od większości tych osób zależy, żeby się przedrzeć w przypadku Polski na terytorium państw zachodnich tak samo wygląda to w przypadku państw południowych, jeżeli ona przebiorą się w sposób broni zostaną zatrzymane nie zostaną formalnie nie złożą wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej dokumenty zostaną skontrolowane m. in. przy złożeniu wniosku o ochronę międzynarodową składa się odciski palców, więc jeżeli tego nie zrobi nie będzie w systemie, więc w pewnym sensie droga wolna tak, ale może jeszcze chciałbym wrócić do 1 rzeczy, bo to jest dla mnie najbardziej też ciekawe w takiej dłuższej wieloletniej perspektywie to jest to, że my teraz rozmawiamy o pewnej agendzie UE, która też jest wynikiem czytelnik działania teraz Toruń musi podjąć są wynikiem tego, jaką Unia w politykę budowała przez lata, jaki system zbudowała go zamknęła do granic czy możliwość istnieje lądowa granica w związku z tym ludzie, którzy chcieli się chcą się do tej Europy dostać muszą się dostać, ponieważ uciekają przed niebezpieczeństwem przez przed prześladowaniami no decydują się na pominięcie przez morza natomiast z Leszna przejęte na podjęcie przez morze no to powstały siatki przemytników które, która tym się trudnią po prostu taka ekonomiczna bardzo zależność no i teraz my staramy się trochę to Unia Europejska stara się ten pożar gasić to znaczy z 1 strony ratownictwo w sumie walka z przemytnikami, a MMA nie ma zupełnie tej refleksji nad tym, że Noto my sami sobie to stworzyliśmy można powiedzieć taki system, w którym granica lądowa zewnętrzną Unii Europejskiej są już tak mocno zamknięte noże to może jest ostatnią szansą 1 z możliwością czasu dla tych ludzi no i teraz my staramy się cenne Unia Europejska myśli jak ten pożar pożar ugasić pytanie 3 czy gdzieś tam zatem mały pójdzie jakaś szersza refleksja nad tym jak jak powinna w ogóle polityka migracyjna Unii Europejskiej wygląda Humanitarna gaszenie pożaru, ponieważ mamy dużo regulacji które także na poziomie rady Europy Europejską konwencję praw człowieka szerokie orzecznictwo także przegnać migracyjnym, choć cel, ale mamy także dyrektywy regulujące chociażby ochronę międzynarodową dyrektywa unijna i standardy są bardzo wysokie będzie z tym fantem zrobić teraz dla was aż do tego zmierza Howard chińska wyboista jest wyludnienie nie możemy się zachować jak Australia rozumiem, że to ładny, bo nie jesteśmy Australią i nie ma takich prawnych możliwości, żeby się w taki sposób zachować dlatego tutaj działanie deklarował w powiązaniu z wieży z hal w głąb Rosji z PRL zna realia to w Toronto to wierna nie mogę jeszcze raz powtórzyć, że no cóż po drugiej wojnie światowej stworzyliśmy sobie uniwersalny system ochrony praw człowieka i wierzymy, że wszyscy ludzie mają niezbywalne takie same identyczne prawa człowieka samego faktu wynikają też jesteśmy ludźmi no, więc teraz byśmy chcieli to te te przepisy te dotyczące prawa oraz zmienić no cóż NATO to jest zamach na test systemu uniwersalnych, które stworzyliśmy rektorem AM tworzą dziękuję bardzo Weronika Rokicka Amnesty International Marta Zdanowska Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Daniel Witko z Helsińskiej fundacji praw człowieka byli ze mną studiują dziękuję 13571 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA