REKLAMA

TK: ograniczenie udziału w związkach zawodowych - niekonstytucyjne. Rozmawiają Filip Konopczyński i Aleksandra Pezda

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2015-06-02 14:00
Czas trwania:
12:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry Aleksandra PEZDA ponownie jest ze mną studia Filip Konopczyński z fundacji Kaleckiego w dzień dobry witam panie witam państwa i będziemy rozmawiać o tym co zmieni dzisiejsze orzeczenie dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że każdy może należeć do związku zawodowego nie tylko etatowi pracownicy chora w ofercie chciał się, że była ich rachubach przecież sporo właściwie powinno nas dzieje, że do tej pory tak nie było prawda oczywiście Rozwiń » już tak mówią, że zupełnie serio na tym etapie ciężko komentować to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1 strony bowiem zmiana może być interpretowana jako rewolucyjne z drugiej jak, wyrównując aż tak z drugiej nie raz drugiej takiej potencjał realnego i niech oni wybierani skutków zmian nad polską gospodarkę może być niewielki, bo rem to co powiedział Trybunał też bardzo krótkie życzenia, ale nie zakwestionował w 2 miejscach ustaw w związku z zawodowej 1001 . roku GM stwierdzając, że ten przywilej możliwości zrzeszania się związki zawodowe nie powinien być tylko przywilejem ludzi, którzy pracują nad sejmową prace i zgodnie z Chin z wytycznymi m. in. międzynarodowej organizacji pracy obejmie także inne formy zatrudnienia, zwłaszcza że winne formy zatrudnienia dotyczą ponad 40 % pracowników w Polsce to tu ciężko podać konkretną liczbę brak jest statystyk nabrzeża co nie da tak Krystynie statystyka kwestia jest w metodologii badania powołuje można się powołać na jedno jedno daną którą, którą znalazło się w raporcie państwo Rydzyk Inspekcji pracy koniunktura, która twierdzi, że około 100 ponad 20 % wszystkich umów cywilnoprawnych zawieranych zawiera postanowienia nielegalne, które powinny doprowadzić do tego, że domowe sprawa w świetle planu powinny być traktowane umowy o pracę to klub czyli, czyli domu możemy mówić i ten problem nasila się, że tak powiem ten proces się na stole widzi żadnej z nich Eufrozyna na konkretną godzinę jesteśmy w we współpracy z innymi pracownikami prawda mamy obowiązki nie możemy odmówić im godzinowego stawiennictwa się tak dalej, a tymczasem nie pracujemy na etacie czy wreszcie moglibyśmy pracować z wolnej stopy oczywiście te i dużym uproszczeniu wygląda bardzo dużym talentem uproszczeniu oczywiście jest to z punktu widzenia indywidualnego przedsiębiorcy taka strategia ekonomiczna jest zrozumiała, aczkolwiek jeśli spojrzymy na gospodarkę w tym przypadku polską gospodarkę jako całość to nawet dla samych przedsiębiorców tego typu praktyki się nie opłacają to znaczy dlatego tak też nie są związani z firmą realizujemy z głową myślę, że chodzi też wiele poważniejszego chodzi o to, że to ostatecznie ci pracownicy będą klientami tych przedsiębiorców i jeżeli mają bardzo mało parytet nabywcy, jeżeli ich koszyk codziennych zakupów jest tak mały Toyota także ostatecznie także przedsiębiorcy na tym stracą zgodnie z logiką, że ściany grać 2 × w EMF w jedno tak, ale mówi się inni to widać silny oczywiście gołym okiem, że tendencja będzie taka, że będzie ograniczała mgła rzeczywiście pracę etatową narzeczy takiej bardzo wielu innych elastycznego zatrudnienia na inne i winnych co prawda, że daje mi się, że w świetle tego co dzieje się na świecie to żart nie mówię tutaj o jakich konkretnych państwach i nowych programach politycznych, ale nawet, jeżeli spojrzymy na instytucję do takiego jak właśnie międzyrządowa organizacja pracy jak żaden fundusz walutowy to bank światowy to tak, by ta tendencja dostrzegania pewnych problemów związanych z procesem aktualizacji w rynku pracy to znaczy w Polsce dziś do coraz bardziej padają różne liczby od osób i 5 prace, które podało NBP po 40 %, które powierzają OPZZ OPZZ zna mnie to pewnie opozycji jest bliższy zdecydowanie OPZZ jest zresztą sprawcą tego i tak będzie też ciekawe dodała, że skarga z 2012 roku, czyli Trybunał Konstytucyjny konstytucyjną 23 senackich zostaną rzeźby, żeby wydać to bardzo krótkie orzeczenie, ale chciałem jeszcze nawiązać do samej sytuacji związków zawodowych i ich miejsce w systemie Otóż związki zawodowe pełną pełnią bardzo istotne funkcje w całości relacji przemysłowych w kraju to znaczy w rolę związku oczywiście jest obrona pracowników, ale przede wszystkim jest zmienianie pewnego modelu gospodarczego w Polsce to bardzo mocno widać naszą główną przewagą konkurencyjną podczas ostatnich 25 lat był niski koszt prac w umowie możliwość zawierania umów śmieciowych z pracownikami nie jest korzystna oczywiście w krótkim terminie dla dla pracodawcy jednak z punktu widzenia całej polskiej gospodarki wysłać to niebezpieczny sygnał ten sygnał to, że ten w 2 w nowym podziale zadań w światowej gospodarce Polska będzie właśnie taką takim krajem zlać w takim kraju nie będzie innowacyjny proszę spojrzeć co się dzieje w krajach, w których n p . w krajach Unii Europejskiej, gdzie średnia średnia brzoskwinia to jest ponad 24 % co kraj tak jak Szwecja dania Norwegia, gdzie ten źle wierzę, że 80 % w Polsce raptem 12 proc 12 % z nas jest on tak, ale ciągły spadek od 1001. roku oraz Best w poziomie 28 % co doprowadza do tego, że faktycznie władze nic nie mają wpływu na politykę to to jest to jest 1 element, ale drugi element jest taki, że dochodzimy jesteśmy teraz w takiej sytuacji jak wieki była pierwsza Rzeczpospolita, że Szlachta szlachcie bardziej opłacało się prowadzi gospodarkę ekstensywną, zatrudniając ostatnio, zatrudniając tak wiemy przy użyciu chłopów, którzy sprawdzani byli innowacyjni nie produkowali dużej ilości dóbr, aczkolwiek przy pewnej masie tendencja osoba, która kontrolowała ten trend ten model gospodarczy zyskiwała w krajach, gdzie ten poziom uzwiązkowienia jest wyższa przed pracownicy jako w perspektywie całego sektora chemii mają większą możliwość negocjowania warunków pracy pensje bezpieczeństwa przedsiębiorcy mają świadomość, że zysk mogą wypracowywać inwestycjami w innowacje znamy nowe metody wprowadzania nowych produktów na moment sprzedaży FM co oczywiście napędza całą gospodarkę także sektor innowacji to działa dobrze dla uniwersytetów, ponieważ pojawia się potrzeba tworzenia nowych rozwiązań no właśnie OPZZ z radością przyjął co jest również oczywiste tę to orzeczenie, ale nie my i mówi też, że z komentował to chyba Jan guz w ten sposób, że dziwi się, że w sumie wieczerzy dziwi się było wobec takiego kryzysu związków zawodowych jaki, jakim mamy do czynienia w Polsce czymś czy teraz jak rozumiem pan apeluje do pracowników, żeby masowo jednak wstępowali do związków zawodowych z punktu widzenia z punktu widzenia całej polskiej gospodarki na pewno byłoby bardzo dobrze jednak z punktu widzenia indywidualnego pracownika nauki czy sytuacja nie jest jasne no niesamowite brzmienie tak, ale jest problem i że należy sobie zażyczyli ale, ale tutaj związek może zrobić, dlaczego już dziś wyobrazić sytuację i 5 % osób, które właśnie pracują umowach cywilnoprawnych pracuje na umowach, które są przedłużane co miesiąc w nie mówimy w tej umowie o pracę ten może mówić o umowie o pracę czy też umowa na czas określony, ale był lub, jeżeli taki pracownik się związkowi nocą będzie domagał się jednak może się domagać naprawy tylko problem jest taki, że pracodawca nie będzie musiał go zwolnić wystarczy, że nie przedłuży zamówienia w tym jego pracy kino zdejmuje pan o tym, że takiego pracownika ten związek w zasadzie nie chroni go on go formalnie chroni z tym, że pracodawca ma łatwą łatwą drogę ucieczki z tego, że nie jest, że z tej sytuacji konfliktowej czy problemowej, ale i tutaj pojawia się pojawia się duża potrzeba dzisiaj mogą, ale za bardzo nie podskoczą to jest już jest potrzeba zmian na poziomie ustawodawczym to znaczy od 2013 roku nie działa komisja Trójstronna to znaczy macie związki do uznały, że to jest nie jest to prawdziwe partnerskie traktowanie w GM tych instytucji na rzecz działa w specyficzny sposób u nas u nas to dominacja państwa oraz tych lat było bardzo silna naj pojawiają się potrzeby stworzenia innych innych rozwiązań być może ta rada ds. dialogu społecznego to będzie to będzie to rozwiązanie, ponieważ ostatecznie chodzi o to aby, aby dać dać realną siłę tym pracownikom, którzy pracują właśnie n p . na umowy cywilnoprawne i tutaj wydaje się, że sytuacja może zmienić jedynie stopniowa konwergencja różnych rodzajów umów to znaczy, kiedy umowa o pracę z punktu widzenia pracodawcy nie będzie o wiele mniej korzystna od umowy cywilnoprawnej, jeżeli n p . tak jak stało się to z umowami zleceniami tak Jagi, który został oskładkowane jeżeli, jeżeli ten proces będzie postępował to faktycznie wtedy wtedy pracodawca będzie miał świadomość, że dostępność są tak mało, żeby nie warto nie warto mnie nie warto próbować podejmować działań, które są często niezgodne z prawem, czyli w tym obecnym w obecnej sytuacji prawnej w zasadzie to na tym skorzystają związki zawodowe bardziej niż indywidualni tracą w Czaplinku się starać się następne w zalanej rozległ się pracy to jest to jest ważna zmiana z punktu widzenia prawnego, aczkolwiek dno, by sąd jest jednak jest instytucją jest Trybunał Konstytucyjny nie jest z demokratyczną na pewno bardzo pośredni jest z demokratyczną i zdejmuje z nas jako o swych obywateli odpowiedzialności za to żeby, żeby domagać zmian także on także na poziomie legislacyjnym co powinno się zmienić, ale są różne modele na pewno na pewno problemem jest to, że Państwowa Inspekcja Pracy ma bardzo fasadowe możliwości karania czy czy karania ich kontrolowaniem kontrolowanie i karania tych przedsiębiorców, którzy w łamią prawo w sposób ciągły nie z drugiej strony na pewno sama instytucja policjanta, który będzie ganiał przedsiębiorców nie wystarczy na to także pańskim rolą państwa nie jest nie jest po prostu ściganie i ściganie tak w sytuacji, kiedy problem wynika z czego innego rolnika właśnie z tego, że jako jako obywatele nim sam tego sygnału, że zależy nam na pewnym poziomie stabilności komforcie pracy, że chcemy pracować dobrze, ale dobrze i będziemy pracowici, jednakże domagamy się jakiegoś, zaniżając należny w notach niekarane siłę przebicia oczywiście tak czym jest tym 7 pracownik wielkie sieci jako badacz sieci wielkopowierzchniowych w porównaniu z właśnie z molochem no a co z postulatami pracodawców, którzy jednak mówią, że no to, że nikt ich z sytuuje w korzystnej sytuacji tylko to właśnie, że mają taką możliwość elastycznego oczywiście tak jak zrobiono to zakuli w wysokie koszty zatrudnienia i dobija szczególnie to zdanie nie spodobał, bo pozbawione są jakiegokolwiek na czym to zdanie ma w sobie elementy prawdy na pewno drobni Malinka przedsiębiorcy mają problemy z nic z tym żeby, żebym mógł związać swoje swoje swoje budżety z tym, że z tym że, wykorzystując duże przedsiębiorstwa oczywiście tutaj także sytuację drobnych przedsiębiorców, które często pełnią funkcje jedynie poradnia bufora jedynie 1 z elementów tego łańcucha gospodarczego niestety musimy kończyć, czyli mamy trochę radości miała trochę goryczy, ale zawsze krok do przodu w walce oprawa pracownicze na pewno jest to możliwe, że w bardzo polską gospodarkę tak odpowiada również dziękuję bardzo Zenon był Filip Konopczyński z fundacji Kaleckiego zaproszony forma Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA