REKLAMA

Reformę kulturową zapowiadają organizatorzy VI Kongresu Innowacyjnej Gospodarki - gościem był prof. Przemysław Czapliński

Światopodgląd
Data emisji:
2015-06-03 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:40 min.
Udostępnij:

O zwrocie w tureckiej polityce z Karolem Wasilewskim, zaproszenie na Kongres Innowacyjnej Gospodarki oraz dyskusja na temat kontrowersyjnego artykułu w Nowej Europie Wschodniej z autorem - prof. Andrzejem Romanowskim, Pawłem Zalewskim i Adamem Balcerem Rozwiń »
Rewolucję kulturową zapowiadają organizatorzy VI Kongresu Innowacyjnej Gospodarki Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
osób podgląd itp, a Agnieszka Lichnerowicz teraz proszę państwa pochylimy się nad raportem reforma kulturowa 202032  040 raport ten będzie miał premierę na szóstym kongresie innowacyjnej gospodarki 0910. czerwca na Politechnice warszawskiej Radia TOK FM ma patronat nad kongresem dlatego też mamy szybsze dostępna tylko w raportach i dlatego też łączymy się z prof. Przemysławem Czaplińskim literatura trochę literaturoznawca z uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu dzień Rozwiń » dobry panie profesorze, gdy miał pan, że dołożył do tego raportu koleżanka zwróciła uwagę, że tytuł reforma kulturowa 202030 weszła w 40, że kulturowo to się z rewolucją kojarzeni z reformą było, o co chodzi o to, że to jest Kongres innowacyjnej gospodarki, skąd się wszystkim kultura nowymi kultura w tym wszystkim jest gdzieś na samym spodzie jej w środku i na górze, ale mam wrażenie, że chyba już nikt dzisiaj nie myśli, ale tak Marcin to trywialne metodą na warszawską, że podstawą wszystkiego co się dzieje w społeczeństwie są wyłącznie kwestie ekonomiczne, a gdzieś tam z tych kwestii ekonomicznych ma powyżej tego ma sytuuje się inna kultura wydają się, że zachodzi tutaj pomiędzy jednymi drugim co najmniej co najmniej gumę relacja zwrotna jeśli nie ma stosunek dokładnie odwrotna mianowicie istnieje kultura pracy istnieje kultura zarabiania istnieje kultura wydawania ma pieniędzy kultura spędzania wolnego czasu nerek jak kultura relacji międzyludzkich i t d . tak dalej, więc mam wrażenie, że to najobszerniejsza siecią relacji, która decyduje o tym, do czego i jak to, że jak się odnosimy do siebie nawzajem tą siecią jest właśnie sieć magnes stworzona przez kulturę stąd reforma kulturowa, bo do tej pory jak w dni tak myślę najczęściej w dyskusjach nad innowacyjnością jak obudzić pobudzić innowacyjność w Polsce u Polaków dotąd były były były rozmowy o o instytucjach rozwiązaniach instytucjonalnych barierach prawnych o rozwoju ekonomicznym o edukacji, a jak pan w tym kontekście właśnie pobudzania innowacyjności i gruby tom kultury jak gdzie indziej jakie, gdzie jest ułożył tak jak wszędzie, gdzie o wizę zwiedzają wszędzie, ale godne ten raport Sygma oczywiście nie jest zagrożony tym, że zostanie potraktowany tak jak my wszystkie inne raporty, ale pewnie należałoby powiedzieć na samym początku, że jeżeli raport ma w sobie coś się z łacińskiego Report toczyli odnosi z powrotem przenosi się inne to ten raport jest równocześnie takim raportem NIK raportem to znaczy on przynosi coś z powrotem to znaczy ma, ale zawiera rozmaite wyniki badań przeprowadzonych przez socjologów ekonomistów, ale ma także i dość konkretną i poważną i pokaźną zawartość ma zwróconą ku przyszłości, a więc stąd moje stan to moje określenie proporcji i teraz Gim 1 jeszcze raz mogę tylko powiedzieć, że kultura tu jest wszędzie, dlatego że nie istnieje nic takiego jak czysto pro ekonomiczny nastawiony na zysk małe zachowania ludzkie nawet nawet to ma w sobie my bardzo wiele elementów motywacji my zachowań związanych z kulturą, więc ten raport przeplata rozmaite diagnozy dotyczące rozmaitych obszarów wodnych gospodarki demografii i szkolnictwa, ale innowacyjności ustawicznie, odnosząc je do ognia takich ma głębokich pokładów motywacyjnych społeczeństwa tych pokładów, w których mieszczą się nasz re di Mare zwyczaje dotyczące podejścia do maja drugiego człowieka zachowań prospołecznych i od społecznych nastawienia do edukacji tak dalej tak dali, więc to jest wszystko, ale to jest wszystko ma ze sobą nawzajem splecione tutaj nie ma czegoś takiego jak osobna partia ma poświęcona kulturze i osobna partia poświęcona nie ma czystej ekonomii nie ma już czegoś takiego właśnie z tym myśleniem chyba należy zerwać można się odwołać do czynników czysto ekonomicznych, czyli można powiedzieć tak jak tuż po drugiej wojnie światowej Adenauer powiedział my społeczeństwo zachodnie niemieckiemu bogacić się, ale nawet tam prawda nawet w Niemczech powojennych owo zawołanie bogaci się było my skierowane do społeczeństwa protestanckiego w określony sposób wychowanego w określony sposób uczestnicy uczestniczącego w życiu społecznym głęboko przeorane go przez drugą wojnę i t d . i t d . więc nie da się dzisiaj za psa chować życia społecznego czynników czysto ekonomicznych ten raport jakiejś mierze jest przeciwko używaniu np. Sygma miernika PKB do określania innych Stanów czy dobrostanu społecznego Michałem diagnozuje on z nas Polaków nasze społeczeństwo polskie pisze, że wcześniej, bo to zatraciliśmy co się zmieniło, ale wcześniej już po osiemdziesiątym dziewiątym roku do do działania do oparcia do przodu do zmian w LM motywował nas wstydzą wstyd tak tani druk ma tak wstyd wstyd i duma, a nawet powiedziałbym więcej wstyd im więcej wstydu niż domy i to było pewien błąd chyba, ale Bond znowu po wspólny dom, chociaż rzeczywiście ogromną ogromną odpowiedzialność za to ponoszą elity symboliczne media ma w polityce ekipy rządzące wszystkie, bo duma może nie jest do końca ma ma dokładnym przeciwieństwem wstydu i nie jest antidotum na wstyd ma też na brak w rozmaite niebezpieczeństwa, ale największym skrócie można powiedzieć także o to co się w tej chwili dzieje, a vis wydaje mi się prawda, że ten teren ten ogromny wybuch gminne niezadowolenia gniewu Kimel protestu, ale tuż przed rozpoczęciem na naszej rozmowy o reporter ma państwa dla Radia rozmawiał z kimś w Poznaniu jakaś pani, która stała pod urzędem miejskim, ale mówi, że to jest protest protest jest w tej chwili jedynym narzędziem działania, więc zaszliśmy my zaszliśmy jakąś ślepą uliczkę, a ja, ale oczywiście życie społeczne działania społeczne są od tego, żeby ślepe uliczki zamieniać się w uliczki o otwartej szukać tego wyjścia z listy i gnie w zastąpiła Kingę wstyd i duma zastąpił gnie w tak, ale my ściślej rzecz biorąc oczywiście wstyd pozostał tylko ja zwróciłem uwagę na to, że od siódmej schyłku lat osiemdziesiątych główny nacisk kładziono na 2 rodzaje zawstydzanie usiłowano, jakby włączyć ludzi to ma wspólnego działania poprzez zawstydzanie prospołecznej zawstydzanie prorozwojowe to zawstydzenie prospołeczny polega na tym, że komuś wytykamy, że jest anty albo aspołeczne, że jest ksenofobię, że jest niedostatecznie tolerancyjny zieleń za mało się otwieranej innych ludzi za mało się interesuje innością prawda w ten sposób uczymy go chcemy go nauczyć większej otwartości większego włączania się w życie społeczne inne także akceptacji dla rozmaitych form inności tak dalej, ale to już nie działa prężnie działa to nie działa, dlatego że mniej więcej od przełomu dwudziestego 2001. dźwięku w Polskiej kulturze widzimy jak narodził się strategia ma przeciwdziałania takim meta takiemu zawstydzanie strategie, które polegają albo na przerzuceniu wstydu, czyli ten, kto domaga się tolerancji zostaje czy jego działania jego zachowanie zostają nazwane ne przesadnym żądaniem on jest zawstydzony jako np. ktoś, kto jest obcy narodowo albo ktoś, kto jest za bardzo proeuropejskie za mało maj patriotyczny, a druga strategia bardzo niebezpieczna ma w pewnym sensie ciekawa z punktu widzenia antropologicznego czy Etnograficzne, ale też bardzo niebezpieczna polega na tym, żeby się uznać we wstydzie swojemu, czyli mówimy o takiej postawie mówimy sobie wtedy no tak dobra w porządku jestem zły niedobry nietolerancyjne ksenofobiczne jestem z ciemnogrodu jestem moherowy i co mi zrobisz teraz w tym sensie nowoczesności wytraca swoją energię traci możliwości oddziaływania na ludzi wtedy, kiedy ludzie nie dadzą się więcej zawstydzać pro społecznie, a druga ścieżka polega na takim zawstydza Aniu, stanem zacofania co miało służyć do rozwijania się, więc do porzucania fabryk zakładanie własnych Meza zakładów prywatnych uczenia się języków obcych uczenia się obsługi komputera wyjeżdżania do Europy i t d . tak dalej to także w pewnym momencie przestało działać znowu ma z 2 różnych powodów i małe dzięki 2 różnym Mes strategią, a my kontra atakującym pierwsze z nich polegał znowu na tym, by poprzestać na tym co się już zdobyło i określić to jako jako dobre jako nieprzekraczalne tak dalej nie musi iść, bo po co druga polegała na bardzo silnym wyrazistym zwątpieniu w łączność pomiędzy rozwojem pomiędzy zarobkowanie indywidualnym, a korzyścią wspólną Hajto może to jest teraz zmianę torów rozmawialiśmy o tym, że już nie nie nie chcemy z tym torem zachodnioeuropejskimi z 1 strony otwarcia, a Nasha szerokich horyzontów tolerancji w dół kosztowała mnie na różnych kultur i świata jednocześnie rozwoju gospodarczego infrastrukturalnego tylko nie wiem może bliżej jakichś wersji rosyjskiej szukania w tradycji Dumie narodowej w sile i ma i t d. na 3 no może trafić może się to trochę na pewno tak się dzieje, bo spektrum posta w wielość posta w jest tutaj ma spora natomiast Sygma wydaje mi się, że to byłoby takie stwierdzenie taka diagnoza byłaby tylko inne pozorem należy, że rzeczywiste Eco ma określenie stanu społecznego, dlatego że my jesteśmy w tej chwili coraz bardziej podatni na taki trzeci rodzaj zawstydza Ania, ale jest to z zawstydzeniem, jakby pro indywidualne Meller jest zawstydzanie konkurencyjny, ale on ma charakter prywatny i dlatego ono działa, ale nie działa już na korzyść my społeczeństwo bardziej otwartego tolerancyjnego solidarnego powiązanego wewnętrznymi zniczami ani też nie działa na rzecz społeczeństwa, które się rozwija wspiera swoją innowacyjność edukację tylko na rzecz indywidualnego stanu posiadania i właśnie indywidualnej dumy indywidualnej godności jak wyglądałaś ile zarabiasz, gdzie pracujesz, gdzie uczą się twoje dziecko jak dojrzałe, jaki samolot będzie rozwijany jest taki jest pokaż mi swoje zdjęcia z wakacji ja powiem ci opowiem ci czy tak będę ceni pani rozejrzy to ten gniew co oznacza, który pan diagnozuje jako ten element, który teraz może być motywujące niż, gdy ono oznacza markę przede wszystkim zwątpienie w małe negocjacyjne narzędzia, a my porozumienia społecznego, czyli im bardziej wątpimy w to, że uda nam się dogadać nawzajem, że jak ja będę mówił to ktoś mnie wysłucha ne i później, ale im bardziej wątpimy w to, że będę miał ochotę na to by wysłuchać na drugiego człowieka, a także, że nasi delegaci zechcą przedstawić nasze racje gdzieś wyżej i że będą walczyć o to, bo nasze racje są jakieś mierze słuszne, bo my widzimy my odczuwamy na sobie bolączki codziennego życia oni tam wyżej nie niekoniecznie im bardziej wątpimy w żadne racjonalne są negocjacje racjonalne porozumienie sprawiedliwość warunków porozumienia tym mniej jesteśmy skłonni mniej ma porozumiewać się właśnie w ten sposób a tym bardziej my jesteśmy skłonni do tego, żeby przystępować, by od razu do działania, a więc do tego, żeby odwoływać się do silnych emocji zwoływać się wokół jakichś wyrazistych inne wartości, które też często są zunifikowane i od razu wychodzić na ulice przystępować do działania, bo nie ufa, ale może być konstruktywny motywator, a myślę, że tak myślę, że tak, ale oczywiście, aby na gniew podobnie jak styl i podobnie jak duma nie jest jednoznaczny narzędziem, które może cokolwiek załatwić wstyd, żeby na nią gniew ma w sobie coś mea efektywnego silnie efektywnego zaś czekającego, ale również oczywiście i ma gniew może być bardzo twórczy bardzo konstruktywne może rozwalić jakiś zastany ma zbyt wygodne stabilne niekorzystne dla społeczeństwa układ, ale nowych wydaje mi się żadne zwątpienie zrozum zwątpienie zasadne w demokracji czy nawet więcej niż zwątpienie to jest właściwie odmowa zaufania do racjonalnych dróg negocjowania rezultatów do małe parlamentarnych środków w inne porozumienia nieufność do tego wszystkiego oraz zablokowane ścieżki wstydu i domy, bo tam, gdzie niemożna zawstydzić tam nie można również pomiędzy ludźmi jak zmienia się z dumą możemy być dumni w ramach takich wąskich grup prawda natomiast nie możemy, ale nie możemy oczekiwać, że swoim postępowaniem zasłużył na domek 10 mówiąc najprościej tam, gdzie ceni się społeczeństwo tolerancyjne nie mamy co popisywać się naszym nowym samochodem na odwrót tam, gdzie ceni się nowy samochód nie ma sensu nawoływać ludzi do tego, żeby byli tolerancyjni, więc zamykamy się z takich klas strach takich plemion, jakby powiedział marne ma masę soli, ale taki włoski, jaki włoski socjolog zamykamy się w tych klastrach tam oczywiście możemy sobie nawzajem świadczyć szacunek uznanie duma podziwiać prawda klaskać tak daleko, a to nam nie wystarczy do tego, że dzisiaj wiemy, iż istnieją inne niż ci inni są podejrzewani przez nas o to, że nawzajem sobie świadczą dumy wg innych nawet do innych reguł, więc chcemy również w tym uczestniczyć, a to się staje coraz bardziej nachalni nie niemożliwe, a dyżurny jak się po blokowane te drogi małe wymiany wstydu w małe i małe i dumy to owa blokada prowadzi właśnie do tego dot to, czego prowadzi to znaczy Dogma działania poprzez gniew panie profesorze cały raport w przyszłym tygodniu 0910 . czerwcowa podczas szóstego Kongresu innowacyjnej gospodarki bardzo dziękuję prof. Przemysław Czapliński literaturoznawca z uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z wolnością Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA