REKLAMA

TK obradował ws. unieważnienia egzaminu maturalnego. Paweł Osik był gościem Agaty Kowalskiej

Post Factum
Data emisji:
2015-06-03 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
16:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum post factum Agata Kowalska cały czas przy mikrofonie znam już kolejny gość pan adwokat Paweł osik z kancelarii prawnej Pietrzak Sidor i wspólnicy dzień dobry dzień euro w i jednocześnie pełnomocnik grupy licealistów już dawno nie licealistów studentów no ale ludzie, którzy 4 lata temu zdawali m. in. egzamin maturalny z chemii bez rozszerzony egzamin dodatkowy w ich grupie tych studentów unieważniono egzamin nie otrzymali ocen niedostatecznych tylko ten egzamin Rozwiń » unieważniono, oskarżając ich o ściąganie w sprawa toczyła się przez jakiś czas aż w aż dzisiaj trafiła do Trybunału Konstytucyjnego porozmawiamy o tym jak to się dzieje, że aż Trybunał Konstytucyjny ocenia historię maturzystów i czy miał decydować o tym czy ściągali czy rozwieje się zupełnie inne pytanie, ale najpierw przypomnijmy, jakie były losy tego egzaminu po tym, kiedy uczniowie dowiedzieli, że egzamin z chemii jest unieważniony no świadectwie będą mieli 0 punktów, a rano, czyli tak jak ten egzamin się w Groznym w obronie odbył w noc 1 zlote tak jakby nie przystąpi do egzaminu to tak jakby wprost uzyskali odpowiedzi na żadne pytanie odpowie inny sposób właściwy igrzysk w motorze silnych to była bardzo duża grupa Bodo było 53 osoby, które zdawały egzamin rozszerzony z chemii i 58 osobom to to było prawie 50 % osób zdających w 2 liceach w Ostrowcu świętokrzyskim unieważniono egzaminy z uznając, że oni nie byli samodzielni przy rozwiązywaniu tych zadań egzaminacyjnych MEN to się odbyło w taki sposób, że dyrektor Okręgowej komisji Egzaminacyjnej zawiadomiła tych maturzystów tych absolwentów o unieważnieniu nim tych egzaminów zaprosić dyrektora czy dyrektorów 2 liceów i 8 na początku nawet nie chcieli licealiści nie wiedzieli, jakie są powody tego unieważnienia oni szukali sposób monochromatyczne ujęcie kim się możliwość odwołania się z oskarżenia przyczyn zakwestionowania tego tego rozstrzygnięcia o unieważnieniu matury ostatecznie po składali skargi do sądu administracyjnego w w Łodzi to sąd uznał, że jest przepis ustawy o systemie oświaty, który mówi, że wyniki egzaminu są ostateczne i nie służy na nią skargę do sądu administracyjnego i po prostu odmówił zbadania tej sprawy w ogóle odmówił odmówiły merytorycznego ustosunkowania się do tych zarzutów, które maturzyści zostawiali wobec tego rozstrzygnięcia o unieważnieniu Jim oni chcieli, żeby sąd zbadał czy egzamin wolno było unieważnić chcieli, żeby sąd się zająć tym, że nie mogą się do nikogo odwołać na wczesnym etapie o nich zrezygnowali w samo rozstrzygnięcie unieważnieniu uważali żony i zasadne, że dziennie i nieuzasadnione stwierdzenie, że na podstawie trzeciej powtarzają się ich błędne odpowiedzi, w które mogą prowadzić, na podstawie których można wyciągnąć wniosek, że oni byli samodzielni mózg rozciąganie, że wszyscy, że dostali te same podpowiedzi od kogoś uszkodzona, ale przyszli i sąd uznał, że w ogóle nie będzie tego badać nie tylko badania i poszedł wniosek do naczelnego sądu minister tak została złożona skarga kasacyjna Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy to postanowienie o odrzuceniu skarg co pozwoli samolot taki sam pogląd to są to dotacje przez przepisy ustawy o systemie oświaty i stąd czy w związku z wyczerpaniem tych, którzy tej drogi sądowej inny 18 osób z tej listy jest inna grupa 50 kilku zdecydowało się na wniesienie skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego w jakie wartości, jakie przepisy konstytucji zdaniem zostały złamane Amnesty w w tych skargach postawiono zarzut naruszenia szeregu uprawnień strony szczegóły gminnym praw podmiotowych gwarantowany przez konstytucję wszystkim prawo do nauki w związku z tym, że unieważniono egzaminy maturalne to był egzamin maturalny z chemii rozszerzonej ci ludzie w określonych powodów do terenu gminy przystępowali chociażby, dlatego że chcieli np. z rozpoczął studia na wydziałach lekarskich i trenerami były niezbędne w niezbędny także mamy bez zarzutu naruszenia prawa do nauki z drugiej strony mamy też zarzut naruszenie prawa do ochrony prawnej, czyli dobrego imienia w związku z tym, że od powodem unieważnienia egzaminu maturalnego było stwierdzenie przez zarząd postawiono im o niesamodzielność wobec nieuczciwości czy wręcz oszustwie przy przy rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych, a dodatkowo tam jest też też postawiony zarzut na zarzuty natury procesowej to znaczy naruszenie prawa dostępu do sądu prawa dostępu do sądu i sądu właściwego związku z tym, że sąd Administracyjny odmówił bez podania tych skarg wniesionych przez maturzystów Mann i dodatkowo zarzuty dotyczące procedury, jaka czy braków proceduralnych właściwie jakie, jaki występował w tym postępowaniu przed dyrektorem Okręgowej komisji Egzaminacyjnej brak prawa do dostępu do całości akt na podstawie materiałów, na podstawie których została tamta decyzja to rozstrzygnięcie o unieważnieniu egzaminu czy, na podstawie których wyciągnięto z wnioskiem niesamodzielności, by naruszenie prawa do dostępu do dotyczących tych jednostek dokumentów zbiorów danych naruszenie prawa do wypowiedzenia się żądania sprostowania on też tych informacji nieprawdziwych w szereg szereg zarzutów, że dzisiaj Trybunał nie podjął decyzję rozumiem, że nie mamy wciąż rozstrzygnięć nie ma rozstrzygnięcia czekamy 3 tygodnie na na dalszy ciąg rozprawy natomiast mogę dzisiaj bardzo wiele ciekawych pytań ze strony sędziów padły też może posłużyć bardzo dużo ciekawych odpowiedzi no właśnie tutaj można 1 zaczniemy od takich rzeczy, gdyż może drobnych, bo tutaj Centralna komisja Egzaminacyjna wskazywała że, owszem, istniał wieloetapowy proces weryfikacji tego tej oceny tego egzaminu 33 tej decyzji o unieważnieniu broniono się w ten sposób przed zarzutem, że właściwie arbitralnie z ktoś podjął decyzję nie było już później możliwości dyskusji no tak problem to jest taki, że te wszystkie procedury, które były opisywane przez przez dyrektora centralnej komisji Egzaminacyjnej to były procedury aktorzy w wewnętrznym skarżący ani nie mieli wiedzy, że takie procedury są prowadzone ani nie mieli zagwarantowanego zagwarantowany jakiekolwiek możliwości, żeby ich podmiotowość była zmieniona w tych w tych postępowaniach to tu się wszystko działo poza nimi oni uzyskali dostali informację za pośrednictwem dyrektorów liceów o tym, że egzaminy unieważniono nie mieli możliwości ustosunkowania się do tego wypowiedzenia się do tych do tych podsta w dowodowych w oparciu, o którym uznano te egzaminy za niesamodzielne krzyczeć uznano, że ci maturzyści byli samodzielni ich rozwiązywaniu no nie zapewniono im prawa czynnego udziału w tym postępowaniu zgłaszania swoich wniosków dowodowych przy sobie swoich racji w gronie naszych owoców i tu dotykamy sedna sprawy wygląda na to, że uczniowie w LO w ich ówcześni maturzyści w el domagali się pełnego prawa aktu, o którym gościł w oświacie mowy nie było znaczy to, że uczeń dostaje jakąś ocenę to jest decyzja ostateczna odwoływanie się próby przekonywania mówi były czasem możliwe w szkołach można było się po prostu kulki z nauczycielem, ale prawda była taka, że to on jest ostateczna instancja, a tutaj nagle ta grupa młodych ludzi twierdzi, że nie tylko powinni mieć prawo do odwołania się wyżej np. do sądu również, że powinni mieć prawo czynnego udziału w tym procesie, czyli w, przekładając na życie szkolne np. uczestniczyć w radzie pedagogicznej, skąd ten pomysł skoro oświata inaczej funkcjonuje na innych zasadach nie jest jak zwykły urząd, do którego jedziemy urząd dzielnicy czy miasta i potem się odwołujemy atrament w rytm gry, gdy siecią pokonać tę kwestię to już był udział w radach braliśmy w ogóle zostajemy zostajemy o obok mnie natomiast to też nie jest także, że rzecz, że ta sprawa dotyczy możliwości odwoływania się od oceny to nie oceny chodzi chodzi o to, że wydane zostało rozstrzygnięcie o unieważnieniu egzaminu maturalnego na skutek stwierdzenia niesamodzielności w ogóle komisja nie przeszłyby do etapu badania ustalania wyniku o zbrodnię wynik ustalił, ale formalnie związku z zastrzeżeniem do niesamodzielności przy gminnym przy rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych no nie było nie było spełnionego tego podstawowego w Polsce brzegowe warunki, żeby przejść dalej nie ustalać wynik tego, że generalny argumentował dzisiaj, że on unieważnienia egzaminu lub tylko w nadanie stopnia tak ocenienie tego egzaminu test 1 i ta sama czynność tak samo i od tego do tego nie ma żadnego odwołania ani nóg takie są za podejście zaprezentował sąd Administracyjny w w rozpoznający skargi wniesione do nich natomiast miesiąc zgodnie z tym nie nie zgadzamy też też inna sprawa dotyczy kwestii odwołania się od lodowca, więc z tego właściwie tej historii nie dotykamy dotykamy czegoś bardziej istotnego rozstrzygnięcia na mocy, którego z 1 strony zamyka się komuś dostęp do dowodu tych studiów Józefa to zamyka się dostęp do dołu do kontynuacji edukacji w ramach tych studiów, o których tt tt ci maturzyści marzyli nuty jeszcze spotka się nie bez powodu przystępowanie do egzaminu z chemii na poziomie rozszerzonym to jest 1 rzecz druga rzeczną przypina im się łatkę osób nieuczciwych, żeby wydać środki to nie jest to nie jest prosta czynność jest bez techniczna polegająca na ustaleniu wyniku egzaminu, bo przez ZUS z liczeniem punktów i ustania tej postawie procentu skuteczności w rozwiązywaniu dyskrecja trochę bardziej skomplikowana i tutaj mamy do czynienia z systemu władczym dział działaniem organu administracji, gdzie mamy zemstę tym tę sytuację nie równorzędności między podmiotami na mocy tego rozstrzygnięcia doszło do ustalenia powinno powód na skutek przeprowadzenia postępowania dowodowego czy te osoby były niesamodzielne przy rozwiązywaniu tych zadań egzaminacyjnych i na skutek tej nie samodzielności sankcją za zatem niesamodzielność jest przyjęcie takiej fikcji prawnej, że rzecz, że to co mają 0 %o wy wynik bez zdanego egzaminu ustnego egzaminu, bo to było egzaminy to był to jak to zapis, ale trzeba trzeba zapisać no i de facto no i brak możliwości podważania korzystnego zamiast nosić broni tak zresztą jak podnosił to też sąd Administracyjny, że tak, że taka jest ustawą o oświacie taki zakłada stosunki między uczniem, a nauczyciele między uczniem egzaminatorem, więc ja rozumiem, że ten to skarga do trybunały stożka takim gestem rewolucyjnym podważenia tego porządku, w którym ci maturzyści zdawali egzamin w GOK w willi w momencie wnoszenia tak natomiast co trzeba zauważyć, że w międzyczasie też też troszkę się zmieniło, bo została zmieniona o znowelizowaną ustawę o systemie oświaty co prawda te nowe regulacje wchodzą dopiero w życie w przyszłym roku szkolnym natomiast okazuje się, że jednak można wprowadzić procedurę, która będzie uprawniała osoby wobec, których istnieje podejrzenie niesamodzielności do tego, żeby się wypowiedzieć, żeby poinformować te osoby, że jest takie podejrzenie umówiliśmy dostęp do do tych materiałów, na podstawie których w nim takie wnioski czy takie podejrzenie się zrodziło umożliwić wypowiedzenie się i w końcu mu w sytuacji wydania rozstrzygnięcia przez dyrektora Okręgowej komisji Egzaminacyjnej o unieważnieniu tego egzaminu maturalnego i okazało się, że jest możliwe wprowadzenie takiego kwas jest właśnie procedury motyw taki szczególny środek odwoławczy postaci zastrzeżenia do chwili zastrzeżeń do ucha do rozstrzygnięcia dyrektora Okręgowej komisji i to jest rozpatrywany przez dyrektora centralnej natomiast zróżnicowany komisję egzaminacyjną natomiast z wciąż jest problem z dostępem do sądu, bo go bez żony został przepis, który mówi, że to rozstrzygnięcie dyrektora centralnej komisji Egzaminacyjnej Jesus rozstrzygnięciem ostatecznym od niego nie przysługuje żadne odwołanie nie przysługuje też skarga do sądu administracyjnego w tym to pewnie będzie znów obszerny grać w kolejnym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, ale też szczęście wróci do tego co mówi się prokurator generalny przedstawiciel pokoju prokuratora generalnego, który mówił mnie w czasie rozprawy, że w wniosek do Trybunału jest w obronie dopuszczalny ze względu na to, że uczniowie powinni byli wyczerpać po co on całą ścieżkę sądową, czyli nie sąd Administracyjny w złożach tak mną przy ulica państwa akcje winno w naszej ocenie Niemcy takie takie stanowisko przedstawiliśmy przed trybunami i obsługi podtrzymujemy, jeżeli będziemy będziemy też też konsekwentnie tego tortu to potwierdzać, że sąd cywilny no nie jest sądem właściwym zarzutem, jaki został postawiony w skardze w tych skargach konstytucyjnych jest zarzut naruszenia prawa do rozpoznania są sprawy przez sąd właściwy do naruszenia prawa dostępu do sądu właściwego stosownie do Dow Jones i regulacji konstytucyjnych regulacji ustawowych kontrolę nad legalnością działania organów administracji publicznej sprawują właśnie sąd Administracyjny i tylko sąd Administracyjny mają kompetencje do tego, żeby na skutek stwierdzenia naruszenia jakichś reguł podczas podczas wydawania zaskarżonego rozstrzygnięcia uchylić to rozstrzygnięcie nie ma możliwości, żeby sąd cywilny i uchylił to takie taki tytuł to rozstrzygnięcie tę decyzję dyrektora Okręgowej komisji Egzaminacyjnej piętnujące uznający kogoś za za osobę nieuczciwą i w związku z tą sprawą zniesławienia można wnieść wiele się do sądu powszechnego właśnie można odnieść natomiast mordu na myśli przedstawiciel prokuratora generalnego można Mispolu sprawa ochrony dóbr osobistych natomiast ciosu zadać pytanie co można uzyskać, o którym na skutek takiego orzeczenia nawet po działającego argumentację i i ten pogląd przedstawiony przez przez inne osoby, które ubiega się do ochrony sąd cywilny, uwzględniając powództwo o ochronę dóbr osobistych może nakazać przeproszenie określonej formie może nakazać być może przeznaczyliśmy o odszkodowanie czy zadośćuczynienie natomiast w żadnej nie zmierza branża wierzy no no nie uchyli tego rozstrzygnięcia jest wiążące obowiązującej i niepozbawiony mocy prawnej, a czy, argumentując w tej sprawie wnosili państwo taki argument, że na nowe przepisy już uwzględniają tę podmiotowość ucznia czy tego maturzysty, że to jest też przy czym prawo, które dopiero ma zacząć obowiązywać może stanowić argument przed Trybunałem Konstytucyjnym wskazując, że ustawodawca jednak zaczął myśleć nad tego typu problem, jakim jest właśnie uczeń w stosunku do egzaminatora może powołać argument, ale album w Timesie, że bardzo bardzo taki pomocniczym sposób wszystkim cieszy się, że ustawodawca dostrzegł problem i PiS mam nadzieję, że to jednakże, że na chwilę obecną tym pozytywnym skutkiem tych skarg konstytucyjnych w ogóle problemu jaki, jaki się pojawił w słynnym w Ostrowie nowo w dni w Ostrowcu świętokrzyskim jest właśnie ta nowelizacja i ich takie w miarę precyzyjne uregulowanie tej nowej procedury natomiast na ból jest zasadniczo taki, że ta nowa procedura obowiązuje dopiero od przyszłego roku szkolnego i ona żony sposób nie będzie mogła znaleźć zastosowania do do tych osób, którym unieważniono egzamin maturalny 2011 roku w tym zmiana w dobrym kierunku natomiast problem z egzaminu nieważnego 2011 roku wciąż nie jest rozwiązany w, a Trybunał dzisiaj odroczył sprawę do 22 czerwca wtedy będziemy się oczywiście przyglądać w ciągu w dalszą to jest rozprawa w pełnym składzie transmitowana można śledzić na bieżąco temu, ale tę historię bardzo dziękuję naszemu gościowi w rękach leży Paweł osik z kancelarii prawnej Pietrzak Sidor i wspólnicy pełnomocnik realizuje go ówczesnych maturzystów już teraz maturzystów, którzy skarżą się w do Trybunału Konstytucyjnego czas na informacje kim w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA