REKLAMA

Otwarte dane dla wszystkich? Rozmowa z dr. Łukaszem Bolikowskim i Lidią Stępińską-Ustasiak

OFF Czarek
Data emisji:
2015-06-08 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
31:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program Owczarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zaprasza na dzisiejsze spotkanie podobno ma być to rzeczkę zachodniej to jest dobra wiadomość dla tych, którzy nie znoszą upałów dny np. psów zamkniętych samochodach, ale studio jest chłodno, choć atmosfera mam nadzieję, że pod ziemią zaraz rozmową studia goście dr Łukasz Zbonikowski kierownik laboratorium analizy danych interdyscyplinarne centrum modelowania matematycznego i komputerowego Rozwiń » Uniwersytet warszawski dzień dobry i jestem chińską Staszek platform otwartej nauki interdyscyplinarnego centrum modelowania matematycznego i komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego autor państwo rozmawiamy o czymś co się nazywa otwarte dane niedawno o w 2 tygodnie temu w Warszawie odbyło się na konferencja open słyszeli tej ta, która też jest jakoś radzić z protestem nasze rozmowy państwu uczestniczyli nie tylko wiedzą państwo organizm, a u nas mało nawet zorganizować rozwiązywali narodowość organizatorzy czosnek już organizują to mówiąc już on tyle miał roboty, że właściwie nie chce się, ale zajmować osadzone co jest mogą być żyjemy w czasach, kiedy co chwila pojawiał się, iż nowe terminy i cholerstwo, jakim zbawieniem dla ludzkości albo czymś bardzo modnym albo czymś co każdy powinien mieć w kieszeni na styl tego, że nie wiadomo, kto sieje od fotela co takiego tak otwartość danych ma kilka wymiarów pierwszy wymiar to jest ktoś, kto ma dostęp do takich danych, więc dane są otwarte w momencie, kiedy szeroka publiczność ma do nich dostęp nie tylko jakaś wąska wybrana grupa użytkowników PRM drugi wymiar to jest dostępność dla maszyn, czyli chcemy nie tylko jako ludzie moc, że takie same sobie obejrzeć przeczytać zazwyczaj, ale chcielibyśmy też, żeby komputery, żeby mogły przetwarzać te dane w sposób wygodny, a co za tym idzie, żebyś mógł budować ciekawe wartościowe serwisy czy analizy bazujące na tego rodzaju danych, więc ta otwartość nie tylko dla ludzi, ale też dla maszyn z czego bierze dostęp każdy sobie może wejść ściągnąć no ale matka sobie ściągnie JP, czyli żegnana chóralnym wykłada o rządowe strony często zawierają zgadzali Tang przeszłością świetnie teraz zatrudnienie 400 osób, żeby mi to czy pisały ex przepisom domeny są dane przetwarza albo skan w Delfach o ich ulubione tak tak w trzecim takim wymiarem otwartości jest jest koszt, bo chcielibyśmy i to jest taki pracownik działu, do którego się dobrze, żeby to otwarte dane były dostępne bez Doda bez jakichkolwiek kosztów po stronie odbiorców netto może być problematyczne w przypadku tzw. dużych danych, o których niejednokrotnie była mowa w a, w przypadku których na sam koszt transferu 310 lub odmowy przekazania danych odbiorcom może stanowić niebagatelny koszt no bo jeżeli taki etap, acz danych, jeżeli to spróbujmy wyobrazić są osią na świecie sporo danych czy badawcze czy 3 inne które, które są tej wielkości NATO to jest byśmy chcieli np. by nagrać na dyski w 1000 błysków to jest to jest to ona tę stronę dysków to na dysku w takich, które normalnie kupujemy w w sklepie, gdybyśmy chcieli przez bardzo szybką sieć tak osnowa szybko jak mam zazwyczaj w biurze kopiować do 9 miesięcy czas kopiowania, więc test niebagatelne w jaki sposób sobie radzić z dużym oraz 9 miesięcy jakieś nowe technologie wejdą skróty oraz co do zera, a również może tak być, więc więc, podsumowując w niektórych przypadkach jest uzasadnione, aby obciążać kosztem za udostępnienie danych natomiast w przypadku małych średnich zbiorów danych w otwarte dane ne to są takie, które są dostępne bez dodatkowych opłat, a my wreszcie czwarty pkt 4 wymiar otwartości, ale też to co można potem z tymi danymi robić, czyli to 3 czy mamy prawo do redystrybucji tych danych do wykorzystywania do oczu może mieć wyłącznie przeczytać możemy też na podstawie ich sobie czegoś analiza czy jakiś pochodne zbiór danych tak dalej w mężczyzna, który otwartość to jest to jest ta swoboda w wykorzystywaniu redystrybucji wyników w ne zamknięto część społeczna to jest to, że może tylko przeczytać, ale już nic więcej sztuk, ale że można zadać pytanie, dlaczego dane miały być zamknięte, ale rozumiem, że są pewne ograniczenia, dla których w 100 czy z powodu, których byśmy niektóre dane limitu wagi albo właśnie do określonego kręgu użytkowników albo ze względu na osi czasu słyszymy bezpieczeństwo tak oczywiście bezpieczeństwo narodowe jest jest pierwszym z takich narzucających się w szkole tego, gdzie otwarte dane publiczne, bo oddech, bo twarde dane też też mają kilka, a obecny w kilku sferach funkcjonują domy my akurat jest wywodzimy się ze środowiska naukowego, więc mówimy głównie otwartych danych naukowych i nie zachwyca jeszcze o tym, więcej opowiemy natomiast jest też dosyć tak nośne hasło otwartych danych publicznych UMK komentuje to po angielsku a, czyli danych produkowanych przez administrację rządową, a czy 3 różne inne służby publiczne no i tutaj jest oczyszczenie i interes bezpieczeństwa może można okazywać nie publikowanie pewnych danych jest toczy się też też kwestia prywatności indywidualnych obywateli brata, bo jeśli, jeżeli to są jakieś dane te pół powiedzmy oświadczenia podatkowe to są wprawdzie kraje gdzie, gdzie tego typu świadczenia są na naszą publicznie dostępne w Skandynawii np. natomiast u nas nie i to jest już są jakieś powody trudno do tego żeby, żeby nie tak od razu wszystko wszystkim udostępniać, ale może też mówić o innych barierach np. taką barierą w środowisku naukowym jest brak takiej praktyki brak po prostu nawyku zwyczaju i też standardów, które ułatwiają udostępnianie danych no i jeszcze również niebagatelną kwestią jest infrastruktura, czyli takie miejsca, gdzie można te dane zdeponować udostępniać w sposób umożliwiający innym użytkownikom innym naukowcom korzystania z tych danych o coś się do tego te dane powinny być otwarte jak i zyski, kto miałby są tego, że dane są dostępne może pomińmy takie krańcowe miejsce właśnie te weta, by tych danych tylko raz ktoś sobie, że mamy jakiś taki zbiór, który byt, który byłby do ściągnięcia trzeba z tej technologii w jakimś czasie, który byłby do zaakceptowania dla użytkownika zarówno urzędy zwykłego użytkownika Niewiem dziennikarza Abdi naukowca jest bardzo wiele grup, które mogą korzystać z otwartych danych zacznę może od tego może już kilka lat temu komisja Europejska uznała, że otwarte dana zarówno publicznej i badawcze mogą być 1 z głównych czynników zwiększających innowacyjność gospodarki Europejskiej, a zatem pierwszym takim beneficjentem jest potencjalnie biznes firmy, które z takich danych mogą korzystać na bazie informacji zawartych w takich zbiorach danych mogą rozwijać własne biznesy mogą tworzyć nowe rodzaje działalności mogą unowocześniać to co już powstało w i to na pewno jest ogromna grupa firm dane jako źródło wiedzy o pewnych trendach w zachowaniach lub przyszło przyszłości w procesie coraz i jedno oczywiście komisja Europejska na prowadzi konsekwentnie polityka promowania takiej otwartości danych rzecz jasna beneficjentami otwartości w gospodarce są też obywatele, którzy będą mieli dostęp do innowacyjnych nowych usług i to też na pewno jestem bardzo istotna grupa to powrócimy właśnie do innowacji do nowych usług kombi dostatek danych po informacjach Radia TOK FM informacje, że za kilka minut to o godzinie dziesiąty 20 wracamy po informacjach dr Łukasz Zbonikowski Lidia Sapińska Staszek interdyscyplinarne centrum modelowania matematycznego i komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego wracamy we władzach Radia TOK FM Cezary łasiczka program Owczarek Lidia Stępińska usta szef dr Tomasz Kozioł Łukasz Zbonikowski, by dane tutaj w zwarciu łącznie w inny interdyscyplinarne centrum modelowania matematycznego i komputerowego i jest warszawski rozmawiamy o otwartych danych, czyli o danych, które są dostępne dla wszystkich szczególnie dla naukowców, ale nie tylko, które są w formacie jest łatwo przyswajalny przez maszyny ne i za które n p . nie trzeba dużo płacić, a przynajmniej koszty powinny być podyktowane na wprost lekkością, a przecież sposobem na transmisję, a nie to od tak, bo są dostępne, kto najlepiej to robi na świecie i jak w tym wszystkim jednak ignorować miejsce z Polski, o czym i co z tego wynika z obozu Jerzy Witold Pahl mam nadzieję, że państwa, które robią to dobrze się udostępniają wszystko co się dało z udostępnić mają z tego powodu jakiś zysk cywilizacyjny społeczny ekonomiczny w tak jeśli chodzi o otwarte dane publiczne to tutaj liderami na świecie swoje sery z wielka Brytania stany Zjednoczone to są takie 2 kraje, w których funkcjonują bardzo bogate serwisy udostępniające otwarte dane publiczne to są w przypadku amerykańskiego serwisu TETA Dudka w rzędu 100  000 różnych zbiorów danych, czyli szelki przykłada wnętrz ogromne ilości informacji bardzo różnorodnej ranę, która może być wykorzystywana do najróżniejszych celów, ale mówimy tutaj nie tylko o danych podanych prac publicznych pod biznes też ma możliwość przeniesienia publikowania czuje się też oczywiście korzystania i z otwartych danych z tej otwartości i budowania na tej podstawie mają bardzo ciekawych rozwiązań jest taki raport z matni wykopali jeszcze ciut z października 2013 roku o otwartych danych w ne, w którym są wyliczenia idące w biliony dolarów rocznie zysków, jakie można mieć z tego, że szersze dane się otworzy i to były takie wydaje się konserwatywne oszacowania pozujący na tylko 7 sektorach działalności dla przykładu w edukacji, a przez to, że mamy możliwość, że mielibyśmy możliwość spojrzenia w jaki sposób są uczniowie w piśmie, jakie uzyskują wyniki co się potem dzieje jak się potem toczyć kariera i mielibyśmy możliwość lepszego dostosowania programów nauczania w Tokio w 2 z w transporcie dzięki temu, że rzecz na wkład w Chicago, choć każdy autobus jest wypożyczony z nadajnik GPS i te informacje są na żywo dostępne to można tworzyć aplikacja dzięki, których ci, którym się oszczędza czas można lepiej, żeby zaplanować podróż, ale idąc szerzej na 2 Szwecja mam tu obstawiać pożądane algorytm na świecie jeszcze nie skonstruowany, czyli jak stworzyć siatkę połączeń czy bez dosta w tak, żeby dane były czy koszty, bo jak najniższa jest problem komiwojażera tata, który jest oczywiście problemem trudnym obliczeniową w Borze jest tak wąsko przez takie pytanie uzupełniające, bo mówimy o otwartych danych te dane tak brzmią też bardzo tajemniczo o jakich danych konkretnie wiem co co może być to do 2, jakie dane mogą być danymi, które są interesujące dla naukowców czy dla zwykłego człowieka wzroku rozwój z 1 strony, że wyposażono autobusy w Dzienniku nadajniki GPS to widzimy jako kursują, którędy jeżdżą ile czasu, gdy stoją na skrzyżowaniach ile nie należy, że to niekoniecznie może być interesujący, że mimo edukacji toto to co np. może być dostępne w jakiej jakiej informacji w ośrodku do edukacji oczywiście tutaj jest ten wpły w, choć problem prywatności, czyli tegoż to już jednak chronić, a można realizować onanizować oczywiście taki czyn albo aplikować w pewien sposób i wtedy możemy możemy się dowiedzieć się, które szkoły rzeczywiście rzeczy, które programy nauczania się sprawdzają lepiej któregoś tej tutaj dzięki czemu w czasie statystyce jesteśmy w stanie w roku usprawnić usprawnić się na nauczanie o takie dane to było coś dla oceny uczniów to aktor w Polsce w Gniewie w liceum gimnazja z tym, że tutaj taką uwagę, a Jeżewem na ogród natury ogólniejszej powiem bo o ile oczywiście mamy ich pomysły jak ja jako ja prawda na to jak to mogłoby wyglądać taką bardzo dużą wartością otwartych danych jest to, że w ten proces wymyślania co tak na podest można zrobić angażuje się w tym całe społeczeństwo prawda, bo żaden pojedynczy naukowiec przyjedzie do zmywania oraz na zdrowie lwa co to w ogóle jest, jakie dany narząd do inhalacji opady i to krótko gov tak przez amerykański serwis Murphy brytyjski co cofanie publikują one sięgnąć np. dane dotyczące zużycia prądu wody we wszystkich budynkach w nowym Jorku, które nie są budynkami mieszkalnymi w taki to wyznacza np. jakiś tam standardy jak i tam benchmark tego, jakie zużycie tych właśnie mediów w z różnych budynkach dzięki temu zarządcy tych budynków mogą w obiekty w niej widzieć jak stojąc, czyli wiedzą, że prawdopodobnie jest coś tutaj do ugrania jeszcze można coś zaoszczędzić dzięki no bo widzą, że sąsiedzi z zużywają mniej prawda, ale mając podobne bramki, więc to jest to jest 1 z przykładów w jeśli chodzi o inne produkty konsumenckie ma tutaj też można bardzo dużo dzięki transparentności cenowej podał uzyskać, ale jest to jest oczywiście też się też ogromna wartość otwartych danych z w nauce sztuce Johna można podzielić się jest jest to i tak kluczowa rzecz się w te w pewnym sensie nauka w ogóle nie może funkcjonować bez otwartości to prawda i że dlatego, gdy mówimy o otwartych danych to naprawdę dużą wartością jest łączenie danych z wielu różnych dziedzinach, które pozornie mogą wydawać się ze sobą niezwiązane np. tych danych ocala od analogicznych zdanymi dotyczącymi demografii jest tego właśnie mogą powstawać nowe zupełnie fale niespotykane konkluzje i nowe rozwiązania, czyli poszukiwanie korelacji pomiędzy różnymi dokładnie między badaniami prowadzonymi na morzu, a tym co się dzieje na lądzie i szukanie związków między 12, jaki wpły w mają po prostu pewne zachowania np. ruch turystyczny z NATO co się dzieje ze z z morzem z z sauną z florą morską więcej takich przykładów jest bardzo dużo i ciekawym przykładem są też, że danego przestrzennej i i tutaj jednak od Wielkiej Brytanii istnieje firma, która łączy danego przestrzenna zdanymi z lat rodzice i dotyczącymi hipotek wzbogaca je o dodatkowe informacje z systemu również publicznego systemu pokazującego ruch komunikacji miejskiej w Londynie i na tej podstawie tworzy dla firm rekomendacje, gdzie te nowe firmy mogą tytułować swoje biznesy, gdzie będzie to z różnych powodów dla nich najbardziej korzystne to jest też przykład łączenia takich bardzo różnych danych w tym przypadku publicznych jest też, że są też przykłady bardzo nie toczą bardzo zaskakujących wykorzystani danych, o których nie myślano, że mają wartość naukową albo w danym momencie, gdy są otwarte znajdą zostanie zupełnie innych obszarach niższy niż początkowo sądzono, że rzeczy czy to, o czym w innych celach niż to dopiero były zbierane tutaj bardzo ciekawym trafia się do wyobraźni przykładem są inne zapisy ze statków brytyjskich pływających po oceanach morzach oceanach z 1819 wieku znajdzie kapitanowie tych statków bardzo pieczołowicie opisywali wszelkie wydarzenia które, który miał miejsce na statkach też odczyty różnych instrumentów n p . w stan pogody na lekarzy, że są to okaże się dzisiaj w dobie rośnie zastanawiam się nad tym jak wygląda nasz klimat w tym kierunku zmierza to są zupełnie bezcenne dane, ale wziąć jednak zbierane do tortów nikomu nie szło do głowy, że to będą dane, które będą służyć do badań hematologicznych i wręcz one były przetwarzane i archiwizowane były w geście raczej historyków, którzy sfilmowali z transportem morskim i krzyczy czy być może różnymi zwyczajami panującymi na na statkach natomiast w momencie kiedy, kiedy skojarzyli z fakt istnienia tych danych w szybkim Apollo 13 było dla nich wciąż złota w fascynujący przełożenie i starych logów z gry na wersję cyfrową dostępną i drobiu są z tego można, by coś wyciągnąć je, kiedy mówimy o udostępnianiu danych, czyli naukowych kluczy publicznych to inna niż z PiS pominąć bardzo ważnej kwestii, jaką muszą korzyści wynikające z prostych oszczędności to może naukowiec przeprowadził z pewnym badani udostępni swoje dane powoduje, że inny naukowiec może albo z tych danych skorzystać może zinterpretować w inny sposób może zrobić z tych danych zupełnie inny użytek, a może stwierdzić, że tak naprawdę ten eksperyment w zasadzie do niczego nie jest mu potrzebny, bo doprowadził mnie do takich wniosków, jakie są potrzebne w jego projekcie badawczym, więc więcej to jest też z punktu widzenia gospodarowania publicznymi środkami oszczędności pozwalające uniknąć dublowania pewnych badań pewnych procesów badawczych podobnie wygląda z drugiej zaś przewożą przy założeniu że, gdyby takimi byli przekonani, że jeżeli korzystamy z otwartych danych to on naukowcy także dane czy też wyniki badań na podst z użyciem danych otwartych też diety wracają do tego zasobu danych otwartych zgadza się dlatego właśnie w nocy już od kilku lat mówi się o tym, że dane z gmin, które powstały w oparciu o projekt badawczy sfinansowany ze środków publicznych powinny być otwarte tylko lęk, że w otwartej puli rzucają wyniki otwarty właśnie tak właśnie tak tego już wkrótce będzie wymagała komisja Europejska w obecnym programie ramowym horyzont 2020 niektóre projekty objęte są już właśnie takim obowiązkiem udostępnienia danych badawczych i je i też 3 na świecie powstaje cały szereg inicjaty w mających na celu z 1 strony promowanie tej otwartości, a drugie wspierani, dlatego że przed innymi naukowcami, którzy chcą otwierać się swoje dane przed instytucjami stoi wiele wyzwań jak właśnie infrastruktura jak w jaki sposób, gdzie udostępniać te dane i tyle właśnie Brytyjczycy, których przywoływały Łukasz mówiący o otwartych danych rządowych również danych badawczych mają szereg dobrych praktyk, bo właśnie tam powstają Międzyuczelniany instytucje, które mają uczyć naukowców jak to robić tam też powstają znane już na świecie serwisy takie jak eliksir, gdzie naukowcy z całego świata mogą udostępniać swoje dane właśnie na naszej ostatniej konferencji 1,5 tygodnia temu mieliśmy gości z tych instytucji, którzy dzielili się z polską społecznością akademicką swoimi doświadczeniami powrócimy do tych wątków po informacjach dr Łukasz Zbonikowski Lidia Stępińska usta się rozwojem otwartych danych informacje o informację wracamy Cezary łasiczka program Owczarek w otwarte dane co to jest, dlaczego to jest ważne albo nieważne religia Stępińska Stasiak dr Łukasz Zbonikowski interdyscyplinarne centrum modelowania matematycznego i komputerowego Uniwersytet warszawski 10 środa tym jak może to wykorzystać te dane w praktyce, czyli z 1 strony mamy naukowców, którzy biorą dane przetwarzają mówią to mi wyszło i teraz może to albo w wykorzystać dalsze badania albo powierzyć mienie i całą masę różnych rzeczy, ale rozumiem, że od firmy komercyjne mogą dostęp dodanych uzyskać tworzyć aplikacje raporty rekomendacje różne rzeczy, na które pobierają pieniądze, czyli z, a zarabiają po prostu na tym i zapytam jeszcze raz pod nie do końca dowiedziałem się również z przoduje wielka Brytania przez Zjednoczone królestwo właściwie stany Zjednoczone, ale na, jakim etapie jesteśmy w Polsce co jest dostępne w coś jest dostępne 3 graczy jest krzywa wznosząca się czy opadające na 3 jeszcze na najwyższych szczeblach włodarzy danych i istnieje świadomość ta świadomość kształtuje żel, dlaczego to jest ważne przez Puls można trzeba je, znosząc oczywiście brakuje nam jeszcze sporo do poziomu o otwartości którą, który ma mu krew widzimy z Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych natomiast są bardzo owocne bardzo dające nadzieję inicjatywę w prewencję w Polsce to są zarówno zarówno w tym wymiarze nasz mit naukowym w jakiej partii biznesowym, czyli toteż, choć ministerstwo na to zarówno ministerstwo administracji cyfryzacja ministerstwo nauki szkolnictwa wyższego mają szereg inicjaty w, które jak to, które zmierzają do tego, żeby też być oddane w te dane trzeba różne dane, z którymi mamy do czynienia były dostępne szerszego szerszemu ogółowi społeczeństwa a gdy staramy się nie tylko kopiować, a wzorce zachodnie, ale też dzięki temu, że jest to loty nie nowy świeży temat mamy szansę zaangażować się włączyć w kształtowanie tych tt tych działań między nimi ta nasza konferencja z sprzed sprzed niecałych 2 tygodni opony rys 42 miała też taki taki cel, żeby oprócz tego, że już dowiedzieć się w jaki sposób a jakie są dobre praktyki na świecie w tym zakresie ma też coś włączyć się w różnego rodzaju działania tutaj w w jeśli chodzi o w naukę no to np. jesteśmy jako internat centrum modelowania zaangażowanie w taki jest on inicjatywę, żeby się o ponad 6 % chorych co czyni Europ też czeka na 8 i budowa infrastruktury na potrzeby komisji Europejskiej po to, żeby ten tom polityka otwartego dostępu do do treści w całej Europie w całej w całej komisji Europ jest w całej Unii Europejskiej, a żeby można było ją w realizować skutecznie, a do tego jesteśmy do tego jest potrzebna tak jak Lidia wcześniej wspomniana infrastruktura w mojej mamy m. in. wraz z partnerami z innych krajów europejskich budujemy taką infrastrukturę ważne elementy infrastruktury są u nas w Warszawie zlokalizowano tak fizycznie już zupełnie podłogowe zwykle stricte naukowe czy też byli przedstawiciele jakich najwyższych władz partyjnych państwowych konferencja była konferencja mu otwartą dla wszystkich nie kierowaliśmy jej wyłącznie do środowiska naukowego, aczkolwiek to właśnie ono było głównym adresatem tego przedsięwzięcia, niemniej jednak mieliśmy patronat instytucjonalny ministerstwa nauki chwilach wolnych nie znaczy tylko logotyp na robiliśmy też inne reprezentant ministerstwa w osobie prof. Włodzisław duch, który otwierał konferencję w ale mieliśmy też, ale został na konferencję otworzył pojechał do zadań został na pewną część, czyli zrozum, że w jakiś taki polityczny sposób chce pani strategicznie powiedzieć, że rząd właściwie nie zainteresował mnie ze swadą konferencję myślę, że rząd jest zainteresowany tymi tematami natomiast ewidentnie jesteśmy jeszcze na tak naprawdę na początku tej drogi i bardzo wiele przed nami jest jeszcze do zrobienia zarówno na poziomie takim rządowym wytycznych i regulacji, które mogłyby stymulować otwieranie danych otwartość nauce jak i na poziomie praktycznym takim właśnie jak budowa infrastruktury jak tworzenie w ramach uczelni jednostek, które będą wspierały naukowców FOT w udostępnianiu danych po prostu, doradzając im jak to robić, prowadząc szkolenia, wprowadzając tak naprawdę nowe praktyki komunikacyjne bo, bo do tego co się sprowadza wymaga to pewne takiej zmiany społecznej i trochę innego myślenia o prowadzeniu badań myślenia już od samego początku o tym, że, kiedy rozpoczynamy projekt badawczy to powstaną z niego jakieś dane te dane będzie trzeba najpier w oczywiście opracować to oczywiste, bo też zrobiono od dawna, ale później również gdzieś w bezpieczny sposób zdeponować w taki sposób, żeby one mogły być dostępne też dla szerszej społeczności w jaki sposób będzie robione, kiedy i t d . i t d. wystraszyli się nad takim praktyczną stroną tego wszystkiego, czyli z 1 strony rozumiem, że dane, które są w posiadaniu państwa tak to ogólnie powiem mógł zostać udostępnione to one powinny zostać został udostępniony jakiś sposób tak potrzebny jest jakiś przepis na to jak udostępnić także właśnie były dostępne żyły w wersji czytelnej dla maszyn i t d . tak dalej, czyli powinny być jakieś wytyczne stworzone może Dan może warunki brzegowe, które teraz, żeby różne instytucje te wprowadzały te będą musiały korzystać z przetargów jak skorzystać z przetargów gotowego raz w filmach, gdzie zatrudnieni są licealiści i Anny coś się, by komputer w domu no i wydamy znowu Thomasa kasy na to, żeby itp coś co ma być dostępne właściwie było dostępne tylko 4 tak, ale tutaj oprócz otwartych danych w tym ruchu bez otwartości na mamy też do czynienia n p . z otwartym oprogramowaniem w UE istnieją bardzo dobra narzędzia ogólnodostępne które, które pozwalają sprawnie zarządzać danymi na poziomie deponowania ich na poziomie wyższym z planowania dalszych działań są droższe narzędzia to tzw. też to Managed to plansz, czyli bez planów zarządzania danymi to jest bardzo istotne elementy zarówno w swym działalności komercyjnej cie, gdzie trzeba dobrze zrozumieć wartość danych dobrze zrozumieć, jakiego rodzaju działania się będzie w przyszłości podejmował w tym zakresie, ale też w nauce czy w taki diament od planszy są teraz w niektóre wokół z pewnym zastrzeżeniem powiem wymagane przez komisję Europejską przy przy zawieraniu umów na nas na granty naukowe, o ile nie ma jakichś tam odpocznę przeciwwskazań po toto to jest to należy przedstawiać też plany tego w jaki sposób niż zarządzało danymi sądu są znowu jest istnienie do tego otwarte oprogramowanie i serwisy, które pomagają właśnie zadawać kłam zadają właściwe pytania szybko przeprowadzają przez taki proces, a istnieją narzędzia po to, co do gromadzenia takich danych w, a tak jak mówią, że jest w tym świecie naukowym tworzyli jesteśmy jako ojcem jednymi z autorów takiego z rozwiązania, które będzie w skali całej Unii Europejskiej przetwarzał gromadziło indeksów mało wiedzą na czym on też my tworzy narzędzia i sam tworzy nazwał książkę z jak i jakie dane są dostępne żeglarska Uniwersytet warszawski czy są jakieś otwarte dane, które tworzą Uniwersytet warszawski takiej listy np. archiwum danych społecznych w Instytucie studiów społecznych w UE i to są dane z projektów realizowanych właśnie w obszarze badań społecznych przez wspomniany jest z Diego to dotychczas mówiliśmy jesteśmy na początku drogi wy ICO miałem powstaje dedykowane repozytorium danych i to będzie repozytorium, w którym swoje dane będą mogli zdeponować składować naukowcy nie tylko z uniwersytetu Warszawskiego, ale także z wszystkich innych instytucji w Polsce po dość powiedzieć, że na razie te inicjatywy są no właściwie śladowe, więc naukowcy nawet gdyby chcieli podzielić swoimi danymi w Polsce zgodnie ze światowymi standardami to, gdy nie mają zbyt wielu możliwości my taką możliwość się poprzez tory postojowe danych otwarte repozytorium danych tra pod chcemy stworzyć Czyżby Sony repozytorium z drugiej strony narzędzie, które pomagają przygotować dane tak, aby one spełniały wszystkie warunki to co trzeciej strony 6 zmiana ta zmiana kultury zmiana pewnego sposobu myślenia tak, bo tutaj w takie wspominaliśmy o już rozmawialiśmy o tym, odgórne działania, a to są też działania oddolne, czyli z salsą 8 % tyle czekał przed fotelem nauki i które zmierzają do tego, żeby upowszechnić takie pewne dobre dobre praktyki otwartością i do tego co powiedział, że o tym, że tworzymy infrastrukturę dodałabym, że pracujemy właśnie nad też nad tą zmianą kulturową, żeby one się zadziała i m. in. służyć temu mają szkolenia, które prowadzimy bardzo szeroko są bezpłatne szkolenia dla środowiska naukowego dla instytucji dla indywidualnych naukowców, które mają pokazywać właśnie jak i po co to się teraz tego, że trzymał kciuki za powodzenie tej inicjatywy dr Łukasz Zbonikowski kierownik laboratorium analiz danych interdyscyplinarne centrum matek modelowania matematycznego i komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego ICM i Lidia Stępińska Staszek Platformy otwartej nauki interdyscyplinarnego centrum modelowania matematycznego i komputerowego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA