REKLAMA

Jedni - coraz bogatsi, drudzy - coraz biedniejsi - o nierównościach społecznych

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2015-06-08 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
52:45 min.
Udostępnij:

O plebiscycie śląskim z prof. Januszem Ciskiem, o nierównościach społecznych z dr Przemysławem Sadurą i Tomaszem Sawczukiem oraz o wyborcach - w opowieści prof. Janusza Czapińskiego

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM o nierównościach będziemy mówić do dwudziestej czwartej na zegarach dwudziesta trzecia prawie 06, a w naszym studiu goście dr Przemysław Sadura Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór dobry wieczór i Tomasz Sawczuk kultura lidera na dobry wieczór dobry wieczór w Lotto taki cytat na początek jeśli obecna dynamika zmian się utrzyma to w 2016 roku, czyli już całkiem blisko 1 % najbogatszych ludzi na świecie będzie mieć więcej niż pozostałe Rozwiń » 99 % mieszkańców klub i dlaczego to źle panie doktorze dzień dobry IR rozpiętości ekonomiczne, a tutaj od tych nowinek, które rosną zresztą w taki sposób można powiedzieć jest systematyczny od 3 kilkudziesięciu lat przynajmniej od lat siedemdziesiątych, kiedy zmieniła się dynamika światowego kapitalizmu powodują rosnące napięcia do podziału na prostą napięciach klasowych graczy wraca walka klasowa test i 1, że te gole jak u nas są nam się po oczywiście oczyszcza ciało na sali nie powinna była nigdy zniknąć, ale została wy egzorcyzmy wanna z debaty publicznej maluchów tak z AXA im można zrozumieć nawet gola, ale na szczęście teraz wraca jako element z analizy socjologicznej ekonomicznej zachodzących procesów no i to będzie się przenosiło na inne sfery życia nie nie ograniczy się tylko i wyłącznie do porządku ekonomicznego, ale również do sfery politycznej społecznej i kulturowej z Marksem kojarzy się także opozycja, która jest bestsellerem kapitału w 2001 . wieku pełne pikiety i ekonomista francuski mer tytuł pewnie nawiązuje do działań Marksa bez kapitalnych kliki aktem politycznym krwi Hamburg 1800 sześćdziesiąty siódmy rok książka ma 800 stron wtedy Economist dał recenzje i ich jak można było przeczytać w Świątecznej Gazecie wyborczej był wywiad z panią prof. Elżbietą Mączyńską zrobił się szum należą wśród ekonomistów wśród polityków wśród tych najbogatszych dla Aten nie w recenzji wywołała ten szum, bo książka Piketty ego spowodowała całą masę bardzo różnorodnych reakcji to zarówno pozytywnych jak na negatywne znaczenie Polski teraz na rynku w szwach ukazało, ale książka wyszła w maju 2014 widziałem nawet taki sondaż wśród ekonomistów ilu z nich właściwie zgadza się z tezami zawartymi w książce przez Piketty ego, bo to też wcale nie jest oczywiste, że wszyscy się z nimi zgadzają nowości okazało się, że w tym sondażu przynajmniej 80 % przebadanych ekonomistów się z nimi nie wykazała co przyznał, że mnie zaskoczyło, bo wydało mi się, że szczególnie przynajmniej w tych mediach, z którymi mam do czynienia z tez Piketty ego o tym, że nierówności dochodowe i majątkowe po świecie zachodnim w ciągu ostatnich kilkudziesięciu uczy czy nawet dłuższego okresu zdecydowanie rosły weszły właściwe do Domański mojej posługują się tymi tezami na osoby reprezentujące największe międzynarodowe instytucje takie jak bank światowy n p . na inne, ale teraz pani Iza zadała pytanie, dlaczego to jest źle, że 1 % być może bardzo jak rozumiem pani się do tych badań Oxfam odwołuje, które były opublikowana niedawno, dlaczego to miało być dla nas, więc chyba są oczywiste, że do prof. Wilkinson szersza jest to duchowa równość po pierwsze jest to oczywiście nie jest niesprawiedliwa z punktu widzenia, a podziału podział dóbr sprawiedliwej dystrybucji w społeczeństwie po drugie, ekonomiści wskazują również, że ma to negatywny wpły w na rozwój społeczeństwa tak tak duża nierówność, że zbyt wiele osób traci na tym, że tego rodzaju dystrybucja ma miejsce w i właściwie powoduje również negatywne skutki są także z punktu widzenia kapitalizmu po prostu społeczeństwa rozwijają się w mniej efektywnie no dobrze jest natomiast już zgodę na zamianę go o przykłady potwierdzają jej modyfikacji co jest badaczka rzeczy, które przy pomocy zespołu złożonego z kilkudziesięciu osób zebrało dane z bardzo wielu krajów formułą gov PL, pisząc książkę natomiast pan lek. Anna Anthony Fisher o Polsce chyba trochę mniej niż wydającą w latach 20 § 6 dobrze pani Tamara mniejsza o to w każdym razie tam nie ma danych z Polski i teraz cała kontrowersja wydają się polega na tym, że niemal dokładnie jasność na ile te tezy, które stoją pikiety, które są na dość oczywiste w stosunku do krajów takich jak stany Zjednoczone czy wielka Brytania, gdzie nierówności majątkowe w szczególności rosły w zastraszającym tempie przez ostatnie kilkadziesiąt lat nie ma wcale jasność na ile można je bezpośrednio przekładać się na warunki Polski wydaje się, że to jest Polska na pewno swoją specyfikę są w 2, jeżeli chodzi przynajmniej o nierówności dochodowe majątkowe widać też wyraźnie w dostępnych danych i zadała pytanie w kopalni usłyszał on powiedział pan, że to jest źle z różnych punktów widzenia kapitalizmu społeczeństwa a dlaczego ty jesteś dla, dlaczego to jest źle z punktu widzenia społeczeństwa z punktu widzenia kapitalizm no mam bardzo proste to jest, jeżeli po bardzo duża grupa osób, jeżeli następuje tak duża polaryzacja i ekonomiczne, że wąska grupa osób ma bardzo duże ilości pieniędzy, z którymi nie ma co robić natomiast bardzo duża grupa osób ma stosunkowo mniej pieniędzy i w związku z tym nie może wydawać na to po prostu mamy niższą konsumpcję niż w warunkach takich jak dystrybucja byłaby pełniejsza no to jest taki element czysto pragmatyczny argument natomiast ten jest ten dotyczący idei sprawiedliwego społeczeństwa wydają się tutaj prawdopodobnie istotniejsze, bo musimy sobie odpowiedzieć na pytanie z takie, jakie społeczeństwo chcielibyśmy stworzyć takie, na które bardziej wspiera ideę równości szans, czyli tego, że każdy na starcie startuje mniej więcej takiej pozycji, że nie jest dyskryminowany czy w zakresie swoich możliwości edukacyjnych czy w zakresie dostępu do służby zdrowia i t d . i t d . czy chcemy żyć w takim społeczeństwie, które zdecydowanie faworyzuje pewną grupę osób, które mają dostęp do pieniędzy nam się wydaje, że ta pierwsza wizja społeczeństwa jest dużo bardziej uzasadnione moralnie i przywołała prof. Wilkinsona, który jest epidemiologii brytyjskimi oraz rzymskie 2 GC napisali książkę duch równości już kilka lat temu ta pozycja, gdy wyszłam, gdy i on dopatrzył się korelacji nierówności z poziomem przemocy ciążami nieletnich częstotliwością chorób psychicznych otyłością procentem więźniów w populacji jak to możliwe w nie to jest to, czego zacząłem się, że nierówności tym porządku ekonomicznym powodują jego konsekwencje, które rozlewają się po innych sferach życia społecznego takich chodzą i tym na dole drabiny społecznej na górze drabiny społecznej to a kto to to zresztą podobnie jak przemoc w relacjach społecznych, która szkodzi tym, którzy są, o której doświadczają, ale także tym, którzy są podmiotami sprawdź czy Miss takiej relacji toi toi to to jest dokładnie dokładnie to samo, ponieważ jednak nierówności, zwłaszcza duże nierówności i nierówności z konsekwencjami w różnych innych po systemach społecznych obniżają ogólnie jakość życia zwiększają rywalizację z zmniejszają taką stabilność pewność losów wielu osób i generalnie obniżają chociażby jakość życia prawda w i to widać w skali makro w skali mikro to też 1 odczyt od od dawna wiemy tak naprawdę że duże nierówności z targów ma w małych grupach zwiększają ich do rywalizacji obniżają komfort obniżają jakość więzi społecznych tak więzi społeczne wymagają jakiejś takiego minimum egalitaryzmu ulg jest on przywołuje badania na małpach małpach wyciągać miały te same warunki egzystencjalne w IT, które były niższej hierarchii częściej chorowały i szybciej umierały, kiedy małpy przeniesiono do innej klatki do kiedy jej pozycja w tej nowej kładce wzrastała do poprawiał się zdrowie a kiedy jej pozycja spadała w tym nowym miejscu zamieszkania to zaczynała chorować, czyli my walczymy o o uznanie o status społeczny w to co jest po prostu tak, że nie niech ma, bo to jest często także pytamy o to czy 3 są nierówności społeczne liczone są zadłużać za małe, ale wydaje się, że dużo częściej potrzebujemy precyzowania tego, jakiego rodzaju nierównościach mówimy, ponieważ może być cała ich cała masa ich rodzajów mamy np. nierówności na rynku pracy pomiędzy kobietami mężczyznami możemy mieć właśnie nierówności w dostępie do usług publicznych związanych związane chociażby z miejscem zamieszkania albo SC pozycją społeczną z jakiej startujemy, więc w tym sensie wydają się, że zawsze jest bardzo ważne starać się precyzyjnie określić to, o czym mówimy teraz jest jeszcze 1 ważny kontekst tutaj, bo pani wspomniała o tym, o tej możliwości, że 1 % najbogatszych osób na świecie może mieć większy majątek Kozielec cała reżyser w pozostałych no, więc tutaj ważne jest również na aspekt globalny tego, że tego, że kapitał współcześnie ma bardzo dużą łatwość przemieszczania się i to też jest pewna istotna cecha współczesnego współczesnych społeczeństw Otóż to, że osoby najbogatsze bardzo często są w bardzo nikłym stopniu związane ze społeczeństwami, które się wywodzą z punktu widzenia struktury, jakie są zakorzenione, dlatego że jeżeli, a i kapitał nie jest rejonem, a ogromną ilość pieniędzy i nie jestem właściwie zależne od władz mojego państwa, ale też nie jestem zależny od współobywateli NATO my nic nie nie trzyma przed podejmowaniem decyzji, które w ogóle nie liczą się z interesami grup, do których przynależą i co jest również 1 z 1 z powodów, dla których bardzo duże nierówności są mają negatywne konsekwencje dla demokracji, ale również powoduje tego rodzaju łatwość przenoszenia kapitału powoduje to, że bardzo trudno kontrolować, ponieważ pojedyncze państwo nie jest właściwe w stanie tego robić to, że skoro ten wątek to on taki fragment socjologa Jana sowy autora fantomowe Kociołek króla, ale napisał też kolejną książkę inna Rzeczpospolita jest możliwa i on tłumaczy to tak do lat siedemdziesiątych kapitału bał się, że robotnicy zapatrzył się na związek radziecki i IKE jest też pisał, że albo zreformujemy kapitalizm albo będziemy mieli kolejną rewolucję bolszewicką, a potem radziecki straszak wysłała mu, ale kapitał był wciąż przywiązany do miejsca, więc to bogactwo cały czas z góry na dół kapitału może niewielkimi kropla zmiany jednak apotem kapitał zaczął być globalny płynny mobilne i wtedy właśnie biedni Stali się jeszcze biedniejsi jadą do ujęcia są zdecydowanie upraszczając, bo on oczywiście odwołuje się do tego zwrotu od zera czy tak określonego określonego w uproszczeniu zwrotu od państw opiekuńczych do Donalda realizmu kojarzonego przede wszystkim z prezydentem Stanów zjednoczonych Ronalda Reagana oraz premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher przy czym trzeba pamiętać, że ten zwrot był również historycznie powiązane po prostu z pewną niewydolnością europejskich państ w dobrobytu i tanie było po prostu także znikły jakieś zagrożenie w związku z tym w związku z tym nagle nastąpiło pewne rozpasanie tak to nazwijmy ludzi związanych z 3 czy wspierających wielkie korporacje należy jednak to również te państwa które, które utrzymywały również różne modele państwa dobrobytu po prostu miał problemy z ich utrzymaniem dotychczasowej formie stąd też wzięła pewna taka potrzeba zreformowania tego systemu gdyż, pomijając przyjąć czy to poszło w dobrym kierunku bo, bo z pewnością w dzisiejszej perspektywy poszło zdecydowanie za daleko nam mam wrażenie, że to jest też pewne uproszczenia czy, jeżeli pan na to oczywiście, że małżeństwo wydaniach razem z nim, jeżeli spojrzymy na na ten zwrot, który zaszedł w latach siedemdziesiątych na Zachodzie jeśli chodzi o funkcjonowaniu UE First Aid to zauważymy, że odejście od USA z tej zaczęło się nie tam, gdzie państwo dobrobytu było najbardziej rozbudowany Lazar za 2 zaczął się w krajach anglosaskich, które stosowały taki model minimalnego UEFA stoi co znaczy, owszem, wspierano obywateli stosowaną politykę społeczną, ale przede wszystkim adresowano ją do grupy najbardziej potrzebujących bezdomnych tych, którzy teraz, by być trwale bez pracy, a więc funkcjonowali w sferze ubóstwa i wszystko oparte na dno jest też wyuczonej bezradności tak tak z Acta, ale generalnie chodziło o to, że transferowane podatki klasy średniej na rzecz dni od teraz pewnie byśmy powiedzieli takiej Anders klasę da pod klasy, ale generalnie Tychy zmarginalizowanych rzeczy zagrożonych marginalizacją natomiast nie zaczęło się tam, gdzie mieliśmy rozbudowane byłej First Aid rzeczywiście było kosztowne, ale w decyzji powodowało, że dostęp do dóbr publicznych do usług publicznych był po prostu 1 z praw obywatelskich e-usługi publiczne funkcjonowały na poziomie satysfakcjonującym klasę średnią w akcie ten zwrot ery Reagana Szkot Kaczorowski to był z wyroku z PiS zasilany niezadowoleniem klasy średniej, która utrzymywała UEFA styk, ale nie była w stanie z niego korzystać na i o tym, też trzeba pamiętać jeśli szukamy genezie to w tej kwoty tej zmiany w dynamice funkcjonowania Radia słuchało w sali na ten temat, więc trudno to fakt w kilku zdaniach też podsumować rok zgoda tylko, że znalazłem takie porównanie, że te nierówności, z którymi mamy do czynienia tu i teraz są zbliżone do tych nierówności, które występowały w latach trzydziestych ubiegłego wieku, czyli jak rozumiem te nierówności raz się pogłębiają raz są płytsze czy to też pamiętajmy znów, o czym mówimy tak, bo to porównanie dotyczy w szczególności właśnie Stanów zjednoczonych i Wielkiej Brytanii i tutaj rzeczywiście Piketty zauważa, że jeżeli chodzi o znów nierówności majątkowe tak, czyli co co posiadają ludzie tak nie to co mnie to jak zarabiają nie mnie nie trwała jak mają status społeczny, jaki mają możliwości tylko to jaki majątek posiadają jest taki, kiedy zauważa rzeczywiście prawidłowość, że wracamy do poziomu w wypadku tych państ w rozwiniętych zachodnich do poziomu, który mieliśmy 100 lat temu i za i znów chciałbym zaznaczyć, że to jest, że to, że to dotyczy właśnie tych państ w i takie uogólnienia nie, że mamy po prostu tego rodzaju nierówności, które rosną wszędzie równomiernie jest uproszczeniami, a i, kiedy opisujemy tego rodzaju procesy to warto pamiętać, jakie są ich granicach to teraz w Polsce może słów kilka, bo te nierówności w Polsce chyba też się pogłębiają to dużo zależy, jakie i auto mówił zaraz za jakich badań w posiadanym majątku, jeżeli chodzi o nierówności majątkowe do końca nie wiemy właściwie, ponieważ nie mamy rzetelnych danych, które pozwoliłoby to sprawdzić nie mamy tego rodzaju badań jak i jakie wykonał piruet i 2 innych krajów UE i trudno właściwie byłoby je wykonać, ponieważ nasze państwo zbiera dość ograniczony zasób informacji, więc nawet, gdyby zespół w rodzaju Piketty ego próbował zbadać też mógł mieć kłopot natomiast, jeżeli chodzi o nierówności oczywiście można szacować, że nie chcą mówić nie chce przesądzać jednoznacznie natomiast tylko jest pewien problem metodologiczny, na które wskazuje że, choć nierówności dochodowe, czyli to jak kto zarabia NATO wg przynajmniej danych GUS-u od 10 lat ona nie rosną co nie znaczy, że są na poziomie takim, którym mówi nam odpowiadać to jest kwestia dalszej dyskusji, jakie można działania podjąć, uwzględniając taki, że poziom nierówności dochodowych, które mamy aktualnie natomiast w każdym razie taka teza, że tego rodzaju nierówności gwałtownie w Polsce rosną jest wydaje się fałszywa dr Sadura Debbie i jestem socjologiem jest socjologiem zorientowanym jakościowa, ale oczywiście cenie dane ilościowe dotyczy, które są do bez sceny, zwłaszcza jeśli chodzi o dyskutowanie kwestii nierówności, ale akurat w przypadku na jego pytania czy nierówności majątkowe w Polsce w ostatnich 20 latach na prostą czy nie to naprawdę wystarczy wyjść na ulice się rozejrzeć i widać, że one psy no wzrosły w sposób niesamowicie istotny w stosunku do tego jak wyglądało schyłek PRL czy 33 czy nawet sam początek trzeciej RP, a jeśli już były też przy przyglądamy się wskaźnika no to oczywiście możemy, więc indeks Giniego, który rzeczywiście pokazuje, że ten wzrost nierówności, które notowaliśmy od samego początku trzeciej RP wyhamował na oczy nie nierówności i przestały przestały rosnąć i Mariani zaczęła zresztą nie ma ani Włodarski taka nie zaczęły spadać i masz pytanie co się dzieje z nierównościami, kiedy one nic nie rosną i nie spadają czym jest Constans jak to wpływa na gospodarkę społeczeństwo, bo one wtedy szereg produkują one się utrwalają, więc jeżeli inne mamy sytuację, w której ten drastyczny jednak, bo można mówić o drastyczną w tym przypadku wzroście nierówności zaczęły się utrwalać no to ptasi zjawisko, które powinno nas niepokoić na etaty nierówności się te produkują chociażby przez system edukacyjny tak możemy nagle przejść jest patrzenie tylko na nierówności ekonomiczne i przyjrzeć się nierównością edukacyjnym, które chcą też w tym czasie notowania znowu będzie kwestia dyskusyjna będą w zależności od od sposobu pomiaru ale, ale wzrosły IS powodowały, że ścieżki kariery osób pochodzących z o niskim statusie społeczno-ekonomicznym i po raz wzywają szklany sufit tak on tak czy trafiają wprost Tusk takież ślepe uliczki brak jest system edukacyjny, który jest zresztą powiązany z rynkiem pracy Danza zawsze go oceniano w taki, że lokuje jednostki na rynku pracy, czyli przypisuje osobą w zależności od ich osiągnięć edukacyjnych takie albo inne szanse edukacji zaczął funkcjonować zupełnie inaczej i osoby, które nie mają kompetencji unijnych nikt nie nie mają takiego kapitału kulturowego można, by powiedzieć zupełnie nie mogą się w tym odnaleźć, a co więcej de industrializacja na upadek szkolnictwa zawodowego spowodowała że, zwłaszcza te osoby o niskim statusie społeczno-ekonomicznym są szczególnie zagrożone takim trwałym można już nawet dziś upośledzeniem społeczną ekonomiczną, a w te będą marginalizowane przyczyn 2 uwagi do tego, bo ile rzeczywiście Petry szykowanie struktury społecznej przez system edukacyjny jest pewnym zagrożeniem i nie można też dostrzegać można zauważać w badaniach społecznych, że w zależności od tego jaki stopień edukacji ostatecznie ostatecznie kończy dana osoba też uzyskują proporcjonalnie coraz lepsze wyniki w w w poszczególnych sprawdzian na takich jak egzamin gimnazjalny matura i t d. także, jakbym to to, w którym miejscu osoba kończy jest już w pewnej mierze widoczna w trakcie w trakcie jej drogi to jest z pewnością niepokojące zjawisko z drugiej strony np. prof. Domański wskazuje na to, że tylko 30 % 30 kilka procent osób kończy swoją czy ostatecznie trafia na pozycję społeczną taką samą jak jak ojciec tej osoby to oznacza, że mobilność społeczna w Polsce jest wciąż dość duża w związku z tym istnieją możliwości awansu natomiast oczywiście one są rzeczy mogłoby być po pierwsze po pierwsze lepsza po drugie z pewnością należy zwracać uwagę na różne czynniki, które mogą się tego rodzaju możliwości awansu utrudniać to przykładowe dostęp do dobrej jakości usług edukacyjnych, które mówi dr Sadura jest rejestr jest tego dobrym przykładem, kiedy pisałam zapowiedź na profilu Facebookowym Radia TOK FM od naszej audycji przywołałem efekt Świętego Mateusza każdemu bowiem, kto nabędzie dodany także znacznie różnić będzie temu zaś, kto nie ma zabiorą nawet to co ma to, że bogaci będą stawać coraz bogatsi to chyba nie jest żadnym Novum rozumiem, że my mamy problem z tym jest tym, że bogaci są coraz bogatsi tylko z tym, że to bogactwo nie udziela się całej reszcie w komnacie miała pewien problem z tego rodzaju pompy równaniami, które są tak poetyckie, że nie do końca wiadomo co z nimi zrobić no bo czy wolę trochę bardziej używać języka konkretów albo języka polityki niż języka tego rodzaju sformułowań, które pani przytoczyła, bo jednak to jednak da się to ująć dużo bardziej konkretnych ramach po prostu jest także, jeżeli mamy powiedzmy system podatkowy i teraz mam w tym systemie podatkowym w podatku dochodowym 2 progi, w którym agent jest 18 % drugi test 32 % 1 wyższy próg podatkowy płaci tylko 2 pół procent wszystkich podatników, a tak czy inaczej on jest stosunkowo niski w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej jesteśmy pod tym względem na dwudziestym miejscu w unii pod względem Najwyższego progu podatku dochodowym od osób fizycznych NATO mamy to to co stoimy przed pewnym pytaniem czy chcemy czy podała nam się taki system ciągle nas działa dobrze, w którym właściwie wszyscy niezależnie od dochodu płacą identyczny podatek czy też uważam, że jeżeli ktoś ma wyższe zarobki, a tym samym większe szanse życiowe ich również w większym stopniu często korzysta z różnego rodzaju ze struktur tworzonych przez państwo społeczeństwo ma to być może powinien proporcjonalnie również większy wkład wnosi do tego społeczeństwa to są tego rodzaju praktyczne pytania natomiast tak to tego rodzaju porównania, że ktoś jest bogaty co będzie jeszcze bogatsze biedne to jeszcze biedniejsi na to czas się sprawdzają czasem się nie sprawdzają przykładowo w ciągu ostatnich lat w Polsce zmalała liczba osób dotkniętych ubóstwem, a w odróżnieniu od wielu innych krajów zachodnich również idee mają wskaźnik ubóstwa relatywnego czynie takiego bezwzględnego określonego poprzez środki potrzebne do życia, ale poprzez odniesienie do do struktury zarobków w społeczeństwie również, że nie pogarsza się albo się raczej poprawiał w związku z tym poglądem prof. Elżbieta telewizja, jeżeli pan pozwali w trosce o innych mówi w tym wywiadzie, który testowałam w wiacie Grzegorza Sroczyńskiego w świątecznym wydaniu gazety wyborczej po sobotnim inny żart jakiś czas temu głodował 1 , 5 miliarda ludzi, a teraz buduje nigdzie na świecie 2, tak więc niby coś drgnęło tak, ale żyć jak pytałam oto efekt Świętego Mateusza i mówią o tym, że bogaci będą coraz bogatsi to, iż pan chce konkretów i takich namacalnych rzeczy np. pensja przeciętnego Amerykanina była taka jak teraz jest tak jak w 1973 roku JM chodzi o życiu bogaci zaraźliwa oraz ergonomię i bogaci i jeszcze bogatsza niż byli w siedemdziesiątym trzecim roku Atal Amerykanin ciągle ma do dyspozycji środki takie jak 4 dekady temu zawarto w nim mitu porównanie byłbym bardzo się podoba czy chodzi też są to taki wymiar moralny o oceny zachodzących procesów i sytuacja, w której bogaci stają się nieprzyzwoicie bogaci nie rozpala społeczne namiętności tak takie imprezy związane z chęcią rewanżu zadośćuczynienia jest paliwem dla wszelkiego rodzaju, a ruchów populistycznych, więc prof. Wilkinson o tym, pisze, że skoro nie mogę być też bogaty to, chociaż zrobię bogatemu krzywdę n p . uderza go zabiorę zegarek oczywiście Chin Indii i można zrozumieć inne można też sobie wyobrazić, że politycznie taki gniew może być zagospodarowany i ale teraz tylko pytanie czy będziemy mieli do czynienia z ruchami społecznymi, które są w stanie te negatywne emocje przełożyć na język programów politycznych, które przywrócą jakąś elementarną sprawiedliwość społeczną i 3 wypuścimy po raz kolejny demony tak jak to było w latach trzydziestych zgoda aż pamiętajmy, jaka była geneza faszyzmu tylko znów zaznacza, bo tak sobie luźno skaczemy między Stanami Zjednoczonymi, a polską, że to są 2 różne kraje i a wątpliwe, aby dokładnie te same rozwiązania, które są aktualnie potrzebne w stanach były aktualnie potrzebne również w Polsce na bok prosto trzeba politykę dostosowywać do danego kontekstu prawda, więc nie jest odkrywczy no właśnie no, więc takie dowolne skakanie między tymi Stanami Zjednoczonymi, a polską może wnieść po prostu więcej zamętu niż rozjaśnić to Polska ma swoje specyficzne problemy przykład przykładowo mamy problemy z z rynkiem pracy tak mamy problemy z młodymi ludźmi, którzy zarabiają na tyle niewiele, że nie są w stanie się utrzymać go z pierwszego do pierwszego mamy problemy z nadmiarem umów okresowych zawieranych na rynku pracy, chociaż tutaj też są pełne dodatkowe konteksty, o których się rzadko wspomina przykładowo z raportu o rynku pracy Narodowego Banku Polskiego wynika, że bardzo duża część tych umów jest zawierana na czas okresowy raczej, dlatego że są to po prostu ze względu na bardzo duże przepływy na rynku pracy są to umowy zawierane tylko w pierwszym etapie na czas okresowego w ciągu 36 do 12 miesięcy od, a od tego czasu duża część tych osób otrzymuje umowy na czas nieokreślony także o tym, też trzeba pamiętać, ale w każdym razie procentowo w stosunku do innych państw Unii Europejskiej udział umów okresowych jest u nas większe albo mamy na poziomie 30 proc, a zarazem zwolniona z lutym tego roku komisja Europejska noc tam eos OECD w ostatnim raporcie pokazuje, że teraz nieco ponad 25 % w każdym razie AM albo mamy dość duży udział osób samozatrudnionych w rynku pracy ponad 20 %, gdzie również Unii Europejskiej jest to najmniej i generalnie rzecz biorąc udział płac w PKB w Polsce jest dużo niższy niższy wynosi średnia w unii Europejskiej na stres około 45 % średnia w unii to zdaje się około 55 % PKB wzrost wydajności chciała w ciągu ostatnich 10 lat był w Polsce 1 z najwyższych w unii Europejskiej podczas gdy wzrost płac, który powinien teoretycznie odpowiadać temu wzrostowi wydajności był 1 z najniższych, więc tutaj widać, że są pewne rezerwy do podnoszenia płac które, które do tej pory nie były wykorzystywane na IT jest powiedziałbym tak pewien specyficzny problem dotyczący Polski, a kwestia tych nierówności majątkowych jest czymś zupełnie innym i i bardziej adekwatnym do problemów, które mają przykładowo stany Zjednoczone, chociaż oczywiście jest także te 2 problemy są zupełnie niezależna, ale tutaj tutaj poziom nacisku na 1 albo drugą kwestią może być inna tego wszystkiego wszystkie problemy, które pan wymienił, zwłaszcza te dotyczące pre kary za akcji i Anne bezrobocie wśród młodzieży nie są problemami specyficznie polskim i dostaną problemy typowe dla krajów znajdujących się w tam pół peryferiach, a może nawet wręcz peryferiach systemu światowego, ale badanie stanu skóry marzeń nie stany, ale to jest część tego samego globalnego porządku kapitalistycznego tyle tylko, że kraje rdzenia, czyli tak to jest stany Zjednoczone kraje zachodniej Europy były w stanie dużą część takich negatywnych efektów procesów zachodzących w tym systemie przerzucić na kraje peryferyjne i uporu seryjnej, ale takie kraje jak Polska Portugalia Grecja Hiszpania, ale mają bardzo podobne problemy w tych samych swetrach to jest część globalnego problemu, a fala protestów społecznych, która przeszła przez świat w ostatni w latach pokazuje, że rzeczywiście to jest część tego samego systemu tego samego problemu i tak naprawdę jesteśmy już dzisiaj globalną społecznością, więc takie różnicowanie sytuacji w stanach Zjednoczonych i w Polsce jest on o tyle bez sensu, że to są, jakby strony w 2 strony tego samego medalu nasze łamy dla wersja RS, ale tak naprawdę te problemy wrócą i dostaną i do nas w Toyota nieprawda panie doktorze chciałabym połączyć 2 wątki gniewu społecznego, którym pan wspomniał jakiś czas temu w naszej rozmowie i tych protestów, bo ktoś ładnie składa w całość w 2008 roku wybuchł kryzys finansowy za nieodpowiedzialną politykę kredytową w konsekwencji nie poniosły banki, które były wspierane przez państwowe budżety tylko hołd ponieśliśmy my zwykli śmiertelnicy, którym obcinano pensje albo emeryturę i 2011 roku przetoczyła się ta fala protestów od Alaski po nową Zelandię LM ten ruch oburzonych ruch 99 % w opozycji do tego 1 % elit finansowych UE okupacja Wall Street artu paru w pewnym momencie nierówności są to mogę tylko 2 uwagi po chciał się odnieść jeszcze tego co na to dr Sadura powiedział króciutko Otóż wydaje mi się, że również i Grecja Hiszpania też mają pewne swoje specyficzne problemy na Hiszpanii np. była to bańka na rynku nieruchomości w Grecji co są takie rzeczy jak gigantyczne zadłużenie i zupełnie nieszczelny system podatkowy jest co nie jest także czy chodzi mi o to, że oczywiście z punktu widzenia globalnego pewne problemy są podobne natomiast polityki, która na razie należy przyjmować do rozwiązywania poszczególnych problemów w danym społeczeństwie niekoniecznie muszą być identyczne i MEN należy tutaj też uwzględniać takie czynniki jak kwestie kulturowe, które wymykają się tak bardzo ogólne analizy rynku tak tylko, że z oburzeni czy wręcz wkurzeni obywatele wychodząc na ulice są mało wrażliwi na te subtelności nam się oni dostrzegają tata tak naprawdę, że własne pustą kieszeń, że jeszcze oczywiście dni, a tys i to jak oni oceniają rzeczywistość jest też dla nas faktem społecznym tak, bo to generuje konkretne rozwiązania czy to w sferze politycznej przyszło, że w społecznej toto to jest jeszcze pytanie czy po ruchu oburzonych coś zostało naczyń nie zostały odczuwamy do dziś cały czas do czynienia z nierównościami społecznymi tego się nie da zmienić z nierównościami ekonomicznymi i społecznym tym się nie da zmienić w ciągu kilku lat w ciągu kilku lat można rzeczywiście trochę przebudować scenę polityczną, ale też nie nie nie bardzo z jej w niektórych krajach podbitych ruchach oburzonych zostały jakieś wydaje się na w miarę trwałe twory polityczne, ale przede wszystkim mamy do czynienia z takim zaburzeniem sfery politycznej czy w różnych krajach pojawiają się partie populistyczne sypie się taki wydawałoby się do tej pory stabilny system dwupartyjny z Wielkiej Brytanii tak coś się coś się w tej polityce coś się w polityce ruszyło ale gdy druga rzecz, która podlega zmianie to jest jednak lata w hegemonia ideologiczna neoliberalizmu, która została naruszona przez kryzys i przez to fale protestów społecznych, która nastąpiła po kryzysie to, że trudno sobie wyobrazić jak już nawet kryzys się ostatecznie skończy będziemy w stanie wrócić do tego samego modelu ideologicznego takiej legitymizacji ideologicznej tych rosnących nierówności z jakim mieliśmy do czynienia przed 2008 rokiem w, tyle że prof. Marcin król, mówi że sprawdza się w taki trochę w zorganizowanej formie ta teza absurdalna Fukuyama w końcu historii tylko, że odnosi się to do systemu kapitalistycznego w tej formie pewnie neoliberalnej, że skoro nie ma niczego innego niż kapitalizm i demokracja to skrót coś złego zadziałało w 2008 roku to trzeba przeczekać trochę ten system ukrywać trochę posprzątać, ale nie mamy alternatywy, bo była kiedyś alternatywa nazwała się socjalizm nikt nie chciał, by z nas z tej alternatywy nie korzystać, jeżeli jest takie myślenie, że właściwie AM nic więcej nie istnieje oprócz tego kapitalizmu w takiej formie, którą znamy znaliśmy do tej pory do nich samochód nic to robić nie ma nie sądzę po pierwsze, żeby było takim stanie się jeszcze tylko o odwołanym krótko nad wyraz cytuje prof. Marcin Jarosz odwołam się jeszcze krótko do tej kwestii banków, bo tutaj też są chyba pewne nieporozumienia istotna Otóż akurat Amerykanie rozwiązali kwestię problemu upadających instytucji finansowych w sposób dużo lepsze niż się dostało w Europie, dlatego że banki, które rzeczy po pierwsze, kilkadziesiąt banków w stanach Zjednoczonych upadło tylko były to banki średniej wielkości, które nie zagrażało stabilności systemu po drugie, te instytucje finansowe, które zostały uratowane po prostu już dzisiaj spłaciły swoje długi, więc na fakty są takie, że akurat podatnik tutaj koniec końców nic nie zapłacił głową po bo to należności zostały zwrócone w Europie zostało zrobione zupełnie inaczej, dlatego że prywatna wierzytelności banków, które posiadały greckie obligacje zostały znacjonalizowane przejęte przez rządy państw, więc w tym sensie obywatele o tyle na tym ucierpieli Grecja teraz po prostu może tych długów nie zwrócić jej obywatele nie zobaczą ani euro z z tego co jest z tych długów, które Grecja zaciągnęła i i uważam, że to jest o tyle niesprawiedliwe żar, że odpowiedzialność za błędne decyzje ekonomiczne została przeniesiona z instytucji profesjonalnie obracających pieniędzmi na na obywateli w tym sensie Europa była dużo mniej pragmatyczna raport z Stanów zjednoczonych tak teraz w razie jego zmiany modelu ekonomicznego wyznaje wraz z UE dlatego bomba już się doktor sowy są Duran 22 kilka zdań o tym, powiedział, więc co do tej alternatywy, abyśmy się wydaje, że i tutaj patrząc na przykładzie Polski akurat tym razem, że następuje pewnego rodzaju zwrot w stronę większej demokratyzacji życia politycznego ekonomicznego Otóż coraz bardzie jawna staje się, że to nie jest tak, że pewne procesy ekonomiczne zachodzą, dlatego że muszą tak zachodzić, ale że zachodzą, dlatego że zostały tak skonstruowana i że ten system ekonomiczny, który aktualnie istnieje posiada pełną arch. Monika, która nie jest konieczna, która w, którą da się reformować na drodze chociażby demokratycznych przemian i że właśnie ta cała ten cały ruch oburzonych niekoniecznie musi się wyrażać w nieustannym z sprzeciwiać demonstracjach czy protestach społecznych, bo tutaj nie chodzi tylko o to, aby wyrażać pewną taką wolę negatywną wojen sprzeci w, ale rząd może się przekształcać właśnie ruchy postulujące bardziej demokratyczną kontrolę nad gospodarką panie dr. Cecylia mam nadzieję, że Marcin król po prostu się myli, ale nie będziemy mieli do czynienia z końcem ich historia 3 dni nie zawsze psuje my się na tym modelu kapitalizmu, bo inne dobrze wiemy, że kapitalizm może funkcjonować też inaczej i t d . tak jak wydaje, że czyha jeszcze tylko do kampanii do koleżanki Kupisza król na powrót PKB do tego poziomu, jakim był przed 2008 rokiem jak ten fetysz, czyli wysoki wzrost PKB się znów pojawi to odetchniemy z ulgą i uznamy, że kapitalizm wrócił na właściwe tory i teraz już tylko świetlaną przyszłość i nie wydaje się, że taka erozja, a takiej ideologicznej legitymizacji na etatach tego modelu sprzed 2008 roku doznała trwałego uszczerbku i do tego już, że nie ma powrotu, a skądinąd wiemy, że kapitalizm może funkcjonować inaczej tak jak funkcjonował do lat siedemdziesiątych lepszy w tym takim złotym powojennym okresie budowy US First Aid w Europie zachodniej nie tyle tylko, że niestety do tamtego modelu rozbudowanego Why First Aid też już niema powrotu w Nyonie stać nas na państwo opiekuńcze w trio złożone z cytryny oraz, dlatego że nas nie stać, ale trochę, dlatego że też nie bardzo byśmy chcieli, a nie wyobrażam sobie, że było parę w reż Ryszard Pacer doradców, a inni nie wyobrażam sobie, że klasa średnia, która wyzwoliła się jednak z tego Annę Dec oferowały kwestia musimy pamiętać, że to to do US First Aid w pewnych aspektach przypominało to co pamiętamy z PRL inaczej, jeżeli chcemy fundować UE First Aid to oznacza, że jednak ograniczamy wybór indywidualnych konsumentów musimy odgórnie sterować ofertą i omijanie jestem przekonany, że klasa średnia teraz będzie chciała wrócić do do tamtego modelu zaczyna się już, że Lenin nie wydarzy, więc trzeba szukać dalej z nowej polityki społecznej nowego US West Gate takiego, które nas o uszanuje te zmiany też z innym preferencjach członków klasy średniej to zaakceptuje chociażby wzrost Consumer zło tak i tej ideologii wolnego wyboru, czyli mediacje większą nadzieję wiązał z takimi postulatami jak i powszechnego dochodu gwarantowanego i różnych nowych instrumentów budowy zupełnie innego FR z tej niż tego, który z nami w tym sensie Lenin, a nie ma ani takiego powrotu do do przeszłości ani końca historii tylko prawdopodobnie przed nami jest budowa zupełnie nowego modelu kapitalizmu to panowie 2 komentarze z naszego profilu facebookowego naszych słuchaczy pierwszy a z jakiej racji bogaty ma się dzielić takie pytanie i drugi jasne budować nowe podatki zapłaci klasa średnia małe średnie przedsiębiorstwa wielki biznes bogaczy i tak są zarejestrowani w Liechtensteinie wyższej nigdy nie nauczyciela co panowie na to no dobrze jeszcze tylko 1 powód, dla którego nie ma powrotu do tegoż prostej krok, bo wcześniej Otóż np. ono było w dużej mierze oparty na niej nie ma nieodpłatnej pracy kobiet bardzo ułomną Alfred Robert Forster białego mężczyznę w dużej mierze, który był głową rodziny po prostu i przynosił pieniądze do domu i potem te pieniądze były rozdzielane w w rodzinie nuklearnej społeczeństwa od tej pory zmieniły się tak bardzo jej również w tym sensie zindywidualizowaną, że następuje dużo większy nacisk naprawa jednostki ani na antenę strukturę opartą na takiej właśnie rodzinie, w której obowiązują ścisłe wzorce hierarchii relacji między członkami tej rodziny i w tym sensie również trzeba poszukiwać tego rodzaju nowych form organizacji społecznej, które większą rolę, która w, które zauważają większą rolę wszystkich obywateli nie tylko prawnych obywateli w tym sensie potrzebujemy polityki bardziej równościowa jego głos jesteśmy pomimo tego, że mógł być rzeczywiście mógł sprzyjać ogólnemu Dombrowiczowi społecznemu to niekoniecznie, jeżeli chodzi o np. stosunki z statusu było sprawiedliwie natomiast, dlaczego osoba bogata ma płacić takie było pytanie, dlaczego osoba bogata w państwie ich racje bogatym ma się dzielić na jej interes, a ja bym odpowiedziała tak, bo istnieje coś takiego jak Krańcowa użyteczność pieniądza, gdyż jest już bardzo bardzo bogatym to nie sposób tych pieniędzy wydać można kupić 1 tom 0203 . ale po co nam 300 domów np. jesteśmy w stanie wybić się morza szampana nawet psy po 50  000 zł za butelkę wina, ale też wypowiedź czysto pragmatyczna wydaje mi się, że istnieje bardzo wiele powodów, dla których bogaty powinien się dzielić chociażby to, że taka struktura bogactwa, którą po prostu zastajemy w społeczeństwie nie ma żadnego uzasadnienia moralnego no, żeby jak jest jakiś porządek społeczny zaakceptować z punktu widzenia moralnego to potrzebujemy przemyśleć czy istniejące struktury można uzasadnić z punktu widzenia uznawanych przez nas reguł sprawiedliwości no i teraz, jeżeli uważamy, że np. niesprawiedliwe jest żebyśmy, żebyśmy korzystali z tego na co sobie sami zasługujemy, a następnie otrzymujemy spadek od straty w wysokości 1 000 000 USD notowałem żaden sposób nie zasłużyliśmy na to, jakiej rodzinie się urodziliśmy się w tym sensie, że ich chociażby w tym sensie najbardziej podstawowym poziomie ci, którzy zaczynają z pozycji bogatych zawdzięczają to nie tyle temu, że gracze nie mają żadnej zasługi w tym, że się urodzili tylko po prostu z zawdzięczają to pewnemu układowi relacji społecznych, które wykorzystują i ją jeszcze prościej na to pytanie odpowiedział jak tak historycznie spojrzymy na to dlaczego dlaczego bogaci siedzieli albo dlaczego, a ludzie z karabinami słuchali ludzi bez karabinów to by było kilka powodów i 1, który powtarzał się bardzo często jest lęk przed buntem tak przed tym, że można stracić wszystko, jeżeli nie podzielimy się częścią tego co mamy tora z 2 możemy dość oraz Rosja Andrea Arnold chociażby, bo chociażby rewolucja 2 lata nie musi być rewolucja ta może być też epidemia, która wybuchnie z nędzy, ale nie ominie nas ostatecznie, więc tych powodów jest całkiem dużo, a do tego tak naprawdę nie chodzi o dzielenie się tym co nasze tylko o zwrócenie tego czemu zawdzięczamy to, że mogliśmy stać się bogaci, czyli dobrze jest przełamanie takiej sytuacji, w której ale po bo bogactwu towarzyszyć pełna amnezja tak, bo bogaci rzeczywiście zachowują się tak jakby doświadczyła ich amnezja i zapominają, że te swoje bogactwa zawdzięczają temu, że zdobyli wykształcenie najczęściej w publicznych systemach edukacji, że firmy, które rozwijali korzystały z infrastruktury rozbudowywanej przez państwo i finansowanie w naszych nowych idei dla Neymara czas zresztą wynalazki te produkują największe firmy są po prostu dofinansowywane z publicznych pieniędzy, więc to nie jest tak, że to jakiś prywaciarz przychodzi ma genialny pomysł wszystko realizuje samodzielnie, ale jeszcze się króciutko tylko odniesie do tego drugiego pytania o to czy trzeba wciąż zalega woda w tym celu podnosić podatki Otóż nie wiadomo co znaczy to trochę zależy od tego jakie cele wybierzemy do realizacji jako społeczeństwo, bo to nie jest także one są z góry ustalone tylko są zawsze demokratycznie negocjowane to jest 1 rzecz, a druga to taka, że bardzo często mam wrażenie postuluje się po prostu podnoszenie podatków i zwiększanie wydatków na różne cele społeczne i to się może wydawać słuszne, bo jak spojrzymy np. na wydatki na służbę zdrowia to Polska również jeśli chodzi o procent PKB przykładowo wydaje mniej niż co ma miejsce w Unię, ale z drugiej strony nie na nie można nigdy pomijać kwestii efektywności tych wydatków, jeżeli wrzucamy pieniądze od systemu, który działa marnie no to one tak czy owak te pieniądze zostaną w w dużej mierze wykorzystane, więc trzeba na równi patrzeć na to, iż samo pieniędzy do dyspozycji, jakim otoczone są rzeczywiście wydawane na to na co chcielibyśmy, ale jak np. mówiła prof. Tyrowicz jakiś czas temu w wywiadzie dla kultury dla kultury liberalnej państwo bardzo nasze państwo bardzo często w ogóle nie bada, jaka jest skuteczność polityk z spory jak jakaś skuteczność polityk społecznych, które prowadzi w tym sensie rolę nie wyleczone Johna osiągają zamierzony efekt netto to jest wtedy absurd, że przeznaczać pieniądze na takie polityki, która nawet nie wiemy czy przynoszą pożądany skutek to jeszcze na koniec panowie, by takie pytanie czy te nierówności, które mamy tu i teraz liczą one będą wymagały interwencjonizmu państwa takie coś takiego nie węgiel na globalną skalę not trudno sobie wyobrazić inne rozwiązania czy rozwijania rozwiązań, żeby zupełnie pominęło tę kwestię szły w tym ostatnim pytaniu już słuchać żadnymi mieliśmy do czynienia z taką słuszną intuicją, a czynnik to kto to jest problem podnosimy podatki od tej klasie średniej 3333 czy wręcz niższej klasie średniej, a zostawiamy nietknięte fortuny prawda, że dochowa musi to taki znikający punkt w dochodach państwa państwo jako instytucja musi odzyskać jakieś minimum kontroli nad procesami ekonomicznymi, czyli Alemu młodsze jest zapanować nad kapitałem, który rzeczywiście zerwał się zupełnie ze smyczy w latach siedemdziesiątych i do i teraz tylko pytanie w jaki sposób państwo może to odzyskać pojawiają się różne pomysły tak pojawiają się w mniejszym bardziej utopijne wizje jakiegoś globalnego superpaństwa, a w każdym razie przenoszenia tego, o czym było wcześniej państwo narodowe na nas na poziom wyższy Unia Europejska i jest takim tworem tylko na obejmuje oczywiście tylko 1 i to nie cały kontynent ta natomiast myślę, że z dawno to jest to także oto to będzie ten główny front walki o odwrócenie procesów, które zaszły czy tego wzrostu nierówności w sferze społeczno-ekonomicznej czy to będzie powrót Instytut netto to dotyczy to to musi być powrót instytucji państwa w takiej czy innej postaci i zwiększenie mocy państwa powrót państwa czy tak zwiększenie mocy państwa być może wydaje mi się, że raczej trochę może przeor przy organizowaniu mocy państwa, bo to też nie jest tak i żyli trochę bym przestrzegał przed takim pojmowaniem rzeczy, że teraz powiedzmy władze mają bogatsze i wielkie korporacje w związku z tym te są władzy, którą nie mają trzeba po prostu oddać państwu, bo to jest zastąpienie 1 oligarchii inną oligarchia wydaje mi się, że raczej bardziej sprawiedliwe jest takie po zrealizowaniu form władzy, aby nie było sytuacji, w której z 1 strony istnieją w system społeczny podmioty, które są danego społeczeństwa niezależne, a z drugiej, żeby nie było takich podmiotów, które nie potrafią się obronić albo nie potrafią przynajmniej podjąć obrony przed niechcianą ingerencją i w tym sensie to jest istotna rola dla takich instytucji państwa jak Rzecznik Praw Obywatelskich rzecznik praw konsumenta czy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i tak i można przykładowo myśleć, a w szczególności jeśli się jeśli chodzi o tą ostatnią instytucję, a ich wzmacnianiu Anne, a z drugiej strony trzeba też właśnie pamiętać o tym, że ona, że te wielkie korporacje, ale nie tylko wielkie po prostu korporacji, które mają wpływ, które mają obroty przekraczające pewien poziom, który ułatwia im uciekanie z opodatkowaniem no rzeczywiście trzeba je na jakiś łańcuchu utrzymać i teraz to jest kwestia, która prawdopodobnie przekracza możliwości państwa takiego jak Polska, ponieważ możliwości optymalizacji podatkowej w zakresie np. transakcji wewnątrzwspólnotowych, które umożliwiają omijanie podatków, które powinny płacić firmy są na tyle duża w ramach Unii Europejskiej samej, że przynajmniej rozwiązania na poziomie unijnym powinny być tutaj zastosowany to z kolei jest problemem, dlatego że przykładowo wielka Brytania nie ma takiego interesu, żeby to robić, ponieważ ma ma tak duże jak tak dużą moc przyciągania inwestycji do londyńskiego City i pieniędzy i przebywają tam takie takie wielkie kwoty rzezie z kolei wielka Brytania to jest może sobie stać okoniem jak to rozwiązać z punktu widzenia praktycznego no to jest oczywiście zagadkę w tym momencie, więc chyba musimy postawić kropkę Tomasz Sawczuk kultura liberalna dr Przemysław Sadura Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego bardzo panu dziękuję za rozmowę państwu dziękuję za uwagę słyszy się w następny poniedziałek czas na informacje Radia TOK FM za 2 minuty północ i w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA