REKLAMA

200 lat protokołu dyplomatycznego. Rozmowa z Janem Wojciechem Piekarskim

OFF Czarek
Data emisji:
2015-06-09 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program Owczarek studio Jan Wojciech Piekarski dyplomata wykładowca w Europejskiej Akademii dyplomacji były szef protokołu dyplomatycznego MSZ dzień dobry witam serdecznie witam pana redaktora i witam radiosłuchaczy w 10 czerwca 1800 piętnastego roku, czyli 200 zlotemu w ogłoszoną główne postanowienia Kongresu Międzynarodowego, który odbywał się w Wiedniu wszczęta w różnych momentach pojawiały się postanowienia dotyczące właśnie główny pojawił się 9 Rozwiń » czerwca także dzisiaj rocznica od 2 i dość wyjątkowy Kongres sporów po pierwsze, trwa bardzo długo, bo prawie rok, bo 10 miesięcy po drugie w trochę tam dyskutowano, ale przede wszystkim się bawiono bale imprezy rauty bankiecie i melanż muzyki właściwie tym głównie zajmował się Wiedeń, a luda zjechało sporo było ponad 100  000 gości z całą Europę przede wszystkim przedstawicieli dynastii, które na chwile musiały się były ukryć, kiedy młody Korsyka Andrzej k Napoleon wbrew pojawił się na salonach Europy teraz powróciły, żeby powiedzieć w wracałem tutaj z w pełni chwały no i w oprócz tego, że imprezowa no no to co też właśnie ten słynny akt końcowy podpisano, który to regulowało m. in. kwestie granic bardzo skorzystała na tym tle Szwajcaria, bo dostała genezie i też Bazyleę jeszcze dostać, a także czy dodatkowe Kanton Polska mniej obronną ręką na tym wyszła z gminy, ale to pozostawiono oczywiście historykom i badaczom różnych n p . w organizacji międzynarodowych, bo wtedy też powstała pierwsza międzynarodowa organizacja Centralna komisja żeglugi na arenie bodaj najstarsza organizacja międzynarodowa, ale ale, ale dla dyplomacji historii dyplomacji ten Kongres jest bardzo ważny, bo wtedy powstał pewien regulamin, który można, by rzec z regulował sprawy przedstawicieli dyplomatycznych i ich jak rozumiem powstał został napisany tak dobrze, że prawie w całości został przepisany rok w nie niecałe 200 lat później, kiedy już nowoczesne reguły dyplomacji wprowadzono także jako wyjątek wprawdzie te postanowienia Kongresu wiedeńskiego długo nie przetrwały, bo jeżeli wliczyć konflikty w Europie to one zapewniły pokój na 99 lat natomiast jeżeli spojrzymy na strony ktoś dowiadywał się to wojna krymska dziś zdaje się po 40 latach wybuchła no ale właśnie kwestie przedstawicieli dyplomatycznych i całego porządku dyplomatycznego były znakomicie wydaje się napisany to tyle tytułem wstępu LPR lek. Anny Kongres wiedeński bez wątpienia był bardzo ważnym wydarzeniem nawet ci się szczerze, mówiąc że tak mało inny poświęca mu się uwagi w mediach, bo było to wydarzenie po pierwsze bardzo ważny z politycznego punktu widzenia praktycznie pierwszy wielki gigantyczny szczyt Europejski z udziałem najważniejszych monarchów notabene konferencja trwająca długo to znaczy no, przygotowując zapewne pewne dokumenty zespół miał ważny dokument końcowy nadział się aktem końcowym, ale umiał się nazywać traktatem europejskim poseł to uświadomić to, że obecnie stosunkami w unii Europejskiej również rządzi traktat Europejski zwany popularnie traktatem lizbońskim czy mogliśmy wiedzieć, że to była za pierwszy zaczątek takiej Europejskiej integracji to tyle jeśli chodzi o sprawy polityczne znaczenie wzrośnie o tych, włączając w to Rosję tak należało ono wtedy do do tych mocnych, które w, które decydowały o przyszłości Europy już naszym żołnierzom o przyszłości innych polskich kolei się pomyślnie liczę na myśli również było ważne z punktu widzenia dyplomatycznego dlatego, że to wtedy kiedy, kiedy i kilkunastu monarchów z całej Europy w sumie wspomniał pan tysiące ludzi uczestniczyło w tym wydarzeniu to wykształcił się pewne inne normy postępowania dyplomatycznego, a w dyplomacji z kolei ten był ważnym ten dokument był tzw. regulamin protokolarne jako część składowa tego nie tego aktu końcowego ten regulamin faktycznie ustalił pewne zasady, które zostały inkorporowane potem dom w konwencji konwencji wiedeńskiej tamta dyplomacja, porównując z naszą dzisiejszą, gdzie panowie spotykają się rozmawiają 2 konferencje prasowe i rozjeżdżają wieś miała to do siebie, że faktycznie cały Wiedeń lepszymi elity wiedeńskie tym żyły oczywiście inne resztę dnia pracowało na to, żeby te elity się odpowiednio o odpowiednie barwy z punktu widzenia logistycznego, czyli protokolarnego, bo protokół to nie jest tylko prawda ten prosimy tylko ta jest również logistyka sprawnego zorganizowania wydarzenia Międzynarodowego ceremonii międzynarodowej i to logistyka wymaga olbrzymich nakładów potrzeba ludzi przewieźć zakwaterować nakarmić i to wszystko było doskonale przez ochronę dzieci jak ochronić również to wszystko było doskonałe przez gospodarzy wiedeński załatwione przytoczę panu redaktorowi takiej wierszyk, który towarzyszył, gdy powstał w czasie Kongresu wiedeńskiego mianowicie Car Rosji romansuje ze wszystkimi król Danii gada ze wszystkimi w król Bawarii i ze wszystkich krój liter Będzin jest dla wszystkich cesarz Austrii płaci za wszystko no właśnie niestety, gdyby jakiś przedstawiciel Polski, który nie było na mapie za co mógłby może króla Bawarii jako wręczyć panie rektorze warto pamiętać postaci Adama Czartoryskiego, który był w składzie delegacji rosyjskiej był doradcą doradcy są one cara i odgrywa bardzo ważną rolę w w ukształtowaniu przyszłego Królestwa polskiego, któremu niestety nie wyglądało tak jak to zostało zapisane na papierze mogliśmy wejść, bo taka pierwsza stropem, a pierwsza Jałta w czasie, której mocarstwa bez udziału Polski praktycznie o tym, decydowały o lekarzowi zdobywali rozwiewa te tak to był wybitny wybitny inny dyplomata, który potem wyłączył się z takich czynny ciągłości polisy na dworze carskim, ale dalej pracował na rzecz utrzymania polskości w tle dobrze także przejdźmy może do tego regulaminu, bo pierwszym najważniejszym rozumiem pan z powiek, które są najważniejsze to jest jakby wyznaczenie różnych klas reformatorów od takich warstw, kto jest na górze ktoś w środku akta nadal wg ważności dotychczas przedstawiciele dyplomatycznie byli traktowani w zależności od tego przez kogo byli wysyłani czy byli wysłannikami cesarstwa Królestwa czy też innych autonomicznego samodzielnego Księstwa natomiast Kongres wiedeński uznał zasadę, że wszystkie państwa suwerenne służby w Równem w związku z tym przedstawiciele powinni być również traktowani w sposób jednakowy ich zróżnicowanie może być wyłącznie zależne nie od tego kogo oni reprezentują tylko w jaki ranni zostali wyznaczeni do pełnienia tej swojej funkcji jako najwyższą rangę najwyższą klasę ustalono tę klasę ambasadorów nadzwyczajnych pełnomocnik druga klasa stop agregatów albo zwierząt takich jak przedstawiciele stolicy Apostolskiej to był Legacy też nuncjusz apostolski, któremu odpowiednikiem ambasadora to trzeba pamiętać, że nawet do dzisiaj nie wszyscy ambasadorowie nazywa się ambasadorami ambasadorowie krajów inne wspólnoty brytyjskiej akredytowani w innych krajach wspólnoty brytyjskiej nie są bez rynku są wysokimi komisarzami pełnią de facto funkcje ambasadorów w nadzwyczajnych pomoc potem poszło Lechii wreszcie się, że docent ci ambasadorowie to byli ci, którzy byli akredytowani przy głowie państwa posłowie to była niższa ranga i Stali na czele nie ambasad tylko poselstwa w dzisiaj dwudziestym drugie po dwudziestym wieku praktycznie wszystkie kraje odeszły od utrzymywania swoich placówek na szczeblu poseł tylko wszystkie te placówki były organizowane w postaci ambasad m. in . dlatego że różnica zdań powiedziałbym finansowo organizacyjnie niewielka natomiast inni na fakt posiadania przedstawiciela niższej randze stawia go od razu inni w niższej kategorii nie korpusu dyplomacji w szerszą widownię przy żużlowej Stali to znaczy tacy, którzy nie mieli za sobą ambasadora byli akredytowani przy ministrach spra w zagranicznych w dalszych rozdziałów tego regulaminu powrócimy po informacjach Radia TOK FM mylne informacje już za kilka minut o godzinie jedenastej 20200 lat temu można, by rzec początek w profilu zawodowego protokołu dyplomatycznego na kongresie wiedeńskim w akcie końcowym podpisanym czy też ogłoszonym główne postanowienia się 9 czerwca 1800 piętnastego roku państwo moim gościem jest Jan Wojciech Piekarski dyplomata wykładowca w Europejskiej Akademii dyplomacji były szef protokołu dyplomatycznego MSZ informacje po informacjach wracamy do programu Owczarek w ich Cezary łasiczka program Owczarek Jan Wojciech Piekarski dyplomata wykładowca w Europejskiej Akademii dyplomacji były szef protokołu dyplomatycznego MSZ jest państwem moim gościem 9 czerwca 2 zlotemu 1815 w Nysie główne postanowienia w na kongresie wiedeńskim ogłoszono w m. in . wśród tych postanowień artykuły załącznik do aktu końcowego regulamin dotyczący służby dyplomatycznej, którą negocjujący podzielić na 3 klasy, czyli ambasador legat lub nuncjusz to jest najwyższa klasa, która miała można, by rzec charakter reprezentacyjny potem posłowie ministrowie i inni oraz charge daffaires z także ci najwyżsi i i to, o czym pan jeszcze mówił wcześniej trzeci najwyższy liczyć się ambasadorowie delegaci albo nuncjusza byli sobie równi z przyczyn oczy nie chodzi o to, że tam większe państwo to ważniejsze mniejsze mniejszy przy czym nuncjusz miał też uprzywilejowaną tez pozycje w taki został zachowany do dnia dzisiejszego w krajach poziom uznających tą tradycję, że dziekan korpusu dyplomatycznego jest nuncjusz apostolski normalnie dziekanem korpusu dyplomatycznego z ambasady to jest znajduje się w lany w danej danej stolicy natomiast w Polsce np. tych już w momencie złożenia listów uwierzytelniających przez nuncjusza zostają dziekanem korpusu miałem przyjemność jako szef protokołu dyplomatycznego przez długie lata współpracować z nuncjuszem apostolskim arcybiskupem Józefem Kowalczykiem, który zresztą potem już należałaby się ta funkcja chociażby z tego tytułu, żeby również w akcje najstarszym najdłużej urzędujący w Warszawie w Warszawie mnie ambasadorem, ale tą cechą wyróżniającą oferuje 100 zieloni są wyznaczani przez swoje głowy państwa przyjeżdżają z listami uwierzytelniającymi od swojej głowy państwa, które to listy prezentują w głowie państwa przy, których są akredytowani w tych listach jest napisane, że to jest wybitna postać godna zaufania i proszę traktować to co on powie tak jakbym to ja sam panu przekazał i prosisz o ułatwienia wszelkie wykonywaniu jego Misiewicz jest taki osobisty wysłannik głowy państwa z tego tytułu przysługuje mu prawo audiencji u głowy państwa w dzisiejszych czasach jest to powiedziałbym trochę mniej przestrzegany, dlatego że liczba ambasadorów to jest kilkadziesiąt osób, a w niektórych krajach dobrze ponad 100 kilkadziesiąt i oczywiście zaangażowanie głowy państwa w realizowaniu każdorazowo życzenia ambasadora, że chciałby się w spółkę z głową państwa jest praktycznie nie niewykonalne, ale tradycją jest, że listów uwierzytelniających i audiencje prywatne nie są organizowane na początku pobytu tego impasu dalej potoczy się w czasie różnego rodzaju ważnych wydarzeń politycznych się w Ostrowie mają możliwość bezpośredniego dostępu do głowy państwa, ale także po drugiej stronie czasami obniża się rangę myślę sobie bez słów o wręczeniu nominacji ambasadorskich, które powinien wręczać powinna wręczyć głowa państwa, ale z polskich warunkach czasami zaś już z tego powodu przynajmniej za ministra Sikorskiego on on sam wręczał takowe no tak było nie tylko za ministra Sikorskiego praktyką było, że golf ambasador musi mieć świadomość tego, że jest nominowany przez głowę państwa przez prezydenta, ale jest de facto funkcjonariuszom rządowym funkcjonariuszem, który podlega ministrowi spra w zagranicznych we wszystkich sprawach służbowych i momencie np. kiedy kończy misję on najpier w dostaje wiadomość od ministra spra w zagranicznych, że przewidujemy zakończenie pana misji w ciągu tam kilku tygodni czy kilku miesięcy i nie może być tak, że jak to się zdarzało, że niektórzy niezorientowani w praktyce dyplomatycznej ambasadorowie próbowali mówić nie pan mnie powoływał mnie pan nie będzie odwoływał to jednak jest jeszcze funkcjonariuszom rządowym funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ministrowi spra w zagranicznych raportuje dane w danym z ambasad tak, by było dobrze, gdyby była jednorodność tej kwestii na czas meczu, kiedy niektóre nominacje wręczał prezydent niektóre minister spraw zagranicznych Noto mamy w protokole dyplomatycznym wiem zakłócenia w mocy, jakby powiedział z galanterią zgadzam się z panem dyrektorem, że normy protokolarny powinny być stosowane zarówno w stosunku do do wszystkich ambasadorów wszystkich przedstawicieli, ale są pewne rzeczy, które mnoży w zasługuje na jakiś szczególny wyraz wyróżnienie jest zwyczaj, że na zakończenie misji odznacza się, bo są Dora ma odpowiedni model rem odpowiedniej klasy przewidzianym dla dla cudzoziemców, ale zrobi się kąsać wzajemności, jeżeli dany kraj od znaczą naszego ambasadora to również tam ambasadorowi wręcza się od znaczeń należy on mnie byli tacy wybitni ambasadorowie z usług, do których doszło wśród tych zasad np. Izrael nie nie wręcz ambasadorom zakończenie misji oznaczenie, ale pan Szewach Weiss, który był ambasadorem pełnomocnik jest nadzwyczajnym ekstraordynaryjny ktoś mówi dostał od prezydenta Kwaśniewskiego bardzo wysokie odznaczenie państwowe to, tyle że jego wkład jako ambasador jako profesor jako niższe niż miłośnika Polski był wielkim budowaniu stosunków między 2 krajami i fajnego teraz Kulesza można, by rzec będziemy żegnali pana profesora z filmu Leon ambasadora Stanów zjednoczonych rząd ustąpił i muszę powiedzieć, że to jest też ambasador, który został zasługuje na bardzo szczególne może go w dość ogólne wyrośnie w te muszą być rzeki, kiedy patrzyłem na często na zdjęciach z gabinetu w białym domu to tam na takim tym stoliku stał duży i duża drewniana miska z piętnem działkami zawsze zastanawiałem się czy to minister Sawicki popsuty jabłka czy też wysunięty kotka amerykańskie w każdym czasie znów po drodze to była rosyjska Archos rosyjskich, by nie, chyba że rosyjskie kupowanych po z tak, które przeszły przez Ukrainę Gruzję Białoruś i traciły od Rosji wróćmy do Kongresu wiedeńskiego, bo o tym nie wspominaliśmy, ale mówisz o bezpieczeństwie, kiedy już o bezpieczeństwie to, o czym śniły się o takiej ochronie fizycznej rzeczy są ochroniarze patrolują ulice upewnia się, że powozy wjeżdżają w odpowiednią bramę, ale potrzeby bezpieczeństwa takiego fizycznego mamy też całą masę tajnych dokumentów z mamy jednak całą tą przestrzeń, w której 2 poruszają się przedstawiciele czy głowy państ w, która nie kończy się nie zaczyna w momencie, gdy jest jej wyjścia wejścia są rozmowy projekty tajny liściki jawny liściki na jakiś takie pułk prywatny pół służbowy zachowania przestrzeń wypełnia to, że stosunki międzynarodowe mają to do siebie, że to są stosunki między ludźmi, którzy reprezentują różne interesy i którzy w momencie zasiadamy do negocjacji chcieliby znać stanowisko swoich partnerów czy też inną oponentów udanych negocjacjach nie jest dziś robią wszystko, żeby się tego robić w dzisiejszych warunkach podstawowym elementem działania jest podziemna słuch elektroniczne otrzymujemy telefony podsłuchy te w czasie Kongresu wiedeńskiego tego nie było można było podsłuchać przystawiać ucho do świąt prawda można było przeczytać jakiś dokument tylko wtedy, kiedy fizycznie ten dokument został dostało do ręki to mało tego nie można go sfotografować, bo nie było czymś na głosy ruch spisać ten dokument inny lub ewentualnie wykazać go, żeby przepisać ci z powrotem oddać służby austriackie były zorganizowane bardzo dobrze i miały mnóstwo szpiegów, których rekrutowali spośród innych Stangret tułów pokojówek kelnerów i obsługi tej tej hotelową i cateringowych powiedział, żeby się przed tym zabezpieczyć niektóre placówki niektórzy przedstawiciele nie zatrudniali wiedeńczyków Austriaków w tej robocie go ściągali rzucę roboty w swoich własnych ludzi po to, żeby odciąć dostęp korespondencja odbywa się poprzez kurierów dyplomatycznych poprzez pocztę i oczywiście poczta austriacka była doskonale obsadzone przez szpiegów austriacki po to, żeby co tylko można było z napojem przeczytać ich włożyć do raportu, który był przedstawiany codziennie cesarzowi także z tego punktu widzenia na Wiedeń był wówczas ważnym ośrodkiem działalności również różnego rodzaju służb wywiadowczych, który chciał się dowiedzieć z trzecią król cesarz czy też ich przedstawiciele takich metr niż prawda czy talent show szli do stołu negocjacyjnego a gdy oprócz właśnie tego podziału przedstawicieli na różne szczeble, jakie zasady zostały wprowadzone na kongresie wiedeńskim, jakie zapisy są też takie umowy, które przetrwały do dnia dzisiejszego czy też przez długi czas, gdy regulamin wprowadził również zasada 14 z alternaty w stosowano przy podpisaniu umów międzynarodowych w szczególności umów dwustronnych niektóre inne ogólnie polega na tym, że na źródło polsko-francuska jest umową, która posiada uderza w oryginałach zginął Polski z Reginą francuski również w Atenach Polski rynek francuski od 2 jedno brzmiące oryginały różnią się choćby egzemplarzem francuskim będzie Liteks francuskie tłumaczenie na język Polski egzemplarzu polskim niebie tekst Polski z mocnym język francuski Francuzi będą pisali Republika francuska i Rzeczpospolita Polska w Paryżu i Warszawie Sorbona i ich domu oraz warszawski prawda my będziemy swoim egzemplarzu pisali Nike Rzeczpospolita Polska Republika francuska Warszawa i Paryż i Uniwersytet warszawski Uniwersytet Sorbona Paryż, a on również nasze podpisy na swoim egzemplarzu będziemy stawiali po prawej stronie, który jest tzw. prawicą heraldyczna jest stroną uprzywilejowaną Francuzi natomiast ze swoim mężem każdemu podpisali Strugi stąd też te 2 teksty jednobrzmiące będą się tym siebie różniły, bo każdy kraj wyróżnia słoika jako najważniejsze to samo zresztą dotyczy również prezydencji flag każdy kraj swoją flagę uważa, że flagę mniej ich najważniejszą czasami kurtuazyjnie odstępuje się to pierwszeństwo wtedy, kiedy toczą się rozmowy i ponieść goście się faza po prawej stronie również tę flagę umieszcza się o w Polsce jest w Polsce ustępujemy nie kurtuazyjnie przy pierwszeństwa tylko zdaje się, że nic w urzędach nie słyszano w protokole dyplomatycznym i opracowań z flagi także na szkodę pojawiają się flagi na różnych urzędach, a czasami też n p . przed Pałacem Prezydenckim tu właściwie zjadamy gofry są głównie odzież Redan środki na jutro polewy atutem damy to myślę, że studia w dyplomatyczny przydałyby się też urzędnikom państwowym ten schemat rozwód bez wątpienia tak nie jest faktem, że się patrzy na zdjęcia z różnego rodzaju oficjalnych wydarzeń wnuczka wizyty prezydentów premierów toteż, gdy jest fakt, iż ustawiane są różnie w zależności w zależności od widzimisię czasami protokolarnego widzimy się o tym, bardziej zwraca uwagę też na szacunek dla flagi szacunek dla flagi wyrażamy również m. in . tym, że nie wyobrażam sobie tolerowania brudnej flagi na gmachu gmachu państwowym etacie tak się zdarza nie flagi polskie flagi miejskie wywieszane są szkód niż przed hotelami jak chciał, żeby służby warszawskie służby miejskie nie zajmował się tylko udrożnieniem straganiarzy albo albo źle zaparkowanych samochodów, żeby nie potrafił też, że takie hotelu zwrócił uwagę na to, że flaga Polska żywi się na danym hotelu lub też flaga warszawska to na pewno być pieskiem i 300 to jest dowód szacunku dla flaki z szansą dla flagi jest również czarnym z flagą po zakończeniu przykład demonstracji różnego rodzaju różnego rodzaju uroczystości jedyny sposób pozbycia się flagi też spalenie flaki, a nie rozwinięciem i wrzuceniem do kosza jak to się często u nas zdarza co nie powinno być absolutnie przez organizatorów tolerowane organizator, który udostępnia flagi na demonstracji wpłynie również pomyśleć o tym jak on w winie w Trzebieży te flagi po zakończeniu uroczystości spalić na końcu, jeżeli to są flagi jednorazowego użytku np. nagich takich jak proporczyki parterowy to tak natomiast normalnie flaga Państwowa jest ich cel ceremonię składanie zwijania flaki wśród Kontro część składową flagę i przekazuje n p . na uroczystościach pogrzebowych niejednokrotnie flagami są owinięte pomniki lub też tablice pamiątkowe i taka flaga również płynem starannie złożone i przekazana temu dysponentowi, który jest dysponentem danych w danej tablicy czekał Czesław dopasuje się w pozwie Chabad, o czym rozmawiamy po informacjach Radia TOK FM w jak Wojciech Piekarski studia formacji za chwilę wraca po informacjach Cezary łasiczka program Owczarek 9 czerwca 1800 piętnastego roku na kongresie wiedeńskim ogłoszono najważniejsze części najważniejsze postanowienia Kongresu czy aktu końcowego Kongresu wiedeńskiego m. in. znalazło się ich rola w tym dokumencie znalazło się kilka rozdziałów dotyczy on z funkcjonowania służb z protokołu dyplomatycznego inne dane przekazuje te zapisy były tak dobrze, że właściwie przetrwały wprawie niezmienionej formie do do dnia dzisiejszego państwa miękkość jest Jan Wojciech Piekarski dyplomata wykładowca w Europejskiej Akademii dyplomacji były szef protokołu dyplomatycznego MSZ mówiliśmy o zasadzie alternatywy hotelami tak nie ma życia temat ten temat machinacji oznaczają przemienność Kremla natomiast w Tychach jeszcze wrócić do elementu tego co takiego protokołu, który przyznawał przedstawicielom przy tym o randze ambasadorów między nimi prawo do korzystania z tych samych przywilejów dotyczących transportu co głową państwa, czyli przysługiwała im karetka z 6 białymi wychylić końmi w sumie na kongresie wiedeńskim tych w karocy przygotowano 330 stan gratów w 1800 białych konieczne było ściągnąć, żeby te też karnety ciągnęły i oczywiście cała logistyka opracowania tego ruchu była znacznie bardziej skomplikowane dzisiaj koordynowane przez BOR i policja kolumny samochodowe przy przejeździe głów państ w premierów coś przetrwało te rzeczy, które ustalono właśnie 200 lat temu w duchu ważne, bo to nawiązanie do to mecz tradycji Kongresu wiedeńskiego w konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych podpisany w kwietniu 1961 roku o 31001 . roku minęło też już kilkadziesiąt lat w tym czasami różne są narzekania na to żona są jest trochę ze zaktualizowaną, ale praktycznie wszyscy się w dalszym ciągu powołują oni wszyscy się, gdyż zgodnie to zgodne z ratyfikowania w 1960 pierwszego Bolko 2 artykuły zmieniono tak to całość przepisano mnie o znacznie rozszerzono ta konwencja wiedeńska NIK w dzisiejszych warunkach ona opisuje cały szereg rzeczy dotyczących przywilejów immunitetów i ochrony z ochrony statusu nietykalności ambasady nietykalność poczty nietykalność dyplomatów nietykalność pomieszczeń służby prawo do szyfrowanych poczty prawo do dyplomatycznych przesyłek i wreszcie również cały szereg przywilejów np. niepłacenie niepłacenie podatków przyjęto zasadę, że naszego przedstawicielstwa suwerennego obcego państwa ma utrzymywać władze kraju, przy którym stek gotowany po zostaniu podatki stąd też zasady zwolnienia z podatków w szczególności dotyczy podatków VAT-owskich i akcyzy oraz w celu, ale też w szkole w ambasadzie w zasadzie wzajemności wprowadzona została zasada nienaruszalności nietykalności placówek to zasada wywodzi się zresztą bardzo starych zasad ochrony osoby posła i wysłannik no pierwsi wysłannicy byli wtedy, kiedy plemiona czy też mniejsze struktury państwowe czy plemienną czy Bałdys z sobą kontakty się wysyłało takiego wysłannika NATO musi to być gwarancja rząd będzie mógł bezpiecznie wrócić, by przekazać to co druga strona ma do przekazania obejrzeli zostanie skrócony o głowę no to wiadomo że, że to samo spotka innym wysłannika tej strony, które się do tego do tego posunęła jest zasada nietykalności za sobą starą świętą bezwzględnie przestrzegano nas nie przestrzegano przez ludzi szanujący konwencję wiedeńską to nie znaczy, że zawód dyplomaty zawodem bezpiecznym niestety, ale ilość zamachów terrorystycznych przeciwko placówkom dyplomatycznym przeciwko dyplomatom po w ostatnich latach się bardzo rozszerzyła mu w departamencie stanu jest na holu wejściowym olbrzymia ściana, na której są nazwiska dyplomatów, którzy zginęli na służbie dyplomatycznej właśnie w różnego rodzaju terrorystycznych turystycznych zamachach, ale jest zasada, że dyplomaty niemożna aresztować nie można sądzić to nie zaś nie odpowiada za czyny przestępcze on odpowiadał pan u siebie w kraju przed swoimi władzami w lesie każdy po to, powinien pękać jeszcze 1 zasadzie to jest wpisane do konwencji wiedeńskiej mianowicie, że dyplomata jest zobowiązany przestrzegać prawa kraju swojego urzędowania, jeżeli będzie przestrzegał tego prawa to wtedy rzeczywiście ma ten immunitet chroniący go przed odpowiedzialnością, ale ten immunitet nie będzie praktycznie potrzebny, że nie będzie naruszał prawa kraju, w którym urzęduje w rozmiarze tam ani słowa nie mogą prawie drogowym w Tucholi jest delikatna sprawa i jak zawsze mówię dyplomata jest chroniony, a nie samochód ze statusem dyplomatycznym, który niejednokrotnie sprowadzony nie przez dyplomatę tylko przez obywateli miejscowych na 4 Polaków, którzy pracują w poszczególnych ambasadach do niej po nim żaden sposób chronieni w kopalni Miedź wymierzane mandaty za naruszenie ruchu drogowego za przekroczenie szybkości zaparkowanie niewłaściwych miejscach kwestia tego czy potem placówka pokryje te koszty czy nie to jest sprawa wtórna w stanach Zjednoczonych jest olbrzymi problem z wymierzonymi przez policję nowojorską mandatami przedstawicielem akredytowanym przy organizacji narodów Zjednoczonych, który osiągnął w miliony dolarów co robi w placu co robi i administracja nowojorska przysyła Dead man ach te mandaty departamentu stanu skoro ich zwalniać to w takim razie proszę zwracać koszty z tytułu wymierzonych wymierzonych mandatów i był taki okres Departament stanu na polecenie Kongresu zastosował zasadę kraj, który otrzymuje pomoc amerykańską będzie miał potrąconą kwotę niezapłaconych mandatów, że rząd amerykański wyjazdu milionów dolarów potrącił my kilkadziesiąt takich gwarancji, że 100 USD Polski Polski i Polskę dotknęło to data dziesiąty jedno Kubot 30 kilka tysięcy dolarów tuż po w ten sposób promuje intruz to kto tak jeździł również inne nowinki z miejscem, w którym bardzo trudno zaparkować samochód ten dyplomatą musi sam zaparkować samochód w pobliżu miejsca, gdzie ma spotkanie w podziemnego przedstawicielstwa urzędu na służby amerykańskie bardzo skutecznie wstępem przestrzegają tego, żeby włożyć za za wycieraczkę mandatu odnotować numer rejestracyjny i potem egzekwować uważam, że władze policji warszawskiej innych również powinny to zrobić, a potem placówki w Nysie Marczuk co zrobić to prowadzi ambasador czy doprowadził kierowca ambasadora pracownik Polski n p . straż miejską oraz jego nic nie doraźnym zaś immunitety administracyjnie dużo, żeby dowiedzieć się, kto ile tylko dostały mandatu w swojej karierze tych muszę powiedzieć, że po zapłaciłem kilka mandatów, a ich tylko nie zapłacił nie zapłaciłem mandat 1, kiedy mój kierowca jechał moim samochodem wiózł mnie szybko na jakieś spotkanie w Brukseli i kiedy przed mandat, który byłby obciążony ten teren kierowca lub ambasada poprosiłem dyplomatyczny wywieść w protokole, że był pilny przyjazd na spotkanie dyplomatycznych protokół dyplomatyczny belgijski odstąpił od realizacji tego tego mandatu, jaki Polacy wyjeżdżają za parkowanie czy za przekroczenie szybkości, kiedy wiedziałem, że to ja osobiście gen samochodem to płaci się ten ma dość wstyd mi było, gdybym musiał ten mandat stepem potraktować jako niezapłacony o tym, chciałam dawać dobry przykład swoim pracownikom postać zawsze dostanie mandacik fotoradary też, mówi że pędził na spotkanie dyplomatyczne, ale przecież powodem jest wiele obaw jest honorowane są w Wiśniewie może też kod, który pamięta wpisać się zorientowali w oddzielną inne naj naj ważnie Swatek będziemy przestrzegać przepisów kraju urzędowania to nie będziesz wtedy wpadało asysta przy miejscach pracy dyplomaty oprócz rautów nie akurat w tym przepisie 0 tym jak do siebie zawsze być dla dyplomatów uciążliwe dla lekarzy bywają dni, których dyplomaty zostaje kilka zaproszeń na jakieś 100 kilkadziesiąt ambasada Finlandii i święto narodowe każdego z tych krajów to czasami ściśniętych ani też nie na jakim etapie to jest zawodowy dyplomata China przyjęć zjada wcześniej w domu po to, żeby na przyjęciu już mu tylko cieszyć się tym, że może tzw. w tym szkłem, które trzyma w ręku niektóre zimne, bo jest tam parę kostek lodu na nim jakiś dobry w dobrym drinki i poświęca czas na nas rozumowania mec to co najprzyjemniejsze w pracy dyplomaty czy służbie właściwie może tak byśmy to Leon ja przeżyłem lepsze miejsce jest satysfakcja guma się losy spotkania z miejscowymi ludźmi którzy, którzy po tym spotkaniu wyrażają swoje i innych dobrą opinię o Polsce i nie jest zadowolony z nowych stosunków dwustronnych zadowolony z tego, że Polska chce z nimi współpracować z taką satysfakcję dużą miałem wtedy, kiedy byłem ambasadorem w Izraelu i również ich w Belgii nawet wizę do lądowania i dwustronnych stosunków daje duże ustępstwa, a myślę sobie, że w Izraelu osoby, które wyrażają pozytywne formy czy dobre zdanie o Polsce powinny się oprawić powiesić w muzeum nie w może pan gdzieś nie w Polskę i Polacy mają WizzAir już tych teatrzyków znacznie lepszą opinię niż my sobie wyobrażamy często kształtujemy swoją opinię na podstawie faktycznych uprzedzeni i poziom pełnych antypolonizmu fale, które występują w szerzej w diasporze żydowskiej np. Chicago Nowym Jorku niż w telewizji albo wyrażonym w wielkim stole w Jerozolimie Polska ma bardzo dobre papiery Izraelczycy barwy nie współpracują z polską i znów na pewno proste nie zdaje sprawę z tego jak dużo firm izraelskich inwestuje w Polsce jest na polskiej giełdzie stanowią osiedla mieszkaniowe stawia galerie handlowe zestawia różne rodzaje Kinoplex prawdę i NIP i inne obiekty liczą też tego co będzie zbrojnej zdawali różne dziwne, ale technologia technologia zbrojeniowa izraelska jest naprawdę godna pozazdroszczenia i godna bardzo intensywnej współpracy z tymi, którzy chcą mieć również postęp technologii bardzo dobre wytyczne polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale muszę pana zaskoczyć, że również dotyczy to zbrojnego przeszło amerykańskiego, który w znacznej mierze korzysta przy swoich związanych z wojskowych z technologii wypracowanej w instytucjach gminnych islamskich my też dużo seriali kupują Amerykanie izraelskich elit nie wiem czy seriali czy może tych takich tzw . gotowych wzorców na różnego rodzaju programy telewizyjne realizowałby taki jest serial Homeland, który został nakręcony został on przez Amerykanów zakupiony nakręcony na podstawie takiej aury izraelskiego serialu hotel FIM temu był również takich program realizowany w Izraelu potem nie dyplomaci, a mianowicie program, w którym młodzi uczestnicy czy też ludzie z Izraelem występowali w tym programie i przez to byli jak oni się obrażają pracy dyplomatów i co oni by robili jako izraelscy dyplomaci dyplomaci zagranicą przepis sztywno uprawiał przecież wie dużym dużym zainteresowaniem to mi przez niektóre kraje ten w ten model ten ten wzorzec został został kupiony w 2 sojusze obiecał Borowiak dyplomata się immunitet takie słodkie przysłowia są ich przywileje ten przywilej niepłacenia niepłacenie podatków jest bardzo odczuwalny wtedy, kiedy dyplomata tankuje swój samochód kupuje alkohol albo kupuje sprzęt elektroniczny albo samochód nie płaci wtedy tych podatków przed najbardziej obciążają te wydatki z takim podatku akcyzowego i Wisła, a dużo alkoholu chodzi w pracy dyplomaty dywan jest takie powiedzenie co też dyplomacja to jest proza ogon folkową i cholesterolu Jan Wojciech Piekarski wykładowcą Europejskiej Akademii dyplomacji były szef protokołu dyplomatycznego MSZ bardzo podziękuje dziękuję serdecznie dziękuję również państw informacje Radia TOK FM już za 3 minuty będzie dwunasty po informacjach wracamy do programów Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA