REKLAMA

Na jakim etapie są negocjacje TTIP? - Maciej Głogowski rozmawia z Jackiem Krawczykiem

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2015-06-09 12:40
Czas trwania:
16:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze z 42 minuty po godzinie dwunastej to jest raport gospodarczy Radia TOK FM Maciej Głogowski dzień dobry zaczynamy dzisiaj informacji, które chciałbym państwu w tym raporcie przekazać jest dużo albo i jeszcze więcej no to po kolei wybraliśmy tych kilka, które mamy nadzieje są interesujące ciekawej, ale będą miały swoje może jeszcze jakichś konsekwencji będzie więcej tematów w przyszłości to po pierwsze, ciekawostka fabryki w Polsce wybór Rozwiń » wyprodukowały mnie w 2 i maju tego roku ich około 5 film nieco ponad 5 % mniej aut niż w kwietniu i on niespełna 2 ,5 % więcej samochodów, ale w porównaniu do maja roku ubiegłego to jest za Instytutem Samar pierwsza wiadomość w raporcie gospodarczym jest ważna będzie pokazywała co się dzieje z produkcją przemysłową zatem nie warto to dane spoglądać na pocieszenie mogę dodać łączna produkcja aut w tym roku, czyli już za pierwsze 5 miesięcy jest o przeszło 14 % wyższa od 5 pierwszych miesięcy roku ubiegłego to jest 1 informacja czekamy oczywiście na zakończenie posiedzenia rady ministrów tam ich wstępne założenia do budżetu, a więc, że założenia makroekonomiczne wzrost 38 zapisane są w projekcie przyszłorocznego budżetu czy na takim wzroście budżet ma się ono opierać i to, jaką będzie konstruowany w dni, jeżeli państwo mieli okazję wsłuchiwać się dzisiaj z magazynu EKG sporo wątpliwości pojawiło się co do tej prognozy czy nie jest nazbyt optymistyczna my słuchamy się z konferencji po posiedzeniu rządu przeczytamy komunikat i być może znajdziemy szersze uzasadnienie pozwalające wytłumaczyć, skąd te 3 i osiemdziesiątych na posiedzeniu rady ministrów także informacja o decyzji o płacy minimalnej, chociaż tutaj rząd jeszcze będzie rozmawiał o wskaźniku płacy minimalnej na rok 2016 będzie rozmawiał i ze związkami zawodowymi IZ pracodawcami, ale skoro PKB nieco powiedziałem to dodam jeszcze dzisiaj Eurostat opublikował dane o produkcie krajowym brutto w strefie euro i Unii Europejskiej w pierwszym kwartale tego roku to wzrost w strefie euro kwartalny i i Unii Europejskiej to jest 04 maja patrząc na kwartalne ujęcie, a w skali rocznej 1 % w strefie euro i 1,5 sumy całej Unii Europejskiej warto spojrzeć na dane z poszczególnych państ w warto m. in . dlatego że Polska pokazuje 1 z najwyższych wyników 3 ,5 % lepiej od nas wpadli Rumuni, a przeszło 4 dokładnie 4 i 2 Czesi też 42 mówiąc takie dane także może warto popatrzeć się mną są kraje, które ma wciąż jeszcze mają na wzrost gospodarczy niewiele przekraczający 0, a np. Włosi, ale nie tylko przeżyją tych danych powiemy w informacjach gospodarczych Radia TOK FM najbliższe wydanie o godzinie czternastej 40, ale jeszcze 1 statystycznej informacji a gdy jeszcze 1 chciałem państwu powiedzieć, że powraca jednak inflacja nie tylko w strefie euro otrzymają dane z ubiegłego tygodnia świadczyła, ale także MŚP, pomijając samą strefę euro także w państwach nam dużo bliższych Węgrzy mieli w maju, ale inflację pół procentową wyższą od prognozy najwyższą oddanych na poprzednich, bo było 03 na minusie nie kwietniu i król w Czechach także raz 07 na plusie jeśli chodzi o inflację, a więc to jest chyba już jakaś tendencja, że ta inflacja tutaj powraca się pojawia króciutko już teraz na koniec pierwszej części powiem państwu za euro w tej chwili 4 zlote 16 gr frank po 398 USD po 3 min prawie 70 tak to wygląda obecnie inna delikatnym plusie 17 WIG 20 WIG 20 spółek największych i delikatnym minusie 8 szeroki indeks WIG w raport gospodarczy, a dziś gościem raportu gospodarczego jest pan Jacek Krawczyk z grupy szef grupy pracodawców w europejskim komitecie ekonomiczno-społecznym dzień dobry dzień dobry przypomnę tylko przepraszam, że zawsze o tym, mówić, ale przypomnę ów komitet jest ciałem doradczym instytucji Unii Europejskiej w taki jest awans w kolorach czarnym z panem porozmawiać na temat wielkiego porozumienia handlowego między Unią Europejską Stanami Zjednoczonymi, ponieważ pan ma także się, ale tym z zajmuje także ciałach doradczych o Unii Europejskiej na jakim jesteśmy obecnie takie jesteśmy na etapie już szczegółowych negocjacji, dlatego że myślę, że udało się przejść taką masę krytyczną wątpliwości natury ogólnej bardzo dużo debat na temat wybranych punktów tego porozumienia miało miejsce Unii Europejskiej wielu krajach członkowskich w tym również udziałem wielu organizacji pozarządowych, które miały do tego stosunek bardzo sceptyczny wydaje mi się, że ta komisja, która teraz negocjuje i pani komisarz Malmström zmieniła formułę tych negocjacji na, tyle że te bardzo poważne zarzuty dotyczące braku transparentności negocjacji zostały bardzo mocno, a inne uwzględnione i w związku, z czym nabrało zupełnie nowego wymiaru jesteśmy się na etapie negocjowania szczegółowych propozycji komisji w stosunku do Londynu do rządu amerykańskiego i vice versa to jest etap na dzień dzisiejszy, którym etapu z tych szczegółowych rozmów albo, który działał rozdział jest pana zdaniem najważniejsze i najtrudniejszy najtrudniejszy jest na pewno ze strony Europejskiej to jest ten rozdział dotyczący rozwiązywania sporów tzw. list jest, który rozbudził masę emocji i niestety w dużej mierze emocji takich bardzo mało merytorycznych zalet, ale ważny, bo one się pojawiły natomiast innych ważnych dla myśli ze strony Europejskiej w tej chwili są 2 na pewno rozdziały duży to jest rozdział ONR i którego co prawda nie ma go rozdział na temat energii dostępu do surowca energetycznego, który z bardzo istotna bardzo lubimy ten temat tutaj w Polsce i słusznie winniśmy go bardzo powinniśmy go lubić słusznie i to jest bardzo ważny temat na 5 ostatnia dziewiąta runda negocjacji w Waszyngtonie dotyczyła tego m. in. obszar również drugi ważny obszar to jest dostęp do rynku zamówień publicznych w stanach Zjednoczonych jest szerszy fragment tego rozdziału o tzw. sferze regulacyjnej, ale dostęp do rynku publicznego w Ameryce to jest przedsiębiorstwo europejskich bardzo ważny ofensywny interes, jaki tam mamy do zrealizowania to tylko przypomnę takiej, a dodatkowo formalne to proszę mi poprawić tam, gdzie popełnił błąd, ale jak rozumiemy na tej sesji parlamentu Europejskiego, która trwa nadal będzie głosowanie na sesji plenarnej właśnie, więc we wszystkich na temat zaleceń dla komisji Europejskiej jesteśmy po przyjęciu przez komisję parlamentu Europejskiego tych zaleceń to się odbywało pod koniec maja w ostatnich dniach, a więc się kilka dni, ale kilka dni temu i teraz są te zalecenia będą głosowane na sali plenarnej w tak to prawda komisja Intra, czyli handlu Międzynarodowego przyjęła taki raport zresztą w naszym komitecie głosowanie opinii na temat tego systemu rozwiązywania sporów jest jest odbyło się też w tym samym tygodniu dokładnie 2 dni przed głosowaniem komisji parlamentarnej tam doszło do sytuacji dosyć wyjątkowe w naszym komitecie, gdzie grupa związków zawodowych i organizacji pozarządowych przegłosowała opinię, która sprzeciwiła się w ogóle zawarciu w tym porozumieniu z postanowień OSD jest podczas kiedy nasza grupa kierowana przez niego powraca do europejskich w złożyła kontr opinię, o którym poparła propozycję komisji Europejskiej propozycje zmierzające do głębokiej restrukturyzacji obecnie stosowanego systemu rozwiązywania sporów na tobym ten fragment komunikatu Wolniak został wydany po posiedzeniu komisji parlamentu Europejskiego posłowie są zdania, że dzięki pewnym położyć się uznania posłowie są zdania, że tynki położyć kres nierównym traktowaniu inwestorów europejskich w USA ma temu służyć ustanowienie zreformowanego sprawiedliwego systemu pozwalającego inwestorom na prowadzenie i rozstrzyganie sporów i ponieważ i panna ten punkt uznał za 1 z ciekawszych i ważniejszych to nie chciałbym dobrze zrozumieć, o czym tak naprawdę mamy rozmawiać to znaczy co jest tutaj problemem jak mamy zabezpieczyć nasze interesy w bardzo wielu umowach międzynarodowych bilateralnych umów bilateralnych istniał specjalny, jakby powoływane w tych umowach system rozwiązywania sporów brało się to m. in . z tego, że kraje, które wstępowały takie porozumienia miały albo bardzo różne poziomy ochrony prawnej albo bardzo rozmaite w ogóle systemy prawne albo mówiąc oględnie nie był jednakowo transparentne tak i dlatego powołano taki dialog taki taki system również z tego względu wtedy przynajmniej, że istniały obawy przed np. nacjonalizacją czy jakimiś takimi nieracjonalnym zachowaniami kraju gospodarza inwestycje zagraniczne i tych umów mamy w Europie kilkaset jesteśmy stroną kilkuset umów, które istnieje system rozwiązywania sporów to jest 1 strona medalu druga jest taka, że chipset jeśli będzie zawarty, a ja głęboko wierzę w to, że będzie zawarty będzie umową referencyjną dla bardzo wielu nas to znaczy to znaczy ustanowić standard krótko mówiąc międzynarodowe, jeżeli się porozumieją gospodarka amerykańska Europejska to będziemy mówili o ponad połowę dochodu Narodowego świata, który będzie operował w podobny sposób poparciu podobny standard, jeżeli my jesteśmy w stanie między sobą ustanowić również wspólny system rozwiązywania sporów pomiędzy inwestorem, a krajem ale kto to wyznaczy też drogę na przyszłość innych porozumieniach ważnych Unii Europejskiej takich choćby np. z Chinami czy innymi dużymi krajami, które wzrastają w tej chwili gospodarczej z tego względu to jest również istotne po drugie, proszę pamiętać, że system prawny amerykański jest jednak systemem bardzo wielo wielopoziomowym, a dla wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza małych średnich próba wejścia w obrót gospodarczy w Ameryce mając świadomość, że są sądy federalne sądy stanowe są rozmaite systemy legislacyjne de facto oznacza niemożliwość obrony własnego interesu tak skomplikowanej strukturze troskę o powołanie takich mechanizmów, które umożliwią szybsze łatwiejsze dochodzenie własnych interesów przeciwko stanąć przeciwko, a rządowi federalnemu jest w mojej głębokiej ocenie na korzyść przedsiębiorst w w szczególności małych średnich duże firmy już dzisiaj potrafią swoje interesy Brom dyrektor z dużymi jest w ogóle ogólnie mniejszy problem ptasich studnię przy skali no ale ważniejsze są te małej i średnie co też jest naszą troską, ale nie tylko jeszcze chciałbym, korzystając z pana obecności lub powrócić do tego co również zostało w inny wymieniono tutaj na początku naszej rozmowy i jaki jest zakres rozmów w ME i negocjacji w sprawie nie energetyki prąd, dlatego że dla nas w unii Europejskiej realna polityka energetyczna jest 1 z ważniejszych polityk, ale i cele, jakie stawiane są jednymi z bardziej konkretnych inny i takich rano w zakrojonych na wiele lat w nie prowadzących do m. in. uniezależnienia się o cenę 3 czy różnicowania dosta w teraz ta energetyka nie i surowce energetyczne w stanach i sytuacja Stanów jest nieporównywalnie lepszą sytuacją Unii Europejskiej, chociaż my też wykonujemy szereg prac, jaki jest statut rozmów w energetyce nie jest statusu w tej umowie o nie jest bardzo wysoko na agendzie Unii Europejskiej komisji Europejskiej komisja od samego początku zaproponowała pomoc już dzisiaj mówić, bo to już jest tajemnica zbudowania oddzielnego rozdziału w umowie dotyczącego sektora energetycznego wydają się, że ta koncepcja może nie zostać zrealizowana w zasięgu, dlatego że Amerykanie widzą moim zdaniem więcej możliwości wykorzystania istniejącego systemu koncesji na ulicę licencyjnego takim jego dostosowanie, żeby nie wymagało nadmiernych prac legislacyjnych czy pragmatycznie wejść jakiś stały system licencjonowania odbiorców europejskich, ale wtedy pojedynczych państw Unii Europejskiej nie to byłby fragmentem porozumienia, więc pewnie jakieś mechanizmy bardziej obiektywna musiałbyś tam zawrzeć to nie jest tak Kitty nie będzie umową państ w członkowskich Stanom Zjednoczonym miasta to będzie umowa jednak całej Unii mechanizmy ewentualnej dystrybucji uprawnień z tego wynikających muszą być jasne zrozumiałe natomiast Amerykanie nie mają łatwej sytuacji po pierwsze, dlatego, że to są moje doświadczenie osobiste organizacje ekologiczne w stanach Zjednoczonych są całkowicie przeciwna temu, żeby takiej proces nastąpi, żeby zwiększyć eksport surowców energetycznych ze Stanów Europy w jak również niewątpliwie przemysł amerykański jest też tutaj dosyć zachowawczy wiadomo to może skutkować korektą cen na rynku i to korektą taką górę krótko mówiąc prawda przy zwiększonym popycie natomiast dla dla nas dla Europy to jest jedno z kluczowych korzenie najważniejszych, ale kluczowych obszarów negocjacyjnych i tutaj uważam, że właśnie Polska ma do odegrania bardzo ważną rolę tak samo jak miała w przypadku energetycznej, ale jak kluczowych miał namyśli w ogóle jako polityka Unii Europejskiej mają od 1,5 roku dokładnie wiemy jak bardzo kluczowa jest sprawa energetyki i tutaj bym się zgodził tylko z panem częściowo dla mnie oczywiście jako osoby z Warszawy jest tu całkowicie zrozumiała natomiast proszę mi wierzyć, że ten temat dnia 3 jedno z perspektywy Madrytu Paryża czy Wielkiej Brytanii natomiast nie zmienia postaci rzeczy, że absolutnie powinniśmy taką tezę forsować w dalszym ciągu pełna zgoda, ale niekoniecznie zrozumienie w unii Europejskiej energetyka energia to jest temat, który patrzy się w różny sposób różnych zakątkach Unii Europejskiej to też powinniśmy brać pod uwagę jeśli chcemy skutecznie prowadzić politykę w ramach właśnie Unii w tym zakresie, ale jeśli można się tylko 21 wał może ktoś chce tam się, że my jako kraj w kwestii typu stoimy przed tak jak bardzo ważnym ważną deklarację po z 1 strony deklarujemy wszędzie jak ważne dla Polski jest partnerstwo transatlantyckie z różnych względów, o których nie musimy tu dzisiaj mówić o natomiast w praktyce gospodarczej stany Zjednoczone jeśli chodzi o eksport są poza pierwszą dziesiątką chodzi im polską dziś w końcu pierwszej dziesiątki i to nasze partnerstwo transatlantyckie, którym tak dużo mówimy jako kraj bardzo słabo przekłada się na praktykę gospodarczą ja uważam, że Twitter jeśli będziemy aktywnie w tym uczestniczyli jako kraj może być dla nas szansą na zbudowanie prawdziwego dużo większego partnerstwa opartego na większe wymianie handlowej i największych inwestycji amerykańskich w Polsce z 1 zastrzeżeniem Rosja jest panem zgodzę my już w połowie tylko w Polsce to nie jest temat publicznej szerokiej dyskusji inicjowanej przez rząd politycy mało z nami rozmawiają mało nam wyjaśniając, kto prowadzi negocjacje, jakie są zakresy tematyczne i co tak naprawdę może to dla nas oznaczać to tutaj okazuje się, że można rozwiązać całkowicie w 100 % zgadzam z listy pan Jacek Krawczyk szef grupy pracodawców w europejskim komitecie ekonomiczno-społecznym był naszym gościem dziękuję bardzo za zrównaniem i informacje w radiu TOK FM po informacjach Jakub Janiszewski program łączenie dziś także bardzo dziękuję Maciej Głogowski do usłyszenia raport Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA