REKLAMA

W studio Krzysztof Blusz z Demos Europa

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2015-06-10 12:40
Czas trwania:
16:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarczy z 41 minut po godzinie dwunastej wciąż jest cały dzień dobry to jest raport gospodarczy Radia TOK FM Maciej Głogowski zaczynamy krótko na początku nieco statystyki państwo już mieli okazję usłyszeć tylko przypomnę wg szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa rejestrowanego bezrobocia zmniejszyła się mają od 10 i 8 % z 11 i 2 w kwietniu dane te będzie weryfikował potwierdzał pod koniec miesiąca Główny Urząd Statystyczny razy komunikatu Rozwiń » ministerstwa pracy wynika, że liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się w maju w porównaniu z kwietniem o prawie 78  000 największy spadek odnotowano w województwie pomorskim zachodniopomorskim i podkarpackim PL i jeszcze raz nieco informacji rynkowych za euro płaci się obecnie 4 zł 15 gr frank po 395 USD 3 zł 67 gr funt 568 relacja euro do dolara co jest w tej chwili prawie 113 na 31 i prawie 13 dni, a jeśli chodzi o giełdę papierów wartościowych w Warszawie proszę bardzo szeroki indeks WIG 126 na plusie WIG 54  253 punkty, ale to jest prawie szczytowy moment lepiej było dziś przed godziną dwunastą wtedy tych punktów w końcówce było 91 teraz jest 53 obroty też dziś wyższe o tej porze niż w ostatnich dniach przeszło 465  000 000 najwyższa cena w spółkach KGHM PKO BP PZU link EG ach raport gospodarczy, a dziś gościem raportu gospodarczego jest pan Krzysztof Blusz prezes demosEUROPA centrum strategii Europejski dzień dobry dzień dobry kiedyś omawialiśmy na naszą rozmowę to mogliśmy się umawiać na komentowanie debaty i głosowania potem już wiedzieliśmy, że nie głosowania, ale jeszcze debaty nanoszą okazywało, że już też bez debaty, a chodzi o porozumienie handlowe między Unią i USA i debaty, która miała odbyć się dzisiaj w parlamencie nawet wcześniej już ósmy mieli zacząć debatować trochę łamie zwyczaj, ale nawet parlamentu Europejskiego realnym ważne, by pamiętać, że nic jesteśmy po rekomendacjach 1 z komisji parlamentu Europejskiego dla komisji Europejskiej w sprawie tych negocjacji rejony miał stać się przedmiotem rozmów na sali plenarnej tak się nie stało tą krótką nie stało się, bo w wojnie no tak, bo postępowcy w europejskim parlamencie, czyli zalała wieś 0, a postępowcy socjalistów Demokratów, że w pociągach tego tygodnia doprowadziła do sytuacji, w której złożone poprawki przypominały próby bycia na wpół wciąż ani jeść, bo jest to prawie 200, ale ta jednak kluczowa sprawa, która budzi tak wiele emocji burzy krew to jest zapisy dotyczące mechanizmu rozstrzygania sporów pomiędzy inwestorem prywatnym, a państwem goszczącym inwestycje popularnie zwana jest jest taki skrót od kamer od angielskiej angielskojęzyczne nazwy tego mechanizmu ERM to jest mechanizm, który rodzi wiele wątpliwości w kilku krajach członkowskich burzy kre w w żyłach osób, które nie do końca pogodzone są z taką bardzo Neo liberalną wersją wolnego rynku bowiem chodzi krótko mówiąc o to czy inwestorzy prywatni mają prawo, jakie to prawo mają jak egzekwowane do wspierania się z państwami, które zmieniły swoją politykę albo swoje decyzje w zakresie otoczenia funkcjonowania inwestorów zagranicznych, którzy na ten rynek przyszli się pojawi i ponieważ ta jest 1 z ciekawszych sporów czy problemów, które nam się objawią tu, ale w ogóle zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest temat, który nie wiem czy ciąży tych negocjacjach, ale jest bardzo poważnym teraz bardzo proszę, by raz jeszcze poleży pan to wyjaśnia z jakimś przykładzie, żebyśmy to jak najlepiej zrozumieć skoro jest to tak ważna sprawa mamy luz takich historii my na świecie, kiedy inwestorzy prywatni była taka słynna historia w Polsce była szerokim echem to był hiszpański Repsol, który zainwestował pieniądze w Argentynie i pani prezydent Kirchner postanowiła wywłaszczyć Repsol z aktywów, które tam posiadał chodziło o o rafinerii wtedy taki inwestor prywatny może zgłosić się nie do sądu argentyńskiego, które oczywiście pod presją polityczną rządu argentyńskiego nie mogą być niezależni sądzić, ale inwestor może wtedy zgłosić się do istniejącego Międzynarodowego sądu arbitrażowego, które jest nieustannie funkcjonującym w międzynarodową instytucją rozstrzygania tego typu sporów i może wystąpić do rządu Argentyny o odszkodowanie z tytułu tego, że dokonano uwłaszczenia czy wywłaszczenia z posiadanej rafinerii czy innego aktywa a jaki jest przedmiot wątpliwości jeśli chodzi o zapisy, które ostatecznie mają znaleźć się w naszej wielkiej umowy handlowej przedmiot sporu przede wszystkim dotyczy tego czy prywatny inwestor powinien mieć prawo do pozywania sądu przed sąd i międzynarodowe arbitrażowe, które nie podlega ustawodawstwu jurysdykcji państwa, w którym jest ta inwestycja krótko mówiąc, jeżeli ja jestem inwestorem krajowym, które zainwestowały w sieć supermarketów jest inwestor, który za zainwestował zagraniczną sieć supermarketów wiąże się z własnym sądem z własnymi urzędami sądzić naszych powszechny w sądach natomiast inwestor zagraniczny miałby prawo do odwoływania się do sądu Międzynarodowego, którego decyzja i wyrok jest de facto niezaskarżalne w tej sytuacji mówi się o tym, że przede wszystkim dochodziły takie sytuacje, kiedy uprawomocnia min prywatnych inwestorów do tego mieli taką samą siłę czy pozycję prawną jak niezależne państwa dochodzi do takich konfliktów jest w tej chwili taki przykład z często przywoływane skandynawskiego RWE w Niemczech, który sądzi się z miastem Hamburg to oto, ale i także z federalnym rządem niemieckim od decyzji w zakresie polityki energetycznej chodzi o o wywłaszczenie czy zakończenie operacji związanych z wygaszaniem funkcjonowania elektrowni atomowej w mieście Hamburgu, gdzie obywatele postanowili z komunalizacja, gdy przejeżdża przez spółki miasta aktywa, które należały do RWE jak przekonują Amerykanów, by te procesy sporne były jednak bardziej po naszej myśli tak cywilizacyjnie nam bliższa oczywiście nie chodzi o to, żeby ten trzeci epizod wielkie porozumienie nie miało Han nie miał tego porozumienia to jest to co próbowali zrobić socjaliści, zgłaszając taką poprawkę czy tamten tekst tej poprawki, która mówiła dokładnie w takiej oto sposób o tym, że zostanie uzgodnione z permanentne rozwiązanie dla rozstrzygania tych dysput, ale bez wykorzystywania mechanizmu prywatnego arbitrażu pomiędzy państwem, a przedsiębiorcą, a przecie przedsiębiorcy, a państwem tak i oczywiście ta poprawka, gdyby poszła pod głosowanie w najbliższą środę de facto przekreślałaby pewnie groziłaby sporym ryzykiem, jeżeli chodzi w ogóle o sukces powodzenia tych negocjacji handlowych wiążące ma w komisji nie były wiążące mandat dla komisji, ale to pewnie przesuwało, by dyskusję z amerykańską, dlatego że amerykańscy negocjatorzy bardzo mocno obstają przy tym mały ten zapis dotyczący jest pies znalazł się w tej umowie i oczywiście nie chodzi o to, żeby on był taki jak stary zapisywali jest tak, bo tych umów Lwów na świecie marzyć jest mnóstwo s 2 i pół 1000 umów tzw. bitów bilateralnych umów inwestycyjnych 90 % w ogóle tych umów odbywa się bez żadnych problemów nie ma żadnego problemu z rozstrzyganiem sporów w samej Europie mamy prawie 1,51000 takich umów Polska ma podpisane umowy z lat dziewięćdziesiątych, gdzie mamy zapisany taki mechanizm arbitrażu chodziłoby o to, żeby w tej nowej umowie handlowej transatlantyckiej zapisać ten mechanizm bardziej nowoczesny sposób jest taki sposób, w którym zapewnili byśmy na pewno niezależność arbitrów, którzy byliby uzgodnienie i publicznie zapewnili, by się możliwość odwoływania się od decyzji takiego sądu arbitrażowego, który dotychczas nie było, a także zapewnić brzmi jedno bardzo ważne może 3 ze ten mechanizm nie był używany przeciwko państwom taki sposób, aby uniemożliwiać państwu tworzenie polityk publicznych i zarządzanie w Danii jest dobra publiczne, a tak, bo oto w gruncie rzeczy chodzi najbardziej chodzi, więc oczywiście środowiska które, które bardzo mocno kontestują górale mówi się zresztą o tym, że te postępowania arbitrażowe zwykle jest tak drogie, że 1 pozwoli sobie mogą na niej tylko dużych korporacji one będą wykorzystywały ten mechanizm do tego, aby pozyskiwać wysokie odszkodowania od państw w zamian za swoje roszczenia, choć oczywiście też ładne nie do końca jest to prawda, choć przyznać musimy tak rzeczywiście są takie przypadki, kiedy ten mechanizm jest nadużywane, ale dzieje się to w bardzo niewielkiej liczbie przypadków 10 % ponad 2 ,51000 umów oświatowych z tego ponad połowa de facto rozstrzygana jest, zanim dojdzie w oparciu o porozumieniu, zanim dojdzie do do wydania wyroku nawet brak tej dzisiejszej debaty głosowania w dni nie oznacza, że do tego głosowania debaty mieszkańcy nie dojdzie jak rozumiem ilość tych poprawek, iż jest wielu to miasto 16 latkowi poprawek i jeszcze dodatkowych 80 wniosków z holem przewodniczący Schulz odesłał do zdaje się do komisji kazał się rozprawiać tam po kolei z tym no dobrze uratował sytuację bo gdyby rzeczywiście doszło do głosowania w środy do debaty losy tej całej debaty byłyby niepewne on wykorzystało taki mechanizm, który bezpieczeństwa, który mówi o tym, on jest mechanizm dotyczący procesu wewnętrznego oraz funkcjonowania rejonów działania parlamentu, jeżeli ilość poprawek przekracza 50 on ma prawo do tego, żeby odessać z powrotem do komisji tak wycofał posesji granat od tych mechanizmach i zakulisowych grach warto pamiętać, że przed parlamentem protesty w sprawie Stockholm tej umowie o tych mechanizmach zakulisowych ustaleniach politycznych będziemy z TOK FM rozmawia dzisiaj także po szesnastej 46 Macieja Zakrockiego będzie pan treser Dariusz Rosati członek parlamentu Europejskiego, a teraz wróćmy już do samych negocjacji, jaki jest albo powinien być silny polskie stanowisko w sprawie tych konkretnych zapisów, o których dzisiaj rozmawialiśmy, o którym poświęcamy tak dużo czasu pewnie słusznie, które wzbudzają takie kontrowersje to znaczy co jest nam na rękach ja się modna, ale z drugiej strony, bo negocjuje komisja Europejska nie członkowskie kraje komisja Europejska oczywiście ma pełne prawo do tego, żeby negocjować, dlatego że zgodziliśmy się w traktacie lizbońskim ABT pełni potencji przekazać komisji w zakresie międzynarodowych umów handlowych, aby był negocjował z naszymi komisja Europejska nie poszerza swojego mandatu to nie dokonuje rozszerzającej interpretacji robi to co do niej należy, choć rzeczywiście wymaga także tego, aby pozostawić wolną rękę w obszarze mandatu, więc tutaj jest wszystko w porządku z punktu widzenia naszych polskich interesów nowoczesne zapis dotyczący tego mechanizmu rozstrzygania sporów jest w naszym interesie my mamy umowy handlowej czy z początków naszej transformacji lat dziewięćdziesiątych, kiedy żona mi też zostałam mimo tak, aby amerykańscy inwestorzy w tamtych latach nie mają zbyt wiele zaufania do sposobu funkcjonowania nas naszego systemu sprawiedliwości wymagali od tego, aby to duża amerykańskie inwestycje, które rozpoczynały polską transformację były chronione wedle takich zapisów, które w tych bilateralnych dwustronnych umowach inwestycyjnych się znajdują, więc dla nas dobrze skonstruowany nowych mechanik mechanizm, a jest jest taki, który pozwala zapewnić niezależność arbitrów pozwala na Greków z arbitrażu w przypadku niekorzystnego wyroku to byłby postęp w stosunku do do tego co mamy Polska jest stosunkowo bezpieczna ośmieli się dobrze by tam 17 takich spraw z tego tylko tak naprawdę 2 przegraliśmy, więc to jest w naszym interesie, aby ta umowa handlowa się wydarzyło, jeżeli będzie w niej jest jest, że pomógł nowoczesny no właśnie rannym niech pan odbiera to co dzieje się w przestrzeni publicznej w sprawie tejże umowy w ościennych kim spoczywa odpowiedzialność za prowadzenie tej otwartej dyskusji wyjaśnia nam wszystkim czym będzie to umowa i być może do KNF minimalizowanie naszych obaw, które się pojawiają możesz się pojawiają, a ze względu na brak wiedzy i t d. musimy przy tym pamiętać i wiedzieć o tym, że ta umowa podobnie jak umowa tras specyficzne, którą Amerykanie negocjują w tej chwili są bliżej zakończenia z grupą państ w Azji Pacyfiku południowego i Północnego to jest umowa, która po części przypomina stare umowy handlowe, ale tak naprawdę jest to umowa geopolityczna gra ekonomiczna par excellence to jest zupełnie nowy typ umowy, który jest szalenie ważny, bo on tak naprawdę będzie załatwia problem czy może zatem promowany będzie stanowił pewien element czy instrument zarządzania globalizacją tak, czyli tego wszystkiego co dzieje się ze śnieżnej bieli się to to brzmi strasznie no ale prawda jest taka, że to co obserwujemy w ostatnich pewnie 20 latach to wielkie dzięki postępowi także technologicznemu tak wielkie nowe przestrzenie gospodarczy ponadgraniczne z przepływami kapitału z przepustem przepływami wiedzy z przepływami praw to oznacza, że jest zupełnie innym krajobrazie gospodarczym i inaczej wyglądają dziś umowy handlowej związki handlowe inaczej wyglądają łańcuchy dostaw produkcji mamom poczucia, że taka malutka Polska w tym wszystkim ma jakiekolwiek znaczenie ten nasz interes sądzę Rus i jest bliski mu po drodze z całą umową lub przede wszystkim jest także to po pierwsze, Europa nie ma innego narzędzia niż tego typu umowa polityczna ekonomiczna do zarządzania globalizacja biorąc pod uwagę strukturalne trendy, jakie mamy w Europie zarówno demograficzne jak pod względem konkurencyjności to wszystko dobrze nam nie wróży w sytuacji, kiedy inni rosną bardzo gwałtownie o tym, wielokrotnie rozmawialiśmy z drugiej strony dla Polski w PRL to umowa ma szansę być katalizatorem globalizacji polskich przedsiębiorstw umiędzynarodowienia tak oczywiście nie jesteśmy w stanie nie jesteśmy w stanie do końca wyliczyć korzyści ekonomicznych to zawsze troszkę spekulacja, bo nie wiemy jak zachowają się inwestorzy nie wiem jak zachowa się kapitał jak osie będzie alokowana na ile polscy przedsiębiorcy Bień vel będą mieli apetytu i gdzie aby odciążać PiS już bowiem z mniej konkurencyjni będą inwestować tutaj będą inwestować tutaj tak, ale znów 15, jeżeli pamiętamy o tym jak wygląda nasz ekspert, że nasz model gospodarczy de facto zawieszony jest mówiąc brutalnie na eksporcie do Unii Europejskiej, a konkretnie do Niemiec dzięki temu nie należy do strefy euro, a zatem euro to dzieci lepiej może stanowić takie narzędzie czy Platformy dźwignie umiędzynarodowienie się poza tym kraju bas Europejskiej i ostatnia rzecz niezmiernie ważna nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy ekonomicznymi go okoliczny wymiarem Kiki lepiej, bo z 1 strony mówimy o tym, że mamy szansę na wzmocnienie naszej pozycji ekonomicznej zakotwiczenie się bardziej Case w strukturze makroekonomicznej Zachodu, a z drugiej strony to także będzie zwiększało nasze bezpieczeństwo narodowe dzięki głębszemu powiązaniu zakotwiczenia we wspólnocie transatlantyckiej także dzięki obecności amerykańskich inwestorów w Polsce o tym, także warto pamiętać wtedy zdaniem bardziej aerodynamiczny, w jakich są na tej ziemi, ale o tym powinni powiedzieć na mecz nasi politycy poczynając od prezydenta i prezydenta elekta zaczynając, którzy niewiele w kampanii na ten temat mówi aż po rządzącą koalicję jej szansą dla ministrów tę ideę przyszłą elitę przyszło nam bardzo dziękuję za spotkanie pan Krzysztof Blusz prezes fundacji demos Europa dziękuję bardzo gdzie spływać informacje w radiu TOK FM już teraz trzynastej informacje, a po informacjach Jakub Janiszewski program połączenia także bardzo dziękuję Maciej Głogowski do usłyszenia raport go Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA