REKLAMA

Co zawiera przyjęty przez rząd projekt ustawy Prawo o zgromadzeniach?

Połączenie
Data emisji:
2015-06-11 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
10:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie Olsztyn Igor 136 Jakub Janiszewski przy mikrofonie proszę państwa na profilu Adama Bodnara z narażeniem na takiej oto wpis trudno mi uwierzyć w to co czytam, ale dziś rada ministrów przyjęła projekt prawa o zgromadzeniach, które w pełni realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego standardu Europejskiego Trybunału praw człowieka postulaty Rzecznika Praw Obywatelskich Helsińskiej fundacji praw człowieka i innych organizacji pozarządowych tyle lat starań tyle Rozwiń » orzeczeń tyleż wystąpień teraz warto trzymać kciuki, aby posłowie tego nie popsuli w skrócie będą regulowane zgromadzenia spontaniczne będzie także porządny sądowy tryb odwoławczy od zakazu zgromadzeń uproszczony tryb organizowania zgromadzeń stacjonarnych tutaj dalej są podziękowania dla zespołu, a także do Michała chwast, który ze mną jest studio z Helsińskiej fundacji praw człowieka, że na obrazie dobrym w nieco takiego się stało z tym projektem rząd zmaga się tak otworzono wszystkie postulaty gmin wcześniej pojazd chcieli słyszeć nasi mocodawcy to jest bardzo ciekawe i w sumie jest to pewna nie wiadomo ani się wydaje w tej chwili ten projekt pojawił się tor jak Królik z kapelusza, ponieważ poprzednia wersja projektu z marca NATO Niemcy nie był dobry projekt nie był dobry projekt z punktu widzenia realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego głośnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z września 2014 roku dużo podmiotów zgłosiło bardzo wiele krytycznych uwag m. in. właśnie rada legislacyjna przy prezesie rady rady ministrów i inne związki zawodowe czy też Helsińska Fundacja praw człowieka oraz inne organizacje społeczne natomiast do pewnego czasu ministerstwo administracji cyfryzacji na to uwagi było głuche na te uwagi odbijało ich w sumie w kolejną wersję projektu powielały te założenia pierwotne już z marca 2015 roku natomiast nagle na radzie ministrów pojawił się zupełnie inne projekty niż ten, który był wcześniej procedowane w no ja rozumiem, że to zaskoczenie, które spotkało się wszystkich zainteresowanych tym projektem jest na nieznanego ojca nie wiadomo, kto tutaj tak sprawnie zadziałał, ale można się cieszyć, że jest to nazwa zespołu więcej o tym co tutaj już hasło zostało wspomnienie wspomniane czyli jakie tutaj się znalazł zapisy, które nie można się było doczekać poprzedni, który nie pragną przede wszystkim takie 2 zasadnicze sprawy od tych wielu lat był problem z 2 kwestiami przede wszystkim z problemami z problem tzw. zgromadzeń spontanicznych, czyli mówiąc w pewnym uproszczeniu nasza ustawa przewidywała pewien tryb zgłaszania ze zgromadzenia wszelkie inne zgromadzenia takie, które w tym trybie nie były organizowane mogą być traktowane przez władze publiczne poczty jako nielegalne zbiegowiska bądź to przewodniczący takich zgromadzeń odpowiada na podstawie przepisów kodeksu wykroczeń, choć zdarzało się, że uczestnicy odpowiadali za zajęcie pasa ruchu drogowego także różnego rodzaju sankcje o charakterze wykończeniowym spotykały osoby uczestniczące w takich zgromadzeniach, które nie były zgłaszane organom gminy może wyjaśnijmy, że zgromadzenia spontaniczne znaczka to co się wydarzyło po z Pałacem Prezydenckim w Warszawie tak w stanąć kiedyś rozbił znalazłem kwiecień 2010 krakowskie Przedmieście to było typowe zgromadzenie spontaniczne tak samo protesty po ratyfikacji umowy Acta, a w 2000 bodajże dwunastym roku to miało miejsce, czyli takie wydarzenia, które generalnie nie są możliwe do London do przewidzenia, a jednak społeczeństwo chce taki sposób na nie reagować w sposób nagły, a spełnienie tego, że mogłem zgłoszenia zgromadzenia, który jest prawem wymogi dotyczące życia grozy już kilka dni wcześniej obecnie jest to one 3 dni robocze wcześniej na to taką reakcję uczniów będzie aktualna na ten problem społeczny prawda, więc były różnego rodzaju problemy z decyzji tego rodzaju zgromadzeniach projekt ustawy, który przyjęła rada ministrów ten problem rozwija nie odpuszcza w sposób wyraźny możliwość organizacji takich, a na zgromadzeniu spontanicznym w końcu jednak kwestia druga kwestia tego przy państwa problemy z braku efektywnej kontroli nad decyzjami organów gminy, które zakazywały zgromadzenia publicznych, gdyż nazywa ten sądowy tryb odwoławczy co to jest jeszcze troszkę inna kwestia, ponieważ ustawa obecnie obowiązująca, która została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny i jej przepisy uniemożliwiały w niektórych sytuacjach nawet rozpoznanie odwołania przez wojewodę, czyli przestano organy niesądowe, ale będąc organem administracji wyższego szczebla wobec organu gminy w terminie było tak ukształtowane, że nie było gwarancji, że wojewoda rozpatrzy odwołanie przed planowaną datą zgromadzenia chińskie władze praw człowieka postulowała, aby to procedura trochę zmienić, aby zrezygnować z 2 do wojewody RAŚ bezpośredniego odwołania do sądu, ponieważ w naszej ocenie zarówno z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego jak i z orzecznictwa Europejskiego Trybunału praw człowieka wynikało to, że sąd powinien przed datą zgromadzenia orzekać w przedmiocie dopuszczalności bądź dopuszczalności zgromadzenia publicznego i co bardzo ciekawe właśnie ten ostatni projekt, który został przyjęty przez radę ministrów te nasze postulaty realizuje, jeżeli można, by jeszcze zastanowić nad tym co oznacza dokładnie uproszczony tryb organizowania zgromadzeń stacjonarnych, bo to jest hasło, które w tutaj wpada im tak jest dodał ta nowa ustawa przewiduje dodanie 3 tryby deptaki podstawowym, a tylko uproszczony oraz tryb spontaniczny tak ten tryb uproszczony różni się tym od trybu tego podstawowego, że takie zgromadzenia Anny nie powinno powodować utrudnień dla ruchu drogowego i będzie mogło być zgłaszane nie później niż 2 dni przed planowaną jego datą jego odbycia się tak w przypadku zgromadzenie tych z takich no bez normalnych to jest 6 dni w końcu oczywiście do trybu uproszczone zakłada się możliwość szybszej reakcji na naukę na bieżące problemy społeczne właśnie w tej formie z tym, że oczywiście nie można ingerować to jest ruch drogowy i powodować zmiany organizacji co jest ciekawe właśnie tutaj każdy dostał jakiś prezent, bo na stronie Panoptykon czytam, że rada ministrów przyjęła wczoraj projekt nowego prawa o zgromadzeniach na ostatnim etapie prac znikną z niego krytykowany przez nas pomysł dotyczący możliwości anonimowego udziału w marszach czy rozumiem z zasłoniętą twarzą Andrzej Korpak to jest to sztuczka Tuska i czat ostracyzm finansować jest projekt prezydencki sprzed ponad roku prezydent chciał w ogóle zakazać uczestnictwa, a on w zgromadzeniach w sposób anonimowy natomiast ten projekt nie wyszedł nigdy poza prace komisji w tym projekcie ustawy o rządowym w pierwotnej wersji ma możliwość przewidzenia przez organizatora takiej my w inny złożonej deklaracji także nie wzięła udział osób zamaskowanym dokładnie nie przewiduje udział osób zamaskowanych na przepis ten można powiedzieć było mówić bez pozbawia jakiejkolwiek skuteczności sankcji na gorąco z tego wynikało, że on nie przewidywało, że skoro i tak takie osoby zamaskowane mogły wziąć w tym udziału ojców żon stał całkiem słusznie skreślono, bo system prawa jednak nie powinny być przepisów, które nas są puste to jest nie mają żadnej treści normatywnej, a co się w ogóle, gdzie jestem organizatorem zgromadzenia w tym projekcie, który teraz mówimy, bo w 2 wcześniej to była taka postać, która właściwie poszło z wielką odpowiedzialność za to co nam dane w wydarzeniu możesz przytrafić uczestnikom właściwie można go było, że to wręcz część odpowiedzialności, której ta odpowiedzialność nie zmienia się jakoś znacząco w porównaniu z tym co ma w obecnej ustawie, bo też Trybunał Konstytucyjny tę odpowiedzialność nie zakwestionował ich dalszym ciągu organizator zgromadzenia bądź też przewodniczący zgromadzenia każda osoba, która przewodniczy temu zgromadzeniu no ponosi pełną odpowiedzialność za za to co się dzieje mam prawo do rozwiązania zgromadzenia ma prawo do egzekwowania reguł uczestników pewnych zachowań innych odpowiada za zgodny z prawem w ogóle przebieg tego zgromadzenia ponosił odpowiedzialność typu wykroczeń owego za naruszenie tych swoich obowiązków wynika z ustawy także jak powiedział, że tutaj w tym zakresie się niewiele zmieniam, bo też te przepisy tak, by zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny za zgodne z konstytucją, w czym można sądzić, że jeżeli rzeczywiście ten projekt nie zostanie w toku prac dalszych popsuty to będzie to duży sukces pewnie ministra Halickiego głównie od wyższych ministerstwo administracji cyfryzacji ten projekt postawą tak to jest ułomny, jeżeli ten kolejny zostanie popsuty wtoku procesu legislacyjnego to oczywiście będzie to duży sukces no bo to będzie naprawdę ustawa w dużej mierze tym kilka uwag oczywiście pod wodą pod adres można można mieć, ale co jak i uwag np. tego rodzaju uwagi, że w ten podstawowy tryb organizacji zgromadzeń w dalszym ciągu realne zakłada, że zgromadzeń należy zgłosić na nie później zaś 6 dni tymczasem Trybunał Konstytucyjny wskazał, że 3 dni robocze to już było za długo, bo to było ustanowi dla wygody władzy ani urzeczywistnia wolności zgromadzeń można mieć wątpliwości czy ten tryb czy ten termin nie jest nie jest za długi wydaje się, że termin można byłoby 120 jeszcze krócej np. na 4 dni zwolnienie nie byłoby takich przeszkód moim zdaniem to można oczywiście są do zgromadzeń spontanicznych tryb uproszczony jest taki sposób to tutaj nagraliśmy wyrok, a Trybunału Konstytucyjnego jest też kwestia zgromadzenie pokrywający się tak MF Trybunał Konstytucyjny generalnie stwierdził, że jest dopuszczalne, żeby można było rozgraniczyć tego rodzaju zgromadzenia i zakazać zgromadzenia, jeżeli jest jakaś jakiś konflikt między uczestnikami zgromadzeń zakazać zgromadzenia zgłoszonego później na w naszej ocenie jednak to jest niezgodne z wolnością zgromadzeń tak również uważam w Nysie komisja wenecka oraz bezpieczeństwa w pracy z Europy także kwestia kontrowersyjna, ale być może zostanie ona usunięta w toku prac sejmowych dziękuję bardzo Michał Szwast z Helsińskiej fundacji praw człowieka był ze mną studiują 1316 złych informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA