REKLAMA

Koło historii: Czy Żydzi pochodzą od Chazarów? O teorii, która staje się częścią dyskursu antysemickiego prof. Jolanta Żyndul

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2015-06-14 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
32:14 min.
Udostępnij:

Według jednej z teorii Żydzi pochodzą od Chazarów żyjących we wczesnym średniowieczu na terenach dzisiejszej Gruzji. Ile w tej koncepcji prawdy? Czemu współcześnie wywołuje ona liczne kontrowersje wśród historyków, socjologów i genetyków?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
koło historii w radiu TOK FM 4 minuty po godzinie ósmej rano słuchamy Radia TOK FM w niedzielę 14 czerwca zgodnie z zapowiedzią w naszym studiu pani prof. Jolanta Żyndul muzeum historii Żydów polskich Polin dzień dobry dzień dobry, a na dzień dobry państwu chciałem zapytać w najprostszy z możliwych sposobów o coś co chyba nie jest prosty, a ludzie mówili Echo przeszłości, ale też trochę o teraźniejszości a, a mianowicie czy Żydzi pochodzą od Chazarów jak one takie Rozwiń » pytanie tak pytanie jest w bardzo trudne zadanie proste w 2 nad naw rot powiedzenia to go przed prześledzić jak odpowiedź NATO NATO pytanie mam nadzieję, że będą mogli wszyscy, którzy przyjdą do muzeum historii Żydów polskich w środy na wykład profesora stąd afera, ale ja zacznę może od tej całej historii tak w kim są cha Zara wiejską się pojawiają nagle w historii Żydów w Polsce hazard owies kont mamy nagle taki wysyp nowej retoryki antysemickiej w Polsce Otóż taka historia hazard ska jest historią w otoczoną całą masą legend hipotez historią też fałszerst w źródeł i ona przeżyła w swojej historii bardzo zmienne koleje dzisiaj to nawet archikatedry tory należą do takiego Imaginarium antysemickiego, ale inne, ale tak być solidarnym Imaginarium antysemickie to chyba powinniśmy powiedzieć dzięki nim słuchaczami słuchaczką spróbować zająć się cha za nami tak jak, zostawiając na chwilę za parę minut, a tys antysemickiej Imaginarium, które jest nieskończone i już tak znaliśmy przed wejściem na peronach zmieniała na naszych oczach, a co wiemy nad innym co wiemy na pewno jeśli chodzi o hazardową nie wiem po premierze tak niewiele Gemma Chan zaraz je było to generalnie państwo, które powstało we wczesnym średniowieczu wszyscy w wieku gdzieś na obszarze między morzem czarnym morzem Kaspijskim owiec tereny w Gruzji jest Azerbejdżan dzisiaj to są te rejony i rozprzestrzeniła się na, a następnie na północ, zajmując terenom tak można powiedzieć Południowej później po Południowej Rosji upadło prawdopodobnie dziesiątym wieku 1 w teorii głosi, że została w kajdanach i Michał Zaleski został pokonany przez księcia pruskiego z 900 pięćdziesiątym szóstym roku inne to jeszcze przesuwają dalej, jakby istnienie państwa azerskiego to było takie państwo dziś puste stadiony między właśnie między tą Europą wschodnią, a między Słowianami na bis sankcją, a między islamem, a ty Żydzi myślą o tym, że mieli swoje państwo takich bazarów czy czy też raczej tak, kiedy tak czy osoby zachowały się takiej wzmianki o tym i w czyjej historia parafii teraz dalej jest w źródłach pojawia się informacja, że w różnym wieku król hazardu sprzyjał judaizm ze zdziwieniem w pana oczach wiele osób tendencja raczej w tamtych czasach była inna tak i to jest piękna też historia na temat właśnie przyjęcia przez huzarów judaizmu król hazardu ów to na ten temat istny powstała taka średniowieczna trasa roku zawarli przyznał sam się z żydowskiego autora z kręgów sefardyjskich tata historię opowiada o tym, że król wysłuchał przedstawicieli różnych światopoglądów różnych religii wysłuchał filozofa wysłuchało chrześcijanina i muzułmanina i również rabina zachwycił się i judaizmem i przyjął judaizm wraz z całą elitą tego państwa to Lotos słuchaczy Słowaczki już wiedzą co potwierdza się stara 1 dni trzeba być dość dobrym oratorem można zmieniać losy całych państ w Rango przekonuje Grażyna w jego przekonał też własną rękę ten opis ten 1 zł znajduje się w ty w tej księdza, który wspomina Marcus da, ale co wiemy o argumentach ruty w tej rozmowie tylko efekt jest jest, że jest to źródło dostępne to jest religia racjonalistyczne jakby to najlepsza można powiedzieć ze wszystkimi i te argumenty były też wykorzystywany później przez innego w takich wewnętrznych dysputach żydowskich to źródło było znane publikowane mamy wątpliwości co do jego prawdziwości, a przede wszystkim tej opowieści o przyjęciu przez hazard ów judaizmu i to jest dopiero za zdjęcie tej całej historii te bowiem następny etap miałby polegać tej historii Huzarski miał polegać na tym, że po upadku państwa harcerskiego Żydzi z tego co cha cha Azerowie tak Azerowie mniej niż rozprzestrzeni się na tereny słowiańskie i stać się zalążkiem Żydów aszkenazyjskich i tutaj jest to pytanie czy Żydzi pochodzą od Chazarów, jeżeli rzeczywiście państwo hanzeatyckie przyjęło judaizm i cicha Azerowie znaleźli się na terytorium Rzeczpospolitej no to wtedy możemy zadawać pytanie czy Żydzi aszkenazyjscy Żydzi polscy pochodzą od Chazarów, ale ktoś umieści w takim rozumieniu przynależności do narodu żydowskiego, która jest nam mimo wszystko genetyczną, tak więc tutaj były zdjęte, a 1 teoria mówiła o tym, że właśnie Żydzi nie są z chińskiego pochodzenia Żydzi są pochodzenia na Azji czy tureckiego McGee, że z tego rejonu pochodzą i np. Artur testem, który napisał 70 ME szóstym roku taką bardzo głośną książkę 13 oplem nie chciał w ten sposób pokazać, że cała retoryka antysemicką oparta na ideologii rasowej to niema żadnych postawą Żydzi nie są z mitami w ogóle nie pochodzą od Semitów więc, o czym jest umowa jak nie ma nie ma nie ma nie ma dyskusji z kolei badacze żydowscy byli też tacy, którzy poważnie teorią harcerską zajmowali np. izraelską Uros bliski wschód ukraiński Niewiem, kto jak go określić pochodzi z Ukrainy działał później w Izraelu w Palestynie przepraszam Abraham Holland napisał z kolei ich w swojej książce, że inne Żydzi, że państwo Chazan rzymskie było już wcześniej, jakby infiltrowane przez imigrantów żydowskich i tak naprawdę to państwo hazard jest państwem właśnie żydowskim i ten niewielki tylko dodatek w postaci miejscowych plemion hazard ski ich tam się znalazł w związku z tym można mówić o tym, że w średniowieczu istniało wielkie państwo Huzarskiego, które było państwem żydowskim i Żydzi mogą mieć jak dumni z tego, że mają taką przeszłością w tym średniowieczu, który jest traktowany jako wielkie ciemne wieki Czelej dzięki poniżenia żydowskiego, że jesteś Stalin taki aspekt, jakby pozytywny obraz, zanim przejdziemy do wątków antysemickich współczesności to zasada 1 rzecz przed czy myślenie o tym, że początkami i 1 tej rządów aż kanadyjski byli też zarabia 3 czy to była próba takiego oddzielenia się mentalnego od Żydów sefardyjskich czy to była próba znalezienia sobie tych korzeni tutaj na tej ziemi i jak pani sądzi no tutaj jak Duterte w tym te tropy, które któryś jak mówią one z różnych stron przychodziły jesteśmy cały czas na takim w obrębie pewnych przypuszczeń, jakby właśnie mówiłam wcześniej nawet fałszerst w w dodatków późniejszych i ich tak różne motywy stały za osobami, które próbowały wykorzystywać teorii zarazków np. teoria Chazar ska jest też wykorzystywana w dyskusjach na temat języka jidysz w PRL jest ten wielki nurt badań nad językiem jidysz, który mówi, że jest to język pochodzenia niemieckiego przeniesiono tutaj przez Żydów z Zachodu Żydów niemieckich, ale jest też inne norki właśnie wspomniany tutaj Abraham Polak uważa, że kiedyś jest językiem, który powstał na Krymie właśnie wśród tych Żydów w równych wśród tych Żydów z kazachskich inna ten bardzo silny taki można powiedzieć komponenty słowiański, który miał go pokazywać, że jak na plan podstawą języka i gdyż był jakiś dialekt języka słowiańskiego to też jest bardzo w tej chwili teoria na dyskutowane w świecie naukowym to interesujący już zupełnie z dystansu patrząc na tego typu debaty to jak to wygląda czy w języku faktycznie nie mamy tych stałych dowodów pochodzenie poszczególnych naz w pochodzenia obrazów z sposób w jaki język zbudowany to nie powinnam rozstrzygać zero-jedynkowy tak to jest język, który był kształtowanym w kulturze niemieckiej z naleciałościami słowiańskimi, ale to, dlatego że z Zachodu na wschód nastąpił jakiś ruch i na koniec krótka nota terytorialnego słowiańskiego pochodzenia języka jidysz jest o wiele słabiej reprezentowana przez jej, gdyż testów, ale oni też mają swoje swoje jak racje prawne właśnie wskazują na taką słowiańską konstrukcję języka jidysz znaczy, że taki głęboki rdzeń języka na dwa -trzy zdania nie jest bardzo słowiański mnie nie przypomina szyk zdania niemieckiego te 3 wolne dni nie ma też tego takiego sztywnego porządku w zdaniu tak zależy tutaj są pewne plusy argumenty niestety nie ma żadnych znalezisk, które wynoszą od takich materialnych artefaktów, które wykopane np. parę lat temu, że część mógłby rozstrzygać w sposób jednoznaczny tak właśnie to widzisz ma ewidentnie element jakiegoś języka osmańskiego z wycieczką czy też nie ma takiego nie ciągną w kolejnej konferencji naukowej dysputy i przepadł, ale teoria już jest w bardzo duży ma w radzie, więc chyba już niemal nie ma szans na najgorsze Wisła pani profesor to coś do głowy takie pytanie, a czy wspólnoty Żydów gdzieś na Ukrainie na Ukrainie albo w Rosji n p . niech nie nieco się powoływać na IKE nad na takie tory jak ta rozporządzeniem od dziś państwo Huzarski no tutaj chodzi o Rosję to mamy bardzo duży problem zupełnie innego rodzaju, bo w Rosji od z lat sześćdziesiątych no tak można powiedzieć zaczęła rozwijać się inna teoria właśnie o hazard z kim pochodzenie Żydów, która mówiła o tym, że Chazana, że państwo kozackie żydowskie państwo zawładnęło terenami słowiańskimi zapanowała nad nimi ściągało Trybus z plemion słowiańskich zajmował się handlem niewolnikami ale jakby opanowało te plemiona słowiańskie, a do tego też jak i judaizm, który został zdominował państwo hazard z 2 jak pokazuje też ten wieczny problem świata z Żydami, że oni przybywają do obcych krajów przejmują władze jeszcze prześladują miejscową ludność i teraz to teoria, że dalej rozwija w ten sposób, że następnym aktem to jest rewolucja bolszewicka i znowu ci Żydzi, którzy przejmują władzę wśród obcych i jakby prześladują miejscowych po to, żeby rządzić światem to jest historia ich trochę o protokołach mędrców Syjonu to, że wszystko tutaj jak za dziękuję natomiast z czystego hanzeatyckiego w sej hazard i tory chcieli skorzystać skrajni w dziewiętnastym wieku to jest tak rano dojeżdżam w Polsce do dzisiaj istnieją też wspólnoty czy istnieje wspólnota karolińska w Warszawie bardzo niewielka grupa religijna, która się opiera przede wszystkim na na torze natomiast, jakby nie przyjęła Talmudu i późniejszych pism gwarant rabiniczne w w zęby ze strony żydowskiej jest innym czy tradycji żydowskiej jest mowa o tym, że karani to są ci Żydzi którzy, jakby utracili łączność jest głównym nurtem judaizmu starożytności już, jakby nie postępowali dalej nie przyjęli właśnie Talmudu mogą po prostu nie znali w PS wróćmy na chwilę do rozmowy do ciasta skrót informacji Radia TOK FM i na będziemy mogli za chwilę porozmawiać ani rozwijają każdy z muzeum historii Żydów polskich Polin jest z nami przypomina słuchaczom, że przypomnę, że na portalu Facebook profil Radia TOK FM państwa komentarze państwa pytania mogą się znaleźć tam też zamieściliśmy wstręt wstrętny antysemickie ogłoszenie, które znaleźliśmy na słupie to taki mini plakat jakby, który właśnie porusza kwestię, o którym mówiliśmy, że reprezentacja takiego poglądu czy w związku między rządami hazard Amica czy wręcz mówi się Tomasz Huzarski Żydach zamieściliśmy oczywiście jako coś co pokazuje w jaki jakiej formie może się wyrażać współczesne antysemityzmu jeśli państwo chcą rzucić okiem na to zdjęcie to również zaprasza na portalu Facebook aż do rozmowy powrócimy za chwilę postać informacji Radia TOK FM koło historii w radiu TOK FM 21 po godzinie ósmej rano słuchamy Radia TOK FM przypominam, że nasz gość jest pani prof. Jolanta Żyndul muzeum historii Żydów polskich Polin jeszcze raz dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państwu słabeuszy będąc na portalu Facebook na profilu Radia TOK FM zamieściliśmy wstrętne obrzydliwe plakat, który znaleźliśmy na na 1 z ulicy warszawskiej, gdzie mówisz o hazard i Żydach i w skrócie plakat głosi to realne i na portalu Facebook można obejrzeć plakat głosi torze straszliwe zagrożenie przed nami zaś z narzędzi i im właśnie poświęcam dzisiejsze wydanie programu koło historii w pierwszej części naszej rozmowy dowiedzieliśmy się, że my w jak dla pań zapowiedziała Imaginarium funkcjonuje coś tak jak i państwa Chazarów, który w największym skrócie spowodowało, że Żydzi, którzy nie byli etnicznymi Żydami tylko Słowianami, którzy przyjęli judaizm oni w jaki sposób ustalenia czy w tej wersji rosyjskiej opanowali tak dużą część tamtych terytoriów i oni są na tyle niebezpiecznie, że oni są właśnie tacy trochę nad ruchem możemy być takimi grzybami tak, ale jak rozumiem poza poza tym, o czym pani rozmowy jeszcze wiele innych wątków jest oka na linach mówiliśmy zakończy się pierwszą część naszych naszej rozmowy tak zaczęliśmy mówić o kraj ma o tym, że Abraham Chemikowi 319 wieku próbował ale jakby tę wspólnotę ukraińską właśnie powiązać z państwem Huzarski co miałoby jak zerwać łączność z taką okresową tak genetyczną i z karabinami na, a Żydami Żydzi byli 19 wieku coraz częściej postrzegani jako właśnie odrębna rasa na taras zagrażająca Karaimi podjęli pewien intelektualny wysiłek, żeby się od tej tradycji z żydowską ukraińskiej odseparować dzisiaj na następna można powiedzieć rozwija się następna odsłona teorii kazachskiej mianowicie użycie teorii azerskiej rannych w kontekście konfliktu palestyńskiego izraelskiego inny MSZ coraz większe zdziwienie w Monachium w oczach służące za chwilę się pewnym portalu dziwią że, gdy niektóre także żal, że antysemityzm albo myślenie w kategorii właśnie podział na nacje języki i t d. tak dalej żyć szybko zmienia to takie grunty w minimalnej jak z dnia pani prof. Bauer był bardziej faktu graficznej jak niewiele wiemy pani o sobie, że zdanie, które po wywiadzie powiedział, że nie wiemy taka, a jak niewiele wiemy co wcale nie przeszkadza temu, żeby mnożyły się teraz proszę wrócić do wręcz przeciwnie innych wiemy tym łatwiej budować te fachowe teorie o tym, że i jeżeli należy GE europejscy Żydzi aszkenazyjscy, którzy stanowią nową olbrzymią większość społeczności żydowskiej na świecie nie są żydowskiego pochodzenia semickiego pochodzenia, jeżeli nie mają tej łączności jak w przez pokolenia ze starożytną ludnością Palestyny Izraela to w takim razie współcześni Żydzi nie mają też prawa żądać, żeby uznano ich prawo do ziemi Izraela, bo nie są potomkami tych Żydów, którzy mieszkali tam w starożytności jest jakby to jest argument również anty syjonistyczne w propagandzie arabskich ich tak bowiem, korzystając z tej z tej logiki powinni pojechać do Gruzji czy Armenii, gdzie sam nie dlatego między morzem czarnym, a między morzem Kaspijskim i powiedzieć wróciliśmy tam mówi się w tym w w kontekście tych z kolei rozważań mówi się o tym, że za rok 2 Żydzi sefardyjscy Żydzi wschodniej, czyli rządzić ci pochodzący z krajów UE mieszkających na na bliskim Wschodzie, że to to, że to są potomkowie no tych Żydów dziś i z Izraela starożytnych Izraelczyków, ale też w międzyczasie powstała teoria, która mówiła o tym, że również Żydzi sefardyjscy nie pochodzą one nie są powiązani z wystąpieniem izraelskim, więc właściwie w historii pojawił się już wszystkie wersje jeszcze ostatnio on do tej dyskusji dołożyli się genetycy, ponieważ prowadzone są również szczególnie w stanach Zjednoczonych badania nad genotyp Pm żydowskim w tym 12 i zasady i ścieków i aszkenazyjczyków różne małe też takie grupy żydowskiej mieszkającej nie wiem w Afryce oddzielone w jaki sposób tego głównego pnia bada się na ile one mają wspólne pochodzenie ana ile też istnieje tam jakaś domieszka genów w miejscowych tak i w Tychach badania na temat Żydów aszkenazyjskich nowy z reguły mieliśmy taki wynik ja nie jestem genetyki nie wyjaśni państwu kwestii cha cha prototypów i t d . ale na nie tyle co mogę powiedzieć, że jak ten złom ludności i aszkenazyjskich ma to wspólne ten wspólny genotyp gdzieś, który łączy wszystkich Żydów i jakaś domieszka miejscowych genów również występuje, ale ona jest niewielka natomiast ostatnio też pojawił się w stanach badania, które wskazują właśnie na istotną domieszkę azjatycką i Chazarowie Azerowie tak znowu powrót do teorii Chazar ski nastąpił w Gibach, gdzie byłem i to od strony genetyką też to historia końca zaczęłam się argumenty, że to musimy genetyków to jest o tyle ciekawe, że kiedy, kiedy myślę o takich teoriach to one mają zawsze 2 wymiary z 1 strony mogą służyć komuś do podsycania właśnie na nienawiści wobec jakiegoś narodu, ale to jest o tyle dziwne, że w ramach tej teorii ten naród się zaczyna zmieniać tłumaczy to nie jest jednoznaczne tam tak dlatego Szlomo Sand dosyć kontrowersyjny bardzo kontrowersyjny izraelski izraelską francuski badacz, który napisał w Polsce też wydaną książkę jak wynaleziono naród żydowski ważne też na to odjechał Zaleską jest powołuje jej właśnie pokazuje, że na jak opisuje bardzo dokładnie te meandry tej teorii jednoznacznie oni z jednoznacznym zwolennikiem właśnie tam licha Zalewskiej, że Żydzi z zdominowali państwo hazard i że to było państwo hazard to też coś dzisiaj równie to jest dzisiaj również wykorzystywane w dyskusjach wewnątrz żydowskich w Izraelu natomiast to co dla nas jest chyba najważniejsze to co mnie tak uderzyło, kiedy pierwszy raz zobaczyłam w internecie właśnie wtedy w różne odsłony w jaki sposób w Polsce traktuje się doc. Chazan niską to jest przede wszystkim to może okazuje się w tej chwili te to słowo Chazan żywy obraz hazard określenie bazarze jest taki eufemizm, żeby nie pisać o Żydach bardzo często właśnie, by mówić np. o hazard takich pieniądzach, ale to droga na zwolnieniu z ludźmi pasywnymi antysemityzm są ci są Th Zaleski pieniądze, które gdzieś tu w Polsce odgrywają rolę i właśnie od tych hazard i Żydach, o których pan tu wspomniał to jest bezpośredni wpły w antysemityzmu rosyjskiego to jest przeniesienie całkowite właśnie tych teorii, o których mówiłam wcześniej o nas bardzo silnie rozwijały w latach siedemdziesiątych osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych i na Ukrainie i na dwudziestego wieku tak tak, a cóż za ciekawy obraz perspektywy kogoś, kto myśli nauczyciela w związku Radzieckim w ich umysłami obywateli włada propaganda niepodzielnie, a tu okazuje się, że tak, ale mówimy już w latach sześćdziesiątych, czyli o tym, zwrocie też w polityce dużym zwrocie w polityce z Stanów zjednoczonych wobec Żydów i właściwie takim przy formułowaniu tak tego nastąpiło takie całkowite przeformułowanie w stosunku do Żydów oczywiście już można mówić wcześniej to przecież i procesy lekarzy 50 trzecim roku, który pokazywał właśnie już takie przejmowanie przez państwo przez związek radziecki retoryki antysemickiej i on został później, jakby wzmacniany wzmacniany aż do sześćdziesiątego siódmego roku do tego otwartego wystąpienia przeciwko państwu izraelskiemu i w Rosji te nurty antysemickie były coraz silniejsze związku Radzieckim, a później w Rosji również Legia była retoryka mówiono po prostu państwo o pseudonimie mówiono, a chcą, żeby społeczeństwo rozumiało to jako jakoś warstewka ekspresjonizmu tak, ale nie nie padło chyba nikt w łonie ale, ale też mówiono przecież w tej oficjalnej propagandzie też, że o niemym czystkach lat trzydziestych po tym, kiedy przecież bardzo wielu komunistów żydowskiego pochodzenia zginęło po rozstrzelaniu pisarzy żydowskich mówiono o tym, takim niebezpiecznym składzie żydowskiego komunizmu, czyli w tym takim kosmopolityzm mnie żydowskim, który był zaszczepiony dlatego rosyjskiego jakby, ale czy w tym alfabecie oficjalnego antysemity antysemityzm czy tam jest miejsce na hazard to znaczy jak rozumiem większa część ludzi, słysząc właśnie o Rosjanie imię racjonalizmu źle pojętymi tak dalej nie miał namyśli Chazarów rozmiarze chodzi po prostu Żydów także obrażał tak tak tak obywatel, więc można powiedzieć, że ten nurt, bo on się rozwijał początkowo bardziej podskórnie w ale dzisiaj zdobywała z list jest bardzo popularna o wiele popularniejszy niż w Polsce i niż my możemy sobie to wyobrazić, gdy tego typu stron w Rosji czy na Ukrainie, a nawet takich jak za publikację w poważnej literaturze naukowej jest bardzo wiele jest to jest coś co co przychodzi z Rosji w tej chwili co jest przejmowane przez pewne środowiska no i trafia w Polsce tutaj jakby na Boga na podatny na podatny grunt to mąż pani jakoś mi może nie wprost, ale uczy inspiruje to władze federacji rosyjskiej brak uszczelnienia oczywiście nie nie nie sądzenie na pewno nie Norberta, dlatego że w szóstym w dziewiętnastym wieku nadszedł do części były po pogrom żydowski mówi się do dzisiaj, że to jednak była też się do nieba inspirowany to było to dopuszczalne przez władze władzom jak każda władza zresztą, ale dni traktowana tak takiej korekty może to oczko odkręcić prawda, że był ze społeczeństwa sfrustrowanego uszach uszła nienawiść w tyle samo pytanie dzisiaj już w historiografii tamta teoria Max im też co bym powiedziała coraz mniej zwolenników szczególnie jak po doświadczeniach 1905 roku, kiedy cara z jakby przestraszył się skalą tych oddolnych ruchów i wtedy każdy rodzaj jak i ideologii, która mogłaby takie nastroje wywoływać i później prowadzić dom właśnie takiej zbiorowej przemocy ona była w jaki sposób przez przez władze temperować ona o jak mój tata teza o takiej bardzo głębokiej inspiracji osad z pogromów ona jakby historiografii nieco odpływa w tej chwili stale się czy państwowe muzeum historii Żydów polskich miast albo w ogóle, w czym w gronie ludzi, którzy zajmują się chociażby czymś takim jak antysemityzm czy czasy współczesne są postrzegane liczba osób ścigają takie rozmawiają o tym, czasy współczesnej takie wydarzenia kluczowy dla sił w Polskiej historii jako takie, które sprzyjają albo nie sprzyjają narastaniu fali antysemityzmu albo też nie uczył nas chociażby w kampanię prezydencką tak, kiedy okazało się, że pochodzenie żony kandydata może być przedmiotem tam rozmowy tak jak i wg pani to było zaskakujące czy nie w odczuciu to było w klasie taka klasyczna baśń historia, kiedy od pokazuje się pochodzenie mówi się to może być problemu obciążenie gmin właśnie w tej dyskusji, która była w kampanii wyborczej wydaje się, że to było takie wskazanie nieprzypadkowe to znaczy, że jego użyto w po raz kolejny w Polsce argumentu pochodzenia czy argument o żydowskiego jakiegoś z tego z tego obszaru pochodzącego i to niestety w Polskiej historii jest bardzo częste jak ja przypomnę, że wybory Narutowicza i cała historia związana z zabójstwem Narutowicza jest właśnie nabór była skutkiem takiego użycia argumentu jest z historii żydowskiej tak z tego jestem już tego argumentu, że z dziedziny stosunków polsko-żydowskich, żeby wywołać pewien rodzaj nastroju społecznego przecież przy wyborach Narutowicza w ogóle nie chodziło o Żydów dla mnie nie ma nic nie było związane z Żydami, a nie mniej lub pochodzenia żydowskiego nie miała nic nie wiem kontaktów nie mniej nie wchodzi w sojusze n p . z posłami żydowskimi, a tak został wykreowany denne ten problem, żeby po prostu podnieść nastroje społeczne media to zrobił to taki post man ówczesne media prasa ładnych oczywiście prasa miała to jej wielkie wielkie wpływy dzisiaj chyba ma mniejsze, ale wtedy było to jedyne medium razem należy dzisiaj nie posuwa się do tego typu MAK i kierowania tego typu nagonki w Gnienie nie mówiąc konkretnie o współczesnej Polsce natomiast nie wiem prasa w latach 60700 sześćdziesiątym ósmy roku na, jakby uczestniczyła przecież ten w tej nagonce również antysemicki, ale będzie to bardzo cieka w co pani mówiąc o przyczynach ewidentnie politycznego zabójstwa Narutowicza, czyli doszło do jakiegoś dziwnego nałożenia ceł na osobę, która i nie wiadomo jak widać jak przebiegał ten ciąg myślowy ten ciąg złych przebywał w ten sposób, że posłowie żydowscy zdobyli 2 to stosunkowo w porównaniu do wcześniejszego Sejmu dużą liczbę mandatów i ich głos był w tej puli głosów w zgromadzeniu Narodowym odgrywał pewną rolę, ale nie decydującą decydują jak ta walka o to kto zostanie prezydentem rozgrywała się między polską prawicą i polską lewicą i to i to polskie partie miały wpływ na to kto został wybrany tymczasem jak przedstawiono to w ten sposób, że właśnie posłowie żydowscy, głosując nieważność na kogo, ale w ogóle, głosując mieszają się do sprawy polskie, jakby zmieniają wynik w ich domów autobus ten zarzut to był ten straszny zarzut, który później znalazł odzwierciedlenie w akcie tzw . się na Piasta ze szkoły chyba jeszcze wszyscy państwo pamiętają rządy Chin na Piasta tzw. umowie na Lanckoroński, gdzie mówiono o tym, że Żydzi nie powinni decydować ważnych dla kraju kwestiach, czyli odsunięcie ich od głosowania przez parlament musimy kończyć naszą rozmowę, ale w dzień mogła pani prezes zaprosi słuchaczy słuchaczki na środowy wykład tak bardzo serdecznie chciałbym państwa zaprosić na wykład znanego i bardzo cenionego izraelskiego historyka prof. Uniwersytetu hebrajskiego wielkiego znawcy Żydów wschodnio historii Żydów wschodnioeuropejskich to zresztą sfera, którzy o godzinie osiemnastej w środę w muzeum historii Żydów polskich odpowie państwu na pytanie czy Żydzi pochodzą od Chazarów pani teraz Jolanta Żyndul muzeum historii Żydów polskich Polin dziękuję za dzisiejszą wizytę w dziękuję bardzo uznawszy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA