REKLAMA

Nie można twierdzić, że sprawa Andrzeja Seremeta nie dotyczy prokuratury - Edward Zalewski, przewodniczący Krajowej Rady Prokuratury

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2015-06-16 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:03 min.
Udostępnij:

Przewodniczący Krajowej Rady Prokuratury ma nadzieje, że wniosek o odwołanie Andrzeja Seremeta będzie przede wszystkim merytoryczny a nie polityczny.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM w poranku Radia TOK FM Edward Zalewski przewodniczący krajowej rady prokuratury w Chinach grę krajowa rada prokuratury ma ustawowy obowiązek opiniować w opiniować czy prokurator generalny powinien czy nie powinien te na w skrócie mówiąc nie prawniczym skrócie zastać na swoim stanowisku myślimy tez fortuny hobby formuła opinii no cóż formą opinii funkcjonuje w wielu dziedzinach naszego życia społeczno-politycznego w szałem go sprostować my będziemy Rozwiń » opiniować wniosek Prezesa Rady Ministrów, a więc będzie miała się odnosić merytorycznie do wniosku, iż do argumentów zawartych we wniosku trzeba tutaj wskazać na 1 bardzo ważny element tej naszej działalności, a mianowicie opiniujemy wniosek, który poprzedzony został nieprzyjęcie rocznego sprawozdania, a więc spodziewamy się chlewnia we wniosku tym znajdą się merytoryczne argumenty, które rada będzie będzie rozważać czy tez Fortune to nie jest fortunne krajowa rada prokuratury jest instytucją, która ma stać na straży niezależności prokuratury i to jest główna najważniejsza funkcja na tą funkcję w składa się wiele różnych działań i opiniowanie takiego wniosku jest właśnie ich składową tych działań, które chronią jak gdyby niezależność prokuratury to krajowa rada prokuratury opiniując taki wniosek stwierdza czy wniosek jest merytoryczny czy polityczny, gdyby miał być polityczny to obowiązkiem krajowej rady jest to jest sygnalizowanie czy sama opinia jest wystarczająca w mojej ocenie tak, bo to nie krajowa rada prokuratury na tym etapie kreuje czy chroni prokuratora generalnego krajowa rada prokuratury chroni niezależność prokuratorów tak, ale ceny system wydają się systemem dosyć bajkowym w idealnym świecie możliwym, a w niej danych MF z takim zużyje mniej podoba nam się to chyba jest po prostu tak, że decyzja o odwołaniu właśnie odwołanie prokuratora generalnego jest decyzją polityczną i tanio w tym nic złego w Polsce zużywa często są polityczne, żeby komuś dokuczyć prawda LTE w 100 stwierdzenie pewnego faktu naczynia może żądać, by z boku polityki wybiera z biomasy jest w tej sprawie udziału nie do końca się z panem zgodzę prokuratorzy są szczególnie uczuleni na ten zwrot polityczny, bo apolityczność jest wpisana w ustawach o apolityczność jest obowiązkiem wszystkich prokuratorów i prokuratorzy są naprawdę bardzo wyczuleni na polityczne próby sterowania prokuraturą oczywiście, jeżeli tak polityczny, a organ jak Sejm decyduje o odwołaniu no to trudno sobie wyobrazić 460 posłów będzie się kierować tylko i wyłącznie racjami merytorycznymi z pewnością ich decyzjach będzie ten dosyć duże nawet sądzę pierwiastek polityczny, ale to wcale nie znaczy, że krajowa rada prokuratury ma roztrząsać od tej strony ten to sytuacje my jesteśmy fachowcami i skupiać się będziemy tylko i wyłącznie na merytorycznej stronie tej sprawy, jeżeli muszę zastrzec, bo mówimy o czymś co jeszcze niema racji bytu wniosek nie został prawdopodobnie sformułowane z całą pewnością nie wpłynął jeszcze do krajowej rady prokuratury w GT wygodne dla pana sytuacja ma ono chciałby pan powiedzieć Lenovo znana nie ma o czym gadać w faktach, a w nie jest o czym bo to jest oczywiście tego typu dyskusje składają się powinny się składać na wielką dyskusję o roli prokuratury w państwie na wielką dyskusję o braku prokuratury w konstytucji na wielką dyskusję o tym jak i prokuratury potrzebujemy w demokratycznym państwie prawnym, więc taki dyskusja niestety nie dostrzegam, więc może przy tej okazji będziemy wskazywać właśnie na potrzebę apolityczności prokuratury na potrzebę tylko wyłącznie merytorycznej oceny dokonań prokuratora generalnego w Malechowie wobec prokuratury są informowane przez polityków publicystów tzw. zwykłych ludzi bardzo często stanowi takie taki oto uwagi, że jak działa opieszale są sprawy wezwania 35 Oleksy mnóstwo lat, że nie zanikła procedura aresztu wydobywczego, a bez współ udziału prokuratury nie było do aresztu wydobywczego, a te różnice zaliczani są leczone, żeby samego rana nie wszystkim humoru Alex umocnienie w tym momencie niezależność prokuratury jest umacnianie też tego co jest patologią i nieprawda Tumultu od razu stanowczo protestuje całkowicie z panem redaktorem zgadzam jest nie może już jest w ogóle niemożliwym, aby inaczej to ujmę na jakiej podstawie można twierdzić, że politycznie uzależniona od rządu kierowana przez polityka ministra sprawiedliwości prokuratura i będzie lepszą prokuraturom niż prokuratura niezależna kierująca się tylko i wyłącznie racjami merytorycznymi takie same błędy jak w ostatnim pięcioleciu następowały w pracy prokuratury wcześniej, a nawet śmiem twierdzić, że te błędy były gorsze proszę zauważyć od 5 lat powoli zanikały zarzuty o polityczne motywy działań prokuratorów mówi pan o areszcie wydobywczym na to proszę o przykłady w jaki to w sprawie w ciągu ostatnich paru lat prokurator zastosował areszt wydobywczy w jakiej Sandora wie, że niema to one stanowią już realizuje, kierując się racjami politycznymi a bo przecież taką oczywistą oczywistością jest, że prokurator to człowiek ma prawo do błędów piętnujemy te błędy wygrywają my te błędy naprawialiśmy te błędy, ale na nie twierdzimy, że politycznie uzależniony prokurator będzie sprawniejszy i lepszy być może będzie sprawniejszy w wykonywaniu politycznych poleceń swoich politycznych przełożonych chodzi o liczbę mnogą krowa zastosował naprawialiśmy, kto ma być tym my od tego naprawiamy, bo tak jak pan widzi rada prokuratury i niezależność nękających wyobrażam, że jako obywatel jako nie prokurator mogę po prostu taki jest ich ci mogę napisać list pełen tam dobrych rad i prokuratora prokuratury albo to moje uwagi przyjmie albo nie i tyle ich akcji Enei chciał grać jego pójść do ministra sprawiedliwości lub do premiera lub prezydenta lub dat prymasem, bo i tak zróbcie coś im prokuratorami, bo przewlekająca wszystkie śledztwa gospodarcze i ktoś dorobi, a takiego będę musiała prosić nie to zupełnie nie tak po pierwsze nie może być w demokratycznym państwie prawa jakiejkolwiek instytucji, która by stała ponad prawem, która by była kompletnie niekontrolowane taka jest istota demokracji, że jej w systemie wszelkie organy państwowe, gdzie znajdują swojego nadzorcy w związku z tym głęboko głęboko nieprawidłowością byłoby, gdyby prokuratura stała ponad prawem minie była kontrolowana przede wszystkim prokuratura kontrolowanej przez niezawisły sąd to jest jak gdyby pierwszy etap drugi etap to są mechanizmy wewnętrzne w prokuraturze, które powinny działać w postaci nadzoru służbowego w postaci decyzji przełożonych wizytacji okresowych ocen, toteż jest system, który ma wpływać na poprawienie jakości trzeci element to jest, bo to są właśnie media w prokuratura powinna być wyczulona na medialne sygnały, aczkolwiek nie zawsze i nie wszędzie, by nasi kierować tym co piszą media, bo bardzo często media zbyt powierzchownie oceniają nadzorować sprawy ale by też prokuratura nigdy nie powinna podchodzić lekceważąco do medialnych sygnałów i wreszcie po czwarte jest zachowany na niezależną prokuraturą jest zachowany pewien pełna kontrola organów politycznych, a wyrazem tejże kontroli jest właśnie to sprawozdanie to on jest obwarowane kilkoma warunkami oczywiście przyjęcia właśnie przyjęcie tego sprawozdania 1 z tych warunków jest też opinia krajowej rady w sytuacji, kiedy nieprzyjęcie sprawozdania rodzi wniosek do Sejmu o odwołanie prokuratora generalnego i w końcu jest Sejm, który odwołuje niezależnego prokuratora generalnego niebagatelną większością 23 to jest większość konstytucyjna bardzo poważna i to są wszystko to elementy, które powinny, jeżeli funkcjonują prawidłowo powinny stanowić tak i system kontroli nad niezależną prokuraturą, a pana nie zaniepokoiła trochę, że przyszłość Andrzeja Seremeta została postawiona pod znakiem zapytania wraz z wykrzyknikiem w momencie, w którym ujawniono ujawniono w internecie akta, z czym akurat prokurator generalny nie ma nic wspólnego z przez w po przed długie miesiące, a nawet latach w było tak nie więcej od tej nie płaciły tego pana Seremeta na rozprawie, która go szczerze mówiąc nie dotyczy to ta sprawa go jak też wybuchła sprawa tego pogrążyła tanieje premier w Chodzieży już nie przyjmie tego sprawozdania na nie można twierdzić, że ta sprawa nie dotyczy prokuratury, ponieważ ten na ogromny wyciek niespotykany nastąpił na skutek decyzji prokuratora o udostępnieniu akt forma sposób udostępnienia, bo to jest rozmowa na nas, kiedy indziej ale, ale z całą pewnością na lata ten przypadek powinien dla prokuratorów stanowić przestrogę, że wydawanie zarządzeń udostępnieniu akt 1 powinno być poprzedzone głębokim namysłem ja nie jestem zwolennikiem totalnego udostępnienia akt stronom oczywiście adwokaci będą bronić tej instytucji, twierdząc że poniekąd słusznie, że uczciwość procesu wymaga tego, żeby obydwie strony tak doznały nie da się z tym zgadzam, ale dalej na zawsze ładniejsze gole przez sąd radość z rządem, a od 1 lipca do urn, aby lawinowo więcej na trudno zawrzeć ugody jak nie zna dobrze sprawy argumentacja jest przy osiedlach przekonujące i nie co w ogół sprzyja większym lawinowo więcej w tej chwili tych u mamy ponad 50 % są prokuratury, gdzie konsensualne zakończenie postępowania przygotowawczego sięga 75 lat 80 % Grecja nie stan rzeczy będzie lawinowy wzrost, aczkolwiek powinien być powinien być wzrost, ale kończący poprzednią myśl i ja osobiście spodziewam się, że jeżeli taki wniosek pani premier sformułuje odwołanie prokuratora Seremeta to oczekuje we wniosku racji merytorycznych, bo tylko takimi racjami krajowa rada prokuratury będzie się zajmować dochodzimy do ciekawego prawniczego wątku, a więc czy wniosek, który jest następstwem nieprzyjęcia sprawozdania powinien się odnosić tylko i wyłącznie do tego sprawozdania sprawozdanie jest przypominam za rok ubiegły, a więc działalność prokuratury z roku ubiegłego czy też może się odnosić także do działań prokuratury w roku bieżącym z całą pewnością ta zbitka, a więc nieprzyjęcie sprawozdania wniosek zapowiadany wniosek pani premier, a wcześniejszy wyciek akt jest nieszczęśliwa to faktycznie można tutaj patrzeć na to z daleko posuniętym dystansem natomiast jako krajowa rada prokuratury spodziewamy się dyskusji merytorycznej merytorycznych argumentów z całą pewnością na polityczną stronę tej sprawy do KRP nie będzie patrzeć dziękuję bardzo Edward Zalewski przewodniczący krajowej rady prokuratury dziękuję uprzejmie poranek Radia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA