REKLAMA

Nowe europejskie prawo ochrony danych. Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim

OFF Czarek
Data emisji:
2015-06-17 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
32:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
no i ich Cezary łasiczka program Owczarek przez Skype z Brukseli dr Wojciech Wiewiórowski zastępca Europejskiego inspektora ochrony danych osobowych w Lipnie osobodzień wreszcie panie redaktorze witam państwa jak to w Brukseli co słychać, jakie te słynne ślimaki czy to coś ośmiorniczki to co da się w Brukseli zajada mule o formule się zajadamy zdaje się, że nie jest taki sezon na jedzenie budzi także wszelkie mule zdobywane są murami mrożonymi, więc nic się tutaj Rozwiń » zdecydowanie za murami, które są tędy dojechać drogą posiłkiem pogoda nie najlepsza natomiast dużo ciekawych informacji dużo się dzieje w Brukseli to właśnie dużo dzieje w branży ochrony danych w końcu po 1 kilku latach negocjacji udało się uzgodnić znaleźć kompromis w sprawie reformy prawa o ochronie danych i teraz rozpoczną się kolejne spotkania, czyli z 1 strony rada Unii Europejskiej z drugiej strony komisja Europejska i trzeciej parlament Europejski to już za kilka dni 24 czerwca od, o co się rozchodzi, dlaczego te negocjacje trwały tak długo od akcyzy od, o czym mówimy coś co co to co to dla nas znaczy najpierw bardzo krótko jak to wygląda od strony proceduralnej w 2012 roku komisja Europejska zaproponowała projekt rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które ma zastąpić 28 aktów prawnych, które istniało 28 krajach członkowskich i stworzyć 1 podstawę prawną do przetwarzania i ochrony danych w wszystkich krajach Unii Europejskiej ten dokument wylądował tym samym w 2 niezależnych działań legislacyjnych jak i nie jest to parlament Europejski oraz radio w parlament Europejski oczywiście tej reprezentuje bezpośrednio do sądu bezpośrednio wybrani reprezentanci obywateli natomiast rada Unii Europejskiej reprezentuje państwo członkowskie przez rząd parlament Europejski rok temu przyjął swój tekst dokumentu natomiast rada dosłownie kilka dni temu przyjęła swój tekst teraz te 2 teksty będą porównywane biorąc również pod uwagę ten trzeci pierwotnych komisji Europejskiej, które ma już dość charakter historyczny i w ciągu najbliższego pół roku ma dojść do uzgodnienia ostatecznego tekstu aktu prawnego i ten tekst jak i prawnego miałby obowiązywać 2 lata po jego przyjęciu, czyli prawdopodobnie w roku 2018 co to oznacza dla przeciętnego obywatela co to oznacza również dla osoby, która prowadzi różnego rodzaju działalność gospodarczą w oczy to jako malutki start-up czy jako wielka korporacja przetwarzające dane, jeżeli chodzi o obywatelach, pozostając cały czas w centrum uwagi w tym znaczeniu, że to jego spojrzenie na to jak informacjami są przetwarzane ma być tym najważniejszym najbardziej istotnym w, a jednocześnie ma być przekonany o tym, że ochrona wygląda tak samo we wszystkich 28 państwach członkowskich jeszcze nie mieliśmy tej pewności, o czym dzisiaj nie mamy tej pewności co prawda istnieje dyrektywa z 1005. roku, ale ono na 28 różnych sposobów została zaimplementowana do 28 systemów prawnych natomiast z punktu widzenia kogoś, kto prowadzi działalność gospodarczą to prowadzi swój interes polegający właśnie na przetwarzaniu danych osobowych czy też, w którym przetwarzanie danych osobowych jest 1 z części doby, licząc odmiany świadomy, że ten reżim ochronny wygląda z tak samo we wszystkich państwach członkowskich z rozpuszczoną, jeżeli musi dostosować się do pewnych wymagań prawnych to są to znamy wymagania prawne w Polsce co w Niemczech Wielkiej Brytanii Estonii Malcie czy Portugalii 28 różnych aktów oznacza też różne podejście, że sposób myślenia o ochronie danych z punktu widzenia polskiego z polskiej perspektywy, jakie zastrzeżenia mieli przedstawiciele polskiego rządu co udało się przeforsować z tego polskiego tej polskiej prasy perspektywy a czego nie z pewnością jest także 28 krajów nie mogą jeszcze różną grubość 8 różnych systemów prawnych, ale co ciekawe to również różne kultury prawnej różne podejście do tego co jest najbardziej istotne w społeczeństwie czy ochrona osoby czy też może np. transparent z życia publicznego, w czym bardziej istotne jest to, że prowadzenie biznesu czy bardziej istotne jest chronienie praw podstawowych wszystkie te kwestie były razem z kolejką między nim powodowało, że chyba trudniej było dojść do kompromisu właśnie w radzie Unii Europejskiej stąd też rok dłużej trwały te dyskusje z tego powodu, że na każdy kraj chciał, żeby to było jedno wspólne prawo europejskie ale, żeby było bardziej niemieckie, jeżeli przedstawiali go Niemcy albo bardziej Francuz Pierre przedstawiali go Francuzi albo bardziej polskie go jako zastępca Europejskiego inspektora ochrony danych nie jest specjalnie powołane do tego, żeby reprezentować Polski punkt widzenia na te zagadnienia natomiast z czegoś na pewno bardzo cieszy jako Polak oto, że Polska była bardzo aktywna w tym procesie znaczącą samego początku tak ministerstwo, który był odpowiedzialny za te działania, czyli ministerstwo administracji cyfryzacji jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uczestniczyło w tych dyskusjach uczestniczyło w nich aktywnie z drugiej strony we wszystkich dyskusjach tak w parlamencie europejskim jak w rajdzie bardzo aktywne były byli przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, gdy ktoś ładnie nazywa w, a w spółce może powierzyć organizacji społecznych, które zajmują się ochroną praw człowieka ochroną prywatności, które też w każdym momencie się też wypowiadał po to, stanowisko polskie było tym samym w również zróżnicowane to znaczy to nie jest tak, że istnieje 1 Polski interes w sprawach ochrony prywatności te podziały występują tak wewnątrz krajów jak wewnątrz nawet w pomiędzy różnymi sektorami biznesu jak również pomiędzy różnymi organizacjami społecznymi podchodzącym do przetwarzania danych jak zwrócą uwagę na 1 swoisty spór, który zawsze będzie tutaj obecne to znaczy to czy istotniejsze jest właśnie jawności życia publicznego chcieli to, żebyśmy wiedzieli wszystko o osobach, które z pełnią funkcje polityczne, ale również ten spełnia funkcję administracyjną urzędnikach, a może ich rodzinach również, a może innych osobach, które są z nimi powiązane czy też bardziej istotne jest to, aby chronić prywatność osoby fizycznej, która przez nie przestaje być obywatelem człowiekiem w chłodzie i zostaje urzędnikiem ach te nie są proste odpowiedzi nie jest także można tutaj znaleźć 2 ekstrema tych punktów widzenia jest naprawdę sporo bardzo Polska zwracała uwagę przede wszystkim zwraca uwagę na to, żeby zasady podstawowe, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych osobowych nie ulegały zmianie, a przynajmniej, żeby nie schodzić pomiędzy poniżej poziomu, który był wyznaczony w dziewięćdziesiątym piątym roku, które Polska przyjęła również w swojej ustawie przypomnę, że ustawa o ochronie danych osobowych ustawa przyjęta lata przed punkty przystąpiliśmy do Unii Europejskiej do roku dziewięćdziesiątym siódmym 2004 roku została ledwie nieco dostosowana do rozwiązania europejskich także, by w całości wypełnia się wypełniać dyrektywa czynnik trudno tutaj mówić, że istnieje jedno polskie stanowisko natomiast bardzo dobrze, że wszystkie polskie stanowiskach były widoczne podczas tej dyskusji dobrze to pozytywna informacja do naszej rozmowy powrócimy po informacjach Radia TOK FM skoro mimo informacjach nie przez Skype z Brukseli dr Wojciech Wiewiórowski zastępca Europejskiego inspektora ochrony danych jest państwa i moim gościem w końcu w radzie Unii Europejskiej inne doszło do kompromisu chodzi o porozumienie w sprawie reformy prawa o ochronie danych z to ma poprawić naszą ochronę prywatności ma nadzieję już wkrótce, ale toczy się to jeszcze początek rozmów początek negocjacji, bo teraz rada Unii w Europejskiej komisja Europejska i parlament Europejski usiądzie do kolejnej rundy negocjacji nad tym projektem rozporządzenia informacja Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie jedenastej 20 po informacjach Radia TOK FM wracamy do programu Owczarek wracamy do rozmowy z dr. Wojciechem Wiewiórowskim zastępcą Europejskiego inspektora ochrony danych Cezary łasiczka program Owczarek przez Skype z euro z Brukseli dr Wojciech Wiewiórowski zastępca Europejskiego inspektora ochrony danych jest państwa i moim gościem Anny negocjacje z radzie Unii Europejskiej zakończone teraz czas na inne kolejne negocjacje rada Unii Europejskiej komisji Europejskiej parlament Europejski wkrótce spotkają się ne, a wszystko po to, aby poprawić ochronę prywatności to właśnie co oznacza tak naprawdę poprawienie ochrony prywatności co co nas czeka i po co najpierw te negocjacje w radzie Unii Europejskiej, a teraz te spotkania co 2, jaki jest, jaki jest cel do Dody, o co walczymy, dokąd zmierzamy w gospodarczą celem jest dostosowanie się do wymagań i wieku 2001. w, używając zasad, które zostały stworzone w wieku dwudziestym, które uważam za cały czas obowiązującej i takiego, który w, których chronić powinniśmy podała zdając sobie sprawę z tego, że go nie jesteśmy roku dziewięćdziesiątym piątym przez to ostatnie 20 lat dużo się zdarzyło to tak od strony czysto prawnej, czyli w różny sposób były w te przepisy były implementowane w różny sposób były interpretowane w poszczególnych państwach, ale również pojawiły się wyzwania wyzwania, których w dziewięćdziesiątym piątym roku nie było bądź też nie tak wyglądały pamiętajmy, że w przeddzień dziesiąty piątym rokiem życia ducha lana Wood przygotowana była poprzednia dyrektywa w co prawda używaliśmy internetu, ale obóz kominy internet to nawet nie chodzi o to, że w ich nie było serwisów społecznościowych czy mobilnego internetu w ale chodzi o to, że nie było nawet w ww tak naprawdę, bo przecież w Łobzie po to jest właśnie dopiero połowa lat dziewięćdziesiątych jako w ogóle sama osoba, która zaczęła się rozprzestrzeniać to w jaki sposób o patrzyliśmy na serwis komunikacyjny komunikację w online wyglądać zupełnie inaczej niż wtedy wtedy byliśmy albo nadawcami informacji do internetu ach, czy tworzyliśmy swoje własne zdrowe internetowe wcześniej oferował graczy czy czy też różnego rodzaju serwis FTP natomiast druga 3 zdecydowanie większa była w latach dziewięćdziesiątych odbiorcą tej treści, która pojawia się w internecie dzisiaj, o czym wszyscy doskonale wiemy jesteśmy jednocześnie twórcami odbiorcami jednocześnie w tym, którzy w róg, umieszczając przetwarzają informacje w sieci w i tymi, którzy tylko czytają czy też odbierają to co przed tworzyli co przewozi innych, jeżeli mówimy o w serwisach społecznościowych takich jak Nasza-Klasa czy Facebook gośćmi nie wiemy czy mówimy o firmach, których przygotowały przemówiła pewnej grupie ludzi, która używa ich i tworzy własne niby społeczeństwo sieci zupełnie inaczej wygląda również podejście do badań naukowych badań naukowych, które kiedyś prowadzili naukowcy z 1 kraju z 1 grupy Ciech czy w ten czy inny sposób formalnie powiązani ze sobą w po formalnie powiązany również naukowcami z o innych krajów dzisiaj moje naukowe bardzo często prowadzone są przez rozproszone grupy z z całego świata tak naprawdę używających tych samych zestawów informacyjnych bądź też różnych gromadzonych w poszczególnych krajach co jednocześnie powoduje pytanie no dobrze, ale czy, jeżeli ja przekazuję informacje o lekarzowi prawnikowi farmaceuci toczone będą wykorzystywane tylko tych celów, o których ja myślę również do z celów, o których nawet nie jest w stanie sobie wyobrazić natomiast te zasady podstawowe, które pojawiło się w latach osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych nastawiają się przede wszystkim na to, że to osoba powinna decydować to w o tym jakie informacje o niej są przetwarzane przez kogo, jaki jest cel tego przetwarzania w co się z tymi informacjami dzieje w jaki sposób można również wycofać z takiego z takiego przetwarzania to rozporządzenie poza połączeniem w 1 całość rozwiązań, które istniały w ilu krajach europejskich ma też podkreślać wciąż istnieje duże zasoby ropy w, a jednocześnie wskazywać na to, że coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, w której osoba sama nie jest w stanie ogarnąć ilości informacji, która z o nie jest prowadzona zaskoczył ogromną odpowiedzialność pojawia się po stronie tych, które informacje przetwarzają w UE cały czas mówimy, że EBITDA to równa się mikro sposób elity, czyli wielkie dane przetwarzane z wielu źródeł oznaczają również to, że ten, kto je przetwarza w przeciągu przejmuje na siebie odpowiedzialność za to, że nie tylko robi to zgodnie z przepisami prawnymi również zgodnie z interesem tych osób, które ten z przetwarza to mówimy właśnie czasach przed www i o tym, że w ciągu nocy kilkudziesięciu lat trzeba szybko z niej legislacji teraz te negocjacje trwały 3 lata, gdy kolejne negocjacje przed nami wiedząc jak szybko zmienia się w rzeczywistości w przestrzeni cyfrowej i siedzącego mu łatwo przepisy stają się przepisywała przypisami opisującymi inną inną rzeczywistość się czy sądzi pan, że z dopowiedzieć kompromis kolejny, który w, który powstaje powstanie w wyniku tych rozmów z rady Unii Europejskiej komisji Europejskiej parlamentu Europejskiego będzie rozporządzeniem, które będzie opisywało, by tę naszą rzeczywistość obowiązującą przy być może w międzyczasie stanie się już takim trochę tym przynęt trącące myszką dokumentem, który nie będzie pisał tego co ty, z czym będzie mieć do czynienia z meczu, kiedy powstanie, bo taka trochę Zawiła zostaną tak panie redaktorze, bo jest tanio jak stworzyć przepisy, które są technologicznie neutralne jak to się mówić nie opisują konkretnej technologii, które dziś używana czy konkretnej konkretnej innemu konkretnego modelu biznesowego, który jest stosowany w, a jednocześnie są w stanie przewidzieć w UB programy, które pojawią się przed nami w przyszłości ktoś się niekiedy udaje w sprawie europejskimi są na to dobre przykłady moim zdaniem tak dobrym przykładem są niektóre rozwiązania dyrektywy o handlu elektronicznym, które uwiły n p . o wyłączeniach odpowiedzialności one były w latach dziewięćdziesiątych tworzone w na potrzeby tych, którzy przechowują w przechowujemy informacje w łeb na stronach internetowych albo, którzy udostępniają możliwość tworzenia stron internetowych i doskonale sprawdziły się tak są tzw. euro 20, czyli tych słów cech, które mają charakter społecznościowy jak sprawdziły się dobrze przetworzone w uroczych Prokom ratingu ach, nie może ani słowo roku wśród nich ani słowo serwisy społecznościowe w żadnym przepisie prawo tak nie występuje w klubie, więc napisać polubić wszyscy próbujemy, bo tak w legislatorzy jak ci, którzy doradzają legislatora no taka jest również zioła z Europejskiego inspektora ochrony danych próbuję napisać przepisy, które nie będą wskazywały na konkretne rozwiązania technologiczne oraz będą odwoływały się do problemów, które już się pojawiają takich problemów jak n p . cel przetwarzania danych to jest punkt, który jest cały czas spornych pomiędzy realizatorami, a nawet w radzie nie udało się do końca uzyskać porozumienia pomiędzy państwami członkowskimi 2 państwa członkowskie uznały, że niespecjalnie się pod uwagę rozwiązania, które w, które zostały przy przyjęta cel przetwarzania danych do tej pory obowiązywała zasada, której my jako rzecznicy ochrony prywatności próbujemy się twardo trzeba, czyli tego, że jeżeli raz ustawimy cel przetwarzania informacji czy uznajemy, że tak jak inne powody dla ich przetwarzania na łamy nie możemy sobie tego dowolnie zmieniać czy nie może być także dane zebraliśmy dla celów administracyjnych w, a potem nagle wykorzystujemy do celów komercyjnych albo dane zebraliśmy do celów komercyjnych i ostro spróbujemy przetworzyć do celów naukowych do takich jak podano w sobotę w, że informacja została zabrana do celu zrealizowania konkretnej umowy w oczy zawieramy umowę z bankiem zawiera umowę z ubezpieczycielem zawiera umowę ze sklepu w, a po chwili okazuje się, że informacje, które miały służyć tylko po dniu tej umowy zaczynają krążyć po świecie, dlatego że ktoś zmienił ich cel cel wykorzystywania w i uznają, że teraz można je wykorzystywać do potrzeb marketingowych dla potrzeb oceny rynku do potrzeb profilowania w osoby to co jest bardzo istotnej na co go jako rzecznicy ochrony prywatności zwracam uwagę to to, że wszystkie sytuacje, kiedy tworzone są profile właśnie czy zbierane są dane z różnych źródeł, aby opisać nas jako osoba, aby tę drogę, aby sobie również przewidzieć w jaki sposób się będziemy zachowywali w przyszłości chcą wszystkie te sytuacje były ach, wiadomo dla nas, żebyśmy mieli możliwość uzyskania informacji, że takie przetwarzanie następuje i dlaczego tak Janinę efekty wywołało podam przykład bardzo praktyczny z 1 z państ w członkowskich z ostatnich miesięcy być może część państwu oraz państwa znane sytuacja, w której pani wystąpiła chciała wystąpić o przyznanie kredytu i postanowiła sprawdzić ofertę w 12 bankach, które mogły takiej firmy mogły takiego kredytu 9 dniach oczywiście każdemu z tych banków dało prawo sprawdzenia w odpowiedniku biura informacji kredytowej w czytała czy i jak wygląda sytuacja finansowa, jeżeli chodzi o dotychczas zawarte kredyty do umowy kredytowe w BIP w pewnym momencie zaczął się orientować, że tak od szóstej odpowiedzi w górach dostaje coraz gorszy skończyli coraz gorszą ocenę swoje własne zdolności finansowych w ale ponieważ miałam taką możliwość, że to wprowadzenie dostawała w i mogła zapytać, dlaczego ta ocena jest coraz gorsza, więc zapytała tak banków jak i w końcu to owego odpowiednika biura informacji kredytowej i odpowiedź otrzymała zaskakujące okazało się, że już sam fakt, że poszukujemy kredytu o 12 bankach może świadczyć istnieje taki algorytm, który to przewiduje może świadczyć, że szukamy dziury w systemie, że jesteśmy 1 z tych, którzy chcą system oszukać i znaleźć miejsce, w którym najłatwiej będzie zawrzeć umowę, której nie będziemy chcieli realizować oczywiście ani ta pani chciała tego zrobić ani tym bardziej tak naprawdę nie oczekiwał, że w ten sposób będą chronione są również tango ta baza Centralna w zeznaniach zajmujące się kredytami nie chciała, żeby taki fałszywy w alei Misiło pojawią jednak się pojawią, bo gdzieś po drodze pojawił się algorytmu, który przewidywał, że osoba, która zbyt często to kredyty to osoba, która widocznie ma kłopoty z ich spłacaniem pomogą też bardziej absurdalne przykłady w stanach Zjednoczonych całkiem niedawno stwierdzono w razie istnieje wyraźna korelacja pomiędzy tym czy przerabiają podkładki filcowe po meblach o tym w jaki sposób złe są w ZUS spłacamy kredyty, które zaciągnęliśmy z odzieżą osoby, które po odczytuję to podkładki pod bramę z ocenami lepiej, jeżeli bez naszej wiedzy tego typu informacja jest dokładane do danych dotyczących nas to może się czasem bardzo zdziwić, jakie będą efekty tego przetwarzania danych czy tworzenie takich profili osobowych, które było i rozgromili inaczej wyglądał w latach dziewięćdziesiątych jest w tej chwili ich dużo ważniejsze problemy, których powinniśmy zajmować to dość cała konstrukcja nowego rozporządzenia i tego co się z nim zmienia w stosunku do przepisów prawnych, które pochodzą z lat dziewięćdziesiątych krzyczy z początku 2001 . wieku właśnie polega na tym, żeby zwrócić przede wszystkim uwagę na te fenomeny, które są nowe w tym nic już w tym zestawie cały czas, podkreślając rolę zasad, które istniało coś to nasze rozmowy powrócimy po informacjach Radia TOK FM informacje za kilka minut o godzinie jedenastej 40 państwa mają goście przez Skype z Brukseli jest dr Wojciech Wiewiórowski zastępca Europejskiego inspektora ochrony danych wracamy po informacjach Radia TOK FM nowy teatr w czołówce, ale w drzwiach Cezary łasiczka program Owczarek przez Skype z Brukseli dr Wojciech Wiewiórowski zastępca Europejskiego inspektora ochrony danych jak, w czym różni się teraz praca pana jako zastępca Europejskiego inspektora ochrony danych od pana pracy jako Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych co się zmieniło Europejski inspektor ochrony danych jest były 1 z organów kontrolnych w instytucjach unijnych co oznacza, że odpowiada za to w jaki sposób dane osobowe przetwarzane są właśnie przez te instytucje Bartosz upraszczając można powiedzieć, że jeżeli mamy kłopot z przetwarzaniem danych osobowych w Brukseli czy Antwerpii przez hotel dojedziemy do belgijskiego organu ochrony danych natomiast w momencie, kiedy te problemy dotyczą parlamentu Europejskiego rady czy którykolwiek z agencji unijnych niezależnie od tego w którym miejscu w euro piszą angliści trafiały do Europejskiego inspektora ochrony danych bez punktu widzenia bardzo praktycznego powiedziałbym, że zaskakująco dużo podobieństw pomiędzy codzienną pracą generalnego inspektora ochrony danych i codzienną pracą z Europejskiego inspektora ochrony danych mniej więcej podobne kwestie trafiają na nasz stół mniej więcej podobnymi kwestiami zajmujemy jest znacznie mniej skarg niż w przypadku polskiego inspektora w Polsce stosujemy w 1000 skarg, które trafiają na biurku inspektora tutaj tych skarg jest kilkadziesiąt czy około 100 rocznie z władz, jeżeli chodzi o prace nad aktami prawnymi nowelizacja ta praca wygląda bardzo podobnie w i Stanach wody skierowana do lutego o europejskim Obamą Lech czasu mówimy ach, czyli do instytucji europejskich tam, gdzie tworzone jest prawo europejskie giełdy był doradcą łóżkowe w tym procesie jest Europejski inspektor z PL tam, gdzie dane przetwarzane są w instytucjach europejskich to właśnie my odpowiadamy za to w jaki sposób jest to robione, w czym dość różnie z czysto praktycznego punktu widzenia dla mnie na tym, że nie mogę się wypowiadać na temat spraw polskich, nawet jeżeli bardzo bym chciał czasem skomentować zdarzenie, które dotyczą ochrony danych osobowych, które dzieją się w Polsce niewolno tego robić mogą być odebrane jako próbę wtrącenia się to czy euro powinny zajmować się władze polskie członków ich zajmować również generalny inspektor ochrony danych no myślę, że jest bardzo długa kolejka osób, które chcą się wypowiadać na temat tego co powinno robić wody polskie jako 40  000 000 także tworzy się ustawić, a w a dlaczego on jest dużo mniej skarg do Europejskiego inspektora ochrony danych niższa przy grobie aż odjadą one powodem jest to, że my zajmujemy się przetwarzaniem danych osobowych kilkudziesięciu instytucjach wszystkich działających w sektorze publicznym, czyli nie instytucji prywatnych dodaje w euro Europejski inspektor ochrony danych natomiast w przypadku generalnego inspektora ochrony danych zajmuje się przetwarzaniem danych przez wszystkie instytucje publiczne wszystkie podmioty prywatne w Polsce jest po prostu skała tych tzw. administratorów danych osobowych, czyli tych, którzy nasze obawy przed koleją jest w Polsce nieporównywalna to jest kilkadziesiąt instytucji także przetwarzających zawsze dane osobowe w Polsce są to dziesiątki setki tysięcy podmiotów, które dane przetwarzają, więc tutaj widziałbym robotą, bo przede wszystkim różnice, jeżeli chodzi o skalę o kwestie kontroli kwestie skarg, które wpływają w oraz oczywiście chciałbym powiedzieć, że to wynika również z tego, że instytucje europejskie znacznie lepiej radzą sobie z kwestiami codziennymi w przetwarzaniu danych osobowych stąd też i tych skarg nawet w porównaniu do skarg, które kierowane są Bioton na instytucje publiczne w Polsce jest mniej to i kultura przetwarzania danych o obywatelu danych o pracowniku danych o tych, którzy kontaktują się z europejskimi wygląda zupełnie inaczej, ale inni z drugiej strony jest cały czas wiele do zrobienia cały czas mamy do czynienia ze zdarzeniami, które w Polsce byłoby zaskakujące w Brukseli są wciąż normalny takimi jak np. zatrzymywanie dowodu osobistego przychodzenia do jakiegoś budynku o to, żebyśmy przypadkiem nigdzie nie znikli nie przepada i brak w Polsce myślę, że udało się to już w większości przypadków zwalczyć ten trend tego typu pomysłu jak wiemy, że dowody osobiste czy paszport to mnie nie są dokumenty, które można zastać je za siebie w o tyle w niektórych krajach Unii Europejskiej również instytucjach europejskich jak jeździć po to, zdarza i to ze środy telefon do Europejskiego i Kantora chciał powiedzieć takiej skargi są właśnie od dochodu, by temu w najlepszym chyba sposobem nacisku ze strony obywatela w na to w jaki sposób jego dane są przetwarzane, jeżeli widzimy, że coś nam się nie podoba, jeżeli widzimy, że mamy wątpliwości czy aby na pewno nasze dane wykorzystywane są w siłę w sposób poprawny albo w sposób, który nam służy w wówczas mamy prawo zwrócić się ze skargą do dowolnego organu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej ach to sprawa się jeszcze tutaj dodatkowo rozszerzyć po wprowadzeniu właśnie nowego rozporządzenia, gdy będziemy wiedzieli, że w ten sam sposób możemy skarżyć się na zdarzenie, które miało miejsce w Polsce tych zdarzeń, które miało miejsce w Hiszpanii czy w Portugalii rozmawialiśmy do tych negocjacji, które się zakończyły i jedno o kompromisie, który został osiągnięty w sprawie reformy prawa o ochronie danych w co oznacza, że wkrótce rozpoczną się kolejne negocjacje tym razem między radą Unii Europejskiej komisję Europejską parlamentem europejskim, gdy oprócz krzyży tych negocjacji, które rozmawialiśmy, jakie są najważniejsze wyzwania z lektury którymi zajmuje się Europejski inspektor ochrony danych to przede wszystkim przetwarzanie danych coraz większej grupie coraz większej liczbie Rudnic ze zbiorów zestawów systemów informacyjnych, które tworzone są na poziomie w ponadnarodowych, czyli w dane zbierane są w w wielu krajach członkowskich Unii Europejskiej gromadzone w systemach, które jak to się ładnym mówi albo może nieładnie mówi są i interoperacyjność, czyli współpracują ze sobą jest możliwościach sięgnięcia z 1 miejsca po zasoby, które znajdują się w w różnych miejscach świata czy ulgi jest Europa przynajmniej przed nami ogromna rewolucja, której już państwo również w swoich audycjach wielokrotnie mówiliście ach, czyli internet rzeczy internet przedmiotów czy sytuacja, w której wprawdzie wszystkie przedmioty urządzenia, które mamy w domu biurze z rzeczy, które spotykamy na ulicy będą w ten czy inny sposób sposób powiązana z internetem w będą przekazywały informacje o coraz więcej tego typu urządzeń będzie Lech musi go sobie już dzisiaj wykorzystuje go w urządzenia mobilne do tego, żeby przekazywać światu, a może tylko zachować dla siebie w informacji o tym ile przebiegliśmy krawat wózek inną prędkością jak szybko miło nasze serce za chwilę dołożymy do tego elektroniczne pieluszki elektroniczny lodówkę będziemy również przerabiali do swojego ciała różnego rodzaju sensory, które będą odkładały naszą temperaturę w coraz więcej danych przetwarzane jest on nas na to co się czasem godzinę czasu nie godziły w czas temu zdajemy sobie sprawę z tego, że taka informacja trafia czasem nie w przypadku Europejskiego inspektora ochrony danych są to jakby 2 poziomy spojrzenia i się poziom to w ogóle przewidywanie tego w jaki sposób w technologie się rozwija i gdzie w ogóle należy patrzeć na niebezpieczeństwo dotyczące ochrony prywatności ach, i drugi poziom, jakie projekty realizowane są w ramach Unii Europejskiej, jakiego rodzaju bazy tworzone są przez instytucje unijne i które z grupki, które są mu tych rozwiązań mogą stanowić pewnego rodzaju zagrożenie nic z tych rzeczy nie jest możliwe do zrobienia z całym aparatem urzędniczym, czyli tymi osobami, które w biurze Europejskiego inspektora ochrony danych Pracuj działkach czy też, którzy pracują w biurach jest z organów ochrony danych poszczególnych państwach członkowskich bez stałej współpracy z rynkiem bez stałej współpracy z organizacjami społecznymi tak naprawdę wszystkie te organy kontrolne są objęte są szlakami zdają sobie sprawę z tego jak rozwinie wygląda jak jeszcze raz podkreślę, że to z czego w UE Polska powinna być bardzo dumna jest właśnie to, że wszystkie te podmioty uczestniczą w tej dyskusji uczestniczą w dyskusji na temat nowych rozwiązań prawnych w ale też na temat wyzwań, które są stawiane nowe bardzo aktywnych polskich europosłów z różnych partii politycznych, którzy w tym procesie uczestniczą w pana ministerstwo i administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które są tutaj również aktywna mama organizacje społeczne to takie jak Fundacja Panoptykon Helsińska Fundacja praw człowieka w ale również te, które zrzeszają pracodawców czy Polska izba informatyki Telekomunikacji 33 Legia to pozostali uczestnicy dyskusji, która w toczy się na ten temat ach to co trochę w odróżnia Polskę i minus to mniejsze znaczenie organizacji chroniących konsumentów to znaczy mniejsze znaczenie w tej dyskusji Kargul kultową rolę przyjął banki organizacje zajmujące się klasycznie ochroną prywatności HR na łasce w wielu krajach europejskich to właśnie organizacje prokonsumenckie mają tutaj bardzo istotne, by głos, który w, którym wyraża więcej czasu dla siebie jest w w tej nowej funkcji niż jako Giodo panie redaktorze pan próbuje zachęcić do stwierdzenia, że albo Polska administracja pracuje za mało Europejska dopiero pracuje w albo odwrotnie z chciałem powiedzieć, że w życiu nie spotka urzędnika publicznego, który pracowałby z innego powodu, że dobra społecznego i urzędnicy angażują się w ten sam sposób niezależnie od tego czy pracują na poziomie krajowym czy na poziomie europejskim zawsze to pozostaniemy w jak to będzie klamrą naszej rozmowy bardzo dziękuje chciałbym, żeby sprawą było jednak to stwierdzenie, że standard ochrony prywatności, które przewidujemy na najbliższe lata powinien być co najmniej taki sam jak ten, którego dokonała wielkich tourach ochrony niż do tej pory, a coraz lepiej nastawione na zwojach 2001. wieku niż dotychczas amen dr Wojciech Wiewiórowski zastępca Europejskiego inspektora ochrony danych nie był państwa i moim gościem informacji ile panie redaktorze dziękuję państwu dziękuję serdecznie informacji już za kilka minut z o godzinie dwunastej po informacjach nie wracamy do programó Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA