REKLAMA

Skąd islam? Rozmowa z dr. Mateuszem Wilkiem UW

OFF Czarek
Data emisji:
2015-06-24 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:07 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program Owczarek studio dr Mateusz Wilk Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry czas bez lekarza dzień dobry wiewiórki donoszą, że był pana bardzo interesujący konferencji panie rektorze tak poświęconej początkom islamu i początkom Koranu w to jest temat, który budzi i w bardzo duże kontrowersje od kilku dziesięcioleci dlatego, że jakby arabistyki c od kilku dziesięcioleci ono prowadzone są nowe badania na temat początków islamu i Rozwiń » właśnie tego jak powstał Koran w pierwszy konkluzje są stosunkowo mało w optymistyczne być może, dlatego że na razie jak dominującym poglądem jest to, że bardzo niewiele wiemy w oparciu o początkach Koranu, jaki o początkach islamu problemowych polega na tym, że do tej pory z 333 wcześniej opierano się na całej tradycji muzułmańskiej na samym kolanie no, a w coraz więcej jest jakby problemów podnoszonych związanych zarówno z tym jak tradycja muzułmańska, która się kształtuje dużo później de facto niż powstał islam dopiero w dziewiątym wieku ten proces zaczyna przybierać na sile i ja w jak w 2 w jakim stopniu można jej wierzyć jeśli chodzi o o początki islamu w tym pierwsze państwo muzułmańskie czy nawet sam proces powstawania Koranu, a sam Koran czym jest jak powstał i jakie były początki wspólnoty założonej przez Mahometa no od kilku dziesięcioleci mamy to właśnie do czynienia z takim trendem trzytomowej interpretacji z najstarszych znanych nam tekstów odnoszących się do islamu czy byłeś dekonstrukcji tej teorii tych początków jednak co wynika, iż Goran i hadisy czy tak tylko zyskać sami jest właśnie 1 z głównych problemów, dlatego że w początek w niedzielę w hali Wisły można datować wraz z 19 wiek, kiedy 1 z takich głównych do dzisiaj i bardzo często cytowanych niewykorzystywanych arabista wina z Gold Wicher w 1 ze swoich książek po prostu wyraził pogląd, że tradycja muzułmańska jest per se niewiarygodna żona po prostu pozostaje rzeczywiście w dziewiątym wieku odpowiada potrzebom dziewiąta wiecznego społeczeństwa, czyli de facto już imperium muzułmańskiego i właściwie bardzo wątpliwe, że nas, by cokolwiek poucza odnośnie tego co właściwie miało miejsce w siódmym wieku w pierwszej połowie na na Półwyspie arabskim oczywiście z tym się można nie zgodzić się myli przecież, gdy w do dziś się podnosi, że jej kolekcji Helgi, a wiele tych z formułą być może za ostro i są próby z nim lansowanie tego stanowiska no ale faktem, że pierwszy wyłom w tej tradycyjnej narracji zostało mu z poczynionych właśnie wtedy i jak jest zasadniczo golfiście wyznacza pewną metodologię czy też Kret krytyczny nurt badań nad islamem, a więc, jeżeli nie Koran, czyli Koran, który to mówi samo w sobie tak jak w bardzo często nawet po to, jakie inne źródła są one dostępne, gdyż w to znaczy właśnie Watykanu bardzo niewiele jest świadectw współczesnych na temat na temat początków islamu właściwie od lat siedemdziesiątych jest ten nurt dekonstrukcji właśnie pierwszych pierwszych lat ryczy krzyczy początków islamu tym się głównie zajmowały patrzysz jak Loan Martin Heinrich mistrz Donovan zbroi ogólnie środowisko związane ze skórą w Orientu na chwilkę Stal bis w Londynie i w sumie w tyle o nim i wykorzystywali w dużej mierze źródła w, zwłaszcza król Michał Beim z późno antyczne taki dość dziwny tekst grecką języczkiem u znanej pod łacińskim tytułem doktryna jakobinów per babci izolacji, czyli nauka Jakuba niedawno ochrzczonego to powstało w i najprawdopodobniej na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych w Palestynie, którego siódmego wieku już w palestrze i bardzo waha się w pierwszych latach islamu rzeczywiście bardzo stary tekst grecką język siły, by mając już to to jest dialog ze świeżo ochrzczonym Żydem, który opowiada pierwszy o 2 o islamie jest 1 jednostki chyba najstarszy tekst mówiący o islamie zewnętrznej, by i tam wizja pierwszy dla islamu jest diametralnie odmienna od tradycji muzułmańskiej, bo mówili n p . że jeszcze prorok stoi na czele podboju Palestyny czy dialog ten podbój Palestyny zaczął się wcześniej niż, niżby wynikało z historiografią muzułmańskiej albo Prus umarł później albo autor doktryny, jakoby po prostu nie do końca powiedział mi w dziedzinie budowy do końca zorientowany w faktach, ale pewien problem istnieje tak samo w tym tekście zarysowany jest problem, którym zajmowała się krąg i Heinz oni bardzo ostro sformułowali później się z tego wycofywali, ale jeśli wierzyć w doktrynie jako wina słowo to wynikałoby z tego, że podbój podczas podboju Palestyny Arabowie czy też pierwsi muzułmanie to jakich określać czy też jest cała dyskusja w literaturze byli sprzymierzeni z Żydami i razem podbijali bizantyjską bizantyjską Syrię Palestynę są m. in. nie tylko to, ale pchnęło czy skłoniło w jakim stopniu właśnie tych angielskich badaczy do sformułowania teorii wyrażonej w książce Hager pism, by on i judaistycznych początkach islamu, że wg nich wg żony i Heinzla islam był de facto pewną szczególną wersją monoteizmu wywodzącą się w dużej mierze z judaizmu z elementami mesjanizmu czy eschatologii chrześcijańskiej później oczywiście ta książka wywołała wielki skandal wiele polemik także w świecie naukowym była krytykowana i dzisiaj w tak ostro postawiona teza była odrzucana zresztą w świecie arabskim, gdyż to był skandal autora arabskiego tłumaczenie tej książki po dziś dzień pozostaje anonimowy nasiliło się później z tego tak mówi wycofali no ale przynajmniej ich obydwaj obydwoje autorów mówili, że być może rzeczywiście zbyt już skrajnie postawili tę tezę no ale w też pewien wyłom został wykonany został dokonany i jest to na pewno ważna pozycja w jakiś reinterpretacji początków początków islamu drugim takim nurtem jest jej krytyka samego Koranu, który z szansą, którą niechaj oni sami żołnierz Heinz też usiłowali to robić, ale to się raczej datuje od ich mistrza Johna van z pro, dlatego że od dziewiętnastego wieku, czyli ich tutaj myślę o Teodorze New Delhi, który napisał taką bardzo wpływową książkę, gdy umieścisz dysk oraz czy historia Koranu nikt już złożone wnioski jazda niemiecki oryginał niedzielnymi nie jest mnie za chwilę nie interesowało mnie tłumaczenie angielskie, ale potem nikt poważnie nie kwestionował tego, że jest to rzeczywiście zapis nauczania Mahometa jedyne co można robić to co zostało zesłanych siłą rzeczy krzyczy, że ujawnione przez Mahometa wcześniej co później i jak ewentualnie kolejne sól łączą się z historią powstającej społeczności muzułmańskiej natomiast ułan z grą 1 z Zosią z najtrudniejszych autorów ona bardzo trudny styl pisania jednak najeżony terminologią i cytatami z oryginalnymi z innych języków semickich, ale on podszedł do Koranu jako do tekstu, który można interpretować z pozycji to filologa, ale także liturgii z tych, bo dla niego w koron jest przede wszystkim tekstem liturgicznym zresztą od dziewiętnastego wieku jest konsensus z krzesła samo słowo kur Ankara Oporowską zażyć czytacie, w czym recytować być może z Juve wcześniej we wcześniejszym staje się, ale od dziewiętnastego wieku, że jest konsensus co do tego, że ten wzrost o służbie, że z języka syryjskiego skwer Jana syryjskiego 3 dni lekcją na szczyt jakaś lekcja Biblia fragment tekstu biblijnego, czyli chirurgicznego nosiłam zgłoś się skupił właśnie na poszukiwaniu korzeni Koranu w innych religiach czy to w judaizmie, czyli w chrześcijaństwie i poszukiwanie korzeni poszukiwania korzeni islamu powrócimy po informacjach Radia TOK FM dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego jest państwa moim gościem informacja, że za kilka minut o godzinie 1120 wracamy po informacjach Radia TOK FM Cezary łasiczka program Owczarek studio dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego świeżo po powrocie z winyli Kani Wola przepięknej słonecznej pełne pysznego jedzonko, a i tak zdecydowanie naukowców ta, która zajmuje się wczesnym islamie jest patologią m. in. w, a nie tylko czy wątek eschatologiczny jest ostatnio o mocno wyeksploatowany przez badaczy wczesne wczesnego islamu, dlatego że coraz częściej się mówi o Mahomet jako prorokuje eschatologiczne dawniej się go w ten sposób nie ujmowało, a jeśli się to robiło to robili to w robiło to stosunkowo niewielu badaczy takich zaszczytach i francuski arabista polo Casanova, który został zupełnie zapomniany to w przełom dziewiętnastego dwudziestego wieku i dopiero dzisiejsze wraca do tych jego teorii, bo on ujmował Mahometa właśnie jako proroka z patologicznego no ale wciąż są domy oraz najnowszej sprzed 3 lat Muhammadem wybili wraz z mamy taką tezę postawioną podobnie jak taką, że wczesne, których państwo muzułmańskie Mariackiej też te wątki wykorzystywało w niektórzy nawet nie znają tych i tt tt pokazał nowy cykl niezależnie dochodzą do podobnych wniosków niektórzy go bo jakby próbują ocalić dzisiaj od zapomnienia w oczy i właśnie odnoszą początki islamu w tym postać Mahometa dołu chrześcijaństwa, jaki istniało wtedy na Półwyspie arabskim i również najprawdopodobniej dużo to jest patologia tam zawierało też kładło na takie wątki nacisk ogólnie no przyjmuje się często że, o ile islam oczywiście jest w pewnym stopniu religią syntetyczną to wątki mesjanistyczne eschatologiczne cierpi w dużej mierze z chrześcijaństwa właśnie dlatego też, że w ten wątek z syryjskiego wysypisko jest licznego chrześcijaństwo jest bardzo istotne w tych badaniach w to nie tylko łan zdrowo, ale też inni badacze Norwida bardzo wiele kontrowersji w 2000 roku wywołała się praca niemieckojęzyczna tłumaczona tym razem na węgiel 2 i w i tym razem może być jazda po angielsku ani po niemiecku, bo one wystarczająco trudna nawet po angielsku Christow AXN Berga to jest pseudonim i nie nie znamy tożsamości tego badacza jest kilka teorii na ten temat angielski tytuł wysyła microSD gody Cour Ant, czyli jest blisko zera Miejskiego czytanie Koranu to jest autor, który skupił się głównie na analizie lingwistycznej jest nadal Nana Nana porównawczej z tymi stylistyce można powiedzieć, iż doszedł do bardzo skrajnych wniosków jego i jego ustalenia są odrzucane większość innych dzisiaj w nauce, chociaż na pewno wywołał dyskusję na pewno było to było to interesujące jest taki najbardziej widowiskowy przykład to coś leży nad Hull Leeds uznał mnie za dziewice, które czekają jak w charakterze Rajski nagrody tylko za białe winogrona np. porównując zarządzenie semickie, ale też wiele innych np. w dniu jedno z kluczowych dla teologii muzułmańskiej zagadnień, czyli 3 Muhammad Mohamad z ostatnim prorokiem chata mu Nabino i pieczęć proroków lik z indeksu chata na szkodę interpretuje niejako pieczęć tylko jako świadek proroków w związku z tym ma tylko nie jest ostatnim prorokiem tylko małe potwierdzać jej jako silny poprzednio objawienia i ogólna teza licznym Belga jest taka, że nasze dzisiejsze czytanie Koranu jest właśnie uwarunkowany przez tradycję muzułmańską ósmą być może co prawda ósma wiecznej tradycji działamy bardzo naprawdę niewiele dziewiątą, a dziewiątym wieku już specjalnie nie pamiętano, o co chodziło w pierwotnym w pierwotnym przekaże 333 czy w pierwotnej formie Koranu nawet ta forma nie jest do końca pewna, gdy tymczasem wg Zandberga w sen z 33 czy przyczyna jego zawartości pierwotnego objawienia Mahometa w była zupełnie inna tutaj można się z lipcem Belgiem wspierać i wielu badaczy żyli za zarzuca mu wiele rzeczy mam w kadrze jest niedostateczna panowania arabskiego syryjskiego i właśnie skrajne stawianie niektórych tez, ale na pewno wywołało polemikę, a poza tym wbrew temu coś, czego można, by się spodziewać, bo w teologiczne w biblistyce chrześcijańskiej przy badaniach nad judaizmem przecież taka krytyka historyczna to jest coś co istnieje od bardzo długiego czasu to w badaniach nad Koranem jeszcze bardzo wiele jest na na tym polu do zrobienia nazwy wsi przy historycznej stylistycznej krytyce Koranu i tam można dojść rzeczywiście zdolne zaskakujących nadzieje na pierwszy rzut oka wniosku o taki najprostszy przykład bardzo często pojawiający się w tych publikacjach 100 piąta z sura Koranu jednostki najprostszych Ależ nazwa słoń i to w pewnym sensie też wyjaśnia, dlaczego te są kontrowersyjne badania z punktu widzenia do muzułmańskiej tradycji muzułmańskiej ortodoksji gdzieś tego akurat w ostatnim okresie niezbyt lubię to ona się zaczyna od wersetu czy ty widziałeś co uczynił twój tam z towarzyszami słonia w erze wysłano tych towarzyszy słonia w taki, który obrzucił ich drzwiami jej kawałki i kawałkami wypalonej gliny i uczynił z nich obwiedzione pole jak tłumaczy prof. Bielawski i tradycja muzułmańska tłumaczy, że to chodzi o wyprawy króla ad casum, czyli Etiopii Abra i na Mac kie 500 siedemdziesiątym roku Harry i wtedy rzeczywiście Bóg się na nich na co armie Kijowską, w której skład wchodziły słonie czy wysłać taki, który od pędził Abraham był zmuszony zawrócić i trojga 0, których ma być rokiem narodzin Mahometa 500 siedemdziesiąty, ale to już w wersjach, którą znajdujemy zdaje się, że w biografii Mahometa Asia Mohammad, której pierwsza wersja powstała w ósmym wieku Amy nie mamy na wersję, którą mamy z dziewiątego wieku skrócona i w komentarzach do Koranu natomiast właśnie ta w nazwijmy to nową falą owa krytyka Koranu w odnosi ten fragment trzeciej księgi machabejskiej, czyli do księgi, która jest uznana za kanoniczną przez część kościołów chrześcijańskich, ale przez większość za złe zarządzanie kanoniczną, ale tam 1 z centralnych epizodów jest prześladowanie Żydów w Egipcie przez Ptolemeusza, który w pewnym momencie rozkazuje kaczyzm zarządza kaźni Żydów właśnie przy użyciu słoni a kto udaremnia no i jest cała pomoc ptaków i nie chyba z niej z tego co będą mniej albo są właśnie analizy porównawczej, które podnoszą ten epizod tutaj są właśnie też analizy stylistyczne w, porównując język hebrajski językiem arabskim deptaki być może są jakimś elementem folkloru i jakąś interpelację, ale no w każdym razie odchodzi się czasem od tej tradycyjnej interpretacji służy słoń mówią, że to jest właśnie w element trzeciej księgi machabejskiej, który dostał się do Koranu i ogólnie no i starały się z nim badacze starają się czasem dzisiaj postrzegać Koran ja nie wiem czy to jest do jakiego stopnia to jest ujęcie ścisłe jako pewną kompilacji różnych tekstów, które być może powstały w różnych epokach go, w jakich nie bardzo odległych od siebie, ale też nie inny na pewno nie odrzuca się teorii, że duża część Koranu powstała w tej formie, którą jest, w którą znamy po śmierci Mahometa tradycja namówili, a i to nie zawsze jest dobrze przyjmowany przez niektórych muzułmanów, że Koran został spisany za kalifa Usmana w latach pięćdziesiątych siódmego wieku niektórzy mówią, że być może jeszcze później niektóre niektóre fragmenty powstały i że to są teksty i liturgiczne i jaki wysiłek dydaktyczny teologiczne, ale też prawne, które na końcu zostały przeznaczone jest w tej formie, którą mamy do publicznej recytacji jak już użytku liturgiczne jego i stąd mamy tam 1 z Formula one styl powtarzające się formuła w imię Boga litość swego Miłosiernego i t d. ale oczywiście to w terenie wciąż kryje więcej tajemnic niż my posiadamy odpowiedzi na szkodę do dzisiaj nikt nie ma dobrego pomysłu co zdrożeje, z czym są litery Koranu liczne, czyli niektóre służą zaczynają się od pojedynczych liter tak nie jest nasza skóra krowia druga Alicja minimum 333 czy inna szansa ta haraczy czy 3 salwy nie wiemy co z tym zrobić tradycja muzułmańska też nie wie są różne interpretacje niektórzy komentatorzy klasycznie jeszcze uważali, że to są skróty do jakich znaczenie nie jest dodatkowych Koran szpitali dla mnie miało wg tabeli jego znaczenia ja jestem Bóg wszechwiedzący dzisiejsi badacze uważają, że to może były jakieś demo techniczne skróty, czyli 3 czy redaktorzy załamywać sorry tak to czy jest to Bóg pocieszy nie sposób zapisów w niej pierwszy między Lazio Rzym Koranu jak i jakie mamy jest bardzo szczególny być może jakiś redakcyjny dobytek, a zatem szczególność polega szczególność polega na tym, że pierwsze egzemplarze Koranu, jakie mamy już są nie krótko walne albo większości w znacznym stopniu nie kropką vany co nie pozwala na odróżnienie wielu literackich wielu innych liter, jakby dziś jeśli nie zapisuje krótki samogłosek tylko w języku arabskim natomiast czy kroki muszą być jednak najlepiej tyle co chcą walutowym to wysyłać uważał, że zależy od tego czy były 3 litera występuje na początku środków czy nie miałem np. litera BM w języku arabskim to jest taka płytka miska jest 1 krótką pod spodem, a literat i tyle to jest tak jak sama płytka miska z 2 kropkami nad tą literą tych kalorii nie mamy, a w pierwszych kolana w związku z tym, żeby przeczytać ten egzemplarz Koranu czy tekst Koreańczyk tego egzemplarza już trzeba było wcześniej tak znaczna pamięć to jest tylko można powiedzieć ściągawkę, która umożliwia ono w z lektury tekstu ewentualny przypomnienie sobie uniknięcie przekłamań, ale jeszcze wcześniej nie znamy tekstu granicznego z pierwszego jest pierwsze egzemplarze Koranu nie przeczytamy czy izb nie wiemy czy będzie jednak środka pod czy wielka kpina czy nawet 3 kropki nad tak nie jesteśmy w stanie np. dowiedzieć czy dany wyraz szyb czy jak obejść dom czy jako Blind dziewczyna, bo to właśnie jest kwintet klasyczne wyrazy złożone z cyklu kolejnych liter, jeżeli nie mamy tych kropek, które były do mnie dziewczyna wyglądają dokładnie tak samo nie musimy wiedzieć po prostu wcześniej w jakiej słowo chodzi, więc właśnie miał swój problem z pierwszymi egzemplarzami Koranu to jest w ogóle osobny jeszcze o tym, nawet jej nieco oderwany od od początków islamu, bo kolejna puszka Pandory z właściwym początki piśmiennych się na Półwyspie arabskim od kiedy pisze się w tym alfabecie jeśli nie wpisze w tym alfabecie to, o czym pisze się w innych można założyć, że narażono życie moralne można założyć się pisze no bo na Półwyspie arabskim istniał chrześcijaństwo judaizm, a to są religie księgi prawda miejmy potrzebujemy, żeby mieć np. kapłanów chrześcijańskich to oni muszą mieć tani przynajmniej przeczytać czy to księgę liturgiczną czy pismo święte najprawdopodobniej po schronisku w ale no właśnie nimi nie wiemy czy n p . nie chrześcijanie piszą, o czym piszą wyznawcy tego pogaństwa arabskiego polityk stycznego można będzie jeśli tak to toto to w jakim języku, jakim alfabetem głową wtedy przecież też jest wiele języków na Półwyspie arabskim przed islamem i wiele różnych systemów pisma i tutaj też nawet z literaturą arabską rząd chodząc od ceny od tych spra w stricte teologicznych 3, czyli czy religijnych czy związanych z początkiem islamu np. taka opowieść, którą znamy z nową dostarcza tradycja klasyczna jest taka, że mamy 7 niektórzy mówili, że 10, ale że mamy pewną ilość pewną liczbę poematu w głównych arabskich, które się złożyły na taki kanon poetycki, że za mało, ale dla karty te poematy, czyli zawieszone, a zawieszone, dlatego że w Mekce przed muzułmańskim miały się odbywać konkursy poetyckie i zwycięskie teksty miały być wieszane z czarnego kamienia w wyższy tym na tkaninie i my teraz nie wiemy co z tym zrobić oczywiście najbardziej Krasny najbardziej krytycznie robić, by zaś sielsko bzdury wymyślone w dziewiątym wieku nikt niczego nie wywieszał najprawdopodobniej nikt jeszcze wtedy nie pisał później niż 5 zlotego a jakby przekaz poezji był stricte ustnej albo najprawdopodobniej taki był, a w ogóle to te wiersze są pełne interpolacji zootechnik w dużych wrócimy do początków islamu po informacjach Radia TOK FM dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego jest państwo moim gościem informację za chwilę po informacjach wracamy, ale dziś Cezary łasiczka program Owczarek studio dr Mateusz Wilk Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego do jego początków islamu 8 zlotym od czego nie wiemy panie rektorze, a co wiemy czy są jakieś jednak kwestie co, do których badacze zgadzają, że to po wysłuchaniu właśnie w w Mediolanie referatów, które można uznać za odwet za odzwierciedlający stan badań wydaje się, że konsensus jest zwykle sprawach fizjologicznych, bo tam jest twardy materiał, na którym się można oprzeć w związku z tym jest pełna zgodność co do tego, że niż n p . wiele jest znaczna część terminologii słownictwa koranicznej go jest jednak genezy syryjską krzyczy czy hebrajską czy grecką jest konsensus co do tego, że nasze rozum czy konsensus tylko sprawy nie tylko wśród naukowców, bo to zagadnienie budzi się wciąż bardzo wiele emocji, jakby wśród szerszej publiczności, ale jest konsensus co do tego, że tradycja muzułmańska bardzo wpłynęła na nasze ataki potoczny pogląd to Chiny o najwcześniejszej historii islamu, ale że jest przynajmniej nie można ich ze szczętem ufać są już są różne podejścia w większości krytyczne, ale nikt nie może już chyba tak jak to było jeszcze przed kilkoma dziesięcioleciami i ufać szli w bardzo dużym stopniu zresztą w latach pięćdziesiątych nie bardzo wiadomo było co zrobić z tradycją, ponieważ właśnie dzięki Gold Michael owi, który zasiał pierwsze ziarno wątpliwości jego argumentacji było już 2 ligi więcej był konsensus co do tego, że rzezie z rodzicami może być różnie, ale np. wybitny arabista francuskiej też list na szyjach zaczyna swoją dobrą biografię Mahometa oddziały o stwierdzenia, że w, tyle że Harrison i z biografii Mahometa za bardzo nie można ufać właściwych, cytując go w ich wiara bardzo skrupulatnie, po czym przy pracy w oparciu o tradycję i biografii Mahometa z NATO miast dzisiaj już już poszło co dalej przy 3, dlaczego to budzi emocje wśród szerszej publiczności to nie chciałbym się wypowiadać jakoś niejako w ciszy ex cathedra, bo nie jestem religioznawca u, ale moje takich jak intuicja czy potoczne rozumienie byłoby jej byłoby takie że, o ile nie wiem w chrześcijaństwie np. krytyka historyczna Biblii nie budzi większych emocji n p . to, że najprawdopodobniej 2 listy Świętego Piotra nie zostały napisane przez Świętego Piotra i mają 2 różnych autorów co do tego raczej jest wśród biblistów konsensus z tego co wiem to co nie jest w stanie przez znaczną większość chrześcijan uważany za podważenie podsta w w podsta w teologicznych chrześcijaństwa nogą w Puławach uznaje się, że jest to tekst objawiony, a w niczym natchniony, a to były jak doszło na jego napisanie, kto konkretnie z autorem jest w pewnym sensie sprawą drugorzędną natomiast islam w bardzo tradycyjnym ujęciu uznaje Koran zasługą samego Boga w tym kształcie w jakim go mamy kochać nawet tłumaczeniach rozmów oczywiście przecież gdzie, kiedy prof. Bielawski tłumaczył Koran na język Polski nie rozumieją z tego co mi opowiadano była nawet pewna kontrowersja, bo niektórzy chcieli, żeby nie tytułował tej książki Koran, bo Koran może być tylko po arabsku i chcieli, żeby jeszcze kim chciano niektórzy chcieli, żeby forum, żeby w tytule było, że to jest przekład Koranu tylko dlatego też niektórzy co ja miałem okazję zaobserwować w Paryżu niektórzy mieli problem nawet z uznaniem tego tradycyjnego przecież poglądu, który my mamy historiografii klasycznej arabski, że Koran powstaje za panowania ósma naczyń w siódmym wieku co do tego już są dzisiaj mu w przerażona w połowie siódmego wieku 2 dekady po śmierci proroka mniej więcej dzisiejsza krytyka właśnie Kora niczym na czym ćwiczyć nowe badania nad początkami islamu uważają, że HOKEJ mogło coś wiza Osmana, ale to co mamy ten tradycyjny przekaz tym komitecie złożonym z najbardziej poważanych towarzyszy proroka, którzy nadali Koronowie taką formę, jaką mamy dzisiaj na pewno nie wyczerpuje tematu natomiast od istnieją, jakby poglądy w tradycji muzułmańskiej, że to jest słowo samego bogatszą przecież cała dziewiątka liczne kontrowersje wokół tego czy Koran jest czy nie jest stworzony z co zaowocowało stworzeniem takiego muzułmańskiego odpowiednika inkwizycji Michny to jest w dużej mierze spór właśnie wokół tego problemu, więc dlatego historyczna krytyka Koranu czy inżynier interpretacja początków jej historii islamu no dla wierzących muzułmanów może być znacznie bardziej kontrowersyjna niż dyskusja na temat początków chrześcijaństwa czy początków kanonu biblijnego dla wierzących chrześcijan taka jest moja można powiedzieć intuicja i na dzieje, bo ta konferencja pełna sporów tak bardzo wiele polemik, ale też bardzo wiele produktywnych polemik, dlatego że no wszyscy mieli świadomość można powiedzieć tego, że nasza podstawę źródłową jest bardzo szczupła, a jednocześnie tego, że bardzo wiele pozostaje do zrobienia, więc unikam, bo kategorycznego tonu mimo nawet przywiązanie do swoich warsztatów 3333 do swoich poglądów, ponieważ leży w żołądkach irańskich zapominać tutaj, których nie poruszały, na których też istnieją prawda trzecich czy istnieje jakiś wpływ dorasta pijani zmuszona Nana Nana pierwszą doktrynę muzułmańską, a jeśli tak to jaki jest przecież nawet tradycja muzułmańska usilnie wypiera tego, że 1 z najsłynniejszych towarzyszy proroka, który jest właściwie to w pewnym do Imaginarium takiego na jej Funai i bardziej podstawowego wczesnego islamu wchodzi Salman w sali sesji, czyli Salman Pers jest konwertyta zaraz cynizm no i teraz właśnie 333 czy tajwańska Rijeka wchłonęła ona ten pierwotny jest ona na to od dawna, czyli gmach psy muzułmański wcześniej nie mógł sobie odmówić wyjaśnia, że byłam w bardzo lubisz posługiwać się tym pojęciem w swoich pracach o pierwotnym w islamie, a co było dla pana największym takim zaskoczeniem tej konferencji dzięki kreśli dziś referat coś otwiera ponoć ze zdumienia mówiąc ładnie dla to znaczy bardzo wielkim zaskoczeniem było dla mnie to on czy w dobry tylko w jakim stopniu, ale stosunkowo duży jasny zdawał sprawy w już wcześniej oczywiście jak wielkim konglomeratem wielu kultur był Półwysep arabski jest 0607 . wieku, ale być może nie zdawano sobie sprawę w jakim stopniu ich nie było systemów językowych samych systemów pisma czy i jak złożone mogłoby się chrześcijaństwo jak odliczyć czy judaizm oczywiście studentom zawsze tłumaczy, że to chrześcijaństwo przed muzułmańskiej jest dużym stopniu hetero do Sejmu na pewno, bo przecież on może się rodzić w w cieniu sporów natury Chrystusa kontrowersyjne, czyli chadecy z tak, których trwają od czwartego wieku w piątym ulegają zaostrzeniu Półwysep arabski jest z ziemią bardzo odległą i wszyscy heretycy można powiedzieć, że wyznawcy poglądu nie popieranego nowsza przez Bizancjum w danym momencie uciekają, ponieważ tam jest trudniej prześladować i zawsze miał świadomość, że to że, że jej, że to jest w tym, że bardzo wiele różnych grup, ale nie wiedziałem, gdzie może w jakim stopniu to jest to samo tyczy się judaizmu tak samo bardzo na mnie duże wrażenie zrobił jak w ostatnich latach poprawiła się wiedza na temat zsyłek nawet całych dziejów politycznych półwyspu arabskiego w 0506. wieku ja byłem pod wrażeniem wielu detali, które były, więc z wielu referatem matka wiadomo, że tymi w tym roku królestwo Aksum podjęło wyprawę odwetową na chemii, ale i tu np. za to, że prześladowali chrześcijan nigdy czegoś takiego nie uczono nas to jest coś co się w ostatnich latach myślę, że w wielu programach w tych informacji o w latach tylko ja przecież mam wykształcenie logistyczne, czyli z rezerwą oczywiście można dyskutować, bo często w boleję też specjaliści tego wschodniego chrześcijaństwa że, że programy nauczania rodziców są bardzo islamu Center licznej właśnie te rzeczy, że pomija po prostu źle, ale trudniej nie uczono, dlatego że po prostu często różnych rzeczy nie widziano to jest pole, które bardzo szybko ewoluuje wraz z wykorzystuje różne nasz wzór odkrywane coraz tonowe inskrypcje czy materiał biograficzny źle pamiętam dyskusję właśnie tej konferencji dzieje w ptasim i bardzo obstawał przy jakiś też już wtedy pamiętam co to było, ale wreszcie coś mocno szczegółowego i wtedy ktoś powiedział, że nie ma potrzeby źle upiera się także 2 lata temu odkryto 3 nowe inskrypcje w dziś brzemieniem, które przeczą temu poglądowi i to jest mniej więcej właśnie w ten sposób to wygląda na na pewno ja sam sam się nie zajmuje przynajmniej nie zawsze chodziarzy tak konferencjami mnie mieni, jeżeli mnie ożywić upewniła to w tym, że nie powinienem odwracać się od tych muzułmańskich początków, dlatego że ja, choć zajmuje się dziewiątym wiekiem toczył się zajmuje pobożność muzułmańska na pewno ma starsze korzenie i to wiedziała wcześniej, ale być może ma jeszcze starsze niż dziś się wcześniej zdawało być może nawet przed muzułmańskie w każdym razie badacze wczesnego islamu na pewno żyją w ciekawych czasach można powiedzieć, bo byłoby to oponę ulega bardzo szybkiej rewolucji inni jak i nie wyobrażam sobie zapięć 10 lat, więc już będą obowiązywać inne poglądy na ten temat być może w 2 pewną specyfiką, jakbym wiedział też, że trudnością, bo to jednak zawsze utrudnia dyskusję czy inwestorzy bardzo wiele nowych książek czy stosunkowo wiele nowych książek bardzo skrajnie stawia swoje tezy, bo to był problem pacyfiści ksiądz Martinem Harrisem, a to są przecież wybitni naukowcy związani przez lata w uchwałach Sejmu z fordem później do 102 z pianistą czy to lipcem Bert bardzo ostry stan tych polemik i być może to już zaczyna wygasać poza tym trzeba pamiętać, że na samym Koranem też są badania coraz bardziej zaawansowany też 1 z referatu czym się bardzo podobał problemy z dotacji na wcześniejszych rękopisów koranicznej węglem c 14 okazało się to wcale nie jest tak tak różowo jak by się wydawało, więc węgiel c 14 jest oczywiście użytecznym narzędziem, ale bardzo dużo problemów w sprawie tego co jest coś co ci archeolodzy mówili no tu oczywiście nie tylko tak można nie tylko nie tylko tak można analizować pierwsze Koran i można też tutaj przywołać również nie robi nie robią tego do tej pory słynny taki palimpsest koranicznej Sanaa oczywisty ze stolicy Jemenu, który został w drugiej połowie lat osiemdziesiątych odkryty byli de facto nie ma jednoznacznej interpretacji do dzisiaj nawet pytałem w kuluarach już coś wiadomo czy jest już edycja krytyczna nie ma jeszcze mimo tych lat, ale też nie ma też konsensusu oraz wśród badaczy ciętych kolan byłby już jakiś kolan, który jest mocno odmienny od tego kanonicznego, który posiadamy dzisiaj nie wiemy czy to jest 1 z krążących wersji czy jakaś wersja hetero Docs inaczej niż notatnik telewizji nie mam zielonego pojęcia prawdę mówiąc zaczęto zielone pojęcie może mamy, ale nie ma obowiązującej wersji, którą się wszyscy zgodzili się grą z Heinzem skupiam się tak tak tak zdolnym my z tańcem to go skały w taki, a skutkiem HAGA jest rzeczywiście ma też jest bardzo ważna książka ważna książka, w którą swój kupon Horosz z zupą, choć system jest też nie można dieslami płaci tyle jest tu jest też taka polityka ta forma taka książka, która również no złożyła się na ten silny trend reinterpretacji początków historii muzułmańskim jego skali też jest istotny wpły w w swoim czasie co zrewolucjonizowało pojęcie kalifatu to już trochę oddalone było w samych początków islamu, ale nie tak jakby się można, by jej nie takie można, by się było spodziewać no w każdym razie czy coś z tych bada się przy dostaje do szerszej publiczności na pewno ana pewno, jakby nawet badacze, którzy nie zajmują się wczesnymi stale oskarża 13 wiekiem wiedzą, że jest problem dlatego tradycja brytyjska już od lat rozróżnia, że do dziewiątego wieku SL islam tylko, że jest sam często uważają, że jest czarna dziura i nic nie wiadomo od dziewiątego wieku, kiedy zaś mają być źródła mówi się klasyką islam to jest coś co takie rozróżnienie w wyższej przedostał do świadomości mają nadzieję, że po dziś program już nasi słuchacze wertują biblioteki w poszukiwaniu oczyści, którą chcą, by gra nie tylko całej masy autor włączyli się dziś bardzo panu dziękuję bardzo, że korzyść wyraża kolejnej konferencji przyłożyć informacje, bo są w fascynujące pas i pełne interesujących rzeczy dr Mateusz Wilk Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego był państwem gościem dziękuję dziękuję również informację, że 3 minuty o godzinie dwunastej po informacjach wracamy do programu wówczas Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA