REKLAMA

Prokuratorzy z nowym Kodeksem Postępowania Karnego. Rozmowa z prof. Moniką Całkiewicz

OFF Czarek
Data emisji:
2015-06-25 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program Owczarek dzień dobry witam bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie studio prof. Monika Całkiewicz prorektor ds. studiów prawniczych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie była prokurator dzień dobry witam serdecznie pani profesor dobrem od 1 lipca na nowy kodeks z pań dzisiaj sobą 4 przyniosła różne kodeksy od przybytku głowa nie boli ale zanim przejdziemy do nowego kodeksu to jeszcze 1 temat, którym jest w programie Owczarek w tych naszych Rozwiń » kryminalisty szokiem do dziś chadecja nie rozmawialiśmy, czyli zatarcie skazania no bo każdy, kto gdzieś tam wpadł w tryby systemu karnego wychodzi z tego Rosji z różnymi obrażeniami p t. wyroki wyroki w zawieszeniu odbyta kara i t d. tak dalej tym, które to lew w życiu już poza tym systemem przerwę w nowym lepszym życiu mogą sprawiać problemy w różnych sytuacjach to uzyskanie wizy państwa x, a to podjęcie pracy w takim ani innym zawodzie to pytanie co się z tym dzieje i czy można w jaki sposób te z nami nie z siebie znamiona z siebie zmyć jak najbardziej wydają się że, gdy w wielu przypadkach dzisiaj w osobie zwykłemu Kowalskiemu zależy na tym, żeby nie być karanym i żeby móc to udowodnić bo, chociaż mamy w przewidziane sytuacje przez prawo, w których osoba starająca się jakąś pracę powinna być osobą niekaraną w szczególności za przestępstwo umyślne np. nauczyciel akademicki im to coraz częściej zdarza się, że pracodawca nawet, zatrudniając kasjera czy sprzedawcę oczekuje, że żart taki kandydat do pracy przyniesie zaświadczenie z krajowego rejestru karnego o tym, że nie jest karany, więc wpis w krajowym rejestrze karnym termin często komplikuje życie nawet osobie, która nie wykonuje zawodu, jakiego zaufania publicznego zawodu związanego z obowiązkiem nie być karanym no oczywiście ustawodawca podchodzą też w miarę rozsądnie do problemu uznał żart coś takiego jak zatarcie skazania to jest coś co się obywatelowi, który odbył karę, ale on, a czasami nawet i nie odbył po prostu należy co to oznacza to oznacza, że jeżeli mamy zatarcie skazania to skazanie uznaje się za niebyłe, czyli mówiąc inaczej człowiek mimo tego, że jakiś wyrok wobec niego skazujący zapadł, że karę odbył może powiedzieć jestem rozliczany z państwem i mogę podawać informację, że jestem niekarany taką informację o skazaniu wówczas usuwa się też krajowego rejestru karnego i na czym polega cała instytucja co zrobić, żeby zatarcie uległo skazani na ogół nie robi się nic się ono ulega zatarciu z mocy prawa UE jest 1 przypadek przewidziany przez ustawodawcę, kiedy skazanie nie podlega zatarciu tych stosunkowo nowy przepis mu i mówi o tym, męża, jeżeli ktoś został skazany na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania i taka została orzeczona za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego poniżej piętnastego roku życia to taka informacja w rejestrze karnym pozostanie na zawsze to jest ten 1 jedyny przypadek, kiedy ustawodawca powiedział takie zatarcie w ogóle nigdy nie nastąpi natomiast są oczywiście takie też przypadki, kiedy ME ni to sam skazany może wykazać się pewną inicjatywą, żeby wpis w krajowym rejestrze karnym został usunięty szybciej tak jak powiedziałam najczęściej następuje to z mocy prawa, ale n p . co do zasady, jeżeli ktoś został skazany na karę pozbawienia wolności de otrzymało od odsiedziała auto zatarcie skazania następuje z upływem 10 lat od wykonania TK, czyli wychodzi za 10 lat tak mamy nadzieję, że ktoś będzie pamiętał o tym, żeby tak jest natomiast, jeżeli Ber ta kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat wymierzona kara to skazany może sam złożyć odpowiedni wniosek już po upływie 5 lat i być może po upływie 5 lat już będzie mógł uchylić osobnika i ktoś decyduje o tym czy tak czy nie sąd czy wniosek składa do sądu tak jest w, a jeżeli kara była wyższa niż 3 lata to musisz odstać 10 lat tak jest, jeżeli mamy karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania tutaj mamy też jeszcze trochę inną sytuację, bo to, kto może jeszcze 1 rzeczy powiem są te przewidziane przez kodeks karny takie instytucje, które nazywa się środkami probacji innymi albo środkami związanymi z poddaniem sprawcy próbie i one są bardzo często dla osoby, która dokonała czynu zabronionego, która popełniła przestępstwa bardzo korzystne pierwszą z nich jest warunkowe umorzenie postępowania karnego, która polega na tym, że sąd stwierdza winę czy mówić tak człowieku dokonały tego przestępstwa ponosi winę, ale nie wymierza karę masz rok albo 2 lata rundę, jeżeli w tym czasie nie popełnić przestępstwa uznajemy, że sprawa jest załatwiona nie była, ale możesz taka osoba wobec, których warunkowo umorzono zawiesza czy nie był nie jest właśnie na tym polega, że kary w ogóle nie ma to jest okres próby in der po oczywiście sąd wydaje wyrok, w którym uznaje winę nie wymierza kary warunkowo umarza postępowanie warunkowo oznacza to PL jest okres próby są tak nie jakieś obowiązki nałożone, a jeżeli to obowiązki zostaną spełnione, jeżeli w okresie próby i taka osoba przestrzega porządku prawnego to do sprawy się nie wraca i co więcej to jest dla osoby, która popełniła przestępstwo duże dobrodziejstwo, bo ona mimo tego wyroku nadal uchodzi za osobę niekaraną, czyli na bardzo komfortowa sytuacja stwierdzono winę, a nadal możemy zawsze była obrona niemoralnych mała nie dotyczy to akurat zbrodni długo wykroczeń to też nie wszystkich możliwość takiego warunkowego umorzenia postępowania, ale oczywiście jest to wielki bonus, bo tak jak powiedziałam jesteśmy nadal osobą niekaraną możemy wszędzie legitymować się czysto niekaralności tak natomiast przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary, czyli przy czym innym środków probacyjnych sytuacja jest już troszeczkę bardziej skomplikowane to znaczy sąd jednak karę wymierza, ale mówi daję szansę tobie drogi skazany, ale i jeszcze na tym etapie oskarżony 0 i jeżeli w okresie próby, które sąd wyznacza będziesz przestrzegał porządku prawnego to tak kara nie zostanie wykonana, czyli jest już jakiś tam bat nad głową wiadomo, że jeżeli ktoś nie będzie przestrzegał porządku prawnego to ta konkretna kara zostanie wykonana natomiast, jeżeli w okresie klubem w ERM wszystko przebiegło w sposób pomyślny dla sprawcy przestępstwa bądź oskarżonego to wpis z rejestru karnego o tym, skazaniu, bo niestety jest osobą karaną już nie można powiedzieć, że jest osobą niekaraną jest usuwane po upływie 6 miesięcy od zakończenia pomyślnego okresu próby, czyli bardzo szybko automatycznie czy też zaś jak to ma też czuwać komputer, gdzie jest napisane Kowalskiemu za pół roku wymazać, a Malinowskiemu dopiero za 10 lat, a Wiśniewskiemu jak się zwróci to za 5 lat Onoszko czuwa nad tym sztab ludzi i rola wynika tak tak tak dobrze jest skomplikowany system muszę powiedzieć, bo oczywiście wszystko dzisiaj jest skomputeryzowane i dane są uzyskiwane automatycznie, ale inne cały system związany z funkcjonowaniem krajowego rejestru karnego to jest system dla innych głów, nad którym czuwa bardzo wiele osób nie potrafi to wskazać jak wiele, ale nawet wtedy, kiedy uzyskujemy dane o niekaralności proszę zobaczyć, jakie są mało, kto to bank idzie to wszystko bardzo szybko w tej chwili, bo właściwie od ręki dostajemy informacje z krajowego rejestru karnego on nas samych oczywiście 0, ale widać jak wiele osób pracuje nad tym, żeby taką informację obywatel uzyskał swoja panią o tym, żeby osoby, które zostały skazane na karę pozbawienia wolności mniejsza niż 3 lata i tak warstwa wykonana po 5 latach mogą ubiegać się o to, żeby doszło do zatarcia skazania, jakie warunki mogą przemawiać za tym, żeby sąd przychylił się, jakie za tym, żeby wydłużyć jednak do 10 lat czy to jest 5 albo 10 czy też jakieś pośrednie już po upływie 5 lat oznacza, że to jest minimalny okres jest 1 rzecz druga rzecz jest taka, że to nie jest obowiązek sądu, czyli sąd ustawodawca nie mówi kategorycznie sąd powinien czy sąd musi po upływie 5 lat na wniosek sąd może co oznacza, że sąd będzie brał na pewno pod uwagę różne okoliczności w praktyce najczęściej sąd bierze pod uwagę postawę takiej osoby czy ich postawa wskazuje na to, że mimo tego, że informacja z rejestru karnego zostanie usunięta to naprawdę dla wszystkich będzie to korzystne, bo n p . ta osoba będzie mogła uzyskać lepszą pracę czy w ogóle uzyskać pracę jako osoba niekarana, a jej tryb życia wskazuje na to żona po prostu po odbyciu tej kary na to zasługuje powrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje już za 3 , 5 minuty dziesiąty 20 i prof. Monika Całkiewicz prorektor ds. studiów prawniczych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie do prokuratury z państwowym gościem informację, że kilka minut po informacjach wracamy do naszej rozmowy Cezary łasiczka program Owczarek studzi prof. Monika Całkiewicz prorektor ds. studiów prawniczych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie była prokurator przed informacjami mówisz o zatarciu skazania, a teraz czas na nowelizację kodeksu postępowania karnego, który już kilkakrotnie rozmawialiśmy w programie Owczarek no ale warto na to spojrzeć z różnych stron skończyło się trwające 3 lata śledztwo w sprawie Amber Gold i pewnie państwo dzisiaj w różnych mediach usłyszą jak to 16  000 tomów akt tej afery finansowej trafiło do Sądu Okręgowego w Gdańsku trzeba było wynająć ciężarówkę, żeby 16  000 tomów zmieściło się z 1 pojemniku w można, by zadać pytanie skoro może to zadanie w 3 i ta data, czyli ma coś czy może moment wyboru złożenia przekazania tych tysięcy tomów akt do Sądu Okręgowego w Gdańsku ma coś wspólnego z nadchodzącym świętem Kanady, czyli 1 lipca w taki pierwszy od lipca dla prawników, którzy zajmują się prawem karnym to z pewnością będzie data pamiętna, czyli data wejścia w życie tzw. wielkiej nowelizacji kodeksu postępowania karnego przy okazji trochę mniejszej moim zdaniem nowelizacji kodeksu karnego, dlatego że ME nów jest to zerwanie z procesem inkwizycyjnym moim zdaniem nie do końca konsekwentne, ale jednak jest to wyraźny krok wyraźne przesunięcie w kierunku kontradyktoryjności, która oznaczała, o czym już była mowa także w tym programie Rząsa sąd pozostaje arbitrem, który przysłuchuje się sporowi, o której jest otoczony przez prokuratora jako oskarżyciela publicznego w klasycznym modelowym postępowaniu i oskarżonego, który może bronić się sam, ale może też korzystać z pomocy obrońcy czyli kto ma też lepszego prawnika ten zwycięża, ale czy w klasycznym postępowaniu kontradyktoryjnym szczerze mówiąc tak to wygląda, ale u nas to ustawodawca pozostawił pewną furtkę, czyli powiedział w wyjątkowych wypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami sąd może przeprowadzić dowód, że to wszystko tak naprawdę zależy od sądu wszystko zależy od tego czy sąd uznał, że taki wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami na miejsce i pytanie czy, jeżeli prokurator jest nieprzygotowany nie znam tych 16  000 tomów akt, które zostały przekazane właśnie do sądu aktem oskarżenia to czy sąd pierwszymi co ma się wykazywać inicjatywą czy nie teraz rozumiem działania prokuratorów szczerze mówiąc i Irlandią to sąd będzie musiał odczytać te kwity po 1 lipca muszę powiedzieć no teraz muszę to przeczytać, ale ja powiem tak ja myślę, że sąd tak czy owak po 1 lipca czy przed 1 lipca zapoznać się z aktami musi co nie jest także sąd tych akt znać nie będzie, aczkolwiek jeżeli idea tego kontradyktoryjnego procesu w orzecznictwie nie zostanie zmieniona, bo tutaj bardzo różnie z tym może być to znajomość tych akt przez sąd będzie miał mniejsze znaczenie niż znajomość przez strony oczywiście, bo jeżeli sąd zechce być bezstronnym arbitrem założył ręce i będzie słuchał tego jak dowody są przeprowadzane tak naprawdę przez strony i nie przeprowadzi żadnego dowodu z urzędu nie można mu czynić zarzutu apelacyjnego nie można chodzić, ale sąd powinien z urzędu przeprowadzić taki dowód, jeżeli strona wniosku dowodowego nie złożyła, jeżeli sama nie wykazała inicjatywy są jest czysty stąd takie wielkie poruszenie w prokuraturze ta i próba wypchnięcia wszystkich prawdopodobnie postępowań, a w szczególności tych wielkich medialnych, bo zawsze odpowiedzialnością będzie można się podzielić będzie można powiedzieć sąd powinien pilnować postępowania, by uczyć się nad tym, żeby wszystkie okoliczności zostały UPR i wyjaśnione nie tylko kierować rozprawą na zasadzie dopuszczania dowodów albo nie dopuszczania dowodów sąd powinien aktywnie zadawać pytania przesłuchiwanym sąd powinien on powinien tak naprawdę ten proces przeprowadzić tak jak to było do tej pory, czyli przewiduje pani, że w ciągu najbliższego trwa od tygodnia wiele ciężarówek będzie pod sąd wiele działo tak dla lat niekompletnych tak ja myślę, że po rozumiem kolegów prokuratorów, którzy obawiają się tego nowego postępowania, bo w moim przekonaniu AM ruch jest dobrej ustawodawca w dobrym kierunku idzie, bo mówiąc już wielokrotnie nowoczesne procesy karne są procesami kontradyktoryjnym nie inkwizycji innymi jak wiele razy jeszcze w czasach prokuratorskich ERI słyszałam pod salą rozmowy z oskarżonych, którzy mówili, dlaczego sąd rozmowy z obrońcą a dlaczego sąd przeprowadził ten w dowód przecież to było dla nas niekorzystne to ten sąd jest po stronie prokuratora to znaczy, że oni są razem, więc i zaangażowanie sądów postępowanie dowodowe często powodowało szczególnie u oskarżonego jakiś dyskomfort Kam taką myśl, że prokurator i sąd to jednak klika, a ja tutaj biedny jestem przeciwko tym 2 ludziom, którzy na pewno bardzo dobrze się znają na pewno wszystko w ogóle ze sobą uzgodnili co wcale nie było prawdą, ale wyraźnie takie można było odnosić, więc pozwolenie stronom na to, żeby to one były gospodarzami naprawdę postępowanie, o ile decydowały o tym jak dowód, jakie pytania zadać to jest dobry ruch problem polega na tym, że prokuratura moim zdaniem nie jest przygotowana do podjęcia się takich obowiązków się pani podoba brytyjski system będzie re my mamy pewne korporacje prawnicze, w których członkowie korporacji mogą być wyznaczeni przez obecnych i szefa kancelarii do tego, by byli albo oskarżycielami obrońcami i czasem kolega z korporacji jest oskarżycielem posiłkowym, a czasem jest gramy przeciwko sobie, że może być także korporacje ma kilka spraw, w których kolega jest oskarżycielem posiłkowym albo pomoc byłym obrońcą posiłkowym, a jeszcze winnej sprawie występujemy przeciwko sobie z niszy niektóre elementy innych procesów podobają bardzo niektórym się nie podobają w ogóle to co mi się w ogóle nie podoba to orzekanie o winie przez ławę przysięgłych bez profesjonalnego sędziego i rzeczywiście nie tylko na filmach no to ciasto na filmach widzimy, że tak naprawdę dobór ławy przysięgłych albo odpowiednie aktorskie zdolności pełnomocników procesowych decydują o tym czy oskarżony zostanie uznane za winnego czy nie to się szczerze mówiąc nie podoba, ale niektóre elementy tych procesów, ale podobają się bardzo n p . z niewielu nie ja szczerze mówiąc no nie przy dzisiejszym kształcie ustawy, ale w przyszłości, gdyby ustawę zmienić jeszcze mu w dopuszcza, aby możliwość korzystania przez oskarżycieli publicznych prokuratorów z pomocy profesjonalnych adwokatów czy radców prawnych wyspecjalizowanych często jakich dziedzinach, dlaczego nie dzisiaj jest to niemożliwe, ale prokuratura nie została moim zdaniem zreformowana odpowiedni sposób nawet do tego, żeby mi szczególnie w dużych prokuraturach w małych i pewnie uda się bez problemów tę kontradyktoryjność wziąć na barki, ale wielkich prokuraturach będzie to niemożliwe to proszę sobie wyobrazić, jeżeli ERM na wokandzie w Sądzie Rejonowym jest pewne 5 spra w do rozpoznania, a referentem każdej z tych spra w jest inny prokurator, bo inny prokurator ją prowadził za to biorąc pod uwagę odległość sądu od prokuratury to być może ten 1 prokurator przyjedzie na ósmą 30 potem wróci do prokuratury, żeby przeprowadzić jakich czynności i wróci na 14 albo piętnastą no to absolutnie dezorganizuje prace prokuratury nie ja sobie szczerze mówiąc wielkich jednostkach nie wyobrażam tego jak prokuratorzy ogarnął kontradyktoryjność w takie są jeszcze system francuski jest jeszcze inaczej działaczki Biomed sędziego Lecha, bo takie bardziej, który ma w tym, dla którego pracuje policja raczej jest wiele systemów, bo n p . że nic to słowo nie zostało w istotny sposób zmienione w kodeksie postępowania karnego jest śledztwo dochodzenie ten etap postępowania przygotowawczego pozostał im wizyjne po w niektórych systemach jest możliwość prowadzenia śledztwa prywatnego, a w niektórych systemach, ale nie są wpisywane tak jak u nas protokoły przesłuchania świadka przesłuchanie świadka tak naprawdę ma miejsce przed sądem, bo pod warunkiem, że to działa to działa naprawdę bardzo dobrze działa w niektórych systemach pod warunkiem, że postępowanie nie jest przewlekła, bo jeżeli dzisiaj nie piszemy zeznania świadka, a do procesu dojdzie za 5 lat to ten świadek, nawet jeżeli chce pamiętać to w wielu przypadkach w sposób naturalny nie jest w stanie odtworzyć tego wszystkiego co mógłby powiedzieć 5 lat wcześniej bezpośrednio po zdarzeniu więc można różne rzeczy zrobić to n p . bardzo dobre system przy kontradyktoryjności, którego my żeśmy tego rozwiązania żeśmy nie przyjęli w pełni, a mianowicie, jeżeli ustawodawca nie niektórych nie innych państwach mówi n p . we włoszech, że jeżeli proces jest w pełni kontradyktoryjne to oskarżony nie może bronić się sam powinien korzystać z pomocy obrońcy i u nas taki nieśmiały krok w tym kierunku to znaczy ustawodawczą mówi, jeżeli sprawa trafia do sądu to oskarżony może mieć obrońcę na żądanie nie tak jak do tej pory poza sytuacjami obrony obligatoryjnej, kiedy obrońca musi mieć ERI musi on musiał do tej pory oskarżono udowodni, że go nie stać na obrońcę dzisiaj mówi chcę mieć obrońcę i członków tego obrońcę wyznacza zresztą bardzo dobrze moim zdaniem, że listy adwokatów lub radców prawnych, bo w ten sposób faktycznie poszerza się krąg tych osób, które chcą bronić, ale umieją bronić ale, ale ustawodawca widział, ale jeżeli chce się bronić sam się do nich sam przy pełnej kontradyktoryjności przy dobrze przygotowanym prokuratorze trudno sobie wyobrazić, że ten biedny Kowalski bez obrońcy sobie poradzić w przy bierności sądu nos wszystko zależy od literatury, jaka jest dostępna, by pomóc je od z po to, z pomponem państwo to wcale nie jest takie trudne tylko muszą być bardzo jasne przepisy procedury one nie są jasne właśnie i dostępna literatura no i prawo gazowe czworga kuratora z tego nie ma dobrze powrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM prof. Monika Całkiewicz prorektor ds. studiów prawniczych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie z Państwowej i moim gościem informacje już za 4 minuty o godzinie dziesiąty 40 po informacjach wracamy do naszej rozmowy Cezary łasiczka program Owczarek studio prof. Monika Całkiewicz prorektor ds. studiów prawniczych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie była prokurator nowelizacja mała nowelizacja kodeksu karnego i duża wielka olbrzymia je nowelizacja kodeksu postępowania karnego w co się pani podoba coś pani nie podoba to chwyty w tych lokalizacjach, gdzie kontradyktoryjność podoba innym jak było, gdybym była ustawodawczą na szczęście nie jestem tobym poszła dalej i kontradyktoryjności, ale może to dobrze, bo dalej, czyli Zoologia, czyli recept radziłabym pełną kontradyktoryjność, czyli bez możliwości przeprowadzania dowodów przez sąd, czyli żadnym przypadku sąd nie może sobie tylko właśnie arbitrem tak nie ma żadnych tam tak jak jest na jedno z życia nieprzygotowany albo, ale i reforma prokuratury gruntowne jednocześnie rezerwować zreformować to tylko prokuratorów mamy więcej niż przypadających na rajd mieszkańca i średnicy 6 przeciętnego Statystycznego niższy Francja Niemcy zgoda, ale innych kuratorów mamy u nas dostatek co idola prokuraturze i nie, bo proszę pamiętać, że nie ma takiego wyraźnego podziału w prokuraturze w większości prokuratur na prokuratorów, którzy zajmują się prowadzeniem czy nadzorowanie postępowań nadzorowaniem postępowań przygotowawczych i którzy są takimi prawnikami sądowymi, czyli zajmują się tylko bycie oskarżycielem publicznym występowaniem na rozprawach, czyli przeciętny prokurator w warszawskiej prokuraturze PRL tu przez kilka dni w tygodniu przesłuchuje świadków jeździ na policję, ale wydaje wytyczne, ale czy tam materiały powołuje biegłych i t d . i t d . a powietrze i dorobić, po czym przez 23 dni w tygodniu przez pozostałe 2 dni, ale występuje przed sądem niekoniecznie w swoich sprawach, więc wydaje się, że tych Prokomu prokuratorów jest bardzo dużo, ale przy obowiązkach, które ustawodawca im daje się okazuje, że 8 godzin, ale to nie jest czas, kiedy uda się załatwić wszystkie sprawy, które wpływają, a nie polscy nie polskie prokuratury mają mniej obowiązków DM niektóre oczywiście tak, by o nich nikt nie niektóre nie oczywiście ale gdy to wszystko przekłada się n p . na przewlekłość postępowania w naturze śledztwa trwają długo no tak, ale jeżeli kurator ma ileś tych śledztw kilka zdarzy się dużych i jest mnóstwo świadków do przesłuchania np. no to się okazuje, że ich jeszcze oprócz tego od czasu do czasu idzie do sądu jeszcze od czasu do czasu, o czym żeśmy rozmawiali jedzie i oglądał zwłoki to proszę zobaczyć, że tego się robi naprawdę bardzo dużo w niektórych systemach no i mniemamy zasady ścigania z urzędu nie mam zasadę legalizmu, czyli to nie jest także jak wpłynie zawiadomienie o kradzieży Kurek o wartości nie wiem no to tuż po jest wykroczeniem pewnie by było, gdyby była mała wartość QE, ale jeżeli QE jest medalistką ich wartość jest 800 zł to prokurator wszczyna i prowadzi postępowanie przygotowawcze czy nadzoruje je prowadzi policja nie może umorzyć powiedzieć to więcej nas będzie kosztowało niż ta nie może tego rozwodu umorzyć może umorzyć uznając, że społeczna szkodliwość czynu jest znikoma n p . są naprawdę wyjątkowe sytuacje, ale nie może powiedzieć to jest wartość niewielka w związku z tym nie ta sprawa interesuje, bo teraz doradzam, by go od zera, ale powiedz tak powiedzieć zaangażowane w jakiś tam nawet przygotować tor przygotowawczy sprawy zaangażowanie będzie nas kosztowało nie 3000 zł nie sprawa dotyczy 600 zł wydaje się, że ekonomiczny rachunek jest taki, że lepiej to zostaje nie wiem w Polskim systemie to niemożliwe prokurator nie może powiedzieć ta sprawa będzie dla nas droga, dlaczego powinien stąd proszę zapytać ustawodawcę w oparciu o łącznych dochodach są w związku z tym tych obowiązków prokuratorzy w dużych jednostkach naprawdę mają dużo i ja pamiętam WL proszę pozwolić na 2 zwierzenia bardzo tak, że należy pani profesor co najcenniejsze są w filar w audycjach pamiętam, kiedy jako nieopierzony asesor trafiłam do prokuratury i 1 z nich w wielkich Lwów czy wówczas prokuratura nadal wielki prokuratury warszawskiej i okazało się, że mam iść na sesję, czyli mam być oskarżycielem publicznym po raz pierwszy w życiu i pamiętam, że sędzia, który został mi wówczas w wyznaczony to bardzo sympatyczny człowiek się go nie bałam natomiast sama sytuacja była przerażająca ja chciałam być jak najbardziej przygotowana w związku z tym poszłam do mojego szefa prokuratora Rejonowego z informacją, że w takim razie ja wychodzę dzisiaj wcześniej z prokuratury pojadę do osądu o to, żeby zapoznać się z aktami i mój Szafran pamiętam, że długo sam o sobie kółko Nacional powiedział są akta podręczne jak pani ma taką potrzebę czytania to proszę czekać tylko, że w aktach podręcznych właściwie nie ma nic, jeżeli się okaże, a tak było wtedy, że to jest ostatnia rozprawa, a poprzedziło ją 5 innych to ja, a z akt podręcznych najczęściej Niejestem wstanie wyczytać co się na tych sprawach dział, czyli jak mam sformułować końcowe wystąpienie i o co nam wnosić kara śmierci zawsze dobrze działać zawsze Godek na szczęście nie przewiduje nie przewidywał wówczas też nie była aż tak dawno temu także staram się wczuwać się to co dzisiaj mają prokuratorze i domyślam się, że stąd tak wielka akcja, której byśmy zaczęli pozbywania się spra w, zanim pełna kontradyktoryjność wejdzie i zanim to oni będą narażeni np. na postępowanie dyscyplinarne za bierność na rozprawie i za nieprzygotowanie się za niezłożenie odpowiednich wniosków dowodowych za nieumiejętność zadania pytania osobie przesłuchiwanej domy tak sobie mówimy, że to jest łatwe BOR to to wcale wielu przypadkach nie jest takie łatwe jak patrzy często na przeciwników procesowych bądź prokuratorem Niejestem, ale jestem radcą prawnym od czasu do czasu udaje mi się w nawale obowiązków dziś znaleźć chwilę na to, żeby jakoś udawało się zająć po i patrzą często na młyn przeciwników procesowych, którzy są bardzo dobrze wykształconymi ludźmi, ale oprócz tego, że wiemy jak wygląda prawo jest potrzebny czy coś takiego jak intuicja jak pamiętam też sprawę, w której ERM oskarżony miał obrońca to by UE w adwokaturze z dużym doświadczeniem, ale nie wyczuł, że świadek, który jest przesłuchiwany nie chce zeznawać na korzyść oskarżonego, chociaż to byli kumple i po zadawanie kolejnego pytania kolejnego pytania powodowało pogrążania tak naprawdę własnego klienta co chwila nieuwagi pytanie padło tu odpowiedź została udzielona wszystko jest w protokole tak naprawdę długa staną się cieszę z błędu przeciwnika, czyli po reformie kodeksu postępowania karnego reforma prokuratury, ale to powinno być zupełnie inaczej to powinno się odbywać równolegle, ale mam nadzieję, że nie będzie się odbywał równolegle, a i to jest wielki wielkie nieszczęście prokuratury jest zgoda całego systemu wcale to z rodzin, kto straci wizerunkowo prokuratura z pewnością ma, chyba że moje przewidywania okażą się błędne i prokuratorzy udźwigną ten nowy ciężar być może tak będzie oby jak myślą też, że mała uczciwie mówiąc niewiele się zmieni w systemie, bo przy tej bierności którejkolwiek ze stron czy tego oskarżonego, który nie będzie umiał bronić się sam czy prokuratora, który przyjdzie nieprzygotowany i będzie tak, odkąd naprawdę na rozprawie jednak sąd będzie uznawał, że to jest ten wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami i będzie przejmował się żal przeprowadzania dowodów sądy nie rozmawiał z kolegami sędziami, którzy dla, których też te przepisy są niejasne rozmawiam z kolegami sędziami także Sądu Najwyższego te i 1 z nich powiedział, że tak naprawdę i kiedy oni rozmawiają jak ta reforma w praktyce będzie działała tu każdy z nich ma inny pogląd o 1, mówi że dowody jednak ten sąd powinien przeprowadzać przy bierności stron inny mówi, ale to nie zawsze będzie ten wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami, więc poglądów jest na razie bardzo bardzo dużo rozmawiam z kolegami pierwszoinstancyjne mi, którzy mówią nic nie powstrzyma od tego, żeby przeprowadzić dowód szczególnie w sytuacji, gdybym miał wskazać osobę niewinną, dlatego że one się nie umie bronić, ale drugą stronę podobnie czyli, jeżeli widział jak powiedział 1 z moich kolegów, że mam przed sobą sprawcę przestępstwa to przy bierności prokuratora i na co to nierealne mrzonki o niewinności, ale domniemanie niewinności bardzo dobrze, że jest ono jest nadal natomiast, że pamiątki wojenne żadne, ale znam materiałów, które są już zrealizowane sądowi przez prokuratora bardzo często i wiemy to też jako obrońcy wskazują na to, że dowody są bardzo mocne i męża i jak tu często mówię wtedy, kiedy n p . gdy rozmawiam z kolegami radcami które, którzy za chwilę podejmą się obron karnych, że wcale nie zawsze sztuką jest to, żeby doprowadzić do uniewinnienia oskarżonego, bo czasami też po prostu niemożliwe no, jeżeli ktoś zostawił ślady i dowody swojej bytności na miejscu przestępstwa albo się przyznaje albo są naoczni świadkowie przy takich sytuacji jest mnóstwo i to są wiarygodne zeznania to czy wyjaśnienia to moim zadaniem jako obrońcy jest uzyskać jak najbardziej łagodny wyrok niestety, więc czasami po prostu dowodów jednoznacznie wynika, że ktoś dokonał czynu, który jest mu zarzucany, ale i to, jeżeli mogę powiedzieć jeszcze 1 pluszowe tej reformy krótko to dość, że ustawodawca wydaje się usiłuje skłócić czas postępowania przed sądem mówiąc jest wiele sposobów, żeby zakończyć postępowanie w sposób konsensualny, czyli dogadaliśmy się prokurator oskarżony co do kary i nie prowadzimy w ogóle postępowania dowodowego sąd na posiedzeniu wydał wyrok, jeżeli się z naszymi uzgodnieniami zgodzi i właśnie tutaj też rola obrońcy wówczas oskarżone może korzystać z dobrodziejstwa nadzwyczajnego złagodzenia kary tylko z tego powodu, że chce się teraz dogadać, więc czasami to będzie dla obrońcy oskarżonego najlepsze rozwiązanie zobaczymy jak będzie co ciekawe Hanna w pani profesor przewiduje ciężarówki podjeżdżających pod sądy w tym ostatnim tygodniu w 10 do 30 czerwca, czyli może jakiś firmy wynajmującej ciężarówki powinny podnieść ceny w zapowiadają się żniwa przez najbliższe dni bardzo dziękuję prof. Monika Całkiewicz prorektor ds. studiów prawniczych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie była prokurator była państwem mają goście dziękuję pani profesor tak dziękuję informacji Radia TOK FM już za kilka minut są o godzinie jedenastej po informacjach wracamy do programu Owczarek i do rozmów próżny trud to wprowadzę sobie, siedząc w swoim tak rozglądać Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA