REKLAMA

Czy delfinarium w Polsce byłoby legalne? Odpowiada Katarzyna Pliszczyńska, rzeczniczka Ministerstwa Środowiska

Post Factum
Data emisji:
2015-07-07 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie z nami zapowiadane gość pani Katarzyna Pliszczyńska rzeczniczka prasowa Ministerstwa Środowiska dzień dobry dzień dobry witam i wracamy do tematu delfinarium, które wywołało ogromny odze w słuchaczy zresztą nic dziwnego, bo było wywołało też ogromny odzew internautów, którzy masowo zaczęli protestować w momencie, kiedy okazało się, że w gminie Mszczonów to jest na Mazowszu w ma powstać delfinarium w Rozwiń » wczoraj rozmawiałam z burmistrzem gminy, który wskazywał, że inni wprawdzie nikt nie szukał więcej informacji w właśnie głównie z z PiS sugerował, że tym co powiedział inwestor, czyli Mazowieckie centrum edukacji ochrony mórz ale, ale jest przekonany, że to jest świetny pomysł nam jakoś nikt mnie jakoś to nie przekonałby lubię wiedzieć dlaczego, jakie decyzje zapadają nie tylko wierzyć w to, że one żony są słuszne, ale też zasolenie zaciekawiło, kto jeszcze poza burmistrzem gminy Mszczonów ma wpły w na to jak ostatecznie to delfinarium będzie funkcjonować czy w ogóle powstanie coś mają nadzieję, że tej pani rzecznik pomoże w rozstrzygnięciu jak tutaj to cel ta cała struktura podejmowania decyzji wygląda, ale przede wszystkim chciałbym ustalić znak, że budowa delfinarium w Polsce to byłoby pierwsze, ale on jest legalna jest możliwa przewidywalna w prawie jest możliwa tak, aby przy spełnieniu wszystkich procedur otrzymaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń w tym tych związanych z ochroną przyrody potencjalnie taką możliwość jest taki obiekt to jest wg wedle prawa bardziej są park rozrywki czy tak jakby chciał pan burmistrz klinika rehabilitacyjna znaczy to oczywiście zależy od tego o tym co inwestor zamierza wybudować i o co wnioskuje, więc dotąd należy przede wszystkim zobaczyć się od tej strony tak coś co jest planowane i dopiero po takim kątem oceniać, jeżeli chodzi o innym oto na aspekty przyrodnicze czy środowiskowym Mann to są na pewno pozwolenia budowlane, które mogą być rozstrzygana na poziomie gminy w i tego typu na decyzje to z naszej z naszego punktu widzenia naszej działki w GM musimy pamiętać czym muszę przejść przez 2 procedury jedno dotyczy plan bardzo podstawowej rzeczy, czyli uzyskania pozwolenia na wóz takiego zwierzęcia jak Delfin Plum nosy do do Polski, ponieważ to jest gatunek 1 z licznych objętych konwencją CITES to jest konwencja mówiącą o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami roślinami ranni to w związku z tym, że występuje na tej liście po dotyczą go pewne restrykcje nie można po prostu przy przetransportować go z 1 kraj do drugiego, jeżeli Alan taki deszcz miałby on zawsze chciałem być importowane z innych krajów spoza Europejskiego w LM musielibyśmy męczyć przedsiębiorca zainteresowany ten przywilej przewiezienia na Delfina musiałby uzyskać pozwolenie na eksport w kraju, z którego Delfin będzie transportowany oraz w Polsce pozwolenie na import o pozwolenie, kto wydaje pozwolenie na import wydajemy realne ministerstwo środowisko tak tutaj już wiemy od pana burmistrza, że delfinów mają być 4 wprawdzie wczoraj przedstawiciel inwestora w radiu RDC mówił, że 3, ale to pewnie się dogadają do do czasu ich wprowadzenia ile ostatecznie mecz tych zwierząt i wiemy też, że mają być sprowadzone z Ukrainy nie wiemy natomiast czy to są zwierzęta, które urodziły się w niewoli czy też były z odłowu czy to ma znaczenie w swych z punktu widzenia polskiego prawa ma znaczenie z punktu widzenia konwencji CITES, bo taki komercyjny zarówno w ciemno to są bardzo zmysłowa w kontekście żywych stworzeń wykorzystanie zwierząt komercyjne wykorzystanie zwierząt n p . w takim ośrodku może jest możliwe tylko w przypadku, kiedy są zwierzęta hodowlane, czyli urodzone już niewoli w, więc cała ta procedura czasowo służy też temu, żeby zweryfikować czy to zwierzę, które ktoś zamierza sprowadzić do Polski czy ono zostało nielegalnie odłowione i czy ma wszystkie niezbędne pozwolenia i jest udokumentowanego pochodzenia z jakich zagranicznej hodowli jasne rozumiem no dobrze i oprócz tych pozwoleń na wóz samych zwierząt co jeszcze jakieś warunki muszą musi spełnić ten LM el inwestor, dlatego że tutaj czytam m. in. z drzew wada się dyrektor wydziału rolnictwa i ochrony środowiska w starostwie powiatu żyrardowskiego wydano na to, że również na poziomie powiatów będą wydawane leki zgody czy jeszcze jakoś ta struktura piętrzy przed takim przedsiębiorcom problemy czy już wszystko inne jest łatwa, lecz sam samo to procedura CITES, jeżeli sprowadzamy endorfiny spoza Unii Europejskiej też nie jest prosta sama siebie im też nie podejmujemy tej decyzji w oparciu tylko naszą wiedzę, bo umówmy się do ludzi delfiny to nie są zwierzęta, o których w Polsce wiemy dużo ono z oczywistych względów, więc ranne wystąpiliśmy do do Państwowej rady ochrony przyrody złożonej z kilkudziesięciu naukowców przyrodników, którzy wspomagają ministra środowiska w podejmowaniu decyzji o opinie na ten temat, więc inwestor już wystąpił do nas o zgodę na wwóz zwierząt nie to co byś tak dostaliśmy od od innych inwestorów to jest zapytanie o warunki, jakie powinny zostać spełnione warunki środowiskowe, żeby taka inwestycja była możliwa w pani, iż jest to coś nowego dla Polski, ale też coś rzadkiego dla dla całej Unii Europejskiej, bo był z tego co kojarzy się takich rozmiarów wiele nie ma winnych w Europie, więc czekamy teraz na to opinia w innej Państwowej rady jest na liście naukowcom, czyli zdarzenia w no to jak jaki to będzie miało wpły w na te zwierzęta oczy czy warunki opisane przez inwestora są wystarczająco dobre dla dla delfinów inwestor już jako uściślił do trojga GM podał tak wstępne wstępne informacje na peronach są zbyt dobrze czuje pan burmistrz Helu z Mszczonowa mówił o tym, że w przeważającej części ten cały obiekt będzie poświęcony Anny rehabilitacji chorych dzieci natomiast wczoraj we wspomnianym wywiadzie w radiu RDC przedstawicielka inwestora wskazywała, że na razie będzie to wyłącznie rozrywka, a to Delfina terapie to być to jest przyszłościowy projekt być może będzie realizowana, ale do tego czy trzeba się specjalnie przygotować ich przygotować trenerów i t d. nic na razie o tym, mowy być niemal jasne się, którą z tych wizji przedstawił mu nerwy inwestorów my wpiszmy do ministerstwa to oczywiste jest oczywiście jesteśmy na takim wstępnym etapie, więc wynieść nawet wnioskowania o żadne pozwolenie to jest po prostu za pytanie o naszą opinię w takim zakresie i z tego z tego co wiem w informacji realny były za było zawartych kilka takich odnóg działalności i naukowa i edukacyjna i nazwijmy to rekreacyjna i terapeutyczna między mną całe spektrum działań, czyli naukowcy będą musieli się szeroko do tego odnieść w każdym z tych 4 aspektu tak myślę myślę, że tak jest to coś nowego więc, więc analiza musi troszkę potrwać roboty ruszą będzie podstawą później do podejmowania decyzji może być wykorzystywana przez przez inne organy, więc czekać czekam teraz jeszcze mu inni, a odczyty czy w ogóle ministerstwo zajmuje się takimi sprawami jak to, w jakich warunkach ostatecznie te zwierzęta będą musiały przebywać np. czytam trzeba stosować wprost stosować wodę sztucznie z salonu czy musi być prawdziwa woda morska, bo to też toczą boje ekolodzy teraz, dyskutując nad projektem Mszczonowskiej czy to jest element czy te baseny są odpowiednio duże oczy czy jednak powinny być większe na morze mogły być mniejsza czy 3 dozory należą do waszych kompetencji do ministra środowiska bezpośrednio nie, ale do reorganizacji, która cię do instytucji, które podlegają ministrowi już tak mówią wcześnie o tym, pozwolenie CITES, która odpowiada memy jest jeszcze pozwolenie na przetrzymywanie zwierząt czy dodatkowa procedura, która Ellen jest przeprowadzana przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska i tutaj właściwą reakcją będzie dyrekcja warszawska itd to jest to przestrzeń, w której inwestor mówi co zamierza zrobić w jakim celu, jakimi środkami, jakie warunki zamierza zapewnić im, więc to jest informacja przekazywana przez inwestora z drugiej strony ocena tego tego organu na podstawie zgromadzonych informacji i też wiedzy pochodzącej np. z Państwowej rady ochrony przyrody, więc taka decyzja też musi zostać podjęta z tego co wiem do Bordeaux kościół jeszcze nie wpłynęło ani nie wpłynął żaden wniosek w tym w tej sprawie być może inwestorzy to odpowiedź z państwa strony jak i zastosuje się do niej dopiero zacznie precyzować jest bardzo interesujący, zwłaszcza w kontekście tego, że właściwie wczoraj pan burmistrz Kurek był przekonany, że tak, że to jest świetny pomysł i był pewien, że inwestor już ma to wszystko zaplanowano natomiast z tego co mówi pani wynika, że dopiero się przygotowuje do całej procedury do dołu do upadku u mnie doprecyzowania tych tego co właściwie ma powstać w Mszczonowie, ale czy chciał zabrać 1 rzecz, bo też pan burmistrz na to wskazywał tu właściwie posłusznym słuszność pomiar jakość coraz to wątpliwa to czy delfiny siłę no dobrze czuły w tych betonowych basenach czy na pewno 4 delfiny to to już Stano i t d. na co pan burmistrz powiedział, że przecież w Polsce jest legalne trzymanie żyraf na wybiegach czy innych dużych ssaków i nikt nie robi wokół tego problemu z wiedzy czy rzeczywiście można 2 sytuacje porównać jest z punktu widzenia prawa nie ma żadnej różnicy między delfinem żyrafą a, a nie z kucykiem na to gdzie ciężko się, gdy do tego wprost odnieść, bo poza grą wstępną informację, którą mamy od inwestorom i w obliczu jeszcze braku opinii Państwowej rady ochrony przyrody no nie nie mam śmiałości i mogę powiedzieć jednoznacznie to jest dobre to jest zła to jest przyswajalne to jest nie przyswajalne min na pewno ich jednymi drugim przypadku tej instytucji, które stoją na straży ochrony przyrody powinny bardzo uważnie się przyglądać temu, jaki jest cel danego przedsięwzięcia na ME i jak będą przechowywane są przetrzymywane zwierzęta, w jakich warunkach będą żyły w regionalne dyrekcje też wykonują okresowe kontrole w ogrodach zoologicznych szkoleń burzy ta kontrola już w trakcie działania danej inwestycji w ME, więc nic nie nie powiedziała mi teraz oni rozróżniają pomiędzy tymi czynami tymi aktywnościami w loży też ministerstwo nigdy wcześniej musiał się wypowiadać w kwestii delfinarium nikt wcześniej tego nie próbował w Polsce realizować w związku z tym tak naprawdę nie mamy jakiejś SLD i 1 linii politycznej czy prawnej wobec Delfina rów n p . takie wprowadziły to inne kraje n p . zakazując kompletnie budowy delfinarium w ciąży stanęliśmy przed tym problemem zdrowe teraz tak ten problem, że ówczesny rząd z Łodzi mniej będziemy się zmierzyć na pewno taką solidną podstawą do podjęcia John stanąć do stanowiska na ministra będzie będzie też ta opinia Państwowej rady ochrony przyrody a kiedy można się spodziewać nie wiem czy na dniach, ale my liczymy na to, że rząd rychło poczekamy cierpliwie uważa, że była solidna już nie nie musimy się aż tak spieszyć tylko pewnie inwestorowi droższy jest tutaj czas istotnych bardzo dziękuję pani Katarzyna Pliszczyńska rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska i też dziękuje słuchaczom, którzy szeroko komentowali sprawę i czekam też na państwa pytania będziemy do tematu wracać tylko pojawi się opinia ekspertów w tej sprawie czas na informację bardzo będzie w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA