REKLAMA

Dr Adam Bodnar, kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich był gościem Jakuba Janiszewskiego

Połączenie
Data emisji:
2015-07-09 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich różni od nich dług celny i 136 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio dr Adam Bodnar wiceprezes Helsińskiej fundacji praw człowieka kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry już po wystąpieniu przed sejmową komisją sprawiedliwości praw człowieka, która pozytywnie zaopiniowała pańską kandydaturę w trakcie tego wystąpienia powiedział pan tak traktuje sprawowanie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich jako kontynuowanie Rozwiń » dotychczasowego dorobku rzeczników rolą każdego rzecznika jest wzmacnianie kontynuowanie linii oraz założeń konstytucyjnych wymienił pan wówczas wszystkich poprzednich rzeczników praw obywatelskich co wspólnego ma Ewa Łętowska n p . Andrzej Zoll wspólnego ma żonę Tuska czy np. Tadeusz Zieliński w mniej grali w powietrzu rzeczy po pierwsze, wszyscy są świetnymi prawnikami i wydaje mi się, że to jest bardzo ważna kryterium każda osoba ma swój dorobek naukowy dydaktyczny, który nie potrafiła przełożyć na działalność urzędu rzecznika przy czym oczywiście każda z tych osób pełniła funkcje w innych czasach, kiedy były inne wyzwania społeczne cywilizacyjne ustrojowe, ale także każda może być nadawała trochę inne rytmy dla funkcjonowania urzędu akcentowała różne różne rzeczy tak to bym widział i wspólnego i różnego właśnie, ale jeżeli zastanowimy nad tym czym jest ten urząd to właściwie trudno wyobrazić sobie urząd, który z bardziej powiedziałbym osobowy niż urząd Rzecznika Praw Obywatelskich i tu zacytuję, żeby nie było, że to jest tylko moje wrażenie Tadeusz Zieliński, w które był drugim Rzecznikiem Praw Obywatelskich napisał w swoim tekście ombudsman możliwości granice skutecznego działania autentyczność omawianego urzędu rzeczywiste realizowanie kompetencji przyznanych w ustawie zależy od osobistych cech ombudsman sprawującego ten urząd w szczególności z jego osobistej niezależności i nie podatności na wpływy sił politycznych oraz wszystkie inne naciski ideologiczne to prawda, ale moim zdaniem częściowa prawda, bo zależy, dlaczego podnosimy był ten tekst można, by nim wygłosić jakiś konferencji międzynarodowej dziś opisujemy w ogóle instytucje naszego Rzecznika Praw Obywatelskich i porównujemy z filmu naszego bosmana do instytucji z innych państ w, ale musimy pamiętać o tym, że po 28 latach istnienia instytucji ona już ma pewnie swój dorobek swój rytm działania ludzi specjalistów, którzy tam pracują i to już samo z siebie powiedziałbym nadaje tym także charakter niezależności w tym także kompetencje, które są posiadane i oczywiście każdy kolejny Rzecznik Praw Obywatelskich, który przychodzi moda jakiś dodatkowy swój TR jest, ale moim zdaniem w ramach tej struktury, która istnieje w ramach tych uprawnień które, które istnieją leki będzie na Pański resort to zatrzymuje rys jest taki, że nasz kościół bardziej postawić na współpracę z organizacjami pozarządowymi oczywiście to brzmi na takim poziomie w prostym dość dość naiwnie, ale i to takie w takich kategoriach, że chciałbym, aby rzecznik miał w ciągu roku 16 spotkań konsultacyjnych z organizacjami pozarządowymi działającymi w całej Polsce i miał z nimi taki realny zresztą widziałbym codzienny kontakt dzięki współpracy z nimi zrozumiał, jakie są problemy w różnych częściach Polski, ale także, żeby pomóc w sensie stworzył taki Kama kanały komunikacyjne, że to organizacje pozarządowe miały w sensie bezpośredni dostęp do do rzecznika, żeby te problemy przedstawiać wspólnie rozwiązywać także chciałbym zwiększyć aktywność w zakresie postępowań sądowych rzecznika i nie chodzi mi o Trybunał Konstytucyjny, gdzie rzecznik jest aktywny, ale o postępowaniach, które się toczą głównie przed sądami cywilnymi tam prawie rzecznika nie ma są pojedyncze sprawy w roku nawet dziś jest to taki był to mam przed sobą ciekawe artykuł w Dzienniku Gazeta prawna gdzie, który dotyczy takich kwestii czy osoby mogą wchodzić do autobusu z psem przewodnikiem w Walii i tutaj dość koszyka warto oboje ważą pokazuje na jak i korespondencję pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich albo komisją polityki społecznej sejmową i niech takim się w kategoriach, że trzeba rozwiązać jakoś systemowo i oczywiście tak, ale uważam, że oprócz tego rzecznik mógłby się rozkład przyłączyć do jakiej sprawy wniesionej przez osobę niewidomą, która nie mogła pojechać tym polskim busem orzekł, iż jakąś inną firmą transportową, bo nie mogła wyjść z psem przewodnikiem w ten sposób wzmocnić argumentację, ale też pokazać tak symbolicznie na czym to zaangażowanie rzecznika mogłoby polegać no tak, ale właśnie, a będzie on i jego zastępców zgodnie ze statutem rzecznika rzecznik może wnieść do 3 zastępców, ale nie było do tej pory, więc pytanie należy jak nie jest pan Stanisław Trociuk, który jest zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich od lat i nie tylko pani prof. Lipowicz, ale także wcześniejszych rzeczników teraz jest także zastępcą pan Ryszard Czerniawski będą dalej ja uważam, że nie jest rolą osoby, która jest przed głosowaniem w sejmie i Senacie wypowiadanie się na temat wewnętrznej struktury funkcjonowania takiego urzędu, który zatrudnia ponad 300 osób uważa, że byłoby to wielką Buk Bytom po prostu nie uprzedzać strony pytanie o to jak się wyobraża ten rząd tak będzie sprawowała i co ten rząd ma robić to jest w dalszym ciągu rozmowa z wizji to znaczy uważa, że oczywiście zastępcy powinni być tak uważam, że to jest ją w ogóle uważam, że jeżeli chodzi o potomku myśleniem w kategoriach takich przyszłościowych to to co jest charakterystyczne dla biura rzecznika być może niedostrzegalne dla opinii publicznej to to, że wykształciło się mnóstwo specjalistów poszczególnych dziedzinach w biurze rzecznika mamy Super specjalistów tam od więziennictwa od różnych aspektów prawa cywilnego prawa mieszkaniowego od prawa Antydyskryminacyjnego od praw osób niepełnosprawnych odpra w żołnierzy i tak można, by mnożyć poszczególne dziedziny wydaje mi się, że getto nazwał w swoim programie, że warto zastanowić się takiemu Wall uwolnienie potencjału tych ekspertów w takim sensie, że to osoby także powinny być bardziej aktywny w mediach rzecznik nie powinien tylko być może weźmie się monopolu na wypowiedzi publiczne, ale wręcz angażować tych wszystkich swoich specjalistów do aktywności do tego, żeby się rozstawali się takimi wręcz ambasadorami poszczególnych tematów, które leżą na sercu rzecznikowi to żadnych tematów, które pan wymienił w przed komisją było bardzo duża to jest tak wymienia aż do hasła na podstawie tego co pan wówczas relacjonował, czyli kwestie relacji między psychiatrią wymiaru sprawiedliwości prawa osób zatrzymanych na posterunkach policji problem bezdomności prawo do ochrony zdrowia imigranci wsparcie dla ofiar tortur przyczyny przewlekłości sądowej fragmentaryzacja sądowych działalność biegłych sądowych w kontekście nowego kodeksu postępowania karnego w nie przyłączanie się ds. cywilnych ofiar komunizmu to bardzo ciekawe osoby nie heteroseksualne też ojcowie, domagając się swoich praw takie takie oto zestaw był mój czas swego wystąpienia czy to wystąpieniem ono dużo dużo no trochę ja staram się staram się w czasie wystąpienia zachodnich do tego co mówiła pani Zofia Romaszewska w swoim wystąpieniu, żeby nie było tylko także przedstawią swój program, ale ani nie uwzględnia tego co wcześniej zostało powiedziane, bo wydaje mi się, że nasza diagnoza o niektórych problemów naszej rzeczywistości prawne społeczne jest dość podobna natomiast ja, zanim dotarł do tego etapu komisji sejmowej przygotowałem dość kompleksowy program kilkunastu stron sowy, który znajduje się na stronie www kratka na rzecz mikro kapel im tam można powiedzieć znajduje się doścignąć pogłębione uzasadnienie tych poszczególnych progów problemów komisja sejmowa Otóż nie jest miejsce, żeby czytać referat na kilkanaście stron tylko on przedstawię kilka wybranych problemów to wydaje się, że to jest dużo, ale też musimy pamiętać, że no i samo sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich za ostatni rok liczy sobie 650 stron to mamy wszystko już od statusu opiekunów osób niepełnosprawnych przez dopłaty rolnicze przez pokrzywdzonych przedsiębiorców po problem mieszkań zakładowych funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych po te problemy, które pan redaktor był uprzejmy wymienić także to jest olbrzymia struktura, ale dlatego, że tych problemów jest wciąż w Polsce dużo, że mamy cały czas ogólnie problem z funkcjonowaniem tych standardów praworządności i mam problem z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości z jakością legislacja to wszystko gdzieś tam przenikali wpływa na poszczególne aspekty naszego takiego codziennego funkcjonowania, ale dostają się czy może być jakaś główna oś no bo n p . w przypadku Ireny Lipowicz to były prawa osób niepełnosprawnych w niewątpliwy prawa osób niepełnosprawnych oraz osób starszych i teraz to może być główna oś jest absolutnie tak uważam, że rzecznik aż po nim powierzyć mówił, że należy kontynuować to wszystko co było zrobione jeśli chodzi o prawach osób niepełnosprawnych co więcej niedawno został przyjęty taki alternatywny raport do konwencji ONZ oprawach osób niepełnosprawnych został przygotowany w biurze rzecznika i on zna stanowi dobrą diagnozę aktualnej sytuacji tego co należałoby dalej zrobić natomiast uważam, że nasz kot warto byłoby wzmocnić zagadnienia związane z funkcjonowaniem tego tych kompetencji rzecznika jako organu ds. równości, czyli skoro organ ds. równości ma się zajmować dyskryminacją także ze względu na orientację seksualną ze względu na religię lub wyznanie jest na pochodzenie rasowe etniczne no to trzeba może też wyrównać te tematy do tego poziomu, który był poświęcany osobom niepełnosprawnym osobom starszym to jest pierwsza rzecz po drugie, za chwilę już po informacjach kolejny z 13161323 Jakub Janiszewski przy mikrofonie zanotuje dr Adam Bodnar wiceprezes Helsińskiej fundacji praw człowieka czekam do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz dodam, że zaprosiliśmy również Zofię Romaszewską, ale w mu popiersie zaznaczyła, że nie będzie nie jest w Warszawie jest poza Warszawą po drugie z Lubaniem nie miała zainteresowania zainteresowana uczestnictwem w rolę w tej rozmowie ja jednak możemy wrócić na moment jeszcze do tego wystąpienia przed sejmową komisją sprawiedliwości praw człowieka i taki oto fragment Pańskiej odpowiedzi na pytanie o o to czy jako rzecznik będzie pan walczyło małżeństwa homoseksualne posłuchajmy po pierwsze, chciałbym podkreślić, że Rzecznik Praw Obywatelskich musi przede wszystkim dbać o autorytet urzędu moim zdaniem wejście przez Rzecznika Praw Obywatelskich w spory ideologiczne spory ideowe spory światopoglądowe i mógłby podważać autorytet do urzędów mogłoby spowodować, że rzecznik nie będzie się nie umiał możliwość skutecznego reprezentowania wszystkich wszystkich osób i i n p . w tym wywiadzie, o którym którym wspomniałem bardzo wyraźnie wskazywały, że z 1 strony może być naukowo nie jestem przeciwny małżeństwom osób tej samej płci, ale jednocześnie uważa się bardzo wyraźnie podkreślić, że jako Rzecznik Praw Obywatelskich nie mam absolutnie prawo dążenia do zmiany art. 18 konstytucji, że nie można wprowadzić tego typu instytucji bez zmiany art. 18 konstytucji uważam, że jeżeli parlament, bo to do parlamentu należy taka decyzja podejmie taką decyzją takie rozstrzygnięcie Moto to będzie Wola polityczna ale gdy rzecznik bym podejmował takie działają tu spowodował w pewnym sensie rozbicie urzędu i utratę zaufania ze strony wielu wielu obywateli, by teraz pytanie co to właściwie znaczy bo o ile ja rozumiem to kwestie żegnanie byłoby zręcznej pewnie nawet nie do końca mieściłoby się w ramach tego urzędu dobre Rzecznik Praw Obywatelskich nawoływał do zmiany konstytucji, ale pierwsza część Pańskiej wypowiedzi w tej mowie pana tym, że nie może rzecznik wchodzić spory światopoglądowe brzmi dziwnie, bo to jest urząd w grę wchodzi spory światopoglądowe zawsze będę wtedy oczywiście się odnosiłem do do tych kwestii konkretnych padło pytanie pana posła Jaworskiego dotyczyło kwestii związanej z małżeństwami osób tej samej płci także moja odpowiedź tego dotyczyła natomiast uważam, że jest oczywiście naturalne typują wcześniej, że zajmuje się rzecznik chociażby z tematyką z zakresu organu ds. równo równość przemocą wobec kobiet i tego typu tematami o to chodzi o tematy, które są jakąś światopoglądową uwarunkowane tylko na biegun chodziło o otwarcie takiego zarzutu trochę, że mam być rzekomo tworzyć jakąś rewolucję trzymamy mam stwarzać jakieś sytuacje, które byłyby dążyły biegł do obalenia wręcz obowiązującego ustroju uważam, że rolą rzecznika jest po prostu dbanie o to co jest prawie skoro mamy Kong chociażby nie ratyfikowaną konwencję antyprzemocową to rolą orzecznika jest dbanie o to, żeby ona była wykonywana, jeżeli mamy kodeks pracy, który zakazuje dyskryminacji ze względu na różne cechy w tym także orientację seksualną to należy działać co prawda, ale też wykonywane, ale też rzecznik ma ten poważny instrument ważne czy wnioski o podjęcie inicjatywy ustala czy szamba i my teraz pytanie czy n p . rzecznik Adam Bodnar mógłby wnioskować o to, żeby rzeczywiście jednak powstało prawo regulujące związki partnerskie wydaje się, że tak to znaczy ja uważam, że co do związków partnerskich nie ma też wątpliwości, że tego typu regulacja, która w, jaki sposób regulowałaby kwestie osób pozostających w związkach tej samej płci powinna powstać 1 z innej sytuacji życiowych, które nie są uregulowane, które powodują określone takie codzienne problemy obcy zasiłków opiekuńczych przez nią zasiłki socjalne podatki od spadków GI Eni i darowizn opiekun schodzenie ze stosunku najmu po zmarłym partnerze w tym listem cały ten katalog pra w do różnych problemów wymienionych w tych w kilku projektach ustaw, które zostały przygotowane i uważa, że absolutnie rolą orzecznika powinno być w podejmowaniu działań w tym kierunku alei uważam, że nie tylko w wystąpieniach generalnych tak jak przede wszystkim diagnozowanie problemów, a Czyż rzecznik WHO rzecznik ma możliwość przeprowadzania badań w tych w tym zakresie, bo to wynika z ustawy o rzeczniku i skoro może w pewnym sensie uzupełnić te różnego rodzaju pro z zagadnienia, które stają się przedmiotem wątpliwości co do dyskryminacji osób ze względu na orientację seksualną to jak najbardziej to powinien robić i w tym kontekście postem podejmować określone działania przewidziane ustawą o 3 wystąpienia generalne może pewnych określonych sytuacjach także wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego, a pan powiedział, że rzecznik musi stać na straży obowiązującego prawa nie zawsze prawda może też prawo skarżyć do Trybunału Konstytucyjnego z czego rzecznicy korzystali z różną częstotliwością pewnie różnie to można byłoby w zależności od poszczególnych kadencji wykazać, ale np. Janusz Kochanowski był bardzo aktywny i bardzo szeroko z tych funkcji korzystał pamiętamy, że np. z twierdził, że to, że rolnicy nie płacą składki zdrowotnej przez nierówność wobec prawa czy to rzeczy kwestia przywilejów górniczych bodajże też była średnia wieku emerytalnego osoby takie sprawy, w których on śmiało korzystał z ze swoich uprawnień tym może to nas to ułożenie najlepiej zabrzmiało, że na straży obowiązującego prawa brać udział na straży obowiązujących zasad ustrojowych może tak to lepiej by zabrzmiało w tym kontekście, ale oczywiście no to jest funkcja rzecznika i ta możliwość wnoszenia bezpośrednio wniosków do Trybunału Konstytucyjnego to jest 1 z najważniejszych spraw jest rocznie kilkanaście czasami kilkadziesiąt i faktycznie pan dr Kochanowski zapoczątkował taką można być aktywni są rolety przypomnijmy, że chce pan lato się PiS pytał o prof. Andrzeja Zolla także prof. Zoll wniósł taką ważną sprawę dotyczącą prawa o zgromadzeniach to kto to był to jego wniosek był tym pierwszym ważnym wnioskiem o zakazie parady równości to był wniosek wniesiony bodajże w styczniu 2000 szóstego roku, który później zaowocował bardzo ważnym rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego taki wręcz fundamentalnym dla wolności organizowania pokojowych zgromadzeń także absolutnie to jest nie wyobrażam sobie, żeby rzeczy także bank zapowiedział, że Trybunał Konstytucyjny dziś z boku to wręcz właśnie na tym polega jak to było kiedyś ujmowane w literaturze, że rzecznik wysyła te piłeczki jak w tenisie Trybunał maja prawda odbijać i w ten sposób rozwiązać problemy obywateli no to jest oczywiście pytanie jest jednak upieram, że właściwie trudno jest wyznaczyć jakąś wspólną linię dla wszystkich rzeczników, których mieliśmy nic się bardzo różnili między sobą bardzo inaczej sprawowali tę urządza ciekawi nas tutaj będzie położony akcją skoro nie będzie takiego czytelnego akcentu tematycznego gotował właściwie pan powiedział, chociaż nie rozumiem prawa osób nieheteroseksualnych jest ważna kwestia skoro nawet nasze rozmowy się w Reno pojawił się w tej rozmowie, ponieważ pan redaktor ma on o tej kwestii pytanie przed informacjami nie pytamy o to zapytałem po prostu co będzie tam główną osią będą także nie mówi o organie ds. równości Onoszko dla mnie to co mi tak najbardziej leży na sercu to jest ogólnie funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, ale nie w takim sensie, że nagranie z rzecznik zbawi i z sądu spowoduje, że zaczną poprawnie funkcjonować i uważam, że rzecz może mi bardzo dobrą rolę w tym, żeby doprowadzić do naprawienia różnych instrumentów dochodzenia sprawiedliwości i ochrony pra w przed sądem np. rząd zresztą była wczoraj była koleżanka z fundacji uważa dr Toczko naprawieniu ustawy o skardze na przewlekłość postępowania naprawienie ustawy o kompensacie dla ofiar przestępstw naprawienie ustawy o pozwach zbiorowych naprawieniu ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych czy czyny czy mamy też różne mamy też, że problemy związane z przewlekłością postępowania sądowoadministracyjnego i tutaj czy odpowiedzialności państwa za bezprawne oskarżenie i wiele spraw, gdzie ludzie są przez lato oskarżani później nie mogą uzyskać żadnego odszkodowania i tu widzę bardzo taką dużą rolę, że gdzieś leci poprzez wystąpienia generalne wnioski do Trybunału, ale także pokazywanie pewnych przykładów może doprowadzić do takiej zwie ogólnie zwiększenie ochrony praw czy, na którym polu widział pan widziałby pan urząd rzecznika jako bardziej aktywne niż do tej pory jeżeliby się zastanowić nad tymi takimi 3 głównymi, czyli ten parlamentarny kontrolne administracyjne tak jak się mówi Tycjan to ja bym z naszym mógłbym się, że najlepiej się z nami i najbardziej czują ten wymiar sądowy i tutaj wydaje mi się, że to jest ta przestrzeń, gdzie można dużo osiągnąć coś jeszcze 1 może problemem gorzko wnoszenie kasacji w sprawach karnych władz rzecznik składa rocznie 5060 kasacji, a jednocześnie jest jedynym oprócz prokuratora generalnego organem, który może wnieść kasację w sytuacji, kiedy wyroki nie kończą się skazaniem na bezwzględną karę pozbawienia wolności i tutaj można sobie wyobrazić po pierwsze, zwiększenia aktywności, a po drugie, taki bardziej strategiczne podejście, czyli przykładowo, jeżeli mamy z 1 strony cały szereg dyrektyw unijnych ustanawiających nowe standardy w zakresie obrony w sprawach karnych prawo do tłumacza prawo do poinformowania o prawa prawo dostępu do akt postępowania dostępu do adwokata i t d. to można sobie wyobrazić, że rzecznik WOŚP kieruje kasację po to, aby wskazywać na pewne niedostatki ochrony proceduralnej osób w postępowaniu karnym co skutkowało np. wskazaniem kogoś tak i w ten sposób wzmacnia taką ochronę proceduralną mówią o tych postępowaniach sądowych, gdzie można, by to przyłączanie się do postępowań wzmocnić nie tylko, choć miał sprawy dyskryminacyjne, ale n p . jest sporo osób, które dochodzi odszkodowania od państwa za krzywdy spowodowane w czasie wczasach komunizmu to są spółki to jest wyraźny związek miast tych osób u nas ostatnio zajmij zajęliśmy się taką sprawą osób, które zostały bezprawnie wcielony do wojska na polskiego w czasie stanu wojennego, ale te osoby mamy cały czas widzimy, że dziś od czasu do czasu media mówią o tym, że trwają przewlekłe postępowania związane z odpowiedzialnością za różne zbrodnie czasów komunizmu, ale to są też dochodzą odpowiedzialności odszkodowawczej można sobie wora rzecznik rzecznik do niektórych spra w się przyłącza i wzmacnia te osoby także widzę tutaj i poprzez przyłączanie się do postępowań moim zdaniem nie chodzi tylko walor prawny, ale także walor taki edukacyjny symboliczny polega, pokazując na czym to na naruszenie praw polega i wszczął rzecznik mógłby wzmocnić ofiar w dziękują uważa dr Adam Bodnar wiceprezes Helsińskiej fundacji praw człowieka kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich burzą w studiu 13501335 przepraszam za chwilę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA