REKLAMA

Przegląd prasy gospodarczej Piotra Maślaka

Pierwszy Program Gospodarczy
Data emisji:
2015-07-21 06:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
pierwszy gospodarczy program Radia TOK FM 34415 Wigan West pierwszy program gospodarczy w zastępstwie Oli dziadek 9 dziś spotkam się z państwem na początek 3 inne, bo notowania walut Forex online z szóstym 42 to ostatnia godzina zmian w euro do złotego i stabilnie cały czas na tym samym poziomie ceny kupna 411 w sprzedaży 412 frank szwajcarski 394 Kutno 395 sprzedaż tutaj niewielki spadek o 3 % to stały poziom także trzyma dolar amerykański 38381 różnice w kupnie sprzedaży w Rozwiń » nieco podrożał funt brytyjski mini 592 to cena kupna 593 do ceny sprzedaży pierwszy gospodarczy program Radia TOK FM co najważniejsze notowania walut Forex to teraz może o tym co w prasie gospodarczej ekonomicznej dziś już wspomniałem już w pierwszym śniadaniu w toku, ale pozwolę sobie wrócić do tego tematu, bo to bardzo optymistyczne informacje czołówka Dziennika gazety prawnej w bardzo dynamicznie rośnie grono milionerów w Polsce w tym 50 % rocznie zarabia się na własnym biznesie inwestycjach albo w zarządzaniu roczny dochód do opodatkowania wyższy niż 1 000 000 zł w ubiegłym roku zadeklarowało 16  000 osób to są wstępne dane izb skarbowych za 2014 pokazują, że tendencja z poprzednich lat, w których milionerów systematycznie przybywało nadal się utrzymuje w ciągu ostatniego roku grono zamożnych powiększyło się od 1400 osób winnych ciekawostką jest to, że z najdynamiczniej to grono rośnie w województwach regionach, które raczej nie są najbogatsze n p . Świętokrzyskie samych Kielcach liczba milionerów w porównaniu do 2013 roku wzrosła o 29 i osiemdziesiątych i procent podobnie na Mazowszu stosunkowo najwięcej milionerów w ubiegłym roku Bodych 4278 Wielkopolska 1006100 diewięćdziesięciu 2 to są te 2 najbogatsze wnętrze naj obficiej w milionerów i regiony Polski, ale eksponują najszybciej bogacą się mieszkańcy regionów, które raczej nie nie kojarzą się z zamożnością w świętokrzyskim już wspomniałem samych Kielcach 13 wzrosła liczba milionerów na drugim miejscu pod tym względem jest inny Podlasie najzamożniejsi Polacy dorabiają się majątku na 3 różne sposoby tak twierdzą eksperci pierwszy to własna działalność gospodarczą jeśli ktoś zarabia odpowiednio dużo no to wybiera rozliczenie liniowe wg stawki 19 %owej jest stosunkowo niskie opodatkowanie jak na tak wysoki dochód wg wyliczeń KPRM, gdzie to forma opodatkowania zaczną się opłacać już 320  000 zł rocznego dochodu druga grupa to są wysoko opłacani pracownicy najczęściej menedżerowie wysokiego szczebla i to ta grupa także dynamicznie rośnie ile można zarobić jako członek zarządu banku przygotowanego na giełdzie nie trzeba tłumaczyć to widzieć w raportach takich instytucji tam w grę wchodzą miliony złotych rocznie pozostali to ci, którzy czerpią wyłącznie dochody z inwestycji na 4 nieruchomości albo dorobili się na giełdzie zdanych w w większości izb wynika, że zyski ze sprzedaży papierów wartościowych w ubiegłym roku były niższe jednak niż rok wcześniej, więc ta ostatnia grupa to nie jest ta w grupach, w których milionerów przybywało na jej dynamiczny Warszawa tu jest najwięcej bogatych Polaków na drugim miejscu Poznań Katowice Gdańsk w Opolu np. moją rodziną mieszka tylko 2901  000 000, a tylko Jaś Królestwa 40  000 mieszkańców w pierwszy gospodarczy program Radia TOK FM, by to dziennik Gazeta prawna pozwolę sobie zostaliście przy tym tytule, bo w inny tu ciekawe informacje o 2 konstytucjonalistów członków rady legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów przygotowało opinię dla organizacji reprezentujących firmy pożyczkowe wnioski ustawa anty lichwiarskie nakładająca na przedsiębiorców nowe obowiązki może się okazać niezgodna z ustawą zasadniczą chodzi o to, że przestanie być opłacalne oferowanie pożyczek na krótki czas i niewysokie kwoty, a to w ocenie ekspertów może stanowić naruszenie wolności działalności gospodarczej i to jest problem zdaniem wiceministra sprawiedliwości Jerzego Kozdronia członkowie rady powinni tworzyć opinię zarządu, a nie dla biznesu i tu można mówić o naruszeniu etyki w ale prof. Marek Chmaj także konstytucjonalista broni kolegów on także zaś to przygotował opinię dla związku firm pożyczkowych, ale nie jest członkiem organu doradczego przy premierze nie widzę przeciwwskazań dla tworzenia takich opinii nie mamy tu przecież do czynienia z zakazem konkurencji i zakazem konkurencji nie mamy do czynienia z konfliktem interesów już tak, nawet jeżeli nie jest to niezgodne z prawem to jednak etycznie chyba wątpliwe lub pierwszy gospodarczy program Radia TOK FM Puls biznesu zwracać uwagę na pułkownika pułkownik to takie ustawy, które trafią na półkę zamiast do głosowania i zamiast być wprowadzane szybko w życie w tym przypadku pułkownik jest bardzo ważny chodzi mianowicie o ustawę innowacyjną zamiast walczyć ze światowych rynkach innowacyjnością walczymy niskimi kosztami pracy NATO wciąż narzekają ekonomiści i ostrzegają przed konsekwencjami takiego stanu rzeczy niskie koszty pracy nie mogą długo nakręcać polskiej gospodarki takie narzekanie w drugiej dekadzie 2001 . wieku później niezmiennie z polityków ekonomistów przedsiębiorców narzekać łatwo zmienić jak wiadomo trudno cokolwiek była szansa była szansa w marcu kwiecień maj czerwiec lipiec 4 miesiące prawie minęły do posłów trafił prezydencki projekt ustawy o zmianie niektórych usta w w związku ze wspieraniem innowacyjności, bo to na tym powinna opierać się dynamiczny nowoczesny bogata i gospodarki przewidują wprowadzenie całej masy różnych ułatwień dla start-upów funduszy venture kapitał czy młodych naukowców zajmujących się nowymi technologiami i główne założenia uzyskały aprobatę wielu organizacji branżowych przedsiębiorców mało tego w pierwszym czytaniu w sejmie projekt ustawy poparły wszystkie kluby i potem zaczęły się schody dla innowatorów po raz kolejny z projektem tej ustawy ma się zająć podkomisja nadzwyczajna oficjalnej opinii rządu na jego temat nie ma KPRM nie odpowiada na pisma Pulsu biznesu o to kiedy może być to stanowisko rządu i gotowe, gdy nie wiadomo, o co chodzi tu zwykle chodzi o pieniądze w tym przypadku chodzi o Ministerstwo Finansów, które po prostu w dzień nie aprobuje projektów zmian to co wg twórców projektu organizacji branżowych należy szybko wprowadzić wg ministerstwa będzie nieskuteczne albo wręcz przeciwnie skuteczny radny Jarosław Neneman wiceminister finansów odpowiedzialny za podatki studzi zapał i innowacyjnego projektu zgadza się, że istniejąca ulga na działalność rozwojową jest nieefektywna uważa, że zastąpienie kolejną ulgą sytuacji nie poprawi to i tak to z Ministerstwem Finansów w Polsce jest, że tak naprawdę to stanowi rząd w rządzie i władzę najwyższą, kierując się głównie w Zgierzu to logiczne nawet tylko i wyłącznie wysokością wpływów do budżetu w tym przypadku chyba jednak ze szkodą dla polskiej gospodarki tylko skończy się projekt kolejny unijnej perspektywy wsparcia i nadal będziemy w naszą gospodarkę budowali na taniej siły roboczej w dworze dla nas fatalnie skończyć zresztą mówił o tym, wpierw po raz tylko w pierwszym śniadaniu w toku procesu Balcerowicz pośrednio nie wprost, że ze jakiś czas za kilka kilkanaście lat nasz wzrost PKB może być bardzo niskim poziomie nie będziemy w stanie gonić tych najbogatszych nie można budować gospodarkę na taniej siły roboczej tylko i wyłącznie co zakłada projekt tak dużym skrócie wprowadzenie do porządku prawnego definicji funduszu venture Kapital zwolnienie takich podmiotów z podatku CIT od zbycia udziałów w spółkach wprowadzenie ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową bez względu na wynik badań obecnie od przychodów może odliczyć własny koszt prac rozwojowych, a niebawem to wyłącznie zakończonych pozytywną ważna zmiana przedsiębiorcy mieliby otrzymywać możliwość odliczenia od przychodów 120 % nakładów badawczo-rozwojowych, a w przypadku firm sektora małych średnich przedsiębiorstw nawet 150 % jednocześnie zlikwidowana ma zostać ulga na nabycie nowej technologii, czyli nie tak, że tylko prezenty wreszcie możliwość opodatkowanego wnoszenia do spółki własności intelektualnej i przemysłowej w zamian za udziały i wprowadzenie ułatwień w zatrudnieniu w instytucjach badawczych i nauczenie młodych naukowców i zagranicznych specjalistów jedynie 7 % PKB tak jest skalę wydatków na działalność badawczo rozwojowy celem Polski za 5 lat jest ona w ramach strategii Europa 2023 uda na razie ustawa trafiła na półkę do grona tzw. pułkowników na działalność związaną z badaniami rozwojem przypomnę, że jedynie 7 % PKB tyle powinno być jak inni za ich już za 5 lat teraz wydaje się 87 PKB tak było w 2013 roku 22  000  000 EUR zainwestowały w Polsce fundusze venture Capital w 2014 roku jest 8 % jest 6 % całego Europejskiego wyniku 6 % w bardzo mało czterdzieste piąte miejsce Polska zajmuje w globalnym takich rankingów innowacyjności gorzej wypadają tylko 2 państwa Unii Europejskiej Grecja i Rumunia, ale Ministerstwo Finansów twierdzi, że wszystkie te działania zaproponowane w ustawie będą przeciw skuteczne lub szczyt gospodarczy program Radia TOK FM to dzisiejszy Puls biznesu na ten temat w miał jeszcze zanim dojdzie do gazety giełdy inwestorów parkiet ciekawe propozycje 7 propozycji do długoterminowego portfela eksperci podpowiadają, by stawiać na sprawdzone spółki od maja trwa trend spadkowy WIG 20 stracił cały dorobek ze stycznia o kwietniowej hossy WIG ponad połowę warszawski rynek jest mocno wyprzedany inwestorzy właśnie z tego powodu mówią o długoterminowym horyzoncie czasowym w dokupienie akcji po promocyjnych cen parkiet spytał ekspertów, na których emitentów warto postawić nie będę wymieniał spółek zachęcam do lektury gazety giełdy inwestorów parkiet to dzisiaj czołówka tej pozycji pierwszy gospodarczy program Radia TOK FM to już temat z obrzeży gospodarki przemysł Polski Atom złapał 4 lata opóźnienia pierwszy blok jądrowy w kraju powstanie w 2029 roku tak twierdzi PG początkowo rząd planował 2025 rok tę datę 2029 podała realizująca projekt atomowy Polska grupa energetyczna w korespondencji technicznej lub wysłała do polskich sieci elektroenergetycznych w nowy termin uruchomienia siłowni jądrowej został zapisany w poddanym konsultacjom projekcie planu zaspokojenia zapotrzebowania energii jest problem i ten poślizg może się jeszcze zwiększyć, a wynika m. in. z konieczności przejęcia przez PGL jest 1 z badań środowiskowych lokalizacyjnych od mającej je wykonać firmy ułożonej Parsons tak nie zrezygnowała z niej ze względu na nieterminowość dlatego przetarg zintegrowany, który ma wyłonić konsorcjum dostarczające technologii finansowanie będzie liczył dopiero pod koniec 2015 roku ani wskazywano wcześniej na początku tego rynku tu zaczynają się po opóźnieniach w pierwszy gospodarczy program Radia TOK FM o tym, dzisiaj Rzeczpospolita jeszcze wrócę na krótko do Dziennika gazety prawnej emigrują specjaliści, którzy dobrze zarabiają i dużo dają fiskus go fiskusowi alarmuje dziennik Gazeta prawna zagraniczne dochody Polaków w te opodatkowane w kraju wzrosły w 2014 roku 15 spadły za to zyski z giełdy we władzach Izby skarbowej w inny o tym, dzisiaj w Dzienniku Gazecie prawnej co czwarty milioner mieszka na Mazowszu też państwu mówiłem liczba osób zgłosiły 1 000 000 lub więcej rocznego dochodu deklaracji podatkowej najczęściej paszcze występują na Mazowszu w Dzienniku Gazecie prawnej także kobiety ciekawe tytuły znaczącym tekstu mezalians 2001 . wieku dobrze wykształcone kobiety chętniej biorą za mężów mężczyzn z wykształceniem zawodowym lub niższym niż odwrotnie ciekawostka prawda w ubiegłym roku spośród 92  100 kobiet po studiach, które zawarły związek małżeński 77 % poślubiła mężczyzn, którzy mieli wykształcenie najwyżej zasadnicze jeszcze rzadszym zjawiskiem był ślub dobrze wykształconego mężczyzny z gorzej wykształconą kobietą liczba takich ślubów zmniejsza się z roku na rok uznała to oczywiście efekt boomu edukacyjnego, z którym mamy do czynienia od kilkunastu lat czeka mezalians 2001. roku wiek to tekst w Dzienniku Gazecie prawnej od pierwszych gospodarczy program Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PIERWSZY PROGRAM GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA