REKLAMA

Dr Bogusław Grabowski, Sergiusz Najar i Rafał Antczak

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2015-07-21 09:00
Czas trwania:
42:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka i Troyes magazynek radzi Maciej Głogowski dzień dobry jest już dziewiąta 5, a w naszym studio dziś w mojej lewej pan Rafał Antczak członek zarządu firmy dziś dzień dobry witam pan Sergiusz Najar członek rady nadzorczej Santander Consumer bank dzień dobry, że i pan Bogusław Grabowski rada gospodarcza przy premierze dzień dobry winda, a ja chcemy zacząć dzisiaj rozmowę z fanami państwem na temat afery od sprawozdania to się bardzo ładnie nazywa Rozwiń » sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej ds. realizacji usta w o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych nie będzie długiego wstępują tylko powiem jest podkomisja specjalna podkomisja przy komisji finansów, która sprawą SKOK-ów zajęła się straty lub niestety to pytanie do panów została powołana w marcu 2015 roku, ale o tym, że jest problem ze skokami wiemy już chyba trochę dłużej i o tym, że w 2015 roku będą wybory parlamentarne też już wiemy od lat nowa komisja powstała w pod przewodnictwem pana posła Marcina Święcickiego trzeba przyznać się, że pracowała dosyć sprawnie wyprodukowała mnie w takie podsumowanie swojej pracy liczące 40 strona, więc do przejścia właściwie mają około 1 poranek co myśmy tutaj wszyscy o uczynili monitora podkomisja postawiła kilka wniosków albo prawie wszystko uczyniliśmy m. in. w ich, zaczynając od końca podkomisja rekomenduje powołanie sejmowej komisji śledczej, której celem będzie zbadanie nieprawidłowości w procesie stanowienia prawa regulującego działanie systemu skok w UE w latach 952012 i mechanizmów, które doprowadziły do szeregu patologii w tym systemie zbadania roli poszczególnych osób w stworzeniu mechanizmu działania w finansowaniu systemu skok, a następnie doprowadzenie do trudnej sytuacji tego systemu możliwego nielegalnego wpływania na poszczególne podmioty osoby z systemu skok na działanie osób pełniących funkcje publiczne lub funkcje w administracji tych wniosków, lecz tych powodów do powołania komisji tutaj mecz więcej nie wiem, ale pewnie będzie kwestią do dyskusji na ile panów i państwa naszych słuchaczy zdaniem ten dokument jest dobrze właśnie udokumentowane w źródłach w każdym razie powstał jest tutaj ocena sytuacji finansowej i mowa o tym, patologicznym outsourcingu, które miał zaciemnić faktyczną sytuację finansową SKOK-ów i t d . i t d. i sam jestem właściwie teraz powinniśmy zrobić skoro posłowie się jakiś części przyłożyli się do wprowadzili jakieś powstania dokumentu o SKOK-ach rozmawialiśmy od lat nam było wiele publikacji wiele ważnych pytań wielu polityków nie chciało na te pytania odpowiadać na jej GSK 22 upadłe kasy mamy już na zakończ, kto wie co będzie dalej łącznie 3 miliardy w branży Grabów łącznie 3 miliardy wypłaconych środków z bankowego funduszu Gwarancyjnego no dalej, gdyby nie było dyskontynuacji prac parlamentarnych to rozumie, że Sejm się zająć tymi wnioskami mógłby ewentualnie działać w tym kierunku znaczy powołać komisję śledczą, dlatego że już SKOK-i są pod nadzorem komisji nadzoru finansowego niosą te włączone do systemu ubezpieczeń mogą być monitorowane, jakby nadzór bezpośredni czy przejmowanie nawet funkcji zarządczych kontrolnych w sytuacji, kiedy grozi upadłość niewypłacalność skoków ten proces się dokonuje natomiast szukanie odpowiedzialnych w sferze politycznej za to, że do tego stanu doszło, że taka ilość środków głaz publicznych na bony są przez Eurostat zalicza tylko publiczne te 3 miliardy została zmarnowana wiosna to pewnie nie koniec no to absolutnie to powinno kontynuacja tego raportu powinna w jaki sposób stać potężny mur no cóż znaczą, że ja reprezentuję sektor bankowy w tym obcym studia, więc będę w zupełności bardzo ostrożnie, że z niego ze względu na złą, ale zaznaczam są bardzo duży naturalny ten raport jest oczywiście bardzo ważnej potrzebne natomiast zaznaczony jest naprawdę bardzo polityczny, który powstał w określonych warunkach toczącej się w gruncie rzeczy w kampanii wyborczej od początku tego roku co oczywiście czyni wobec tego na sport uprawia zarząd nieuprawnione, ale jednak mając pewne przesłanki do takiego do takiej oceny po drugie nie komisja śledcza jak słyszę to taniec ze względu na miejsce się znajduje to on szukał oznak paniki ja, bo w gruncie rzeczy komisja śledcza dowodzi impotencji państwa rozumiem, że po to jest szereg instytucji nadzorczej rewizja nadzwyczajna, bo ta nadzwyczajna rada potężnej instytucji nadzorczych ma obawy śledczych był dodatkowym prokuratorskich policyjnych baz danych tak dalej, aby wykonywał swoje obowiązki odnoszą problemy z oka nie ma od ponad żonę będą kosztowały i polskiego podatnika i klienta sektora bankowego i klienta skoków sporo też już wiemy nawet tutaj padła kwota już realnie wypłaconych środków po trzecie komisje nadzwyczajne mają one mają charakter jednak widowiskowy jednak spektakularny pytanie czy w ten sposób się w ogóle problemy sektora bankowego czy finansowego rozwiązać, bo dotyczy 2 ważnych relacji sięgnął też ma środki akurat w skokach, a raczej mniejsze raczej ostatnie raczej sięgnąć, więc o skromnych skromnych, ale o władzach to zależy, ale mimo wszystko mówią w przeciętności formuła takowe w formule wołową lub formularzach powiem raczej bym powiedział, że ludzie typu tłumaczy, więc niezależnie od tego, że raport jest wartościowe potrzebne należy go potraktować jako inspirację dla in w instytucji do tego powołanych, które niezależnie od rytmu wyborczego od interesów partyjnych politycznych medialności po prostu powinny się tym zająć powinny wyciągać wnioski koło same zarzuty prokuratorskie tam ustawiać komu stawiać znak powiem zarząd polityczny tam ustawiać w wybory najbliższe notowane na polityczne zarzuty w jakim stopniu zweryfikują no bo rozumiem, że będą one wykorzystane w kampanii natomiast powtarzam memento dla nas jest tylko takie, iż jeżeli nie kolejne SKOK-i będą miały tarapaty i kolejne banki będą przyjmowały zgodny z intencją komisji nadzoru finansowego nadzoru finansowego mogą dokonać to może prowadzić, jaka z tego skala chętnie bym poznał taką symulację, którą firmował KNF, mimo iż minister finansów bądź obie strony, aby się ich do czego szykować to tylko ja przypomnę nic nie będę tego oczywiście raz jeszcze cytował proszę mnie nie nie obawiać, ale jej Bijak czytałem rozpoczynający karierę w celu, jakim miałaby badać czy jakie były postawione przed komisją śledczą NATO to są sprawy różnego wymiaru, bo tu są wprost postawione zarzuty 33 czy próba ustalenia roli poszczególnych osób w tworzeniu mechanizmów działania funkcjonowanie, a następnie doprowadzeniu do jego trudnej sytuacji tak znaczy, że tu są ustawione bardzo dziękuję, że zarządzanie tymi zarzutami zajmą odpowiednie organa, bo one nie są powtarzam obciążone dynamiką wyborczą przed walką partyjną i pytajmy co miesiąc my tutaj być może ktoś inny te instytucje czy coś w tej sprawie zrobił i pan Rafał Antczak w tej sprawie w ten teren ten zasłużony zabrzanie są reprezentanta nie jestem reprezentantem lobby bankowego ani finansowego we własnym imieniu Szatan z wypowiadaniem i jasna wyskoków wam szczerze nie bardzo rozumiem tak naprawdę co się dzieje, dlatego że może zacznę od końca co z tym raportem zrobić do kosza, dlatego że nowe molo, żebyśmy go na PIT przez internet podanie, ale nie oznacza wnioski są takie, jakie są z tego raportu 1 proc zostało zrobione albo kilka lat za późno niż pewne rzeczy nie jest nie zostaną wyjaśnione, a jak będzie w rozstrzygnięcie wyborcze nowe no to nowy parlament większością tona gruzu rzucili do kosza, dlaczego tak zrobi jedno, dlatego że n p . jeżeli chciano ukarać system SKOK-ów to nie samo obejmowała 3 gwarancjami bankowego funduszu i po po prostu te 3 miliardy poszkodowanych w poniósłby konsekwencje tego, że funkcjonował w takim obszarze nim handlowym powiedzmy to panią rozmawiać z siostrą Janiną dyskusji tak, ale też 1 ze skrajnych możliwości wtedy np. ujawnia się wszystkie dokumenty jak dotyczące SKOK-ów audyt się okazuje pokaże się osoby, które odniosły korzyści to jest model nomen omen amerykańskiego Amerykanie dokładnie tak czyszczą tego typu sytuacji w Polsce mamy do czynienia z tym, że pojawi się jakiś raport, który coś insynuuje zaraz z tego nic nie widzi notowania na ilość, a ja go dokończyć dokończę możesz też założyć, że z tego nic nie wyjdzie, dlatego że jakikolwiek komisje zostaną powołane będą politycznie próbowały rozrabiać temat SKOK-ów to z tego misji będzie go będzie dalej bicie piany i dużo zamieszania 3 miliardy zostały wypłacone jak dr Grabowski wspomniał też 3 miliardy to są pieniądze tak naprawdę nie tyle banków, ale wszystkich tych, którzy trzymają pieniądze w bankach np. decydowali się na niższe oprocentowanie i ubezpieczenie depozytów niż ma oprocentowanie wyższe i prawie pewne schematy finansowe, które skoki proponowało i teraz tylko kończą się też kolejny przykład tego jak naprawdę w Polsce nie działają instytucje, ale nie działa instytucja nadzorcza rynku finansowego nie działa przejrzystość rynku finansowego, który od dawna mówimy, że są pewne rzeczy, które należałoby pokazać, bo tego się zaczyna pokazuje się informacje dane fani buduje się jakiś olbrzymie fale skomplikowane strategie i insynuacje ma moim zdaniem przy okazji tego pan wiedział o kolejny raport na kolejny raport MON można to tak nazwać, ale warto też pamiętać zaznacza, że jest jednak sprawozdanie podkomisji sejmowej to jest trochę co innego niż raport, w którym napisała jako ceniony na antenie wniosek w kwestii prawda o nich w racjonalny rozum to nie jest raport instytucjonalnej tutaj u nas organizacji nadzoru i instytucjonalnie moim zdaniem można czynić tak mi się wydaje albo raczej wolą, by panowie odpowiedzieli, bo być może 8 lat posłom, że jeżeli chcieli zacząć to może trzeba było zaczynać wcześniej zaś taki dokument jednak komisji nadzoru finansowego, która być może też powinna trochę sprawniej działać w ocenie i pokazywaniu i raportowaniu nam wszystkim co się z tymi SKOK-ami dzieje natomiast celem zupełnie odrębnym wątkiem jest stan, który panną prezes Walczak zasugerował nie wiem czy panowie będą chcieli go rozwijać, ale co można było zrobić z wobec 3 czy inaczej czy można było gwarantować nie gwarantować tych pieniędzy, które w skokach są odłożone, bo tak naprawdę to jest dla nich rozważa zarzut wyhodowane w kontekście, bo doskonale wiemy, że obywatele MEN są przekonani, że państwo Dolina kanionu o umorzenie w ramach awanturę o frankowiczów tak jak mieliśmy razem z Amber Gold tak jak mieliśmy awanturę wiele innych wydarzeń, gdzie uważało, że państwo powinno interweniować straż Leśna i ostatnie zdanie Bogusław Grabowski, jakiego chce przypomnieć, że Sejm jest ciałem politycznym, więc trudno wymagać od podkomisji sejmowej, że widziała ekspert go ja myślę, że ma oczywiście żele lepiej, że za późno parę lat, bo to ciało polityczne powinno się zająć skokami w sposób uporządkowany tak naprawdę ten raport komisji, mówi że ciała polityczne w tym, aby Sejm nie spełnił swojego zadania ważnym kawałku życia gospodarczego doprowadziło to do potężnych strat, które teraz są składy publicznych środków pokrywane i że powinna się tym zająć komisja śledcza właśnie, dlatego że instytucje państwa nie działały na jej ona powinna się zająć stykiem sfery politycznej z tymi instytucjami, które są, żeby zbadać, jaki proces do tego doprowadził skoków nie uzdrowi je bez pieniędzy to już nam nie zaoszczędzi, ale być może będzie przestrogą na przyszłość znacząco kończymy pierwszą część jak Legia, a ja bym chciała zapytać na koniec z tym ponosi państwo zostawia być może ktoś zechce odpowiedzieć w drugiej części już, pomijając raport ze PAK wspomniane 3 miliardy czy, jeżeli czynione jest tutaj zarzut w tym sprawozdaniu i panowie też poczynili zarzut wobec osób odpowiedzialnych za państwo za prowadzenie polityk urzędy to czy na pewno jest także powinniśmy przejść do porządku pan nad tym, że potencjalne zobowiązania dla klientów SKOK-u wypłaca bankowy fundusz gwarancyjny czy może powinniśmy obciążyć państwowy rachunek budżet tymi wypłatami, a skoro politycy zaniedbali do nich budżet oddaje czy jest to błędna logika czy nie to wrócimy do tego po informacji lub 2 ekonomia kapitał gospodarka też druga część magazynu lekarzem w zdradzę państwu, że w zadziwiającym milczeniu spędziliśmy czas, słuchając informacji siedział w studio pan Rafał Antczak pan Bogusław Grabowski pan Sergiusz Najar re ja pamiętam w moim pytaniu ułomnym być może natomiast zdaniem odpowiedź na pytanie, które oczywiście przypomnę to chciałem zapytać czy mamy jakąś dobrą informację, którą moglibyśmy się podzielić po prawicy humorach, bo albo takich nie ma idziemy dalej, żeby co pana Frączek dobra informacja jest ja zawsze o tym, mówi, że ceny ropy spadają w tym razem już na serio obawiają, że Iran oczywiście żona porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi wchodzi na rynek ropy naftowej nieważne po jakiej cenie no bo to jest kwestia trasa odbudowę pozycji rano na na rynku na coś bardzo dobra wiadomość dla wszystkich krajów importerów ropy naftowej i my takich jak Polska jeszcze mających powiązane ceny np. importu gazu z Rosji również do ceny ropy naftowej w stylu należy się oczywiście cieszyć się na niej jeszcze taniej u nas też jest teraz kwestia to właśnie chciałem powiedzieć, że się kursu Walutowego kursu złotego, który obciąża nam do auta to się na słabnięcie ceny ropy tym, że w wahaniami, które nasz zaczyna się konkretnie 1 duża rafineria często wykorzystuje w taki sposób, że te same na nie maleją to szczególnie w okresie wakacyjnym, bo to jest taki w taki taki przypadek statystyczny ale niemniej jednak, jeżeli ten trend będzie trwały to znaczy ceny ropy będą dziś około 40 USD za baryłkę w najbliższym roku na to jest świetna wiadomość dla gospodarki światowej, dlatego że ta gospodarka wiemy, że on specjalnie się nie odbudowuje, a ty jesteś jak dobra wiadomość dla mieszkańców dla polskiej dla polskich producentów rolników i konsumentów, więc należy się cieszyć, a propos polskich konsumentów ostatnimi zajmie się pan polemizował nie nie będziemy jak zagrają z otrzymaliśmy dane dotyczące dynamiki z produkcji sprzedanej przemysłu i sprzedaży do sprzedaży detalicznej i bardzo dobre dane je i chce powiedzieć, że istotnym czynnikiem, który poprawia sytuację w Polskiej gospodarce spadł do wewnętrzny rosnący popyt wewnętrzny dawniej to eksport był głównym silnikiem napędzającym polską gospodarkę i ostatnio mieliśmy też dane o wyprzedzającym i bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej jest najlepszy od września 2008 roku pod koniec września upadek Lehman Brothers, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że wskaźnik ufności polskich konsumentów wrócił do poziomu sprzed kryzysu mam nadzieję, że państwo się skończy potwierdzają i panowie wskazują też, że deklaratywnie mogę sobie wolność ma relatywnie mogą mówić co chcą trwale, a może własny kraj ach, ty wiesz, że wydają coraz więcej dobrze czy pan prezes znajoma jakąś dobrą formę Azjaci z wiadomą informację tę formację bojową z Grecji i dobre informacje Grecja wchodziła z Lubelszczyzny z Lubelszczyzny jest mniej z Pogórza, który płockiego, gdzie będą konkretnie te podejmowane podejmowane inwestycje w węgiel antracyt to pokazuje, że Diaz jest perspektywa niekoniecznie na Górnym Śląsku w jest też optymistyczna optymistycznej dochodzi ono inwestycje prywatne wspierane inwestycje w normach żywieniowych które, która australijskie korporacje podejmują w Polsce z Anną na dużą skalę, więc oby oby to się znudził się realizowało w miarę szybko nie trzecia chyba dobra informacja jest mniej niż euro innym w krajowy fundusz drogowy, który tworzony był 12 lat temu otrzymał kolejne możliwości finansowe Europejskiego banku inwestycyjnego on tym razem drogownictwo to znaczy ten mechanizm działa przez kolejne rządy utworzone z zarządu z unijnych koalicji mechanizmy, które jednak sąd nie powieli się innym stabilizuje perspektywę wydatkową i oboje w perspektywie już po fundusze owej nasza infrastruktura mostem korzystanie z nowym moście sporą realnej gospodarce od tej spekulacyjnej idiotyzmy marzeniach konsumenckich nie będą one dziś odnoszą elka 2 proc z magazynu EKG przypomnę państwu rozmawialiśmy w pierwszej części w sprawozdaniu podkomisji nadzwyczajnej ds. realizacji ustaw o SKOK-ach jest prowadzenie tej komisji przyjęta wczoraj nie przeci w byli posłowie prawa i sprawiedliwości za głównie Platformy Obywatelskiej, choć wnioskach z prac podkomisji jest propozycja powołania sejmowej komisji śledczej w przyszłości, która miałaby zbadać nieprawidłowości w zarządzaniu w funkcjonowaniu nadzorowaniu i procedowaniu o SKOK-ach, a ja bym pod koniec 5 części pierwszej postawiłem pytanie mniej, które mają, na które chciałbym od panów usłyszeć odpowiedź skoro sprawozdania nasza świadomość publikacji rozmowy pokazują, że w sprawie SKOK-ów zaniedbania są po stronie rządzących z PiS -u Platforma też mogła być może wcześniej ze po stronie organów są nadzorczych, które może powinny sprawniej procedować, choć NIK nie zawsze były wobec SKOK-ów, a organami nadzorczymi, więc może trudno czynić zarzuty to czy jest sprawiedliwe on tak zapytam, że pieniądze depozyty klientów SKOK-ów, jeżeli skoczył padają są opłacane z bankowego funduszu Gwarancyjnego przez gminne, do którego przez lata składał się banki, czyli klienci tych banków czy można rozróżnić postać taką tezę to niech lepiej skoro były przyczyną upadku skoków są zaniechania polityków niech lepiej bezpośrednio pieniądze dla klientów SKOK-ów, które upadły pochodzą z budżetu skoro to politycy, ale nie wypełnili swoich obowiązków nie przypilnowali w sposób należyty na nich teraz budżet płaci anielskim biskupów, a może są te same pieniądze mogę takie rozróżnienie nie ma znaczenia, jaka odpowiedź na to pytanie poseł już narwany chciał odpowiedzieć na to pytanie jako bankowiec, który to, że w sensie ustrojowym uskoki do niedawna były instytucjami prywatnymi w gruncie rzeczy państwo nie zalega nie miał można powiedzieć, że jeżeli ktoś był Osama mieszka członkiem klientem SKOK-u to znaczy podejmował decyzje na miarę inwestycji prywatnej od pewnego czasu państwo działa za to odpowiedzialność rozumiem, że w tej chwili dywagowanie co zrobić lepiej czego, że nie ma większego sensu państwo postanowiło ją i parlament tą postanowił, że Włosi właściwym do rozwiązania tych kwestii z banku fundusz gwarancyjny stosowanie represji sprawiedliwe niesprawiedliwe, w czym budżet czy nie oburzającym nie ma większego sensu słów perspektywy tego, iż tak czy inaczej nie jest zostawienie klientów SKOK-ów w samym sobie i jest niemożliwy fizycznie możliwe im profesor zdrożał gaz Majdan do dzisiaj taka trochę płoną hol ta dyskusja oczywiście nie jest zasadna sektor bankowy w tej chwili politycznie sypią się gromy i które są zasłużone, ale w większości są bzdurne zarzuty oparte na pełnych niepełnych tempem uprzedzeniach podatki bankowe podatki transakcyjne podatki od aktywów do Muz usłyszymy tego bardzo wiele, więc żadnych działań w dziedzinie pana twarz brzmi nie ma tutaj potrzeba takiego rozróżnienia co z bardzo uważnie należy rozumieć należy tłumaczyć się, że co, by się stało, gdyby tak nie było objęte państwowym nadzorem natomiast tempo tłumaczeniu trzeba przystąpić albo wypłacania albo też przejmowania kulawy skoków przez zdrowe banki, jeżeli ta chora postanowią nie daj Boże, aby to był jakiś nacisk bym powiedział w nieformalnych działań rządowych planach jest nie wiem, ale rozumiem, że pan wie chyba zastanowią się czy na pewno wszyscy tak chętnie przyjmują te skoki gwiazd naszych mam trochę bardziej radykalne zdanie, gdy raz przegrała, bo przez w daleko idąca analogia, ale cała od prezesa Amber Gold tak historia to też nie podlegało pewien sposób nadzorowi komisji nadzoru finansowego i co zrobić z klientami Amber Gold czy zostali na wspomożenie przez pieniądze, ale też Anawa budżetowe nie zdąży ona ważna jest reklamacja jest kwestia po prostu braku nadzoru nad częścią rynku pomieszanie z poplątaniem działań Zelmera na złudne działań nadzorczych działań nadzorczych różnych instytucji z prokuraturą włącznie, ale ja tego poziomu tak jak zresztą basen już powiedział instytucje były prywatne ryzyko było prywatne, dlaczego to ryzyko w tym momencie znacjonalizowano i dlaczego inni muszą w związku z tym ponosić konsekwencje, bo to są pieniądze budżetowe koniec końców odnalazł się odbyć na temat wydania na pytanie tak redaktora w UE, bo koniec końców tak jak rozmawia się tu też zdradzę w przerwie to są pieniądze budżetowe więcej ja wolę takie rozstrzygnięcie rozwiązanie, że jeżeli sobie państwo nie potrafi z tym poradzić to nie bierze na plecy zobowiązań, które spłaca inni podatnicy, ale z drugiej strony to co poziom poprzednio upublicznia wszystkie dokumenty my mamy w Polsce olbrzymie problemy ze złożeniem dokumentów dotyczących spraw rynku finansowego i ja tego wam szczerze nie mogę zrozumieć, bo historia z opcjami walutowymi była dokładnie analogiczna dokumenty do dnia dzisiejszego chociażby raport KNF są utajnione w dużych, jakie zdanie ma pan Bogusław Grabowski ja uważam, że to jest decyzja była decyzja polityczna to z w momencie, kiedy SKOK -i przechodzą przeszły pod nadzór bankowy i 1 raz pierwszy nerwów, by zmylić jednocześnie wtedy podjęto decyzję, że wszystkie zobowiązania na wsteczne również Przewozom podsystem ubezpieczeń, czyli gwarancji BFG NATO to była decyzja społeczna społeczeństwo są przez swoją reprezentację polityczną urzędnik decydował orzekł, że tak ma być, bo można uznać można było wtedy przyjąć zasadę, że nowe depozyty dopiero wchodzą, ale nie te, które były wcześniej składane wtedy brzmi jak i Paweł Ozga, ale pamiętajmy o 1 rzeczy, że mamy też ryzyko systemowe w momencie, kiedy tak ogromna ilość depozytariuszy traci swoje środki na jest z tym może być naruszone zaufanie do sektora bankowego i wtedy mamy problem stabilności sektora finansowego i problem jest z stabilności finansowej całego państwa na karku otrzymamy wniosek z tego taki, że warto ryzykować lokować pieniądze w różnych schematach, które dają były powyżej stopy zwrotu powyżej rynkowej, bo koniec końców przyjdzie państwo zagwarantuje nam zwrot, a ci wszyscy, którzy są inwestują ostrożnie, pilnując czy pieniądze są ubezpieczone, ale właśnie w bankowym funduszu gwarancyjnym są po prostu mówiąc brzydko frajera, że w ramiona panowie nie wszyscy naraz niech pan wrócił ze swoją planetę na ziemię moim zdaniem to jest także realnie pewna skala, któremu pan to dowolna Boskiej wymaga interwencji państwa i to zawsze tak było przypomnę historię mam, ale jak interwencji przypomnę z pieniędzy budżetowych wyjaśnia, że one nasilone interwencja pan wyróżnia państwa przypomnę historię banku spółki zależne przypomnę różnego różnego rodzaju sytuacje, którym państwo interweniowała w stosunku do znaczących grup społecznych, które znajdowały się w warunkach zagrożenia mówimy o oszczędnościach, bo są kasy oszczędnościowo-kredytowe mówimy w sumie mało środka, bo też nie przesadzajmy tam jest ich kapitał zgromadzony natomiast interesować mówi dr Grabowski odpowiedzialność instytucjonalna za nadużycia za błędy i za drugą Legią polityczne to nowe akcje, które mogły składać ich los, bo można to było na różne sposoby rozwiązać można było gwarantować się niewielkie depozyty właśnie, żeby chronić osoby ubogie ja przypomnę ten cypryjski przykładu bardzo ciekawe, kiedy konkretnie rząd Niemiec nie zgodził się na gwarantowanie depozytów w 2 cypryjskich bankach, bo średni depozyt to zostało upublicznione średni depozyt cypryjskim banku to było 465  000 USD i wiadomo było czyje to są pozory, że pan zrównywać symbol boi się głównie ludzi jest właśnie ono udzielane są one one, że oto chodzi, że niewiele figura skład depozytów w skokach i jeżeli mielibyśmy zapchlone i właśnie ubogich można było równie dobrze powiedzieć, że jest jakiś Kalina poziom depozytów, które są gwarantowane, a reszta no trudno, ale ktoś jeszcze nie ryzykował duże kwoty to ma własne ryzyko, ale teraz będą informacje bardzo dziękuję za tę dyskusję magazynu EKG w trzeciej części po informacjach, a w sprawozdaniu podkomisji nadzwyczajnej będziemy mówić m. in . po dwunastej 40 Marcin Święcicki szef podkomisji będzie gościem Radia TOK FM zapraszam już teraz informacje w tej chwili 3 za chwilę kilka może tak informacje o nich trzecia część magazynu, jaka jest zdziwienia i ekonomia kapitał gospodarka 42 minuty po godzinie dziewiątej to jest trzecia część magazynu EKG Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry w naszym studio pan Sergiusz Najar pan Bogusław Grabowski pan Rafał Antczak co pan zdziwi ja muszę powiedzieć, że Polski dobra wiadomość w sumie dla polskiej gospodarki dla pana zakładzie energetyki i dla polskiego węgla, ale mnie dziwi, bo mam pewien dysonans poznawczy fundusz CD kapitały został partnerem dla Eli Manning to jest taka spółka wydobywcza australijska, która przez spółkę zależną chce poszukiwać ogłosił już poszukuje pozostała u prawo do poszukiwania pokładów węgla kamiennego na Lubelszczyźnie będzie teraz projekt, który będzie miał zrobić tzw. Wierzbicki Stade, czyli zdolność do faktycznego wydobywania tego węgla potencjalna inwestycja w budowę nowej kopalni australijskiej w Polsce na Lubelszczyźnie tez parę miliardów złotych no i co dziwi lokum dla wiedzą, że Polski węgiel upada musimy w wykorzystywać środki publiczne dla ratowania polskiego polskich kopalni, gdy mamy poważny spadek cen węgla i to chyba się dość długo będzie utrwalał ze 150 do około 60 USD za za lożę honorową traktacie z taniej ropy tej daniny australijski australijskie kopalnie mają też problemy i w ogóle australijska gospodarka, która m. in . na węglu i Rudzie żelaza i eksporterem tych surowców głównie do Chin i Azji stoi no i nagle australijski inwestor w Polsce w unii Europejskiej, gdzie mamy dekarbonizacji jest wygaszanie energetyki na węglu i zamykanie kopalń mam pewien dysonans, ale bardzo dobrze bardzo dobrze być może będzie tania kopalnia efektywna będzie benchmarkiem dla polskich kopalń bez względu na to czy będą prywatne czy państwo, czyli tak słabo z dobrą informacją mówi pan zamiar ich zdziwieniu pana prezesa Grabowskiego proszę was się zdrowa i wszyscy się zgodzili się pan Sergiusz Najar, a zmienia się zdziwiłem się, iż może takim specyficznym wczoraj w Suchem ze zdziwieniem wypowiedzi pani minister kultury na temat z awantury wokół państwowego Instytutu jest także dla nas okresem mogą bowiem, z którą ma charakter gospodarczy jak najbardziej ekonomiczne pi w jako P. P. jest w zasadzie nie wiadomo jak wygaszane zamykany likwidowane proces trwał wiele lat tam są moimi kwestie majątkowe i w konsekwencji powstaje ryzyko, że bardzo ważna jest nas oficyna wydawnicza, która ma olbrzymie zasoby prawa do tłumaczeń prawa autorskie i m. in. ważna nieruchomość na ulicy Foksal to sposób prowadzenia tej kwestii między ministrem kultury minister skarbu mniej doprowadziło do rządu dodał do dowodu do sytuacji nadzwyczajnych do jakiś nocnych wkroczenie ekip zamykania dalekiego libero jestem tym zdziwiony no bo mówiąc obrazowo daliśmy sobie radę zaznaczyła skomplikowanymi sytuacja Ekonomiczno prawnymi w 2 oraz PiS w instytucjach dno, które produkty chyba wszyscy przy tym stole znamy jest jakby zamykana w atmosferze skandalu podejrzeń można było się tego darować ekonomia powinna iść w parze z dbałością o zakład wizerunek polecam wsłuchać się rozmową pani minister prof. Omilanowska była gościem pani redaktor paryskiej można wrócić rzeczywiście wątpliwości było tam sporo list co niemiara w tym z tymi odpowiedziami tak różni pan prezydent chce pana dziwi ja słyszę dziwi się krytycznie może nieładnie, bo odniesie do dyskusji, która przed nami miała miejsce, bo w tej dyskusji bardzo dużo padło wątków ad personam, a odnośnie konkretnych ekonomistów, choć na radę, choć Balladyna Radia TOK FM i węższe ataki dyskusjach nie dziwi, gdyż one 2 rzeczy po pierwsze, jak kompletna Bagateli Zofia faktów, bo mnie już męczy to ubieranie polskiej tą gospodarka neoliberalną ja przypomnę, że Polska na swoim poziomie rozwoju ma 1 z najwyższych redystrybucji pieniędzy przez budżet ze wszystkich krajów rozwiniętych jak ktoś mi powiedzieć, że Polska z gospodarką neoliberalną taką, jaką była np. właśnie Korea Południowa oczyszczenie Północna, a w latach pięćdziesiątych sześćdziesiątych to przypomnę, że ten kraj miał poziom redystrybucji na poziomie 20 paru procent PKB, czyli już musieli inaczej mówiąc kilkadziesiąt miliardów wydatków odciąć polskich wydatków budżetowych i wtedy byśmy byli gospodarką neoliberalną i kwestia druga ona produktem szczerze to jest męczące AJA opowiadanie różnych bredni na temat polskiej transformacji, bo ona na pewno nie jest idealna wiele rzeczy należy poprawić tylko należy się porównywać z bytami rzeczywistymi ani wirtualnymi byty rzeczywiste to są wszystkie kraje inne transformacji i tak się składa, że żaden kraj od Polski z lepszych wyników ekonomicznych i społecznej nie osiągnął można być zwolennikiem tej czy innej partii myśli społeczno-ekonomicznych w Łęcznej tam notowania ergonomicznych i społecznej w żaden kraj transformacji lepszych wyników od Polski osiągnął nie zwalnia ona z tego, że wiele rzeczy trzeba poprawić ale, toteż tak samo nie miało usprawiedliwia budowanie jakiś po prostu takich hipotez trema kompletnie żadnego oparcia w wannach no i teraz jeździ z czymś ważnym nie trafił w 8 sekund już za chwilę podam panu głos mówił Rafał Antczak Pańtak dosyć ogólnie maja mają też chcemy się odnieść do tego co było w poranku tylko może bardziej konkretnie przyznam szczerze odczuwam pewien dyskomfort w związku z tym do czego chce się odnieść, ale czuję też się jakiś rodzaj obowiązek odnieść do słów Jacka Żakowskiego nie są w poranku Radia TOK FM za chwilę państwu zacytuję fragment, do którego ale nie chce się odnieść się i dziwię się to nie dziwi mnie Jacek Żakowski bardzo ostrą dziś w radiu TOK FM wczoraj Gazecie wyborczej zaatakowało dr Jakuba Borowskiego znanego ekonomistę, który bywa także tutaj czegoś się ten atak dzisiejszy sprowadza się do roli np. selektora Borowskiego w ciele, jakim jest rada gospodarcza skoro jest ekonomistą także bankowym jest pracownikiem wzdycha, ale także bankową no to jest swego rodzaju lobbystą, więc pytanie jak lobbysta w takiej roli może doradzać premierowi Rzeczypospolitej nie w radzie gospodarczej nie moje zdziwienie sprowadza się do tego, że nie słyszałem, ale tak wyrażanych konstrukt poglądów od Jacka 5 lat temu, kiedy Borowski wchodził dorady też jako główny ekonomista banku widziałbym uzasadnienie, gdyby od razu było zastał to wprost powiedziane nie zgadzam się i codziennie każdego dnia powtarzane, gdy tylko obrazki, by się pojawiał czynione były mu taki zarzut, a dziś odnoszę wrażenie, że ten atak powodowany jest tym, że nie Jakub Borowski w 2 wypowiedział się w odmienny sposób inż. Jacek Chmiel, komentując wywiad prof. Belki dla gazety wyborczej no po prostu ma inny pogląd ceni niż walka i i odniosłem wrażenie, że tylko to jest powodem tego ataku, a my chcemy ten fragment państwu zaprezentować do tego, że te no cóż widzimy tutaj w sumie pan Bogusław Grabowski też członek rady gospodarczej i chciał, że pan się z tym zmierzyć proszę bardzo posłuchaj, jeżeli chodzi o tu radę gospodarczą to się wydaje, że to jest bardzo ciekawa historia, bo to jest właśnie reprezentacja różnych lobby ekonomicznych intelektualnych bardzo precyzyjnie z skonstruowane by, zwłaszcza w obecnej w obecnej kadencji z tymi słynnymi ekonomistami bankowymi takimi jak pan Borowski na przekór nie rozumie czym się różni jedynej w swoim współczynnik Giniego mierzący różnice płac od problemu nierówności, które w ogóle innym problemem społecznym prawda licealistka z wielu czynników faktorowi na temat dr. Burskiego właśnie ze szkoły głównej handlowej w banku Credit agricole, który jest członkiem rady gospodarczej tych głosów o radzie krytycznych było wiele na przestrzeni lat swego czasu był zaś, że Bielecki ma wyjątkową pozycję, bo jest szefem rady nie ma odpowiedzialności konstytucyjnej, bo nie jest żadnym ministrem, ale nikt nie chce w tej dyskusji pamiętać myślę, że to dotyczy każdego członka rady skoro oni nie mają pozycji konstytucyjnej to odpowiedzialność za to co mówią w jaki sposób bierze premier tak jak Tusk miał powiedzieć odpowiedzialne za greckiego tak dzisiaj pani premier Kopacz bierze odpowiedzialność polityczną za całą radę także dr Grabowskiego czy pan chciał udowodnić jako lobbysta członek rad w naszych jawi się do tego mógł do słów pana redaktora Żakowskiego od nich w prosty sposób powiedzieć cha cha cha chce, by mieli najlepszą w myśl zamarznięta na myśli najpierw od pana Jakuba Borowskiego znam od wielu lat jeszcze jako członek rady polityki pieniężnej znam go jakoś naczelnika wydziału w Narodowym Banku Polskim jak m. in. były 1 z osób, która rekomendowała pana Jakuba Borowskiego do składu rady gospodarczej przy premierze, dlatego że znam jego walory intelektualne i właśnie charakterologiczne osobowy chcę powiedzieć, że ja również będąc w radzie gospodarczej były n p . prezesem Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, których dochody jest z jakości funkcjonowania rynku kapitałowego i stawiano, a wcześniej byłem prezesem powszechnego Towarzystwa ekonomicznego gimnazjalnego byłem 1 z inicjatorów i frontmanem z walką tzw. reformę otwartych funduszy emerytalnych wasze oba poważne ograniczenie ich aktywów i wpływu na rynek kapitałowy sprzyja lobbowały za rynkiem kapitałowym w tym momencie za wzrostem cen na giełdzie potencjalny konflikt interesów jest kompletnie czymś innym niż lobbing, jeżeli ktoś, kto nazywa kogoś lobbystą to musi udowodnić rząd działa w interesie ich imieniu zapewniam pana Jacka Żakowskiego, że żaden członek rady gospodarczej nie biorą żadnego wynagrodzenia nie mając kompletnie żadnych profitów, działając nie etatowo nigdy nie reprezentował na posiedzeniu rady nikt czegoś innego niż swojego prywatnego zdania nadany temat nie nie nie lobbował za żadnymi interesami i nie forsował żadnych interesów bez względu na to, jakie funkcje zawodowe, gdy pełni też po prostu bardzo krzywdząca opinia Jan chciał, żeby pan Jacek Żakowski zwrócił uwagę, że w takiej sytuacji będzie Milito, o czym mówił pan Rafał Antczak, że jeżeli zaczynamy dochodzić do wniosku w Polsce, że coś nam wyszło to się sami tego budzimy zaczynamy krytykować ja z falą krytyki pod adresem rady polityki jest moje rady gospodarczej jestem oswojony ze strony PiS -u mieliśmy następna rada, jeżeli będzie być może panu Jackowi Żakowskiemu się będzie podobała może tam nie będzie tzw. wg niego noblistów zobaczymy jak będzie działała zobaczymy jak będzie zarządzanie polską gospodarką działa być może jest panu Jackowi Żakowskiemu polskiemu społeczeństwu taka zmiana Warty pożegnała mnie, chodźmy dalej tę politykę kija po prostu chciał, żebyśmy się nie zgadzali różnić, ale może w inny sposób na argumenty ekonomiczne, ale to wróćmy do źródła, bo wyślę myślę, że źródłem tego wszystkiego jest to co jest takim sezonie ogórkowym prowadzisz stąd dyskusja na temat tego, że jak należy zmienić fundamenty polskiej, żeby poznać rozwijała się dostatnio, a ludziom było lepiej i pewien głos spadły Marka Belki w tej dyskusji miałem ja jestem pewien wielki problem, dlatego że i takie takie dyskusje mogą często chorować osoby tak jak ja tak, które mogą różne rzeczy napisać wpły w na rzeczywistość mają umiarkowany można pewne rzeczy musieliśmy zamykanie poważnie prezes Belka jest prezesem Narodowego Banku Polskiego, które w niektórych obszarach np. dotyczących przepływów kapitałowych ma bardzo dużą władzę, a władze chociażby polegającą na tym, że NBP nic nie stoi na przeszkodzie, żeby opublikował informację wstecz dotycząca zagregowanych pozycji zajmowanej przez inwestorów na rynku walutowym tak, żeby to taka mała rzecz, ale bardzo istotna ich ciągle w tym takim w grupie przy zbiorze moich postulatów więcej informacji nikomu nie szkodzi w UE i taka informacja mogłaby nasza pokazywać sobie jak ci tzw. spekulanci w różnych grupach czy to właśnie instytucje krajowe instytucje międzynarodowe mają osoby fizyczne jako zagregowane pozycje na rynku walutowym zajmowały stać a dlaczego o tym, mówię, dlatego że jest cały zespół działań, które może podjąć Narodowy Bank Polski po to, żeby ten kapitalizm właśnie, który jest, który się teraz krytykuje funkcjonowała w sposób lepszy bardziej przejrzysty, żeby nie było asymetrii informacji problem na czym polega na tym, że nic nie robi nic nie można tam zgłosić może się bardzo okrągłe hasła, a żeby było lepiej i z tego nic nie wiedzieli na twarzy nowej wojny na moment dla takich, którzy mówią nie kapitalizm w Polsce to jest w ogóle trzeci świat to jest Ameryka łacińska my musimy zbudować inny system mówi pan, że są cieknące wyznaje pan też ma problem z Janem Blecharzem zrozumiałem fantastycznie w audycji w halach rusza fantastycznie, że się w manipulacji nie negują Boże daleko, bo z ramienia związku żeglarskiego pojawi się Noblem prof. Belki chronią one rządzą ja panu źródła jest fantastyczny sposób jednak powiem rozegrania kontroli z wywiadem, jakiego walka ma on ma on nie wróćmy jednak do pana pytania o odwiezienie rozmawiał wiem, że Marka Belki też odniosła, ale pytanie dotyczyło, że Jacek Żakowski miał prawo nazwać członków rady zasługą zasilą listami i dać im nie tak bowiem są to jedyne osoby, które mają dostęp do ucha Prezesa Rady Ministrów 8 lat trwała gospodarcza pogłębia się niestety zło od 8 łączy jak policzymy to nie, bo dzisiaj postara, ale mówię jak mówią w ogóle, dlatego że od samego początku premier rządu i czy Tusk czy Kopacz i rzadko albo w ogóle się nie spotyka z grupami gospodarczymi związkami instytucjami i z nami to prawda w związku z tym straty 3 niestety pan dr Grabowski należy do grona tych nielicznych wybrańców, ale z drugiej strony panie z Rząski nie ma racji, bo po pierwsze to pan premier decyduje się spotykać z kim chce rozmawiać przepraszam bardzo to jest jego wyłączna prerogatywa miło mi, że wybrała akurat tak kompetentną osobę, która boski dr Morawski, ale po drugie, słowo lub bliska, bo dotyczy bardzo konkretnej roli przeraża to na pewno nie noszą na Boskiej na fromborskiej nie można załatwić coś dla siebie, a dla swoich instytucji otworzył włożą takie poglądy mają taką wiedzę można, by w ich przywilej prawo natomiast denerwuje go nożem w Brazylii uważam, że nie zrozumiał pan, ale obowiązek ten powiedzieć o komentarz do zera Borowskiego może być niezręczne, ale my im dr Borowski mam wrażenie będzie w tym tygodniu gościem magazynu Lechia zajęła w Timiszoarze w ojcu dostałem potwierdzenie przeważa, bo miękną w czwartek myślę, że nie będzie nadużyciem wobec państwa naszych słuchaczy jeśli oddamy dr. Górskiemu chwilę, żeby nie mógł zrobić będziemy tego słuchać odnieść do sprawy bardzo zachęcam, ale gośćmi dzisiejszego wydania magazynu EKG byli pan dr Bogusław Grabowski rada gospodarcza przy premierze dziękuję bardzo zdaje się żadna inna funkcja w tej chwili nie, ale jak już wystarczyć, czyli lobbuje właściwie tylko u premiera za premier Waldemar Zych pani będzie zderzenie 2 chętnych niechętnie pan Sergiusz Najar członek rady nadzorczej Santander Consumer bank dziękuję bardzo mąkę pszenną i pan Rafał Antczak członek zarządu firmy Deloitte dziękuję bardzo dziękuję to magazyny KGM informację już za chwilę dziesiątej jest dziewiąta 58, a po informacjach przedpołudnie i Paweł Sulik serdecznie zaprasza ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA