REKLAMA

Czy konkordat jest nam potrzebny? 22 lata od podpisania komentuje dr hab. Paweł Borecki

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2015-07-28 15:40
Czas trwania:
14:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
popołudniowy program Radia TOK FM 1543 Przemysław Iwańczyk kłania się ponownie, a teraz chciałbym przywitać pana doktora habilitowanego powodu greckiego kierownika katedry prawa wyznaniowego wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień nowych trendów w upalny dzień lub państ w 28 lipca 1993 roku konkordat zaczął obowiązywać w Polsce wszedł w życie co prawda w dziewięćdziesiątym ósmym roku przez sprzeciwy ach, przy próbach przeforsowania tej umowy Rozwiń » między kościołem, a państwem jak ocenia pan panie doktorze po 22 lata, a pierwszy od kilku lat dziewięćdziesiątych głośnego klub spór na temat ratyfikacji konkordatu w wiele argumentów, które chciały wtedy zgłaszali w przecince dotykać konkurent okazał się słuszny w dziewięćdziesiątym ósmym roku konkordat został ratyfikowany przez prezydenta Kwaśniewskiego on sam prezydent nie skorzystał z oka, żeby skierować traktor do Trybunału Konstytucyjnego to auto przed życiem i chorujesz był już stosowanym publicznie o wolność mogę powiedzieć, że w ostatnim czasie coraz większym stopniu cały ten traktor dziś realizowane, zwłaszcza budzi poważny niepokój naruszanie przez redakcję kościoła katolickiego w Polsce zasady niezależności autonomii państwa w stosunku do kościoła, czyli tej fundamentalnej zasady konkubentowi wyrażonym w art. 1 konkordatu jest oczywiście cały szereg jeszcze innych innych uwag proszę pamiętać, że konkordat został ratyfikowany, ale wydano też już go i jednostronną co prawda, lecz uzgodnioną przez rząd, że stolicą Apostolską deklarację wyjaśniającą i konkordat powinien być interpretowany przez pryzmat tej deklaracji wyjaśniającej, że zgodnie z zasadami prawa traktatów więc, tym bardziej w kontekście tej deklaracji wyjaśniającej można powiedzieć, że konkordat nie jest w pełni realizowany, a wręcz narasta zjawisko odchodzenia od PL kultura od początku było podnoszono kwestię, że to kościół jest beneficjentem pisarza tej umowy nie państwo od kolegów to nie przynieść państwu polskiemu żadnych korzyści jest inną korzyścią, którą polityczną na krótką metę, którą przyniesie to pewna stabilizacja na nastrojów nazwijmy to temperamentów politycznych Episkopatu przed przystąpieniem Polski do Unii Europejski, bo trzeba realnie z dnia było liczyć się myślę, że Leszek Miller premier rządu na początku 2001. wieku w tym się liczył, że Episkopat katolicki może wezwać go odrzucenia akcesji do Unii Europejskiej Boże zresztą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej skandal, że wały podwyższać logiczne, które są ewidentnie nie na rynkach kościół w 5 z kolei konkordat nie przynieść państwu polskiemu żadnych korzyści żadnych najważniejszą zmianą, jaką niósł za sobą konkordat było wprowadzenie religii do szkół, chociaż to już było chyba od dziewięćdziesiątego roku prawda jestem tą drogą wyraźnie konkordat przede wszystkim przenosił na poziom umowy międzynarodowej gwarancji ustanawiał gwarancje dotychczasowy nazwijmy to zdobywcy kościoła katolickiego w tym nauczanie religii mają w szkołach przynosił coś pewnego nowe koncesje finansowe jak finansowanie z budżetu państwa papieskiej Akademii Teologicznej czy katolickiego Uniwersytetu lubelskiego przede wszystkim papieskiej Akademii Teologicznej w tym trzeba mieć świadomość, że w grze Polaka ruch w te koncesje finansowane z kościoła poszło bez porównania dalej niż przewiduje to konkordat, czyli państwo realizowało gnieździe na wzrost o jeszcze więcej już się więcej niż przewidywał konkordat ja podam tylko 1 przykład mianowicie konkubent wcale nie określono jakich zasadach ma być dotowane lokum czy papieska Akademia teologiczna, która dziś nazywana jest uniwersytetem papieskim w Krakowie z NATO miast, które najpier w dotowane było cool ME i papieska Akademia teologiczna tylko, że pożar i inwestycjami budowlanymi potem posłowi w akcie strzelistym to już posłowi Ziobrze obok opisu, jaki platformą klubu po 2005 roku w przyznali pełne finansowanie zarówno KUL -u, jaki pobliskiej Akademii Teologicznej tak jak ku uczelniom publicznym tak jak uczelniom publicznym, a proszę pamiętać, że są to uczelnie katolickie, które stosują katolickie kryteria np. przyjmowany na studia doktoranckie na KUL -u kryterium przyjęcia na KUL jest chrzest, czyli np. rząd nie bieżący muzułmanin na studia doktoranckie przyjęto mnie, że stanie, a przecież po pieniądze są od nas wszystkich wiem są naszym ustawodawca poszedł bez porównania dalej niż to przewiduje konkordat, a skoro tak no to również ustawodawca będzie mógł się z tego wycofać i powrócić do nazwijmy to poziomu konkordatu owego, ale trzeba byłoby ten konkordat rozwiązać panienek, którzy uważam, że przede wszystkim kosz zgodnie z fundamentalną zasadą prawa rzymskiego pacta sunt servanda, gdyż zasada bądź prawa narodów konkordat należy umowę należy przestrzegać przede wszystkim jednak respektować i przymusić oczko w cudzysłowie przymusić drugą stronę, czyli kościół katolicki w Polsce przede wszystkim do przestrzegania konkordatu, a przede wszystkim jego głównych zasad niezależności autonomii państwa i kościoła, czyli kościół angażujący się w walkę polityczną w Polsce nie przestrzega Możdżonek, jeżeli kościół w Vivie zgłaszający sposób na bezpośrednie groźby zinstytucjonalizowana dzierżyć w piaskową dziwi, ale o uzgodnieniu płci dodała, że instytucje kościelne, gdy władzę i instytucje kościelne nie katoliccy posłowie czy zadowoli katoliczką, ale była częstym gościem wywierają presji nie poprzez nauczanie ex cathedra, bo tylko mandat, ale n p . pisząc listy do piastunów organów władzy publicznej, pisząc listy do parlamentu et Cetera et Cetera et tu mamy do czynienia z żywą otwartą ingerencją w oczy sprawowania władzy publicznej z naruszeniem zasady niezależności autonomii państwa i kościoła przyszłym okresie tych nie ulega wątpliwości czym innym jak Bóg chciał zwrócić uwagę, że teraz byliśmy świadkami wymiany korespondencji między arcybiskupa Gądeckiego prezydentem Komorowskim dziwił się, że obok obaj panowie pomijają o wiele mocniejszą zasady niż już zasada wzajemnej autonomii państwa i kościoła zasadę niezależności państwa i prosiła w swoich dziedzinach jak pisze czuł pan lepszy uważa ksiądz arcybiskup Gądecki, gdyby pan prezydent Komorowski jako praktykujący katolik napisał do niego list, że on postuluje zniesienie celibatu w obrządku łacińskim kościoła katolickiego, bo to sprzyja zachowaniom patologicznym wśród kleru łacińskiego, jakbyś czuł poprzez dobór Napoli skandalu prezydent państwa ingeruje w wewnętrzne sprawy kościoła natomiast my może jako obywatele musimy znosić ziemi 1230 mężczyzn po czterdziestce z reguły to, że z żyjących w celibacie dobieranych na zasadzie nominacji kooptacji próbuje narzucić umorzyć 30 milionowy naród, bo to jest mniej więcej taka na chłodno rzecz ujmując charakterystyka konferencji Episkopatu Polski Otóż jakiś absurd oczywiście mają prawo nauczać jako hierarchowie kościoła, ale nie mają prawa ingerować w instytucjonalnie sprawowanie władzy publicznej w tym wyobrażano sobie ten konkordat realia pamiętam, kiedy rozpoczynała się do Chin mówi jego odbiega to w sposób oczywisty z żoną założył negocjatorzy konkordatu ze strony rządowej, a proszę pamiętać, by rząd premier Hanny Suchockiej wyobrażali sobie, że konkordat 3 powstrzyma klerykalizm A3 Polski, że po będzie taką barierą w buzi maleństwa w nie powstrzymał nie było trzymał w odpowiedzi arcybiskupa Gądeckiego na list albo prezydenta Komorowskiego świadczą jednak, że arcybiskup Gądecki żongluje klauzulami konkordatu Dymin przytacza to co chce przy kosztorysie mu co jest mu wygodne duże uzasadnienia ingerencji kościoła instytucjonalnego swego działania państwa proszę przytoczyć cały wszystkie zasady konstytucyjne i konkordatowych muszą one bardzo podobne wręcz tożsame, a nie posługiwać się nimi fragmentaryczny, bo to już nierzetelność tendencyjność i mogę powiedzieć jak monopolem tam państwo inny przykład deklaracja wyjaśniająca do konkordatu przewidują, że jeśli chodzi o zasady nauczania religii w szkole przestrzegane będzie prawo polskie czy limit żona i młodzież już w liceach i będziesz sama decydowała czy psychologiczna religię czy nie natomiast Episkopat katolicki lansuje tezę, że do osiemnastego roku życia oraz będą mają decydować rodzice wiadomościami, że to jest niezgodne nie tylko z deklaracją wyjaśniające do konkordatu DUON zaakceptowała stolica Apostolska, ale również kurs prawa kanonicznego n p . przewidują, że minimalny wiek uprawniający do zawarcia małżeństwa w kościele katolickim też dla mężczyzn 16 lat, a dla kobiet 14, jeżeli już 14 latka czy szesnastolatek mogą się zdecydować na małżeństwo, a Episkopat katolicki żąda, żeby 17 blisko 18 latkowie nie mogli samodzielnie decydować o pobieraniu nauki religii to jest jakiś absurd w ogóle niezgodne z mężem i z logiką to jest, ale i wobec tego, dlaczego państwo nie zrewiduje tego zapisu tego konkordatu nie zacznie egzekwować je punktów korzystnych ważnych dla musi się nad tym zastanawiam się właśnie nad tym zastanawiam myślę, że to jest kwestia oportunizmu politycznego no cóż kościół katolicki ma w kilkadziesiąt tysięcy ambulans i widzieliśmy jak obecny prezydent elekt, ocierając się o w i branż profanacji prowadził kampanię polityczną kampanię wyborczą dosłownie przy ołtarzu o to chodzi o kościół to jest instrument propagandowy narzędzie propagandy dla znacznej części są już sfery politycznej panowie senatorowie i pani senatorowie i senator czy na torze już ustawiają się na bok będą wybierani w okręgach jednomandatowych, więc wpły w niższego duchowieństwa na ich długu będzie znaczącą rolę będą listy kandydatów, ale chciałem pocieszyć, a mianowicie przemiany socjologiczne są nieubłagane w sumie układa mianowicie w ostatnią badano roczniki naszych Głównego Urzędu Statystycznego czy państwo sobie wyobrażają, że w latach 20052011 w Polsce przybyło ponad 1  100  000 róż beż wyznaniowych też skokowy wzrost cóż mogę powiedzieć GM kościół tej fali nie jest w stanie powstrzymać już dziś Rzecznik Praw Obywatelskich został wybrany człowiek, który mówił otwarcie oczywiście prywatnie rzecz jasna małżeństwa jednopłciowe z prawem adopcji dzieci bawią się, że nie zostanie zaakceptowany przez Senat to inna sprawa, ale został wybrany w i tu też, o czym świadczy dzisiaj dla kościoła najważniejszą rzeczą jest wiarygodność bardzo trudno ją utrzymać kościół jest przez coraz większe kręgi polskiego społeczeństwa traktowane jako siła opresyjna bariera dla urzeczywistnienia fundamentalnych praw jak n p . prawd prokreacyjnych i będzie tracił wiernych w przyspieszonym tempie w teście muszę zadać panu pytania, żeby znalazł pan, choć 1 pozytyw konkordatu dużo, bo na razie wskazał pan z handlem był tak sam konkordat jako umowa to nie jest umowa o wysokich lotów to jest bardzo bardzo pośrednio umowę ja znam konkordat niemiecki tam jest także głównym ich do każdego brak częstokroć artykuł tekstu głównego są oficjalne wyjaśnienia po piętach, jeżeli nie uda się przeprowadzić w praktyce interpretacji ogólnych klauzul konkordatu, a na korzyść państwa i jego obywateli przy poszanowaniu słusznych praw kościoła i jego wierny należy konkordat wypowiedzieć argumentów, że jego nauczaniem z roku na rok jest teraz więcej najpier w spróbujmy konkordat przestrzegać w duchu praw człowieka w duchu poszanowania interesów państwa jak to się nie da zrobić to trzeba byłoby powiedzieć poco nam taki konkordatu dziękuję bardzo dr hab. Paweł Górecki kierownik katedry prawa wyznaniowego wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego był moim państwa gościem w zaproszone informacja, a po nich kolejny gość Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA