REKLAMA

Ustawa reprywatyzacyjna w Trybunale Konstytucyjnym. Rozmowa z Konradem Łaskim

Połączenie
Data emisji:
2015-08-04 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie różnych ludziach Olsztyn gór 1322 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio Konrad łaski radca prawny prowadzący postępowania reprywatyzacyjne reprezentujący także lokatorów w postępowaniach eksmisyjnych dzień dobry dzień dobry będziemy mówić o decyzji wyrok i Bronisława Komorowskiego, który właśnie już tak na odchodnym wysłał tzw. małą ustawę reprywatyzacyjną do Trybunału Konstytucyjnego i to już spotyka się z takimi komentarzami np. Rozwiń » wiceprezydent Warszawy Jarosław Jóźwiak mówi, że to jest fatalna informacja dla Warszawy dla miasta no one jak na to patrzy trawnik jak na dopatrzył prawnik to rzeczywiście to decyzja prezydenta myślę, że doprowadzi do skutku, który tak był oczekiwany znaczy to osoba znajdzie się w Trybunale, bo wszyscy, którzy oceniali ją nazwijmy to po stronie właścicielskiej ten spór w ramach reprywatyzacji weselach tak tak zdefiniować mięsną właścicielską, a np. lokatorską to wszyscy po odesłaniu Moszczyński, mówi że ona tak zostanie zaskarżona rzeczywiście z tą ustawą było w było kilka problemów od początku, kiedy ona powstała było takie wrażenie, że my jesteśmy produktem kampanii wyborczej natomiast ja muszę powiedzieć, że jako prawnika jednak też tak, by dziś obywatel tego miasta kraju uważają, że to jest dobry pomysł, a czy sama idea była bardzo bardzo bardzo sensowna natomiast jej wykonaniu trochę mniej ni my z komunikatu, który się pojawiły na stronie, bo idea właściwy, jeżeli możemy tutaj przecież właśnie do idei była taka, żeby ograniczać tzw. dzikiej reprywatyzacji jeszcze można wdrożyć taki zwrot to dzika reprywatyzacja to pojęcie, które pewnie opisuje kilka procesów tłumaczy przede wszystkim opisuje możliwość w ramach reprywatyzacji dochodzenia zwrotu budynków przeznaczonych pod cele publiczne to 1 proces drugi proces to zwroty kamień budynków mieszkalnych trzeci proces to proces nazwijmy to w przyszłych handlu roszczeniami, a czwarty proces moim zdaniem marginalny, ale bardzo w dyskursie publicznym reprywatyzacji obecny kryzys odzyskiwanie kamienic znaczy odzyskiwanie nieruchomości na kuratora długo i to ta ustawa próbowała odpowiedzieć na te na tę sytuację na część tych patologii, a część na Nana Nana, jakby w sytuację tryby wytworzone przez obowiązujące wciąż w końcu dekret Bieruta, dlatego że głównie to wiemy z komunikatu Wólkę kancelarii prezydenta Grudziądza zakwestionował 2 instytucje, które zostały w tej ustawie przewidziane pierwszą to jest właśnie możliwość odmowy przez miasto zwrotu nieruchomości wykorzystywanych na cele publiczne jak również budynków mieszkalnych, które powojnie zostało zbudowane z funduszy miasta znacznej części lub w całości, a 2 no i to jest pewnie największy problem tej ustawy Niemczyk to w tym momencie największą rolę tę ustawę jednak buty na artykuł, który mówił o tym, że można te roszczenia kompletnie wygasić i to w dosyć krótkim terminie 639 miesięcy, jeżeli ktoś nie jest aktywny w tym postępowaniu, a to może pewnie zaraz tego przedziału u nas to jest największy problem tych ustaw od początku podnoszonej kwestionowany w pewnie nawet przy, dlaczego PiS obiecywali tegoż to jest tak naprawdę pozbawienie tłumaczy wygaszenie prawa majątkowego, które w gruncie rzeczy jest prawem chronioną konstytucyjnie w treści swojej bliski zwrotowi nieruchomości, która została wykorzystana cele publiczne mamy taką instytucję ustawy gospodarce nieruchomościami, gdzie państwo włączającego się ruchomość cele publiczne nie wykorzystają na cel publiczny to osobom, które zostały własne przysługuje roszczenie o zwrot ją nawet nie przedawnia się strasznie się naruszenia tej została wprowadzona instytucja, która mówi po prostu, tyle że miasto obwieścił w ogólnopolskim Dzienniku bądź na stronach swoich o tym, żeby się zgłaszać do postępowania, jeżeli osoby niezgłoszone nie uzasadnia swoich praw 6 miesięcy 9 to roszczenie jest umorzone w zgaszonej już to roszczenie nie przysługuje wydaje się to bardzo ryzykownym ryzykowne i wydają się trudne do obrony przed przed Trybunałem nie jest w oparciu o wartości konstytucyjne, które wbrew konstytucji się znajdują, ale czy to jest, że problem z tą ustawą to jest głównie to w jaki sporządzona została legislacyjnie przed nim przygotowana napisano, że jest być może nie mówiąc krótko, bo mam mnóstwo niedoróbek czy też to jest problem w ogóle z podejściem do samego problemu, że nie da się tego w ten sposób rozwiązać jak ta ustawa po to, planowała z pytaniem czy da się to rozwiązać bez jednoczesnego jednoczesnej regulacja odszkodowania no bo w góry to jest główny problem, że to w tej ustawie mamy przewidziany sposób nazwijmy to obrony sfery publicznej natomiast nie mamy żadnych instytucji, które dają Konkol Krochmal rekompensata będzie pewnie podstawowy zarzut treści pojawiło stanowisko prezydenta, bo boi, bo w tym w tej instytucji, która mówi o tym, że znalezienie ryby można odmówić zwrotu nie ma słowa o tym czy jakakolwiek rekompensata przysługuje i tu cały problem pewnie reprywatyzacji na czym problemu wizje, ale 1 z nich naczelny to jest taki, że w nie wiadomo jak to przeprowadzić, żeby jednocześnie nie obciążyć budżetu w sposób nadmierny z drugiej strony zrobić to zgodnie z z wartościami konstytucyjnymi o tym, też mówiła pewnie w naj naj naj naj naj bardziej jakimś innym znanym wywiadzie prof. Łętowska w tym wywiadzie o tym, że własność nie święta namówił panią profesor mówi o tym, że można to zrobić o los chciał zrobić porządnie obowiązują tu nie ta próba tym razem niestety od czego zabrakło w zabrakło, bo pewnie przede wszystkim czasu, ale w samej samej ustawie zabrakło wyważenia interesów, bo jednak trzeba, nawet jeżeli jest się po tej stronie obywatelskie nie ukrywam, że jestem po tej stronie to jednak trzeba wyważyć interes tego interes osób, które utraciły własność trybie dekretu Bieruta zachowanie w trybie dekretu tylko w trybie czy w sposób w sposobie jego wykonania, bo to był główny problem on został wykonany w dekret został wykonany kompletnie niezgodnie ze swoimi przepisami i te osoby w tym osobom przysługują prawa do dochodzenia psują prawo majątkowe i ta ustawa w ogóle nie wyważa tego interesu czy takie lekceważenie właściwie pewnych faktów historycznych rozumiem w faktów historycznych trochę tak przede wszystkim chyba lekceważenie naszych mocne słowa natomiast awans w trochę ta po tak naprawdę dekret został wykonany w taki sposób, że 90 kilka procent tych decyzji w ramach dekretu jest nieważna i tego nie da się w żaden sposób pominąć coś trzeba z tym zrobić być może coś trzeba zrobić czy zwroty często są bardzo trudne główny problem reprywatyzacji, jakie ją analizuje wydaje mi się, że właśnie te zwroty w naturze przez 3 l przysparzają czy, tworząc kraju największe problemy społeczne każda teraz jest pytanie o to by była próba ustawy reprywatyzacyjnej, która została z nowo zakwestionowana przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego jedyna tak naprawdę realna i kompleksową można być i tam mieliśmy pewien problem pamiętana uczyniliśmy sposób taki odszkodowania bony reprywatyzacyjne jakaś instytucja była tu się to na pewno byłoby dobrą natomiast zdania nie mieliśmy nic, chociaż Jałty podkreśla idea był idea jest dobra, ponieważ chroniła te najbardziej wrażliwe punkty, które reprywatyzacja dla nas możemy spodziewać w Rozprzy wino w bardzo trudne pytanie nasza analiza analiza trybu w Trybunale analiza wartość konstytucyjną jest bardzo skomplikowana kwestia prąd wydaje mi się, że przede wszystkim fakt przede wszystkim analizy z punktu widzenia tego, że wywłaszczenie, które niewątpliwie, chociaż dekret miał tak naprawdę cel planistyczne, bo umożliwia do Warszawy to skutek tego jednak był on nacjonalizację inny wywłaszczenia we i to wywłaszczenie zgodnie z z chyba tylko występ pierwszym konstytucji nie może być tylko cel publiczny i zawołać za odpowiednim odszkodowaniem jest to by nie to pewnie będzie też analiza analiza będzie tego czy w te roszczenia z dekretu są prawami nabytymi też bardzo skomplikowana Liza zresztą pamiętam dyskusję wokół praw nabytych przy reformie emerytalnej wszyscy, którzy byli przeciwnikami posługiwali się zresztą kompletnie błędnym tym tematem tym pojęciem tez bardzo trudno pojęcie które, które tym Trybunał będzie analizował czy czy te roszczenia są prawami nabytymi, bo on, jeżeli uzna, że to są prawa nabyte roszczenia dekretowe wynikające z dekretu to ich ograniczanie przez bardzo mocno regulowane i bardzo musi być bardzo mocno uzasadnione tak wydaje się, że jeżeli uzna, że to są prawa nabyte Trybunał to będzie bardzo trudno w ramach tej ustawy uznać w tych 2 punktach, mówi że bunty prawdopodobnie prezydent nie sam dokument Niemców jest dostępny w ogóle pełny po stanowisko prezydenta Rosji miał 22 punkty nie zakwestionował 1 punktu prezydent istotnego, czyli prawa pierwokupu roszczeń tak to pozostaje nic nie zakwestionował tej instytucji nie ustanawiać kuratora dla osób niezależnie co pobytów w sprawie ochrony ich prawną zakwestionował to umorzenie roszczeń i on mu o możliwość odmowy zwrotu użytkowania wieczystego to samo wrażenie, że ta sprawa pokazuje taki sposób działania Platformy Obywatelskiej jako rządzącego co znaczy, że jednak sporo jest takich aktów prawnych takich działań ze strony Platformy, kiedy ona atakowała poważne problemy, które trzeba było rzeczywiście rozwiązać robią to taki sposób, że właściwie generowała tysiące nowych tak np. z dnia się stało z ustawami zdrowotnymi znaną z kwestią ustaw refundacyjnych prawdach, które właśnie wygenerowały jakieś potworne problemy mam wrażenie, że tutaj mogło być podobny może być może być podobnie, zwłaszcza że ta ustawa powstała z mięśniem, ale na jesieni 2014 w jako projekt senacki i początku były zgłoszone z różnych środowisk również prawniczych chęć uczestnictwa chyba w jej w korekcie mu się wydaje, że należało z tego skorzystać na praktycznie niezmienionym kształcie od jesieni 2014 została przyjęta tylko ten punkt dotyczący pierwokupu miasto roszczeń został zmieniony, bo on napisany w taki sposób, że że chyba w ogóle się go nie dało obronić natomiast w pozostałym zakresie kompletnie nie ulegnie ustawodawca w nie próbował jakikolwiek sposób korzystać z tych uwag, które płynęły z różnych środowisk, a warto było to tego, że nie wiem jak dalej kolejna próba żal do urn iść wprost, jeżeli Trybunał uzna, że to, że w tych częściach ustawa jest niekonstytucyjna to tak naprawdę, bo co pierwokupu rozwiązujemy, jeżeli ktoś rozwiązuje pewnie te marginalne przyp k dla mnie marginalny oczywiście są głośne lamp są marginalne z pkt 0 procesowych są one niewiele kupowania tych roszczeń za grosze to jedno czy to słynne medialne przypadki, że tuż za 50 zlote kupił roszczenia do do takich gruntów w Śródmieściu to pewnie będzie też pewnie rzadkość natomiast w ogóle nie nie sądzę, żeby miasto postawiło na korzystanie z prawa pierwokupu, bo pierwokupu polega na tym, że ktoś tam z panem redaktorem zawarł umowę na zbycie roszczeń za kwotę ich bardzo wysoką to miasto jest zmuszony do foteli są odkupić to są często bardzo duże pieniądze i wiem, że to będzie bardzo trudne do wykonania, więc pusty z 3 w przypadku zakwestionowania przez Trybunał tej ustawy wydaje się, że będziemy w tym samym miejscu jesteśmy dzisiaj będzie bez pytania były w w ktoś odważy w jaki sposób rozwiązać problem ponownie trwamy to znaczy to nie jest nowość to już mamy, o ile co najmniej 10 lat, kiedy Warszawa musi zmagać z właśnie z tym problemy mamy prawie 10 lat i z taką reprywatyzacją, która dotyczy tak naprawdę każdego rodzaju nieruchomości, bo ma trwać dłużej natomiast takie przełamanie nastąpiło chyba po tych w 20000706 . roku w na postój po wydaniu uchwały przez z moczem sąd Administracyjny, który chciałby to słowo zezwalała na zwrot nieruchomości przeznaczonych na cel publiczny czy wykorzystywanych bardziej na cel publiczny natomiast gdy ktoś odważy miało bardzo poważne wątpliwości to się do rozwiązań to trochę wygląda na to, że idziemy w na wygaszenie tego krzyża w końcu kiedyś ten problem się skończy naturalnie, bo w war in z moich doświadczeń wynika, że większość roszczeń jest już w grze mówiąc tłumaczą one już zgłoszonych to jest wielki wolą też tej ustawy ona mówi o tym, że te przepisy wprowadzone stosuje się do postępowań są w trakcie jeżeliby Trybunał uznał, że są prawa nabyte to bardzo trudno będzie obrońcą tezy, że ktoś dochodzi roszczenia w oparciu o jakiś porządek prawny tak ze świadomością tego, że dojdzie go w oparciu o te przepisy, a w trakcie postępowania te przepisy się zmieniają to będzie trudne ja mam bardzo poważne wątpliwości da się problem reprywatyzacji rozwiąże w sposób kompleksowy sposób taki, który wyważył interesy proporcjonalnie interesy stron, chyba że tego się do ZUS po 26 latach, ponieważ nie wiem co będzie interesem rządzących, żeby te kilka dziesiąt może 20 lat 6 miliardów złotych przeznaczyć na reprywatyzację do tego poważne wątpliwości może jak piszą niektórzy socjologowie to za mało dotyczy klasy średniej w Bobo trochę na przekór na czym ten proces prywatyzacji stał się elementem dyskursu publicznego momencik domu zaczęło dotykać klasy średniej np. nie wiem szkoły śluby liceum przy niecałej prawda to czy wtedy klasa średnia trasa jest realizowana zła znacznie niższy niż mniejszy niż dziś jest inne czy niższe klasy potrafiła ten proces jakoś jakoś wyrazić i notesu też tym procesie w dyskursie mamy też istotną zmianę 23 lat temu media głównego nurtu zaczynają, jakby mówić o reprywatyzacji z punktu widzenia stroną aktorów, który do tej pory były byli nieobecni kompletnie w debacie Grota może poza nią zmniejszał toalet w Lublinie obecna w Stali obecni też szkoły po co znaczą co się stało w no ale pytanie właśnie czy czyta cokolwiek zmieni się czy to, że to zauważone zrozumiano i zaniepokojony się to jakby z czytań to nie jest takie się pod dzwonem prawda w pomyśle, kiedy rzeczywiście teraz roszczenia są w grze to trudno będzie zatrzymać trudno będzie zatrzymać trudno będzie z w taki sposób uregulować tę materię, żeby żaby uniemożliwić ich realizacji prawa, bo to będzie bardzo trudne dziękuję bardzo Konrad łaski radca prawny prowadzący postępowanie reprywatyzacyjne reprezentujący także lokatorów w postępowaniach eksmisyjnych był z nami 1338, a on włączenie ich różni od Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA