REKLAMA

Rozmowa z Maciejem Grabowskim, ministrem środowiska

Co się stało?
Data emisji:
2015-08-04 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
17:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co się stało ich też Maciej Zakrocki dzień dobry dziś gościem audycji co się stało jest pan Maciej Grabowski minister środowiska witam dzień dobry komentujemy jak cały świat zresztą w plan Obamy plan związany z polityką klimatyczną sam prezydent nazwał go największym najważniejszym krokiem, jaki kiedykolwiek dokonaliśmy zmaganiu się ze zmianami klimatycznymi czy może tylko szybko przypomnę, że ten najkrócej rzecz ujmując plan zakłada redukcję emisji dwutlenku Rozwiń » węgla w elektrowni, bo to warto od razu dodać 32 % do roku 2030 w nagiej pana zapytam czy jak pan dowiedział się o tym, planie to się pan ucieszył się pan zmartwił mnie oczywiście się ucieszyłem, bo to zwiększa szansę przede wszystkim porozumienia globalnego w Paryżu w grudniu no bo w bez tych największych graczy jak stany Zjednoczone czy Chiny porozumienie, nawet jeżeli do, jakiego doszło w Paryżu, by miało bardzo nikłe nikłe znaczenie dla świata, bo tak jak kwiatów w Kioto raptem kraje, które są odpowiedzialne za około g 13 % emisji się dogadały, ale to za mało lub telefon, ale droższą jazdy ABS takie swoje dostałem też te telefony i Paweł pomógł pytałem się żartobliwie czy kościół cieszył się czy nie, ponieważ odnosiłem takie wrażenie, że Polska z racji swoich poważnych uzależnień w energetyce od węgla w jakimś sensie cieszyło się z faktu, że ma po swojej stronie stany Zjednoczone no bo Chiny może mniej, a ze względów raczej politycznym to właśnie przecież zdarzały się taki sam pamiętam posiedzenia rady Europejskiej, gdzie w próbowano do dyskusji przynajmniej w Europie wprowadzić kolejne wyższe limity prawda dotycząca redukcji co 2 i Polska często była jedynym krajem, który takie pomysły wetował m. in. mogliśmy się powoływać na stany Zjednoczone mówią, że przy sztandarze jest cywilizowany Europejski wyznaczył w cywilizowanym demokratycznym kraj w, a jednak aż tak daleko w tej polityce produkcyjnej nie idą na, a teraz sam ten argument trochę wypada z ręki myślę, że ten argument chyba nie był lasów nie przypominam przynajmniej, żeby on był on był używany natomiast 2 uwagi no, więc po pierwsze nie mogę się zgodzić z tym, żebyśmy nie byli aktywni jeśli chodzi o problemy zmiany klimatu i ich politykę energetyczną na na szczeblu i europejskim globalnym no jesteśmy chyba jedynym krajem, gdzie dobrze pamiętam, który zorganizował 2 tzw. Kopy ONZ-owskie taką wolę to, że bardziej klimatyczne znałem, gdzie ludzie zaś pierwsza ma być teraz tak bardzo istotna i to myśmy de facto 2 lata temu w Warszawie no jeśli tak można powiedzieć to droga i ten kierunek działań wymyślaliśmy i tutaj nam udało się to przeprowadzić, więc od powie o odpowiedzialności czuliśmy za za kraj za Gmyza z Europy i że świat jak najbardziej i druga uwaga to nie oznaczyła, że nie widzieliśmy i zagrożeń niż ich jeśli chodzi o taką Hula optymistyczną politykę klimatyczną dla nas i halę nie widzieliśmy zagrożeń co do tego w jaki sposób, który ten proces może doprowadzić do dobrego rozwiązania, bo nie jest sztuką powiedzieć, że ograniczamy o 304350 %, jeżeli zostanie tu wyłącznie w w gronie państw, które są odpowiedzialne za to, że Europa w ich za 10 % emisji był to nic dla świata nie znaczy to co nam się udało w Warszawie zrobić to jest jakby działo się na pokład piłkarze pokazali, że możemy wziąć na pokład wszystkie kraje albo przynajmniej bardzo wiele krajów, które mają z zadeklarować swój jakoś to nazwali komitety swoją wkład do tego procesu, który nie musi być ani procentowo, że ktoś zmniejsza emisję bliżej emituje 1 tego co przeciętny Niemiec to rzecz jasna nie można takiego kraju jeszcze zmuszali do ograniczania emisji, ale że będzie dążył do tego, żeby wzrost np. takim kraju był ograniczony, że będzie wprowadzał pewne technologie, które będą temu sprzyjał i t d. tak dalej to, że myśmy byli aktywni odpowiedzialni, ale 3 auta to pozycja amerykańska właśnie wyrażona teraz przez prezydenta Obamy poza tym, że rzeczywiście daje nadzieję na to, że łatwiej będzie o porozumienie na konferencji paryskiej w grudniu tego roku czy to jest w ogóle wg pana też jakaś taka rzeczywiście historyczna zmiana tak jak próbują Amerykanie pokazali, że teraz łatwiej świat w ogóle będzie ono walczyć z tymi skutkami efektu cieplarnianego czy Chiny, które również sygnalizują już od listopada chyba ubiegłego roku wtedy chyba pojawił się taki z ich strony taka deklaracja po szczycie chińską amerykańskim też słusznie nie będą miały właśnie tego argumentu że, że nie są jedyne czy rzeczywiście, jeżeli mówimy o o tym, zakręcie czy Ottey decydować w decydującym o 3 czy najważniejszym momencie ich za politykę amerykańską to być może bym przypomniał 2 wydarzenia właśnie to oświadczenie o chińską amerykańskie z listopada bodajże ubiegłego było i po drugie, opublikowanie w strategii Narodowego bezpieczeństwa w amerykańskiej straty już w lutym, gdzie oni wskazali, że zmiany klimatyczne wprost zagrażają amerykańskiej narodowej był bezpieczeństwu Narodowemu bo, bo oni dostrzegają ten element, jakby z innego punktu widzenia, jeżeli zmiany klimatyczne powodują zwiększone ruchy migracyjne przez biedę przez różne ekstremalne zjawiska, jeżeli zmiany klimatyczne mogą spowodować zwiększenie ilości upadających państw to oznacza zagrożenie bezpieczeństwa Narodowego my tego elementu, jakby nie wprowadzaliśmy do naszej dyskusji politycznej czy publicznej natomiast w Ameryce ten punkt widzenia jest bardzo silnie ponoszony nie interesuje takie czy inne na poszczególnych Stanów, ale właśnie ten Narodowy interes związany z bezpieczeństwem, bo jednak co by nie mówić stany Zjednoczone są w dużej mierze odpowiedzialne za bezpieczeństwo światowe w tym planie co podkreślałem mówi się przy aut o redukcji emisji dwutlenku węgla z elektrowni rzeczywiście jest wiele ciągle Stanów, w których w elektrowniach stosowany jest węgiel do produkcji energii jest n p . w zachodniej Wirginii to jest 95 % w skali taki 93 łamią Mik 88 można powiedzieć, że to są takie trochę porównywalne do Polski wskaźniki czy to w Dreźnie zwiększać będzie prezes linii świata zewnętrznego jeśli masz szansę odpowiedzieć wobec Polski na to, żebyśmy my również pomyśleli co myślę wiem, że myślimy tak, ale o takiej bardziej radykalnej zmianie w naszym synem w sektorze energetycznym to znaczy my o tym, myślimy i wprowadzamy to życie w jaki sposób przede wszystkim na forum Unii Europejskiej, bo dla nas i tu jeszcze 1 taka dygresja Unia Europejska pod tym względem jest znacznie bardziej zintegrowana niż Ameryka niż stany Zjednoczone, bo to on to na co myśmy się zgodzili, że w październiku w ubiegłym roku, że będziemy jako Unia ograniczać emisję m. in . do 2030 w połączeniu z funduszami, które nam to będą mogły umożliwiać zwiększa nie tylko efektywność energetyczną i umożliwią nowe inwestycje w elektrowniach właśnie mówię o tej efektywności energetycznej, bo cały czas i nasz przemysł nasze gospodarstwa domowe są, jakby proporcjonalnie zużywają więcej na ministrów konieczne i ich już jesteśmy w tym duecie bo, bo z 1 strony będziemy ograniczać emisję, ale z drugiej strony będziemy mieli europejskie środki znaczne środki, bo to jest to idzie o miliardy złotych będą używane przez nasz przemysł i przez nasze elektrownie i przez np. przez lepszej sieci elektroenergetyczne przez budowę sieci no i w ten sposób, jakby niejako my będziemy będziemy mogli osiągnąć te wskaźniki emisyjne listu, a my nie jesteśmy za chwilę nie jesteśmy przeciwko ograniczaniu emisji tylko chodzi nam o to, żeby te ciężary rozłożone na różne kraje europejskie były Minor stosunkowo już równo rozłożone, żebyśmy mieli po będzie mi prawie 50 % tego funduszu modernizacyjnego przypadnie na Polskę 50 proc dokładnie 48 proc, iż jest tych pieniędzy będziemy mogli zwiększać naszą efektywność energetyczna, która powoduje, że będzie mniejszy popyt na na energię w, czyli to co jest m. in . w tym planie dla Śląska to co m. in. też podkreślała w pani wiceminister gospodarki we wczorajszym wywiadzie dla Dziennika Gazeta prawna, w którym mówiła, że jesteśmy krajem węgla i tego nie zmieni nie zmienimy czyli gdy będziemy dalej korzystać z węgla, ale przy pomocy technologii, które uczynią ten węgiel tzw. także węglem czysty metan przetarg też, ale czy w oczy pomyślimy o takim kodem kategoriami, że ich albo węgiel albo nic natomiast proszę sobie wyobrazić, że na nie Niemcy produkują węgla brunatnego 3 × więcej niż Polska już, likwidując elektrownie atomowe niezamknięty w kopalni o mogą oczywiście inwestować w nowe instalacje, które są mniej więcej o 50 % bardziej sprawny na Opole, które w tej chwili budujemy będzie miał sprawność rzędu 47 % tradycyjne tel 30 letnie nasze elektrownie mają sprawność rzędu 3233 % to jest ta różnica, która w, którą możemy osiągnąć przez inwestowanie i przez używanie nowych technologii, ale też go oczywiście na końcu będzie mniejszy popyt na węgiel, bo tego węgla będzie płynął do kopalni typ telewizora nie zużywać mniej i taki będzie efekt natomiast to nie znaczy, że my i zaprzestaniemy używać tego węgla z dnia na dzień budowa elektrowni jest obliczana na kilkadziesiąt lat nie na 517, ale w ten zwrot kapitału musi musi nastąpić i tak są to rozumiem biznesplany w PGL wyliczane wojsko w to pokazuje, że kierunek jest absolutnie zgodne z tym co chcą sobie ze założyliśmy natomiast to, że to będzie w połączeniu z energetyką opartą na węglu, która będzie miała też mniejsze znaczenie, bo produkujemy coraz więcej rodzeństwa ten miks nam się będzie też zmieniało, ale tu nie znaczy, że wyrzucimy węgiel w tej chwili do kosza na biznes doskonale rozumiemy mamy w Ministerstwie Środowiska w tej chwili 19 wniosków koncesyjnych na kopalnie węgla w Kamiennej od prywatnych inwestorów ci oni widzą przyszłość tego paliwa również w, angażując swoje prywatne kapitały w państwo miało Niemczech no ale też warto oboje przypomnieć, bo to jest przecież w miarę świeża rzecz z początku lipca, że rząd no i prowadził pół roku negocjacji z tzw. no sektorem Węglowym i zawarto porozumienie o wyłączeniu kilku elektrowni węglowych mówi się o wycofaniu z rynku Tutak używam tego języka z komunikatu 2 i 7 GW mocy elektrowni węglowych nie także jak rozumiem no to jest także się ten węgiel chce utrzymać, bo jest, bo jest on jest dostępny jest ważnym surowcem energetycznym Czyż nie jest drogi, ale jednak mała i jest ta świadomość, że jednak jest to umorzenie trującym, ale jednak rzeczywiście trudnym surowcem z punktu widzenia środowisk ech, znowu kierunek jest ten sam gracz od niej nie widzę, jakby w różnicy do krzyża za 2 lata my gasimy nie wiemy kopalnia Adamów, a więc tutaj też mówić o kopalni węgla brunatnego tu czy ten kierunek jest kogo trzeba widzieć w czasie aktu daczy tutaj postępujemy podobnie Niemcy mają w dzień więcej środków, żeby przyśpieszyć ten proces, a to jest wydaje mi się, że jeżeli rzeczywiście ten, że już z roboty w Niemczech mówimy te zapowiedzi wygaszania elektrowni atomowych 2002 . roku się sprawdzą to nie wydaje mi się, żeby niemiecka elektroenergetyka była w stanie oprzeć się wyłącznie na energii odnawialnej i gazie no bo po prostu ich instalacji, by wtedy zabrakło poza tym jest ważna stabilność w sieciach, które nie zapewniało przynajmniej na tym etapie technologicznym odnawialne źródła energii, więc ja bym jednak widział to w procesie, a nie wyłącznie w osiąganiu pewnych celów i wskaźników pojawił się również informacje o walce o pracach Sejmu który, który właśnie się zebrał i m. in. o poprawkach do ustawy prawo ochrony środowiska te poprawki dotyczą m. in. zezwolenia samorządom na to, aby ograniczały zanieczyszczenia emitowane przez domowe kotły grzewcze narzędzie wydaje się, że jest to niewielka sprawa jednak nowe wiele osób wskazuje że, że to one m. in. przyczyniają się do tego, że mamy bardzo zanieczyszczone w Polsce powietrze niektórzy twierdzą, że najbardziej zanieczyszczone w unii Europejskiej należy m. in . z tego powodu komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce procedurę naruszenia prawa za przekraczanie norm jakości powietrza czy pana zdaniem ten te poprawki do ustawy prawo ochrony środowiska w tak drobnych sprawach jak ogrzewanie domów są ważne znaczące dla czystości naszego powietrza absolutnie tak no bo czasem powiedzieć, że zrobiliśmy olbrzymi wysiłek, iż chodzi o nasz przemysł i nasze ciepłownie w szczególności jeśli chodzi o instalacje filtrów np. no nie wiem emisja SO 2 dwutlenku Siarki spadła o 80 % jedno i psów o kilkadziesiąt procent i t d . i t d . więc pyłów znakomicie o ponad 90 % i w i tutaj z tymi dużymi mitami mamy w pewnym sensie no i mówię, że tam nie ma w ogóle problemów, ale naprawdę sytuacja się dramatycznie poprawił natomiast mamy 7  000 000 w lokalnych my tych pieców do przydomowych i tutaj rzeczywiście my sytuacja jest znacznie bardziej trudna z punktu widzenia z punktu widzenia możliwości działania no bo po prostu jest ich ich, tyle że zwężeń i 11 inwestycja nie załatwi problemu i stąd nawet taka, że tak wydawałoby się drobna poprawka jest absolutnie przez nas popierana jest jest ważna i może prowadzić do ograniczenia tzw. niskiej emisji z tych przy domowych kotłów to króciutko szalet, jeżeli samorządy zabraniam komuś korzystać z takiego czy innego pieca to co ludzie będą mieli zrobić to nie oto mamy też oprócz tego uruchomione wielomilionowe 800  000 000 mamy dla w programie dla wymiany tych kotłów i te programy podpisują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, bo są nasze rządowe programy nogi wówczas mamy wielkie wsparcie dla tych ludzi, którzy jednak chcą tylko wymieniać co nie jest także są pozostawieni samym sobie bardzo dziękuję pan Maciej Grabowski minister środowiska był gościem audycji skorzystało już za chwilę informacje o nich magazyn reporterów Bartosz Dąbrowski mówił Sasin z traumy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA