REKLAMA

Rozmowa z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, prezes Związku Banków Polskich

Co się stało?
Data emisji:
2015-08-10 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co się stało ich Maciej Zakrocki dzień dobry dziś gościem audycji co się stało jest pan Krzysztof Pietraszkiewicz prezes związku banków polskich kin, by w porze zacznę od takiego ataku na takiego hiobowe proroctwa trudniej dostępnej droższe kredyty w kłopoty z wykorzystaniem pieniędzy z Unii Europejskiej spadek tempa rozwoju gospodarczego zubożenia Polaków i większe bezrobocie to możliwe skutki decyzji polityków nakładające na banki nowe obciążenia to opowieść to już Rozwiń » są pewne ja powiedziałem, ale odnosiłem się do całości propozycji, jakie w ostatnich miesiącach w ramach radosnej twórczości i w ramach udaru on powiedział Gunther politycznego gorączki no po prostu powstają i myślę, że nadchodzi czas na pewną refleksję wierzę, że jest to wszystkich partiach politycznych tych parlamentarnych na przyjdzie czas na refleksję, że po prostu nie wolno posuwać się poza pewne granice, które mogą spowodować daleko idące konsekwencje to jest po prostu splot bardzo wielu różnych inicjaty w i takie są nowe potencjalne skutki, gdyby one zostały wszystkie wdrożone króciutko opowiem o tych inicjatywach zaczniemy oczywiście te najgłośniejsze jeszcze w środy ubiegłego tygodnia z to był wieczór, kiedy posłowie przyjęli tę ustawę, o którym mówimy w skrócie pomocy frankowiczom daje najwięcej zamieszania zrobiła poprawka, którą w trakcie prac sejmowych już ostatecznym przegłosowaniem zrzucił Sojusz lewicy Demokratycznej poprawka ta, mówi że w największym skrócie rzecz, że aż 90 % kosztów pomocy dla frankowiczów spadnie na banki 10 % tylko na kredytobiorców początkowo to miało być pół na pół no już zawsze na pewno ty Ka to rozwiązanie powstały tak dosyć ad-hoc bez oceny skutków regulacji i nieprofesjonalnie wymaga po prostu skorygowania dlatego, że to rozwiązanie w ogóle całościowe budzi pewne poważne wątpliwości konstytucyjne, ale tu pozostawiam to musi swój parlament z tym poradzić rozumiem, że Orbán nawiązuje do tej myśli, że może być także ta ustawa, gdyby przeszła w takiej postaci tworzy nierówność wobec prawa m. in. to stąd też działanie prawa wstecz 3 uprzywilejowanie pewnej grupie klientów, a także naruszenie umów o ważnych mu przez nikogo gości dzisiaj niekwestionowanych dostaną scenariusz węgierski, gdzie też przyjęto pełną ustawę później z zakwestionowaną i dopiero po porozumieniu między bankami, a rządem doszło do przyjęcia pewnego celu całościowego programu pomoc dla osób z innej sytuacji oczywiście dramatycznie innej sytuacji na Węgrzech niż w Polsce, więc my tutaj opowiadamy się jako środowisko ZOZ przyjęcie wypracowanie takiego porozumienia i ta pierwotna wersja, która pojawiła się po szeregu miesiąc miesiąc do tej dyskusji ona była bliską dawała pewną możliwość osiągnięcia porozumienia natomiast zmieni tej ustawy w kilku punktach ich zmienienie metrażu mieszkań, ale także inny podział tych konsekwencji finansowych powoduje, że są to koszty i są to potencjalne straty dla gospodarki tu nie chodzi o sektor bankowy jedynie, ale straty dla gospodarki i zdestabilizowanie potencjalne części sektora bankowego mogą być tak duże, że po prostu ta ustawa wymaga najzwyklejsza ego ingerowania na poziomie Senatu i poprawienia poparła błędów, które na wschód takim trybie czasami się pojawia na to, że to jest ustawa, która może spowodować trudną sytuację dat dla banków, a to żeśmy się zorientowali chociażby w dzień później w czwartek, kiedy notowania banków szczególnie tych, które właśnie udział kredytów we frankach jest spory jak to się mówi poleciały, ale trzeba też będziesz dzisiaj patrzyłem na w 2 ten wiek bank to w uproszczeniu tak większość jest na zielono tej techniki są to różne powody po pierwsze, ta korekta Chan non poważna, ale została dokonana ale gdyby padły bardzo ważne sformułowania ze strony parlamentarzystów mówi o Senacie, ale także ze strony powściągliwe, ale także ze strony przedstawicieli komitetu stabilności finansowej, że ten będzie podejmowana próba doprecyzowania czy drobnych modyfikacji tych ustawach o rynek w związku z tym zachowuje się tutaj rozważnie roztropnie reaguje, ale nie musi reagować w pełni, gdyby te rozwiązania były w tej formie utrzymane bez korekt niewątpliwie te działania w rynku i pewne szkody mogą być znacznie większym mieście mam nadzieję, że po prostu tego wszyscy unikniemy trudno podjąć nie chodzi o interes banków czy właścicieli banków chodzi tak obecnie jeżeli, choć tak tak jak Century POŚ chodził oszczędności o bezpieczeństwo oszczędności chodzi o wiarygodność Polski koszty obsługi długu publicznego jakie, jaki ponosimy jako kraj chodzi o dostępność do inwestycji zarówno zagranicznych ekip krajowych i pamiętajmy tam, gdzie może dochodzić do tez tak niesamowitych i niezgodnie z konstytucją działań wiarygodność dla prowadzenia procesów inwestycyjnych jest znacznie niższe od tych ciał po prostu unikać ci czuje zresztą możemy z tego wszyscy byli silni, dokonując mądrych rozważnych korekt w tej ustawie możemy po raz kolejny pokazać jako Polska, że potrafimy zarządzać trudniejszymi sytuacjami nawet w okresie kampanii wyborczych po prostu ja chcę powiedzieć, że wierzę, że tutaj bardzo wielu parlamentarzystów zamieni się w mężu stanu w bo być może takim pierwszym mężem stanu, bo goście jako pierwszy zareagował w 3 czy zapowiedział właśnie taką do walki o poprawienie czy przywrócenie tej ustawie tak tych tych pomysłów głównych sprzed poprawki SLD pan senator Kazimierz Kleina szef komisji budżetowej finansów rzeczywiście on żona takiego określenia, że posłowie się pomylili w taki efekt troszkę zagłosowali nie wiedząc co czynią nam było sporo gości zamieszania chociażby wynikającego z samego faktu głosowania linii, ponieważ wydawało się, że posłowie Platformy Obywatelskiej bez wahania poparli ten ten pomysł na to by potem było domniemanie, dlaczego pos senatorowie Platformy mieliby, którzy mają większość w Senacie rzeczywiście tę ustawę poprawić to chyba chorych w istocie chodziło o to, że to sprawa bon rozstrzygną się na etapie poprawek, że poprawki uzyskały większość z tutejszych bon inicjatorzy Platforma była przeciwko, a później stanął wobec dylematu czy poprzeć w ogóle ustawy czy mógł rzucić na ustawę popartą z takim założeniem jak rozumiem, że na etapie prac senackich dokonane zostaną ewentualnie korekty to nie jest pierwsza nie ostatnia była taka, aby przygoda w procesie legislacyjnym i był wątły mnie bardzo cieszą zapowiedzi tych różnych polityków różnych frakcji w koalicji opozycji, że jest jeszcze ciastek kilkunastu dni na pełną refleksji, ale przede wszystkim muszą być położone na stole oceny tych, którzy konstytucyjnie odpowiadają za stabilność systemu finansowania, a więc Narodowego Banku Polskiego ministra finansów komisji nadzoru finansowego i bankowego funduszu Gwarancyjnego, bo każdy z wypowiedzi przedstawicieli banków czy związku banków polskich mogą być no podważane kwestionowane, że mechanizm rozwoju teraz to jest Otóż proszę państwa są wyraźnie powiedzieć poruszy poprosić zażądać na piśmie wypowiedzi te instytucje, które odpowiadają konstytucyjnie za nas tworzenie za tworzenie sieci bezpieczeństwa finansowego i za nasze bezpieczeństwo naszych oszczędności, a także za bezpieczny wzrost gospodarczy naszego kraju i tam będzie odpowiedź jest co do tego przekona Senat ma się zresztą stałą 2 września zobaczymy rozumiem, że te kolejne elementy, o których mówiliśmy na początku, które połączone ze sobą mogłyby doprowadzić właśnie do tak dramatycznie złej sytuacji jak pan to ne jak pan to mówił, czyli podatek bankowy tak jakoś kolejny taki element ja przywołałem to w pakiecie tej ulicy całej wypowiedzi podatek, ponieważ przeanalizowaliśmy dokładnie skutki wprowadzenia i powody wprowadzenia podatkowych rozwiązań w innych krajach przypomnę, że w Polsce substytutem podatku bankowego jest opłata stabilizacyjna na bankowy fundusz gwarancyjny wprowadzono 3 lata temu my płacimy taką opłatę jako sektor bankowy w tym roku wpłaty na bankowy fundusz gwarancyjny wyniosły w miesiącach po pierwszych miesiącach tego roku 2 miliardy 250  000 000 zł opłaty zarówno tą pomocą, jakiej opłatę stabilizacyjną u nas ten podatek już dawno sprowadzony pomimo tego, że jesteśmy 1 z nielicznych krajów w całej Unii Europejskiej, gdzie do kraju jest niskiego bankowi miałam, gdzie nie trzeba było dokapitalizować sektora bankowego, gdzie sektor bankowy jest największym płatnikiem spośród wszystkich branż podatku dochodowego niż w ostatnich kilkunastu latach zaprosi 40 ponad miliardów podatku dochodowego i wpłaciliśmy kilkanaście miliardów na konta bankowego funduszu Gwarancyjnego ekstra i płacimy dodatkowo koszty utrzymania systemu nadzoru w Polsce w związku z tym to paradoksalna sytuacja niż 30 instytucje czy osłabiać instytucje, które finansują rozwój, które przynoszą ogromne pieniądze do budżetu państwa te bomby taki mamy pomóc też po prostu absurdalne rozwiązanie to jest błąd merytoryczny i tutaj też oczekuje, że wszyscy światli ludzie i odpowiadający za te procesy gospodarcze w także we wszystkich frakcjach położą swój podpis pod tym co to oznacza SN wyraźnie powiedzieć Polska jest krajem niskiego bankowi 1 w Polsce wielkość kredytu dla przedsiębiorców w relacji do PKB to już 16 % podczas gdy przeciętna Unii Europejskiej to jest 37 % jest przed nami daleka droga, więc sprawa spowolnienie tego procesu, gdyż utrudnieniem w ich pozyskaniem środków unijnych, bo przecież, jeżeli nie mamy zdolności do współfinansowania projektów unijnych to nie będziemy mogli wykorzystać tych środków unijnych to byłaby jakaś szalunek po prostu konstrukcja szalona koncepcja trzeba czym prędzej zweryfikować te pomysły i to po to, by sobie jasno trzeba zaangażować sektor bankowy jeszcze mocniej finansowanie rozwoju do tego jesteśmy do mobilizowania oszczędności do współtworzenia programów rozwoju małych średnich przedsiębiorstw dofinansowania mieszkalnictwa w Polsce wg nowych zasad to trzeba zrobić, ale nie osłabić ni przez tego 1 z mechanizmów budujących siłę polskiej gospodarki przedsiębiorczości i zwraca się zarówno do osób oszczędzających, jaki do wszystkich przedsiębiorców, żebyśmy po prostu działali na rzecz rozwoju i stabilizacji ani na rzecz zahamowania tego rozwoju, który z nami tak bardzo potrzebne my ciągle doganiamy po prostu inne kraje, by też krótki komentarz jak rozumiem tylko przyklasnąć do lutego, z czym się chwali urząd ochrony konkurencji konsumentów, że uruchomiono REGON specjalną działał na ich stronie internetowej, gdzie banki poproszony przez UOKiK przesyłają regularne regularnie takie raporty dotyczące kursów m. in. franka właśnie i tabele kursowe i prezesów obu goli kupony jaz się chwalić, że po po tym, jak zaczęli oni publikować te informacje to akt tt kursy bardzo się spłaszczyła, a nawet spadł już podstawowa sprawa powód jest wprowadzenie sześciopaku jeszcze z innym, zanim jakiekolwiek działania były podejmowane przez UOKiK, ale chcę powie, że sektor bankowy w Polsce jest całkowicie w tych sprawach transparent proszę pamiętać, że komisja nadzoru finansowego co kilka tygodni, a nie rzadziej niż raz na kwartał prezentuje raport o stabilności sektora bankowego co kilka miesięcy prezentuje raport o stabilności Narodowy Bank Polski co kilka tygodni to bilans w taki raport również prezentuje bankowy fundusz gwarancyjny tak, że to nie jest żadne odkrycie natomiast to nerwy TOPR to prezentacja UOKIK-u jest pożyteczna, dlatego że ona odpowiedziała na pewno dość specyficzne zapotrzebowanie i to dobrze niech UOKiK robi tego typu prezentacje natomiast jeśli chodzi o to spłaszczenie ICO opłaty to nie tutaj w tych prezentacjach był problem problem był w podjętych działaniach, jakie wprowadziliśmy w końcu stycznia i w marcu b r . jako sektor bankowy właśnie po tej po tym, szokującym wzroście kursu franka trzeba było po prostu to dla uspokojenia opinii publicznej uczynić prezentujemy będziemy toczyć w bardzo dziękuję pan Krzysztof Pietraszkiewicz prezes związku banków polskich gości audycji coś bardzo dziękuję bardzo liczy panie redaktorze na radio słuchaczy i także na polityków, że ten czas jednak skorygowanie pewnych rzeczy wykorzystamy efektywnie bardzo dziękuje, ale za chwilę informacja, ponieważ na portalu i Bartosz Dąbrowski temu co się stało Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA