REKLAMA

Biosfera: Che Guevara (powtórka z 5.06.14)

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2015-08-20 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
45:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM Karolina Głowacka audycję biosfera pan dr Radosław poznańska w studiu dzień dobry dobry wieczór dobry wieczór latynoamerykańska centrum studiów latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego mamy tutaj 2 egzemplarze książki mówicie bardzo intymnie, ale idea March napisała taką książkę jego druga żona no ta, z którą był dużo dłużej trze ba Ernesto Che Guevara naj mu czegoś nowego pan się dowiedział z tej książki całkiem nowego to może nie, ale Rozwiń » tutaj były ciekawe takie spostrzeżenia w Olsztynie pełni rolę jednak czy, który był uzupełniały to co już wiedziano, czego może i jakbym oni potwierdzało pewne przypuszczenia, które można było mieć innych źródeł ministerstwo jest cenna źródło całkowicie subiektywne, a także z NFZ prezes umieć sobie dzisiaj o tym, powiemy, ale z każdej strony trzeba dobrać 3 odpowiednio rządu, żeby sobie skonfrontować porównać i jako taki rodzaj źródła jest jednak bardziej on wartościowy, bo jak mówi pewne rzeczy pewien obraz postaci przy jego psychologii również do motywacji, a mogą zostać już uzupełnione przez wzmocnione dzięki, dzięki której temu świadectwo takie jak jego żona man został po wielu po wielu latach przecież ona dopiszą usprawiedliwia się na początku, że nie jest żadną pisarką, więc nie należy się spodziewać nie wiadomo, jakiego stylu literackiego muszę przyznać nawet podoba taka prostota w tym zawarta, ale bardzo dużą część książki stanowi jej własna historia się też, że to jest bardzo ciekawe, bo przez jej historię tej młodej dziewczyny zapatrzonej w rewolucję to jako zaczną uczestniczyć w ruchach podziemnych później został już taką wojowniczy konie jako taka rasowo już bojowniczka spotykacie to się wydaje bardzo ciekawe etno obraz rewolucji nie z perspektywy no jak wielu ludzi wtedy inne brał w nich udział prostych przecież bardzo źle, że to jest bardzo cenne w tej książce nie zgadzam się mamy właśnie głos rzadki głos pokolenia tak po oraz z pokolenia 2 osoby bliskiej ważnej postaci, jaką był Che Guevary dla rewolucji kubańskiej nie tylko rewolucję na Kubie, ale też innych wydarzeń w Ameryce Łacińskiej, a jednocześnie właśnie takiej osoby stojącej z boków tych wszystkich wydarzeniach nieomal zawsze, mówi że trochę zaniżone tak było zawsze, zanim którymi rozgrywało tylko raz uczestniczyła po prostu w tym wirze wydarzeń, tym bardziej sprawi, że jeżeli wspomnienia mają wartość przede wszystkim porównawczymi tyle historyczną co uśmierza ból, żeby sobie pewne rzeczy uzupełnić innymi dopowiedzieć natomiast ja żałuję bardzo, że mimo, że obrała taki kierunek to znaczy występuje właśnie jako osoba z trzeciego rzędu nawet z drugiego to jednak zatrzymała się do wpół drogi, bo ono przedstawią swoją żoną jako właśnie tą osobą taką wspierającą Che Guevara i tylko włącznie potwierdza, że kobiety w historii jak dotąd czy też do pewnego momentu w na Kubie w tamtych czasów ciągle pełnił jednak rolę dróg czy trzecie z rzędu nawet jeśli brało na siebie olbrzymi ciężar Lublin odpowiedzialność w czynnej walce i to właśnie zaskakujące jest to, że kiedyś dochodzimy do tego momentu, gdy zapisany w książce, kiedy spotykacie to w zasadzie bohaterom już staje się wyłącznie 3 oczywiście to są sprawy rodzinne strony relacji z dziećmi tak dalej natomiast pierwszy plan jest ciągle przeczucie, że bank może on wyjeżdża co ważniejsze jest to rząd wyjechał co się dzieje z Czech ani w to co się dzieje w rodzinie, ale może napisała to także czytelny, chociaż i, chociaż dom zły momentami wraca oczywiście ten problem milczą może dlatego też powrócić w naszej rozmowie byłoby to zdolny do dość istotne natomiast trudno jednak już pierwszoplanową postacią, bo to jest 3 i jak olej do wobec niego się ustawiało aż do końca książki tak to wszystko wygląda i dopiero na końcu taki rodzaj posłowia jest Gubin zadośćuczynienie wszystkim kobietom jak zauważyłam, że w tej, kiedy pisze, że kiedy przeczytałam książkę zauważyłam, że oto pominęła bardzo wiele wojownicze, więc teraz pragnę przynajmniej wspomnieć o nich tutaj, składając hołd, na które zasługują tutaj następuje mały wykaz tych kobiet posłowie właśnie tak no właśnie to bardzo znacząco do tutejszych w tej książce wydarzyło, bo z 1 strony jednak następuje pewna refleksja, że na końcu autorki może zaraz do licha przecież jednak my kobiety mroźną olbrzymi ciężar na swoje barki, gdyby nie my to chociażby taka praca organizacyjna podziemna nie mogłoby funkcjonować, ale wiele kobiet też działało jako prawdziwy żołnierki z bronionej ani John Logan i pisze tak nie tylko na Kubie przez całą historię nowożytną Ameryki Łacińskiej można znaleźć wiele kobiet walczących o mnie siedzących w domu nie, ograniczając swój bolid od gospodyni do żony matki bądź kochanki, ale które naprawdę brał czynny udział w pewnych ważnych wydarzeniach natomiast później, a zapomina się o nich noce dlaczego, bo ono jednak, mimo że brało udział tego czy innego rodzaju wydarzeniach nie ominęła też wały tak nie zostawia mi zostawało się sam nie miały ról kierowniczych przywódczych to nie one nadawały ton nie on ustalał strategię cel walki politycznej czy przy wojskowej ilu ostatecznie historia wrzucała po zamachu gimnastyk pamięci tego, mimo że ta książka z 1 strony właśnie takim przywracaniem pamięci czy też perspektywy kobiecej paradoksalnie potwierdza bardzo marginalną rolę kobiet w sensie politycznym, na którą one się godzi, bo na to wielokrotnie pisze, że cudownie się czułam idący zacieki wytoczę był przede mną, kiedy mogą go wspierać z niego po wpatrzona jak w obrazek to absolutnie bezkrytyczny pod tym względem no nie można chyba tego źródła traktować jako rzeczy obiektywną, ale nadal cenną to prawda powtórzmy Sobiech dowieść, że jest to jest źródłem najbardziej subiektywne, bo pisane z punktu widzenia żonę Che Guevary matki ich wspólny utwór tworzyli wspólnych dzieci tak, bo dotyk w Radomiu jest co piąte dziecko z pierwszego małżeństwa, a nawet zmowa osób w tym niechlubnym, ale to jest niepotwierdzone chciałbym się obniża się do tego w kontekście latynoamerykańskim boomem do tej mamy właśnie świetne potwierdzenie tradycji pozycji kobiet i tego jak obraża się rola kobiety w Ameryce Łacińskiej to się oczywiście przełamuje od jakiegoś czasu i my mamy coraz więcej przywódczyni faktycznych pali, które są prezydent kami, a nie tylko pani prezydentowo hymn w Ameryce Łacińskiej tradycyjna rola kobiety rzeczywiście była taka, że ona jest tylko jego zapleczem król le w tak tej prośby o męskiej, gdy ten podporą dla mężczyzn tak no jest coś takiego paradoksalnego w kobietach to amerykański rząd jednocześnie z właśnie potrafi być bardzo bohaterskie potrafią czynnie się włączać w czasie wielu głównych wydarzeń natomiast struktura społeczna kraju mocno amerykańskich było tradycyjnie taka niewinna żona nie miała nic do powiedzenia w sensie właśnie kierowniczym politycznym to doskonale widać na przykładzie życiorysu, ale dodaje Tomasz Klek natomiast oczywiście szyb przy wartości wujek i kobiet są coraz bardziej aktywna i podmiotowe są co Kaczyński, tak więc ten stereotyp też na szczęście się kończy ten historyczny stereotyp kobiety latynoamerykańskiej drużyn pod np. wspomnieć lewica w Wadowicach, która od przeszło 0 tak Evita peron toczy się do historii jako taka opiekunka ludu, ale która przecież była tylko żoną żoną peron, na którym budował pierwsze skrzypce to on był autorem polityki argentyńskiej kiedy, kiedy sprawował urząd natomiast ona była takim dopełnieniem tylko co znaczy taką lepszą połową pesymizmu jeśli wyznaczy jakoś ich inaczej określić wydaje mi się, że dla tych, którzy interesują trzeba tę książkę może pokazać, że jego jako tę stronę wrażliwą bardzo tu jest mocno podkreślana nie ten rewolucjonista minister przemysłu banków i t d. tak dalej później rewolucjonistą zawodowym nie tutaj mamy poetę tutaj mamy człowieka piszącego piękne listy tutaj mamy człowieka czułego i może z tej perspektywy coś interesującego w naszej też książka nie jest odkryciem albo się raczej potwierdzeniem tej wrażliwej struny Che Guevary no bo to, że on miał skłonności literackie n p . to, że PiS wiele się też było wiadomo od dawna natomiast jest ciekawe jest to nawet ponosimy jako nakazuje z klubu wobec żołnierzy, że udaje, że jest obecnie bardzo surowe, ale potem muszę z tym zmagać to też są takie psychologiczne ciekawostki to jest rozsądny olbrzymi problem charakteru przebywa w ryby to tu, bo tory to jego strona taka artystyczna tekach Humanistyczno jednocześnie rum, że np. pod nowym skoro po twardego surowego dowódcy okazuje się jednak notatki humanitarne człowiek to też związek z jego rysem psychologicznym nie jestem psychologiem i nie chcą go za daleko w to brnąć dalej to co wiadomo mówi pan, bo to co sam każdy zauważono, że go czytającego pamiętniki czy jego biografię to to, że ludzie to była postać bardzo taka uparta konsekwentna uparta dużą uparcie dążącą do celu, która stawia są bardzo wysoko poprzeczkę i od innych wymagało też bardzo dużo, ale i od siebie było bardzo surowo surowe wobec wobec siebie przede wszystkim i to surowość i żarcie uderzyli wszak skromnie Ber no tak z Bytomia być konsekwencje ideałów któremu, któremu miał służyć czy go wodą, więc narzucał sobie mocno ograniczenia, a jednocześnie bardzo duże wyzwania ten upór i jednoczesne surowość to jest bardzo dominującą cechą jego znajomi, którzy uważają, że to wynika z tego, że przybyło 100 motylkiem i że całe życie muszą walczyć z tą z tymi przeciwnościami z tymi trudnościami właśnie wynikającymi z Aston i bardzo wykluczającym zresztą wszystko przez to wszystkich frontach film jego życia i IT to jest ta strona właśnie takiego typu można powiedzieć nawet autorytarnego, które wnuczek wody dostrzegam natomiast to nie jest łaska osobowość, bo ze swojej stronie literackie panu już wiedzieliśmy jak tutaj jeszcze się dowiadujemy tego jego bezpośrednie listy do żony zakątek dane, o ile można mu przypisać cech autorytarnych taką surowość właśnie narzucanie innym swojej woli co dalej cóż taka taki upór konsekwencja badanie czy wniosek jest no to jednak na balonie widać tutaj takich patologicznych co jak n p . UW zbrodniarzy z przodu seryjnych morderców z takich prawdziwego zdarzenia ranny oczywiście dominują przeciwnicy z drugi trzeciego rok mogą się od czego przyczepić to nie znaczy zwrot w zderzeniu z prognozy Che Guevara Tylmanowa na swoim sumieniu również nie Heiner Müller nie są to trudno w razie zdarzenia tak natomiast chodzi o patologiczna osobowości, które po prostu nie są nie wolno również na czarno odczuwania empatii np. albo nie zostanie zrozumie, że ktoś np. cierpi i t d. oto autor tego jednak uciekł owady nie widać u niego jest po prostu tak można powiedzieć pewna sprzeczność z 1 strony jest osoba, która chce kochać innych, których chce innym przynieść coś dobrego, a z drugiej strony właśnie taka tylko osoba, która bardzo wiele sobie narzuca jest tą samą moc o wiele później oczekują od innych stąd każda oznaka słabości u żołnierza jest przez niego surowo karane zwrócona wraz z gronem to jest ten sam człowiek, który sam bierze udział w tych czynach społecznych pracuje w kilkanaście godzin dziennie organizuje masowe nauki czytania i pisanie jest, by ta praca u podsta w, pod którą trudno skrytykować ale by chciał, żebyśmy wrócili do początkowo Mendes Argentyńczyk, żebyśmy jak przypomnieli nakreślili te czasy wielkich to wszystko odbywa co się dzieje na Kubie z kolei wybucha rewolucja dlaczego, dlaczego one tak powszechna i dlaczego ten Argentyńczyk jest robić rewolucję na Kubie potem mu mało i szukał po całym świecie oczywiście to, że Che Guevara cały czas stara się walczyć rewolucję nie tylko na Kubie, ale później w Afryce wyjeżdża do Kongo sześćdziesiątym piątym później wraca i postanowił zrealizować swój stary plan rewolucji kontynentalnej w całej Ameryce Łacińskiej to też po części wynika z jego osobowości ale, żeby przeżyć z innego kontekstu w histerię tak historycznego i politycznego to się wtedy działo Kuba jest takim przykładem w pewnym sensie przenośnym do końca dosłownym losów całej Ameryki Łacińskiej w zderzeniu z zewnętrznej potęgami, bo większość Ameryki Łacińskiej wyzwala spod kolonializmu hiszpańskiego na początku dziewiętnastego wieku formalnie natomiast cały czas jest to region, który na innym rozwija się po równo pod przemożnym wpływem na najpierw w wielkiej Brytanii, a później w dwudziestym wieku już stany Zjednoczone stany Zjednoczone dominują w regionie politycznie ekonomicznie i dla LOT -u na Amerykanów to formalna wolność formalna niepodległość jest niespełniona to znaczy ona jest na papierze natomiast w sensie społeczno-ekonomicznym Ameryka łacińska jest to czas zniewolona dla sporej części spód społeczeństw państ w latynoamerykańskich Kuba jest tak dobitnie, iż tego przykładem, bo Kuba nie jest w stanie się wyzwolić samochód od Hiszpanii wezwała czy też otrzymuje niejako niepodległość od Stanów zjednoczonych 1800 dziewięćdziesiątym ósmy roku po tym, jak stany Zjednoczone rozgrywają wojnę przeciwko Hiszpanii, ale stany Zjednoczone utrzymujące wznowiły, a więc właśnie stany Zjednoczone formalnie przyznają niepodległość Kubie, ale z dość istotnymi ograniczeniami dającymi prawo ingerencji sprawy kubańskie i de facto przez kilkadziesiąt kolejnych lat Kuba nie jest niezależną tylko władze kubańskie zaś zdają raporty realizowaliśmy politykę tak zgodną z oczekiwaniami Waszyngtonu to, więc Kuba jest takim jaskrawym przykładem problemu zależności Ameryki Łacińskiej od obcych potem czy zwrot od innych części świata przede wszystkim Stanów zjednoczonych w tamtym momencie do tego jeszcze dochodzi problem zimnej wojny, bo to również w wojnie światowej jak wiemy zaczyna się konfrontacja bloku kapitalistycznego z blokiem pod przewodnictwem Moskwy toczy 1 z drugim łączy stany Zjednoczone od po co do końca 2 wojny światowej zaczynają poszukiwać w Ameryce Łacińskiej różnych przejawów zagrożeń przez jakiegoś zagrożenia dla interesów kapitalistycznych, które miałoby być też byłyby dalekosiężny zagrożeniem dla jego politycznym dominacji cudowną przynajmniej równowagi tak silny i in stany Zjednoczone mogłyby wygrać tę wojnę, więc na swoim podwórku jak to często sami zresztą przywódcy amerykańscy określali to stany Zjednoczone dusiłem różnego rodzaju przejawy właśnie, które były odczytywane w Waszyngtonie jako antyamerykańskie chociażby Gwatemala rok 1954, gdzie wspierany przez stany Zjednoczone rebelia przeciwko Demokratycznej władzy doprowadza do zmiany kursu na prawo i kończy się krótki okres w historii Gwatemali kiedyś, kiedy Tomczuk w tamtym czasie próbowano przeprowadzić jakieś reformy reformy, które wcale nie była komunistyczna były to drobne posunięcie to liberalną w socjalistycznym trudno było powiedzieć, że był ustrój socjalistyczny natomiast z punktu widzenia Waszyngtonu to wystarczyło Kuba właśnie z miała w UBS nie leży po co ze Stanami Zjednoczonymi to jeszcze przecież w latach 52593 panuje tam Batista jako dyktator, który doszedł do władzy w ramach zamachu stanu w 10 MW w żadnym prezydentem, ale da Marcie pisze w tej książce, że chodziło o to, żeby odzyskać godność po opisie wolności w tym w swoim idealistycznym świecie to stąd się pewnie wzięła ta rewolucja, bo właśnie to nie jest problem ideologiczny nie problem systemów to często te stany Zjednoczone próbowały pokazać, że pewne ruchy kontestując w Ameryce Łacińskiej były ruchami komunistycznymi od razu po co jest nieprawdą często po prostu ruchy czy jakieś organizacje polityczne, które chciałem, chociaż dno realizacji pewnych reform społecznych typu zniesienie takich praw feudalnych podobny poziom ochrony porządku np. że znów cała ziemia była woda w rękach kilku czy kilkunastu rodzin w jakim stroju to jaka co w jakże różna argument, że nowy las Wolski 80 % społeczeństwa natomiast budowało do ich im i pracowało znów z dna z Miedzią i tam złodziej, który w ubiegłym nowe jak jesteśmy przeciwko temu, który nas uciska stany Zjednoczone zwracamy się w stronę Chełmży dziwnie gazowy z naturalnych, które kiedyś powiedział w Boliwii z PiS skądinąd prezydent w latach pięćdziesiątych, które też komunistą wcale nie był tylko nacjonalistą reforma rolna jest postulatem liberalnym, a nie, a nie nawet socjalistyczną chodzi po prostu o to, aby każdy dostał ziemię na własność mógł ją uprawiać nie Suns grali tak nie był niewolnikiem jakiegoś wielkiego właściciela to dla nas taki problem, który gnał z dowodów to problemem społecznym tego dochodzi problem edukacji to, że edukować mogła nieliczne elity i t d. to nie jest to z komunistyczną zupełnie zupełnie inna bajka natomiast zostaną zwrócone oskarżono o komunizm chociażby drobne próby właśnie w Nadarzynie oraz sałatkę, którą można było się oczywiście naruszenia dotychczasowego porządku, bo było to często równolegle do członków z naruszaniem własności północnoamerykański po prostu noś go z Gwatemali dochodziło plantacje not, odkąd pełni dzisiaj chiquita i dokonywano masę grono buntujących się robotnikach plan to co innych niż Kolumbii co mówi ze środkowej na Kubie też własność była skupiona na rynkach północnoamerykańskich, więc Kubańczycy nie czuli się u siebie z ZUT trzeba to mówić, żeby kontynuację historyczną najpier w jako ostatni bastion kolonializmu pod koniec dziewiętnastego wieku dopiero dzięki Amerykanom czy zwołałem od Hiszpanii oni tak naprawdę wcale nie jest wcale niezłą, bo boi rządu są na usługach północnoamerykańskich gospodarczo dominują stany Zjednoczone schowana jest siedliskiem różnych czasami czemu trzymano interesów mafijnych jest łazienka do tego dojdą sugerował, więc tutaj problem braku niezależności zdeptana i godności ku Kubańczyków jest główną kluczowy tu nie chodzi od razu obudowanie jakiegoś utopijnego komunizmu to był akurat pomóc Che Guevary natomiast wystąpi w samej książce są to już widać kiedy, ale w domach czy pisze, że ono było kompletnie nieświadoma politycznie nie rozróżniała ideologii tak dalej chodziło po prostu o godność godność o wyzwolenie się spod władzy, która w, którym po prostu odczuwali jako niesprawiedliwą, ale też wyraźnie były poglądy Che Guevary, bo zdaje się zielone pochłaniał książki to też mamy potwierdzenie w tej książce mój czas bardzo intymnie, ale pochłaniał książki był fanem kapitału Emma Marksa z drugiej strony jak się wydaje jednak myślą niezależnie, jakby pan mógł tego poglądu jakoś się zrelacjonować jeśli szansą spójnej wiemy, o co dokładnie co był przekonanym komunistą, czyli był zwolennikiem zniesienia własności prywatnej własności miał być kolektywna najpierw państwo, że nie miał, kto żyje w PUP w po kolektywna, bo takie założenie marksistowskie co to znaczy komunizm zgadzał się czy też nabrał jako jako pewnik to założenia marksizmu-leninizmu, który mówiły o tym, że do władzy należy dochodzić siłą, że to Awangarda rewolucyjna steruje polityką realizacji rewolucji docelowo komunistycznej natomiast ruch widać Che Guevary niezależność myślenia w stosunku do dogmatu ów moskiewskiego to znaczy on obrzucał ich przywództwa przywództwo Moskwy kwestionował może nie tyle odrzucą co kwestionował on uważał, że prawdziwymi rewolucjonistami są ci, którzy realizują postulat rewolucji, a nie jacyś urzędnicy siedzący za swoimi biurkami w Moskwie mówiąc trudno teraz się wstrzymajmy lepsza jest równowaga sił w między naszym blokiem bokiem kapitalistyczna mnie nie ryzykujmy to dlatego będę uważał lepsi są Chińczycy rond znowu w nocie rolę, bo nawołują do walki o rewolucję, a bez ustanku walka rewolucyjna trwa to nie Moskwa, która mówi Alan skupił się na górną ulepszanie socjalizm tak tylko Chińczycy mają nacje, którzy mówią, że trzeba doprowadzić do zwycięstwa światowej rewolucji dopiero wtedy będzie można odtrąbić sukces jeśli chodzi o poglądy, czego VAT natomiast właśnie to od dowódcy innej to znaczy, jakimi sposobami powinność dochodzi do rewolucji w Ameryce Łacińskiej to też widać istotne jest odstępstwo od krytyki oficjalnej wtedy, gdy inni moskiewskiej np. na marksizm nie jest oficjalnym zakłada rewolucję robotniczą chłopi mogą ewentualnie pomagać równo natomiast Che Guevary to wieś jest kluczową scenerią wojny rewolucyjnej tak jak w Chinach to na wsi poprzez zdobywanie wsparcie ludności chłopskiej to najbardziej wykluczonymi niepiśmiennych najbardziej zacofanej buduje się fundament rewolucji on uważał chociażby dlatego w ten sposób, że postrzega Amerykę łacińską jako właśnie region Jaco van, który nie spełniała wymogów marksistowskich znaczy nie ma po 19 goli jak legendą lokal miał zacząć w Niemczech nie ma licznych robotników, więc to wcale nie w bogatych krajach właśnie z Zachodu miało dojść do rewolucji tylko właśnie w tych peryferyjnych krajach tak samo ważono oddolnie to widać w rozumieniu z Che Guevarą myśli podobnie myślą no i dość istotna kwestia, która doprowadziła do ogromnych to znaczy on uważał, że wystarczy grupka rewolucjonistów, którzy dziś z usuwaniem przywykł już Celje cegłę potrafił przecież to być szkoły bez błędów 12 w końcu, żeby zachował to były takie liczby uważał, że ZUS taka mała grupka bojowników, których dziś zaś zaszywa się jakiś Puszczy wystarczy na start i to mnie jakieś specjalne okoliczności typu np. kryzys funkcjonowanie państwa, by kryzys ekonomiczny rosnące niezadowolenie społeczeństwa ma być tron Iskrą doznał razem Cięciwa tylko po prostu partyzanci zaczynają jakiś tam działania militarne, zdobywając sympatię chłopów to sympatyczny rozszerza na czyny sami partyzanci są katalizatorem rewolucji i to jest rewolucyjne myślenie o rewolucji natomiast ono jest dla czek wada zakładał, że wszędzie, gdzie pojedzie zdobędzie sympatię zdobędzie poparcie dla swoich działań no właśnie na tym bardzo mocno się przejechał Włoch i w Boliwii tak, gdy zginął, gdzie zginęło w 1967 roku realny Otóż absolutnie żaden chłop nawet 1 osoba nie przyłączyła się do partyzantki Che Guevary czy Boliwijczycy, którzy byli na start 3 to w sumie było 50 osób, kiedy rozpoczyna działania nikt tej liczebności nie zwiększyli i Chin nie liczyć Boliwijczycy, którzy w tej grupie się od początku znajdowali byli zwerbowani przez działaczy miejskich przez komunistów, a więc oni dali namówić go przed jeszcze przybyłym Lokeren Che Guevary w Boliwii natomiast moment, kiedy mniejsze niż zainstalowali w tym regionie wiejskim w Boliwii to żadnego chłopa do siebie nie namówi ani 1 chłop absolutnie się do nich nie przyłączył i są tacy, którzy oczywiście będą uważać powtórzę to, że to zewnętrzne okoliczności, jakby doprowadzimy do tego, że słuszne założenia Che Guevary, że nie sprawdziły Otóż ona właśnie niebyły słuszne, a przez to, że Che Guevara kompletnie nie brał pod uwagę okoliczności w społecznym wychodek dla innych okoliczności społecznych gospodarczych politycznych różnych niż na Kubie pięćdziesiątym szóstym roku, kiedy Castro i Che Guevara zaczynali swoją słynną eskapadę chcę zapytać wygląda Kuba w tych Pierre w czasie tych pierwszych lat po zwycięstwie rewolucji Castro jest u władzy Che Guevara jest najpierw ministrem przemysłu późniejsze zajmuje bankiem centralnym ma też bez obaw fragment książce, ale Dymarki no to teraz cię został prezesem banku centralnego nasz znajomy uciekł z matematyki ich wbre w urośnie no owszem, bo jest to zabawne uczę większe wnętrze to co to trochę czasu, który uśmiecha, bo ona nie widzi w tym drogę od tych stolikach tak było chociażby to, że kluczowe stanowiska nowych władzach były obsadzane byłymi partyzantami wynika też z założenia tej doktryny, którą Che Guevara rozpisał później książce i i tyle to naśladownictwo w marcu Ruciński, do której znajdowało się ran Otóż to założenie mówiło, że właśnie ta to mała grupka partyzantów, która zaczynała walkę o rewolucję jest jednocześnie zalążkiem przyszłych władz przyszłego rządu dlatego prawdziwa to co on powtarzał, że prawdziwą awangardą rewolucji są sami partyzanci, a nie nie jacyś tam oficjele partii komunistycznej dajmy na to zgody następczej innym państwie tylko sami partyzanci, którzy sami jednocześnie dowódcami militarnymi ideologicznym już nie zajmuje się gospodarką dowódcami politycznymi jednocześnie autorami założeń ideologicznych wszystko w 1 tak i on później po zwycięstwie biorą faktyczną władzę swoje ręce i realizują to co to co wcześniej sobie wymyślimy i co z tego wzięcia władzy zły raz na nowym znikną Effect efekt jest taki, który właśnie na ulgi na przykładzie, czego one świetnie widać, że to władze bardzo odpowiedzialną bardzo odpowiedzialny w sferach funkcjonowania państwa otrzymują ludzie, którzy nie mają o tym, zielonego pojęcia co sobie jasno powiedzieć, że Che Guevara było absolutnym debiutantem Reno był mecz o sprawy ekonomiczne np. jeśli chodzi o sprawy przemysłu od również jako żony władzy, więc funkcjonowanie gospodarki o realizowaniu pewnych reform przemysłowi Ania jest, by uzasadnić swój widzieć Maciejem spektrum kim był na to był humanistą też nie, bo miał też uczelnie medyczne w latach 2 był lekarzem dna jeśli wierzyciel będzie marsz na naprawę czy do tych książek siada gadżetów to proszę bardzo ciekaw czym się uważa, że Che Guevara został lekarzem dlatego, bo sam duchowy, o czym przez całe życie, że rozmawiał z astmą tak i jedno i jaką miał specjalizację w trybie zbiorowym z alergologiem czy jest ściśle związane z Lechem jego własnym przypadłością, a więc szukał ratunku u samego siebie nie kotach mój poprzez to chciał ratować innych, czyli poprzez szacunek dla siebie szuka ratunku dla innych to widać w całej rozciągłości dna w jego życiorysie w jego życiorysie próba tempem do tego promy tajski taki brunatny jest poświęcenie dla ludzkości i Zielona niż wszyscy go zaakceptowały i on mniejszy dom pochodny sprawiedliwości lepszego świata i t d. dodaje jak on trzeźwym przy 1004 . jako szef kubańskiej delegacji, by zostaje uznany za Kubańczyka ładnych kilka lat temu za zasługi jedzie do ONZ -u my w trudno mu odmówić tego, że wrzeszczy na ludzi za Apart Chalid, że wrzeszczy mi na to za nim segregację rasową może wreszcie na to, że my Indianie są w Ameryce w stanach Zjednoczonych złe traktowanie go trudno powiedzieć, że się mylić z turystyki pomieszanie tych ideałów z nie do końca dobrym zrealizowanym znaczy ideały sprawiedliwości są zawsze słuszna natomiast wyszli cało problem leży jak je zrealizować jeśli mamy je realizować z, zmuszając społeczeństwo do czegoś, narzucając społeczeństwu miano bożyszcze doprowadza do ludobójstwa w tej gorszej części społeczeństwa, bo u nas jakichś względów ideologicznych na mnie pasuje no to jest absolutne zaprzeczenie tych ideałów, więc często się, mówi że cel uświęca środki no to co należy odwrócić złej pory po to, powiedzieć jeśli środki są nieludzkie czy też 3 lotki występują przeciwko człowiekowi to cel zostaje skompromitowane a jakie są to główne zarzuty wobec ciała oprócz tego, że budynek tam tłumy, że nie znał się na gospodarce i nie znał się na ekonomii, a właśnie w nawiasie to jeszcze dodam, że istnieje taka anegdota jak to się stało, że Che Guevara zastąpi prezesem banku centralnego z Kuby podobną ona jakimś posiedzeniu leki na naradzie z Fidelem Castro innymi współpracownikami przysypiał, kiedy padło pytanie, bo trzeba znaleźć szefa banku centralnego czy jest to jakiś ekonomista Che Guevara zrozumiałą czy to jest jakiś komunistom i takie nie do końca obudzony zgłosił się nawet nad regionem w dachu może to być po prostu taki żart ranny, ale świetnie się wpisuje jednak można się w Kaczym dole dotąd z Che Guevarą wiążą się zorientował, że są sobie nieraz i jest zniknięcie sześćdziesiątym piątym roku wyjazd z Kuby ZU teraz jadę robić rewolucję dalej, by zrozumiał, że on umie być partyzantem i chyba tyle tych bardzo dramatycznie opisywany w ogóle w książce Lejdy marszczone jest z tym przygnieciona przerażona no, a z drugiej strony cały czas patrzy w niebie w ten obraz świętej mówi ta KON wie co robi trudno jakoś się wychowałam sama dzieci nowe hondy zdecydowanie traktuje go trochę takiego nadczłowieka, który ma prawo ją zostawić dzieci, bo oto my zrobili nic robić rzeczy ważniejsze to zapewne wynika też z jej młodości, bo przez to żona była tam wojowniczką w czasach rewolucji, więc odczuła bardzo silnie te mocno i przez to, że jednak była tradycyjną kobietą latynoamerykańskiej, którą nogą nie rościła sobie prawo do dopłat do niezależności jeśli chodzi o decyzje życiowe, które były narzucone przez mężczyzn no to jest raz jest inny jeśli chodzi o Che Guevarę elitę tony ego w refleksję, że jednak pewne rzeczy osobno wychodzą na tutejsze łączy kilka rzeczy oraz to przekonanie, że dokumenty kościelne w naturze monotonny stuk Chrystusem to któryś poświęca dla nich Hugo Chavez Vega nazywa NATO to nie jest przypadkowe dotknąć to przekonanie, że omawiał komisję do spełnienia gol dla całej ludzkości nie tylko dla Kubańczyków nie tylko dla Ottona Amerykanów mocą od świata trener z takich jak kto to logiczne, że on narzuca sobie pewna pewne rzeczy czasami nie do przejścia, ale jest to powód jest strop sceniczny na świadomie, gdyby bierze na siebie odpowiedzialność się wiąże nawet, że z utratą życia, czyli on w pewnym momencie do tego zresztą dochodzić od niego listach którą, pisząc swój rząd w walce na śmierć tak bardzo bardzo to widać wyraźnie, że on zdaje sobie sprawę, że rund jest pewien próg, po którego przejście to, że nie ma odwrotu, że coś się skończy prawdopodobnie jego śmiercią natomiast ona z drugiej strony widać, że on chętnie chce dokonać tej ofiary na ołtarzu rewolucji, gdyby w tym, którym w ten sposób dopełnić tego swojego losu, który jest losami kryzysowego wszystkie gazu, gdyż musi zmagać z przeciwnościami przez całe życie, które musi, żeby dokonać coś wielkiego się, by poświęcić spalić się w tej rewolucji w filtry splot różnych ważnych czynników, które sprawiają, że on opuszcza ostatecznie rodzinne opuszcza Kubę, że był słynny list pożegnalny, żeby walczyć o rewolucję jeśli chodzi o ten Krystian jest taką postawą chrystusową takiego ostatecznego poświęcenia się 2 inne wglądu do wspólnego to dalej tak dalej to i tak z 1 strony Che Guevara był ateistą, jakby był punkt widzenia świata materialistyczny taki jak oficjalnym marksizm tego wymagał, czyli żadna to nadprzyrodzona, że czas na mocy wszystko jest z biologią i na zmaganie się po prostu przeczy stan interesów w 233, a on natomiast w jego pismach co rusz można natrafić na takie odniesienia religijne znaczy jeśli on nazywał świętą trójcą partie robotników i i administracji i jest dla niego trójca święta to mamy jedno z mniejszymi w książce rewolucji używa takich określeń jak prawdziwy rewolucjonista powinien on być ascetą, czyli nie dbać o swoje własne życie w swoje wygody tylko dbać o innych o dobro innych opowieści poświęca właśnie mówi to bardzo często powinien być jak Anioł Stróż dla ludności cywilnej, dla której przecież walczy i t d . tak dalekich odniesień religijnych takich stricte chrześcijańskich jest bardzo dużo w pismach Che Guevary no i to co się wiąże to właśnie stąd jego postawą to komuś zrobić coś wielkiego aż do zatracenia on umiera w 1000 ginie w 1967 roku, ale nie da Marcie pisze pod koniec książki mroźnym rankiem 28 czerwca 1997 roku szczątki 7 Kompanii Rosji zostały ekshumowane w nieoznaczonym grobie w Boliwii obwieszcza śmierci 3 wstrząsnęła światem 1960 siódmym roku teraz prawie 30 lat od tamtego wydarzenia zainteresowanie życiem cię wybuchło na nowo w czasie, kiedy świat poddawany jest trudnym próbom w Europie upadł socjalizm ekspansja zaborczego neoliberalizmu sięgnęła najdalszych zakamarków naszego globu czułam, jakby cię wstawał z martwych, aby zachęcić nas do kolejnej walki to jest niesamowite jak się inaczej czyta z tej ryby drugiej strony barykady jeśli można do tego w krajach jest on sam Diego z pełnej wiary w to w ten ustrój ten system, ale przeczytam to, żeby zapytać o to jak wygląda Kuba, gdyby żył i Castro i Ciach ciekawe co miesiąc gadali do tych z taką opowieść o tym jak to oni są takim brać śmieje się fantastycznie dogadują że, owszem, są między nimi z chore zawsze dochodzi do kompromisów znajomość klasycznej jest to, że kiedy ktoś zginie to ten ktoś zna pomnikach jest na koszulkach jest na sztandarach, ale jestem bardzo ciekawego pasy w obrazie co by się działo z Czech do tej pory, by przeżył przez sąd poglądu, że zniknięcie co było nagonkę Fidel Castro, bo tak naprawdę on się różnych dróg znikną konkurencję, ale to jest teraz odważy się różnili w wielu kwestiach i to co uważa, że należy zrobić Fidel Castro bing było źle oceniana przez ciebie ważne wbre w temu co w książce czytamy, że byli takimi świetnymi zawsze długo gojącymi się bez problemu z przyjaciółmi kolejna rzecz są nawet zdania, że Fidel Castro celowo wplątał Che Guevary w Toruniu w Oliwie w bolidzie po to, by się go pozbyć, ale to już 3 stan rzeczy na nudę jest odległy od premiery Sikorę właśnie to tom być może kiedyś po epoce Castro się dowiem coś należycie się nieskończony jak wygląda Kuba z Che Guevarą Che Guevara miał poglądy bardzo radykalne radykalny komunistyczna to znaczy on był zwolennikiem mogą zachwyconych i ambitnych pojechał chętnych to w toku sukcesu w dużej auli oddać tak pojechał w 1960 roku jako wysłannik Kuby do Chin maoistowskich dokładnie w tym czasie w październiku 6 dziesiątego roku, kiedy na biurko Mao Zedonga spływały pierwsze raporty o masowym głodzie wywołanym kompletnie nieodpowiedzialną czy mogę z drużyną politykom uprzemysłowienia Chin realizowaną przez, przyznając Donga w ramach tzw. wielkiego skoku naprzód skończyło się kilkudziesięcioma milionami zmarły w wyniku problemu głodu w Chinach to z Wiener o tym, to jest właśnie w tym momencie, kiedy ten problem już zauważany w Chinach przyjeżdża Che Guevara na wizytę jest zachwycony właśnie porządkiem i im mówić coś takiego, że co powtarza jego żona w książce, że z olbrzymi rozwój się dokonał w Chinach, a przecież jeszcze kilkanaście lat temu przed małą ludzie żyli straszliwej nędzy na przecież za mało absolutnie żadnej poprawy nie było, a stało się wręcz gorzej to dopiero później za Deng Xiaopinga w dokonała się zupełnie inna polityka otwarcie mówiono nam na Zachodzie i jej efektem jest to co dziś widzimy w Chinach na Mao był katastrofą dla Chin natomiast Che Guevara jest zachwycony, a później do tych samych Chin tylko kilka lat później nie kończą jak tam był odstęp czasu jedzie sama, ale da jako wysłanniczka kobiet kubańskich, bo ono działało kobiet kubański balet z takich jak stary i ona mówi mnie Hindusi nie podoba ulg wszyscy w takich samych uniformach nocach, a właśnie przez takich samych uniformach ona mówi bieda i restrykcje mówiąc o Chinach Mao natomiast Che Guevara był zachwyt czy stanowią Chiny jako wzór w przeciwieństwie do rozdania wiąże go związku Radzieckiego w GM z drugiej strony to jest człowiek, który na pomnikach cały czas w Ameryce Łacińskiej Nelson Mandela go przecież chwalił, że to człowiek walczący o wolność tak na koniec cóż można powiedzieć, że co go nie mnie mówić to jest bardzo wielowątkowy, a pan, by go bardziej na plus czy na minusach na - 3 on nie od żadnego sukcesu swoich rzeczy to, że dźgnął wszedł w tym zwycięskim gronie rewolucjonistów kubańskich no bo nie był autorem zwycięstwa Kubańczyków tylko Fidel Castro błąd jakoś tam dach względnie ważną rolę w tym odegrało rolę, gdyby go nie było to by nie było tutaj kwestią decydującą obecność ogólnie obecność gwar w tym zwycięstwie nad nad oczywistą nagle wszystko co później robi to seria porażek jego pomysłu na nowy świat jest i jest straszna jest nie do zaakceptowania, a i właśnie przez to, że on zginął w imię rewolucji zapominasz o tym co w kontekście o tym co robił czy czegoś co chciał ze mną nigdy trafione kuszą dokładnie za to jako męczennik, a nawet u mnie jeszcze bardziej jest dedykowany po prostu do ładnej ikon ikona rewolucji no fajne buntownik symbol buntu dlatego tak popularne wśród 3 młodych ludzi nasienie dziwiono się konno na dole do niego nawiązywał, bo jako właśnie idea sprzeciwu wobec niesprawiedliwości i świetnie się, czego woda nadaje jasno, że tak tylko leciwego już szczegóły to bzdury toto to jest to z przegranym i ja bym chciał jednak trochę jeszcze okręg Quest czy gwarę jako ojciec, jako że komuś powiedzieć feministki latynoamerykańskie są mocno krytyczna wobec czego władze jak i jaki jest jego życiorys poznaje sobie w Gwatemali swoją pierwszą żonę jest ona zachodzi w ciąży, więc czy pobierają 100 pięćdziesiątym piątym roku następuje ten ślub natomiast rok później już w następnym roku Che Guevara sobie to z braci Castro wyrusza sobie na Kubę wyzwalać Kuba, czyli zostawia swoją żonę dziecko później przy czym mamy to samo z kolejną marki mają gorzałę 1 czworga wejdzie tylko, że mam czwórkę, bo duzi ze sobą byli, ale przecież od lutego warto chwilę nie ma, więc jakieś delegacje to tamto trzeba zrobić później wyjeżdża do Kongo sześćdziesiątym piątym na chwilę wraca tak naprawdę na chwilę na Kubę, bo jeszcze długo siedział w spraw Tesco wszystko co uważa, że powinien w listach z kolejną to tym pisze, że cierpi, że tych dzieci nie widzi tak dalej zdaje sobie prawo do tego, że nowość w oczach rewolucja jest ważniejsza niż jego rodzina tutaj nie ma wątpliwości co on co komu ważą niby cierpi z tego powodu halę ludową wystąpią wyżej i za to Chyliński mam do niego pretensje o to, że w poniedziałek koleżanka z pracy no ale wiele feministek do tak samo patrzy w imię rewolucji feministycznej też też poświęca swoje rodziny sprawy wielowątkowe musimy kończyć dr Radosław opowiastka latynoamerykańską centrum studiów latynoamerykańskich UW dziękuję bardzo dziękuję również to była audycja biosfera za chwilę informacje Radia TOK FM po nich oczywiście klasyki dla grzesznikó Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA