REKLAMA

Początki niepodległej Ukrainy. Z Piotrem Tymą rozmawia Agnieszka Lichnerowicz

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2015-08-22 08:00
Czas trwania:
13:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agnieszka Lichnerowicz dziś ja witam państwa w ten sobotni poranek i zazwyczaj w sobotę o tej porze rozmawiamy o historii o tym co się zdarzyło w przyszłości oczywiście jak dziś na to patrzymy i co z tego rozumiemy, jakie wnioski wyciągamy bez względu na to, że w poniedziałek Ukraina świętować będzie swój dzień niepodległości co myślałam, że zaczniemy właśnie od tego wspomnienia, szczególnie że tutaj w Polsce Ukraińcy dzień niepodległości w Warszawie Rozwiń » świętować będą jutro, więc być może będą mieli państwo dla ochoty dołączyć ci, którzy jesteście w Warszawie albo macie ochoty tutaj podjechać do jakichś wydarzeń ale zanim przejdziemy do tego co od tej w Warszawie UE można z czego można spróbować to wciąż Glemp przypomniał słuchaczom, dlaczego akurat 24 sierpnia Piotr Tyma przewodniczący związku Ukraińców w Polsce jest teraz państwo mój gość dzień dobry dzień dobry to jak on tak zaczął od tego w branży co testem 23 sierpnia a gdy 23 sierpnia są głoszone na Ukrainie będzie dniem są barw narodowych flagi narodowej natomiast 2004 . jak i sierpnia jest ogłoszony świętem państwowym dniem niepodległości jest to związane z wydarzeniami, które miały miejsce w Kijowie w tym dniu, a w wyniku procesów, które nastąpiły nie tylko na Ukrainie, ale wcale w związku sowieckim, który z 1 strony, a pierestrojka Gorbaczowa z drugiej strony opór aparatu na partyjnego, który w, którego główną uwieńczeniem był pucz Janajewa w Moskwie doprowadził do momentu kryzysu destabilizacji związku Radzieckiego z drugiej strony na terenach republik radzieckich od lat osiemdziesiątych narastały procesy emancypacyjne, które w, których zakończenie było ogłaszanie przez poszczególne Republiki najpier w oczywiście te najbardziej zaawansowane, jeżeli chodzi o świadomość narodową pamięć o własnej państwowości Republiki nadbałtyckie UE i Ukrainy jak znalazła się również tym procesie oczywiście proces w przypadku Ukrainy był nieco opóźniony ze względów historycznych to znaczy na skali terroru sowieckiego stosowanej wobec ukraińskich dążeń niepodległościowych od rewolucji październikowej było lat osiemdziesiątych, bo ostatni więźniowie dysydenci byli wypuszczani z więzienia w osiemdziesiątym siódmym 8 ósmy roku Wasyl Stus 1 z najbardziej znanych ukraińskich współczesnych poetów zmarł sowieckim łagrze w 1985 roku, a także pierestrojka nauk nie wyglądała zupełnie inaczej niż w Moskwie niż w Tallinie 3 w Wilnie nie bardzo długo władze partyjne próbowały utrzymać status quo natomiast zarówno działania na drewno w związku sowieckiego, jakie działania ukraińskiej opozycji, a dysydentów zwalnianych z łagru z ukraińskiego związku Helsińskiego, ale także powstanie ruchu Ludowego na rzecz przebudowy tak jak w innych w innych republikach na Ukrainie taki ruch powstał i szybko stał się organizacją masową i też jego program tego ruchu ewoluował z takich postulatów pierestrojka owych, czyli głaz to jest walka z nadużyciami biurokracji tak dalej tak dalej w końcowym postulatem, do którego do, którego doszła doszli liderzy ruchu, ale także część aparatu partyjnego co jest ważne było ogłoszenie w dziewięćdziesiątym roku deklaracji suwerenności, a w sierpniu 24 sierpnia rada najwyższa Ukrainy jej przyjęła deklarację o niepodległości Państwowej Ukrainy ten problem wyobrażeń i uciekł, bo tak naprawdę ten dwudziestego lub akt niezależności Ukrainy 24 sierpnia jest aktem niezależności od związku Radzieckiego aktem oderwaniem się od związku Radzieckiego rem długo można, by rozmawiać o tym jak tworzą się państwo i narody to są bardzo ciekawe i kontrowersyjne dyskusje Ukraina, a ta walka Ukrainy tak podobnie jak Polski jest krwawa i straszno i długo jeszcze Ukraina będzie się układać ze swoją historią student z czego bzdurami z tym, czego ewentualnie nie być dumnym, ale to co chciałam zapytać do walki z Oksaną Zabużko uciekł ukraińską zagubioną gdzieś to walka o niepodległość trwa w oczywisty oczywisty sposób chodzi o to, że trwa wojna w Donbasie GM i z perspektywy ukraińskiej to jest właśnie wojna o uniezależnienie się zupełnie od Rosji, bo Rosja cały czas miała wpływ to czas szantażu i Ukrainy jest ostatni etap już w tej walki z ukraińską niepodległość rzeczywiście biją się zgodzić z Oksaną Zabużko, dlatego że te procesy rozpoczęte w latach osiemdziesiątych one formę, jakby miały tak tak to odzwierciedlenie w sinusoidalnym, czyli narastały zdawało się że, a my będziemy mieli do czynienia z powtórką sytuacji w Europie środkowo-wschodniej, czyli z reformami ekonomicznymi z powstaniem z Chin w 100 % niezależnych państw, które się, jakby określony, jeżeli chodzi o system polityczny na przeprowadzą zmiany, które były niezbędne po po upadku związku sowieckiego natomiast w wielu krajach w tym w Ukrainie te zmiany zatrzymywały się wpół drogi z drugiej strony działania rosyjskie to nie jest tylko agresja 2014 roku n p . Krym był areną sporów ukraińską rosyjskich od początku powstania niepodległość Ukrainy podobne działania, które miały miejsce w 2014, czyli pojawienie się dywersanci z Rosji działania poprzez organizacje prorosyjskie tak dalej miał miejsce w latach dziewięćdziesiątych wtedy władze ukraińskie szybko zareagowały służby specjalne i t d. tak, ale wojsko natomiast Rosja poprzez wpły w na biznes media poprzez odwoływanie się do nostalgii poprzez korumpowania rosyjskich ukraińskich polityków cały czas kontrolowała sytuację Ukrainie w nie większym lub mniejszym stopniu, ale także Ukraina nie stała się w pełni niezależną od Rosji, a z wielu płaszczyznach także w płaszczyźnie historycznej, a było, ale spór między ukraińskimi politykami historykami dotyczył tego okresu sowieckiego to jest przeciekała w zespole bardzo ciekawa właśnie chciałam zapytać twierdzą, że wprowadzę znaczą, bo wydaje się, że było to ta dyskusja, żeby rośnie to oczywiście z oczywistych powodów w pełni na Ukrainie ona musi wybuchnąć, ale trwa wojna album można ją usłyszeć przy okazji 0809. maja między tych 2 świąt zakończenia uroczysty ingres do rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej ósmy mają też prozachodnie Europejska wersja dziewiąty mają też 2 radziecka rosyjska wersja i wtedy już z 1 z reguły w czasie dyskusji o tym jak Ukraina ma pamiętać interpretować te czasy związku Radzieckiego czy to było także zdobyła okupacja ranne jak zawieszona została Ukrainę na czas trwania związku Radzieckiego czy nie ma związek radziecki też z Ukrainą Ukraina była związkiem Radzieckim czy ja myślę, że ta sytuacja, której jesteśmy świadkiem znać udział części mieszkańców Ukrainy po stronie rebeliantów i jak agresorów, a zwołanie na Donbasie czy opowiedzenie się części społeczeństwa Krymu za przyłączeniem go do Rosji, a to jest rezultat właśnie niedokończonych procesów dla budowania współczesnej świadomości Państwowej u obywateli Ukrainy, ponieważ z 1 strony był ten spór dotyczący spadku związku sowieckiego i bardzo mała wiedza na temat innych okresów niż sowiecki, ponieważ AMD to co kiedyś, o czym wspomniał prezydent Kwaśniewski komunizm na Ukrainie komunizm w Polsce Czechach Słowacji, ale także Estonii Litwie Łotwie to było zupełnie coś innego na Ukrainie wyrosły pokolenia, który nie miał żadnej wiedzy nie żadnego kontaktu możliwości Poznania innej rzeczywistości niż rzeczywistość sowiecka dlatego bardzo trudno było po dziewięćdziesiątym pierwszym roku tym ludziom rozstać się z wieloma mitami sowieckimi wielkiej wojny Ojczyźnianej, a tego, że bez rewolucji październikowej nie byłoby państwa ukraińskiego i t d. tak dalej dopiero teraz w wyniku ustawy dekomunizacyjnej w w wielu miastach rozpoczyna się proces przewartościowania postaw, jeżeli chodzi o własności oraz ryzyko i może śrut w bardziej radykalnych patriotów czy nacjonalistów chociażby zupełnie wyprze ten związek radziecki taką drugą stronę, gdy mamy też Polski, że dyskusje często się ze skrajności skrajność mogą przechylić z naszej na szczęście na nieszczęście Ukrainy był problem rewizji historii nie dotyczy tylko okresu sowieckiego jak niedawno robiłem wywiad z ciekawym socjologiem z Ukrainy pana Wołodymyra pan cienko, które mówią o problemie tożsamości Ukraińców z centralnej wschodniej Ukrainie z obszarów, które były bądź powstały w okresie Rosji carskiej bądź jak ich powstanie nazwała za funkcjonowanie było ściśle związane z Rosją carską uczta byłby spory dotyczą debat dotyczących historii podejście np. odnosiły się do postaci Katarzyny drugiej, ponieważ prorosyjskie siły siły zorientowane na odbudowę 43 czy tworzenie mitu tzw. rosyjskiego świata doprowadziły do sytuacji, że w Odessie powstał pomnik Katarzyny drugi, a proszę sobie wyobrazić, że do dzisiaj nie ustanowiono w Ołtarzewie pomnika Hetmana Mazepy, a bitwa Półtawska na nie funkcjonuje w literaturze funkcjonuje w przekazach historycznych ukraińskich rosyjskich, ale w 2 różnych wymiarach tak samo dyskusja wokół ugody perejasławskiej także sporo ukraińskich historyczne w sondażach sięgają tylko komunizmie oczywiście w Polsce mamy swoje spory i widać to także to emocje wywołuje dla ludzi historia Ukrainy, czyli zróżnicowanie jest znacznie większa jest spory będą Iskrą, ale inne znacznie bardziej emocjonalna, ale przez to fascynujące jeszcze przypomnimy, ale już nie zdarzyło to powiedzieć, że przecież, gdyby Ukraina właśnie odbywała się w związku Radzieckiego ORMO ogłasza niepodległość Doniec górnicy były absolutnie dołożyli swój silny głos i wsparli tę niepodległość, więc co było bardzo ważne w tamtym momencie w Tarnobrzegu w czoło deklaracji niepodległości mieliśmy do czynienia z referendum w grudniu 1001 . roku w referendum w różnych procentach jednak społeczeństwo Ukrainy w demokratycznych demokratyczny sposób opowiedziało się za niepodległością ukraiński rząd Ukrainy także te obszary mocno zdominowany przez ludność rosyjskojęzyczną czy wręcz etnicznych Rosjan to jeszcze by została na Florydzie dziś dzień niepodległości Ukrainy w poniedziałek, ale w Warszawie świętować będą Ukraińcy jutro dzień wolny w niedzielę tak krótko coś co pan szczególnie zareklamował toczy polecam cały blok wydarzeń w Forcie Sokolnickiego na Żoliborzu w ubiegłym roku rozpoczęliśmy kom dużą dużym przedsięwzięciem otwartym dla warszawiaków, gdzie można znaleźć je w tym roku przy prezentacje tradycyjnego folkloru kultury ukraińskiej, dla której dokonają zespoły z Dniepropietrowska będzie też panel z udziałem m. in. ruchu, a także RAF latać EBOR Przyborowa przewodniczącego dzielnicy krymska tatarskiego Adama Michnika ambasadora de Szcze CIN Krzysztofa Stanowskiego na temat sytuacji krymskich Tatarów, ale też sytuacji Ukrainy, ponieważ mamy do czynienia z 1 strony po po kongresie kiepsko tatarskim, ale też z wizytą Putina na Krymie, a i problem krymskich Tatarów to jest problem jest wpisany w kontekście współczesnych wydarzeń na Ukrainie i Probierz też tego jak społeczność międzynarodowa zareaguje na sytuację kiedy, kiedy PB przedstawiciele tego narodu są prześladowani na Krymie, kiedy znowu mamy do czynienia z po eks Dusan krymskich Tatarów są z Krymu i niedokończonym procesem jest z okresu sowieckiego, czyli tygrysy Tatarzy po deportacji czterdziestym czwartym roku, a nie Stali się pełnoprawnymi mieszkańcami Krymu do tego będą jeszcze oczywiście, że kiermasze warsztaty, ale zapraszam szczególnie gorąco na koncert o godzinie dziewiętnastej będzie występowała Roksana Dekalog aktorka teatru żydowskiego ukraińska śpiewaczka kompozytora z rodem z pochodzącą z Tarnopola, ale także legendą ukraińskiej muzyki i rockowej taras Czubaj ze Lwowa, którego twórczość biografia mocne jest wpisana w historię tradycję kultury ukraińskiej literatury, ponieważ jego ojcem był rygory Czuba 1 z ciekawszych poetów Lwowskich lat siedemdziesiątych, który jak był prześladowany przez władze przedwcześnie zmarłym był wiele to jutro wszystko jutro Ukraińcy w Warszawie świętują dzień niepodległości o państwowym gościem był Piotr Tyma przewodniczący związku Ukraińców w Polsce bardzo dziękuję dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA