REKLAMA

Szkoły zmienią metody pracy z dziećmi z autyzmem. Maria Jankowska i prof. Tadeusz Gałkowski

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2015-08-25 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
52:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM pani Maria Jankowska rzeczniczka praw osób z autyzmem przy fundacji synaps IS pełnomocnictwem porozumienie autyzm Polska wyda w państwach i prof. Tadeusz Gałkowski z uniwersytetu SWPS honorowy przewodniczący krajowego Towarzystwa autyzmu to wieczór państwu LNG będziemy rozmawiać o zmianach, które zafundowała szkołom ministra edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska ten nieufny prowadziła mianowicie taki obowiązek zatrudnienia dodatkowego nauczyciela dla dzieci z autyzmem Rozwiń » Aster Gremi niepełnosprawnościami sprzężonymi do tej pory była taka możliwość to znaczy, mimo że na edukację dzieci z takim niepełnosprawnościami samorządy dostają od rządu z budżetu centralnego dużo większe pieniądze 10 × większe pieniądze niż na dzieci i zdrowe mnie to my oczywiście te pieniądze były wydawane na edukację, ale niekoniecznie szły za konkretnym dzieckiem po prostu PZN z braku z oszczędności samorządy unikały wydawania tych pieniędzy zgodnie z ich przeznaczeniem i to było właściwie wprawie Uzar były uzasadnione możliwe teraz to nie będzie możliwe mnie natomiast ta będzie obowiązek zatrudnienia takiego nauczyciela to widzę jak dużą zmianę w edukacji idealny jak państwo się wydaje mu w mniejszym oddaje rzeczywistość jest to godne uznania rozwiązanie potrzebne i celowym od lat oczekiwany zresztą przez szkolnictwo przez rodziców przede wszystkim natomiast wyłania się problem przygotowania kadry, aby tych maszyn pomocniczych nauczycieli trzeba odpowiednio przygotować i zabezpieczyć te placówki, które w, którym brakuje właśnie ta może być także nie ma takich nauczycieli tak przygotowaną linkę to już bardzo chcę być złożona problematyka, kto to może być w ogóle czy dom musi być nauczyciel notowali to być wsi ktoś wpół skończonych pedagogice specjalnej, a zwłaszcza po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia przed czy podyplomowe w zakresie wspomagania rozwoju młodzieży dzieci młodzież uczy się w pani Maria do czego on jest powołany tacy nauczyciele to pomocniczy dodatkowy Cyc Muniek on my jako normy czy to jest tylko taka osoba i taki pomocnik, który przyprowadzi dziecko na miejsce do klasy potem odprowadził do toalety przypilnuje, żeby miały wszystko w tornistrze czy to jest zupełnie ktoś inny przepisy mówią tutaj o 3 kategoriach kadry wspomagającej 1 kategoria jest nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej nauczyciel tak naprawdę współprowadzący zajęcia to wcześniej dała ta instytucja też w przepisach była i to jest nauczyciel, który musi mieć dodatkowe oprócz przygotowania pedagogicznego dodatkowe przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej i on ma za zadanie współ prowadzić n p . w klasie integracyjnej tak naprawdę 2 nauczycieli od współ prowadzi nie wspomaga nauczyciela głównego, ale współprowadzi drugą kategorią jest asystent asystent, który też się do nowych przepisów musisz mieć przygotowanie czy młyn specjalistyczne, a jest to osoba, która asystuje albo nauczycielowi albo osobie niepełnosprawnej uczniowi niepełnosprawnemu, bo taka kategoria jest przygotowanej przewidziano nie tylko dla uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi czy z autyzmem zespołem Aspergera, ale również dla uczniów z innymi niepełnosprawnościami i tych asystent do tej pory rezerw, ponieważ jest to nowa kategoria w systemie oświaty od 2014 roku, ale już wcześniej takie osoby były często te role pełnili czasami rodzice czasami, ale to były osoby, które z pomocy społecznej w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych to było osoby, które asystują uczniowi pomagają mu na bieżąco, jeżeli oni np. uczeń z autyzmem zespołem Aspergera czegoś nie rozumiem ma jakiś problem mogą pomóc w tym momencie w sytuacji gry w taki, w której grał u ucznia, występując o takie auto powiedzmy nieakceptowane zachowania oraz denerwuje się musi na chwilę wyjść z klasy, żeby się wyciszyć asystent mu pomaga wychodzić im czasami musi też zadbać w czasie przer w bezpieczeństwo ucznia, bo czy też ma mieć domek nadzór nad jego ogólnym działaniu trzecia reforma to jest tak pomoc nauczyciela i to jest osoba, która nie musi mieć wykształcenia specjalistycznego to są czasem przypadkowe osoby, chociaż często osobom ogromnej wiedzy doświadczeniu kiedyś taką rolę pełniły np. w szkołach specjalnych osoby, które odbywały zastępczą służbę wojskową w tej chwili to może być nawet wolontariusz, ale też małe w szkołach wielu naprawdę bardzo cenną kadrę z ogromnym doświadczeniu praktycznym, która wspomaga nauczyciela wspomaga uczniów, nieprawdaż no dobrze zatem nowe przepisy dotyczą któryś z tych kategorii wszystkich wszyscy wszystkich dlatego tak dużo o tym, mówią o półfinał to cudowni, czyli mniej, a wybór należy do kogo my na nikogo kogo zatrudnić, bo rozumiem, że te kategorie nie bez kozery są inne cele wymienione w taki sposób w ustawie, żeby je dobierać odpowiednio do potrzeb teraz na co mogą liczyć rodzice dzieci autystycznych czy po rozumiem, że na jej, jakby wyższą naj naj naj naj najbardziej potrzebne były nauczyciel współprowadzący tak jak w klasie takie w klasach w nauczaniu zintegrowanym czy tutaj trzeba przeczytać ten zapis do końca mianowicie na list napisany z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego mój to jest także takie orzeczenia wydają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, a więc wskazanie takiego nauczyciela czy też powiedzmy rodzaju takiego wspomagającego pedagoga zależy od poradni co więcej, jeżeli w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego takiego zalecenia nie będzie to nie będzie rok miała szkoła obowiązku zatrudnienia żadnego z tych Norwich City z wolą pamiętać to nie jest także uczynić z autyzmem w klasie oznacza automatycznie obowiązek zatrudnienia takiego nauczyciela to musi być wskazanie w orzeczeniu i powiem tak z naszym doświadczeniem mówię tutaj o doświadczeniach wielu organizacji zrzeszonych w porozumiał się Polska jest ponad 60 organizacji z całego kraju wynika, że wiele poradni nie nie umieszcza tego, dlaczego czas to są często oszczędności to znaczy ja powiem tak zdarzyć trzeba pamiętać jednak atutem są w obudowie, by te nie są pieniądze z tych poradni prawda to czemu prawie 80, a tutaj musimy musimy się odwołać do zasadniczego, a systemu w naszych w naszym nasz system oświaty i gdy przepisy, o których mówimy są to przepisy centralne wydawane przez ministerstwo pieniądze zbierane są wszyscy zaangażowani przez samorząd i w ustawie o systemie oświaty jest napisane, że szkoły niepubliczne czy w ogóle placówki niepubliczne muszą otrzymywać takie, a dotacje od samorządów niższe niż subwencje, które samorządy otrzymują, czyli mówiąc inaczej placówki niepubliczne mają gwarancję, że samorząd jest obowiązany przekazać im środki, które na ten cel otrzymał ze ta budżetu państwa natomiast takiej gwarancji co do placówek publicznych nie ma to znaczy samorząd może, ale nie musi, więc nikt tutaj mamy taki problem tak, ale teraz właśnie będzie musiał, a tutaj znowu mamy dostęp do próby nienawidzi poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone są przez te same organy często, przez które prowadzone są szkoły, czyli przez samorządy, a więc np. w wielu miejscach poradnie otrzymują sygnał od swoich organów prowadzących proszenie o umieszczeniu za te w zaleceniach na tę potrzebę takiego czynnych nauczycieli teraz po prostu ten środek ciężkości przenosi się w Lewinie na PL po nim poradnię i tam trzeba będzie zabiegać jeszcze brak rodzice będą musieli pilnować tych orzeczeń panie profesorze w 2 strasznie ciężko jest być dzieckiem rodzicem dziecka niepełnosprawnego władz ja chciałbym tu tramwajową chce przywrócić wagę, która musi wydać istotna, iż mogą być przepiękne przepisy mogą być nawet środki finansowe wystarczy swoją siłę, a w przyszłym nie będzie chciała mieć nie będzie ducha w narodzinach, choć strach tam w 100 lat przychodzi od 8, żeby rodzice mieli ich wygląd i szansy i możliwość kontroli społecznej, jaka jest niezbędna, aby taki system mógł funkcjonować z naszych doświadczeń wynika, że te ośrodki te placówki, w których rodzice nadają ton piszą albo nawet twórcami pomysłodawcami danej placówki i cały czas utrzymują wielką pompą Piotrze i wielkie zaangażowanie te ośrodki szczyt zdają egzamin i przynoszą korzyść, ale nawet takie szkoły regularność to do licznych tak powiem o badaniach, które były robione akurat taką pracę doktorską umowę przewozową 13 już do szkół poszły, która jest tworzona wyłącznie po to, żeby zajmować się w meczu z autyzmem wypadła najgorzej szło na tle innych szkół, gdzie tylko klasy były dla dzieci z aut już i okazuje się co, że niestety tak nasza kontrola sztorm prowadzona przez centralne prawda ośrodki przy szosie jakiś ślad na, wzorując się gremia nie zdaje egzaminu samorządowa otrzymali już na 5, a rodzice lub, owszem, skarżą się, że te dzieci po prostu tracą czas i są tylko aplikowany to tylko kilkoma, żeby zaopiekował na swoim niż w tym nawet tego często nie ma tak było dawniej mieliśmy takie ośrodki, która mnie kontrola lub przez silny resort zdrowia podlegające krok resortowi zdrowia kontrola dawała im Super pozytywną ocenę, a rodzice między sobą stwierdzali, że żadnego efektywnej pracy się tam nie prowadzisz, żeby temu przeciwstawić się i coś zmienić to nie wystarczą środki finansowe i kontrola, bo gdzież te pieniądze zawsze powiedzmy przemykali mnie nie wykorzystał no no dobrze proszę powiedzieć czy czym to jest taki nadmiar po ten nauczyciel współprowadzący asystent albo pomoc nauczyciela jest czerwony to traktujemy jako dobrodziejstwo takie miłosierdzie gminy troszkę no to jak to dziecko potrzebuje to my tu się cały naród zrzucili jedynym dzieckiem jeśli zajmiemy czy to jednak mobilnym szacuje się tu dodać, że wydaje się nam się na pozór i władzom w wyjaśnieniu prawda tych, które nadzorują i że ich zbyt duże środki są dla aut jest przeznaczone było liczba podopiecznych w stosunku do specjalisty czy nauczyciela czy też wysiadając z nieproporcjonalnie mała w ten to znaczy już w stosunku do rąk do innych niepełnosprawności personel 3 czterokrotnie musi być liczniejszy mu i to jest prawda, ale w ostatecznym rachunku ekonomicznym to jest opłacalne, dlaczego dlatego, że jeżeli te dzieci nie będą miały takiego wskaźnika osiedla dwoje troje dzieci musi być i 1 nauczyciel czy ci rehabilitant to w końcu efekty będą takie się, że wiele nie wspomaga rozwój w końcu daje jednostkę wymagającą stałej i opiekuńczy pomocy w domach pomocy społecznej, gdzie koszty są olbrzymie, a efekty są żadne byłeś wierny tylko przechować przekonywanie podopiecznego jeszcze chciał wrócić na 1 uwagę na uwagę na taki podstawowy fakt dla osoby z autyzmem dla małego dziecka, ale również dla osoby dorosłej podstawowym narzędziem wspomagającym jest drugi człowiek to znaczy osoby z autyzmem nie potrzebują zasady pomnik jeśli nie mają innych problemów drogich leków sprzętu ułatwienia architektonicznych tego wszystkiego nie potrzebują potrzebują drugiego człowieka, gdy tak naprawdę 1 z podstawowych i często jedyne dodatkowe koszty proszę zwrócić uwagę, że przepisy oświatowe mówił o tym, że szkoła ma to w ogóle placówka oświatowa ma obowiązek stworzyć uczniowi niepełnosprawnemu warunki do nauki sprzęt specjalistyczne środki dydaktyczne to wszystko kto czego potrzebują uczniowie często z innymi niepełnosprawnościami, a więc, jeżeli np. liczymy, więc koszty, a im adaptację budynku także usunąć bariery architektoniczne to okaże się, że nie jest to on wcale mniejsze od zatrudnienia przez kilka lat osoby, która wspomaga osoby z autyzmem, więc te koszty osobowe występują przy osobach z autyzmem przy osobach, które w, których dotyczą inne problemy czy osobach niedowidzących niedosłyszących osobach, które mają problemy z poruszaniem się są inne koszty niekoniecznie osobowe domki, a może taka różnica była artysty potrzebuje pomocy i Aspergera owiec potrzebuje też są dużo większą rodzinę żonę bardzo sprawy co wpadnie w ręce piłkę w biały artykuł w 2 Koniusz Uniwersytetu Pensylwanii z udziału psychologa pani k 3 i poniesie szkoła wskazuje ona na 2 takie istotne elementy jeśli chodzi o wiek dojrzewania i chodzeniem dorosłych osób za Łotysza mianowicie wiadomo, że istnieją lub już w tle wzorem, abyśmy empiryczny i anatomicznie dysproporcje w tempie rozwoju układu nerwowego szturm mózgowych w pierwszych 3 latach życia, gdyby rozwój jest nadmierny tak szybki w stosunku do innych powiedzmy osób zdrowych drze w ta dysproporcja w końcu daje daje w efekcie no i patologiczne tempo gry w późniejszym okresie dojrzewania, kiedy niestety te struktury, które były dojrzałe wcześniej nie są jednak gotowy do podjęcia działań ich nie bardzo istotną sprawą jest zadbanie o to, żeby kontakty interpersonalne wśród branż jednymi z rówieśnikami z młodzieżą były zabezpieczone, bo inaczej cofa się w rozwoju już przy społecznym nieprzystosowaniu społecznym wdała się one bardzo poważ ne, czyli to jest argument za tym, żeby jednak nie hodować takich dzieci w domu, żeby one były w edukacji plastycznej i żeby czytali kiepskie to znaczy cierpliwie znosić jego powietrznej brak gotowości, ale musisz próbować wszelkich możliwych sposobów, żeby te kontakty interpersonalne z rówieśnikami i 3 czy były marne, a czy ten argument też za tym, żeby dzieci autystyczne z zespołem Aspergera były w szkole nie jest taki w nauczaniu zintegrowanym może jednak powinny mieć inne szkoły o własne ośrodki z języka Drąg, która właśnie potrafi z nimi pracowali studenci o odpowiedź trudna nie może być 01 szansę znalezienia złotego mogą próbować i tak i tak stworzą wszelkie możliwe nawet pozaszkolne formy takie mamy np. na Uniwersytecie w myśl przyszło latem kieruje zespół po prostu wolontariuszy towarzyszących mu w późnych godzin udział w różnych uczelni i tak w Anglii to też ma też wzoru próby Pliszki, który mógłby być w Polsce prowadzone opłacalne, bo te osoby, które tu się sprawdzają to właśnie w wielkiej Brytanii mają pierwszeństwo przy zatrudnianiu w uzyskaniu etatu po psach to opłacalne wszystko, czyli studenci absolwenci różnych kierunków różnych kierunków, choć widzą go na łamach koncerty chodzą na wycieczki najrozmaitsze muzeach tak dalej i okazuje się, że miasto już opłacalne niż, a ja jeszcze czas zapytać wrócić chwilę do tego co wam powiedział patologiczne tempo rozwoju struktur nerwowych co to znaczy czy to osób, które to są struktury nerwowe czy to tekturę o odpowiadają za szyję Poznania kognitywnych czy znaczy w rzeczy, które tak m. in . Paul to dlatego już kiedyś klasę i dlatego właśnie te badania mają mają bardzo istotne znaczenie chcemy ten artykuł opublikować po polsku lub dostępny w Polsce specjalistyczną okazuje się, że tam, gdzie rodzić się nadają ton szum twórcami, iż uczestniczą w tym w tych programach te formy i te placówki działają jak znaleźć, ale chodzi mi o tyle inna ocena rozwój dziecka autystycznego od lat proszą to już tzw. mózg społeczny, który się muchomorem struktury szkół i wysiedlony w w płacie skroniowym, które są odpowiedzialne rzadko, że Wrzeszcz dolny weszliśmy do empatii dość było wyczuwalne wśród jego potrzeby są pozbawione osoby zarówno zaś 16 gala, jakiej mierze funkcjonalne, dlatego że uniesie to rozwija w dużym tempie ważne w zadumie łączymy się co rusz zatrzymuje podczas gdy u zdrowych i rówieśników to jest równomierne rozumiem i te badania z Pensylwanii uważam, że nasi specjaliści psychiatrzy dziecięcy powinni sobie wziąć do serca to już tego roku artykuł kościół każe mu, o ile siły pozwolą jeszcze w tym roku MOSiR i chcielibyśmy żeby, żeby rodzice tak jak to bywa w przypadku innych n p . Głuchych dzieci od początku do końca są ich twórcami realizatorami i oceniającymi, ale jak to zmienia dotychczasowe podejście do autyzmu, bo to my wciąż zmieni o, tyle że klub nie potrzeba powiedzmy zwraca lasów panie Anna Maria powiedziała przed chwilą bogatych wyposażonych w aparaturę nadzwyczajną i techniczne środki trzeba szersza po prostu i trzeba, iż są 23 dziecko musi być dla nas powiedzmy sygnałem, do którego my się dostosujemy, a nie zmuszamy się ono ma się dostosowywać do naszych donosił w 2 lata w Polsce w praktycznym wymiarze co bytomian znaczy, bo w praktycznym wymiarze rodzice muszą beczka mieć aktywny udział ja nawet myślę, że umrze, że w roli i na etatach tych wspomagających nauczycieli jak najwięcej rodziców mogłoby ewentualnie uczy się znaleźć pani Maria z Otylią raczej otrzymali je wśród pedagogów pedagogów dziś wyczyszczono Alwerni matkami i ojcami tym czy w 2 zlotych filia w o tyle jestem sceptyczna, bo ja mam takie poczucie, że rodzice często w nas dzisiaj są namawiani przez szkołę, żeby byli właśnie takim jak asystentami natomiast oni ze swojej strony oczekują, że to szkoła zapewni odpowiednio przygotowaną kadrę, a oni ten czas będą mogli poświęcić na odpoczynek na pracę zawodową w zajmowaniu się innymi dziećmi, a często są, jakby nakłanianie do tej roli, bo nikt inny nie chciej spełnić czy też nie ma na to środków natomiast jak chciał zwrócić uwagę na to, że tutaj pan profesor ma rację, że bardzo wiele pozostaje do zrobienia jeśli chodzi o przygotowanie kadry do prac z osobami z autyzmem nie chciał zwrócić uwagę, że ma w uczelniach wyższych pedagogicznych w ogóle nie ma takiego kierunku, który przygotowuje do pracy z osobami z autyzmem czy zespołem Aspergera są już kierunki, które przygotowują do osoby do pracy z osobami widzącymi niedowidzący mieć też u z niepełnosprawnością intelektualną w ogóle nie ma tych, które przygotowują do pracy z osobami z autyzmem zespołem Aspergera, jaki jest problem w społeczeństwie w tej chwili ile jest osób z autyzmem jest zespołem Aspergera chodzi o o liczbę osób dało to mogli się już o tym, że dziesięciokrotnie wzrosła liczba wzrosła, ale ze względu na to, że jest lepsza wykrywalność i wcześniejsza niż do tej pory prawda, że również błędów diagnostycznych, a z drugiej strony zatrucie środowiska tempo życia i patologia ciąży jest ktoś nagminnie prawda potęguje to potęguje to no ale myślę, że informacji brakuje są Fundacja Synapsis zrobiła wielki krok naprzód, udostępniając rodzicom program wczesnego wykrywania i szybko chodzi o to właśnie rozmawialiśmy przed audycją o tym, że w 3 wandala dalej szkolić kształcić środki niż to ważna to żeby, żeby ta metoda szafy powszechną brakuje pediatrów brakuje psychiatrów dziecięcych polszczyzną to już problem poważny, który w, których nie będzie odrębną od edukacji, ale to jednak jest wszystko zależy tak to prawda ja mam takie poczucie, że bardzo pilną sprawą jest jeśli nawet nie tworzenie w tej chwili w specjalnych wydziałów Boya tutaj trudno się odnosić do tak poważnych postulatów natomiast całą pewnością wzbogacenie wady programów nauczania jeśli chodzi o wydziały oligofrenopedagogika jej oraz cały szereg szkoleń podyplomowo podyplomowych czy też takich dla nauczycieli, którzy mogliby wzbogaca tutaj swoją wiedzą i ministerstwo edukacji samorządy wydają się mają tutaj bardzo dużo do zrobienia, ponieważ efekty są takie, że czasami ktoś, kto w naszej fundacji Synapsis przez miesiąc był wolontariuszem, a ma wykształcenie pedagogiczne jest już uważane za specjalistę jest przyjemnością zatrudnione przez przeze placówki oświatowe nad całym szacunkiem dla naszych działań nie wydaje mi się, żeby to była wystarczająca wiedza, aby móc być z lnu samodzielnym i kreatywnym specjalistą, a co może zrobić taki człowiek, który nie jest dobrze przygotowany do pracy w rundzie z myślą też znaki wówczas, że grozi MOL te pomyłki są nieuchronne nawet dla specjalistów natomiast tu jest problem taki, że uczyć się trzeba jednak górą musiał mu krzywdy w pracując w Łódzkiem, a jednocześnie ciągle się dokształcać i to jest ustawiczne kształcenie jest czymś niezbędnym my sami musimy jako wykładowcy śledzi literaturę, bo co trochę coś nowego się okazuje Europą wisi kilka badania w różnym badania obrazowe mózgu to wszystko otwiera nowe nowe możliwości diagnostyczne wcześniejszego wykrywania i jednocześnie wczesnego zapewnia Eliasz programów wspomagających rozwój, którego rodzice powinni grać nieco się, że chcemy ich wiedzę wykorzystywać absolutnie nie, ale nikt tak jak taksówkarz amerykańskie najnowsze i ich do nas już tłumaczone i udostępnione programy wnętrz trzeba robić w zaczynać u najmłodszych dzieci na terenie domu rodzinnego, bo dziecko tylko na terenie domu rodzinnego jest słabo, że inżynier stosowany 9 dziecko nie odbiera tak jak, a więc rodzice mogą przystać rehabilitanta mi to niech nie chodzi o to się to profesjonalistów z zwalnia z jakichkolwiek obowiązków odwrotnie jak powiedział tak go profesjonaliści powinni mieć więcej rodzicielskich uczuć, a rodzice stać się profesjonalistami, lecz wydaje mi się, że nie sposób prowadzić terapii czy edukacji dziecka czy nawet dorosłej osoby z autyzmem bez ścisłej współpracy między rodzicami a, a kadrą, dlatego że dlatego, że osoby z autyzmem i mimo pewnych schematów określających charakter i zaburzeń są bardzo różnorodne to każda osoba za tych emisji 1 i przekładanie wiedzy zdobytej w 1 miejscu na inną osobę nie zadziała i rodzice tutaj mają największą wiedzę o konkretnym różnych problemach swojego dziecka i powinni być bardzo uważnie słuchani przez profesjonalistów, bo czasami zdarza się, że ich ocena jest jest lekceważone są uznawani za osoby przeraźliwie one znajdować nisze nowość o ich sile chciał mu to zazwyczaj nie jest także rodzice złożyli właśnie w ważnych na naszym forum, czyli będą to dziecko stop powodziom będą na skład wiem, że się boi koloru czerwonego Noto teraz wszystkie dzieci w prasie powinno się ubierać dziecko z inaczej, żeby go nie stresować to czy też rozwijające dla dziecka autystycznego czy nie, bo to zapewnia poczucie bezpieczeństwa, ale znowu stawia go w sytuacji sztucznej prawda taki był on musi jednak walczy z Rosją są też mogą popełniać popełniają wiele pomyłek zbyt wiele już sobie obiecują ich po po jakimś zabiegu pomaga się w życie u specjalisty w siłę i zbyt szybko chcą mieć efekty tak jak to ma mniejszy w przypadku dzieci ze złamanymi kończynami czy ci czują się bawiliśmy ze słuchem i czy aparatura ani Planty mogą bardziej dużym stopniu wypełnić natomiast lewica i wypalają się chce zrobić coś szybko wypalają, jeżeli tych efektów nie na nartach i tu psychologia powinna jak wyjść naprzeciw tym czym w tym zjawiskom i to i to powiedzmy zapewnić rodzicom stałą pomoc psychologiczną i wzajemnie od siebie, żeby się uczyć to znaczy, żeby poprzez spotkania Wrzeszcz Info środa gdzieś tam już sobą samym podczas turnusu np. rehabilitacyjnych letnich filmowych podczas spotkań, na których starsze dzieci już lepiej powiedzmy funkcjonujące mogą świadczyć o tym co udało się zrobić i co należy wciąż zaczynać, a jakie, bo jakże inną znaną oczywiście wiele przypadków w dziedzinie edukacji dzieci autystycznych, ale znałam też takiego chłopca, którego edukację w szkole publicznej właściwie zakończyła się tym, że chodzi na indywidualne lekcje, bo jednak w klasie nie był w stanie się skupić zintegrować i też byłem w PRL nie był w stanie nie przeszkadzać innym czy też porażka pedagogiki czy po prostu może tak, że dziecko autystyczne nie nie będzie w stanie jak na większych lub chciał powiedzieć panią Marię poprosić o komentarz w mianowicie różne sposoby mogą być do dyspozycji trzeba wypompowywać, niemniej trzeba uważać i Niemiec w Gniewkowie, żeby mi, jakby powiedzmy w myśl w swoich planach w swoich działaniach na uwadze to, że zapewnienie indywidualnego toku nauczania może być przez szkołę najłatwiej szych rozwiązań nową zrozum rozgrzewającym, zwalniając zobowiązać może to być krótki okres próbny, ale nigdy nie może to być decyzja na dłużej, bo okazuje się, że brak kontaktu z drugim człowiekiem, więc szybko się tutaj rozwijać Moto dziecko właśnie było w takiej sytuacji to był chłopiec takich zaawansowanej klasie szkoły podstawowej, że faktycznie po prostu z domu, w którym mieszkał tylko z mamą był przeprowadzany do szkoły, gdzie miał zajęcia tylko z nauczycielami na przerwach się styka z dziećmi wtedy dochodziło do różnych konfliktów von np. miał kary za to Bordeaux był na jakiś lekcja, ale dostał karę nie mógł już przy nich chodzić na te lekcje, bo pobiło kolegę, którego poprosiło jego jabłko ze śniadania, bo on nie mógł zrozumieć, dlaczego chce jego rzadko to młodzi ludzie w ogóle do niego nie docierało, że to co innym jest może tak ludzie postępują ludzie dzielą one z jego perspektywy to było, że ktoś coś chce zabrać w związku z tym zależała reagowała agresją potem to bardzo cierpliwie tłumaczył były logicznie mówił, że wiem, że źle zrobiłem no ale z innych spodziewane jest urodziwa może też go mówili, bo już nie, bo już to przerobił no ale w związku z tym chodziły na zajęcia indywidualne i właściwie to jego zastaw takiej sytuacji, gdzie zawsze były wprost pełnej dzieci w szkole on siedział sam na sam z nauczycielem w czasie w zasadzie nic co za różnica prawda no no mógł równie dobrze mieć nauczanie indywidualne w domu, jakby to nie zmieniało jego wiedzy nie bardzo zmieniały jego stosunek do otoczenia, a przecież chyba o to walczymy, żeby jak, by umożliwić im taką innym w taki u taką socjalizacji w Opocznie niczym stół faktu interpersonalnych, które są bardzo trudny dla ludzi tutaj tak naprawdę odpowiedziała pani sama na pytanie co powinno to co się powinno zadziałać głównym problemem osób z autyzmem na każdym etapie ich życia jest są kłopoty właśnie w kontaktach interpersonalnych komunikacji te kłopoty wynikają z bardzo bardzo szerokich przy czym jak powiedziałabym, że autyzm zespół Aspergera to jest taka niepełnosprawność nie oczywista tak jak dla każdego nawet w człowieka, który nie nie poświęca wiele uwagi problemom niepełnosprawności oczywisty, że osoba na wózku nie wejdzie na trzecie piętro bez windy prawda to każdy pojmie nawet specjaliści na dnie zastanawiając tak propozycja, żeby osoba z autyzmem brała udział w 2 w zajęciach dwudziesto osobowej klasie już jest takie oczywiste, bo facet wygląda dosyć normalnie, jakby chciał toby usiadł prawda Chin do góry adres i dlaczego nikt nie chce w związku z takiego problemu tak naprawdę ani otoczenia mówi się czasami o autyzmie jako o syndromie góry lodowej, czyli że te objawy, które widzimy na zewnątrz to są objawy, które mają bardzo masywne bardzo wielki niewidoczne podstawy i czasami może także mówiła pani w kolorze czerwonym może tak będzie cieszyć, że rodzice przesadzają, ale może być tak, że nadwrażliwość na kolor czerwony powoduje, że niezależnie od tego co się dzieje kolor czerwony działa także, że ktoś nie może uczestniczyć w zajęciach ich to nie oznacza, że należy zlikwidować na świecie kolor czerwony, ale że np. przepracować ten problem, czyli dać tylko wyeliminować, a potem wprowadzać powoli na małych elementach tak, żeby oswajać osoby z problemem jest właśnie się oswaja z wieloma porozmawiajmy trochę jak taka klasa powinna się zachowywać, bo z perspektywy dzieci zdrowych i rodzin i ich rodziców to taki artysty czy Aster Growiec zaburza istnienie go z wydziałem wżycie grupy prawda no jest inna najmniej to przeszkadza A1 i by potem burzy zajęcia, bo ciągle mu teścia tłumaczy ci czegoś nie rozumie, a najwięcej jedno, bo jest agresywny prawda bywa rzeczywiście, że cała szkoła się buntuje przeciwko jakiemuś biednemu dziecku, które faktycznie robi krzywdę innym dzieciom jak my się, że powinniśmy zachowywać wobec osób takich chwil z autyzmem czy z zespołem Aspergera inni zwiększyły mogę powiedzieć tak z własnych obserwacji tego co doświadcza się w kontaktach z tymi osobami, że nie są przygotowane na szybkie zmiany w szkolnym są o waniu list z unijnych w tym w, żebyśmy dostosowywali do nowych przykład 3 wolą być wcześniej informowane przygotowane do tego i też mógł wiele przykładów przytoczyć natką nie jest to wymaga pewnej wrażliwości ze strony opiekuna rodzica czy krzyż od nauczyciela wspomagającego i znajomości pewnych praw rozwoju ten brak wrażliwości na relacje interpersonalne w inny jest spowodowany uszkodzeniami, które bardzo wczesnym okresie rozwoju mają mniejsze, a więc w okresie życia embrionalnego jej wtedy mamy do czynienia często z genetycznie uwarunkowanej miłym prawda zaburzeniami, które powodują, że też prok płk spowodowanych jest to tym przede wszystkim, że te struktury mózgu, które odpowiadają za relacje interpersonalne wzięła empatię za wrażliwość i nie wykształciły się w odpowiednim stopniu na tyle, żeby w grupie reagowały dzieci tak jak i zdrowi rówieśnicy i tu rodzice często zgłaszają do lekarzy pierwszego kontaktu jak dziecko ma rok czy 2 pewne zaniepokojenie tym, że nie życzyć Cognora budził wyciąganiem rączek jak się zbliżają albo gdy matka odchodzi nie reaguje płaczem i to są te objawy, których nie powinno się lekceważyć, bo one powinny się składać się na system wczesnego wykrywania i wczesnego wspomagania kruszywo, ale no właśnie, ale ten i co my możemy na ile my powinniśmy ustępować czy w ogóle takim językiem możemy rozmawiać, że ustępować Aspergera wcale albo ustawa wprowadza go świętować, ale jednocześnie wyrobić u tego młodego człowieka przekonanie, że jeżeli on się zmobilizuje i dostosowuje się do naszego potrzebę cumują w nagrodę za to pozwoliły mu robić dłużej to, czego są bardzo lub PIT-u jest też metoda taka właśnie można nagrodzić rozzłoszczona grozić nawet tym, że będzie się to robił sobie co zawsze chcę, więc maluje drugi prawda techniczna ma jakieś zamiłowania czy nawet muzyczne w niemal no ale tu chodzi o to, żeby nie myślałam, że wysokie mieć silne oczekiwań właśnie chciałam zapytać czy każdy artysty jest geniuszem, bo my jest w społeczeństwie rezygnują z jesteśmy wdzięczni ci ludzie często są przekonani, że od turystyki i dziecko z zespołem Aspergera to taki Rain man, który genialnie coś potrafi naj naj lepiej liczy na świecie i że wszystkie inne ułomności mu jedzenie ułomności tylko mnie nie do działania na nazwijmy to ułomności inni nie mają znaczenia no bo on będzie nasz wkład genialnym matematykiem w genialnym informatykiem nie miał takiej jest cel takiej chłopięcy z zespołem Aspergera, który walczy teraz o to 03 z autyzmem nawet, który walczy o to, żeby nie zdawać matury z matematyki, bo on na innych polach sobie poradzi, ale z matematyką nie jest w stanie zebrać z pewnymi Unii dziedzinami to znaczy nie z całą, ale są takie dziedziny, z którymi nie jest, w których nie nie zrobi żadnego postępu natomiast może swobodnie zdać chipsy innych przedmiotów chciałby się kształcić dalej inie energii, kiedy ja o tym opowiada mi okazuje się, że los tych innych przedmiotów nie jest geniuszem i nie zdobył 100 % na tej maturze perfumy z angielskiego z polskiego tylko tych 30 parę dzieli utrzymuje się na poziomie takim minimalnym to ludzie tracą zainteresowanie no bo po co mają siłę upominać o kogoś, kto jest przeciętna w innych przedmiotach, a w dodatku z matematyki nie umie, gdyby on był geniuszem takim Rain man rentowych było przyjemniej prawda że, zanim ujmować atak to taki przeciętny autystyczne, kto to widział weszło ono jest stały problem powiedzmy społeczny istotny niż często linkę wybił się zdolności dóbr szybko wybiórczy zdolności obserwuje się znacznie częściej już w tym w tej grupie aż 10 proc przy domu czy muzyczne czy matematyczne właśnie, ale jednocześnie inny pod względem społecznym i przystosowania do szycia w grupie odbiega od normy wyraźnie mało w razie nie wróży to innych gwiazd już się nie do końca wolność można mówić o tym, że powietrzny nie jak je aktywowany struktury mózgu w ten sposób przejawiają swoje możliwości, niemniej jednak dobrze jest udostępnić tym uczniom rozmaite formy także pozalekcyjne różnych czynności w tym w tym muzyka może być takim się wydaje istotnym marżą innym polem do działania innych i obserwowanie w jakim kierunku łatwiej jest im dorównać naszym oczekiwaniom a w jakim nie jest przede wszystkim nie karać i je oceniać negatywnie, bo to i deprymuje i w ogóle przeszkadza mi niezmiernie w procesie MK 3 tak im, a i tak jest też w przypadku innych dzieci film zwykliśmy nie adresować do naszych wymagań, ale jak to jest z tym z tym swym geniuszem ta nie jest prawda w tym postać są one jako symbol osoby z autyzmem zrobiła dużo dobrego, ale i dużo złego z opon z autyzmem, czyli z 1 strony w jaki sposób we Lwowie utorowała im ścieżkę do zakończenia takiej trochę szacunku dla zapewniła prawda, że nie są to osoby po prostu, które są w zawsze gorszej pod każdym względem natomiast rzeczywiście oczekuje się często że, że w taki cudowny sposób przejawił swoje, ale swoje zdolności powiedziałabym, że osoby z autyzmem zespołem Aspergera czysto zaskakują swoimi zdolnościami zarówno ponadprzeciętnymi jak nawet przeciętnymi, które są niech mnie ujawniane ze względu na to, że nie trafiono to ja nawet nie lansuje tezę, że czas osiągnięcia osób załogę, by nie zależą w bankach leży nie do końca zależy od nich samych, ale w ogromnym stopniu zależą od inteligencji wyobraźni osób którymi pracują tak nazywanie ich przykłady i tak doznałby n p . z dziewczyną, która miała bardzo trudne zachowania jako nastolatka, ale naprawdę skrajnie trudna do 3 jest samookaleczenia i to taki bardzo daleko idące na brak kontaktu werbalnego brak wzrokowego kontaktu wydawało się, że w ogóle nie jest w stanie rozpoznać rzeczywistości ataku tylko reaguje agresją tą agresją po kilku próbach nawiązania da mu z nią kontaktu za pomocą ułatwiania komunikacji, czyli pisania nawet jak wypaczyła goniła widziałam już wielu ludzi wydawał się, że to daleko idące oczekiwania okazało się, że jesteś dziewczyną bardzo inteligentna, która wreszcie, gdy ktoś trafi nauczyła się czytać pisać w ciągu 2 od umiała czytać pisać tylko nie nie umiała tego okazać, że jest autorką książki skończyła 23 etapy edukacji w 4 dni stycznia w bardzo krótkim terminie, bo okazało się, że tak naprawdę w 2 w wchłonęła tę wiedzę, kiedy jej młodsza córka młodsza siostra już wznowiła, czyli tym ona tylko pisze ta od dziś liczy ta tak, by gmina nie rozmawia nie nie w dalszym ciągu nie mówi jej życie na pewno uległo pozytywnej zmianie ale gdy okazało się, że jakby jej auto agresja wynikała z obawy o zdrowie mamy, która miała w tym okresie bardzo poważne problemy zdrowotne na otoczenie przypuszczało, że od osobistego zdaje sprawę natomiast nie do końca usunęło tych wszystkich problemów barierę, ponieważ w dalszym ciągu boryka się z lustrem swoich ograniczeń, więc często w wieku lat kilkunastu albo nawet po trzydziestce wiele osób za Odrę po trzydziestce, jakby robił bardzo duże duży postęp prac jest bardzo mały, jaki związek z wiekiem czy pani tak po prostu podała jakiś przedział wiekowy nie dość taka takich badań, że wiele osób właśnie, kiedy nie wiem już po okresie ten okres dojrzewania, który jest okresem bardzo intensywnego rozwoju zdrowych rówieśników u osób z autyzmem jest często bardzo utrudnione ze względu na ich różne bariery do pro po pewnym uspokojeniu wyciszeniu osiągnięciu wieku dojrzałego są w stanie rozwijać się im pewne swoje umiejętności możliwość Patrycja chciał jeszcze raz podkreślić, bo to może nie do końca wypłynęło w naszej rozmowie, że osoby z zespołem Aspergera co do zasady są osobami w normie intelektualnej odetną ta norma szeroko pojęta tak są zarówno inteligent taki wybitnie inteligentna u osób z autyzmem nie jest takie oczywiste bardzo wiele z nich jest uważany za dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną, chociaż też nie zawsze wiadomo czy to rzeczywiście jest nierealna sprawność właśnie brak dotarcia brak dotarcia do takiego mówić dziewczyna, o której o, których mówiłam, więc tutaj zrozumienie takiej osoby jest niezmiernie ważne niezmiernie ważne, dlatego że często właśnie takie trudne zachowania i nie muszą wynikać z tego, że on jest niegrzeczna mogą wynikać z bardzo różnych problemów począwszy właśnie od różnych psychicznych różnych oba w lęków, a skończywszy na różnych problemach somatycznych w i nie możemy tego lekceważyć bardzo wiele osób z autyzmem cierpi na najróżniejsze schorzenia tak jak i zdrowi rówieśnicy z Lechem analizą flagi tak epilepsja często jakieś bule nie są w stanie tego powiedzieć to znaczy to nie jest także osoba z autyzmem, która nie mówi, a boli ząb pokaże na bolący ząb często nie często jest w stanie rozbić sobie głowę mówiąc kolokwialnie Hans bólu, ale nie pokaże tego za 2 w związku z tym z 1 strony troska o ich stan fizyczny z drugiej strony pewna, ale pewna wrażliwość lekarzy, którzy często lubią wszystkie takie trudne zachowania rys jedno przy uważać za objawy autyzmu, a ile jest to obja w np. bólu jest to też takie umiejętności badaniom nie dość wcześnie na wszystko się trzeba właśnie godzić tylko trzeba to jednak byłoby czekać dociera, a jak to jest z tymi lękami właśnie jak ja poddam ten kolor przed nami stoi po prostu pomarańczowy kubełki misie przypomniało, że to dość często też z chwilą w w tajemnych chorobie, jakiej się inne stany lękowe czy jakieś fobie dotyczące kształtu koloru albo konsystencji prawda wielu innych w różnych sytuacjach czy tom uda się przepracować, żeby się np. dziecko autystyczne u niej nie mało konkretnych kolorów w Rzymie tylko pewnie pan profesor będzie miał więcej dowodzenia powiem tylko, że czasami to są fobie, a czasami to jest wolny nadwrażliwość sensoryczna to znaczy aha badania wykazały, że jeśli chodzi o słuch np. to często osoby z auta mają tak okrutna bezduszność atak także bilet co sam Mucha czy sklep biorący np. umowy po papierze jest dla nich bal tak Stefan dźwiękiem, który nie do zniesienia tak jak u nas drogę, bo alternatywą no i bardzo trudno to wtedy przepracować prawda to znaczy do do niej także nie da się proces tego ciała unikać tak no właśnie to sąd też w zjawiska, które z ich wrażliwością sensoryczną z włączonymi to już powszechnie używana historia, że o średnim nasileniu Muszelka odbierana jest jako tak głośno, że muszą sobie, że tylko w uszy w imię dla, a z drugiej strony tak jak właśnie kolor może się kojarzyć z jakimś przeżyciem, które było przykrym i nie mamy na ten temat żadnych danych, a on ten ten bodziec oddziaływuje ciągle, czyj to, by się dało przepracować, gdyby dotrzeć do tych innych formach Digital Avenue leczenie traumy wtedy ta no w każdym razie trzeba bardzo delikatnie podchodzić i absolutnie takie bliskie były radny podejścia tutaj nie nie zawsze są skuteczne odnoszą, owszem, dopuszczalne wtedy, kiedy zagraża zachowanie tak jak tu ani przed chwilą wspomniała auto agresja prawda zagraża zdrowiu życiu i wtedy boksie przykre aborcyjne są dopuszczane jako mniejsze zło, które może pomóc w likwidowaniu takich zachować prawo, ale nie może być podejście behawioralne traktowany jako jedynej wyłączne, bo ono nie dostrzega od wewnętrznych motywacji, jakie u tego dziecka mogą się tworzyć i być zbliżony do innych niż zachowali normalny lub jeśli dobrze mu powoli zmienia zmierzamy do końca naszej audycji czym cię tak, aby móc uzyskać od państwa taką taką poradę dla rodziców co mają robić w tej nowej chyba trochę bardziej jest trochę korzystniejszej sytuacji dla siebie jak Chiny czy prognozują, że powinni pilnować sytuacji przy orzeczeniach Tang to jest podstawa podstawa orzeczenie o o potrzebie kształcenia specjalnego jest narzędziem które, które obliguje go ukryć narzędzie właściwie uzyskania realizacji praw ucznia z autyzmem czy on obliguje szkołę albo daje możliwość wypadku właśnie tej bardzo korzystne zmiany przepisów obliguje dyrekcję do zatrudnienia dodatkowej osoba ta dodatkowa osoba jest właśnie not podstawowym narzędziem do pracy jak chciał powiedzieć, że czasami może być także właśnie taki nauczyciel wspomagający czy taki asystent może pozwolić tej dziewczynie, której mówiłam, na której czele okryła się wspaniała dorosła kup w tej chwili już dorosła kobieta osoba o ogromnej wrażliwości Delekcie, żeby po prostu taką osobę wydobyć, a jednocześnie przepisy, o których tutaj mówimy, ale dotyczy przede wszystkim szkół poszło ogólnodostępnych, a nic z tych szkół, w których uczą się w zasadzie powinniśmy uczyć uczniowie z zespołem Aspergera, ponieważ oni są w normie intelektualnej jak, więc nie ma żadnego powodu, by uczyli się w szkołach specjalnych batami zupełnie inny program daje możliwość może dać możliwość uniknięcia traumę, ponieważ szkoły bywają bardzo trudne dla uczniów, którzy mają problemy w komunikacji społecznej dla zdrowych uczniów tak tylko dla uczniów, którzy mają takie problemy mają ogromne znaczenia, a tu chciałam jeszcze zwrócić uwagę i kadrze i rodzicom na bardzo ważną rzecz Fundacja Synapsis realizuje wiele programów dla osób dorosłych z autyzmem mamy bardzo wielu podopiecznych z zespołem Aspergera i obserwujemy to, że często są to uczniowie czy też dorośli ludzie wyedukować czasami nawet k skończyli studia, a jednocześnie ich umiejętności społeczne są tak nikłe, ponieważ cały wysiłek szkoły rodziców wszedł na edukację na osiągnięcie kolejnego stopnia edukacja egzamin, żeby zdali dokładnie natomiast brak umiejętności społecznych powoduje, że nie są w stanie tego wykorzystać wykorzystać w życiu żyjemy w innym pracować po prostu z tym łatwiej zarówno szkoła rodzice powinni pamiętać człowiek musi żyć w społeczeństwie, żeby mógł wykorzystać swoje umiejętności IT jest niezmiernie ważne i w tym może również pomóc taki właśnie nauczyciel, który pozwoli uczniowi funkcjonować środowisku, ale z odpowiednim wsparciem osieczan dodać, że rodzice mogą się wiele uczyć od siebie młodszym rodzice od starszych, którzy mają za sobą doświadczenia pozytywne także negatywne myśli co należy podejmować zrealizować przed dom należy unikać i tu chciałbym właśnie podkreślić to się, by było coraz więcej informacji dla całego smyczy słabo Chrisem dość spotykają się ciągle śpi urazowym przeżyciami w sklepie w tramwaju na ulicy, kiedy inni uważają, że wystąpi w kościele wychowany, czyli informacja w środku ich rola środków masowego przekazu w tym 6 marca ślub jeszcze chciał dodać jedno zdanie, że mówimy tutaj edukacji natomiast bardzo ważne decydujące znaczenie rozwoju dziecka z autyzmem syn jest najwcześniejszy okres życia, a więc wczesne wykrywanie niepełnosprawna Sylwia, którą rodzice też walczą o orzeczenie prawda buta rozważenia czy nie wydawanym, ale też, żeby rodzice w ogóle wiedzieli, bo czasami nauczyciele lekceważą prowadzi go tylko lekarze lekceważą problem Fundacja Synapsis uruchomiła nowy program bada bada można go znaleźć dobrej stronie internetowej rodzice mogą tam znaleźć pewien kwestionariusz wypełnienie tego testu może im podpowiedzieć czy nie muszą się martwić czy też powinni zwrócić uwagę albo albo czy na pewno i pilnie muszą szukać kontaktu ze specjalistą z bardzo istotne narzędzie z neurologiem psychiatrą dziecięcym czy dane, których brakuje w tym, że ciągle w Polsce dziękuję bardzo się kończyć moimi gośćmi dzisiaj Fellini pani Maria Jankowska rzeczniczka praw osób z autyzmem przy fundacji synaps IS pełnomocnictwem porozumienia z autyzmem Polska i prof. Tadeusz Gałkowski z uniwersytetem z opresji honorowy przewodniczący krajowego Towarzystwa autyzmu dziękuję bardzo dziękujemy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - ALEKSANDRA PEZDA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA