REKLAMA

Polacy angażują się w badania nad terapią borowo-neutronową. To szansa na precyzyjną terapię nowotworów

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2015-08-27 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
21:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
2 Akademia nauk Karolina Głowacka pozostają w tematach medycznych moimi gośćmi są pan prof. Paweł ku koło Łowicza dobry wieczór panie profesorze dobrych meczów prezes polskiego Towarzystwa fizyki medycznej studia także dr inż. Michał Grażyński narodowe centrum badań jądrowych i przewodniczący sekcji ochrony radiologicznej polskiego Towarzystwa fizyki medycznej dobry wieczór wywiad w ocenie magister inżyniera, ale tuż-tuż dr Ewa Edyta Jakubowska narodowe centrum badań Rozwiń » jądrowych polityczni Politechnika warszawska dobry czy w Dąbrowie cała trójka będzie państwu opowiadać o szalenie interesującym projekcie pomyśle na terapię terapia Borową neutrony owa w przyszłym tygodniu narodowe centrum badań jądrowych w świerku razem z polskim towarzystwem fizyki medycznej organizowane jest odbędzie się seminarium naukowe przy okazji warto powiedzieć, że polskie Towarzystwo fizyki medycznej kończy 50 lat wszystkiego dobrego w latach rzeczywiście jest taka miła uroczystość i niech pan mu powie co mamy rozumieć pod pojęciem fizyki medycznej pod pojęciem fizyki medycznej należy rozumieć wszystkie te zastosowania fizyki, które znalazły swoje miejsce w medycynie warto może powiedzieć, że początek, jakby stricte fizyki medycznej taką ważną postacią tego była Maria Skłodowska-Curie nie doceniła odkrycie promieniowania rentgenowskiego jako fizyk uczestniczyła w procedurach medycznych m. in. w czasie pierwszej wojny światowej na zamontowanym przy pomocy zamontowanego na ciężarówce rentgena jeździła i wykonywała zdjęcia rentgenowskie, czyli fizyka medyczna to to wszystko co odnosi się do zastosowań fizyki w medycynie jest bardzo szerokie pojęcie my jesteśmy dość wąskiej dziedziny, w której wykorzystywane jest promieniowanie jonizujące i czym jest w takim razie zapytam terapia Borową neutronów trawę daru porównał trenowała jest formą radioterapii, która może stanowić alternatywę dla obecnie wykorzystywany w sposobów terapeutycznych nowotworów jest nacechowana na zamyśle nazwy prowadzenie leczenia nowotworów, które są zlokalizowane w takich miejscach, w których nie jest możliwe prowadzenie operacji chirurgicznej, tudzież napromieniania Indie też innymi rodzajami promieniowania x jest promieniowanie x gama, tudzież protonami ciężkimi ranami, bo są różne rodzaje terapii w gry, a drugi, jakby wątek terapii barona von oto nowy jest związany już z nowotworami całkowicie niemożliwymi do jakiegokolwiek leku podawania w leczeniu z nowotworem rozsiane, czyli te wszystkie, kiedy nie mamy do czynienia z guzem, który jest zlokalizowany ściśle jakiś duży można ewentualnie wyliczają, że promienie bezpośrednio konkretnie w danym miejscu tylko mamy do czynienia z kropelkami nowotworowymi w całej przestrzeni z SB z zainfekowanego, gdyż takiego słowa mogą użyć narządu, a szczególnie nacechowanym na narządy, które są krytycznego typu mózg, bo wiadomo, że inne narządy próbuje się przeszczepiać jeszcze rozmów nikt tego nie próbuje robić i oczywiście różni się ta terapia tym od innych, że jest powiązana z jest dwuetapowa to znaczy jest nie tylko na promienie niem i cząstkami promieniowania, ale jest powiązana z tym, że najpierw podajemy lekarstwo Radew farmaceuty, który zawiera atomy Boru, które to w zakładamy, że potrafimy zdeponować tylko jest wyłącznie w nowotworze w tkankach zdrowych zakładamy, że się nie dysponuje dysponuje, czyli kary nie przyczepia się nie przyczepia się z gry w Gnienie nie jest tak murowany w dywizji zdrowych tkankach jest jakby pierwsza część umiejętność prowadzenia terapii i potem pacjenta poddaje się na Kamieniu w wyniku tego neutralny reagują z tymi atomami Boru powodujących rozpad na cząstki Alfa i na jądro litu i ulega zniszczeniu miejsce, w którym się to znajdowało czy zakładamy, że w selektywnie zniszczeniu ulegają komórki nowotworowe wszystkie inne z pozostają Ninie mnie nie zaburzone, a trzeba dodać, że promieniowanie neutronowe mato do siebie, że nie oddziaływuje specjalnie z materią, czyli my jako zdrowi i nie bez wyborów podanego jesteśmy przenikliwie dlatego promieniowania natomiast ten BOR jest wyjątkowo dużo takich atomem, którzy bardzo chętnie reaguje z neuronami, czyli mogło to mógłby być terapia, która nie będzie miała tych wszystkich przykrych skutków ubocznych związanych z klasyczną radioterapią znaczy to jest w ogóle taki zasadniczy problem radioterapii, jakby kierunek, w którym gracze terapia się posuwać znaczy po pierwsze, chcielibyśmy, aby skumulować dawkę energii Promienistej w komórkach chorych czy też w miejscu, w którym ten nowotwór jak jest obecny i który trzeba te komórki należy zabici są różne metody na to kumuluje my poprzez stosowanie bardzo wielu wiązek, jakby ogniskowanie tej energii w tym miejscu dużo lepszą metodą jest właśnie to o co tutaj Michał powiedział to znaczy, gdyby udało się, gdyby doprowadzi do sytuacji, w której selektywnie kumulowane jest pewien czynnik, który później jest takim mediatorem oddziaływania promieniowania jonizującego właśnie w tych miejscach, które znajdują się 3 zaznaczone sobie cele inne zaznaczamy sobie znane i dostarczamy energię z tego promieniowania w tym wypadku promieniowania neutronów taka sama generowane promieniowania, ale fakt, że dodatkowo ma bardzo mały zasięg, czyli uszkadza nam dokładnie komórka i Grecy dalej, czyli jedno to wszystko brzmi bardzo obiecująca to jest taki w ogóle z tą tą cząstką, ale faktycznie jedyna terapia, która w tej chwili się pojawia ona jest próbuje się rzeczywiście wykorzystywać cząstki Alfa bowiem, że mają bardzo krótki zasięg tym się udało selektywnie wywoływać, że one podawały do Energi w określonych miejscach to mielibyśmy fantastyczną metod to właśnie wokół chyba jest taki kierunek mam wrażenie jest kilka takich pomysłów na to, żeby celować z tą niszczycielską siłę dokładnie te komórki, które są tylko zła to jest jest naturalne wydaje się, że radioterapia w ogóle dąży do tego, żeby na jak najbardziej oszczędzić tkanki zdrowe i uszkodzić tylko ten, na którym na, na których nam zależy, żeby usunąć, ale jest to na pewno trudny cel osiągnięcia, ale właśnie przy Marii, czyli reaktorze, który znajduje się właśnie świerku pod Warszawą reaktorze badawczym Narodowego centrum badań jądrowych nie od zeszłego roku są prowadzone prace nad przygotowaniem stanowiska do badań, czyli nie tu w Narodowym centrum badań jądrowych mają się rozpocząć prace mają być kontynuowane prace co się ma wydać wraz z węża z rozpoczęła dążymy do tego, że powstało stanowisko, ale badawczy treningowe do trafił w ręce TFI, ponieważ chcielibyśmy żywe i Polska uczestniczyła aktywnie w pracach właśnie na to trafią czy jest to stanowisko będzie mogło mu w kształcie cygara i lekarze wykształcić fizyków medycznych LM techników ma medycyna także umożliwić naukowcom pracę nad własnym nośnikami Boru nadzy ulepszeniem metod dostarczania Worda tkanek nowotworowych nad prawidłowym przeprowadzeniem tej reakcji oraz na ocenę tego, kto ma kolosalne znaczenie, bo może odwołać się do historii historia zastosowania neutronów jest bardzo długa po odkryciu neutronu w reż przestrzegł dwójka bardzo szybko wali zastosowano neutrony go do terapii niestety doprowadzono do śmierci już pacjentów, dlaczego dlatego, że wtedy nie wiedziano, że neutrony nie widziano jak mierzyć dawką neutronów nie wiedziano, że neutrony mają znacznie większa tzw. skuteczność biologiczną stąd też stworzenie takiego stanowiska i przygotowanie odpowiednich stóp krytyczne, żeby bezpiecznie to aplikować pacjent, a co będzie w tym stanowisku to my wierzymy, że uda dodał, bo tak jak Paweł powiedział, że historia teraz kino neutronów jest bardzo długa również terapia Borowe neutronu owa można powiedzieć, że taki przeżywa swego rodzaju renesans, dlatego że nawet w Polsce mieliśmy do czynienia z polskim programem Wencel te i Stanach skrótowo określa tę tragedię tak teraz jego żonę Toma Jonesa angielskiego oczywiście Wiskord był program Polski jego Wencel te nie byliśmy jedyni w Europie, bo takich programów w Europie było kilkanaście w różnych krajach w najbardziej zaawansowane prace były w Finlandii w Niemczech jest chory w Holandii tylko, że te 10 lat temu ta przeszkoda, że terapia musi być prowadzona w reaktorze jądrowym byłam, jakby dla środowiska medycznego nie do zaakceptowania, ale na poziomie technicznym psychicznym logistycznym i każdym z tych w mieście finansowym oraz liść po wiadomo, że to wiązałoby się z tym, że pacjent musiałby co mamy 2 × miałem kiedyś były dopuszczalne albo pacjent jest transportowany helikopterem ze szpitala do reaktora jakiegoś naborach wybudujemy na terenie szpitala na każde rozwiązanie trudne i drogie i w zasadzie ostatnie 10 lat z przyczyn skutków za skutkowało tym, że terapie Borowa metrową trochę pogrzebano szczególnie w Europie wszystkie ośrodki w Europie zostały zamknięte w Finlandii ten wiodący ośrodek, który przy podał terapii największą ilość pacjentów tak naprawdę w historii rys zostaje zamkiem zamknięty w tym roku dokładnie, mimo że tam droga była reaktywowania wasze zespoły w Finlandii wszystko co się działo przez ostatnie 10 lat działo się w Korei Japonii w zawarte w Argentynie Brazylii, czyli mamy do czynienia z takim rozwojem właśnie na branżowych a dlaczego to jest możliwe, bo to jest tak od no i teraz, dlaczego jest powrót z chwilą właśnie zaraz ktoś powie skoro Europa się wycofuje z po co uważa, że trwają dni jak na razie znikomy chodzi o to, że koncerny japońskie Mitsubishi Nissan Motor nie pęka czy dobrze wiem to nas drogo, bo nieznanej z kancelarii cisza jest podobno dużo większy w bliższy nam znany obiecują, że w przyszłym roku w na rynek wprowadza generator neutronów, który będzie przeznaczony do prowadzenia terapii Borową neutronu owej, ale właśnie przywiózł z możliwością zainstalowania takiego generatora w szpitalu leczyć zamiast zdjąć aktorka przy szpitalu po prostu urządzenia urządzenie, które będzie miało rozmiary akceleratora jakiegoś medycznego powszechnie stosowanego w oczach Boga, bo to jest akcyza oraz przyspieszać do tej pory życia znaczy, że takie generatory istnieją w naszym dywidendy na tereny tronów, tyle że ilość neutronów generowanych takiż generatora jest zbyt niska, żeby prowadzić terapie, ponieważ po podaniu tego farmaceutyku, które mówiłem zborem musimy uzyskać pewną wystarczającą ilość tych zdarzeń między nauczycielami naborem, żeby uzyskać prawdopodobieństwo wysokie, gdy skuteczności terapii i przy via Rzym wiązka generatora owych istniejących do tej pory ta ilości neutronów spowodowałaby, że terapia musi być wydłużona maska na 10 godzin na 29 jest niemożliwe nie możemy pacjenta na promienie przez 20 godzin natomiast telewizja tek generatory, które są obiecywane przez koncerny na tyle dużo mają intensywność tak na tyle dużo generują neutronów, że można sprowadzić to terapie do czasu, jaki jest akceptowalny przez środowisko medyczne czy np. pół godziny 20 min 15 minut, czyli schodzimy do czasów, które są u dopuszczalne akceptowane przez Wieprz przez medycyna tak jakby szczególnie, że pacjent musi przez to ten czas nie energicznie poruszać się tak dalej pewnie tak, by się przesunięto to trochę tak Neymar i generalnie informacja o tym, że w przyszłym roku taki generator ma się pojawić z Japonii i chyba w Argentynie budowane są już szpitale pod zastosowanie terapii Browna odprawy, gdzie trafi ten generator będzie prowadzona terapia to, jakie ta terapia daje co obiecują tak powiem i co wiemy ojej skuteczności i czy wiemy już na pewno jak należy w neutrony dawkować tak powiem wam powiedział pan profesor na początku, że właśnie nie wiedzieliśmy tego na początku my jako ludzkość popełnialiśmy błędy, a teraz jak w kinie Helios media po prostu uczyniła sobie jakiś taki nie był to, że media, czyli umiejętność pomiaru dawki wyznaczenia dawki uczyniła tak ogromne ogromny postęp, że tutaj w ogóle nie ma żadnych wątpliwości, że potrafimy to zagadnienie rozwiązać powszechne stosowanie są tzw. metody Monte Carlo, który z poziomu podstawowych oddziaływań opis podstawowych oddziaływań znajomości strumienia tych neutronów który, który pada na pacjenta można policzyć tę dawkę tutaj nie ma żadnych wątpliwości po prostu mamy inne komputery dużo szybsze możliwości modele możemy to zrobić, a co wiemy o skuteczności tam, gdzie się co już odbywało karę dodam jeszcze, że wraz z tym krokiem milowym też jest krok milowy chemii, bo tzw. źli, bo kiedyś to podawanie tego BOR było bardzo nieskuteczny znaczy ten Boży odkłada również w tkankach zdrowych natomiast teraz na chemii molekularnej jest tak zaawansowana chemicy tak potrafią w tym słowie za rączkę poprowadzić coś wprowadzane do krwi, żeby ono trafiło dokładnie tam, gdzie chcemy do danej komórki tak, że to jest jakby drugi taki aspekt, który bardzo umożliwia w dzisiejszych czasach, jakby z o odnowienie pomysł wprowadzenia tej terapii trzeba powiedzieć tylko, że Japonia Korea nie zaprzestały prowadzenia terapii one przez te ostatnie kilkanaście lat mimo tego, że się w stanach Zjednoczonych i w Europie pozamykano wszystkie ośrodki terapeutyczne to oni twardo prowadzić terapie jej nie było i inni była to technologia, która ba są one traktowane jako badawcza tylko jako alternatywa dla innych, czyli jest wszędzie tam, kiedy medycyna innych rodzajów terapii nie potrafi sobie poradzić czy nie potrafi poddać zabiegowi chirurgicznemu nie potrafi nie ma sensu poddać je radioterapii, tudzież terapii protonowej decyduje się na zastosowanie terapii Browna tronowej to wrócę do tego co się ma wydarzyć się w Marii Narodowym centrum badań jądrowych jak ma wyglądać stanowisko w 270 lat oznacza jedno z takich ważniejsze rzeczy, którą my proponujemy tam też wykorzystanie specjalnego konwertera, dzięki któremu otrzymamy strumienie neutronów bene zaburzając MEN regularnej pracy reaktora wnieść też wcześniej był problem, że reaktor trzeba przestawić wezwał mnie na terapię wzorowo na Franowo co oczywiście generowało koszty one charakter nie mógł serwerów i pracować zgodnie ze swoim przeznaczeniem natomiast my tutaj jak we niezależne będziemy mogli cenne ten Strumień uzyskać 3 tys zaleta Marii, że to jest uda się zrobić czy tez wyzwań, które teraz dla realizowania dużych agresywnych jest to w ogóle możliwe, bo rektor marianów zasłynął w zasadzie w ostatnim czasie z tego, że w tzw. programem Leader nowym związanych z tym, że ma specyficzną konstrukcję, jaką rzadko mają reaktory, że jest tzw. otwarto basen nowym redaktorem im mamy wszystko jak tak powiem na dłoni możemy różne dziwne przydatne rzeczy robić skonfigurowanie marzy 0 i rdzenia ser jest umiejscawia nie mieli jakichś rzeczy typu konwerter uranowe 1 z na pograniczu urodzenia poza chodzeniem, ale na tyle blisko, że właśnie on może być zastosowany jako właśnie powielać powiedzmy neutronów i ostatnie lata, jakby powodowały to, że reaktor Maria nocna na kierowało się na produkcję właśnie tam szkolić nowych tras z kolei zastosował styl mają też bardzo szerokie zastosowanie w terapii tarczycy opraw meczowych jeśli aura medycyny nuklearnej z nuklearnej otrzymaliby będący także, gdy na napełnia się tacie mówi Genowe, a może jest molibden, a potem się produkuje generatory te śmieciowe katechety już bezpośrednio stosowane w szpitalach przy podstawowe podstawowy brak farmaceuty prawo to powiedzcie jeszcze droższe Szanowni państwo, by je w perspektywie czasowej my mówimy czy to jest tak, że za kilka lat w Polsce być może będzie to możliwe wszyscy się uśmiechają studio obecni na pewien, że to jest takie trudne pytanie, które zawsze trzeba zadać, ale czy chodzi mi o to czy to jest jeszcze na poziomie badań niemalże podstawowych czy w zasadzie rzeczy na wyciągnięcie ręki tak strasznie chciałem, bo to pytanie 3 wielokrotnie zadawano samego początku, kiedy ja się zająć angażowaliśmy w Rwandzie czeka ich tak dokładnie jeszcze rok temu musiałem odpowiedzieć także albo będziemy mieli za rok albo za 50 latach, bo Stoch, bo to my jesteśmy po roku i co volvo jest nieźle, bo teraz mogę powiedzieć, że chce 40 dziennie, że jest naprawdę olbrzymi olbrzymia szansa, że to stanowisko będziemy mieli za rok stanowisko badawcze badawczo wyślemy wiązki neutronów wód taką, jaka jest wymagana do terroru prowadzenia terapii w otwierać to oczywiście szerokie możliwości współpracy w Europie w ze wszystkimi tymi zespołami, które badały prowadził terapię Browna zdrowe, ale teraz nie mają, gdzie jej prowadzić potrzebują wiązki takiej dużo bliżej do Polski niż gdziekolwiek indziej niż do Japonii czy Korei czy Argentyny, dlatego że decyzje, które po powodzi był poza padały i zaangażowanie środków finansowych w przystosowanie tego stanowiska, w którym mówiła Edyta i zakup tarczy ramowych, które są do potrzeb go z dyskontowania tego konwertera neutronów wszystkie te decyzje zapadły w, więc nie chciała, żeby zabrzmiało pesymistycznie chciałem, żeby powiedzieć to jest pewna odpowiedzialność podejmuje takie badania przygotowuje takie stanowisko, bo to jest zbyt poważna sprawa, żeby lekką ręką stosować jakiś rodzaj terapii, czyli to, że ktoś się w to zaangażowały powiedział, że przebadane to oczywiście nie ma żadnej pewności, że to przyniesie Super, ale odpowiedziała widzą państwo, że w jakiś tam perspektywie w Polsce szpitale chociażby z tymi urządzeniami japońskimi czy polskimi być może, gdzie takie terapie mogłyby być zupełnym porządku dziennym batalia myślę, że tak śmiało widzimy wiele technologii, które wydawało się, że nie przyjdą do nas kilka lat temu mówiło się, że potrzebujemy jedno pozy tonową tomografię emisyjną w tej chwili pozy tonowa tomografia emisyjna jest tak wielu szpitalach jest tak bardzo potrzebna, że widać, że ci, którzy się zaangażować inwigilacji innym przykładem przepraszam jest Kraków, który jakieś 10 lat temu rozpoczął swoją ciężką drogę w kierunku pro tele terapii protonowej terapii protonowej oka są Czerniak gałki ocznej i przeszedł długą drogę, że tak powiem do takiego momentu, że w tej chwili już ma umowy z NFZ temat nowy ośrodek i to terapię prowadzi, a zaczął od swojego urządzenia starego października otworzy nowe Gant, bo dzisiaj dostałem maila z prośbą o pewne pomiarach Szanowni państwo wszyscy trzymamy za was kciuki to na pewno bardzo serdecznie dziękuję musimy kończyć pani Edyta Jakubowska niemalże dr Edyta Jakubowska NCBJ i Politechnika warszawska bardzo pani dziękuję bardzo dziękuję dr inż. Michał Grażyński NCBJ przewodniczący sekcji ochrony radiologicznej polskie Towarzystwo fizyki medycznej bardzo dziękuję również dziękuję panu prof. Paweł Kozłowicz prezes polskiego Towarzystwa fizyki medycznej dziękuję serdecznie również artyści to koniec znajdzie się w radiowej Akademii nauk zajęliśmy się 2 bardzo interesującymi obiecującymi w innych metodami doniesieniami związanymi z leczeniem z Onkologii trzymamy teczek mowie kciuki za badacze Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA