REKLAMA

Rewitalizacja. Czy Łódź może być wzorem dla innych miast? Dyskutują Marcin Obijalski i dr Alina Muzioł-Węcławowicz

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2015-08-30 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
31:51 min.
Udostępnij:

Łódź rusza z portalem Centrum Wiedzy o rewitalizacji; będzie uczyć innych, jak przywracać do życia zdegradowane miejskie obszary. Jakie doświadczenia ma w tej dziedzinie?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
zrób sobie kraj w radiu TOK FM w tym się po godzinie jedenastej jak zwykle w niedzielę o godzinie jedenastej w radiu TOK FM program zrób sobie kraj przez program, który ma nas wszystkich przekonywać, że warto angażować się nie tylko intelektualnie, ale też czynnie w tę zmianę naszego otoczenia na lepsze i namawiam do tego wszystkich państwa, a przy brzeskim dorastałem słuchaczy, żeby aktywnie brali udział w naszym programie dzięki portalowi Facebook profilowi Radia TOK Rozwiń » FM pytania komentarze opinie czekamy, a w studiu witam naszych gości dziś pani dr Alina Muzioł Wacławowi forum rewitalizacji katedry gospodarki przestrzennej nauk o środowisku przyrodniczym na Politechnice warszawskiej bankructwo gospodarstwa krajowego dzień dobry dzień dobry witam państwa serdecznie jest z nami również pan Marcin Fabjański dyrektor biura ds. rewitalizacji i rozwoju zabudowy miasta urząd miasta Łodzi dzień dobry dzień dobry i to najpier w poproszą o krótką recenzję ustawy, kto o, której się pisze i mówi od czasu, kiedy projekt się pojawił bardzo dużo jeśli tylko pojawia się temat rewitalizacji, a mianowicie ustawy, która ma dać samorządom o wiele większe kompetencje o wiele większe możliwości i jak przeczytałem na 1 z forów internetowych ma być nowoczesnym kanałem dystrybucji środków, które mają umożliwić im na rewitalizację z prawdziwego zdarzenia w naszym kraju, czyli co tak naprawdę jest podstawowym osobą zaletą tej ustawy myślę, że akurat niekoniecznie ośrodkach należy mówić przy okazji tej ustawy można mówić przy okazji całego programu Narodowego planu rewitalizacji, ponieważ tam się kwestia środków finansowych pojawić w tej ustawie, o której mówimy, która notabene jest w tej chwili tą debacie wszyscy w Senacie i czeka nas kolejna głosowanie w sejmie co mam nadzieję nastąpi na początku września ta ustawa ma takie 2 zasadnicze myślę obszary po pierwsze nie definiuje porządkuje opisuje kompleksowy proces rewitalizacji co oczywiście nie wszystkim z nas jest potrzebne, ponieważ można o definicję rewitalizacji istniały funkcjonowały i dość z wielu środowisk wiele środowisk miało dobre rozeznanie w tym obszarze, niemniej Polacy ciągle jeszcze lubią ustawa powiedziała wtedy ja poważnie podchodzę do tego wcześniej nie do końca to jest jedno ona definiuje podaje definicje rozgranicza pojęcia takie jak np. obszar zdegradowany obszar rewitalizacji i to jest ta część taka powiedziałbym porządkowa wprowadza też 2 z innym bardzo istotne nowe rozwiązania i to się rzecz powiedziałabym rewolucyjna, która pozwoli zlikwidować sporą część barier prawnych, jakie towarzyszyły rewitalizacji do tej pory towarzysza do tej pory i tutaj też myślę, że środowiska i eksperckie samorządowe były zgodne, że bez powodu wielu przepisów regulujących np. gospodarowania nieruchomościami tak dalej tak dalej mamy samorządy w Polsce mają bardzo dużo blokad, ale nie mogą robić nie mogą podejmować pewnych inicjatyw w Jaśle podanego przykładu kwestię takich projektów, kiedy gminy dofinansowały remonty kamienic wspólnot, które były zajęte przez wspólnoty mieszkaniowe i okazało się, że jest to nielegalne, bo nie jest zadaniem gminy w rząd spór toczył się on w miasto Karpacz 3 które, gdyby chciało odnawiając swoje kamienice podnieść swoją atrakcyjność turystyczną wydawał się i oczywiście wszystko wszystko się zgadzało tylko, że troska o wizerunek nie jest zadaniem własnym gmin i przez to przewróciły się w wielu miastach wcześniej już stosowane takie programy właśnie wspomagania najemców, by współwłaścicieli we wspólnotach mieszkaniowych drobnymi subwencjami ze strony gminy, które za, które nie biorcy tych, które tej pomocy w zamian za to angażowali się remonty n p . w zmianę systemu ogrzewania z z pieców węglowych ich teraz wracamy do ustawy o 1 w ustawie jest przewidziana taka opcja dobrowolna dla samorządu, że będzie on mógł określić w swoim programie rewitalizacji specjalną strefę rewitalizacji i tam stosowane będą szczególne rozwiązania prawne m. in . w zakresie gospodarki nieruchomościami, które powinny pozwolić więcej ich szybciej sprawniej działać gminom czy operatorem programu rewitalizacji i nikt nie da niektórzy właściciele w tym kraju w internacie czytałem pisali z przerażeniem będą wywłaszczać zamiata, choć ich wytwarzania biogazu, ale przede wszystkim ustawę na pewno nie należy się bać tutaj coś co mnie o to chodzi jakaś intencja ustawa jest ostoją pełne instrumentarium pewne narzędzia do wykorzystania przez samorządy, które po prostu chcą poprawić jakość życia w miastach i to jest głównym celem tej ustawy to, żeby polskie miasto stawały się lepsza i te obszary, które nie są nie wyglądają tak, jakbyśmy chcieli nie funkcjonują tak, jakbyśmy tego oczekiwali jak wszyscy mieszkańcy, którzy w tych miastach z tych miast korzystają to jest właśnie my to narzędzie, które pozwoli to miasta czynić lepszymi i ważne my również zapisem ustawy jest kwestia udziału mieszkańców właśnie zarówno przygotowanie programu rewitalizacji jak i jego późniejszej realizacji i tutaj chodzi między nim właśnie kwestia wykorzystania środków unijnych także bony były wykorzystane efektywnie i spełniały na cele, które przede wszystkim mieszkańcy stawiają na przed swoim miastami, żeby te nie były one że, choć inwestycje na takie inwestycje, które potem będą przez mieszkańców krytykowane, ale to co jest również bardzo często podkreślane jako główna idea rewitalizacji to jest właśnie akceptacja mieszkańców do tego procesu włączenie mieszkańców i realizacja tego procesu na każdym etapie właśnie ona wspólnie z mieszkańcami miasta do tego wrócimy jeszcze apel do naszej rozmowie jak włączać mieszkańców do tego proces w USA arcyważna sprawa ale zanim o tym, powiem to w zastanawiamy podczas lektury wszystkich możliwych tekstów na temat rewitalizacji zastanawia mnie założenie, które zostało przyjęte, że dotyczy to terenów, które są zdegenerowane boję się, że duża część ludzi w Polsce mieszkających nie ma jednoznacznej w głowie definicji tego co to jest teraz wygenerowany może to się każdy z takim obrazkiem sypiące się kamienicy, ale też może kojarzyć się np. z wyremontowanymi budynkami tylko, że wokół nich nie ma w środku komunikacji publicznej dostępnej oni muszą schodzić pieszo albo tkwić w sportach samochodowych jest bardzo nie zaś sprawia jak państwo rozumieją ten zdegenerowany niektóre źródła mówią też 20 % polskich miast znalazłem taką informację, rozbijając wprost, że 30 % polskich miast stąd, że tak wielka kawał naszego kraju zdegenerowane tylko co to oznacza, że jesteś tak trochę upraszczając cóż można spojrzeć na te obszary jako obszary, które nie wykorzystują w pełni swojego potencjału to jest pewne uproszczenie, ale to jest pewne jest potencjał, ponieważ programy rewitalizacyjne mają również nie ze sobą pewien impuls rozwojowy, a czyli, jeżeli widzimy jakiś obszar tak zostało powiedziane, choć może kamicy są ładne, ale n p . nie ma aktywności gospodarczej lokale użytkowe na parterach są puste nie dzieje się życie kulturalne, bo takie miejsca mogą sprawiać wrażenia miejsce w małych i gdzieś, że państwa w całej takiej strukturze ustawa nie my myślenie samorządów aktywnie lokalnie działa ona najpierw pewnie aktywiści miejscy plus eksperci w tym całym stadem konstrukcja jest taki podmiot, który mówi to jak zdefiniuje, które miejsca są i w jaki sposób zdegenerowane nie w tej chwili nie ma pani Halina mówiąc nie ma takiego podmiotu i nie ma nawet w tym projekcie ustawy szczegółowych kryteriów jak wyznaczać, gdy limitować obszary zdegradowane onegdaj n p . w poprzedniej perspektywie unijnej, a to Unia Europejska narzucała pewna wskaźniki mierniki, które pozwalały definiować obszar zdegradowany i były oczywiście to inne cechy bardzo powszechnie uznawane za symptomy kryzysu obszaru Miejskiego n p . bardzo wysoki stopień procent bezrobocie było tak będą trwałego do bezrobocia wśród ludzi młodych np. wysoki wskaźnik przestępczości niski poziom poziom wskaźnika kontynuowania edukacji na poziomie wyższym niż podstawowy to są takie cechy spółek dotyczące społeczności lokalnej co, do których zgodzimy się, że one wskazują na kryzys na degradację ciekawe, że pani doktor mówi o tym, ani razu nie mnie pan gotowy czy infrastrukturalne na razie mówimy o wymiarze społecznym w ogóle co jest taką co zostało podkreślone przy okazji tej ustawy to jest Centralna kwestia ludzie mieszkańcy, dla których, z którymi mamy wspólnie powalczyć o odnowę obszarów, żeby im się żyło lepiej i dlatego mówię właśnie bardzo bardzo dużo o ludziach wydają się, że nie ma do prostej odpowiedzi na pańskie pytanie, bo w różnych środowiskach lokalnych różnie będzie się tym degradacje postrzegał jedni uznają, że nie właśnie te walące się kamienice to jest główny problem drudzy, że to, że nie mamy żadnej perspektywy są jakieś fajne zajęcia po południu, że nie mamy gdzie się przespacerować i t d. tak bezpiecznie spokojnie to uznają za i jakby ich prawo problem tylko, żeby uzyskać w środowisku lokalnym konsensus co uznajemy za mnie szczególnie trudne obszary, dla których rozpoczynamy te prace rewitalizacyjne podkreśla typujemy inny problem, że nie możemy od razu zająć zajęć zająć zajmować się odnową całości substancji nawet tych obojętne ile ich jest co nie jest ważne 20 czyjegoś procent, ponieważ nie stać nas ani organizacyjnie ani finanse nowość w Toronto pan Marcin bielski służba w jaki sposób młodzi wyznaczono tereny, które wymagają rewitalizacji, na podstawie których kryteriów to był kryteria zarówno społeczne, czyli tych problemów społecznych, ale również kryteria techniczne, czyli stanu technicznego infrastruktury głównie kamienic w przypadku Łodzi jest to ścisłe centrum, a jeżeli chodzi o wyznaczenie obszarów formalnie to ustawa doprecyzowuje kwiatom kwestie, że to rada gminy podejmuje taką uchwałę natomiast zobowiązuje miejskie władze do tego, że ten obszar był wyznaczony też przy współpracy z mieszkańcami my to w Łodzi dokładnie tak realizowaliśmy ME bardzo szerokie konsultacje społeczne, które były prowadzone ne i one są zapisane w ustawie jako obligatoryjne łącznie, żeby dać do kwestii do specjalnej strefy rewitalizacji, na które będzie można stosować te wybrane specjalne instrumenty prawne trzeba każdy samorząd będzie musiał chyba z tego z pań tam czterokrotnie organizować różnego rodzaju konsultacje społeczne i to nie takie, które są teraz tak bardzo często inne formalnie tylko, żeby odstraszyć pewną cieliste, ale znacznie bardziej złożone formy właśnie prowadzenie dialogu z mieszkańcami to tutaj dochodzimy do 1 z trudniejszych i bez większych wyzwań moim zdaniem jeśli chodzi o sam proces konsultacji, ale o tym za chwilę po rozmowie przy gdańskiej informacji Radia TOK FM ja przypominam, że z nami Tomasz Mrugalski zagląda wspiera go do biura ds. rewitalizacji rozwoju zabudowy miasta urząd miasta w Łodzi pani doktor ani na morzu wysłowić forum rewitalizacji, a też bank gospodarstwa krajowego katedry gospodarki przestrzennej nauka środowisko przyrodnicze na Politechnice warszawskiej za chwilę postać informacji powracamy do rozmowy o zrób sobie kraj w radiu TOK FM 21 minut po godzinie jedenastej dziś rewitalizuje sobie miasto tak się bowiem w program nazywać ani zrób sobie kraj z nami pan Marcin bielski dyrektor biura ds. rewitalizacji i rozwoju zabudowy miasta urząd miasta młodzież na dzień dobry dzień wbrew ich pani dr no może warto mieć formę rewitalizację katedry gospodarki przestrzennej i nauk o środowisku przyrodniczym na Politechnice warszawskiej bank gospodarstwa krajowego jeszcze raz dzień dobry kino wbrew próbowałem w ciąży państwo taką krótką definicję tych terenów zdegenerowanych obszarów miast generowane skoro ustawa, która mówi o rewitalizacji zakłada, że to tutaj tereny będziemy udzielać w razie polepszać zresztą jest tak wydaje się, że skoro nie mamy wszyscy pewności co to są tereny zdegenerowane ATA ustawa nie powie tego we wyraźnie tak jak pani w Pucharze jednak to było przez Unię Europejską swego czasu wymaga, żeby jasno spełniać pewne trzymanie się przy projektach finansowanych z określonych programów i nie to jest to dla mnie jak sam zrozumiał to tutaj chciał zapytać edukacją pan Marcin bielski odpowiedział, że to jest bardzo istotne, żeby skonsultować z mieszkańcami to jaki z, jakim kierunku będzie aż ten proces rewitalizacji i mam nadzieję, że już nam nikt nikomu zaś osła czy nam się nie pomylić z remontowanie rewitalizacja jest koniec remontu to też nie to coś co ma jeszcze wymiar społeczny to czemu zapytać o ten proces konsultacyjny z punktu widzenia mieszkańców niektórych miast, w których nadaje radio TOK FM w tym n p . w Warszawie, gdzie bywał także bardzo się zaangażowaną budżety partycypacyjne budżety obywatelskie i dużo energii z siebie wykrzesali ludzie i zainteresowania i i czasami też projekty spotykały się ze strony urzędników z kotką jedno dwu zdaniową odpowiedź mailem nie, bo nie i ty ni Kity i trybu prac jest straszliwie de motywujący, jakim Łódź ma pomóc na to, żeby angażować swoich mieszkańców także, by rzeczywiście poczuli, że nie zgodzi mają wpływ, ale tu jakimś sensie współuczestniczą przede wszystkim nie poprzestał tylko zgłaszanie pomysłów, ale poprzez realizację i tutaj my oczekujemy aktywnego udziału mieszkańców i jak widać już to działania, które zrealizować do tej pory mieszkańcy tego oczekują raczej nie tylko zgłoszenia przejścia skarg do urzędu oczekuje tego co się tutaj wykonać określone czynności, ale z drugiej strony pozwólcie mi coś zrobić, a i to są konkretne działania, które właśnie w ramach projektu pilotażowego, o którym możesz będzie mówić w Łodzi realizujemy to jest działanie wyszukiwania lokalnych liderów lokalnych liderów, którzy są środowiska określonych miejscach w mieście, a którzy chcieliby zmieniać to przestrzeń wokół zmieniać w przypadku Łodzi centrum miasta i wymagający konkretnego wsparcia i program tzw. mikro grantów, czyli taki drobny dotacji w kwocie 300500  000 zł na różnorakie drobne działania, które pomagają aktywizować mieszkańców, że to pływający po ludzku chociażby tak nazwane działania w ramach działania z zakresu kultury czy artystyczne dla dzieci, ale też były realizowane w przestrzeni miejskiej i nie robi tego urzędnicy to nie urzędnicy mówili dokładnie, kto ma wyglądać jego mieszkańcy przyszli do nas zgłosi te pomysły i wspólnie jacy mieszkańcy organizacje pozarządowe czy państwo nieźle z Łodzi są grupy nieformalne ustawa to jest bardzo istotne ustawa również jak wskazuje na udział w procesie rewitalizacji grup nieformalnych nawet dyskusja na podkomisji sejmowej była w tym zakresie i uznano, że takie określenie funkcjonuje lista jest określenie, które funkcjonuje nawet formalnie i grupy również mogą uzyskiwać określone dofinansowania ze środków publicznych na realizację własnych mikro mikro działa, więc to jest myślę, że bardzo przełomowa też przy rewitalizacji ustawiali nas fakt co znaczą to są osoby, które mieszkają blisko siebie są sąsiedzi zazwyczaj, czyli jak to wygląda tak rzadko do po chemii dodaje, że dla większości słuchających nastroju jasne jasne jest taki układ, że oto władza lokalna przeznacza jakąś kwotę dla organizacji pozarządowej, która zajmuje się winien nie od wczoraj tak Majki z doświadczeniem no niekoniecznie strukturalna jakieś doświadczenie jakość wiedzy wpadłem na to nie na aktywizację bezrobotnych albo w działach dla seniorów i t d. i przeznacza się pieniądze to jest jasne czytelne, ale w przypadku grup nieformalnych zaskakujące jest w pochodzie sąsiadów tutaj są najczęściej grupy mieszkańców zakłady, które zamieszkują np. na 1 ulicy nie zarejestrowali stowarzyszenia, czyli formalnie nie rysowali KRS-u z kolei wniosku do sądu, bo to mijałoby się staramy, że chcą realizować pojedyncze, jakie działania na rzecz społeczności lokalnej to tak, by procedura formalna koszty znacznie przewyższyły, by kwestię podam jej efektywność byłaby bardzo niska takich działań i to osłabia działania najprostsze, które widać już na przykładzie właśnie w Łodzi mieliśmy podsumowanie ostatni piątek tych działań właśnie mikro grantów jak olbrzymi potencjał i jak wiele działań właśnie wewnątrz miasta w środku miasta aktywizujące mieszkańców włączające mieszkańców właśnie też funkcjonowanie miasta udało się osiągnąć przy naprawdę bardzo bardzo niskich nakładach finansowych w ww w pani, która nam się stworzyć jak wyrwanie z tej perspektywy, które ruszającego właśnie my procesów w polskich miastach nie tylko budżetów partycypacyjnych albo wymyślania własnych jak pani ocenia wejście w życie tej ustawy o tym, iż w pierwszej części naszej rozmowy ustawę rewitalizacji to będzie taki wielki ruch w polskich miastach włączenia się mieszkańców właśnie proces kształtowania własnego otoczenia miejmy nadzieję po pierwsze to chciałabym podkreślić, że procesy i programy rewitalizacji dla naszych samorządów i dla bardzo wielu grup społecznych nie są absolutną nowością my z tymi procesami mieliśmy do czynienia z programami rewitalizacji bardzo różnie wówczas nazywanymi właściwie od początku samorządu reaktywacji samorządów w Polsce mieliśmy miasta, które tym się zajmował 1003. 1006 . roku miasto, które sobie inne określały różne własne lokalne programy bardzo często korzystały z pieniędzy programu rządowych np. wspierania mieszkalnictwa i realizowały swoje projekty pierwszym takim mocnym asumptem dla wzrostu zainteresowania rewitalizacją było przystąpienie Unii i taki ogromny chaos ogromne hasło, że Unia finansuje rewitalizację to było mnie to to jest prawda, niemniej nie tylko to co finansuje Unia jest krew i inne potrzebne do rewitalizacji potrzebne są też inne źródła finansowe in i może być również rewitalizacja bez wykorzystania pieniędzy unijnych, które w momencie u nas troszeczkę inne myślę, że decydenci polityczni mieli dogodną sytuację, oferując pieniądze unijne nie zobowiązują się do krajowych programów na rzecz rewitalizacji i wtedy pojawiło się takie zjawisko masowego oczekiwania zgłoście projekty do listy miasta pod tworzyły masowo programy rewitalizacji po to, żeby móc ewentualnie skorzystać z tych unijnych pieniędzy większość z nich nie bardzo, jakby powiedzieć sensownie działała, ale zdarzały się też przykłady mocnego przez przestrzelenie robiono program po to, żeby ewentualnie skorzystać z pieniędzy i tu była pierwsza zasadzka, że te konsultacje społeczne, które wtedy też miały miejsce były takimi bardzo formalnymi przyjdzie zgłoście swój projekt obejmuje wszystkie wpiszemy na listach i koniec tak, a wiadomo, że z tego się będzie w stanie za z różnych względów głównie finansowych, ale również organizacyjna zrobić kilka projektów bardziej przypomina grę w totolotka, czyli zobaczymy jak szczęście dopisze ale, ale do powiadomienia dokładnie tak tak to było, niemniej i taniec nie znaczy, że bardzo jednoznacznie krytycznie podchodzę do nowych wkładów spra w funduszy unijnych w dofinansowania rewitalizacji żadnym wypadku natomiast brak było to one takie powiedziałabym nadmierne oczekiwania i pobudzoną nadmierne oczekiwania zespołu gang społeczności lokalnych i gmin w tej chwili ta nowa ustanowiła nowe rozwiązanie nowe otwarcie nazwijmy to kolejne tomy mamy proszę państwa w ponad 500 miast w Polsce ma swoje programy rewitalizacji i to nie tylko takie miasta Kaśka Bytom, ale też Bytom Odrzański, więc nie tylko Dąbrowa Górnicza, ale również Dąbrowa Tarnowska, więc mnie tutejszy sporo dzieje i na pewno znaleźliśmy w zajeździe byśmy dużo fajnych pomysłów programów, które są realizowane RN ustawa pozwoli nie jak wypowiedzieć dać nowy aż, by nowy asumpt dla inicjatyw po pierwsze, gmina będzie miała szczególnie w obszarach specjalnej strefy rewitalizacji dużo więcej możliwości działania wg własnych potrzeb własnej miary i niestety na razie za własne pieniądze i tutaj powinno dojść do dobrego spotkania zainteresowanych poprawą swojej sytuacji mieszkańców i władz samorządowych, które będą z pewnych barier prawnych uwolnione dzięki właśnie w ustawie o rewitalizacji efekty no cóż latom trzeba będzie poczekać prawda natomiast wydają się, że jesteśmy już coraz bardziej jednak obywatelskimi uspołecznionym z silnym społeczeństwem i przegrane czy przestrzelone projekty w innych miastach pełno to się zdarzy nie będą miały wpływu na lepsze funkcjonowanie w ogóle, bo ogólnie większości miast w programie wiem, że obraz ostatnich 2025 lat nie jest jednoznaczny, ale wydaje się, że z jakiegoś powodu z łącza akurat stała się tak jasno głód czasami się określa opolski Detroit miasto, które rzeczywiście miał olbrzymi potencjał było stolicą polskiego Włókiennictwa na jej mimo wszystko jest uważane za 2 to miasto, które straciło na szeroko pojętej transformacji i w największym skrócie ech, znów dochodzi teraz do sytuacji taki, że Łódź może stać się tak jak pisze, że w gazetach pewnym wzorem takich jak transformacji przeprowadzać mądrze jak krew przede wszystkim jak rewitalizacja przeprowadź moc, a to, dlatego że powstaje portal centrum wiedzy, które będzie centrum wiedzy dla kogo Pruś pytam pana Marcina bielskiego jak i jak i jak zareklamować ten to przedsięwzięcie centrum wiedzy to będzie portal adresowany przede wszystkim dla innych samorządów polskim, a to będą informacje zawarte jak proces rewitalizacji właściwie przygotować jak go realizować wszystkie doświadczenia łódzkie, które w tej chwili inne zbieramy właśnie w ramach projektu pilotażowego cały program rewitalizacji, który jest przygotowywany już w części zrealizowane również doświadczenia z programu remontowego miasto kamienic w tym aspekcie technicznym jak, który również w ramach rewitalizacji Kazimierza miała z pomiarami los tak tak z taką właśnie z liczbą 100 tys Programme 280 wyremontowano i że choć zakończone remonty kompleksowe czy dopiero do tego się z tym nie zgadzał się do 100 g jest przekonany największe w skali wychodzi o skalę kraju nawet o 1 z większych w Europie żyli nadzieją brano pod uwagę te czynniki, o których pani doktor grabieży części naszej rozmowy czy takie szerokie społeczne zawsze bardzo ciekawe ten program mury jest realizowany od blisko 5 lat jak program remontowy Oslo skoczek program remontowy my mówimy często ten program jako wstępie do rewitalizacji, ponieważ ten rok nauczył nas, że przy remontowaniu kamienic dotykamy mnóstwa problemów społecznych są lokale socjalne są lokale z wyrokami eksmisyjnymi to są również osoby, które płacą czynsz, ale no, gdzie są, by przeprowadzić chociażby na czas remontu na kwestie ME ogrzewania czy jakości powietrza centralne ogrzewanie piece węglowe Need to aktywność gospodarcza, do której można wykorzystywać lokale użytkowe w parterach kamienic mnóstwo mnóstwo obszarów te remonty pokazały jak złożonym procesem jest chociażby właśnie taka typowo remontowe działania, jeżeli chodzi o inne strukturę w centrum miasta ktoś może pomyśleć tak dobrze pan panie przedstawione tutaj w dzisiejszym programie z kluczowych z biura ds. rewitalizacji rozwoju zabudowy miasta urzędu miasta w Łodzi przed chwilą pan wymienił kompetencji sami kilkuletnie kilkunastu różnych działów administracji Państwowej lokalnej, bo są szeroko rozumiane problemy społeczne są też nie są tylko kompetencje pomocy społecznej tak dalej tak dalej czy to jest także pan ma np. takich osób w mierzonego sukcesu w przypadku innych akcji miasto kamienic to znaczy nie wiem w bezrobocie spadło i ktoś zamiast pieca węglowego, w którym palił nie wiadomo czym ma centralne ogrzewanie czy tak jest w wymierny, żeby pokazać słuchalność samorządowcy z innych miast, którzy zastanawiają się co sobie zapisać w notatniku to oczywiście wymierne korzyści są my tutaj można, jeżeli chodzi o liczbę wyremontowanych kamienic zlikwidowanych pieców węglowych poprawę jakości powietrza w centrum, ale jest najważniejszym miernikiem jest też inflacja mieszkańców i to nie mieszkańców tylko tych kamienic zostały wyremontowane, ale od wszystkich mieszkańców Łodzi Elbląga miasto kamienic takie i inne ataki z sondażu przeprowadzonym chyba pół roku temu zdobył trzecie miejsce, jeżeli chodzi o najważniejsze działania zwane wmieście radzą ludziom, aby umacniać, ale zbudowanie tarczy poparcie mieszkańców dla własnych i procesu, ale na tym niższym poziomie to są głosy mieszkańców, którzy faktycznie na przeprowadzi się stekami przed remontem do innych kamienic wyremontowanych najczęściej ne i jedno w tej chwili po życiu przez kilkadziesiąt lat za wspólną toaletą na korytarzu bez własnej łazienki w tej chwili są często starsze osoby w tej chwili mają normalny standard życia i ta jest to jest coś mi coś niesamowitego i nie spotkałem osoby, która byłaby niezadowolona z tego z tego procesu, który w Łodzi realizujemy oczywiście w trakcie realizacji tego procesu jest wiele różnych problemów to nie jest tak, że taki proces przebiega bardzo płynnie bez bez żadnych jest dużo dużo naprawdę wyzwanie zarówno logistyczne, ale też właśnie społeczne, żeby umiejętnie ten dialog z mieszkańcami prowadzić i renomy przy stratach tego uczyliśmy i teraz tymi doświadczeniami chcemy dzielić z innymi właśnie m. in. w ramach centrum wiedzy, które już niedługo będzie działało dziś mogę pani w zalanych zostało już dziś mogę dodać przy okazji właśnie mieszkania i takie wydawałoby się proste rzeczy jak poprawić ludziom z ich pomocą czasami z ich zaangażowaniem finansowym warunki mieszkaniowe to jest też przykład bardzo takiej podstawowych działań rewitalizacyjnych, które okazuje się, że po pierwsze, przynoszą naprawdę zadowolenie mieszkańcom beneficjentom, ale są dość dobrze odbierane, jeżeli chodzi o opinię o pomysłodawca o władzach, które realizują rozkład bardzo dużo towarzyst w budownictwa społecznego angażuje się w wielu miastach w programy rewitalizacji mamy przykłady już zakończonych projektów z Gdańska ze Szczecina Stargardu szczecińskiego z Krosna z innych miast, gdzie ludzie potrafią docenić to, że mają poprawione zmienione polepszono warunki mieszkaniowe, że otoczenie jest odmieniane, bo to są również inwestycje wraz z podwórka w te przestrzenie wspólne i k to jest 1 z rzeczy, która jest bardzo podstawowa, której nam w Polsce niestety brakuje jakby takiej takich projektów, które mogłyby ludziom bardzo konkretne rzeczy przynieść ład wręcz ich funkcja zagrody i to przekonuje ludzi to fajne jest, że mieszkańcy Łodzi nie nie tylko ci, którzy są bezpośrednimi beneficjentami i myślę, że tak co 6 innych miastach album dziś cieszą się, że ich miasto pięknieje no tak, ale z drugiej strony, kiedy oczy pyta się na łodzianom drogę do deklaracji co do jakości poziomie życia co widzi tematem najczęściej poruszanym jest remont w remonty coś co w wodzie z widoczne tak i teraz n p . do to bodajże padło na spotkanie osób, które w tym robiła Gazeta wyborcza w ramach takich spotkań w w Łodzi, który nie będzie można nas tego cyklu, ale w gazownia miasto tak to co zamiast Witana co podnosi młodzi ludzie też starsze podnoszę 1 podstawową kwestię w jaki sposób wykorzystano też nie wykorzystano paradoksalnie szansy, jaką jest remont przeciągające się remonty czy to nie był świetny czas na to, żeby tak zadbać o komunikację publiczną, żeby kierowcy zamiast stać w korkach przesiadali się do komunikacji publicznej n p . to po części jest to infrastruktura, ale kwestia po części komunikacyjne, ale tak właśnie wiąże się z szeroko po ich z szeroko pojętym myśleniem o mieście jako kompleks się bardzo różnych bardzo wielu problemów i nikt nie dał się tego remontu zrobił w ten sposób, żeby ludzie mieli po pierwsze, mniejsze wrażenie, że utrudnienia są, bo muszą być przy tak dużym remoncie nie ma dyskusji tak no takie działania były podejmowane m. in. były wskazywane parking jest, że na wjeździe do centrum miasta, żeby do centrum miasta samochody nie wjeżdżać można samochód pozostawić i dojechać wygodnie ME tramwajem to były chociażby też, że wydłużenie czasu przejazdu na bilecie, bo jestem gotowy do 40 minut czyli, toteż wymierne i to funkcjonuje już od wielu miesięcy w Łodzi też taka zachęta mnóstwo osób przesiadło się samochodów napaść na komunikację miejską i myślę, że te remonty też, jakby tak kuriozalnie niosą ze sobą to warto, że oswoiły trochę właśnie część mieszkańców, że niekoniecznie od centrum miasta trzeba jechać samochodem, że można całkiem innego się warunkach nie czas złożona, że nie da się wjechać samochodem z drewna w Morzyczynie nad samochodem no faktycznie w plenerze kopiemy tunel faktycznie dawno miasto poda się samochodem teraz nie wiedzie afrykańscy wojownicy obligacja jest on taką sprytną strategię, że tak skomplikować ruch samochodowy, żeby się przerzucić na komunikację miejską Portugalia będzie spotkanie, które mówią też padło takie takie rozwiązanie, które by 1 z młodych ludzi powiedział, że wystarczy aplikacja 1 na telefony komórkowe nowoczesną zrobić, gdzie pies w każdym tramwaju autobusie, żeby wiedzieć czy one tylko 51525 minut na najbliższy autobus, a taki system właśnie inteligentnego sterowania ruchem i też informacji pasażerskiej jest w ramach projektu, który w Łodzi zrealizowany właśnie przebudowę trasy W-Z centrum sterowania ruchem, a jest przygotowane także w tym kierunku również, że zmierzamy, ale z Francją były właśnie głosy mieszkańców tam też m. in. tak na projekty unijne to, żeby one z tym się charakteryzują, że gdzieś się, jeżeli nawet samorządy nie są to i tak młodzi mieszkańcy zapytać ich w tym przypadku taka nie była rewitalizacja to typowe remont przebudowa i trasy, a tamten go z SLD musiałby, gdzie się uznania zapytać muszę nie zawsze musi zrealizować to wyczyn w powrocie do, by w przypadku budżetów obywatelskich budżet partycypacyjny, że czasami źle zrozumiał, że mieszkańcy muszą widzieć efekty swoich głosów, jeżeli nie widzom to czują się oszukani w momencie bardzo niechętnie angażują właśnie aktywność społeczną Obywatelską ne i miasto właśnie budżet obywatelski, jeżeli ktoś chce do nich sięgnąć po to, przede wszystkim musi ją na jak być uczciwy głos mieszkańców, że to zadania będzie faktycznie ma realizować mówiliśmy, że centrum, więc czas to, że nasze spotkania się, żeby na końcu dość wyraźnie do centrum wiedzy kropkę nad PL krótka org grupka Orka org for i nie tylko samorządowcy rozumiemy powinni tam zaglądać tu od połowy września, kiedy ruszy już tak wszyscy zainteresowani, którzy interesują się tematyką miast chcieliby, żeby polskie miasta wyglądały jeszcze nawet pani dr Adam Żołądź Łowicz forum rewitalizacji katedry gospodarki przestrzennej nauka środowisko przyrodnicze na Politechnice warszawskiej bank gospodarstwa krajowego bardzo dziękuję za dzisiejszą, zeznając małe, by z nami również Marcin bielski dyrektor biura ds. rewitalizacji i rozwoju zabudowy miasta urząd miasta Łodzi dziękuję bardzo bardzo się grzybami skrót informacji Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA