REKLAMA

Zmiany w tzw. ustawie frankowej? Rozmowa z Kazimierzem Kleiną

Co się stało?
Data emisji:
2015-09-03 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co się stało i Maciej Zakrocki dzień dobry dzisiaj wie co się stało z naszego studia w parlamencie o moim gościem jest pan senator Kazimierz Kleina przewodniczący senackiej komisji budżetu finansów publicznych kinowy pana dzień dobry państwu bardzo dziękuję, że on wyskoczył na chwilę z posiedzenia, które trwają właśnie odszedł, więc 1220 bilety FM toczy się debata na temat ustawy o no właśnie jak fachowo nazwać ani pomocy dla frankowiczów tylko nam jednak to nie Rozwiń » jest ustawa w takim rozumieniu socjalnym, czyli to nie jest pomoc, ale jest to ustawę o zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych wobec waluty polskiej i ona ma pomóc rzeczywiście tym wszystkim, którzy brali kredyty w innych walutach niż Polska, ale nie jest to pomoc w rozumieniu z po socjal czy społecznym, chociaż niektóre elementy zapisu ustawy, bo pokazują, że priorytety są dla osób dla rodzin wielodzietnych czy dla osób, które mają taką powierzchnię mieszkania ani przypomnijmy słuchaczom, że zainteresowanie państwa debatą pana pracę szefa tej komisji eksplodowało, kiedy do Sejmu 5 sierpnia przyjął wersję ustawy, w której w ostatniej chwili jak to się mówi wódka była posłów SLD którzy taką poprawkę zgłosili, z której wynika, że to w 90 % koszty tej operacji będą przerzucone na banki 10 % na tych, którzy kredyty brali ogromne było zawirowania na giełdzie jeśli chodzi o wycenę tych dużych banków, które mają duży pakiet tych kredytów frankowych na, a później zbierane było opinii różnych instytucji w tym m. in . w komisji nadzoru finansowego, która wystawiła taką cenę, jakie mogą być koszty kar dla banków takich operacji, gdyby ustawa w kształcie w jakim wyszła z Sejmu została na 1 kosz oceniono na ponad 20 miliardów złotych cała nadzieja przynajmniej tego środowiska była taka, że w Pańskiej komisji na później w całym Senacie przywrócony będzie ten podział kosztów pół na pół bańki kredytobiorcy, a więc dać im, że tego będzie przywrócony, gdyby nie ta wrzutka w sejmie w ostatnim momencie debatowanie nad ustawą pewnie niewiele osób zauważyła tę ustawę, bo ona, by dotyczyła jednak pewnego wąskiego grona ludzi inna byłaby problemem mimo wszystko także dla systemu bankowego, ale system już to zaakceptował i bankowcy pogodzili się z tym, że mieliby część kosztów całej tej operacji po ponieść natomiast przy zmianach taka dość istotna tej ustawy mówiące, że 90 % kosztów przewalutowania obciąża system bankowy na doprowadzi do poważnych perturbacji, a do końca też nie zadowala frankowiczów w zasadzie jej wysłuchamy komisji zaprosiłem przedstawicieli organizacji tych osób biorących kredyty w innych walutach niż złoty i mieli możliwość wypowiedzenia się to w zasadzie oni jak mówili w większości byli przekonani byli chcieliby, aby w zasadzie to przewalutowanie było proste, że oni mówią nie braliśmy nigdy kredytów walutach obcych tylko w złotych, a frank szwajcarski był tylko walką pomocniczą przeliczeniową chcieliby, żeby przewalutować tor i oprocentowanie flagi taki, jakby były to złote polskie no wówczas byłaby to też ustawa absolutnie niesprawiedliwa w stosunku do tych wszystkich, którzy brali kredyty w złotych polskich, a więc trzeba było znaleźć jakiś konsensus i ta nasza propozycja wynikające z pracy z komisji budżetu finansów publicznych no przywraca to propozycja, aby koszt to dla całej operacji przewalutowania, ale tylko tych, którzy chcą, żeby są zainteresowani takim przewalutowaniem no było rozłożone po połowie 50 % kosztów po jest to koszty są banków 50 % koszty kredytobiorców i druga bardzo istotna poprawka, że cała operacja nie byłaby przeprowadzona w ciągu 1 roku jak chciał Sejm ostatnio służą też na 3 lata, bo inaczej to ten dla systemu bankowego od czym dzisiaj szumem przed chwilą i pewniejsze w Nysie teraz odnosić także tych problemów także pan przewodniczący Jakubiak przewodniczący komisji nadzoru finansowego, że wówczas to by doprowadzić do poważnych Petru perturbacje w systemie bankowym, bo koszty tej operacji byłby ponad 20 miliard złotych w ciągu 1 roku to był w praktyce doprowadzi do tego, że zysk nawet w ubiegłym roku to, bo chyba po 15 miliardów, czyli 14 miliardów to były zyski banków, że zyski drugiego roku nie po kryły, by w żadnych kosztów tej operacji, a trzeba pamiętać o tym, także, że nie wszystkie banki te największe banki Pekao SA np. zniechęcał potencjalnych kredytobiorców, żeby brali kredyty we frankach mówił prezes tego banku wówczas, że trzeba brać kredyty w tym pieniądzom w tej walucie cóż się zarabia, więc to w praktyce byłby cios w mniejsze banki, ale mimo, że wygląda to wszystko tak racjonalnie Woźniak pan to przedstawia to w debacie pojawił się akcent nowości nie miał go nazwać czy polemiczny czy polemiczną polityczny w tym m. in. występujący w imieniu mniejszości czy wniosków mniejszości o prawach mniejszości, a senator Bierecki no mówił dość ostro, że ta ustawa tak jak cały rok model gospodarki w Polsce jest uzależniony od grup bankowych, że winę za ten stan, że tak jest ponoszą rządzący i tu cytuję usłużne media i że ta ustawa ma w swoich lobbystów, którzy rzeczywiście od samego początku bardzo ostro zabiegali, żeby te obciążenia dla banków były jak najmniejsze mają rzeczywiście można powiedzieć, że jeżeli te banki będą miały zapłacić 33 czy współuczestniczyć w kosztach jednak w połowie nie 90 % no to one na tym zyskują jak pan odpowiada na zarzut, że zainteresowany właśnie banki czy związek banków polskich były tym, żeby to obciążenie zmniejszyć ten oto teraz Senat powinien to zrobić no i opinia pana senatora Biereckiego tak do końca nie jest wiarygodna niestety w tych sprawach, o których mówi, bo przez całe lata był przy prezesem kasy krajowej SKOK-ów, które przeżywających poważne problemy bankowy fundusz gwarancyjny musiał także nowe ogromne kwoty przeznaczyć na ustabilizowanie całego systemu, a system SKOK-ów bronił się przed nadzorem komisji nadzoru finansowego uważa, że tam nie powinno być tego nadzorować dzisiaj pan senator Bierecki, mówi że komisja nadzoru KNF komisja nadzoru finansowego zbyt niewielkim stopniu nadzorować cały system, więc i nie przestrzegała wcześniej w sprawach tych kredytów frankowych Wencel te słowa nie są dla mnie wiarygodne natomiast rzeczywiście jest to problem ten kredyty frankowe są problem dla polskiego systemu finansowego one są problemem osobiście dla każdej rodziny tam, gdzie te płyty były brane podzieli się okazuje, że po uwolnieniu kursu franka kredyty, które zaciągał ktoś inny zakup mieszkania dziś jest wyższy, a wartością kredytu niż jego wartość SM początku, a teraz już po kilku czy kilkunastu latach spłaty to jest to problem dlatego jest właśnie ta ustawa, ale ona jest problemem także dla systemu finansowego bankowego dlatego, że to nieprawda, że to był tylko takie proste pozorne przeliczanie złotych na franki franki w ogóle w tym uczestniczyły, bo jednak przecież także banki wszystkie te, o których mówimy one gromadzą oszczędności także w walutach obcych te waluty musiał być także na na rynku międzybankowym kupowany, a więc one fizycznie faktycznie istniały oczywiście nie w 100 %, bo dzisiaj przecież banki nie trzymają swoich kontach oszczędności chcemy tam składają, operując nimi one fruwają w różnych miejscach nawet na świecie, więc nie można stawiać zarzutu bankom, że one oto nie mają franków czy innych walut na swoim koncie 100 % pokrywających te koszty depozytów one nimi operują one w części kupowały one części taką operował jako takimi instrumentami nawet można powiedzieć finansowymi, ale jednak one były stawały się kosztem tego systemu także dzisiaj chcemy doprowadzić do takiego w miarę sprawiedliwego racjonalnego sposobu rozliczeń przeliczenia tych banków jeszcze raz Polites tylko dla osób chętnych i chciał pobić jeszcze też to co jest oczywiście trudne wyzwanie dla tych rodzin, które brały kredyty w innych walutach niż złoty przed kredyty generalnie są obsługiwane często kredytobiorcy biorący kredyty w złotych polskich mają problemy ze spłatą atut tej mimo, że to jest tak trudna operacja tak często ogromnie przewalutowane tona jednak ciągle jest dość dobrze obsługiwana przez kredytobiorców, a więc ta ustawa ma wesprzeć pomóc tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji, czyli dzisiaj na dziś jej tych dróg i te są złożone na raty, których po wyliczeniu tym przewalutowaniu okazuje się, że wartość tego kredytu jest wyższa niż to 20 % wartości mieszkania to są poważne problemy dlatego ta ustawa na te problemy próbuje odpowiedzieć na dobrze jak pan powie na taki zarzut, że sam fakt, że Senat wprowadza wprowadza poprawki spowoduje, że ustawa wróci do Sejmu Sejm być może będzie zlecał komisji finansów sejmowej, aby się nad tym pochyliła i tak naprawdę cały ten zamysł jest taki, żeby tej ustawy nie było, bo oczywiście w sejmie była kończy swoją działalność będą wybory jak do wyborów ustawa nie zostanie przyjęta to potem ślad po nim zaginął dopiero nowy Sejm dziś wyzwanie redaktorzy my chcemy w Senacie przygotować naprawdę dobre rozwiązanie możliwie najlepszy szukamy takiego rozwiązania, które z konsensusem, który godzi także interesy jak mówią mi banków i tych kredytobiorców natomiast dajemy sobie sprawę, że sama ustawa niesie wiele problemów myśmy na to zwracali uwagę Niemców problem nawet trudno nam rozwiązać jak problem ja wiem z określeniem kategorii mieszkania, które byłoby objęte tym systemem tego wsparcia przy przewalutowaniu, bo nie jest to takie łatwe proste wszystkich Tychy te problemy rozwiązać takiej ustawie, która dość szybko procedowana, ale jazda jest zdaje, że mogę sobie, żeby to poprawienie przez kalendarz chociażby wyrzucić do marca w Żninie nie ma takiej intencji, żeby to wyrzucić ustawę leczona ostatecznie zostanie uchwalona tego nie do końca nie potrafię powiedzieć, bo czas jest niezmiernie mało jak pan widzi także w Senacie część senatorów różnymi sposobami próbuje zbojkotować tę ustawę, wprowadzając poprawki, które ją dezorganizują kompletnie wprowadzają propozycje zapisów takie, które nocą niemożliwe z punktu widzenia finansowego, bo to jest także trudne dla finansów państwa, więc Jar wiem, bo przecież wiemy, że w sejmie nie było większości dla dobrego rozwiązania, jeżeli się okaże, że posłowie nie są w stanie zaakceptować tego rozwiązania to tak może się zdarzyć, że ta ustawa nie ujrzy światła dziennego, ale to nie będzie vida posłów senatorów z Platformy Obywatelskiej tylko tych, którzy chcą destrukcję wprowadzić, czyli tych, którzy de facto mówią ich lepiej zostanie tak jak jest czynnik frankowicze pozostają ze swoimi kłopotami, jeżeli są rzeczywiście posłowie, bo myślę, że w Senacie sobie z tym poradzimy, ale z listy rzeczywiście posłowie w sejmie chcą pomóc frankowiczom to powinni poprzeć nasze rozwiązanie, więc potyczki i potem ich poznamy to oni chcą, żeby było tak jak jest tak czy, żeby nie było żadnej pomocy czy chcą, żeby jakakolwiek, chociaż pomoc może pójść tą ustawę poprawić może dać lepsze rozwiązanie, ale próbujmy Paul Pomóżmy zadziałać już tak jak mówię po stronie na senatorów i myślę jestem o tym, przekonany rządu jest taka intencja, by ta ustawa została uchwalona teraz jest pytanie czy większość posłów myśli podobnie czy chce ją zablokować de facto też skorzystam z okazji mając wieloletniego senatora Platformy Obywatelskiej jak pan przyjął informację, że Grzegorz Napieralski być może jeśli wyborcy zaufają dołączy do grona senatorów Platformy w odbijamy się, że to stać się poseł z ogromnym doświadczeniem mający także swoje silne środowisko, którego wspieramy swoje przemyślenia i myślę, że to dowód na to, że Platforma też Scott wiele się na różne środowiska Piotra zastaliśmy ją także w, a nie, ale to także nie to jest także jak tak myśli tak jest naprawdę zapraszamy także pana Ludwika Dorna, który jest bardzo wyraziście mocno prawicowy jad czuje się takim środowiskiem konserwatywno Ludowym trochę centrum Platformy, ale w sumie bardzo pozytywnie patrzą na to, że do naszego środowiska do Platformy dochodzą ludzie, którzy mieli wyraźnie czy prawicowe lub lewicowe zapatrywania i że oni potrafią się i my potrafimy się w tym środowisku dogadać po nas, żeby rzeczywiście jakiś do rozwiązań dla Polski robić nawet do Senatu panie redaktorze do Senatu przecież dzięki temu, że Platforma 4 lata temu nie wystawi swoich kandydatów wszedł pan senator Cimoszewicz pan senator Borowski Niemiec nasi kandydaci wówczas wygrali, ale mało prawdopodobne, żeby ci właśnie kandydaci 2 wygrali i dzięki temu nie weszli towarzyszem absolutnie wartościowymi osobami w Senacie potrafią czasami z dystansem po by żyć na różne sprawy ja uważam, że są naprawdę doskonałymi członkami senatorami i im, a dzięki temu, że mają ogromne doświadczenie byli ministrami żądamy premierami różnymi innymi ludźmi o wielkich kompetencjach i odpowiedzialności no i dają to dodatkowo warto się uważa, że w Senacie powinni być także nawet byli prezydenci bez względu na to jaki mają przekonania, bo niby też tą tworzy dużo większe Bartyla Tomasz Lis oczywiście pomysł Konstytucyjny, więc dzisiaj go nie rozwiniemy bardzo dziękuję dziękuję bardzo panu redaktorowi dziękuję państwu coś się Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA