REKLAMA

JOW-y i finansowanie partii politycznych z budżetu państwa w obliczu referendum. O tym dr Małgorzata Kaczorowska

Pierwsze Śniadanie w TOK-u
Data emisji:
2015-09-04 06:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:23 min.
Udostępnij:

Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? Rozwiń »
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przed śniadaniem w dołku pewien stały słuchacz, który do mnie zadzwonił w tzw. międzyczasie powiedział, że generalnie można, by było przeprowadzić jedno referendum na każdą okazję zapytać po prostu czysty Iza czy przeci w, a potem dostosowywać inne tylko i wyłącznie treści do odpowiedzi z tego 1 referendum albo wykorzystać sondaże do tego, żeby sprawdzić nastroje i uznać za rozwiązanie rozstrzygnięcie społeczeństwa to oczywiście ironiczny komentarz bierność, Rozwiń » gdy ponownie to jest pierwsze śniadanie w toku rozmawialiśmy kilka minut temu z Lechem blaskiem dyrektorem generalnym Konfederacji Lewiatan o zasadzie ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatników pytanie nr 3 to teraz czas zmierzyć się z pytaniem nr 1 i pytaniem nr 2 i rozpoczniemy od pytania nr 2 państwa i moim gościem jest dr Małgorzata Kaczorowska Instytut nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego gdzieś dalej pan widzi dobro państwa czy jest pani za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa nie pytam pani Wanda, ale chciałbym, żebyśmy inne wyjaśnienie naszym słuchaczom co to oznacza domostwo stereotypów się nagromadziło wokół w wiedzy czy wiedza obywateli wynika z mnóstwa stereotypów w tej sprawie my jak i to wygląda w innych krajach europejskich finansowanie z budżetu państwa jest prowadzone w wielu krajach jest to w AM taka zasada, która MO, ale nie we wszystkich oczywiście nie we wszystkich obowiązuje i tutaj takim przykładem, gdzie nie mamy takiego finansowania bardziej najczęściej przytaczanym sunnicka stany Zjednoczone wielka Brytania tak w Orlen zachowują się z finansowania teraz dobrze, ale on w ogóle wycofały się w ogóle nowym na początku lat dziewięćdziesiątych to też umożliwiło taką bardzo takie brawurowe wejście nam na scenę polityczną partii Forza Italia finansowany z prywatnych środków przede wszystkim zysk Berlusconiego potem zrób powróciły do tego już finansowania z budżetu państwa nie jest to nic złego w finansowanie pytanie tylko jakie dofinansowanie z budżetu państwa to w tej chwili właściwie to on w Górniku od tych jest po prostu zasadach i dlaczego wprowadza się w finansowanie z budżetu państwa finansowanie z budżetu państwa pozwala państwu jednocześnie kontrolować to, skąd pochodzą środki, a które wpływają do polityki el oficjalnie powinny wpływać i jak partie polityczne i wydają to jest narzędzie kontroli nie ma idealnych kontrola jest partie polityczne muszą zda sprawozdanie przedstawić go do sprawozdania za formalne to już Państwowej Komisji Wyborczej składają sprawozdania Państwowa Komisja Wyborcza przyjmuje faktur tak, ale ich są to ze sprawozdania zwykle opiewają na 1 , 5 strony czy też rolnym 2 w porywach, których to zwykle bardzo ogólnikowo wskazuje się co zostało na co zostało wydane bardzo w takich ogólnych rozstrzygnięcie, gdy ich rolę, gdyż morfologię absolutnie, gdyby wymusić, ale i czy też, gdyby wpisać, ale i ona zobowiązać partie polityczne do szczegółowego i uregulować to w LM w ustawie szczegółowego przestawianie na co w zakresie ekspertyz na co w zakresie reklamy i kampanijna są w zakresie funkcjonowania ILS radiowego tak i ile co na co ile zostały przeznaczone i opublikować ob upublicznić to ani za każdym razem obywatel, który ma ochotę dostać jakąś on informację publiczną nie bardzo wie, gdzie tego, gdzie szukać wiemy, że on Sejm publikuje rokrocznie sprawozdania z majątku posłów senatorów i dowiemy jak gdzie dostać nigdzie, gdzie do tego dotrzeć, ale w ogóle nie zajmuje się kasą partyjną, a to jest miasto nas to dla Polaków oraz zniknie, tak więc tutaj byłyby tutaj z bardzo duże pole do popisu tego co można zmienić w ustawie dotyczącej partii politycznych i w zasadzie w zakresie finansowania partii politycznych, owszem, Polski system finansowania partii politycznych jest systemem, który może wpływać i wpływa na zamknięcie systemu politycznego blokuje nowym faktycznie ugrupowaniom może tak nie umożliwia nie ułatwia powstanie i finansowanie z uwagi na to, że są do ugrupowania ugrupowania, które znajdują się w parlamencie lubił przekroczyły 3 % gazu ziemnego wydatek można było obniżyć trochę ten stan ten próg i do gmin do oszacować czy dofinansować te partie, które mają trochę słabsze wyniki szczególnie te nowo powstającego nie zawsze nowo powstające mają taki wynik jak chociażby, a w 2011 ruch Palikota i ówczesne trasy twój ruch, ale można byłoby element można byłoby wskazać właśnie tę niższą niż poziom pułap poparcia, a można byłoby również dopuścić do dofinansowania ugrupowania, a które ich też zobaczyć zaznaczyć też mniej ni i nijaki jak to wygląda auto już się dzieje zresztą te, które się oczywiście palmy, bo z innym to, o czym byliśmy zaczęliśmy na samym początku czy klarowność jasności jawność wydatków jest tym co jest może być zasadnicza, czyli może być obostrzeń jeszcze bardziej co prawda teraz sankcją za nieprzyjęcie sprawozdań finansowych jest oczywiście cofnięcie subwencji co jest bardzo bolesne, bo były kazus samoobrony i gazu z PSL-u to są te sankcje, które są bardzo bolesne i noc w domu można byłoby tutaj zrobić i jest bardzo dużo rzeczy do do naprawdę prowadzi teraz system, który funkcjonuje po pierwsze, pozwala czy toleruje różnego rodzaju patologie, ponieważ system kontroli nad partiami z ich wydatków jest jedno mało skuteczny, a tak brzmi to nazwali to po pierwsze po drugie dyskryminuje w jakim sensie te małe nowo rodzą się o dojrzewaniu do do systemu nowych ugrupowań, ale z drugiej strony można zauważyć, że z ZAK z zagranicy chociażby nie, szukając daleko, w jakich znam przykład chociażby, które też ma w zasadzie są w swojej istocie finansowanie z budżetu państwa, ale ZTM to finansowanie z budżetu państwa połączone jest nie może być wyższe niż to co maksymalnie otrzyma innych źródeł partia polityczna, a wręcz z ulica Kazimierza łączenia się właśnie w zależności pewnych nie może być mowy nie może być większy nie może być zasadniczo przewyższający i to jest to są pewne powiązania, które można przejrzeć katalogi zagranicznych, a rozwiązań naszych sąsiadów bliższych dalszych, a i wprowadzić pewne elementy kolegów korygujące niekoniecznie mu, rozstrzygając mecz absolutnie tak czy nie dlatego między białym czarnym z umów finansowania z budżetu państwa ona nie jest takie złe ich już patologii mogłoby być i jakże krytykuje się finansowanie partii politycznych chociażby w tych naszych przy przywołanych Stanach Zjednoczonych pytaniem o to kto gości finansuje politykę, a w pewnym momencie co prawda mamy mamy w Gnienie nie można finansować z zewnętrznych środków z zagranicy w Polsce już, ale do właśnie pytanie czy korporacje czy firmy z wymogami czy to właśnie nie jest ETA czas ten zewnętrzny wpływ, ale i to są te pytania o finansowanie partii politycznej ja mam wrażenie, że 1 i drugim modelem sprowadza się do jest skuteczne wtedy, kiedy eliminuje się z niego patologii, bo jeżeli każdej partii Polak każdy niesie ze sobą mogą to być wina każdy niesie to właśnie teraz się może ją rozmawiali o tym jeszcze krótko, zanim przejdziemy do drugiego pytania przeżyć bardzo ważny porozmawialiśmy Rzeźnik tylko pozory od tych zaletach, który ma za sobą system finansowania spoza, jeżeli jest dobrze wprowadzany spoza budżetu, czyli przez obywateli, by w idei tak założenie przez członków partii faktycznie są jego zalety w ich właściwie trudno znaleźć znaczy zalety są takie, że partia sama finansowała się i jeśli miałaby spierano składek na pewnym poziomie i święta weekendy są to wysokość składek byłaby odpowiednio wysoka bo gdyby ten nie jest wrogiem działalność partii nie jest nie muszą sięgać po pieniądze od przedsiębiorców trucizna, a to rodzi to pewnego rodzaju w zależności, ale może niedługo może sytuację przepraszam panie, że w wadze słowa, ale może sytuacja, w której partie są finansowane zresztą mieliśmy w Polsce to też trzeba uczciwie oddać taki model funkcjonował przez jakiś czas ze źródeł zewnętrznych, a nie z budżetu, ale ten system jest całkowicie przejrzysty z założenia każdy ma nową nie jest przejrzysta mroźnej i będzie do końca przez ZMP to czy może prostsze jest układ, kiedy wiemy, że zrzucam teraz abstrakcyjny przykład KGHM wpłaciło na partie Maślak rządzi 10  000 000 zlotych i chcemy pomóc wygrać wybory to wszyscy wyborcy wiedzą, że ja dostałem tyle pieniędzy od KGHM -u i to wiadomo, że jest zależność między Nowakiem Michałem i być może będą w takim razie sprzyjał firmom zajmującym się wydobyciem jest jest taka zależność, ale nie zawsze tak to prostotą wygląda i tak jasno, bo nie tylko KGHM prawdopodobnie będzie pan sponsorował w takim w takim albo serialowy Jaś albo nie wiadomo czy w ogóle KGHM się szarpnie etat, żeby pana inżynierowi SME niestety, ale zależy od pana pan siły przebicia w taki mógłby w takim wariancie całkowicie, ale absolutnie tak natomiast pytanie o to co i w jaki sposób i ile tych pieniędzy pan przekaże element w obozie uwolnimy w ogóle będą to kolejne rekordy tak jak w stanach Zjednoczonych patrzymy na to co z nędzą wybory jakie, jakie rekordy zostały pobite w to tą taktyką nigdy nie ma talent, że są to jest finansowanie jawne i bez bez zależności i zobowiązania finansowe, ale też o ich które, które są grozi kara nieźle, ale wzrost jest wpłaciłem 350  000 zł to teraz 50  000 USD za zrób coś w niezależność drobni nie są właśnie bezpośrednio z zależnością też pośrednimi przejdźmy do JOW-ów jednomandatowe okręgi wyborcze pytanie nr 1 czy jest pani pan za pan pani za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej polskiej tym ile jeszcze zgoda dofinansowania 1 rzecz w FM pan spytał jeszcze AM o składki i oto, żeby sami obywatele finansowali z pytani przez ca, bo są obywatele bardzo chętnie chcieliby, żeby nie finansowano z budżetu państwa, ale z pytania również Ciech przeznaczyliby swoje prywatne środki finansowe nic zwojować w Żninie od 1 właściwie Invest 14 bodaj 20 parę procent odpowiedziało tych badaniach Żak jest skłonnych, ale został dofinansowany przez wymagany okres wyborczy pytanie do JOW olejowe w grę tak sformułowane jak ono została nam obywatelom przedstawione nie bardzo rozstrzyga o jakich i wychodzi w waszych rodzinną wieś większy, a są różne systemy większy większościowe tzw. czyli wybór i 1 UK 1 deputowanych i alternatywnych głos proporcjonalny n p . czyli albo większość bezwzględna, czyli zwykle 2 tury wyjaśnimy co to oznacza, jakie są modele pierwszy ten najwyżej Mariusz FR my w najbardziej wg wszystkich RM teoretycznie klarowny a, czyli zwycięża ta, która zdobędzie więcej uzyska większe poparcie niż każdy kolejny, czyli Vespa to post z brytyjskiego modelu, czyli zwiedzano nasz pierwszy na mecie zwykła większość zwycięża wystarczy 1 głos więcej niż każdy kolejny kontrkandydat, by wygrać nieważne ile marż w sumie drugi system to system większości bezwzględnej taki, który funkcjonuje chociażby we Francji, czyli trzeba otrzymać 50 %, a głosów, a głosujących, którzy biorą udział w okręgu jeśli nie jest druga tura w UE tak, ale i o trzeci, o którym pan powiedział alternatywnego głosu czy na liście nikt z kandydatami rozstrzygamy o kolejności pierwsze miejsce czy pieszego chcielibyśmy widzieć na mecze w pana Kaczyńskiego i krakowskiej znaczka drugi, ale pani IZ na trzecim i t d . tak dalej, ale i wówczas, kiedy LM i chyba że od razu przy pierwszym przeliczeniu głosów, ale pkt 10203 . którykolwiek kandydat otrzymuje w UE otrzymuje 50 proc wchodzi jeśli nie sprawdzą się liczyć się znicze się poparcie sprawdza się drugie wybory, kto głosuje na drugiego w 2 i AM AM najsłabszego ten wybór się rozdziela wymiana między sobą 2 pozostałe tak nie jestem pańszczyznę off francuskim w Niemczech też istnieje system no właśnie go na linii jest z nim zmierzą czas nie jest właśnie do cienia szans proporcjonalny system z uwzględnieniem wyboru w okręgach jednomandatowych ten czy rozważacie dziękuję bardzo prosiłbym, żeby pani wyjaśni bardzo ważne, a system niemiecki polega na album przeliczanie na dzieleniu mandatów, a tam wg procentowego poparcia dla partii politycznej tam wyborca ma 2 głosy 1 oddaje na partię polityczną, a drugi na gardle to w swoim okręgu o g z 69 i AM, wliczając głosy w całym kraju i cieszy jak i ile partie polityczne pierwsze głosy otrzymały pro 100 % poparcia potem to procentowo proporcjonalnie przydziela im się mandaty spośród 558 ustawowych, ale i mniej, ale sprawdza się, kto w jednomandatowych okręgach otrzymał wskazanie, czyli wygrał w jednomandatowych okręgach w poszczególnych partii politycznych i to są i te osoby zapełniają miejsca na 100 % po Niemczech bywa system kompromisowych kompensacyjne, a dziś kompensaty procentowy udziału w głosach jest MO on mniejszy niż wskazanie w okręgach jednomandatowych można powiedzieć, że to są derby na rynki nie jak tak jakby tego to są tzw. mandaty nadwyżkowych i się nie zabiera jeszcze dodaje do liczby ustawowej deputowanych i tak się zwykle dzieje z wyborów na wybory w LM dał tam ta liczba może dochodzić od nich kilku do do kilkudziesięciu niezwykle bardzo bardzo wysoka musimy niestety kończyć nie rozstrzygnęliśmy wszystkie wątpliwości, ale mam nadzieję, że przybliżyliśmy państwu ten model jednomandatowych okręgów wyborczych ten, który zaproponowano mnie bardzo wiedzą, że nie wiadomo, jaką zaproponowano, ale i przedstawiliśmy kilka różnych wariantów prowadzenie będzie wymagało w pewnym stopniu zmiany konstytucji tak jest nocą też jest ważne uzupełnienie na stany Zjednoczone wielka Brytania Francja Kanada Japonia Australia to te kraje, gdzie różne mody modele, ale jednak jednomandatowych okręgów wyborczych funkcjonują bardzo dziękuję pani z wizją Hilario zagra Małgorzata Kaczorowska politolożka z Instytutu nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego ma państwo i moim gościem za chwilę pierwszy gospodarczy program Radia TOK FM udanych wyborów życia i mądrych decyzji w weekend wszystkim państwu na zapraszam do TVP Info słyszymy się w poniedziałek do zobaczenia do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PIERWSZE ŚNIADANIE W TOK-U

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA