REKLAMA

Czy polski system wspierania niepełnosprawnych jest aferogenny?

Salon Radia TOK FM: Teraz Solska!
Data emisji:
2015-09-10 20:00
Prowadzący:
Czas trwania:
46:05 min.
Udostępnij:

Goście Joanny Solskiej: Rozwiń »
Marek Łukomski - Stowarzyszenie EKON
Aleksander Waszkiewicz - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Krzysztof Kosiński - dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu Joanna Solska w gdy zacznę od od takich danych, które mnie strasznie dziwne i spowodowały właśnie, że pomyślałam sobie, że może walka o tym, zrobić program w co są te badania ani prof. Antoniny Ostrowskiej z Polskiej Akademii Nauk nałóg w tej, która podaje, że aż 70 % naszego społeczeństwa aut uważa, że opieka państwa nad osobami niepełnosprawnymi opiekę naszego państwa jest niewystarczająca w albo raczej niewystarczające z kolei mniej Rozwiń » niż 20 % Polaków uważa, że jest zadowalająca i ich ciekawe jest zderzenie z tym, że są to wyniki gorsze niż podobnych badań robionych w roku 70 tych już 71008. i dlatego mnie zdumiało, ponieważ wiemy, że państwo przeznacza na pomoc dla osób niepełnosprawnych jednak spore pieniądze, bo około 5 miliardów złotych rocznie i z tego ponad 3 miliardy tylko na wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością i to naprawdę z Góra pieniędzy, ale z drugiej strony w i to tak, żeby 1 z powodów temat dzisiejszego w co jakiś czas wybuchają afery jak ta ostatnia, której bohaterem jest Marcin BOR w ita afery krótko mówiąc polegają na tym, że pieniądze przeznaczone dla osób niepełnosprawnych trafiają do kieszeni żerujących na nich oszustów z celi pomoc państwa nie trafia do osób, do których skierowana i stąd może to wrażenie, że jest niewystarczająca tematem dzisiejszego programu będzie, więc to czy w problem tkwi w braku pieniędzy czy może po prostu ciągle nie potrafimy skonstruować właściwego systemu wspierania osób pokrzywdzonych przez los inni moimi gości jest pan w Krzysztof Kosiński dyrektor biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych dzień dobry stan finansów w właśnie ciągle się upieram się dzień dobry pan dr Marek Łukomski Stowarzyszenie gekon to dobry wieczór i pan Aleksander Waszkiewicz z fundacji rozwoju Regionalnego w tamtych czasach dać dobry wieczór w ty myśmy już przed Macieja z panami zdążyłam się przed programem poróżnić, ale zgadzam się co do 1 zgadzamy się co do tego, że w 1 być może najistotniejszą, ale to się nie upieram formą pomocy państwa dla osób niepełnosprawnych jest możliwość pracy w inne są państwo w tej kwestii stosuje metodę kija i marchewki, ale Iain nie mogę nie mogę tego pejoratywnie to znaczy karci firmy, które nie zatrudniają osób niepełnosprawnych, ale nagradza te, w których stanowią oni znaczną część pracowników pierwsze pytanie do pana Kosińskiego jak wysokie są wykazy dla firm, które zatrudniają za mało osób niepełnosprawnych i 3 duże firmy oraz ci niestety nawet w wiele firm, które płacą przyjmie sakrament, a jak nie zatrudniają Karo to jest iloczyn przeciętnego wynagrodzenia, ale bez szczegółów to ponad 1400 zł za 1 etat w euro rocznie opłaty są miesięczne wpłaty wpłaty do firm, ale za 1 etat w Chełmnie zatrudnionych do tego limitu 6 % tak dość skomplikowanych umów firma, która ma 25 pracowników, jeżeli nie zatrudnia 6 % osób niepełnosprawnych jest zobowiązana za każdym brakujące kawałek etatu zapłacić Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych co ważne z tych wpłat, które stanowią zdecydowaną większość środków, które są w dyspozycji PFRON -u pieniądze wracają do Chin biegać, bo ja zakładam, że znaczna część słuchaczy nie musi wiedzieć co te z PFRON, ale zaraz zaleją Sylwia Kozak żyją zdania, że opel Peugeot 5 miliard 5 miast, zwłaszcza te środki, które są w PFRON w ESM fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych na mniejsze środki w systemie edukacji, które wspierają osoby niepełnosprawne systemy w system szkolnictwa wyższego samorządy swoje programy także oddziaływania na nos rzecz osób niepełnosprawnych to wszystko kumuluje się rzeczywiście do stosunkowo dużych pieniędzy którymi są przeznaczone wsparcie osób ma umożliwić pan też uważa, że te 5 miliardów to jest tylko nikła część tego co tak tak tutaj panu też Rogoziński skazał i inne źródła są też sam ZUS kilkadziesiąt miliardów wydaje na rynki różnego rodzaju wsparcie w formie świadczeń finansowych miały czas aktualnych danych, ale takie badania sprzed paru lat wskazywały kwotę 65 miliardów rocznie to też nie było mnie nie wyczerpywało wszystkich Leja 4 do dziś, a 80 miliardów można powiedzieć rocznie wydawanych na wsparciu ludzi rozzłoszczonych oceny źródeł publicznych, czyli to odczucie ludzi nie musisz brać za zbyt małych sum jego przyczyna może tkwić, gdzie indziej ja jeszcze, ponieważ tutaj zamykaliśmy to z panem dyrektorem, bo niekoniecznie trzeba wiedzieć ile to jest 6 %, że każda firma powinna każda firma, która zatrudnia więcej niż 25 osób nie płaci karę na PFRON wtedy, kiedy zatrudnia 6 % osób niepełnosprawnych czy na przykładzie naszych w 35 osobowej firmie wystarczy zatrudnić 2 osoby niepełnosprawne i już się żadnych kar nie płaci, więc to nie jest tak nie można zacząć korzystać taki luksus to nazwa firmy zaś więcej to nie są tam lekarek, która wszyscy przedsiębiorcy na nich narzekają, ale to nie jest aż tak dolegliwa jak by się mogło wydawać Jan musiał zrobić zawęzili ten dzisiejszy temat do tego jak państwo wspiera zatrudnienie osób niepełnosprawnych, gdy ich to właśnie robi PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jego kasa składa się właśnie z tych kar, które płacą przedsiębiorcy to jest wielka kasa rocznie PFRON ma 5 miliardów złotych, a z tego na dotacje dla firm, które zatrudniają chętnie osoby niepełnosprawne przeznaczony jest aż 3 miliardy 200  000 000 zł w ja nie mogę się tutaj oprzeć takiej pokusie, ponieważ jak zawodowo się przyglądam salonowi od, odkąd on istnieje od 3 lat dziewięćdziesiątych lat i pamiętam wszystkie ekipy rządzącej która, kiedy jeszcze nie były ekipami rządzącymi tylko kiedy były w opozycji to udowadniały, że PFRON jest czymś skandalicznym notes fundusz celowy, że budżet nad nim nie anuluje i że należy PFRON zlikwidować jej ach, ostatnia, która tak mówiła zajmowała się tym mieście maku mówiła pani prof. Gilowska potem jak opozycja zaczyna rządzić ciągle temat PFRON -u milknie i już się od pewnego czasu postulatów, żeby PFRON likwidować jej nie słyszy, ale nawet te ekipy, które chciały PFRON -u likwidować nie mówiły, że nie należy wspierać zatrudnienie osób niepełnosprawnych tylko uważały, że trzeba to robić inaczej i ich domów wobec tego o marchewce czy firmy, które zatrudniają więcej niż ten 6 %o wy limit dostają dotacje na każdego zatrudnionego dostają dotacje w mojej panie dyrektorze czy ta dotacja jest jakoś powiązana ze stopniem niepełnosprawności, ale i duża ona o jej wysokość jest uzależniony od stopnia niepełnosprawności są 450 zł do stopnia lekkiego do 1802 stopnia znacznego plus ta kwota zwiększa się wtedy, kiedy mówimy o pracowników ze schorzeniami szczególnymi są osoby niewidome chore psychicznie są kluczowymi założeniami rozwojowymi wtedy to dodatkowo jest jeszcze 600 zł dla każdego pracownika miesięcznie przy czym limitem jest tutaj tej kwoty, którą młodszy może otrzymać pracodawca 75 % w przypadku przedsiębiorców kosztów płacy, który podniósł w stosunku do tego pracownika jeśli jest to Fundacja, która nie prowadzi działalność w ogóle wierzą, że 90 lat 90 i tutaj przywołam przerwałam tę ostatnią aferę, której się dużo mówi jej, ponieważ tam niepełnosprawni duża część niepełnosprawnych tak wynika z przecieków prokuratorskich na tę dużą część niepełnosprawnych dotacja była spora, bo to jest 1800 zł + 6100 zł z 2400 to jest to są spore pieniądze w jakie zadanie ma spełnić to dotacja po co ona jest Marek Łukomski, choć pani redaktor strasznie trudne pytanie, ale jak się dalej do kolosan dyr Banaszkiewicz mieli łatwiejsze pytania czy w pani redaktor ja powiem w ten sposób jej osoba niepełnosprawna ma bardzo wiele różnych przywilejów, jeżeli weźmiemy, że miesiąc mamy 20 tylko pozazdrościć co tam wymienienie pani redaktor, ale trzeba o tym, wiedzieć o tym, się zupełnie nie mówi, jeżeli weźmiemy, że miesiąc mamy 21 dni to każdy z pracowników pracujący 8 godzin przepracuje 168 godzin w nich osób osoba niepełnosprawna pracuje mniej, dlatego że osoba ze znacznym umiarkowanym stopniem pracuje tylko i wyłącznie praktycznie 7 godzin, jeżeli weźmiemy wszystkie pozostałe przywileje, których nie chcę w tej chwili przywoływać to się ukazuje, że osoba niepełnosprawna w przeliczeniu na godzinę pracy pracuje tylko 80 % tego co pracują osoba niepełnosprawna i to oni po prostu też pewne koszty, które tak dotacja pokrywa, a poza tym pani redaktor następną sprawą to jest produktywność tych osób, jeżeli weźmiemy osoby naprawdę ciężko poszkodowane, które pracują to bardzo często produktywność tych osób nie przekracza 30 % druga sprawa wy co pan powiedzieć, że często może się zdarzać, że wydajność mówiąc tak lek. Andrzejem Nowakiem wydajność tych osób może być mniejsza niż układy osób w pełni sprawny fala, a jeszcze do tego wszystkiego to osoby pani redaktor chorują, jeżeli ja wezmę myśmy kiedyś pod lupą liczyli, jeżeli chodzi o 2 podmioty, które razem zatrudniają prawie 2000 osób niepełnosprawnych chodzi o 2014 rok to absencja do tego wszystkiego była na poziomie 29 % w tym wszystkim i w związku, z czym dotacja jest rekompensatą za to wszystkie elementy, o których w tej chwili powiedział, gdy ja rozumiem ideę rozumiem że, gdy osoba z niepełnosprawnością może być, gdy może być mniej wydajna i jest to uzasadnione i że gdy przywilej to jest duże słowo może pracować krócej ma też zdaje się 10 dni dłuższy urlop tak wynika Ano akcja ma przedsiębiorcy też szkody wyrównać, a nie do końca to jest system się zmierzyć z Chin odeszliśmy od systemu subsydiowania wynagrodzeń przez refundacja podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych jeśli tak naprawdę dofinansowanie do wynagrodzeń ma stanowić formę zachęty pracodawcy zatrudnienia osób niepełnosprawnych na ich stanowi chyba tak tylko, że już nie tak wprost utożsamiamy do 2008 roku mogliśmy wybierać sobie pracodawcy mogli wybierać sobie system wspierania mógł liczyć rzeczywiste podwyższone koszty zatrudnienia osób niepełnosprawnych PFRON zrefundował te podwyższone koszty, a od 2008 w pasie mówię o tym, efekcie zachęty są zachęcani do zatrudnienia osób niepełnosprawnych subsydia płacowe głównie służą zachęcaniu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, czyli rozumiem mówiąc językiem takim bardziej potocznym jej przedsiębiorcy ma się opłacać nawet nie unikamy tego słowa zatrudnianie osoby niepełnosprawnej dobrze rozumiem czemu by usłyszeć tak, ale przede wszystkim musimy przełamywać stereotypy, bo bardzo często ta mityczna niższa produktywność osób niepełnosprawnych te przywileje w cudzysłowie, którego używamy w zakresie prawa pracy dla osób niepełnosprawnych, ale tak naprawdę przy odpowiedniej organizacji pracy albo przy różnych formach pracy, jaki dziś możemy wykonywać go odeszliśmy już tego modelu takie osoby zaś jest normalnością może być mieć kompetencje zawodowe w ich mniej niż stare, a nierzadko wyższy od nas bez problemu tak też sposób dostosowania przedsiębiorstwa i pracy do osób niepełnosprawnych i w takiego odpowiedniego powiązania, a pewnych ograniczeń, który ma każdy z nas w zatrudnieniu i dostosowanie do tego stanowiska pracy tu przykładem są osoby z autyzmem zatrudniane do takich powtarzalnych prac, które z nadwagą jest genialny umysł to także tak, ale albańska zatrudniane do powtarzanych prac, które wykonują doskonale i dużo lepiej wydajniej niż osoby niepełnosprawne jest kwestia też odpowiedniej organizacji pracy firmy nie rozumiem, że duże trudności firma produkcyjna, która pracuje w systemie zmianowym nagle 1 pracownik pracuje krócej rzeczywiście tam wtedy bankom proste przełożenie na kompensację tego te dedykował krótszego czasu możemy zastosować oraz firmy informatyczne działające na zlecenie jeszcze w formie telepracy panie dyrektorze IAS zgadzam się z panem nie wskazał jednocześnie, bo oprócz 3 pracowników, o których pan mówi pracowników z wyższym wykształceniem, których na całe szczęście z roku na rok mamy więcej jest cała grupa pracowników, którzy na otwarty rynek praktycznie się nie nadają to są pracownicy, których trzeba je chcą pracować chcą wyjść z domu trzeba w pewien sposób chronić i trzeba dawać im pracy w tej chwili są to zakłady pracy chronionej dla mnie oraz znacznej aktywności albo zły, ale z zakładów aktywności zawodowej jest 40 chyba 4 panie dyrektorze, ale nic nie mylę nie jest już około 2 tysięcy osób jej nie chodziło o 1 rzecz my mamy coś takowego w Polsce co nazywamy zakładami pracy chronionej, ale to jest tylko i wyłącznie z nazwy w Polsce nigdy nie było prawdziwych zakładów pracy chronionej w zrozumieniu tym europejskim wszystkie firmy w Polsce są to firmy praktycznie rzecz biorąc otwartego rynku pracy, a 3 z nich, ale znam z zakładu są chronione na chwilę odebrać głos zbożowa przeskoczyliśmy pewną rzecz dzieje, bo różnica między panami polega na tym, że pan dyrektor Kosiński, mówi że ta dotacja moim zdaniem dość wysoka doba 75 do 75 % wzrosła także Polacy się maksymalnie wskażą jak przed policją przed najwyższym stopniu niepełnosprawności 2 i 2400 zloty w minionym tygodniu tak to jest dość sporo, a znowu przywołam aferę w co mnie niepokoi w tej konstrukcji wsparcia i chciałam zapytać pana Waśki lewica czy czyjego również niepokoić być może ja byłam ze to są te doniesienia ze, a i to nie jest pierwszy przypadek takich doniesień byli w prokuraturze takich spra w jest ponad 200 ty, że osoba niepełnosprawna pozostaje zatrudniona my za jakąś tam stawkę no załóżmy 1800 zł, gdy ona dostaje te pieniądze na konto, a potem z tego konta większość tych pieniędzy i czuje stan to co ja nazywam przeklęte większość tych pieniędzy znika ona się komuś opłaca jest w sumie dostaje 500 zł to jest dobry system Moskalewicz tych w każdy system ma lat ten termin ten ma również chcesz to co jest ważne to to, że system wsparcia osób w jego ocenie rynku pracy powinno pójść w kierunku wsparcia ich na otwartym rynku pracy czy Inter jest zdania słucha chodzi o prace dla innych firmach nieuprzywilejowanych taki, gdzie są w 9 zawisną osoby pełnosprawne czy to jak społeczeństwie takie środowisko jak i jaki jest miejsce zamieszkania wieś miejscu w miejscu pracy nie są warunki nie są specjalnie dostosowanej dla tych osób dba, o którym najtrudniej funkcjonować na rynku pracy czwórki w społeczeństwie to właśnie zakłady pracy chronionej ale, żeby tworzyć takie warunki, żeby zdecydowana większość osób Jeff Bezos i Roztoczem pracowała tak jak w takich firmach jak wszyscy inni pozostali i czuły się zbliżać do tego tematu, który już Borysiuka Łukomski, czyli do tych zakładów pracy chronionej to jest coś co ja obserwuję od 20 lat jak się zaczęły pierwsze afery VAT-owskie to zawsze nie były zamieszane zakłady pracy chronionej, bo one VAT-u nie płaciły, czyli one były potrzebne do pewnej konstrukcji przekrętu te przywileje, które za PRL miały w skrócie mówimy ZHR w latach dziewięćdziesiątych one one już są nieaktualne już zostały cofnięte, ale ja też pamiętam co się działo oznak właściciele tych zakładów pracy chronionej zmiany były ewidentnie potrzebne zmiany były afera Gene, a właściciele ZChN rów tak strasznie bronili tych przywilejów, bo to były wielkie przywileje przywileje niech nie waham się powiedzieć do dorobienia afer, że dochodziło pamiętam jak był wicepremierem prof. Leszek Balcerowicz jest to były sterowane takie manifestacje osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wyglądało to szalenie przygnębiające media się nie bardzo interesowały, jaka jest przyczyna tego, ale jej hasło było takie rząd chce zrobić krzywdę osobom niepełnosprawnym nie o to chodziło no ale ale to był 1 z powodów, dla których tych przywilejów nie cofa nieco zwano je teraz te przywileje są na dużo mniejszą skalę, bo właśnie głównie takim przywilejem jest dotacja do zatrudnienia, które jest tak samo dno otwartego rynku pracy tak to jest to jest ważne właśnie, ale ZHR, chociaż już w mniejszej liczbie zostały i kanałów formy działalności gospodarczej w ich główną cechą jest to, że osoby niepełnosprawne muszą stanowić proszę mi poprawić jeśli ZZM tam co najmniej połowę załogi tak, a w stosunku do pewnych grup niepełnosprawności trochę mnie pan poseł został 50 dni a czego Jaś się tu, bo jest za jak firma jest duża liczba niepełnosprawnych jest duża, więc siłą rzeczy i tak dotacja z PFRON jest duża to rodzi się też duża pokusa, a wraz z Kielc zgadza się pan z zewnątrz nie żart tak tam zamiast środki publiczne na zawsze pokusa występuje przy progu Majka się to nie opłaca natomiast, jeżeli można to możesz modyfikować co pokazują różne afery Doda pokusa jest w większe wpływy z tego tytułu tak jak to bym nie tym podmiotom z mają większą pokusę do tego wiemy, że tak musi występować na system tak z Uniejowa chcemy powiedzieć, że wszyscy tak robią, ale nie chciał powiedzieć Bogu za wy mówicie to jest duże otrzymało zakładam, że to jest jakiś margines jest wierny niewierny żonie pana lek. Marek Łukom ski je pani redaktor mówimy o w sprawie Kanady tam to była bardzo specyficzna sprawa dotyczyła 2 firm, gdzie 100 % osób zatrudnionych były to osoby niewidome i tam była ta dotacja 1800 + 6 zł ale, ale pani redaktor takich chwil firm praktycznie nie ma od razu można było przewidzieć, że jeżeli coś takowego jest, że jest firma zatrudniająca 150 osób dziś jest 1800 plus + 800 to coś jest, że tak powiem nie po katolicku w tym wszystkim od ciężarówek zmieściła się przez kilka lat i Nielba Tur należałoby się nas zastanowić trochę, dlaczego to się kręciło, ale chcę związać się on tym pani redaktor nie chcę w tej chwili w to wchodzić, bo to motto to nie jest najważniejsza sprawa to jest epizod w całym systemie pani pani redaktor ważniejsza jest inna sprawa zwrócą uwagę, że tego typu zatrudnienie za zatrudnienie osób z ze znacznym stopniem niepełnosprawności i tym tzw. grupa specjalna, jeżeli osoby pracują to proszę zwrócić uwagę jeżeli, by nie weźmie pani wszystkie firmy w Polsce to jej najlepsze firmy zatrudniają między 5, a 7 % takich usług, jeżeli jest firma normalnie proces zatrudniają połowę, ale tam się należy jednak nie jest za połowę pani redaktor w to wchodzą znaczny umiarkowany i lekkich, ale na każdy jest dotacja tylko w różnej wysokości pani redaktor zgoda, ale nie chodzi o pro proszę pozwolić założyć, jeżeli weźmie pani osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, która nie ma grupy specjalnej dotacji i z 1125 zł, a jeżeli weźmiemy najniższą płacę to koszty płacy jest 2200 zł w związku, z czym jej ta osoba musi wypracować jeszcze ponad 1000 zł, a jeżeli źle, jeżeli weźmiemy jeszcze koszty firmy kosztem własnej to ta osoba musi wypracować pani redaktor około 34000 zł i nie mówmy, że w tej chwili, że po prostu było to kusi proszę zwrócić uwagę, że ta osoba jeszcze musi wypracować ponad 3000 zł, żeby ta firma istniała to jak wobec tego chciałam zapytać pana, skąd się wzięło te 300 prawie spra w w prokuraturze i czy nieprawdziwe są te doniesienia, bo formalnie te osoby niepełnosprawne no i muszą być po pierwsze, zatrudniona na etat, czyli to warunkuje, że co najmniej muszą zarabiać płacę minimalną, gdy pan mówi pokusy niema, a ja się upieram, że jest, bo ciągle słyszał o przypadkach poze w, gdy te osoby niepełnosprawne zarabiają formalnie tyle, ale potem większą część pieniędzy oddają alejek chwila przerwy, a po przerwie znów oddaje pan Bóg z witam ponownie po przerwie dla państwa, którzy nas nie słuchali, gdy przypomnę ja się nas Damian masą wózka moimi gośćmi są dzisiaj pan Aleksander Waszkiewicz pan Marek Łukomski i pan Krzysztof Kosiński rozmawiamy o tym co jest przyczyną, że nasze odczucia i tak wynika z badań społecznych są takie, że państwo w sposób niewystarczający opiekuje się osobami niepełnosprawnymi, a z drugiej strony wydaje na ten cel ogromne pieniądze i zawęża mysie tylko dało systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które ja uważam za aferą geny, a na poparcie tej tezy mam to, że co rusz wybuchają w mediach afery takie jak ostatnio pana Marcina de jej istotą tych afer jest to, że państwo dotuje dość dość znacznej wysokości, bo do 70 % 75 % wartości zarobków zatrudnienie takiej osoby w poczet pracodawca tę osobę nie waham się użyć tego słowa okrada, bo ona obfituje w inną wysokość zarobków, a faktycznie dostaje dużo mniej np. 500 zł, a nie 1300 jej Jachowicza wysunęła taką tezę, że to dofinansowanie być może jest jakoś jej konstruowane wadliwie pan Marek Łukomski się ze mną nie zgadza i oddaję panu głos w prasie uzasadnić swój pani dyrektor może wrócę do tych w życiu, ale w, ale to już drugi raz w logo Visa i rozwój i 2 w sprzedaży wartych 0 BKS samych, ale dobrą pensję nie wiadomo w oczach pana od upływu lat jest dziennikarką pani redaktor w ten sposób, jeżeli dotacja w tej samej afera News o feralnej sprawie była na poziomie 2400 zł jest to 75 % kosztów płacy, żeby wypłacić, żeby PFRON wypłacił 2400 zł to wasza firma musiała podać, że ten pracownik zarabia 3100 zł od szejka dostawał 500 do tak, ale dostawał 500, ale PFRON wypłacił mu 2400 zł testowani pełną pensję, a potem zwolniono ją w sposób, który zaraz zaraz mamy oddam głos, bo to jest stary chcę zwrócić uwagę na 1 rzecz, że z tych pieniędzy może wyliczyć ile poszło to sumy nazywamy ZUS prawie połowa, że tak powiem też tych tych środków, czyli w granicach 1500 zł poszła do ZUS -u każda robota niezłą alegorią narkozę co to znaczy, że Fed z pracowni musiał dostać 500 zł to nie jest tak daje jej pani redaktor to jest, więc inni niż przekręt odlatują z czarnych Radom i nic nie było nie tylko ja zwracam uwagę na 1 rzecz, że jeżeli jest to normalna firma i normalnie, że tak, bo pani redaktor powiedziała, że to kusi prawda no i Kuzioła jest duża część załogi nie narzeka NATO i ta suma dotacji staje się większa niż wtedy bardziej kusi może pan dyrektor będzie wiedział, że tak powiem więcej pani redaktor mówiły o 200 sprawach jej rzecznik PFRON-u mówił w telewizji o 40 sprawach wzorowana na niecałe 3 ustawy o to są rzeczy, których osobiście nie znamy ja nie wiem nie wiem, czego dotyczą może dotyczą zupełnie, że tak powiem innych spra w, a nie zrobi zabierania, że tak powiem pieniędzy osobom niepełnosprawnym i wysoka i dawania im wiersz chodziło o Chinach o finansach jest wspólny mechanizm, że poszkodowany zatrudniony ZHR ze nominalną płacę dostaje dużo wyższą niż faktyczną, a Aleksander Waszkiewicz zaraz po parę lat temu przy okazji 1 z debat w sejmie biuro było kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych podawało danych Europejskiej na temat wspierania osób niepełnosprawnych na rynku pracy i okazało się, że Polska w tym instrumencie zbieranie finansowania wynagrodzeń wydaje więcej niż wszystkie pozostałe kraje unijne razem wzięte to znaczy, że na razie to te czynnie w pieniądzach problem, żeby móc zastosować też inne inna metoda się tam też wsparcie finansowe rozwiniętych i idzie innym niż innym innymi strumieniami i w Polsce toczy się dyskusja na temat czy są jakieś alternatywy dla naszego systemu niż ich nie uda się zachować inne osoby liczy ten na pewno będzie działał, ale na pewno warto myśleć o tym czy ten system jest optymalny czy nie należy rozwiązać też mogliśmy systemów mieszanych jeszcze nie wiemy co jest optymalny jeszcze do afery na mnie może nie pokazują, że nie gra własną galerię w systemie 2 dni dużo trudniej wskazać system, który także we mnie się w Agorze normy emisji od innych wad zna na pewno tak jest, że takie systemy istnieją natomiast nie mam wiedzy takiej śpiewały z ekspertów udział młodzież dać proste rozwiązanie co w zamian miał oznajmić, że jest duże tutaj taki obowiązek moralny po stronie i decydentów w ocenie środowiska pozarządowego im się też pracodawców także szukać takich rozwiązań, które będą bardziej efektywne dla środowiska też, żeby nie zostawiał sobie sytuacji pracodawców takich np. jaki jak jest tworzenie kont, bo to też, gdybym ja też wszyscy jesteśmy pracodawcą osób ostatecznie czuję niezręcznie Magdy, gdy jej wsadza się nas do 1 worka z w aferze z arogancją dostaje 27  000 w irlandzkim w pani redaktor, a jeżeli mamy znowuż to film 300 spra w jak pani powiedziała to w jakim okresie czasu, a dotacji do monstrualnych aktualnie wolne dobrze, ale jeżeli weźmiemy, że to są sprawy za tylko za 2000 byśmy 13 i mniej więcej 14  000 000 zlotym we wrześniu wcześniejszego z nim razem wzywają nas pozwalał tak naprawdę na taki mechanizm oraz system został nawet z nią nie pozwala się dzisiaj Marcin Dec korzysta z obranego ze Skorżą on także te zarzuty, które są w stosunku do do osób kierujących tak też przedsiębiorstwami mówią o tym, że zatrudniają osoby niepełnosprawne legalnie na podstawie umowy o pracę zgodnie z przepisami ustawy o płaciły za nich składki na ubezpieczenia zgłasza wypłacił im wynagrodzenie na konto lub przekazem nią, a następnie dochodziło do niezgodnego z wolą najczęściej osoby niepełnosprawnej lub jest 20 proc tak było zawsze, ale to byłoby najgorsze, że zgodnie z wolą osoby niepełnosprawnej dysponowanie pieniędzmi z trybun na jej koncie w Tylmanowej dziś rozegra o nazwanie musiała tych pieniędzy przekaz nie musiała oczywiście tryb z firmy i tak i tak kontroluje się pracodawców z przedsiębiorstwa wychodzi pensja w kwocie netto tak jak dla każdego z nas dla prac na pracownika na jego konto co robi pracownik z pieniędzy, które wpływają na jego konto leży bardzo hojny, że na wskazane zdarza nam zależało od Lecha zakazuje większą dostępność zastanowić nad najistotniejsze jest ocenie zastanawia się od postępowania prokuratorskiego na jakiej zasadzie dochodziło do tego przekazania tych środków, które były w dyspozycji pracowników niepełnosprawnych na konto wskazane przez ich pracodawca nalega biuro pełnomocnika rządu ds. niepełnosprawnych musi to przeanalizować każdy z nas choruje, ale chyba, że analizowaliśmy efektem takiej analizy, bo właśnie wprowadzenie do ustawy przepisu, który nakazuje wypłaty wynagrodzenia w formie rejestrowanej nie na listę gotówkę w ogóle zdarzało się wcześniej, że osoba 500 zł dostawała w kopertach realizuje działania na wrzesień 1000 znamy ich rejestrację wynagrodzenia przedsiębiorcy z bardzo wierni są dzieci większość, ale wściekłość przedsiębiorców, że to są koszta, że operacje księgowe konieczność przesyłania pieniędzy na konto to są koszta są dzisiaj przesyłają pieniądze na konto, ale pracownica skok może się nie zgodzić i nie ma metody, żeby go zmusić pracodawcy nie otrzyma dofinansowanie, bo zgodnie z kodeksem pracy wynagrodzenie wypłaca 18 w Drammen nie jest coś się pracownik jest gala złożenie inni jak o o symbolach herezji funkcjonuje system jak restrykcyjny jest system wypłaty dofinansowań postępowanie prokuratorskie nie to nie dotyczy sytuacji naruszenia przepisów na poziomie pracodawca PFRON dotyczy sytuacji w jaki sposób pracodawca wspólnie lub poprzez przymuszanie pracownika doprowadzą do tego, że pobierał środki, które w, których nie powinien otrzymać w celi Marek Łukomski, czyli można powiedzieć, że te osoby o szukały osób niepełnosprawnych ich o tym, mówić dalej, ale oni system już z tym akurat to jest system jest świetny niech pani redaktor to im jednak różnie mówią, ale czy Paryżem tt 2 i te 2 elementy systemu to ja tak socjalizm jest stała nic nie zna miasta tylko ludzie są różnie to nie o to chodzi chodzi o to, że po sery czy ta ofiara głównie medialną na czym ta, która się pojawiła głównie w mediach dotyczy tego w jaki sposób nie wykorzystano system w zakresie wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych tego w jaki sposób wykorzystano sam mechanizm finansowy tak i obrotu pieniędzmi z poziomu konta osoby niepełnosprawnej dzwonili, ale oczywiście ja ja mogę wręcz bardzo długą dyskusję dotyczącą tego czy system jest efektywne za to wspierania zatrudniania osób nie będzie pan bronił Jeleny bardzo poważnie z nim dyskutował, a ja go poznałem i po stronie pracodawców i po stronie administracji i przypatrywał się trochę zboku dyskusją o zmianach o oskarżeniach o zabicie rynku pracy osób niepełnosprawnych o wyrywaniu sobie wzajemnie kołderki pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi w twarz nie do końca z zatrudnienia w, a pracodawcami to trochę tego oglądałem trochę tego poznamy po obu stronach ja uważam, że należy bardzo poważnie podejść do tego, by po pierwsze nie mówmy już o zakładach pracy chronionej tylko pracy chronionej, bo każdego z odpowiednim oprzyrządowaniu można umieścić w każdej firmie w drzewo, ale ciekawe trochę ZHR niż ten tor niż afera, o której mówimy tutaj i w tle nie dotyczą zakładu prawdzie nie stanie były za to heroicznie jest otwarty jednak duża jest słowo komentarza to 3 klasyczne ujęcie tego teraz obchodzimy to, że zakład rozwinęły takie miejsce, gdzie była duża koncentracja pracowników otwarcie bazy tam, gdzie byłby to zdjęcie pojedyncze osoby te fakty tak jak w społeczeństwie teraz Różyczka to się zmieniło jest słabo jeśli przed tym, że pokusa jest tam, gdzie zwiększa koncentrację w przypadku małego dotacji głównie nie opłaca się tego ryzyka zbyt duże jest ja się cieszę z tego będzie pan dyrektor to też przejaw wcześniej w naszych rozmowach, że ten system badać efektywność może on już tak załatano tam niewiele więcej można usprawnić dojazd do portu warto zadać pytanie mojego nieefektywny i nie umie on na nią odpowiedzieć, jakie należy szukać innych rozwiązań i to, o czym właśnie mówi drugą z nich rządu, że Polska ewenementem w skali krajów Unii Europejskiej, że akurat ten mechanizm wsparcia rynku pracy jest podstawowym, gdzie indziej to nie jest niszowej się w ogóle występuje jest pewne impulsem do tego, żeby myśleć, że może warto iść śladami innych krajów, które prowadziły inny i zrozumieniu i bardziej jak moja, ale pamiętamy, dlaczego my się tak upieramy przy tych z Th ORA, które są dość chłodno formalnie niekoniecznie spotykaną w innych krajach europejskich kiedyś było także te zakłady pracy chronionej jej miały obowiązek organizować zatrudnionym tam była duża liczba osób niepełnosprawnych miały im organizować rehabilitację miałby im organizować opiekę medyczną i nadal mają tak oczywiście ta opieka medyczna się sprowadza bardzo często do kupowania bardzo taniego abonamentu medycznego, ale w ubikacji nie ma żadnej, ponieważ ustawa tak została przy nowelizacji zapisano, że w zasadzie nie wynika z niej zadano bowiem pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej to te instrumenty wsparcia, które dotyczą tylko tej formy prowadzenia działalności gospodarczej tak naprawdę powodują, że on zyskuje wirtualnym pieniądzem chce się nie ma do nich swobodnego dostępu do roszad ulga w podatku od nieruchomości nie wpływa na jego konto tylko trafią na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które w pewnej części może być wykorzystywany na potrzeby zakładu pracy przedsiębiorstwa, ale tu mamy reguł pomocy publicznej reguł pomocy de minimis jest to obwarowane gigantycznymi obostrzeniami w zakresie kup konkurencyjności wewnątrzwspólnotowej, ale zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych możesz i finansowana wsparcie indywidualne osoby niepełnosprawne może, ale nie musi, ale też wnioskować, ale tych pieniędzy nie można wydać na nic innego, ale cały czas będą czekały, a w przypadku w, którym pracodawca nie wyda tych pieniędzy będzie musiał wpłacić na PFRON i PFRON nie wygra z powrotem na wsparcie osób niepełnosprawnych Marek Łukomski co musi za to PZHL zaoferować osobie niepełnosprawnej co wynika z ustawy dziękuję panie redaktorki pan dyrektor jest przychodem, a niekoniecznie, bo on się wycofuje rakiem w rodzaju rozmawia to mówił pan, że nic nie musi nie pamiętam w tej chwili inie nie powiem pani redaktor ja się nie wycofuje rakiem nigdy tutaj widzę, że pan Waszkiewicz podnosi rękę chińskiemu oddam głos no i może się włączyć się, jeżeli sobie Karkonoszy rozmawiali o 3 i tu pan wcześniej plan emerytalny to Rutkowski mówił, że takich osób, które chcą, by w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w ogóle to twardziel i ich los nie jest aż tak dużo i są pewne formalne obowiązki w zakresie wsparcia pracowników posłów po pracy chronionej oraz czy mamy teraz taki proces, że część pracodawców w 2 × chronionej rezygnuje z tego statusu funkcjonowania jako otwarty rynek pracy w Bydgoszczy nie muszą tych dodatkowych świadczeń realizować w wymiarze patrzę na statystyki tryb udostępnienia Szkot wbrew prawu i GUS nie powoduje to, że przychodzą Karpaty rynek pracy, rezygnując z tego wsparcia spada zatrudnienie tych pracodawców w ogóle mimo tej wielkiej w wielkich słów co roku przeznaczonych na wspieranie pracy niepełnosprawnych to jest liczba, która nie rośnie panie dyrektorze, a nawet, gdyż nie została ona jest stabilna z tymi wahnięcia mi dotyczącymi możliwości korzystania ze wsparcia dla pewnych grup ważka dotyczyło osób z prawem do emerytury rzeczywiście wydaje się, że doszliśmy do ścian nasze możemy system pompować wszystkie pieniądze, które są w PFRON możemy walczyć o wyższą dotację z budżetu państwa dla PFRON -u, żeby jeszcze więcej pieniędzy wpompować system, ale dzisiaj coraz poważniej mówimy o tym, że należy zastanowić się właśnie o tym jak indywidualizować to wsparcie, żeby przy rządowym dać osobę niepełnosprawną żywej zieleni kondolencje były wyższe i jej szansę okraszonego uporali się kompetencje, czyli wsparcie w systemie edukacji w systemie nauki to widać też po statystykach i wzroście liczby osób niepełnosprawnych, które posiadają wyższe wykształcenie to są programy rady nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to są przepisy prawa, które nakazują uczelnią odpowiednio dostosowywać proces dydaktyczny do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale i potem mamy to osoby, które trafią na rynek pracy i oczywiście są tak jak w każdej innej grupie pracownicy z niższym potencjałem z niższymi kwalifikacjami są pracownicy z wyższymi, ale chodzi o to, żeby zbudować wokół osoby niepełnosprawnej taki kokon, który pracodawcy będzie obojętne czy to jest niepełnosprawność to nie jest pomoc, która będzie miała takie same kompetencje i oczywiście i tutaj oczywiście można zastanowić się przez subsydiów płacowych przy kupieniu miejsca pracy państwo kupiło minister pracy u pracodawcy płaci zań 75 % kosztów ani na awans wymyka się dostaje z symboli to nie mówię ubywa wody wiem, jaka jest mało, kto to to w tak jak mówiliśmy to trochę inne i inny poziom dyskusji i inny obszar dyskusji, ale przede wszystkim niech się bardzo poważnie zastanowić czym jest zatrudnienie chronione czy są jak powinno wyglądać wsparcie osoby z tymi największymi trudnościami na rynku pracy takich spra w bez wsparcia sobie zupełnie nie poradzi co powinien dostawać pracodawców jest to zwolennikiem tego, że jeżeli pracodawca chce zatrudnić osobę niepełnosprawną i mówi że nie wiem w urzędzie pracy tak już taki najprostszy przykład tak czy w starostwie, gdzie kolejki mówi, żeby zatrudniać osoby niepełnosprawne to musi wybrzmieć podjazdu swojej firmy i szersze drzwi już naprawdę w najprostszy przykład to powinno mu się ten podjazd i też szersze drzwi w jaki sposób zrefundować, ale czy płacić potem za to, że osoba przychodzi do pracy wykonuje z właśnie to pytanie sobie zadajemy przez godzinę w tym terminie dlatego tak przypomnę z Niemcami i nie chciałem powielić 1 rzeczy panie redaktorze proszę zwrócić uwagę że, żeby otrzymać orzeczenie praktycznie orzeczeniu utrzymuje się na postawie domy dokumentacji medycznej w ogóle niema oceny kompetencji tej osoby myśmy Stowarzyszenie ekonom po, która dziś zatrudnia osoby, która zatrudnia około 1000 osób niepełnosprawnych pracowali 2 lata i otworzyli ośrodek oceny oceny kompetencji zarówno zawodowej, jaki społecznej i to jest trochę tak naprzeciwko co pan dyrektor doc. Antoni rozgrywamy stos opon będzie mu na czym to sprawdzić ocenę kompetencji, a orzeczenie niepełnosprawności, ale właśnie to to co pan powiedział nic w rozwoju zapowiedziało orzeczenie niepełnosprawności nie powinno determinować 1800 zł wsparcia, ale jaja robi, ale dokładnie pana popieram może pan źle zrozumiał ja, ale wiedziałem, że rząd pana inżynier należnego nawet już nie mamy minutę w wie pan Waszkiewicz krótko nie chcę mówić tego pytanie zada pani na początku, dlaczego tam blisko 76 % środowiska mówi, że to wsparcie jest niewystarczające i może bierze się to stąd, że mamy duże wsparcie na rzecz zatrudnienia, a dużo mniejsze wsparcie na rzecz rehabilitacji społecznej przybędą chodzi o to, że dostają te właśnie dostaje się dotacje za fakt zatrudnienia natomiast moim zdaniem za mało jest pieniędzy na to co robią nie wiem czy wszystkie organizacje pozarządowe wina indywidualną pracę z osobami niepełnosprawnymi, dzięki której ich kompetencje rosną przykro mi, ale już nas nasz czas się skończył, więc już panów jej nie dopuszcza do głosu i w każdym razie nie nie przekonali mnie panowie, że też dobry system sam sami panowie nie są do niego przekonani byli bez wątpienia jest to system, który skórą, która znosi złote jaja tylko niekoniecznie ich konsumentami są osoby niepełnosprawne i dziękuje pan Krzysztof Kosiński dyrektor biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych bardzo pięknie pan Marek Łukomski Stowarzyszenie Eko, gdzie węgiel drzewny i pan Aleksander Waszkiewicz Fundacja rozwoju Regionalnego 5 zjedzie wiele dziękuję państwa zapraszam za tydzień się nazwami Janasa z Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SALON - TERAZ SOLSKA! (JOANNA SOLSKA)

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA