REKLAMA

Jeśli nie w UOKiK, to gdzie możemy szukać pomocy w sporach z firmami ubezpieczeniowymi?

Salon Radia TOK FM: Teraz Solska!
Data emisji:
2015-09-17 20:00
Prowadzący:
Czas trwania:
49:58 min.
Udostępnij:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stracił mandat do tego, by kontrolować praktyki stosowane przez firmy ubezpieczeniowe. Wszystko przez niedawne orzeczenie Sądu Najwyższego, który uznał, że w myśl polskiego prawa, ofiary wypadku komunikacyjnego, np. potrąconego rowerzysty - nie można uznać za konsumenta. Rozwiń »

Jeśli więc nie w UOKiKu - to gdzie osoby, które czują się bezsilne w starciu z ubezpieczycielem mają szukać pomocy?

Goście Joanny Solskiej:
Dorota Karczewska - UOKiK
Aleksandra Frączek - Federacja Konsumentów
Tomasz Młynarski - Biuro Rzecznika Ubezpieczonych Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wy wiecie państwo Joanna Solska w ich przed kilkoma dniami Sąd Najwyższy w wydał taką uchwałę, w której orzekł, że ofiary wypadków drogowych ja mówię takim językiem prawniczym, więc jeśli popełni jakiś błąd to państwo mnie tu o prawie natychmiast, ale sens tej uchwały jest taki za ofiary wypadków drogowych nie są konsumentami wobec czego sprawami tych nie konsumentów nie może się zajmować urząd ochrony konkurencji konsumentów wydają się, że ta uchwała i Rozwiń » tak przeszła bez Echa, ponieważ prawdę mówiąc są człowiek, który nie jest prawnikiem nie bardzo zdaje sprawę z tego czy ona go dotyczy na stronie dotyczy to niema się czym zajmować i skoro nie wiemy, jakie ona może dla każdego z nas mieć znaczenie mnie ta uchwała może użyję niezła z niewłaściwego słowa, że oburzyła, ale nieco wystraszyła, ponieważ wydaje mi się, że Sąd Najwyższy nie stanął po stronie ofiar sprawców wypadków drogowych, ale po stronie towarzyst w ubezpieczeniowych, które te ofiary często traktują nad wyraz skandalicznie i zaprosił pan się do programu osoby, które reprezentują urzędy mające nas bronić nas nie wiem czy bowiem konsumentów ludzi, czyli pani Aleksandra Frączek federacja konsumentów w stylu ubrani w pani Dorota Karczewska urząd ochrony konkurencji konsumentów dobry wieczór państwu i FM Tomasz Młynarski z biura rzecznika ubezpieczonych dobry wieczór odwiedź, zanim ja się zaćmy być może niesłusznie pastwić nad tą uchwałą w ich to zacznijmy od początku, czyli nie wytłumaczymy kogo ona dotyczy i dlaczego Sąd Najwyższy zajął się tą sprawą właśnie teraz pani Dorota Karczewska, a właśnie to jest pytanie pani redaktor czy ta uchwała dotyczy jeszcze konsumentów czy może już nie konsumentów ona z pewnością dotyczy osób, które dochodzą roszczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności, ale niewykupionych przez te osoby tego co kupiony przez sprawców wypadków, czyli tak jak pani redaktor wspomniała tak naprawdę chodzi o ofiary poszkodowanego pytaniem czy w tej sytuacji innych chodzi o konsumentach i żeby rozwikłać problem chyba powinniśmy na początek przytoczyć definicję konsumenta, która znajduje się w kodeksie cywilnym, którą NFZ oferuje ludzkim i słowa może trochę ustawowa, ale powiem czym jest problem Otóż bardzo krótko może nie przytaczają, że całej tej definicji o konsument jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą i ciągle odpisuje umowy dokonuje czynności podpisuje umowę wchodzi stosunek obligacyjny i dzisiaj pytanie, które się jawić w aktualnym świecie to to jest taki czy trzeba wejść stosunek obligacyjny czy też może już samo oglądanie reklamy, kiedy ona wprowadzona w błąd i kusi czyni z nas konsumentów sąd, próbując dokonać interpretacji wykładni pojęcia konsument wykonał dokonał wykładni literalnej do tego są 3 przyznanej w PE natomiast tutaj my ludzie od konsumentów, którzy próbujemy chronić byliśmy takiego zdania rzecznik ubezpieczonych federacja konsumentów w, że może należałoby dokonywać wykładni funkcjonalnej celowościowej w tym bronić ducha prawa, a mniej goli, ale jego gitary Noise jest niestety jest także, że rzecz, że tak nasz pogląd tego naszego strona tego naszego poglądu Sąd Najwyższy nie pociech ale dlaczego Sąd Najwyższy zajął się definicją konsument ktoś go o to poprosił czy sam siebie mnóstwo tego typu przypadku rzeczywiście zadziało się także to Sąd Apelacyjny, do którego trafiła apelacja w tejże sprawie sformułował pytanie prawne takich analiz przyjechała do Sądu Najwyższego w RAF w tej sprawie była to firma unika nawet mieni niech nie tyle, choć nazwy firmy, ale Towarzystwo ubezpieczeniowe czy Towarzystwa ubezpieczeniowe i dlaczego zajęły się definicją konsumenta, dlaczego im coś w tej definicji nie pasował nam się, że w każdej sprawie przedsiębiorca buduje jakąś linię obrony i ten zarzut, że poszkodowany to nie posiada tego statusu konsumenta zatem dla publiczno prawna ochrona konsumenta w tym przypadku jest wyłączona była pewnego rodzaju linią obrony w UE przedsiębiorcy czy możemy powiedzieć, że ta uchwała spowodowała pewien taki wyłom no bo system ochrony konsumenta, żeby był szczelny i musi być komplementarne, czyli z 1 strony musi występować publiczno prawna ochrona, którą sprawuje prezes urzędu ochrony konkurencji konsumentów z drugiej strony będzie występowała ochrona prywatną prawna, czyli przepisy kodeksu cywilnego, które będą włożyć ciasto federacji konsumentów rzecznika ubezpieczonych i się do niej także zupełnie tak poszkodowany pozostaje bez ochrony, bo nadal obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, która stanowią o tym jak należy liczyć odszkodowanie także, by ono było pełne natomiast do płócien to tak wyrwano tezom piękna narzeczona zawróciła może pan Tomasz Młynarski na osy, że też zaczniemy od początków tym sensie, że ta sprawa, która stała się przedmiotem badania sądów kolejnych instancji aż co robić coś na razie czego nie ogólnie było odwołanie od decyzji prezesa urzędu ochrony konkurencji konsumentów, który to prezes nałożył wysoką karę finansową na etyczny 1 potem na drugi zakład ubezpieczeń w sprawie nieuczciwej praktyki rynkowej praktyki, która narusza zbiorowe interesy właśnie konsumentów antenach 4 łapach ma, ale w tym przypadku to praktyka polegała na niewypłacaniu mu odszkodowanie osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, których samochody zostały uszkodzone i które w związku z tym były zmuszone do wynajęcia pojazdu zastępczego na okres naprawy ich samochodach były osoby, które nie były sprawcami wypadków tak doznało jakiejś szkody od sprawcy wypadków, który miał wykupioną polisę OC tak z definicji polisy od odpowiedzialności cywilnej wydawałoby się ze ubezpieczyciel bierze na siebie odpowiedzialność finansową jeśli i jeśli osoba naruszają one szans na jakiekolwiek szkody nie jest zarówno na osoba poszkodowana, a także z nowego właściciela polisy może dotyczyć zarówno takich szkód w pojeździe czy w ogóle szerzej w majątku n p . w przedmiotach przewożonych samochodem pojazdem, ale też może dotyczyć w jak ktoś mówi szkód na osobę, czyli ja KUB ranem potem jej oddam taki przypadek, ale na razie proszę opowiedzieć ten, który stał się on przyczyną podjęcia sprawy, czyli jej osoby, gdy miały uszkodzony samochód nie jest własnej winy tylko z winy innego kierowcy, ale ten inny kierowca miał wykupioną polisę OC w proch i jak rozumiem jego Towarzystwo ubezpieczeniowe wykład jak jest osią była o analizę tego aż 6 lat pojazd umową wypłaca odszkodowanie, ale tylko ono w pewnym zakresie nie w całości mieć co do pełnych kosztów, które poniósł ten poszkodowany albo nie chciał zwracać co do zasady poszkodowanymi robią to tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach właśnie tych kosztów, które były poniesione na wynajęcie pojazdu zastępczego to oczywiście mówimy o o naprawdę rzesza w ludzi i o dużych pieniądzach w tym przypadku oszczędzany, że tak można powiedzieć przez zakłady ubezpieczeń i ta praktyka narastała przez lata to się też to głośno wiązało się rzecznik ubezpieczonych wystąpił z prośbą do Sądu Najwyższego najpierw zająć stanowisko mojego zawiadomiliśmy tak najpier w oczywiście zawiadomiliśmy no i komisja nadzoru finansowego, która sprawuje nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym i urząd ochrony konkurencji konsumentów właśnie o tej niepokojącej naszym zdaniem bezprawnej w praktyce prezes UOKIK -u wszczął postępowania zmierzające do badania z badania tej nieprawidłowości, których efektem rzeczywiście były po jakimś czasie te decyzje nakładające kary finansowe w międzyczasie też rzecznik ubezpieczonych skorzystało ze swojej innej jeszcze kompetencji, czyli wystąpił do Sądu Najwyższego, ale tylko z takim zapytaniem o wykładnię prawa wykładnia przepisów związanych z właśnie z tymi pojazdami zastępczymi wtedy Sąd Najwyższy przychylił się do naszego stanowiska rzeczywiście orzekł, że ten to wynajęcie pojazdu zastępczego to jest taki normalny skutek szkody w związku z tym zakład ubezpieczeń musi pokryć koszty uzasadnionego najmu pojazdu zastępczego i wówczas ta droga do nałożenia kar w celu wyegzekwowania tego poglądu Sądu Najwyższego z nowotworem prezes UOKiK z tego skorzystał no ale tu jak pan prezes już wspomniała zakładu ubezpieczeń oczywiście rozpoczęły długą batalię prawną, która w tej chwili abonenci rodziły się z prośbą do Sądu Najwyższego oto definicja konsumenta najpier w do sądu ochrony konkurencji konsumenta taka po potem po przejściu tej sprawy przez pierwszą instancję Sąd II instancji Sąd Apelacyjny sam powiedział jakieś wątpliwości w tej mierze, ale mnie co do samego o samych kwestii związanych z najmem pojazdu zastępczego tylko właśnie mnie już co do normy religijne z definicji konsumenta, bo na tym właśnie opierały swoją obronę zakładu ubezpieczeń też mając oczywiście absolutnie świadomość tego, że jest to kwestia, która będzie bardzo bardzo istotna nie tylko w tej 1 z sprawie związanej z pojazdami zastępczymi, ale też co do w ogóle wszelkich innych praktyk w niekorzystnych nieprawidłowych na tym rynku ubezpieczeń w Sanikach czeska chciała coś Doda się tak ja chcę tylko dodać, że żaden była możliwa ingerencja prezesa urzędu ochrony konkurencji konsumentów, żeby mógł osiągnąć przedsiębiorcy odpowiedzialności warunkiem koniecznym jest naruszanie zbiorowych interesów na kogo konsumentów czy zdarzenie jest praktyka po pierwsze, indywidualna tylko to jest praktyka w miarę powszechna tak jej chodzi o to, że jak pani wiedziała naruszony muszą być interesy konsumentów, czyli jej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że ci poszkodowani są konsumenta z jego usług dla zginęli tylko o obywatelach ważniejsze doszliśmy do do kwestii definicji, czyli zaczęło się od tego, bo już zostawimy te teza 3 związane z samochodami, ale zaczęło się od tego, że Towarzystwa ubezpieczeniowe, które zostały ukarane za to, że za mało to w rezultacie nie zostały, bo oba wyroki zostały uchylone, ale zaczęło się od tego, że w UOKiK uznał, iż one płacą ofiarom wypadków zbyt mało nie nic nie zwracają wszystkich kosztów, które tamte poniosły czy na początku się ubezpieczyciele nie kwestionowali tej definicji konsumenta dobrze rozumiem apotem ją zakwestionowali, czyli pani Aleksandra Woron z racji to znaczy z praktyki federacji możemy powiedzieć, że orzecznictwo w sprawach roszczeń, które były zgłaszane właśnie do do zakładu ubezpieczeń sprawcy było różne zdarzyło się nam spotkać z ich sądy różnie wyróżniał z sondy różnie w różny sposób podchodzili właśnie do do kwestii czy poszkodowany, który kieruje roszczenie do ubezpieczyciela sprawcy jest poszkodowanym czy konsument, dlaczego jest tak istotny, bo konsument jest traktowany jako jednak ta słabsza strona czy do umowy czy to relacje z przedsiębiorcą i w związku z tym mógł skorzystać z tego dobrodziejstwa dodatkowej ochrony ze strony prezesa urzędu ochrony konkurencji konsumentów ze strony organizacji konsumenckich ze strony rzeczników ubezpieczonych, ale my się obawiamy i to bardzo, że problem nie będzie dotyczył tylko włącznie poszkodowanych, bo podobne relacje jest również w sytuacji, jeżeli pacjent czy konsument skieruje roszczenie do lekarza w ramach jego polisy OC doposażono też nie jest konsumentem, bo pacjent z lekarzem nie zawiera żadnej umowy no, więc lekarz ma polisę obszerna jest ta umowa, żebyśmy mogli powiedzieć o tym, że osoba fizyczna jest konsumentem to samo będzie dotyczyło np. roszczenie, które zostały skierowane n p . do notariusza zdarzają się takie przypadki, bo źle sporządził umowę to za rzetelnie czas na wieży braci albo na ich szkodę to samo będzie dotyczyć sytuacji, jeżeli my skierujemy roszczenie do innego przedsiębiorcy np. radcy prawnego bądź adwokata, który w sposób nieprawidłowy prowadził sprawę, więc też mógł spowodować szkody, więc to jest pytanie czy w takiej sytuacji organizacje konsumenckie rzecznicy konsumentów prezes urzędu będą mogli tym osobom pomóc czy i jak dobrze rozumiem, że my obywatele nabywcy nawet nie nabywcy ofiary pewnych szukam słowa nadużyć nadużyć na off od osób ofiary pewnych okoliczności za nas przekwalifikowano z szuflady konsumenci konsumenci, którym się należą pewne prawa inne sposoby ochrony teraz przestajemy być konsumentami i federacja konsumentów boi się za federację konsumentów się nie boję i nadal będzie się starać pomagać tylko, że tak jak mówię należy zaczekać niewątpliwie na uzasadnienie tej uchwały, żeby wiedzieć, dlaczego ptaki ani inny sposób sąd rozstrzygnął to zagadnienie, które zostały skierowane przez Sąd Apelacyjny, tak więc tu pojawia się pytanie, jeżeli to wina po stronie prawa do tych niewątpliwie te przepisy prawa należałoby zmienić cieszymy się z 1 rzeczy, że uchwała, która została podjęta przed Sąd Najwyższy nie ma nic nie stanowi zasady prawnej, czyli nie będzie wiązała mnie językiem prawniczym nie będzie wiązała również w innych sprawach ta uchwała, która została podjęta ona będzie ona będzie wiązała wytrawnym strony postępowania sąd odwoławczy, owszem, inne sądy niewątpliwie będą tom uchwały przytaczać i będą wypra w, czyli sądy z broni wywodzą się językiem bardziej przyjazna sądy, które do tej pory orzekały, że jednak i konsumentowi należy się od ubezpieczyciela więcej teraz mogą orzekać, że nie należy muszę nic nie jest konsumentem nie jest tak sądy będą na osobę poszkodowaną traktować jako osoby, które dochodzi roszczenia osoby, które nie jest konsumentem nie jest słabszą stroną relacji z przedsiębiorcą bądź kontraktu zapasy opowiem pewną historyjkę, ale pani Dorota Kaczyńska światowym jest Polish także takie aksjologiczne przekonania do tego, że sam poszkodowany powinien mieć zagwarantowaną ochronę jest nie tylko po stronie nas wszystkich po stronie pani redaktor, ale również po stronie Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy w takim dokumencie uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i luki wprawie też do końca tego roku zawarł taki rozdział, gdzie mówi o konieczności objęcia ochroną konsumencką osób niemających statusu osoby ubezpieczającej, czyli sąd mówi akcja logicznie taka ochrona jest potrzebny, ale to Sąd Najwyższy troszkę się kłócić sam ze sobą Sąd Najwyższy mówi tak ma narzędzie definicja konsumenta, której nie mogę interpretować inaczej, a zatem potrzebna jest zmiana wprawić się należy mówić o szybkiej bardzo szybkiej zmianie definicji konsumenta, żeby z powrotem przywrócić tę ochronę która, a istniał przed tak tylko ja mam wrażenie, że Sąd Najwyższy pochylił się inaczej zinterpretował literę prawa natomiast, jakby gdzieś zgubił jego ducha, ale ja jeszcze chcę państwu przybliżyć jak ja i dlaczego jak mięta uchwała scalenie niepokoi, że tak się składa, że chyba kilka tygodni temu co zrobiłyśmy z Olą Dziadykiewicz program tutaj na nas na ten temat w i tam nie zastanawialiśmy się wtedy z gośćmi nad definicją konsumenta w -li tylko opisywaliśmy złą naszym zdaniem praktykę wielu towarzyst w ubezpieczeniowych, w które w sposób arogancki traktowały ofiary wypadków drogowych i m. in . tam opowiadaliśmy historię o młodej kobiecie, która jechała rowerem poboczem drogi niczego nie zaniedbała i została potrącona przez ciężarówkę kierowca tej ciężarówki oczywiście miał polisę OC w ale w wyniku tego wypadku ofiara straciła nie tylko zdolność zarabiania pieniędzy, ale straciła zdolność do normalnego funkcjonowania ubezpieczyciel, u którego kierowca miał wykupioną polisę OC nie kwestionował fakturze tej ofierze w ramach tej polisy coś się od niego należy, ale zaproponował sumę szalenie niewielką w ogóle nie rekompensując są w wielkości tego nieszczęścia i inni wtedy ktoś z tej ani nie wiem czy to była ciekawą rzecznik ubezpieczonych czy federacja konsumentów z tego nie pamiętam, ale ktoś tej pani pomógł w głąb dać się do sądu napisać poze w i po kilku latach niestety po kilku latach w sąd orzekł o zadośćuczynienie potocznie co się mówi o odszkodowanie wielokrotnie wyższe niż pierwotnie to proponowane przez ubezpieczyciela i teraz pytanie do Doroty Karczewskiej byli czy tutaj akurat sąd stanął po stronie tej pokrzywdzonej osoby czy pani się nie boi, że o tej uchwale sądy zmienią orzecznictwo nie myślę, że jak najszybciej należy przywrócić tę chorą ochrony tak jak wspomniałam wcześniej nie kryje, że nowa definicja cieczy czy nowy koncept tej nowej definicji pojawił się w projekcie ustawy prawo gospodarcze ona w tej chwili jest w pracach komisji sejmowych i mała szansa na to, że zostanie uchwalona, ale przecież mamy kampanię debatę Kalisz i jego kadencja i to jest takie no dość powiedziałabym beztroskie traktowanie ludzi no bo nie jesteśmy konsumentami jak się okazuje, czyli naj wcześniej do jesieni będziemy go z istnienia myślę, że równolegle na razie podejmować różne działania można podejmować różne sposoby to, że trzeba jasno określić definicję konsumenta, żeby nie wiązać z czynnością prawną i stworzyć narzędzie takie nie wokale Cionek to chyba co do tego wszyscy jesteśmy myślę tutaj obecnie zgodnie czynnie nie wiązać tej definicji z czynnością prawną tylko jakąkolwiek aktywnością konsumenta w relacjach z przedsiębiorcami taka w takim duchu należałoby te definicje kształtować czyli jaki przepis powinien zostać zmienione nieco dzisiaj cytować pozytywnego brzmienia tego przepisu, ale z jego brzmienia powinno wynikać, że nie ma żadnego przepisu definicji konsumenta to jest ustawa jak Italia jest, że kodeks cywilny on definiuje pojęcie konsumenta dziś, żeby kogoś uznać za konsumenta to on musi dokonać czynności prawnej nosiła pod lasem żłobek musi podpisać umowę natomiast alarm wydaje nam się, że w tej chwili jesteśmy tak aktywni w naszym życiu na różny sposób, bo zawieram umowy przez internet na odległość ta aktywność konsumencka jest niebywale większa niż to było w wiek temu prawda, więc każda aktywność konsumencka w relacji z przedsiębiorcą powinna powodować rządzi już raz słowa przedsiębiorca, aby używa innego my obywatele mamy do czynienia coraz częściej z dużą korporacją i pozbawienie nas definicji konsumenta powoduje, że to jest uderzenie mrówki lokomotywą, że tam są aż tak dobrze opłacanych prawników wiedzą, o co zabiegają to są interesy finansowe tych korporacji i my nie mamy szansy nie mamy szans się bronić, gdy panna Liu Łukasz Młynarski mówił pan przed programem, że ta definicja może dotyczyć jeszcze innych grup i jaki, w jakich sytuacjach rzeczywiście tutaj sama uchwała Sądu Najwyższego dotyczy bezpośrednio jeśli mu jeśli popatrzeć na jej brzmieniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tego najbardziej powszechnego komunikacyjnego, ale sama ta zasada, która legła u podsta w uchwały ona dotyka nie tylko ubezpieczenia OC komunikacyjnego, ale tak, że tak naprawdę wszelkich innych ubezpieczeń SA, o czym powiedziała tutaj Nitras wystąpi pat nie, ale również jest też pewne zagrożenie to też się dopiero pewnie okaże po tym, jak zapoznamy się z uzasadnieniem pisemnym tego orzeczenia natomiast widzimy też pewne zagrożenie, że również, ale również te osoby, które nie są poszkodowanymi, ale dochodzą roszczeń z umową ubezpieczenia np. ubezpieczenia grupowego, czyli zobrazowane rozwinie, a kogo to dotyczy, a zapraszamy na razie na chwilę przed jeszcze raz dobry wieczór Janas Soska i jeszcze raz przedstawia swoich gości pani Aleksandra Frączek federacja konsumentów Dorota Karczewska urząd ochrony konkurencji konsumentów i Tomasz Młynarski z biura rzecznika ubezpieczonych przypominam państwu, że rozmawiamy o coś co pozornie jej nikogo nie niepokoi, bo nic się nie czuje adresatem, ale o uchwale Sądu Najwyższego, który orzekł, że jeśli np. jesteśmy ofiarami wypadku drogowego, który nie my spowodowaliśmy jeśli uszkodzi nam samochód ktoś, kto ma polisę OC, ale niemy jesteśmy sprawcami tego tego uszkodzenia w co my przestajemy występować w roli konsumenta właśnie nie wiadomo w jaki grali wtedy występujemy i to oznacza, że nasze prawa w zetknięciu z towarzystwem ubezpieczeniowym są moim zdaniem mniejsze, a w każdym razie trudniej jej dochodzić, ponieważ przestajemy mieć obrońcę, który w tej chwili jest uzbrojony w na jej większe narzędzie najbardziej skuteczne narzędzie, bo finansowe, czyli mam namyśli urząd ochrony konsumentów i konkurencja w zasadzie konkurencji konsumentów przerwałam panu Tomaszowi Młynarskiemu, w który zaczął odpowiedź na moje pytanie kogo jeszcze, w jakich jeszcze sytuacjach, jakie grupy ludzi może ta uchwała dotyczyć tym sensie, że może pogorszyć ich sytuację w dochodzeniu roszczeń w ścianę w związku z tym zwrócić uwagę na sytuację osób, które również są objęte ochroną ubezpieczeniową mogą korzystać z umową ubezpieczenia mogą wystąpić z roszczeniem zapłaty, jaki świadczenie z umowy ubezpieczenia, ale jest to umowa ubezpieczenia, które nie została zawarta bezpośrednio przez nich, ale została zawarta na ich rzecz to najczęściej dotyczy w praktyce umów ubezpieczenia grupowego ubezpieczenia grupowe towarzyszą nam w bardzo wielu sytuacjach nasza drużyna ucieczka się ubezpieczamy absolutnie tak pracodawca często organizuje dla swoich pracowników ubezpieczenia grupowe licz na siebie, ale bez dzieci w szkole ubezpieczenia NNW od nieszczęść następst w nieszczęśliwych wypadków to często są ubezpieczenia oferowane dla klientów banków instytucji pożyczkowych, skąd nieszczęsny ubezpieczenia jak poglądów, które okazywały się komplet Orlen bardzo często mają formę właśnie ubezpieczenia grupowego, czyli Truth Tell klient banku czy innej instytucji czy finansowej, jakiej sieci sklepów jest albo zachęcany no albo przedstawiana jest taka alternatywa, że albo przystąpi do tej umowy ubezpieczenia będzie pokrywał składkę albo na nic nie korzysta z wiary, iż tak jak jest nie skorzysta boską także i co tak uchwała dla tych grup o może oznaczać no, więc ta osoba nie zawiera umowy z zakładem ubezpieczeń, ale teraz nie jest elementem tutaj tak jak wspomniałem na pewno musimy poczekać na uzasadnienie ze strony Sądu Najwyższego, ale pojawia się pytanie pojawia się niepokój związany z tym czy ta osoba, która przystępuje do umowy ubezpieczenia, ale to jest tylko jej wyrażenie zgody na to, żeby ją tą ochroną objąć też czasami też wyrażenie zgody na to, że będzie przelewać środki na pokrycie tej składki dla zakładu ubezpieczeń natomiast nie podpisuj żadnej umowy z zakładem ubezpieczeń jak pieniądze płaci jak się okazuje za transferami, ale rzeczywiście jest mało realna ochrona natomiast o zagrożeniach natomiast czasami jest to sytuacja taka co często dotyczy to się określa czas to mianem rynku bancassurance starczy tej współpracy między bankami zakładami ubezpieczeń wtedy ta współpraca między bankiem zakładem ubezpieczeń wówczas sytuacja ma klienta często doprowadza do tego, że klient jest areną sytuacją przymuszony do tego, żeby skorzystać z takiej ochrony muszą ponieść polisy ubezpieczenia kredytu i co w świetle tej uchwały, że mogą się nią można bardzo, że w sytuacji, kiedy bank jako o jakaś strona tej relacji tak, która bezpośrednio kontaktuje się z klientem, która bezpośrednio ma wpły w na uprawnienia klienta, jeżeli działa w sposób nieprawidłowy, czyli nie broni tego swojego klienta przed np. nieprawidłowymi decyzjami do nich należę do tej samej grupy mają interes finansowy Ano wynikające stąd rozgorzeje druga aż no nie będzie można nabyć może zareagować odpowiedni sposób na takie praktyki naruszające zbiorowe interesy klientów banków czy innych instytucji takie narzędzia przede wszystkim są po stronie prezesa urzędu ochrony konkurencji konsumentów i innych organizacji tego to jest takie ważne, żeby od osób będących ofiarami różnych korporacji mógł bronić UOKiK Dorota Karczewska proszę państwa nowy konsument w zderzeniu z dużą korporacją jego jego wielki problem zwany małym problemem dla korporacji strużka bezsilny, więc czasami trzeba wypracować dobre obyczaje dobre praktyki poprzez AMD środek władczy, czyli wydanie decyzji administracyjnej w tej decyzji ciasto znajduje się orzeczenie o karze i taka ma mieć charakter również prewencyjny ma mieć charakter prewencji ogólnej czy ma zastraszać wszystkich innych odstrasza wszystkich innych od tego, żeby podobnie czynili czy, jeżeli dobrą praktyką na rynku ma być takie obliczanie odszkodowania, żeby do jego wysokości również naliczyć koszty najmu auta no to taka praktyka powinna być honorowana przez pozostałych, jeżeli w 1 z wpadką prezes UOKIK -u zareagował jej i nałożył karę, czyli UOKiK ma możliwość nie tylko, a w zasadzie nawet nie interwencji w poszczególnych przypadkach tylko jeśli urząd obserwuje, że coś złego się na rynku dzieje ze jej korporacje stosują jakąś praktykę, którą uznaje za niekorzystną dla konsumenta może zastosować te kary wobec tych korporacji i one ich cel jest nie tylko uderzyć po kieszeni tylko zdyscyplinować całą branżę pokazać jej robić wiele stosuje się praktyki niedozwolone nie wolno wam tego robić to jest narzędzie, którego nie ma nikt inny jak słyszeli często przy okazji tej uchwały taki argument, że teraz rzecznik ubezpieczonych został rzecznikiem finansowym jego korekty kompetencja zostały rozszerzone również będzie mógł stosować kary finansowe i w zasadzie nie ma problemu pan Tomasz Młynarski jednak chyba lepiej można powiedzieć, że nie ma problemu te zmiany legislacyjne ustawowe, które ostatnio zostały przyjęte względem rzecznika ubezpieczonych polegają z 1 strony na zmianie nazwy to jest akurat najmniej istotne także, że ubezpieczona koszt finansowy na pewnym rozszerzeniem działania nie tylko na kwestie ubezpieczeniowe, ale też pozostałe rynki finansowe również ta ustawa, która wkrótce w ciągu w ciągu najbliższych tygodni wejdzie w życie przewiduje pewne dodatkowe kompetencje po stronie rzecznika finansowego m. in. nakładanie kar finansowych co jest dla nas zupełną nowością natomiast będzie to dotyczyło bardzo różne określonego dosyć wąskiego zakresu to znaczy nieprawidłowości po stronie podmiotów na rynku finansowym związanym z rozpatrywaniem reklamacji, jeżeli decydujemy się kary będą różniły od kar UOKIK -u i dlaczego to jest broni, której ich korporacje mogą się i tak też tylko finansowe ubezpieczeniowe, dlaczego mogą was się mniej bać niż boją się UOKIK-u to będzie dotyczyło tylko 1 zakresu tych potencjalnych nieuczciwych praktyk, czyli nie rozpatrywania reklamacji o udzielanie odpowiedzi zezwolą około nie przekazywanie informacji klientom o możliwości złożenia reklamacji często jest bardzo ograniczony zakres natomiast w pozostałym zakresie tam, gdzie to będzie dotyczyło np. wypłaty świadczeń jest w odpowiedniej wysokości tutaj już rzecznik finansowy nie będzie miało możliwości takich władczych rozstrzygnięć wydawania decyzji będzie po prostu pomagał, ale w indywidualnych sprawach natomiast, jeżeli chodzi o taką ogólną praktykę dostrzeżoną nieprawidłowość działaniu czy zakład ubezpieczeń czy innego podmiotu na rynku finansowym no tutaj rzecznik finansowy nie będzie mogło wymusić zmiany w tej praktyki na rynkach, czyli jest to wasza działalność jest działalnością bardziej indywidualną skierowaną na pomoc poszczególnym ludziom, a broń, jaką dysponujecie jest o wiele mniejszego kalibru niż broń, którą dysponuje UOKiK federacja konsumentów też bronić ludzi i co zmienia waszej sytuacji co może zmieniać ta uchwała Alexandra von czegoś obawiamy się prawdopodobnie nastąpi, jeżeli zgłoszą się do nas poszkodowani, czyli nie to osoby, które doznały szkody w związku ze zdarzeniem niezłych win, jeżeli my będziemy kierować roszczenia do ubezpieczyciela jako federacja konsumentów, występując w imieniu takiego Jana Kowalskiego to prawdopodobnie odpowiedź, którą dostaniemy ze strony towarzyst w ubezpieczeń będzie taka, że federacje się zajmuje ochroną konsumentów, a później na Azji oraz ważnym momencie tak dokładnie tak tego się obawiam się, więc jeżeli oprócz tego, że nie będzie nas zranił UOKiK nie może nas bronić federacja konsumentów głoszenie właściwie nazywa no może niewłaściwie się zwolnienie jest także niewłaściwie się na nazywać tylko, że bycie konsumentem i ochrona tych praw konsumentów wiąże się powiedzmy z określonymi w umowie z naprawami uprawnienia np. federacja konsumentów również jak rzecznik konsumentów może wytoczyć na rzecz tego konsumenta powództwa cywilnoprawne, czyli napisać, by przygotować poze w w sposób nieodpłatny wystąpić na drogę sądową skorzystać z ustawowego zwolnienia z kosztów sądowych jest dużo skorzystać również zwolnienie z kosztów, jeżeli chodzi o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, bo opinię biegłych to rzecz bardzo kosztowna w procesie jest taka organizacja i hałas za opinię biegłego płaci poszkodowany skarb państwa, jeżeli nie występuje organizacja konsumencka albo rzecznik konsumentów, jeżeli występuje sam poszkodowany czy konsument jak nazwaliśmy ja będę zamienił z tych 2 pojęć bo trudno, bo dotychczas była taka praktyka to, jeżeli konsument nie mógł sam ponieść tych kosztów oczywiście mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych i w takiej sytuacji, jeżeli uzyska zwolnienie rzeczywiście wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego przez konsumenta czy poszkodowanego będącego już powody w procesie nie było płacony ten koszt pokrywany przez skarb państwa natomiast w takiej sytuacji właśnie przywilej bycia konsumentów i nasze uprawnienia do tego, żeby to Konstantemu konsumentowi faktycznie pomóc zostaje jest ograniczony w 2011 roku było również orzeczenie Sądu Najwyższego, które pojęcie poszkodowanej i konsument używa w sposób zamiennych, czyli definicja była szersza i inna od tej wynikającej z sprawdzamy orzeczenie nie dotyczyło akurat rozstrzygnięcia, kto jest konsumentem tak czy poszkodowany jest konsument natomiast z treści tego orzeczenie można było również wnioskować to, że poszkodowany konsumentem jest była również tego co pamięta mierzyli się nim Lech ma nawet jest na stronach rzecznika ubezpieczonych krytyczną glosą, a 1 z wyroków Sądu Najwyższego autorstwa pani Anety Wiewiórowski Domagalski, która również w oparciu o przepisy prawa Europejskiego, który szerzy traktuje konsumenta wskazywała na to, że istnieje potrzeba jednak za konsumenta używać nie tylko osoby, która zawiera nowe tylko podejmuje działanie w relacji z przedsiębiorcą, żeby nie zawężać tego właśnie tylko włącznie, dokąd prawo kodeks był taki sam tylko interpretacja Sądu Najwyższego się zmieniały w mamy nadzieję, że to za chwilę co z tym fantem zrobić, ale ja bym chciała w w prasie mnie poprawiać jeśli moje wnioski będą mylne czy federacja konsumentów podobnie jak rzecznik ubezpieczonych może pomagać może się starać pomóc w indywidualnych sprawach rzecznik ubezpieczonych, a za chwilę rzecznik finansowy pomaga, jeżeli mówimy o rynku ubezpieczeń na zasilenie rynku finansowym nie tylko konsumentów poszkodowanym przelewała indywidualnych z 2 flar w indywidualnych i jeśli np. jakąś praktykę stosuje kilka towarzyst w ubezpieczeniowych poszkodowanych jest kilkaset osób to wy możecie i biuro i federacja możecie próbować pomagać poszczególnym osobom, czyli mówiąc nieładnie nie przerobić tych kilkuset osób nie ma się takiej kary, która może branżę zdyscyplinować z 1 strony tak z drugiej strony z rzecznikiem ubezpieczonych współpracujemy Konfederacja w sposób dość aktywnym i zdarzały się na tego rodzaju współpracę rzecznik ubezpieczonych prowadzi postępowanie właśnie przed sądowe wyjaśniające zbierał ogromny materiał, a potem, kiedy ten materiał już nadawał do tego, żeby pójść z tym do sądu, zwłaszcza jeżeli była rzeczywiście taka sytuacja trudna po stronie poszkodowanego, że nie stać go była na uiszczenie wpisu w sądzie nie stać go było na wynajęcie prawnika to federacja konsumentów przyjmować takie sprawy takiej sprawy były kierowane do sądu, gdy ktoś może powiedzieć, że zawsze wszystko bez względu na definicję 3 jesteśmy konsumentami czy jesteśmy konsumentami zawsze pozostaje nam jeszcze droga sądowa problem w tym, że to jest droga kosztowna bywa pani tu działa aż ani Franc także można te koszty próbować obniżyć, ale w polskich realiach jest to także droga długotrwała i procesy potrafią się ciągnąć zwykle się ciągną latami, a i teraz moje pytanie do pani Doroty Karczewskiej ubezpieczyciele doskonale o tym, wiedzą jak funkcjonują w Polsce sądy i ich utarła się taka zła praktyka, że traktują poszkodowane osoby już wszystko jedno w jaki sposób one zostały poszkodowane, ale w grę wchodzi zadośćuczynienie przez Towarzystwo ubezpieczeniowe i praktyka polega na tym, że się na wejściu mówi człowiek proponuje człowiekowi tak no należy się zadośćuczynienie, ale proponuję mu się symboliczne ubezpieczyciel mięknie dopiero wtedy jak dostaje pozew, czyli widzi, że ma do czynienia z przeciwnikiem, który będzie się bronił mnie nie pozwoli sobie wejść na głowę i do kieszeni, gdy Towarzystwa ubezpieczeniowe zachowują się bardzo racjonalnie, a nie zdając sprawę z tego, że nie wszyscy poszkodowani pójdą do sądu, że ludzie nie chcą ponosić dodatkowych kosztów uzyskania nie mają zdrowia i nerwów do procesu sądowego ze mnie nie stać ich na to, żeby czekać latami i w tej sytuacji nałogi nie można liczyć, bo UOKiK ma związane ręce, czyli jak nie czuje się jako wiceprezes urzędu ochrony konkurencji konsumentów odpowiedzialny za konsumentów jako taki, który ma związane ręce jak może przywoła to, o czym mówiła Need pamiętne Olesia Frączek, że tak naprawdę to nieruchomość budynkowa to jest ostre są w ich więź to jest język prawniczy, ale to nas prawnicy tak złych José Mari boi, choć to nie jest uchwała ta czynność bankowa czy ona nie wiąże sądów niższych instancji to jest stanowisko, które sąd w tym składzie no wyraził jak wyrazić, tak więc dzisiaj ja też dużą pokorą cierpliwością czekamy na uzasadnienie tego orzeczenia, bo być może jest jeszcze jakieś światełko w tunelu, że ta nasza interpretacja jest może zbyt daleko idącej może jest jakiś margines, gdzie będziemy mogli to pojęcie konsumenta interpretować nadal tak jak pani redaktor wspomniała w duchu prawa adres poczekajmy na uzasadnienie na piśmie i Witold Tomasz Konarski też myślę, że sytuacja osób, które dochodzą roszczenia zakładów ubezpieczeń, która być może rzeczywiście takie się tutaj dowiemy jest, że wkrótce z uzasadnieniem być może nie będą mogły korzystać z tej ochrony, jaką daje ku przyznaje państwo konsumentom przede wszystkim ze strony urzędu ochrony konkurencji konsumentów, ale też właśnie organizacji konsumenckich też powiatowych miejskich rzeczników konsumentów po osoby pełniące takie funkcje znajdują się w każdej gminie pomagają konsumentom inny natomiast być może sytuacja tych osób nie będzie się jako zbytnie pogarsza w stosunku do tego co mamy dzisiaj, ale wyeliminowanie potencjalne prezesa UOKiK ze oraz zabezpieczenie znaliśmy osobiście mam żal panu przerwać takie osoby jak i ta opowiadana przeze mnie jej historia tej pani, która jechała ona na rowerze i została potrącona jej zostaje tylko osoby w ostateczności sąd COS oczywiście jest nią jest sytuacją jaka, jaka zawsze może spotkać się osobę poszkodowaną chociażby była konsumentem prawda obecność źle, bo wcześniej można próbować wykorzystać się inne drogi chociażby właśnie skarga wniosek do rzecznika ubezpieczonych, który może występować interwencją do zakładu ubezpieczeń badać sprawę próbować przekonać zakład ubezpieczeń albo przynajmniej informować osobę poszkodowaną o tym jak on widzi to sprawiać może udzielić jakiejś innej pomocy również właśnie przed sądem natomiast to, o czym chciałbym powiedzieć te prawidłowości, o których tutaj rozmawiamy przy podają różne przykłady częstych nie trawi od części z nich udaje się z czasem, ale po żmudnej pracy po po różnych zabiegach różnych wybiegach naszym instytucjom tutaj siedzimy przedstawiciele trzeciej jeszcze innym modyfikować zmieniać ograniczać chociażby rzecznik ubezpieczonych dzięki uchwałom Sądu Najwyższego z wniosku rzecznika ostatnich latach nią doprowadził do zmiany postrzegania wielu problemów i jakoś mnie się problemy osób poszkodowanych udało nam się rozwiązać opuszcza kwestie, o których mówiliśmy, czyli zwrotu kosztów najmu po zostać zastępczego autobusu to było m. in. kwestia zwrotu kosztów pełnomocnika, który reprezentuje osobę poszkodowaną w tej walce z zakładem ubezpieczeń to jest kwestia nieodpowiedniego doliczania kosztów części zamiennych uszkodzonych pojazdów co przekłada się na naprawdę setki milionów złotych w skali rocznej to jest kwestia m. in. przedawnienia roszczeń, bo tutaj też taka uchwała z naszego wniosku była, ale tuż koło to są problemy, które się udaje rozwiązać nie wszystkie czasami po na długiej walce o różnych wybiegach natomiast mamy taką świadomość, że ze słoikiem byłoby łatwiej nie byłoby skuteczniej i ta poprawa sytuacji konsumentów sytuacja osób poszkodowanych mogłoby następować no i szybszym krokiem są większą korzyścią nie tylko dla konsumentów, ale chyba też do ucywilizowania w ogóle zasad zdrowej konkurencji tak, żeby zakład ubezpieczeń nie równał do tych najgorszych wzorców tak, ale do tych najlepszych, które są w pełni zgodne z polskim prawem i czy ani jej podziela tę opinię, że Towarzystwa ubezpieczeniowe właśnie swoje biznesplany oparł na tym, że najpier w zaproponują bardzo niskie odszkodowanie ofierze wszystko jedno urządzenie, jakiego rodzaju wypadku, a potem będą stopniowo podnosić stawkę jeśli ona się udać do sądu na orzecznictwo sądów pokazuje, że do tej pory przynajmniej sądy stawały po po stronie stawu nie wiem konsumenta w poszkodowanego oraz równości zgadzam oni redaktorowi to jest prawdopodobnie strategia biznesowa NATO iluś ile ile z poszkodowanych pójdzie do sądu niektórzy są przekonani, że prawdopodobnie taka kwota im się należy żadna większa nigdy w życiu, jeżeli się nie mylę statystyka spra w, które trafiły do sądu i dotyczą odszkodowań za 2014 rok jest około 30  000 postępowań w skali Polski to są postępowania nakazowe i postępowanie normalne, czyli mówimy o konsumentach około 30  000 pozwów to jest kropla w morzu kropla w morzu, jeżeli chodzi o ilość zdarzeń roszczeń, które były kierowane i t d . nie wiem jak wygląda liczba spra w, które były procedowane przed sądem gospodarczym bo kiedy poszkodowany jest przedsiębiorcą też wtedy nie trafiały do sądu cywilnego tylko trafia właśnie do wydziałów gospodarczych sądu konsumenci w sposób nieuzasadniony i obawiają się postępowań sądowych no obawiam się w sporze o uznanie zasadzony botanik nie ma nie ma czasu, żeby je my też nie mamy czasu, bo mamy 2 minuty, by pan Tomasz Młynarski pan ma statystykę jak wygląda jej różnica między odszkodowaniami, które zasądza sąd, a tymi, które proponują ubezpieczyciele ja mogę przywołać to ich wyniki badani akt sądowych, które zostały przeprowadzone przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w ostatnich latach to była naprawdę dosyć duża reprezentatywna próba i z tych myślę, że bardzo rzetelnych badań wynikało, że jeśli chodzi tylko o samą wysokość zadośćuczynienia dla osób, które zostały ranne w wypadkach to tutaj ta różnica między kwotami, które były przyznawane przez zakład ubezpieczeń, a później zasądzane przez sądy była średnio czterokrotna i w zasadzie to potwierdza, że Towarzystwa ubezpieczeniowe nam na wejściu dają dużo mniej, a o tym, muszą płacić więcej, ale już nie wszystkim i to się najwyraźniej opłaca my tutaj nie mamy w swoim gronie kolejnego urzędu, który w, którego obowiązkiem jest bronić właśnie no nie na czas, dlatego że komisja nadzoru finansowego, którą mam namyśli przez lata swojego istnienia bardziej broniła stabilności rynku i nie występowała w indywidualnych sprawach oczko poszkodowanych także na komisję nadzoru finansowego o innych poszkodowani jak konsumenci raczej moim zdaniem nie mają co liczyć ostatnie moje pytanie mamy minutę czy ta uchwała Sądu Najwyższego nie wydaje się kłócić z prawem europejskim, która jest bardzo życzliwe dla dla konsumenta i Ania Aleksandra Fronczak nie znając uzasadnienie uchwały trudno jest wieczyście Gucci natomiast po uchwale wszyscy poczuliśmy rozczarowanie i tak przypuszczamy że, badając zagadnienie, które zostały przesłane przez sąd odwoławczy być może prawo europejskie, które definiuje konsumenta szerzej aniżeli nasz system krajowej nie zostało uwzględnione, a powinna natomiast za wcześnie jest na ocenę za wcześnie, żeby się bać, ale za wcześniej znał cenę uchwały zobaczmy uzasadnienie wtedy można będzie szerzej skomentować nastaw się skończy moimi gośćmi była Dorota kaset z Karczewska urząd ochrony konkurencji konsumentów dziękuję i zgodnie Aleksandra Frączek federacja konsumentów Gwardii Dariusz Joński i Łukasz Mordarski biuro rzecznika ubezpieczonych do naszych insulin wielkie jak się go zauważyć, że wszyscy państwo mówią, że prawo trzeba poprawić, ale mamy kampanię wyborczą nie konsument jest jej przedmiotem, więc obawiam się, że przez najbliższe miesiące, a nieżyczliwości inną interpretację prawa przyjemna własnej skórze jej kieszeni dziękuję państwu pięknie ja się nazwami Joanna Solska zapraszam za tydzień dobranoc państwu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SALON - TERAZ SOLSKA! (JOANNA SOLSKA)

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA