REKLAMA

Spotkanie szefów MSW z Unii w sprawie uchodźców - dr Łukasz Pawłowski i Maciej Fagasiński

Połączenie
Data emisji:
2015-09-22 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
in o włączenie ich różni od gór 136 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia goście dr Łukasz Pawłowski z tygodnika kultura liberalna, że na oględziny Brand i Maciej Fagasiński rozchodzi się na obręczy na grę nie będziemy oczywiście rozmawiać o tym co dzisiaj ma się wydarzyć w Brukseli tam spotkanie szefów, że minister ministrów spra w zagranicznych Unii Europejskiej kolejna dyskusja o kolejne negocjacje na temat tego jak ma wyglądać ta wspólna pomoc Rozwiń » uchodźcom czy też wspólne rozwiązanie przyjęte przez wszystkie kraje Unii Europejskiej tego kryzysu uchodźczego, które obserwujemy tu pojawia się takie dość ciekawe hasło o tym, mówi np. minister Trzaskowski, którego przed chwilą usłyszeliśmy w informacjach, że duża część postulatów znajdzie się w tych propozycjach, które mają być właśnie w Brukseli omawiane tu przedstawione, zwłaszcza powiązanie decyzji, która będzie rozstrzygnięta prawdopodobnie dzisiaj dotyczącej Solidarności z całościowym planem, który będzie dyskutowany jutro przeciwdziałania niekontrolowanej fali migracyjnej totalne pustosłowie, po czym dalej następuje jakiś taki passus o rozdzielaniu migrantów ekonomicznych od uchodźców co miałoby być rozwiniętym polskim rynkiem na nas kryzys już tak zapytam, żebyśmy mieli pełną jasność 3 pojęcia ową jak odróżnić imigranta ekonomicznego od migranta rozumiem wojennego w jak ty od uchodźcy co tutaj może zaważyć znaczka z Kobane, w którym chwilowo nie toczą się walki to będzie migracja ekonomiczna czy to będzie mieć rację, bo to przede wszystkim Głuchołazy 3 to osoba, która ucieka ze swojego kraju pochodzenia w obawie przed prześladowaniem bądź oboje po utratę zdrowia bądź życia imigrant ekonomiczny to takie też dziwne sformułowanie dla mnie zawsze używam słowa emigrant na określenie osoby, która wyjeżdża ze swojego kraju dobrowolnie to znaczy o ten cel podróży jest drużyna czka podjęcie edukacji w innym kraju znalezienie pracy i chęć podjęcia pracy w innym kraju, ale też wyjazdy krótkoterminowe np. na wakacje to też jest swego rodzaju migracja moim zdaniem łatwo jest odróżnić się osoby, która ucieka ze swojego kraju i ubiega się nadanie statusu uchodźcy od imigranta ekonomicznego rozumiem, że polskie władze używają tego sformułowania na określenie osób, które chcą wyjeżdżając swym kraju pochodzenia wyłącznie w takim celu, aby podjąć pracę bądź zmienić swoje warunki życiowe np. pracując mieszkając w kraju Unii Europejskiej nowe prawo jest dość jasne, jeżeli chodzi o te 2 grupy osób przede wszystkim każda osoba bez względu na to czy ma powód czy nie może ubiegać się nadanie statusu uchodźcy to po pierwsze musi mieć dowolność czy istnieje takie założenie, że musi mieć możliwość wjazdu na terytorium danego kraju między nagrodę Polski Węgier czy innego kraju, który jest stroną konwencji genewskiej o statusie uchodźców i wtedy składa wniosek o nadanie statusu uchodźcy i KR krajów europejskich nie jest stroną konwencji Białorusi, ale rozumiem, że w rękach Macedonia Serbia są tak, ale o nowe nie pytał ludzi, którzy przekraczali granice czy chcą prosić razem po prostu zawracały, bo istnieje coś takiego jak kwestia zapewnienia odpowiednich warunków i procedur PRS wschód kraju trzecim znaczy Unia Europejska ma taki neon taką politykę, że jeżeli w kraju UE nie unijne n p . Macedonii i nie ma odpowiedniej procedury sprawiedliwej procedury rozstrzygania czy ktoś powinien mieć nadany status uchodźcy czynie plus do tego, jeżeli nic nie tam odpowiednie warunki recepcyjne to znaczy to osoba nie ma zapewnionych odpowiednich obok mieszkania pożywienia n p . o tym, mówimy mówiąc o warunkach recepcyjne to kraje Unii Europejskiej mogą uznać taki kraj za no tak mówiąc bardzo ogólnie za kraj, który nie spełnia pewnych warunków i nie jest bezpiecznym krajem trzecim tak samo n p . Liban czy Turcja to strasznie dużo jest nieprecyzyjnych pojęć na prawo jest nieprecyzyjne i prawa polega na interpretacji dlatego też sumy podnosimy 1 kwestię Paul nie istnieje coś takiego jak wspólna Europejska polityka uchodźca, ponieważ prawo europejskie głównie składa się z dyrektywą, a co do dyrektywy, a co do zasady jest implementowana przez przez dane państwo istnieje pewien margines implementacji innych Bud cud nad czym istnieje pewien margines, ale reinterpretacji, która jest, który jest pozostawiony w kraju członkowskim UE i niestety kraje różnie interpretują różne różne elementy prawa w różny sposób dlatego nie może mówić wspólnym europejskim systemie ochoczo ten system tak w praktyce nie istnieje nigdy nie istniał jeśli jednak jeszcze przyczepie do tego pojęcia imigranta ekonomicznego i uchodźcy albo zaś jest prosta rozróżnienia, ale w gruncie rzeczy, jakby się zastanowić jak ktoś był bardzo powiem kolokwialnie upierdliwe na to pytanie czy ktoś, kto wyjeżdża z Syrii Allena szkoda też część ludzi do Syrii wraca mimo tego, że ten trwa wojna na jej Banaś od razu dyskusje czy oni muszą wyjeżdżać nie muszą przecież jedni muszą Anna mama coś takiego wprawie europejskim prawie polskim jak MO to się nazwa ochrona subsydiarna ochrona dodatkowe to, ponieważ konwencja ma dotycząca statusu uchodźcy jest dość stara konwencja z 1951 roku jak naprawdę było odpowiedzią na sytuacje po po drugiej wojny światowej w Europie, ale i ona nie obejmuje pewnych istotnych elementów, które teraz spowodują przymusową emigrację np. toczący się konflikt zbrojny Syrii toczy się konflikt zbrojny na Damaszek czy regiony wokół Damaszku, które dotychczas był uznawany za za regiony w miarę bezpieczny w bezpieczne nie są bolesne, że zdarzają się tam ostrzeliwania i tak naprawdę giną tam cywile, więc biorąc pod uwagę ten element zagrożenia dla o dla ludności cywilnej dotąd toczącym się konfliktem zbrojnym nie można nadać takiej osobie tzw. ochronę subsydia na ochronę dodatkową FM w większości krajach Unii Europejskiej taka, że taka forma ochrony i my funkcjonuje i właśnie 1 z powodów jest toczący się konflikt o mnie dyskryminującym charakterze to znaczy obejmuje on inne grupy osób, które mogą być narażone na niebezpieczeństwo tylko dlatego, że to właśnie w danym miejscu inne wojsko bombarduje daną dzielnicę dane domy i nie wybiera czy tak naprawdę zbombardowane zostanie Janek czy ty Tomek wszyscy są zagrożeni i taką ochronę można można takim osobom nadać, a i wydaje się, że większość osób, które wyjeżdża z Syrii, ale nie tylko z serii, bo tutaj mówimy też osoby, które uciekają z i wyjeżdżają z Libanu, a pochodziły z serii Nike również osoby, które przebywały w Turcji wyjeżdżają z Turcji w mojej ocenie kwalifikują się do nadania ochrony subsydiarny co najmniej talentami z jeszcze ten problem, że kiedy patrzymy na statystyki osób, które w, którym choćby dojeżdżają do Niemiec do znacznej części z pochodzi z rzeźb z Kosowa Serbii w związku z tym tutaj wydaje się, że ta to rozróżnienie jest dosyć jasne to znaczy no to kraj chyba możemy spokojnie uznać za kraje bezpieczne i no tutaj jest jednak różnicę pomiędzy tym, gdy ktoś ucieka z serii jak to się próbuje my skoro się nie załapać się nam na ten pociąg z jadącym do oddania do Niemiec i uciekł nadzieja Francji były poseł Lidia nauczyli mnie jechały przez pewien czas jechały przez Wisłę z wiedzą, więc rozumiem, że chodzi o takie rozróżnienie w tym sensie to to jest oczywiście słuszne tylko o tytoniem czy to kiedykolwiek był Bóg rzeczywiście problem czy to nie jest czy czy żona rozwiązuje problemu, gdzie jest on patrzy na te wszystkie wnioski, które są rozpatrywane przez Polski urząd ds. cudzoziemców to jest nieustanne próby, ale na to po prostu takie osoby nie mnie nie uzyskują statusu uchodźcy to jest dziwne nie wiem czy bardzo, że takiej decyzji dyskusyjne to jest często problem z Ukraińcami, którzy do nas przyjeżdżają rzeczywiście składają wniosek ucho czy i nie otrzymują tego statusu, bo uznaje się, że mogą szukać schronienia w ramach swojego kraju no to rzeczywiście ta statystyka wygląda fatalnie dla Polski, ale z drugiej strony jest rzeczywiście wiele decyzji pozwalających mieszkańcom Ukrainy tutaj na na pracy, więc w tym czasie do rozróżnienia na rzeczywiście są takie sytuacje, gdy ktoś ucieka z kraju takiego jak Niemcy Tunezja, która niedługo może rzeczywiście stać się państwem zagrożonym konfliktem wewnętrznym i często te motywacje polegający też na nas chęć poprawy własnego życia i zagrożeniu ucieczce przed wojną i jakoś wyłączona, ale to co pan powiedział wcześniej o wypowiedzi ministra Trzaskowskiego nam pokazuje nam trochę to że, że to Polska polityka i polskie cele, jakie rzeczywiście ZUS chcemy osiągnąć na tych my podczas tych negocjacji nie został mówiąc delikatnie do końca zdefiniowane to widzimy od kilku tygodni podczas dyskusji, która toczy się w Polsce zaraz wrócimy do rozmowy z 1316 lipca zniszczenie akt i 5 Olsztyn Igor Milicić 13, a 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie za mną studia Łukasz Pawłowski Maciej Fagasiński mówimy o tę co wydarzy się dzisiaj miejmy nadzieję w Brukseli, czyli jak w kolejnym być może porozumienia, a być może jakimś wstępnym porozumieniu, które miałoby być przez ministra spraw wewnętrznych wynegocjowane w mówiliśmy przed informacjami o takich wątków, które się przewijać, które ponoć właśnie te kraje grupy Wyszehradzkiej, które stanowią zajęli ów trudny element podnosiły czy rozróżnienia na migrantów ekonomicznych o z uchodźców w mam poczucie, że zależy taki trik z naszej strony, dlatego że imigranci ekonomiczni raczej do Polski 3 przed dniem będą ich też nie zaplątał się tak łatwo całą tą masę tylko, tyle że rzeczywiście, gdy z innej strony zobaczą migrantów ekonomicznych przyjmujemy całkiem sporo i nic nie widzi w tym problemu przyjeżdżają m. in. z Ukrainy te są już setki tysięcy osób, które tutaj pracują oni jakoś nie stanowią specjalnego problemu wówczas premier Kopacz nie 3 czy nasi politycy mówią, że rzecz, że mamy problem z imigracją ekonomiczną i gdy tak, że rzeczywiście zgadzam się jednak dla mnie cała ta dyskusja jest śmieszna, bo jeżeli z pomyślimy o tym, o jakich liczbach mówimy to jest też po prostu wstyd że, żeby w ogóle taką dyskusję prowadzić targować się o to czy 38 milionowy kraj jest w stanie przyjąć 1000 osób więcej czy 1000 osób mniej no i cała polityka, którą rząd prowadzi niestety chyba była najgorsza z możliwych decyzji, jakie podjęto, bo nie podjęto żadnej decyzji obecnie mamy sytuację taką, że opozycja krytykuje rząd za uleganie presji ze strony Brukseli, a Bruksela krytykuje i w ogóle zachodnia Europa krytykuje Polskę i Europę wschodnią za zaniechań w stosunku do przyjmowania uchodźców na skutek czego mamy taką chaotyczną sytuację, że minister Kopacz właściwie trochę premier Kopacz oraz sam rynek owoce jak matka Boska przemawia w sejmie tak próbuje tutaj wszystkich ukoić, a za chwilę słyszymy jakąś taką woltę znaczy to, że nie ma tu już nie będziemy przyjmować, że mamy też nie brakuje dziś brak jednoznacznych decyzji pomiędzy członkami rządu oczywiście rzecznik powiedział rzecznik rządu w 1 z wywiadów powiedział, że może przyjąć właściwie każdą liczbę uchodźców Grzegorz Schetyna pisze w artykule dla prasy zagranicznej, że możemy przyjąć nawet więcej niż wynika to z tych obligatoryjnych kwot nas z drugiej strony słyszymy, że będziemy się starać i to zostało też zauważone na Zachodzie, kiedy premier podczas tego niedzielnego orędzie mówiła, że przyjmujemy tylko symboliczną liczbę uchodźców na najgorsze w tym wszystkim jest to, że pojawił się znowu na trwałe ten podział Europa wschodnia zachodnia 2013 roku była taka taki materiał na stronach The Economist, gdzie mówiono pozbądź się tego pojęcia jest krzywdzący nieaktualne teraz, kiedy poczytamy ekonomistą ona będzie pojawiać się nieustannie mam wrażenie, że premier Kopacz to jest nasze życzenie oczywiście na premier Kopacz niestety trochę się za przypominał tego piłeczka pingpongowa, którą mam wrażenie wewnętrzne frakcje w Platformie przerzucają sobie między sobą i 1 dnia jest podpisania drugiego dnia po tamtej na skutek, jaki jest no właśnie sobie powiedzieliśmy remisu też wynika to z tego, że na temat migracji uchodźców nie dyskutowaliśmy nigdy w Polsce polscy politycy oceniam ich wiedzy na jedynkę, jeżeli chodzi o kwestie związane z migracją uchodźcami, ale nie umieją rozróżnić psy i podstawowych pojęć się powołują się Naki stereotypy na nas sytuacje, które nie mają miejsca np. Jarosław Kaczyński jego wystąpienie w sejmie, powołując się na sytuacje sytuację w Szwecji dymisji, że istnieje dużo stereotypów, których my polscy politycy jak gracze używają coraz częściej szczególnie biorąc pod uwagę, że dama zrobi się tematem kampanijnym, a i po raz pierwszy chyba w Polsce ten temat ten temat jest tak szeroko dyskutowany w tej misji, że no biorąc pod uwagę ma on jednak, że to rozróżnić znaczy co oni wiedzą do czego tak go używają, bo to też mogą być różne sprawy zakłada zapewnienie, więc znowu tak wiele nas niż mówią o tym co mówią to moim zdaniem nie wiedzą za dużo i wydaje się, że akurat w rządzie jest chyba 1 osoba oprócz ministra Rogali, który jest szefem urzędu spra w cudzoziemców i tą wiedzę na temat zjawiska ma również wiceminister spra w wewnętrznych Anne minister Stachańczyk taką wiedzę również mają od wielu lat pracuje na kwestiach związanych z migrantami uchodźcami aresztowała wydaje mi się, że tak naprawdę powinno się jeszcze sporo nauczyć może dlatego brakuje jakiejś wspólnej wizji tego w jaki sposób mamy rozwiązać taką sytuację brakuje zdecydowanie wspólnej polityki, która dotyczyłaby migrantów uchodźców surowe taki dokument mamy, ale nie jest najlepszy co prawda brakuje jeszcze takiej wizji co potem było też możemy przyjąć się i nawet 100  000 osób, ale co potem to jest pewne podstawowe pytanie, bo integracja w Polsce integracja cudzoziemców leży od dobrych kilku lat i nic w tej kwestii nie robi, więc z tego, że przyjmiemy na przykładowo te 9000 osób, które w tej chwili jest jest dyskutowany jak nie mamy co tak naprawdę masową zaoferować, ale tak słucham pana wiąże się ze wszystko prawda z drugiej strony, by się zastanowić się z krajami europejskimi to wcale nie ma znowu tak wiele dużo tak tak dużo z nich, które taką sensowną debatę odbyłem mają bardzo doprecyzowano politykę przyznajmy no nie mogę zrobić ruiny po nowe kraje, które mają mnóstwo imigrantów są właściwie otwarto dla nich grać tak wielka Brytania czy też właściwie ta polityka nie doprecyzowano też się tak patrzy w zależności od tego co jest ustaw, ale myśmy od placówki powierza baliśmy się nauczyć się i przeanalizować błędy, które zostały popełnione na Zachodzie w krajach, które mają est zderzały się z imigrantami tych migrantów u siebie goszczą to to przede wszystkim należy wyciągnąć lekcję IAI zbudować taką politykę, która pozwoli pozwoli uniknąć pewnych błędów oczywiście tych błędów nie da się uniknąć nasi będą pojawiać no bo też zjawisko migracji z bardzo dynamiczne to nie jest także jest dany raz na zawsze i studiując x lat temu to zjawisko już wiemy o tym, o tym wszystko na Lotosie tak naprawdę zmienia z miesiąca na miesiąc tygodnia na tydzień potrafi się zmieni, tak więc za to na bieżąco na bieżąco śledzić, ale wydaje mi się, że no nie dyskutowaliśmy o tym, politycy politycy zakopywali ten temat pod dywan, ponieważ mniej niż 1 % osób, które tutaj przebywa w Polsce to migranci, tak więc i jest z naszym zgadzam się z tym co pan w wykazie jest jeszcze inny wymiar tego konfliktu, bo możemy mówić o wiedzę o tym, wymiarze ekonomicznym moralnymi tak dalej, ale jest coś tam wywiad wymiar czysto polityczny czy czysto wizerunkowe i tutaj specjalnej wiedzy nie potrzeba osobnych migrantach, żeby podjąć decyzję, która z punktu widzenia pozycji Polski w Unii Europejskiej czy pozycji negocjacyjnej byłaby po prostu ulepszanie nie uważam, żeby rzecz, że tutaj trzeba mieć jakąś specjalną wiedzę dotyczącą samych emigrantów z Najfeld ta sytuacja, którą mamy jest też wynikła wynika z tego, że nie ma zgrane i polityki azylowej dla całej Unii to prawda, ale chodzi o tak do końca, że nie da to jest oczywiste jak należy podjąć w zeznaniach nic nie no przepraszamy w momencie, kiedy pojawił się pomysł kwotowe i rząd mówi nie zdecydowane nie i próbuje formować jakąś grupę krajów przeciwnych w ramach Europy Środkowej wschodniej, która nie ma absolutnie mocy zawetowania tego pomysłu przepraszam to to jest politycznie duży błąd, kiedy nawet nie próbuje się szukać sojuszników wśród krajów takich jak chociażby Hiszpania, która również była bardzo temu przeciwna nagle zniknęła i Polska i Europa środkowo-wschodnia została sama, więc o tym, mówić, kiedy mówię o tym, że to mam namyśli, kiedy mówią o tym, że to politycznie zostało fatalnie rozegrane i Polska nie tylko przyjmiecie uchodźców, bo w końcu Unia nas o zmusi to jeszcze pozostanie ogromny niesmak i to mam namyśli, bo zgoda, że oczywiście debata o polityce azylowej fakt dyskusja o tym co z tymi ludźmi trzeba zrobić to wszystko jest ważne tylko, że najpierw trzeba było podjąć jednoznaczną decyzję tak przyjmujemy tak zrobimy co mogą w końcu musimy się na tych imigrantów z otworzyć, bo oni prędzej czy później tu przyjadą, a tego nie zrobiono i skończyło się tak jak się skończyło, że Polska i kraje Europy środkowo-wschodniej nie do końca zasłużenie, bo przecież, że kraje Europy zachodniej również mają wiele za uszami, jeżeli chodzi o to politykę migracyjną, ale to Polska jest Malezja i Czechy stały się takim chłopcem dobicia Klaus Bachman w dzisiejszej kulturze liberalnej pisze różne skrajnie cynicznie trzeba, jeżeli naprawdę ich nie chcecie to trzeba było zadeklarować, że przyjmiecie, a następnie bardzo mozolnie wdrażać to przyjmowanie takiego już cynicznego punktu widzenia atak skończyło się właśnie na tym, że w Niemczech coraz częściej zadają sobie pytanie czy kraje Europy środkowo-wschodniej nie wstąpił do niej tylko po to, żeby dostać środki strukturalne, a tak naprawdę Europejczykami jeszcze nie są, ale tych uchodźców imigrantów, bo tak naprawdę to nie wiadomo czy my będziemy w MF zgodnie z założeniem Unii Europejskiej będziemy przyjmować osoby, które ma ją powody, aby ubiegać o ochronę międzynarodową jest jakiś dziwny konstrukt który, który się pojawił, ale wydaje mi się, że my tych od osoby będziemy tak mozolnie przyjmować, ponieważ nie będzie 9000, który przyjedzie w styczniu 2016 wygoda będzie 9 lat rozdzielone na grupy przez 2 lata to jest tak naprawdę żadna liczba my jesteśmy sobie w stanie poradzić z tą liczbą IR i wierzy, że akurat szczęście naszych instytucji Aes jest do tego przygotowana nie mam z nim nie spieramy się absolutnie mi tylko chodzi o to, że mimo tego, że jest tak śmieszna liczba po to, wrażenie powstaje taki, jakbyśmy nagle przyjmowali na miliony co najmniej uchodźców to wydaje mi się żyło urosła do tej dyskusji na temat islamofobii Emmy muzułmanów w Polsce tak duże nie mamy, więc przez wandali elementy oraz, że nie ma jednak mamy i to nie od dzisiaj znana jest to bardzo starą grupę, która w Polsce żyją od od wieków i mamy też młodych muzułmanów, którzy przyjeżdżają tutaj z innych krajów w pewnej misji, że Żyd wasze dużo dyskusji jednak czy duża część dyskusji, kto toczy się wokół tego, że uchodźcy będą dla Polski zagrożeniem i przede wszystkim na to terroryści trudno jest wyjaśnić to, że sama procedura oceniania tego czy ktoś jest uchodźcą czy nie czy rozstrzygania tego o ocenę tego wniosku to się składa jest naprawdę związkom pikowane to nie jest tak, że ktoś mówi jestem uchodźcą następnego dnia dostaje status uchodźcy to bzdura trochę trwa wdraża się wiele elementów, które pozwalają na nas w wydobycie tych osób, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i też, by włączać się do tego instytucje tak jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które oceniają czy dana osoba jest co stanowi zagrożenie czy nie jak to robią to ja się na tym nie znam, ale takie instytucje są one są wdrażane, jeżeli chodzi o osoby, które mają tzw. są tzw. stad uchodźcami mandat to Mandatory innymi to znaczy otrzymał status uchodźcy przez wydany przez wysokiego komisarza narodów Zjednoczonych ds. uchodźców to on również ocenia czy dana osoba stanowi zagrożenie i w konwencji genewskiej istnieje specjalny artykuł, który pozwala wyłączyć pomimo tego, że ktoś mógłby być uchodźcą tym uchodźcom nie będzie, ponieważ stanowi ono popełnił zbrodnie wojenne to jest dojście zamknięty katalog, ale nadal takie wyłączenie istnieją jak i wydaje mi się, że to jest wystarczająca, by móc ocenić czy dana osoba jest zagrożeniem czy stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i to będzie robione zarówno przez Polski Instytut, jaki przez instytucje międzynarodowe to jest możliwe do oceny kłopot polega na tym że, żeby inni, że część polskiej klasy politycznej nie zależy w ogóle na tym, żeby to wyjaśniać, kiedy 1 z czołowych polityków prawicy wychodzi, mówi że jego zadaniem jest ochrona dzieci przed wybuchami nie ma na to, o czym rozmawiamy nad dochodzi jeszcze ten element, że przecież, gdyby ci ludzie zostaną przyjęci przez inne kraje Unii Europejskiej uzyskają normalne prawa to będą mogli swobodnie po po Europie podróżować w związku z tym mówienie o tym, że, że nieprzyjęcie tych kilku tysięcy osób w jaki sposób uchroni Polskę przed imigrantami nie jest to jest absurdalne w biorąc pod uwagę to, że przecież wszyscy możemy po Europie swobodnie podróżować sami z tego korzystamy, więc rzeczywiście fakt, że rzeźba przez kilka tygodni spieramy się o tych kilka tysięcy osób jest nieważny jest też grupa jest jednak bardzo istotne, że Serbowie dziś dochodzi islam cios wymierzony zbadano przypominając, że bank ten główny element, różnicując będą w 1 z Rzeczpospolitej Dominik Zdort napisał kiedyś nawet tych muzułmanów, którzy mieszkają w Polsce 4 strony powinniśmy teraz albo wyrzucić albo przynajmniej dobrze już przyjmować z nie on mówił o tym, że agencje powinny lepiej im się przyjmować, bo 400 lat 400 lat, ale nigdy nie wiadomo jest ono rzeczywiście dochodzimy do dołu do pewnych absurdów, jeżeli chodzi o ten strach na nich w niestety to się bardzo bardzo negatywnie na na tym wizerunek Polski przekłada dziękuję bardzo dr Łukasz Pawłowski kultura liberalna Maciej Fagasiński służy, ale dziękuję dziękuję maszyna do 33 zaś informacje o włączenie ich różni od Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA