REKLAMA

Co znajduje się w gospodarczym programie Nowoczesnej?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2015-09-28 09:00
Czas trwania:
43:49 min.
Udostępnij:

Polska bez uprzywilejowanych grup, a także proste i równe podatki: PIT, CIT i VAT - 16%. Czy z tymi postulatami uda się Nowoczesnej wygrać wybory? Gośćmi Macieja Głogowskiego są prof. Hanna Kuzińska (Akademia Leona Koźmińskiego), dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek (Konfederacja Lewiatan, Rada Gospodarcza przy premierze, Wydział Nauk Ekonomicznych UW), dr Piotr Maszczyk (Szkoła Główna Handlowa) i Paweł Rabiej (Nowoczesna).

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka i to jest magazynek Legii Maciej Głogowski dzień dobry jest dziewiąta 4 zaczynamy, a w naszym studio dziś od mojej dawnej pan dr Piotr Maszczyk szkoła główna handlowa dzień dobry panie doktorze dzień do pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan rada gospodarcza przy premierze wydział nauk ekonomicznych Uniwersytet warszawski dzień dobry pani doktor kibicem pan Paweł Rabiej nowoczesna Ryszarda Petru czy dziurę w i pani prof. Rozwiń » Hanna Kuzińska Akademia Leona kurz Koźmińskiego dzień dobry pani profesor i wbre w państwu to już jest nasza przedwyborcza tradycja w każdy kolejny poniedziałek w magazynie EKG do wyborów będziemy rozmawiać o programie gospodarczym w kolejnej partii rozmawialiśmy już w programach Platformy zjednoczonej lewicy dziś oczywiście nowoczesna przez 2 części tego wydania magazynu EKG, a będziemy rozmawiać, korzystając z obecności pana awaria nie po pytamy pana co to w programie nowoczesnej w sprawach gospodarczych i też tak tradycyjnie już zacząć opowiedzieć coś co pana zdaniem jest najciekawsze najważniejsze, ale później nie do pytamy w bardzo proszę bardzo leży ja postaram się państwo to dość krótko streścić świadom tego, że mamy mało czasu na program nowoczesny dość rozbudowany w różnych obszarach jeśli chodzi o gospodarkę to myśmy wyszli z takiego założenia, że trzeba się postawić pytanie w jaki sposób Polska gospodarka może rosnąć w jaki sposób może zwiększać swój potencjał sportowy możliwość wychodzenia polskich firm za granicą i postawiliśmy tutaj sobie taką pewną wizję Niemiec Europy Środkowej takie hasło, które do, którego chcemy dążyć w sensie pewnych pewnego kierunku i wychodzą z takiego założenia jest takich celów staraliśmy się znaleźć się podczas konsultacji społecznych bardzo głębokich zresztą przepytaliśmy kilkanaście tysięcy osób ponad 50  000 przedsiębiorców pracowników, ale nie tylko udzieliło nam takiego swego feedbacku co do tego co im w gospodarce Polski przeszkadza i w jaki sposób uważają, że mogę się rozwija się doszliśmy do kilku takich punktów po pierwsze trzeba wrócić do wolności gospodarczej, która nie krępuje przedsiębiorczość takiej, jaką mieliśmy za Wilczka taką, która była impulsem do rozwoju polskiej przedsiębiorczości po osiemdziesiątym dziewiątym roku myśmy sami sobie gorzej tutaj biurokratyczne Penta sami sprzątaliśmy 40 % osób, których pytaliśmy bardzo mocno zwracał na to uwagę, że to jest absurd, że dentystka prowadząca gabinet dentystyczny musi 4050 % swego czasu poświęcać na pracę papierkową ani na leczenie zębów, więc powrót do wolności gospodarczej jako pierwszy postulat po to, żeby pchnąć przedsiębiorcy, żeby ją rozwinąć po drugie, sprawiedliwość, czyli zmiany w systemie emerytalnym, które nie będą oferowały przywilejów, ale też nie nie tylko system emerytalny też w innych obszarach przywileje krępują rozwój gospodarczy krępują przedsiębiorczość, więc tutaj jesteśmy za tym, żeby te przywileje stopniowo stopniowo wygaszać oczywiście nie jest to zadanie łatwe, ale wydaje się, że to poczucie sprawiedliwości to wartość sprawiedliwości może być ważna po trzecie prostota, czyli maksymalne uproszczenie przepisów maksymalne uproszczenie sposobu w jaki się my rozliczamy w jaki funkcjonujemy jak działamy tu powtórzę rzeczywiście myśmy sobie bardzo skomplikowali życie bardzo i to widać konsultacji społecznych myślę, że to zresztą powszechne odczucie, które o, których mowa o wszystkie partie polityczne, bo to się pojawią również programie PiS-u zauważają to właściwie wszyscy, więc tutaj 3 × 16 jako odpowiedź na to, żeby sobie uprościć do 3 × 16 długo się zastanawialiśmy nad tym się one się domknie przy założeniu, że kwota wolna od podatku zostaje zlikwidujemy ulgi, owszem, uważam, że się domknie, więc po pierwszej stronie równania mieliśmy bardzo duże uproszczenie bardzo duże uproszczenie, które da impuls do wzrostu przedsiębiorczości da impuls do tego, żeby polskie firmy mogą się rozwijać poświęcać czas na to, żeby wypracowywać lepsze produkty lepsze usługi wychodzi za granicę, a nie borykać się tutaj z interpretacjami podatkowymi z tym co przeszkadza po drugiej stronie tego równania widzielibyśmy mądrą politykę przemysłową mądrą politykę przemysłową, która sprzyja wychodzeniu Polski film zagraniczny, który odpowiada na szczególny moment, w którym one się znalazł, dlatego że w tej chwili polskie firmy rzeczywiście eksponują wydaje nam się, że one pomagają pewnej pomocy i wydajną sieć ta pomoc nie jest odpowiednio o tutaj zaadresowana jest kwestia dyplomacji ekonomicznej, ale też innych narzędzi, które pomagałyby zwiększa wzrost poprzez szeroką ekspansję zagraniczną polskich firm wydaje nam się, że na tym na co należałoby postawić sądzimy, że trzeba byłoby się przymierzyć do mądrej wolnorynkowej, ale jednak polityki wsparcia niektórych przemysłów, które mają potencjał oczywiście jest tak, że jeśli chodzi o meblowy np. 33 stolarkę okienną tuzów przemysłu w Polsce mocne atuty może nie trzeba jakichś szczególnych wsparcie wystarczy im przeszkadzać, ale jest kilka takich, które mają dobry potencjał rozwoju jest np. przemysł biochemiczny to są to jest Selectours fotowoltaika to są to nowoczesny przemysł, w których polskie start-upy w ich i polskie firmy funkcjonują dość dobrze na czym to wsparcie miałoby polegać ma to za chwilę możemy się w głębi na tym na tym porozmawiać z uda nam się, że tutaj należałoby wytypować kilka przemysłów, na które chcemy postawić, choć uzbrojenia przykład to dobrze by było, żeby realizują zamówienia dla polskiej armii opierać się jednak na polskich firmach to może być motorem rozwoju, a niekoniecznie realizować przetargi tylko właśnie firmami zagranicznymi to jest na pewno by to jest drugi druga część tego trójkąta i po trzeciej części tego trójkąta nie zapominajmy, że za miękki, dlatego że mamy edukację mamy kulturę jesteśmy społeczeństwem wielkich talentów my Polacy są naprawdę bardzo utalentowani podkreślę tu wszyscy, którzy nam się przyglądają za granicą potrafimy dobrze pracować dobrze pracujemy, więc tutaj mamy pomysł na to, że po pierwsze, tych, którzy na tym uproszczeniu inaczej mądrej polityce przemysłowej stracą, żeby wprowadzić dobry system zabezpieczenia społecznego, czyli indywidualne konto pomocy społecznej jest bardzo ważnym nie może uzasadniać drugiej stronie równania, jaką są osoby, które niekoniecznie załapią się na przedsiębiorczość konieczne koszty wymagają pomocy ze strony państwa oraz w pewien problem w obszarze edukacji kultury, które pozwoli nam w pełni wykorzystać potencjał m. in. rozwój przemysłów kreatywnych mamy tutaj w Polsce też dosyć duży potencjał jeszcze przemysły kreatywne chodzi mamy wrażenie, że nie do końca wykorzystywany i to są takie zręby tego jak patrzymy w ogóle na gospodarkę prosimy bardzo przekrojowy, bo bardzo często patrzy się tylko na to nasze 3 × 16 konna na pewien wycinek tego, ale rzeczywiście staram się prześledzić te wszystkie te wszystkie więzy powiem tak 3 × 16 nie było łatwe, dlatego że policzy cokolwiek w Polsce niezwykle trudno dziś to przez 1,5 miesiąca czy to się zepnie był bardzo różne wątpliwości natomiast wniosek z tego wynika to też jest to, że musimy mieć lepsze narzędzia analityczne w ogóle, żeby robić dobry program gospodarczy jest pamięć Polsk gwiazdą śmiech, dlatego że myśmy oczywiście się konsultowali całą rzeszę ekonomistów głos zabrał głos przeciw oczywiście ideału natomiast trudno było policzyć niektóre kwestie to mówił pan Paweł Rabiej, który kandyduje do Sejmu z nowoczesnej nie kandyduje w szranki ale, ale jestem członkiem zarządu oraz czworga nie kandyduję tych z termosem jest bardzo ważnym polem bitwy o idee natomiast są również inne obszary, w których można realizować się jej się n p . taki obszar programowy 3 czy taki obszar, który źle służy dialogowi społecznemu i konsultacje nad zwierzętami chce wziąć współodpowiedzialność za realizację tego programu, ale się biorą odpowiedzialność tylko myślę, że zawsze, że jesteśmy jest dla musi tam Gutek i organizacjach partii jest też miejsce dlatego od lat była dla dla organizacji tego typu, które pomogą potem utrzymać się kierunek niżej, ale nowoczesną pan w tym programie w tej audycji może reprezentować poważną taką nowoczesną odpowiedziała, że to pan będzie reprezentował RM to co zaczynamy pani prof. Feliks przeczyta czytając program i wsłuchując się w to, o czym mówił pan Paweł Rabiej mnie bym nie coś się należałoby wyjaśnić jeszcze ani przez organa Kozińska przyznaje, że przeczytam z wielką uwagą programy i niemalże pod wszystkimi punktami tego programu potrafiłoby się podpisać diagnozy, która została sformułowana w program jest niesłychanie praw i zdobyli język tej całej diagnozy tego opracowania, choć momentami mam wrażenie, że jest taki nieco przesadzony w przekazie wynotowałem niektóre słowa, które powodują, że mamy takie uczucie, że nieco za dużo dobrego tutaj wszystkiego najlepszego państwo życzą to jest nagromadzenie takich słów jak wartości odpowiedzialność Solidarność efektywność przejrzystość skromność profesjonalizacji wzmocnił je niepewność deregulacja kreatywność współdziałania i wspieranie ułatwianie rozwój racjonalność zrozumienie i jeszcze jest nowoczesności poszanowanie jak William i należeli do listy kontrolnej jest przecież partia Wildersa nie każdy z nas jak nowoczesna nie ma szans na najmniejszy zarejestrowali łomżyńska musi być taka stylistyka ale gdy skończyłem czytać ten program to aż mi się trochę od tych pięknych słów zrobiło słabo i pomyślałem no wiadomo cel jest, jaki cel wracając taka konkluzja dorzeczy to nie zdecydowanie trafny są te propozycje, które mówią o potrzebie zmodyfikowania finansowania partii z budżetu też się o tym od gier całkowicie podpisuje czy odpolitycznienie telewizji niż bardzo podoba albo ten nowy pomysł, żeby inaczej nieco finansować szkolnictwo wyższe tam państwo proponujecie, bo on finansowy, który miałby podążać za studentem rozumiem, że coś trochę na kształt tej Formuły, która służy sfinansowaniu edukacji powszechnej znakomicie brzmi ta propozycja modyfikacja ulgi na badania i rozwój czy akcent położony na biotechnologię czy Optoelektroniki i t d . albo też niesłychanie ładny pomysł mówiący o ustanowienie stałej części skorzystały ceny książki jest jak tu tylko przykłady tych wszystkich bardzo dobrych wrażeń, które wywołuje we mnie czekanie waszego programu natomiast gdy umrą zastanawiam się nad sprawiedliwością, którą też pan tutaj eksponował w swojej wypowiedzi uznałem, że niestety jakiś wieczne życie takie życie hydry na ten pomysł stosowania spłaszczone go spłaszczonej stawki podatku dochodowego dyskusja na ten temat przetoczyła się przez Polskę falami 2345 × wszystkie argumenty padły, a on mniej państwo jako instytucja gromadząca w końcu jednak ekonomistów, jakby całkowicie zignorowali ten fakt, że przecież obniżenie stawki podatkowej dla obu tych, którzy zarabiają 2000 oznacza w ciągu miesiąca zarobek 20 zł, a dla tych co zarabiają 10  000 dół droższa, bo to widać, że to mój styl rządzenia oznacza 1600 zł, czyli ci, którzy dużo zarabiają to przy tej propozycji ZARY korzystają na około 20  000 prawda, czyli co robicie tą propozycją 3 remont wciąż ponad 319  200 minut upraszczając tata najpier w jest 18 %o wa stawka, więc państwo tutaj tak naprawdę, ale stosuje się anty wzrostowym bodziec dla gospodarki jak tu pomijam fakt taki oczywisty jak prawidłowo jeść, kto ile zarobi na tym prawda, ale Anwil budzi celowość takiego rozwiązania została jej udowodniona dowiedzione przez wszystkich ekonomistów wynika ona z tego, że ci, którzy więcej zarabiają oszczędzają ci, którzy mniej zarabiają wydają to my nie po słabej grze mówiła pani prof. Hanna Kuzińska może pan odpowiedział zawsze państwo także oddaje głos pan w Rawie bardzo groźne wiąże z najczęstszy zarzut co do tego, że na 3 × 16 oraz całym tym pakiecie stracą najubożsi ze względu na awans ze względu na na naturze w koszyku będzie więcej więcej wydatków, ale tak po pierwsze, uważam, że system podatkowy powinien służyć skutecznemu poborowi podatków natomiast po stronie systemu dobre do pomocy społecznej powinna być pomoc najuboższym trudno sobie wyobrazić, żeby prostota powrót do prostoty do tych wartości nie spowodował, żeby wzrost gospodarczy nie zaskoczył na nowo im się też bardzo mocno zastanawiali nad tym jak pogodzić się wzrost gospodarczy jest jednak dążenie, które widoczne we wszystkich krajach również dyskusji w Polsce do sprawiedliwości społecznej takiego zniwelowania różnic pomiędzy lepiej gorzej zarabiającymi wybraliśmy ten wariant, dlatego że uważamy, że na tym etapie rozwoju gospodarki to będzie wariant lepszy niż ten niesamowicie trudne algorytm zaproponowany przez po chce uzależnić oraz rozrzutność, ale w ogóle totalne uproszczenie totalną bzdurą odbiurokratyzować ja po prostu danie takiego kopa rozwojowego i myślę, że to da dobre efekty znaczy jesteśmy przekonani o tym na co liczyliśmy na poziomy ceny wzrosną gramy w perspektywie zwiększyć rola, ale i udowodnić to zachwiać naszym słuchaczom, że tak się stanie cieka w jestem 3 nasi goście i pani dr Starczewska-Krzysztoszek i pan Tomasz czy też będą chcieli porozumieć z panem na temat 3 z 16 może tak będzie, ale ten temat zapoczątkowała pani prezes Kosińska ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część magazynu EKG Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry poniedziałkowe wydanie mam nadzieję, że państwo się przyzwyczaili do tej przedwyborczej Formuły poświęcamy rozmowom o programach partii politycznych halę dzisiaj rozmawiamy o programie nowoczesnej Ryszarda Petru w studio pan Paweł Rabiej reprezentujący reprezentujący tę partię, choć nie kandydujący do Sejmu studio także nasi goście eksperci pani prof. Hanna Kuzińska pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek pan dr Piotr Maszczyk jesteśmy po krótkiej prezentacji programu nowoczesnej i pytaniach pani prof. Koźmiński to pytanie gminy te pytania czy wątpliwości dotyczyła systemu 3 × 16 przy Brzozie upraszcza tak pani profesora, ale myślę, że jest to uproszczenie tutaj usprawiedliwione, bo rzeczywiście nowoczesna ma w swoim programie projekt obniżenia do 16 podatku PIT CIT i walce nie zadawali pytanie pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek i pan dr Piotr Maszczyk pani doktor bardzo proszę, by rozumieli się z 16 Hel tak sobie narzekanie, że rzecz biorąc, ale i Mucharz kontynuować starania Ślązaków Sieńko tylko, ponieważ ja akurat jestem fanką prostych systemów podatkowych, a nie ma prostszego niż stawka naprawdę jednolita nie takie przypadku po to, o nazwano ją jednolitą Nycz powszechną a, a taka nie jest natomiast to, czego brakuje w kontekście przez 16 to jest takiego programu, kto z nowego dnia po zimie podatkowym na poziomie my właśnie z osłony socjalnej dla osób po niskich dochodach, dla których tak naprawdę to będzie od 3 z 16 będzie oznaczał szczególnie na podatek VAT na poziomie 16 % będzie oznaczał wzrost wydatków i niższy podatek dochodowy Nisko plasuje niestety tych wyższych wydatków, by poznać konsumpcję nie liczyłam tego, ale inne zaś, że można się odwołać się w można szacować siły, że średni przeciętny podatek VAT płacony przez osoby o niskich dochodach, które w swoim koszyku koszyku zakupów mają dobre podstawowe, które są obarczone stawką VAT to, skąd niższą, czyli 58 %o wą to myślę, że to jest więcej niż 80 punktów procentowych jest fakt Otóż był wzrost dla nich z tych 810 do 16 % i tego mi brakuje w programie, a wydaje się, że to jest szalenie ważne, żeby pokazać, że on nie będzie jednak programem, który będzie uderzał w te osoby, które mają najniższe dobrze to zanim pan Paweł Rabiej odpowie to jeszcze się tylko gram znacznie więcej oczywiście dopytać potwierdzić jak rozumiemy 3 × 16 czy dobrze usłyszałem pana pierwsze wypowiedzi z kwotą wolną od podatku, ale bez ulg tak z kwotą wolną od podatku, ale bez ulg tak, że wzrost obliczyliśmy tak żadnej znanej nam też zamieniała w żadnej nowej, która byłaby mogła być wymyślono ryczałt za niepełnosprawnych, żebyście zlikwidowali na 3 inne jednak byśmy nie znam jak zamówiono dla krwiodawców jest, więc jest bardzo dużo tego na razie część z nich jest część z nich jest naprawdę absurdalna i oczywiście jest to, że ten element naszego programu może bardzo razi wybrzmiały do tego skomentuje w ten sposób, że mąż rzeczywiście się przyglądali też tym faktem skutkom tutaj rzeczywiście to przejściowe pogorszenie dla osób najmniej zarabiających będzie, ale chcemy na to odpowiedzieć zmianami w systemie pomocy społecznej, dlatego że w tej chwili 40 % jak się czujemy się jako 15 miliardów złotych rocznie zmarnowane, dlatego że też pomoc helikoptera zrzucamy różnym osobom w tym zarabiającym całkiem nieźle ani też tych ulg korzystają, więc tutaj tak naprawdę ten system funkcjonuje dobrze się o pomoc społeczną chodzi tutaj chcielibyśmy też go rzeczywiście naprawić poprawić tak, żeby trafiało do najbardziej potrzebujących i to jest to odpowiedź na indywidualne konta pomocy społecznej jako osłona wzorem przypomniano Wolfgang Stark naturalnie tylko to jest właśnie kwestia odpowiedzi też na potrzeby specyficznych grup społecznych i niepełnosprawnych czy tutaj zdecydowanie nie działa, chociaż to wymaga w ogóle naprawy osobny chciałem dopytać czy pan Tomasz Czech do 316 na pytania można, więc zarówno te pytania i skończymy sezon tak pan dr Piotr Maszczyk ja szczerze, mówiąc że uczy w -li Mie to Niejestem fanatykiem prostych rozwiązań, bo mam takie przeświadczenie, że pod prostotą rozwiązań często próbuje się ukryć bardzo wiele szczegółów, o których trudno jest mówić, bo one są znacznie bardziej skomplikowane niż takie chwytliwe hasło 3 × 16, a które są gminne istotne odmówiliśmy już skupiliśmy się napić się, bo to jest takie bardzo wiele z nich bardzo było interesujące dla bardzo dużej grupy obywateli podatników należy w PiS-ie np. kluczowa tak naprawdę nie jest przecież stawka tylko definicja dochodu kościół tutaj przedsiębiorcy byli mieliby znacznie więcej dopowiedzenia Jaśle z taką dyskusję, której się nam w mediach toczy się na temat tego czy tak, by obywatele mówią o tym co powinien zrobić rząd na wyborach i inne kolec głos przedsiębiorcy pana prof. Blikle, który bardzo mocno mówił na temat definicji kosztów, bo to tak naprawdę wpływa na wysokość obciążeń podatkowych tak co jest kosztem co można obliczyć, jaka jest definicja dochodu, jaka jest definicja przychodów w związku z tym szczerze mówiąc ja nie ośmielę się powiedzieć, że bardzo uważnie przeczytają program, ale przeczytałem nie znalazłem tam takich informacji to oczywiście, chyba że dobrą monetę potraktujemy takie wyzwania jak zrobimy usprawni my zmienimy i t d. z bardzo cenne, że partia polityczna tak mówi, ale takie powiedzenie ludowe papier jest cierpliwy wszystko zniesie ja bym jak czytam, że taki program to bardzo się czujesz, że mitem są takie szczytne hasła, ale wolałbym zamiast tego co zrobimy przeczytać jak to zrobić i to jest w każdym programie politycznym znacznie trudniejsze do odnalezienia dla części gry po tym, jak tu do pytania pomnożonej siedzi no właśnie n p . co robimy z definicją kosztu tańczy wszystko jest kosztem czy wprowadzamy jakiś ograniczenia, bo on w Polsce to prof. Kołodko już kiedyś ironizował sobie na ten temat bardzo dużo się mówi o podatku jednolitym liniowym płaskim to nie wchodząc szybu co to znaczy u państwa to prawdopodobnie dalej będzie Progresja podatkowa, bo to nie jest 3 × 16 tylko to jest 2 × 16 + 16 + 0 tak nie jest ponadto wyjaśnić co ono inwestorom tych co zrozumiałem w propozycji nowoczesnej postulowane jest utrzymanie kwoty wolnej od podatku, a to w praktyce oznacza, że nie mam 1 stawki podatkowej 16 tylko 2 stawki 016 przypomnę, że w dawno zapomnianej już zwiędnie NT jak kot Sylwester propozycji Platformy 13 marca 23 × 15 tam rzeczywiście to był podatek liniowy, ponieważ od pierwszej jednostki dochodu do ostatniej nie wiem miliardowe milionowej nieważne to była ta sama stawka tutaj tak nie jest, ale dziś rząd, a rowerzyści oraz 16 miał być następczynią przez nasz konformizm jest brak w bezruchu sobie ironizował, że w gruncie rzeczy podatek progresywny może być równie prosty jak podatek z jednolitą stawką podatku problem się zaczyna wtedy, kiedy zarządzamy z definicji, ale nie Poland, ale niewart nigdy na oczy były dochodowe tak kandydaci zgadza się Tomasz musiał zagrać coś bardzo orszaku w przypadku VAT -u niema takiej możliwości, żeby mieć różne stawki na różne produkty różnych mało realny wzrost cen prawda, ale na filmowanie czy jogurt jest ważna jest lekka podana wraz z ich tak dalej Tomasz Fornalik dużo takich przykładów mówią, że lądował w ramach NATO, jako że zasadnicze pytanie dla pana dr Maszczyk jak tak dobrze powtórzę to spotkanie z rozruchem pytań za krótkie pytanie Cruyff no i tak musielibyśmy na temat jak bardzo długo rozmawiać dlatego, że jeżeli chodzi o jak w przedziale 16 to sprawa jest rzeczywiście bardzo prosta i 8 jeśli zaś prowadzi natomiast od Thalesa pytanie jak przy 3 × 16 natomiast jeśli chodzi o jak przy różnych innych rzeczach, które rzeczywiście sprawa się robi dużo bardziej skomplikowana przywołał pan prof. Blikle, która akurat wystąpią na naszym kongresie gospodarczym rzeczywiście małe średnie firmy też były filmami, które konsultowaliśmy nam się nie wydaje, żeby kwestia definicji kosztów była istotną kwestią dzisiaj dla polskiej przedsiębiorczości istotną kwestią dzisiaj dla wszystkich polskich przedsiębiorców jest nadmiar regulacji jest brak wolności i to wszyscy jak 1 mąż podkreślają stoją prof. Blikle na czele na tym się chcemy skoncentrować jeśli chodzi o CIT to akurat tutaj rzeczywiście na prowadzenie 3 × 16 budżet straciłby rocznie około 3 , 5 miliarda złotych jak wyszło z wyliczeń, ale dlatego proponujemy tutaj tutaj przechodzę do pewnej konkretnej propozycji terenowych i podatkowe, bo tak, jeżeli wszystko upraszcza my to umówmy się, że uproszczone podatki upraszcza je bardzo likwidujemy zbędną biurokrację, ale obawiam się, że płacimy podatki w Polsce i liczymy, że ta strata CIT-u akurat zostanie odrobiła na tym, że będzie większa chęć płacenia przez polskie firmy podatków tutaj wiem, że do problemów jest bardzo dużo, ale przedsiębiorcy mówią jedno to nie jest tak, że nas uderza wysokość stawek podatkowych to 3 × 16 nawet nie jest tak bardzo mocno tutaj w sercu potrzebne, ale żona starzy widzimy te pieniądze są marnowaniem wiara to poco wprowadzać ostrożnie Stelmaszczyk nowo przez nią pan pojedzie już tak naprawdę czy to będzie przeraźliwie długiej żerdzi, ale zaraz zaraz chwileczkę Aneta Błaszczyk uważa jednak po ja słucham to co pan bez tego co co pan mówi pan mówi tak przedsiębiorcy właściwie mówią, że to wysokość stawek podatkowych omawiamy tylko mącić, że ma jasność to nie jest nasz problem tak będzie 19316 do osób prowadzą 16 oto, żeby pobudzić przedsiębiorczość to jednak ma znaczenie, więc ustaliliście to najdalszy od 16 z pewną ideą 3 × 15 było źle policzone były nierealne tak jest zresztą do tego sięgnęliśmy wraz z 16 z pewnym kierunkiem, który chcemy zmierzać być może to będzie najpier w 16 w Warcie, bo rzeczywiście wymagają głębszych zmian, a potem jedziemy do kolejnych, ale też pewnej Gazpromu, którą chcemy znaleźć można zarejestrować się zmienia i Alonso jedno zdanie i lądowań różnica, czyli absolutnie nie zgadzam się z taką tezą, że prowadzenie 3 × 16 jest prosta sprawa nie jest prosta 1 powodu państwo postuluje wprowadzenie programu osłonowego ten zrekompensuje no powiedz tak dokładnie biednym tylko z gospodarstwem domowym najniższych dochodach podwyżkę średnio ważony stawki VAT -u, a to jest gigantyczna praca jak to zrobić to nie jest proste w 2 Anglia jest zła, że rozstrzygnięcie bardzo realna i 20 × 16, gdybyśmy nie mieli odwagi, żeby to zmienić odkryliśmy tu, gdzie jesteśmy, a ona się zdecydowanie nie podała pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek bardzo proszę panie chciał dopytać czy polemizowali bronić na rzeczy było Biblia tak rozumiem do 16, że chodzi o to, żeby z znieść ulgi podatkowe, choć efektywna stopa podatkowa jest w granicach inflacji się w granicach 17 % GUS podaje, więc na zależne od morza musiał się znajdzie kawałki 171172, więc tutaj my mamy tu im mamy tutaj to odpowiedź padła 1 rzecz jeśli mogę być, ponieważ w tych tzw. ulgach to nie jest ulga podatkowa mamy zasadę, że straty, które firma poniosła mogą być rozliczane przez najbliższe 5 lat w wysokości większej w każdym roku w 50 % tej bez straty czy to też chcecie państwo zlikwidować, ponieważ tu byłoby tworzenie warunków nierównych w stosunku do tego co się dzieje poza granicami Polski w innych krajach Europy dla niej Panta rei wypowiada myśl naczelny nie przyglądaliśmy się do miasta szczegółowo także, ale warto się temu przyjrzeć mu zanotuje także Otóż rzeczywiście jest istotnie państwo Zaroślińska mniej moim zdaniem w systemie podatkowym wcale nie chodzi o to, żeby epatować społeczeństwo odbiorców takimi hasłami 3 × coś 151618 Szyca ten system ma być po prostu sensu ma być rozsądny odpowiadać na zapotrzebowanie gospodarki mam wrażenie, że w tym waszym programie znak Boży liście najlepiej takich tanich kaset, bo przecież jeśli chodzi o CIT to my mamy problem polegający na tym, że zbyt wysoko opodatkowane jest praca w stosunku do opodatkowania kapitału, więc zostawić tę stawkę przynajmniej ich nie ruszać tej stawki CIT, którą teraz mamy albo pomyśleć o tym, żeby może odrobinę ją podnieść np. po pół punktu procentowego, jeżeli ten budżet się nie spina powiedział pan w jaki sposób łagodzić te zmiany w secie, które zaproponowaliście, które odbierają tak dają właściwie większe środki pozostawiane w kieszeni zamożniejszych osób, a mniejsze środki w kieszeniach tych biedniejszych odtąd powiedział uaktywnić prowadzi politykę społeczną, czyli polityka społeczna ma wejść w to miejsce, które rujnuje my przez ten proponowany przez was system podatkowy tylko, że redystrybucja przez podatki to jest wiele wiele miliardów, a na pomoc społeczną pójdzie kilkanaście milionów poprzez dotacje, które idą z budżetu państwa do gmin, więc znowu te proporcje są nie tyle, jeżeli chcemy robić dobrą redystrybucję to świat wymyślił taki różnorakich system, że z 1 strony pomoc społeczna złej strony podatki i wreszcie VAT oczywiście, że ten VAT trzeba ruszyć już kiedyś o tym, mówiłam, że nie powinniśmy ruszać VAT -u dużym skokiem, dlatego że rynek musi się dostosowywać także to powinno być stopniowe obniżanie PiS, ponieważ bardzo nam się kurczyć wraz z pań najlepsza rzecz nazwał jedno zdanie niż można inne tematem będzie brakuje mi blach ważenie precyzyjnie czytałam pamięci wątku dotyczącego poprawy sądownictwa szczególnie z widzenia gospodarczego, a to jest remis 1 z naprawdę ważniejsze bolączek dla przedsiębiorców fałszywej odpowiedzi Pandora jest odpowiedź na to by zamówić tak takie są też programy mówiliśmy o tym, też w sobotę na konwencji wyborczej dostrzegam, że to jest bardzo poważny problem rzeczywiście chcemy to by usprawnić, ale wiemy, że jest poważny problem tak konkretnie zrobić jak żyć jak żyć mamy na to Mahler w programie przygląda się temu też będziemy mieli bardzo precyzyjnie opisane Janusza pana dopytać, bo gros skupiliśmy się na tym 3 × 16, informując słuchaczy, że w programie jest postulat utrzymania kwoty wolnej bez ulg, jaka ta kwota wolna, żebyśmy mieli domknięte temat podatkowy wielki znak jest w tej chwili, aby w ogóle 3 × 16, zamykając może wziąć w nich 91 traktowaliśmy jako pewien pewien koncept tak jak z koncertem był ten jego lotna Księżyc traktorzysta, że to się nie stanie z dnia na dzień, ale powinniśmy do tego dążyć powinni mieć odwagę, żeby ten system zmieniać, bo tak jak mówię, że zostaniemy w tym co jesteśmy tu nikogo nie satysfakcjonuje natomiast eksperyment, który nam proponuje tutaj to też nas satysfakcjonuje, bo on jest wykonany pomiar wykonany technicznie usłyszał pan tutaj trochę wątpliwa jak na stadionie wszystkie starannie zanotowałem rzeczywiście odpowiadać za kilogram rodzi się zawsze w konfrontacji z rozmaitymi osadami zaszył się go poprawiają też jest zwolennikiem programu zawsze zamknięte trzeba rozbudowywać odpowiadać na te uwagi pan Paweł Rabiej reprezentujący nowoczesna Ryszarda Petru bardzo dziękuję za spotkanie w państwo nasi goście komentatorzy oczywiście zostają wśród ekonomia kapitał gospodarka to jest trzecia część magazynu EKG Niedzielan 44 Maciej Głogowski jest jeszcze dzień dobry w naszym studiu pani prof. Hanna Kuzińska pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek pan dr Piotr Maszczyk część trzecia magazynu EKG od lat oznacza zdziwienia co państwa dziwię, kto zaczyna w klasie wstrzymuje z pani prof. Mazowsze może takie wakacyjne jeszcze zdziwienia otwórz się przebywając na Warmii Mazurach stwierdziłam w darze w dalszym ciągu funkcjonuje taka zgoda na byle jakość jeśli chodzi o znaczenie dróg w bardzo wielu miejscach stoją te znaki krzyża Świętego Andrzeja, a parę metrów dalej są tory zarośnięte drzewkami dzień my i nie poważnie podchodzimy do oznakowania potem bagatelizuje my pod uwagę całą, które niesie taka informacja na znaku drogowym i cieszyć gdyż, zachowując tutaj ten temat oznakowania dróg, gdy zbliżamy się do granicy bardzo brakuje mi takich informacji z oddechem europejskim mamy bowiem informacji jak daleko jest jakiś Jędrzejowie czy chyba pomyliłam nazwę w tej chwili nikt nie wie co to za miejscowość przygraniczne z Wrocławiem, a nie ma informacji do Berlina do Wiednia prawda jesteśmy w unii Europejskiej do walki, ale już teraz nie tych informacji przynajmniej gdzieś tam strefa będzie wiele starych schematów znanych działająca od 2 lat zmiany rozwiązań rozważanie różnych ważnych dla Poznania mamy już tablice informujące, że do Berlina także, więc ja jechałem tutaj trend tą trasą na południe w stronę Wrocławia i nie stwierdziłem uważałem i z pałami i nie było takich informacji i wreszcie może na koniec taka już bać się bardziej ekonomiczne zdziwienie, że przez kilka lat w Rumunii w latach 2151314 utrzymywał się taka niekorzystna relacja w kształtowaniu przeciętnego wynagrodzenia brutto mianowicie sfery budżetowej miał też wynagrodzenia wyższe niż sfera przedsiębiorstw i dopiero właściwie Terra PAX w piętnastym roku w tych miesiącach nastąpiło odwrócenie tej tendencji, kiedy nastąpił dopiero w tych miesiącach 2015 roku to jest taki wniosek z tego właściwe to znaczy, że pewnie sektor prywatny zaczyna być jeszcze bardziej aktywnej to znaczy, że przedsiębiorcy zaczną poszukiwać pracowników ani pracownicy poszukują pracy w związku z tym pracownicy pracodawcy muszą więcej płacić nie wiem czy dołącza pani prezes pojawi się poważny, że było to na dodatek koresponduje z dzisiejszym tytułem w 1 z kaset, które właśnie na pierwszej stronie wyeksponowała fakt, że rynek pracy staje się rynkiem pracobiorców stopniowo obserwujemy większy popyt na pracowników w przemyśle i w innych branżach, czyli być może idzie w dobrą stronę w normie o tym, to już mówimy o pana redaktora w programie od wrażenia, że czasem się dawna, ale jednocześnie mówimy o tym, że nie dotyczy to wszystkich pracowników tylko pracowników z określonymi poszukiwanymi kwalifikacjami kompetencjami także zawodami dobrze to było pierwsze zdziwienie w K2 to pani doktor czy pan doktor słyszy dźwięk i to w pływaniu może rozpoczynać się, że kaszel ból złość ekonomicznym w OFE w g się na jednodniową wycieczkę będąc na wakacjach na piękną wyspę grecką Santorini w i tam dowiedziałam się na temat szynki wyspie, gdzie mieszkam na 16  000 osób jest 550 kościołów no i Hanny wyjaśnieniem tego, dlaczego na rolę w tak niewielką liczbę mieszkańców jest także kościołów nie jest to, że oni są tak bardzo religijni tylko to co zwykle w Grecji się dzieje kwestie podatkowe mianowicie jeśli ja na swoim, bo z tych 550 kościołów tylko 16 to są publiczne kościoły reszta są prywatne kościoły kaplice godności bardziej kapliczki i okazuje się, że jeżeli na moim prywatnym gruncie mam kaplicę, a to nie płacę podatku od nieruchomości, a także jeśli energia na ten grunt jest poprowadzona poprzez Tomka Lisa, a później do domostwa to także i płace rachunku za energię elektryczną radosna Ford twórczość podatkowe jak widać w Grecji nie ma nie ma granic i tak zastanowią się właściwie co teraz powiedzieć przy okazji tego zdziwienia to może ja jestem bardzo ważnych graczy dyskusji niech żyją zarzeka się z 16 jak widać różnorodności wątków w tym, że marzy jednak wolę mieć proste podatki nie wprowadzać różnego rodzaju ulg, żeby nie było takich Ano oczywiście w to powiem tak to jak każdy, kto inny styl życia w tym nurcie zwierzać, że pierwsza jest taka, że no cóż student pierwszego semestru już w nieco komiczne szkoły głównej handlowej o każdej uczelni ekonomicznej ze szkoły główną handlową mogę ręczyć dowiaduje się taki bardzo prosty ekonomicznej prawda mianowicie podmioty ekonomiczne reagują na bodźce związki to jest przykład, który usłyszeliśmy tego jak podmioty ekonomiczne reagują na boks, jeżeli cerkiew prawosławna w Grecji cieszy się przywilejami podatkowymi, a cieszył się do 1 postulatów m. in . do rządu Grecji jeśli chodzi o walkę z kryzysem, żeby te przywileje ma ograniczyć w różnym stopniu no to każdy będzie chciał wykorzystać te przywileje no tak to już nie jest mi na jej ustach, więc nie należy wprowadzać plan, dla którego ów, tworząc dlatego, tworząc różnego rodzaju system bodźców należy zawsze przemyśleć jak one będą działać, a diakona będą działać w maju 2 zdziwienia, o których chciałem powiedzieć jedno wiążą się między płciami jedno wiąże się właśnie z tym systemem borsuka mianowicie przestaną wreszcie taki artykuł sążnisty o tym jak to w Polsce zawód sprzedawcy sklepowego czy doradcy klienta jest postponowany, a nawet przed wojną to to by fantastyczni ludzie ze ktoś czytał lalkę to wierzę w sumie z kłopotami mentalność był w kosztach no właśnie na, dlaczego tak się dzieje no to nie dzieje się tak, dlatego że ta praca jest lekceważona przede wszystkim przez pracodawców takie życie płaci mało, jeżeli się w rodzinie inwestuje w Tunisie nie będą ustalać warunki jest tam, żeby fanatyków, którym tam wymieniano 1 z Chin, która Anny, które na listy klienta, żeby się popsuł 1 element wysłała mu natychmiast 2 elementy i t d. w Polsce tak nie działa i co dalej no to natychmiast, bo już ciemno, bo tak działa system bodźców, jeżeli nie karzemy za takie zachowania albo nie nagradzamy pozytywnych zachowań to niestety tak to będzie działać zdziwienie, że tak się dzieje należy odebrać w kategoriach największe zdziwienie, że muszę ciągle dziwimy, że komuś mało płacimy to się nie będzie przykładał do pracy, że jeżeli preferujemy niestabilna stosunki pracy no to ludzie też nie będą lojalni wobec firmy firma jest lojalna wobec ciebie ty jesteś lojalny wobec firmy tak to działa niestety, jakkolwiek nie chcielibyśmy, żeby tak nie działał w, a raz drugie zdziwienie handlu upraw roślin do zdrowia na kanwie tego programu, o którym byśmy rozmawiali w pierwszej części jest tak, że tam przeczytałem nie było czasu o tym, porozmawiać z uczelni nie powinny produkować bezrobotnych bardzo dobre hasło tylko, że to jest takie zdziwienie i tytuły takie hasło, które nie próbuje nas przekonać, że nie jesteśmy w stanie prognozować jakiekolwiek trendy w długim okresie co jest niemożliwe ile państwo dobry przykład, dlaczego to jest niemożliwe jak ktoś próbuje przekonać, że mój syn się powiększyć tego czy tamtego wolny z piątej klasie szkoły podstawowej, bo to się przyda w przyszłości to nie tylko pusty śmiech ogarnia w stanach Zjednoczonych na początku na przełomie lat osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych była taka histeria, że Japończycy wszystko wykupią małe w mediach miało swój wyraz w popkulturze może inaczej takie filmy n p . jak co książki z dnia wschodzące słońce Mankella Liszta ona się wydawało, że Japończycy już już całą Amerykę wykupią rozpuście, czego się wtedy dzieci uczyły się z zamożnej klasy średniej w stanach Zjednoczonych Ano japońskiego no bo to się oczywiście im przed tym jak bardzo chybione błędne były te prognozy na to żeśmy się mogli przekonać wszyscy dobrze w 2 kilka lat później, kiedy nagle okazało, że Japonia wpadła w bardzo głęboki kryzys, z którego de facto nie może się w wygrzebać dzisiaj jak by się okazało, że to wykupywania Ameryki pośrednio działa ten cały japoński i tak w, montując w swoim przed długą wypowiedź to je ci Amerykanie dziś nauczyli japońskiego zostaliby jak przysłowiowe Himilsbach z angielskich aktywna w chowanego w Bytowie, o co chodzi także mówienie, że nie jesteśmy w stanie cokolwiek prognozować na te kierunki studiów stawiać na inne, żeby nie produkować bezrobotnych nie ma sensu, jeżeli mówimy o edukacji uniwersyteckiej poważnie to powinniśmy powiedzieć, że ona przede wszystkim ma służyć samo rozwojowi poszerzaniu horyzontów natomiast przygotowywania absolwentów do konkretnej pracy sprawdza się na poziomie przyzakładowej szkoły zasadniczej zawodowej ani Uniwersytet technologiczny co prawda od 2 lat już się mówi, żeby starać się wygrać te perspektywiczne kierunki i udowadniano, które są takich perspektywiczne ale, udowadniając jednocześnie, że może też bardziej humanistyczne nie mają znaczenia chyba właśnie klęsce, chyba że z punktu widzenia takiego własnego rozwoju na 1, więc tutaj to co piątek g jest na pewno ciekawe, ale w najlepszej zgodzie z tym, o czym to co w debacie publicznej przez lata tutaj było nam udowodnione, ale pani doktor chciała realizować albo poprzecznie wiemy jedno zdanie, bo też chciałam wydatkową tak wrócić na Malcie, ale bardziej chyba chodzi o to jak uczymy niż to, jakie kierunki Klicha inne wspierane tak, bo też chodzi o wspieranie określonych kierunków myślą o wykształceniu wyższym inne my pod Grodnem po prostu musimy totalnie zmienić sposób w jaki kształcimy powinno być zdecydowanie więcej warsztatów więcej pracy w grupach więcej pracy na rejsach na przykładach i myślę, że wtedy to rzeczywiście tak dzieje się w innych przekładać na jakość te osoby, która kończy edukację zależnie od poziomu, na którym to element o edukację to państwo razem, reprezentując 3 różnią się na lodzie różne uczelnie pewnie by się zgodzić bank zgodzi gdybyśmy, chociaż myślę, że skończy ta dyskusja to byłoby to 2 to był dopiero początek jest gorszy jest tylko od wersji pierwszej strony książki, którą trzeba, by napis ma się zakończyć jak tylko chciałem dodać, bo szkoda mi nie osiągnęło to w czasie rozmowy z panem Pawłem raduję się tam pojawił się w kryzysie to hasło dotyczące likwidacji mają przywilejów emerytalnych dla różnych grup, by nie było wątpliwości to co proponuje partia nowoczesna to jest oczywiście zasada ograniczania owych przywilejów dla tych, którzy rozpoczynają prace, bo jak wiadomo hasło odebrania już tym, którzy mają byłoby mało realne ne, więc na pewno nie sprzyjałoby głosom w wyborach z tego konta warzelni być może nie sprzyjałoby także konstytucji, gdyby ktoś chciał tego typu projekt przeprowadzić to znaczy chodzi o tych, którzy będą wchodzili do zawodów i druga może nie zdziwię, ale jako ciekawostka polecam dzisiejszym wydaniem gazety giełdy gazety giełdy inwestorów parkiet tutaj jest takie zestawienie 100 największych giełdowych podatników to dla tych wszystkich, którzy bardzo lubią mówić, kto nie płaci w Polsce podatków na stół z listy 100 nie przytoczę, bo nie mamy już tyle czasu, ale liderem jest polskie Górnictwo naftowe gazownictwo potem PKN Orlen potem KGHM Polska Miedź i proszę bardzo od razu wpadają banki WBK PKO BP potem PZU, więc finanse Pekao SA Mbank także już raz kolejny potwierdzają, że na dniach i widziałam, że tego art. 1 rzeczy, dlatego że mówienie o tym, jaka, jaką wartość podatku żeśmy wpłacił trudno porównywać się firmy średnio małą i podatku zapłaciła relacji do największych polskich firm, więc raczej mówmy o tym, jaką stopę podatkową przy PL zapłaciła na rzecz innych kultur klasyfikacja może być zupełnie inna prawda kończymy stała się też ciekawostek pojawia się informacja o tym, że Enea czy ta firma, która interesuje się Bogdanką bada także księgi krytykowała katowickiego holdingu węglowego, więc kto wie może jednak, że więcej się w tym sektorze górniczym w Polsce zmieni scenę, toteż firma tworząca prąd z bardzo dużym składnikiem państwowym zewnętrze kończymy sprawy zdaniem geologów w związku ze składnikiem państwo nieprawdę bądź też ordynariat personalny w bardzo państwu dziękuję za spotkanie pani prof. Hanna Kuzińska pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek pan dr Piotr Maszczyk dziękuję bardzo dziękujemy nową Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA