REKLAMA

Czy Le Corbusier jeszcze inspiruje? Rozmowa z prof. Martą Leśniakowską

OFF Czarek
Data emisji:
2015-10-06 10:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program Owczarek co państwo mała zmiana o 1140 Agata Kowalska będzie rozmawiałam z prezydentem Radomia pana Radosława Witkowskiego, a my przechodzimy do naszego cyklu architektonicznego także trochę pozmienia my tak, żeby było pięknie ładnie studio prof. Marta Leśniakowska historyk sztuki Instytut sztuki Polskiej Akademii Nauk dzień dobrych sondaży w sam nazwisko giganta od razu nam każe myśleć o z pięknej architekturze leku dyskusje co trzeci, gdy Rozwiń » słyszymy nazwisko mówimy ojej ojej to w ogóle jakiś geniusz mistrz świata wspaniałe rzeczy nie, a taką takim dzieckiem może być kartę trochę leku buzuje rasą przecież nasze bloki takie mieszkaniowe gminy, a z drugiej strony, kiedy dzisiaj nie wiem może coś powiem takiego brzydkiego ale, ale powiem pani zaraz dzieli w głowę czymś, a ich kiedyś wypad patrzę dzisiaj na dzieła różne formy pracy dla klubu z rac resztę o Matko zburzyć jak najszybciej wybudować coś pięknego w to miejsce no rzeczywiście ta jest dość ryzykowna, gdy propozycja, ale rzeczywiście lekko bus jest na 1 z najsłynniejszych architektów nie tylko dwudziestego wieku, ponieważ niektórzy nawet 3 i porównują go w jeśli chodzi o skalę jego osiągnięć i zakres jego wpływu na kulturę bardzo szerokim tego słowa znaczeniu nie tylko na samą architekturę porównują go spalać wiem, twierdząc że rekord fuzje i Palladium to 2 filary myśli architektonicznej i kultury architektonicznej świata Zachodniego nasza rozmowa nie jest przypadkowa w tym roku, ponieważ w sierpniu, a dokładnie 27 sierpnia termin mi minęła pięćdziesiąta rocznica inny dość tajemniczej śmierci kontuzje, a mianowicie mnie lekko Rouzier, który wówczas mieszkał w taki zbudował sobie taki modelowy archaizm ująć psy taki archetyp licznych domek z pracownią nad brzegiem morza w kat Martę codziennie wypływał w Możejkach po prostu o świcie pływał i któregoś dnia właśnie owego 27 sierpnia wypłynął i więcej nie wrócił tata im na świecie, zwłaszcza tajemnicza do dziś nie wiemy czy to była czy to był wypadek co się tam stało czy w czasie tego nie pływania czy też była to świadoma decyzja samego akordu zwiera, który był mu nie był bardzo konsekwentny w swoich w swoich poglądach im i różnych poczynaniach, mówi że wykonuje, więc nie wróci należy dodać, że jego ciało znaleziono znaleziono na nich zależy nieraz winny jest dialog nie to po prostu utonął im mniej tak to się stało my powiedział pan na początku różnym żelem nie mnie lekko Gruzja jest takim geniuszem architektury, ale mamy z nim poważny problem, bo jedni uważają go właśnie jako geniusza jako 1 z najważniejszych twórców no już w takim wymiarze uniwersalnym, ale są i zagorzali śmiertelni wrogowie kontuzje rak, którzy właśnie upatrują w jego gminie koncepcjach, a zwłaszcza w tym co powstało pod wpływem myśli konkluzje rady no wręcz takiego działania sprawczego dla współczesnej dla współczesnego inne firmy, zwłaszcza powojennego modernizmu czy też mówiąc jeszcze ściślej do całej tej kultury architektonicznej IBA obszaru krajów komunistycznych, czyli tzw. SOS model jest mu, że te blokowiska, które nas otaczają i zalewają wszystkie wielkie dni miasta Europy i świata nie tylko Zachodniego są właśnie taką mógłby taką brutalną konsekwencją myśli kontuzje, a my nie do końca prawdziwe no właśnie sprawie boję się, że patrząc z blokowiska trzeba też zastanowić czy zatrzymać chwile 8 lat nad tą myślą o pomyśle jest ważna może o tym, jeśli rozmawiamy po informacjach zabierał czasem informacje już za kilka minut o godzinie jedenastej ne studio prof. Marta Leśniakowska historyk sztuki Instytut sztuki Polskiej Akademii Nauk lekko fuzje i 50 lat po śmierci co pozostało nam z tamtych lat stan tych idei wracały po informacjach z Cezary łasiczka program Owczarek prof. Marta Leśniakowska historyk sztuki Instytut sztuki Polskiej Akademii Nauk jest państwem Bydgoszcz nie mleko buzuje 50 lat po śmierci Domaszewicz po blokowiskach w Lechii, jakie są każdy widzi, ale w nie można myśleć tylko blokowiskach od tak po prostu w oderwaniu musi padać o tym, że dwudziesty wiek w Europie to był też przy tym, że jak piękna, ale też jak w tragedii 2 największe wojny jesteśmy po wojnie i i lekko bowiem wino dobrze, ale są ludzie są jakieś Przedmieścia z mam z CSIOZ, które wzbudziło tak mieszkać każdy, kto nie może być architekturą, która gdzieś tam sobie stoi i nie ma związku z człowiekiem jest człowiek tak, ale człowiek jest w grupie skupisko trzeba dopuścił się też relacje między tym, więc też myślał o funkcje o tym, żeby mnie, żeby architektura była czymś co co funkcjonuje co działa co co chroni co rozwiązuje problemy co oszczędza czas, ale także coś co działa na emocje uczestnika tej architektury karbu zje był poza różnymi innymi jego osiągnięciami, a który zastrzegł sąd karny może powiem 2 słowa, ale jego rozumienie miasta urbanistyki było na wskroś modernistyczne traktował miasto jako spektakl i rozwiązywał w formie teoretycznej w postaci i to ze swoich teorii, które rysował lub, które sformułował na piśmie z bardzo znanej książce MO w organizmie nie sformułował właśnie taką oto nie mu koncepcję miasta jako spektaklu, które było przez niego kształtowany tak jak artysta kształtuje obraz abstrakcji abstrakcyjny to jest bardzo znacząca, że kwestia, ponieważ mnie kontuzje był bardziej artystą niż arch. Moshe zajmował architekturą tak jak artysta się z nim nią zajmuje jego przede wszystkim interesowały właśnie kwestia oddziaływania formy, które są powiązane z funkcją interesowała go relacja między przestrzenią, a bryłą kontuzje jest w końcu twórcą kilku nowych fundamentalnych pojęć definicji po pierwsze jest autorem najsłynniejszej definicji 1 z 2 powie Trump obok Witruwiusza definicja architektury jako sztuki kształtowania przestrzeni z gruntu modernistycznej, w którym tak definicji mieści się tak jak on to co on rozumiał z pod pojęciem architektura architektura to jest gra brył w przestrzeni w słońcu i powietrzu i efektem takiego zdefiniowania architektury właśnie w takich kategoriach mnie bym projektował i analizował swoje modelowe rozwiązanie, które niektóre po zostały zrealizowane, ale większość została na papierze lub też w postaci pisanej trzeba pamiętać o tym, że rekord Rouzier wprowadził do języka kultury artystycznej architektonicznej 50 nowych słów w 50 nowych pojęć w dwudziestym wieku wprowadził 2 kierunki zupełnie zasadnicze pierwszym był Pure Zumy, który sformułował na latach dwudziestych, czyli taka właśnie surowa bryła od darta z dekoracji pozbawiona tego dekorują eklektycznego trzeba pamiętać, że on się wychowywał w społeczeństwie i w kulturze, która ciągle jeszcze kultywował nataką architektura i zdobnictwo rodem z bazar z dziewiętnastowiecznego eklektyzmu i z secesji Kor bus nie był 1 z tych wielkich reformatorów myśli architektonicznej, który docierał chciał dotrzeć do istoty architektury jako jako obiektu jak i jako formy, a więc 2 kierunki to jest Borys i po wojnie w latach już czterdziestych pięćdziesiątych sformułował drugi kierunek estetyczny, czyli brutalizmu forma architektoniczna traktowana z MAE przy pomocy materiału, który nie ukrywa swojej istoty takie bardzo seksualne podejście do UE do materiału architektonicznego to są te słynne surowe betonem, który dzisiaj takiej taką daje tak są kultywowane przez nowoczesnych architektów takich na okres kariery stóp to są odciśnięte w betonie szalunki, które tworzą specyficzną taką usługę taką taki naskórek na architekturze, ponieważ celem mnie kontuzje uważał, że tak jak w przeszłości budulcem architektonicznym było drewno i kamień tak współczesna architektura architektura nowego człowieka dwudziestego i następnych stuleci to jest beton i on w tym betonie potrafił robić te swoje niebywałe formy, które traktował w kategoriach rzeźbiarskich to jest jego pojęcie Archi rzeźby, do którego późniejsze podłączali i architekci rzeźbiarze i artyści i wasze rozumienie formy architektonicznej w kategorii właśnie taki zjawiają się rzeźby w tej przestrzeni oświetlone słońcem i powietrzem zielenią to jest właśnie ta jego nie ta jego bardzo nie z bardzo ważna koncepcja, a jeśli chodzi o wnętrza sposób w jaki to funkcjonowało w relacji użytkownik DIN en i architektura no to oczywiście kontuzja jest tutaj twórcą kolejnego wielkiego pojęcia hasła zresztą bardzo często błędnie interpretowanego mianowicie dom jako maszyna do mieszkania nie chodziło tutaj o to, że dom ma być formą takiego takiego nieludzkiego aparatu wręcz przeciwnie on rozumiał architektury w kategoriach sprawnego narzędzia, który jest przedłużeniem naszego ciała ciało człowieka jest istotą tej architektury, ponieważ kontuzje, formułując swoje teorie i swoje definicja architektury przy wracał architekturze to co wg niego zostało za utracone w od renesansu, a w dziewiętnastym wieku zwłaszcza, gdy Real tutaj takie pęknięcia bardzo dokładnie wskazywały moment, kiedy architektura przestała być architekturą mianowicie gdy jak dobrze wiemy podstawą 1 z zasadniczych jedno z zasadniczych teorii formułującej geneza architektury, skąd się wzięła architektura jest teoria Vitrum Janicka sformułowana w okresie starożytną, kto to Vitrum już powiadał, że źródłem architektury jest ciało człowieka i to jest ten słynny człowiek litrów japońskich Homo kwadratu z, czyli ciało zdrowego młodego białego mężczyzny podkreślam tłustym drukiem wężykiem białego mężczyznę, którego proporcje idealne proporcje wyznaczały proporcje działa architektonicznego to jest pokłosiem tego jest nomenklatura architektoniczna obowiązująca jeszcze do niedawna mianowicie stopa łokieć tak dalej te wszystkie pomiary właśnie takie, a w wyprowadzone z ciała człowieka w IT te pojęcia i ta teoria, że źródłem architektury jest ten Homo kwadratu stan idealny człowiek litrów japońskich, wyznaczając proporcję wszystkich elementów budynku i w planie i w bryle wysokość szerokość rozłożenie planuje tak dalece było używane zarówno w architekturze świeckie jak w architekturze sakralnej idą śladem tego są plany kościołów gotyckich, które są rozpięte na no właśnie na dane na planie krzyża, w który wpisuje się ten idealne ciało Chrystusa PL rozpięte go na krzyżu to jest właśnie ten ten etap ten efekt i gdy ta tradycja lekko przełamana w pewnym momencie na 1718 wieku, kiedy zaczęto kombinować, że może jednak nie pęknie ten idealnie biały mężczyzna tylko morze, gdzie indziej jest geneza architektury i była taka idea, że genezą architektury jest pierwotna Chatka to są te wszystkie takie biologiczne koncepcje idee i tnt tt 2, by konkurujące w pewnym momencie ze sobą teorie mnie do de mnie do ciągnęły do mnie z tego przełomowego zdaniem korbą zwiera momentu, a mianowicie do rewolucji francuskiej jak wiemy rewolucja francuska to jest ten moment, kiedy rodzi się nowoczesność niektórzy twierdzą, że to jest moment, kiedy kończy się cywilizacja w gdy panie już po rewolucji francuskiej przez czarna dziura natomiast w tym okresie rewolucji francuskiej sformatowany ma nową zasadę pomiaru, a mianowicie wymyślono wyspy królowa no i czysto abstrakcyjny obiekt doskonale państwu znane panu również mianowicie za błędy formalne ziem seler pod Paryżem czysto spekulacyjny wynalazek, który wykona typowali matematycy i różni światli światły umysł dobry oświecenia, od którego do momentu wszystko zaczęto mierzyć właśnie przy pomocy owego idealnego metra, który jak wiemy też tam 10 do potęgi - 7 odległość je południka, ale południk Ka ta paryskiego i to jest właśnie ten trend ten test pomiar zdaniem Kor Ga, by konto powiedział wprost im, że zdaniem korpus wiara odrzucenie tradycji Witruwiusza chińskiej, czyli wyprowadzanie architektury ciała ciała człowieka z tego ideału męskiego i wprowadzenie tego spekulacyjnego języka matematycznego w postaci metra spowodowało, że od tego momentu architektura straciła swoje pierwotne proporcje już nic nie było takie same albo inne były sposoby pomiaru to się później odbyło odbiło w całym procesie edukacyjnym, ponieważ na politechnikach nowego typu szkołach dla architektów, którzy przenieśli się z Ecole baza, czyli z Akademii sztuk pięknych do i tych szkół technicznych inżynierskich tam była taka metoda, która zresztą była stosowana do niedawna do momentu, kiedy komputer komputer się nie pojawił, ale jeszcze do dzisiejszego dnia niektórzy używają mianowicie zeszyt w kratkę, czyli po prostu 1 karteczka w zeszycie to był ten podstawowy moduł, który można było multi pikować i tworzyć takie niekończące się budowle w planie, z których później wyprowadzano bryłę to było właśnie oparte na tym, by na tym spekulant latem spekulowano my nie w metrze, by ich kontuzje z twierdzy wypowiada w ten sposób architektura przestała być architekturą straciła swój związek z ciałem człowieka trzeba o to, żeby architektura znowu stała się architekturą to co stało się to w momencie wynalezienia metra to jest tylko budownictwo czy pokryte zresztą tymi butami nieprawdopodobną, by ornament akcją tymi tym udekorują tym kostiumem ornamentalne, który jak suknia na kobiecie nadmiernie zdobi to ciało dietą bryła architektoniczna trzeba powrócić do tych źródeł tym źródłem powiada nie Kor bus zje i znowu ciało człowieka wraca do tego pierwotnej wiktoriańskiej teorii i na tym gruncie pracuje nad modulacją AM są lata czterdzieste i kontuzje zresztą udział w tym Velvet w tym w tym w tych pracach nad dolarem i miał Polski architekt, który się u niego pojawił nie w tuż poza po zakończeniu wojny w czterdziestym piątym roku w jego paryskiej pracowni słynne architektury później budowa Harvard Jerzy Sołtan wybitna umysłowość, którym rynek, który to są tam pracował skoro głos Jeremy nad tym MO dolara podstawą projektowania zgodnie z tą zasadą w dolarach jest znowu ciało znowu mężczyznę ten patriarcha jest tutaj itd zdrowe wątki nam się nieustannie po pojawiają talerz oświadczył Bob radiolodzy życia kobiety jest w ogóle, by budynki inaczej, gdy ciało kobiety nie było brane pod uwagę co zresztą jest zgodne w ogóle stało his co od tradycją od UE uprawiania zawodu architekta, który był zawodem styk męskim mężczyzną tworzy kulturę kobieta jest do architektury tylko wprowadzana i ją zagospodarowuje jest tylko użytkowniczka architektury i tak było do momentu, kiedy nie dopuszczono kobiet do architektury co nastąpiło dopiero w dwudziestym wieku w tym proces trwał kilka stuleci może powrócimy do ciał dodał, że męskich kobiecych i do modelu oraz po informacjach Radia TOK FM, które już zbliża się wielkimi krokami w studio prof. Marta Leśniakowska historyk sztuki Instytut sztuki Polskiej Akademii Nauk jest państwa mają gorsze informacje za kilka minut po jedenasty 20 po informacjach wracamy do programu Owczarek z Cezary łasiczka program Owczarek studio prof. Marta Leśniakowska historyk sztuki Instytut sztuki Polskiej Akademii Nauk lekko buzuje 50 lat po śmierci co nam zostało z tamtych lat oczywiście w formie architektury zostało nam sporo znam się przy tej idei Kombii raz jeszcze wciąż są nośne i kogoś z inspirują nowo nad tak jak mówię na początku takich w Windows to zostało sporo nie wiem osiedle za żelazną bramą taki klasyk na kontuzje połączony prosto z kartą ateńską na realizację Karasiński zresztą 1 z nielicznych w ogóle w Polsce, ponieważ karta ateńska, którego stryj twórcą współtwórcą był również rekord bus jest zresztą również przy udziale Polski myśli intelektualnej, a mianowicie jego współpracowników z gminy w kongresie architektury nowoczesnej, czyli w jamie mianowicie hale deser Kusa w jej jej męża Szymona ta karta ateńska była właśnie się 1 ze źródeł ukształtowania osiedla za żelazną bramą dość późno, ale karta ateńska była zabroniona w Polsce po wojnie z bardzo prostego powodu przede wszystkim, dlatego że Korbus zjemy mniej, koncentrując swoje teorie dotyczące urbanistyki i funkcji architektury w przestrzeni i tej relacji użytkownika architektura i i przestrzeń jak i ten natomiast ta wizja miasta spektaklu nad czym pracował od lat dwudziestych mnie miał bardzo takie radykalne podejście do urny do rozwiązania problemu współczesnych miast wszedł właściwie takim tropem tego co stało się na w Paryżu mieszkał przez prawie całe swoje życie, mimo że był Szwajcarem jak wiemy, ale znał Paryż taki, jaki został ukształtowany, gdzie w połowie dziewiętnastego wieku w czasie tej słynnej reformy Osmana czyha Osmana są 2 szkoły i nerek, która to reforma polegała na tym, że Paryż przekształcono wybierz uparcie walnemu roztwór do mało powiedziane wyburzył cały średniowiecznej nowożytnej Paryż, zostawiając tylko takie enklawy najwybitniejszych zabytków i zbudował kompletnie Nowe Miasto nieomal, że nas na surowym korzeniu, przeprowadzając całą tą przestrzeń tymi wielkimi arteriami obsadzonymi drzewami, które zresztą funkcjonalnie się dopiero teraz PiS sprawdzali jak są jak onkologia jakieś takiej taka ilość samochodów z tymi gwieździe z tymi placami tak dalej tą nową architekturą i tonowe miasto nie charakteryzowały się właśnie takimi wypreparowane tymi obiektami zabytkowymi jak się jest w Paryżu to mnie zaskakuje to, że katedra Notre-Dame stoję w takiej dziwnej pustce nad samym lub nad samemu Sekwany i taka bryła, która się nam wyłania to jest właśnie efekty tego tych działań zespoły, które Jacques, które spowodowały, że tak, że ten kontekst pierwotne katedry przestał po prostu istnieć i ta idea wyburzenia starego miasta, które było z miastem uważanym za niehigieniczne niespełniające funkcji współczesnych nieadekwatne do współczesnego PL mnie życia niespełniające najróżniejszych funkcji, które w, których się oczekuje w nowoczesnym mieście był właśnie punktem wyjścia tych wszystkich spekulacji urbanistów modernistycznych i kontuzje poszedł tym tropem, kiedy w dwudziestym nie piątym roku wystawił w swoim czasie pierwszym obiekcie turystycznym wzrost, który zaprojektowanym zgodnie z tą swoją teorią estetyczną i turyzmu, czyli w pawilonie le Split nowo, który był taki kompromis z takim prostym Kubiakiem, który pełnił funkcję jest takiej reklamy jego awangardowego czasopisma pod tym samym tytułem le z pitną wodę i nowy duch i wystawił w tym pawilonie makietę nowego Paryża przyszłości tzw . plan władzę słynna makieta, która właśnie jest źródłem tych wszystkich nieporozumień i tego bym nie jest i tych wszystkich negatywnych etykietek, które się przykleja tym korby z Rawy jako rzekomo właśnie w sprawcy owego owego owej kultury blokowisk czytam mówić mówią w cudzysłowie kultura w DM mianowicie pokazał ze zrealizował tam makiety projekt czysto teoretyczną wizje nowego Paryża oparty właśnie na tej koncepcji tabula rasa wydłużamy tym razem już ten Paryż Hausman włoski i w to miejsce wpasowuje, by miasto przyszłości, które polegało na tym, że na takie geometrycznej siatce syndrom tego zeszytu w kratkę na idealnie równej zeru równym podziale nie od 2 na idealnie równej siatce urbanistycznej stawia się takie klocki identyczne bloki na rzucie krzyża i to miasto dla 3 bilionów takiej kompletnej pustce się ogląda rysunki korpus Gierak, którą często wystawiał wyjazdy są bardzo znane netto widać widać jak jak to miało wyglądać to było to czysto teoretyczny model próba zastanowienia się w w jakim kierunku będzie szła urbanistyka i miasto dwudziestego 2001 . wieku bez tego wyprowadzono przechwycono pewne elementy i próbowano to zrealizować w praktyce karta ateńska była m. in. ze jedno próbą zmodyfikowania tych wszystkich wizji z lat dwudziestych i efektem tego były panie ażeby jak wiemy do da się do dobierania się do tego pomysłu różni mniej lub bardziej zdolni arch. Anna ogumienie mało zdolni skutek jest taki, że jeżeli bierze się za taki za taki wizjonerski projekt niezdolny nieba nie potrafiący zrozumieć istoty takiego rozwiązania architekt lub urbanista Noto mamy to co mamy jeszcze do tego dochodzi tandetne wykonawstwo, które szczególnie w tych wielkich blokowiskach opartych na technologii wielkiej płyty czy takowa się technicy styczna architektura, która jest to produkt producentem architektury wszystko to powoduje, że mnie, że też, że to co powstało w Realu odbiega drewno, gdy w sposób drastyczny z tymi modelowym mi rozwiązaniami to z pomysłami Korbus Wiera jako artystę wali się to miasto jako spektakl, a również odbiega od jego realizacji wzorcowej jego budynki wielomieszkaniowe to są te jednostki mieszkalne Marseille ska berlińska, które no jak się tam obejrzeć to by z bliska one są w tej chwili bardzo starannie lekko poddawane renowacji to widać wasze działanie tego on tych proporcji wyprowadzonych z 3 z tego moduł Lola i te wszystkie smaczki, które karp zjem tutaj nam wprowadza się sobie, że w tym ekolog BOŚ wzrost w duchu Warszawa cały czas funkcjonuje, bo jest to trochę takie miasto spektakl tak kart, zanim obraz szalonego awangardowego artysty notują przeważnie dużo powiedziane, ponieważ Warszawa jest, ale nie jest miastem tak chaotycznym i tak zaburzonym jakiejkolwiek koncepcji, ponieważ nigdy do końca nie doprowadzono żadnej wizji od czterdziestego piątego roku, a przecież wyburzono Warszawę po wojnie i nawet te całe kwartały ulic, które istniały wyburzane po to, żeby tworzyli właśnie tę wizję Warszawy socjalistycznej i nigdy tego do końca nie doprowadzono, więc to co w owczym przyszło nam życie jest na takich po to, po pozrywane fragmentarycznym inni ciągłym dyskursem o tym jak powinno wyglądać nowoczesne miasto, które nigdy nie zostało zrealizowane i to jest problem, z którym się borykają wszyscy którzy, którzy tam miasto w jaki sposób używają w bardzo dziękuję pani prof. Marta Leśniakowska historyk sztuki ryzykuje nasz drugi Polski kryminał mgła państwa moim gościem tematy do tematu gry karuzelach goście wychodzili zostanie żadna z jego troszeczkę to jest temat, który wymaga jeszcze kilku wątków i myślę, że warto byłoby porozmawiać znakomicie tak ważne w najbliższym czasie wracamy informacja Radia TOK FM już za chwilę o godzinie 1140 po informacjach rozmowa redaktor Agaty Kowalskiej z prezydentem Radomia Radosławem Witko Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA