REKLAMA

Rozmowa z Łukaszem Zaborowskim z Instytutu Sobieskiego

Usłysz Swojego Posła
Data emisji:
2015-10-06 13:40
Czas trwania:
12:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agata Kowalska przy mikrofonie rzeczywiście jesteśmy w Radomiu na ulicy Żeromskiego tutaj obok Sejmu Radia TOK FM mobilnym studiu Radia z nami gość pan dr Łukasz Zaborowski z Instytutu Sobieskiego dzień dobry dzień dobry państwu zajmujący się w dużej mierze polityką miejską, więc rzeczywiście o tej polityce radomskiej będziemy teraz dyskutować chciał przede wszystkim zapytać pana Jakuba zagłosowało w naszym sejmowym głosowaniu w dzisiaj pytamy czy byłby pan za projektem Rozwiń » wydzielenia Warszawy jako odrębnego województwa to decyzja, która mogłaby w znaczący sposób wpłynąć na Radom Pilica Przedbórz zagłosowałem jestem zdecydowanie za no proszę, a chciałby pan uzasadnić swój wybór w PAK podstawą rozwoju naszego miasta jeśli w ogóle chcemy o nim jakoś myśleć to jest uzyskanie statusu miasta wojewódzkiego, czyli tej rangi, która w strukturze przestrzennej kraju wyróżnia najważniejsze ośrodki, ale wszystkie miasta, które straciły ten ten cenny ten tytuł czy tylko sąsiednie Kielce Zbigniew Gaciong za granicą już nie jest tak ważny właśnie w ale jest dużo jest dużo miast, które straciły też chciałby odzyskać no nie możemy właściwe oraz całej reformy administracyjnej do góry nogami aż wreszcie, a to daje pojawia się ta to marzenie z Radomia oczywiście, że tak, ale na Radom na tle tych miast, które utraciły status wojewódzkich zdecydowanie wyróżnia się zarówno wielkością, jaki wielkością regionu, który w sobie skupia, jaki tradycją ośrodka Regionalnego, a także to o Stevenie Radomia w stawce tych miast, które utraciły status wojewódzki jest rejestrowanie list do naszych błędach prawem zdecydowanie porównywalny do obecnych miast wojewódzkich, a nie do tych, które utraciły status no ale z drugiej strony radą korzysta z bliskości Warszawy traci na niej, ale mieszkańcy też częściowo korzystają tam, jeżdżąc do pracy, bo trudno to nazwać korzyścią, jeżeli mieszkańcy wyjeżdżają do pracy do sąsiedniego ośrodka warto zwrócić uwagę na to, że odległości geograficzne się nie zmieniają zależnie od tego jaki jest podział terytorialny w związku z tym z ewentualnej bliskości nadal można korzystać to znaczy odległości rzeczywiście nie zmieniają natomiast z szybkość przejazdu, owszem, można zmieniać trasy są budowane coraz to nowe drogi kolej przyspiesza aneks spowalnia, bo teraz część spowolniła między Warszawą Radomiem, ale za chwilę ma przyspieszyć bezcenny czas przejazdu będzie coraz krótszy i i być może rada musi trochę pogodzić się z losem, który chyba podzieliłby raczej z Ciechanowem, czyli miastem, które chyba na dłuższy czas już pozostanie taką sypialnią Warszawy nie, ale Ciechanów masz 40  000 mieszkańców zwiastuny porównywalne jeśli chodzi o nasz region do Skarżyska-kamiennej, a nie do Radomia w ogóle nie jest nie jest punkt odniesienia dla Radomia jeśli chodzi o jeśli chodzi o takie miasta, bo rozumiem, że tutaj dotykamy tematu położenia geograficznego, czyli tej tak tzw. bliskości Warszawy albo się zwrócić uwagę na to, że n p . Opole miasto wojewódzkie leży bliżej konurbacji śląsko-dąbrowskiej im bliżej Wrocławia z drugiej strony, a mimo to jest miastem wojewódzkim ma swój region i rozwija się bez porównania lepiej niż rada gminy, a jest coraz mniejsza no dobrze wyobraźmy, że są przez chwilę, że Radom jest stolicą województwa mazowieckiego jest bez Warszawy i dzięki temu dzieje się co dzięki temu Erratum jest przede wszystkim postrzegany i przez czynniki publiczne i przez czynniki prywatne jako ważny ośrodek, bo nie tylko różnego rodzaju polityka regionalna państwa w rodzaju wszystkich dokumentów strategicznych jest kierowana do ośrodków wyróżnionych w tym w tym wypadku ośrodków wojewódzkich, ale także podmioty prywatne w swoich decyzjach czy dzieci tzw. inwestorzy w swoich decyzjach bardzo często kierują się po prostu statusem administracyjnym miasta, dlatego że te najprostsze, jeżeli mam np. założyć swoje oddziały jakiejś działalności w kilkunastu miastach w Polsce wybiera miasta wojewódzkie, bo nie potrzebuje inaczej się zastanawiać próba w łazience jest w gruncie rzeczy częściowo decyzja racjonalna, ale też dla Radomia pewien prestiż, który może niekoniecznie za pomocą wymiernych czynników, ale ten właśnie rodzaju prestiżu przyciągnąłby urzędników za nimi inwestorów z, a być może ludzie chętnie, gdy mieszkali w ten prestiż nie jest wartością nie przeliczano na pieniądze to nie jest coś drugorzędnego to jest właśnie zasadnicza rzecz mianowicie status miasta nie tylko administracyjne, ale status w ogóle w strukturze przestrzennej kraju w całej polityce krajowej teraz n p . mamy taki nowy dokument krajowa polityka miejska są tam znowuż priorytety przeznaczone tylko dla miast wojewódzkich podobny podobnie np. umowa partnerstwa wyróżnia miasta wojewódzkie inne są pominięta nawet jeśli są porównywalnej wielkości no bo to jest cała koncepcja, na której oparł się rząd, że cała Polska będzie się rozwijać dzięki dyfuzji pewnego rodzaju zysków z dużych miast na te mniejsze ośrodki chodzi nie zgadza z tym z tym konceptem nie działa tylko wtedy działa, ale tylko w zasięgu aglomeracji miejskich, czyli powiedzmy w odległości no nie więcej niż 1 i były takie badania wokół Warszawy np. Niemcy nie więcej niż 50 km nigdy nie będzie więcej, ponieważ to są odległości która, tworząc taki funkcjonalny obszar miejski, który nie będzie się rozszerzał bardziej właśnie, jeżeli tym bardziej, jeżeli mnie swoją politykę w USA kraju będzie opierać na pewnych biegunach wzrostu to my jako Radom 1 szansę rozwoju upatrujemy w tym, żeby dołączyć do tej stawki głównych biegunów wzrostu w kraju, ponieważ nasze miasto nasz region jesteśmy zadłużeni, żeby się rozwijać jako środek tzw. subregionalnych oś tekstu regionalny tutaj w naszych okolicach jest właśnie Skarżysko-Kamienna np. to jest gość to jest miasto porównywalne do Ciechanowa Radom jest porównywany do Kielc do Torunia jest większa od Rzeszowa Olsztyna, a słyszał pan, że w tej stawce jeszcze niema wprawdzie decyzja już jest bitwa o to kto ma być z tą stolicą przyszłego województwa mazowieckiego i tutaj Płock też startuje co ponadto konkurencje no i przede wszystkim ja mogę jestem zwolennikiem modelu tzw. dwubiegunowe ego dwubiegunowy województw takich jak np. kujawsko-pomorskie albo piwo lubuskie, gdzie są po 2 miasta wojewódzkie co ważne oba te miasta są traktowane na równi jako po prostu miasto wojewódzkie jeśli chodzi o również poligonem wojewoda drugi marszałek n p . ale tutaj naprawdę nie chodzi już urzędy jest to, że urzędy urzędnicy, którzy tutaj niby będą tworzyć miejsca pracy właśnie takie urzędowe to jest rzecz zupełnie poboczne i naprawdę nie odchodzi Eva Air France administracyjne miasta Tarnobrzega to, ale jednak ci urzędnicy wyciągnęli inwestorów sam pan mówił, że jest najwygodniej rejestrować się tam, gdzie najbliżej był urzędowym stylem wymusili rozumiem wybierać między Radomiem, a Płockiem w alei chciałbym też poznać o tym w jaki sposób rada funkcjonuje teraz jeszcze przed tą karierą nowej stolicy Mazowsza jako zdefiniował problemy, które go i wyzwania występ przed nowym prezydentem panem Radosławem Witkowskim główny zawsze wymienia, że to bezrobocie i gdy pan prezydent przedstawił kilka koncepcji NATO jak przyciągnąć inwestorów m. in. stworzył taki kij wspólną radę z przedsiębiorcami, którzy mają mu doradzać, ale też np. obiecuje inwestorom o likwidację podatku od nieruchomości na ileś lat, żeby oni w tej właśnie rozpoczęli tworzenie miejsc pracy co ponadto koncepcję to jest dobry pomysł oczywiście pomysł jest dobry, bo warto robić to co można natomiast takie rzeczy jak podatek od nieruchomości są to jeść, choć jakiś poważną działalność, zwłaszcza działalność innowacyjną to są rzeczy zupełnie pomijane i niestety poważni inwestorzy nie kierują się tak zaczął bowiem zrobić prezydent miasta prezydent miasta powinien walczyć o status wojewódzki Radomia wróciliśmy do widza, ale dlaczego, dlaczego Otóż, dlatego że teraz podstawowym czynnikiem, jaki biorą pod uwagę inwestorzy przynajmniej się podziać, a działalność innowacyjną, na których powinno nadal jest stanowisko oczywiście pojazd jest jakiś argument, ale to jeszcze nie jest to najważniejszy czynnik to jest tzw. kreatywna warstwa społeczna, czyli po prostu kwalifikowane kadry też zwrócić uwagę na to, że najlepsi inwestorzy ci, którzy mają najbardziej działa innowacyjnej działalności lokują się przede wszystkim w dużych ośrodkach akademickich, ale na razie jest możliwe ani dobra kadra właśnie przeczytałam, że w tym roku na Uniwersytecie Technologiczno humanistyczny tutaj w Radomiu aż 5 kierunków w ogóle nie ruszyli do nie są wyłącznie kierunki humanistyczne ze względu na brak chętnych, więc najwyraźniej problem jest z gęstą warstwą kreatywną kosztuje tutaj studenci nie chcą się uczyć wolą, gdzie indziej a kto jest całkiem zrozumiałe tam, gdzie jest dobra infrastruktura akademicka tam idą studenci, a jest kwestia braku infrastruktury czy niski poziom studiów po prostu na to wszystko się jednak wierzę, że po prostu ogólnie ranga ośrodka akademickiego przy czym warto zwrócić uwagę na to, że jeśli chodzi o politykach stwarza kształcenia akademickiego to jest zupełnie poza zasięgiem władz miasta to jest polityka krajowa jako taką ciekawostkę mogę podać, że w tej chwili w Warszawie w Polsce kształci się jakieś 170  000 studentów tylko w uczelniach publicznych dla porównania w Berlinie, na który jest, który jest stolicą kraju kraju dwukrotnie większy jest dwukrotnie większe miasta kształci się w uczelniach publicznych 120  000 studentów, czyli znacznie mniej niż w Warszawie, dlaczego dlatego, że w Niemczech i obowiązuje zupełnie inna polityka jeśli chodzi o rozwój ośrodków akademickich rozum, że to niestety mają mniej studentów w ogóle tylko wielu z nich sobie gdzieś indziej niż byli oczywiście, że tak w Niemczach obowiązuje polityka właśnie rozwoju policja etycznego i tam wspierać przede wszystkim mniejsze ośrodki akademickie, a do kogo zależy to jaki będzie poziom na Uniwersytecie tutaj w Radomiu, bo sprawa jest oczywiście złożona natomiast myślę, że bardzo dobrym bodźcem do lepszego rozwoju naszego Uniwersytetu powstanie drugiej uczelni publicznej i wiem, że ich tak w poprzek uzupełnia opiniom panującym w mieście też konkurencja jeszcze jest trudniej byłoby Uniwersytet okazuje się, że w tych miastach, w których jest we wszystkich miastach porównywalnych do Radomia są co najmniej 2 uczelnie publiczne i jaka jest wtedy różnica mianowicie ta karze jest n p . w formach z naszych uniwersytetów ostatnich latach odeszło kilkudziesięciu pracowników naukowych oni odeszli z różnych przyczyn nie wnikajmy w ich aż 12 odeszli, jeżeli odeszli z tej uczelni to znaczy, że poszli do innych ośrodków akademickich, jeżeli w danym ośrodku są co najmniej 2 uczelnie publiczne to taki wykładowca, który odchodzi odchodzi na uczelnię, która jeszcze przy sąsiedniej ulicy zakłada tymczasem trudach siedzi w Kielcach czy w Opolu jeszcze chciałbym zapytać rzecz zupełnie inne inną chodzi o uchodźców dziś rano pan prezydent Lech Witkowski zadeklarował, że Radom nie ma środków nie ma miejsca nie ma dosłownie 2 pomieszczeń na to, żeby przyjąć uchodźców i pomóc im w to jest jego deklaracja wobec wojewody, który prosił właśnie tego typu aut dziecka tutaj na Mazowszu czy rzeczywiście to jest miasto, które sobie z 12 rodzinami uchodźców, by nie poradziło to na pewno sobie poradziła natomiast z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że moi znajomi sprowadzili tutaj 2 rodziny uchodźców syryjskich dali mieszkania zadeklarowali wsparcie różnego rodzaju również finansowe, żeby państwo mogli jakoś zagospodarować teren, a po chwili widać jak sobie koniec z paliw i ci uchodźcy, bo jakiś 1 miesiąc 2 miesiącach pobytu tutaj znikli popraw sobie wyjechali gdzieś przypuszczam, że w stronę Niemiec mąci pozorny wielu mieszkańców Radomia się zachować ich aż misja może się w pełni jasne, dokąd pojechali no dobrze, czyli czy jednak jest miejsce dla uchodźców w Radomiu w komorze niekoniecznie darowane przez miasto tylko przez jego mieszkańców, którzy są na to otwarci na znany był pan dr Łukasz Zaborowski z Instytutu Sobieskiego jak państwo zachęca do odwiedzenia Sejmu, gdzie wciąż pytamy czy dobrze byłoby wydzielić Warszawę jako odrębne województwo no i co wtedy Radom miałby być stolicą tego nowego województwa mazowieckiego dziękuję panie doktorze dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: USŁYSZ SWOJEGO POSŁA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA