REKLAMA

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ograniczenia klauzuli sumienia lekarzy są częściowo niezgodne z konstytucją. O konsekwencjach tego orzeczenia rozmawiają dr Dorota Pudzianowska i Jakub Janiszewski

Połączenie
Data emisji:
2015-10-08 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
10:39 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich różni od dziur czternasta 26 Jakub Janiszewski i przy mikrofonie ze mną w studio Dorota Pudzianowska dzień dobry z Helsińskiej fundacji praw człowieka, a będziemy mówić, że państwo o tym co się dzieje co się wydarzyło w Trybunale Konstytucyjnym odnośnie klauzuli sumienia lekarzy ograniczenia klauzuli sumienia lekarzy są częściowo niezgodne z konstytucją tak orzekł niejednogłośnie Trybunał Konstytucyjny i m. in. za niekonstytucyjne rozdano obowiązek Rozwiń » wskazania innego lekarza czy szpitala przy odmowie świadczenia z powołaniem się na Mazurach jak to rozumieć są bardzo dziwna decyzja w ja też jestem zdziwiona może zacznę od tego, że ta te przepisy dotyczące, a tego, kiedy lekarz może powołać na swoje sumienia, czyli tam potocznie zwana klauzula sumienia jest od strony legislacyjnej nie dość niedoskonała to niech ma do czynienia to, że mieliśmy do czynienia z regulacjami, które się wszystkim podobały i rzeczy z 1 z drugiej strony, gdyby patrzeć na jakiś tam podziały ewentualnie też, bo tutaj w tej sprawie nie ideologiczne tak było do poprawy te przepisy i teraz Trybunał niejako mobilizuje też ustawodawcy, żeby wreszcie się za to wziąć się z tym, że nowa już taka wytyczną bardzo stanowcza Trybunał jest taka, że nie może być regulacji, która będzie zobowiązywała lekarzy do udzielania informacji o realnej możliwości uzyskania świadczenia, których dany lekarz odmawia, gdzie indziej mineralnych źródlanych uwaga będzie to zasadne w sytuacji, kiedy lek. Śląska mówi nie przeprowadza aborcji, ale wskaże kolegę, który to może zrobić to kolejna placówka miasto, w którym szpital wojewódzki prawda przeprowadza remont w ja uważam, że to nie jest dobre podejście do problemu czy uważam, że poczeka, ale Trybunał uznał co żona niniejszym to nie lekarz powinien wskazywać ale jakby instytucje NFZ no konkretnych gromadzi w tym zakresie, gdyż Trybunał nie dało tak to należy do ustawodawcy natomiast w tej informacji, którą mu Ełk w komunikacie prasowym, który znajduje się na stronie Trybunału no wynika jednoznacznie, że naruszane art. 50 trzeci ust. 1 konstytucji czynić mu ten artykuł, który startuje na wolność sumienia i religii no właśnie ten obowiązek osobistego informowania przez lekarza, który odmawia danego zabiegu o tym gdzie dana osoba może tego zabiegu dokonać, czyli rozwiązania, które ewentualnie będą przyjmowane Anną przez parlament nie mogą bazować na tym, że lekarz odmawiający jednocześnie wskazuje możliwości uzyskania świadczenia ja uważam, że to nie jest dobre na, że to nie jest dobry kierunek to jest prawdą co też Trybunał w swoim wyroku podkreślił, że nie nic nie działała ta instytucja znaczy mieliśmy do czynienia z regulacją ustawową, gdzie był obowiązek informowania przez lekarzy o tym gdzie pacjent może się udać, żeby danego zabiegu dokonać, ale lekarza, powołując się na swoje sumienie nie wskazywali tak i rzeczywiście nie działała regulacja i to też Helsińska Fundacja od dawna to podnosi, że w tym zakresie powinny być podjęte działania ustawodawcze, żeby tak doprecyzować przepisy, żeby ten obowiązek był egzekwowany to jest to był moim zdaniem problem, żeby z tak napisać przepisy przepisy wykonawcze, żeby lekarz był kontrolowany w zakresie tego jak wykonuje swój obowiązek, korzystając z klauzuli sumienia ten obowiązek w zakresie informowania pacjenta, ale to jest bardzo dziwne, że ruch ze strony Trybunału, by mówić tak lekarz ma prawo odmówić właściwie ktoś inny poniesie tym co to gra o zaletach mówi tak to jest to jest dla mnie to sprzeczne z ze standardami takimi międzynarodowymi jeśli chodzi właśnie o rozbojach dziura może być wzorem jak mogą korzystać z klauzuli sumienia innych lekarzy tutaj musi być się osiągnięty pewien kompromis między prawem pacjentów do ochrony zdrowia i prawem lekarzy w pewnym zakresie do powrotu do powoływania się na własne sumienie, ale nie można iść w tym kierunku, że lekarze, którzy przecież wykonują zawód zaufania publicznego absolutyzm ujął swoje sumienie kosztem praw pacjentów no właśnie to jest dziwne wolność sumienia każdego człowieka z kategorią pierwotną mówi Trybunał Konstytucyjny, a prawo do ochrony zdrowia tak okrutnego mam ochotę zapytać czy te prawa te są chronione w konstytucji i między nimi musi być znaleziony kompromis jest to również jest przepis, który spot był podstawą kontroli po tych regulacji dotyczących klauzuli sumienia a kto nim jest przepis konstytucji, który mówi o tym kiedy mogą być ograniczane prawa i wolności konstytucyjne inne, że np. ograniczenia nie mogą ingerować w istotę danego prawa czy wolność tak i oczywiście tutaj zawsze będzie, że interpretacja potrzebna tak trybunałów sądów co to co to co to dokładnie znaczy, że manna, że dana ograniczy ingeruje wolność czy nie natomiast zdaniem się, że w sytuacji, kiedy lekarz już ma zagwarantowane prawo takie, że nie musi wykonywać pewnych świadczeń niż te sprzeczne z jego sumieniem Otóż jest bardzo dużo i nie można twierdzić, że samo poinformowanie o tym gdzie pacjentka patrzę w dramatycznych często w sytuacjach życiowych zdrowotnych może szukać pomocy, że to narusza prawa wolność sumienia lekarzy to jest dla mnie logika wydumana sędzia Stanisław Biernat był przeciwny uznanie niekonstytucyjności tych przepisów mówiła o tym, że to jest przedmiotowe traktowanie pacjenta z nowelą z gazem aroganckie, a lekarz może w ten sposób narzucać pacjentowi swój świat to odważna i adres de facto nie chyba coś się właśnie tutaj dzieje jest podobny sposób votum separatum zgłosiła Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, która mówiła, że wg niej wskazanie przez lekarza, kto dokona danego świadczenia z informacją neutralną, która nie jest motywem podjęcia przez pacjenta w danej decyzji, że nie jest to też współdziałanie lekarza w słup czy pomocnictwo w czynienie godnym, bo nie przesądza, jaki użytek pacjent zrobi to informacja to co zrobi będzie wszakże czynem niedozwolonym absolutnie się zgadzam uważam też, że jeśli już lat byłem jeszcze może 1 sens jeśli pozwolisz Andrzej Wróbel, który mówił, że nie niekonstytucyjność uznanie niekonstytucyjny nie niekonstytucyjności ograniczeń dla klauzuli sumienia jest jego zdaniem sprzeczne z kodeksem etycznym lekarzy lekarz musi brać pod uwagę sumienia pacjenta to nieuzasadnione Absolut zachowanie wolności sumienia, która nie podlega żadnym ograniczeniom tak jak nową twarz skoro tak powiedziała, że to jest absurd za ofiary walk praw z 1 strony tak uważam może warto też przywołać już mądrych ludzi cytujemy fragment też mnie stanowiska, które przyczyniło się w ogóle do tych do tej całej sytuacji czyni je też do właśnie do tego wniosku do Trybunału no i Naczelnej Izby lekarskiej chciałam nawiązać takiego stanowiska komitetu bioetyki przy prezydium pan moim zdaniem wyważonej mądry dokument, gdzie analizowane różne problemy związane z klauzulą sumienia i w pkt 23 tego stanowiska piszą członkowie tego komitetu tak w opinii komitetu przedstawiciel zawodu medycznego nie może, powołując się na klauzulę sumienia odmówić podjęcia działań, których celem jest dostarczenie pacjentowi informacji lub innych środków niezbędnych do podjęcia przez niego świadomej decyzji dotyczącej dalszego postępowania medycznego, który z legalne uzasadnione w świetle aktualnej wiedzy medycznej i sytuacji zdrowotnej pacjenta takie działanie profesjonalisty medycznego pozbawiałoby bowiem pacjentom możliwości samodzielnego dokonania wyboru podjęcia czynności nakierowanych na uzyskanie pożądanego świadczenia i enzymu o udzielenie takiej informacji nie narusza sumienia w lekarzy tutaj jeszcze 1 fragment komitet bioetyki stoi na stanowisku, że lekarz pielęgniarka położna mają prawo odmówić osobistego wykonania bądź współuczestniczenia w wykonaniu świadczenia zdrowotnego jedynie wówczas działanie takie bezpośrednie naruszałby stwarza bezpośrednie i realne zagrożenie dla dobra, które wedle ich przekonań moralnych powinno podlegać bezwzględnej ochronie np. życia ludzkiego płodu natomiast jednoznacznie jest tutaj też DM w taką opinię być nastroje się zgadzam, że udzielenie informacji Otóż zupełnie jakościowo inna inna rzecz i my szczególnie się wydaje, że to jest ważne, żeby właśnie był lekarz za zaangażowane w proces informowania pacjenta o tym gdzie może uzyskać świadczenie, bo to nie jest także może administracja naprzód szpitala wręczyć tym lekarza, a co jeśli lekarz ma indywidualną praktyka jest jedynym ginekologiem w miasteczku z władzą dyskonty np. kobieta może się dowiedzieć o lekarzu, który wykona badania prenatalne czy zabieg przerwania ciąży jeśli jest to uzasadnione medycznie moim z tymi pytaniami musimy państwa zostawić jak również takim stwierdzeniem z mojej strony rząd nie pierwszy raz Trybunał Konstytucyjny w kwestiach dotyczących religii i wpływu kościoła w życiu społecznym zachował się właśnie taki sposób wasz były orzeczenia w sprawie ocen z ligi na maturze w sprawie krzyży także nic nowego pewna tradycja tej instytucji niestety ze mną studia była dr Dorota Pudzianowska z Helsińskiej fundacji praw człowieka dziękuję bardzo dziękuję aż 1433 zaszłam Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA