REKLAMA

Wojewoda mazowiecki, Jacek Kozłowski, o pomyśle oddzielenia województwa mazowieckiego od Warszawy

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2015-10-09 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM i tam ponownie Żakowski jest piątkowy poranek TOK FM 43 pkt 8 wersji filmu jest ze mną Jacek Kozłowski wojewoda Mazowiecki i kandydat do Sejmu z Platformy Obywatelskiej dzień dobry panie wojewodo w dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu, gdzie powinna być granica między województwem w warszawskim, a Warszawą nigdzie to jest absurd to jest absurd pomysł tworzenia takiego województwa ich zastanawiam się w rzeczy to inicjatywa na autoryzowane w tej Rozwiń » chwili już przez najwyższych polityków PiS -u, która ogrzewa przed każdymi wyborami, ale po raz pierwszy została zapowiedziana tak konkretnie przez samego prezesa Kaczyńskiego i także przez kandydatkę na premiera panią Beatę Szydło mam dylemat czy zinterpretować jako absolutnie wyjątkową szczelność czy też jako absolutnie wyjątkowy dowód braku kompetencji, bo tak, ale już Jacek Sasin Ciach uspokaja, że to dopiero w po zakończenie niż się obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej czy w lot SA GK 2020 plus, ale zastany świat nasz Jacek zarząd uspokaja, ale na spotkaniach wyborczych posłowie PiS -u w województwie Mazowieckim zapowiadają, że to będzie szybko, że to nawet już w tym roku, że to będzie 1 z pierwszych inicjatyw ustawodawczych miałoby to obowiązywać już dziś jezioro kucharz, a wiarygodność Jacka Sasina z moich oczach jest jest bliska zera dlaczego, dlaczego uważam, że to jest dowód na jakiś katastrofalny albo niekompetencji albo bezczelności no bo po prostu będzie dokładnie odwrotnie niż mówi Jarosław Kaczyński i każdy, kto chce i aspiruje do rządzenia państwem powinien rozumieć w jaki sposób przebiega przepływy finansowe na poziomie regionalnym i jest kompletnie nie prostu, że zyska na tym biedne Mazowsze i nie jest prawdą, że straci na tym Warszawa w Tomaszowie to pewnie będzie ruch neutralne może nawet minimalnie korzystny dla Warszawy Jonasz Rzucidło janosikowe płaci tak, ale znacznie mniej transferować byśmy poprzez budżet regionalny budżet samorządu województwa budżet wojewody różnego rodzaju fundusze jak wojewódzki fundusz środowiska na rzecz biednego Mazowsza, bo ta granica administracyjna dzieli ona odetnie nas przy od różnych transferów wewnątrz budżetu krajowego to budżety krajowe są znacznie większa niż budżety unijne łączny budżet samorządu województwa wojewody plus fundusze ne jest dziesięciokrotnie większy niż łączna pula środków unijnych programów operacyjnych Unii ta granica przetnie przepływy finansowe pomiędzy bogatym centrum, a biednymi też wywiad ministra słabo, a bogaci się wzbogacą el do godziny w Żychlinie wzbogacą to będzie neutralne, bo rzeczywiście Warszawa zapłaci większe janosikowe i z punktu widzenia całości bilans będzie też ujemne, bo to większe janosikowe zapłacone przez Warszawę pójdzie nie tak jak dzisiaj no bo przez transfery do Płocka do Radomia do Siedlec czy do Ostrołęki tylko pójdzie na całą Polskę pójdzie do Szczecina na Mazury w pójść dalej pójdzie na Podlasie ma w sobie dużo zimozielonych na to zgodzi się okazuje nasze plany zmian dochodzi problemem jest, że to biedne Mazowsze będzie jeszcze biedniejsze i taki z grupy Energa też szacunek wielokrotnie robione gminy wskazuje, że poziom straty środków finansowych przede wszystkim z przepływów wewnątrz krajowych przeliczone na 1 mieszkańca będzie przekraczał prawdopodobnie 500 zł plenerowych tańca Mazowsze na 1 mieszkańca Mazowsza w tym warszawiaka 3 dni, a w jej przypadku Warszawy Lowe media w tym nowym województwie to będzie województwo, które nie ma żadnych wewnętrznych zasobów pozwalających na nie realizowanie jakiejkolwiek realnej polityki regionalnej odcięte od tego co jest dzisiaj kołem zamachowym całego województwa mazowieckiego Mazowsze i całego województwa mazowieckiego, czyli Warszawy, bo pisma skargi przez lata taką, by Kongres nieprawdziwa mianowicie, że to na Warszawę idą największe pieniądze w liczbach bezwzględnych tak, jeśli więc jeśli zmierzyć liczbę funduszy się z nierówną czasem metra jeśli policzyć łączne nakłady inwestycyjne ze środków publicznych na realizowane w Warszawie w to rzeczywiście są ośrodki największe tylko przeliczonej na głowę mieszkańca i tu się okaże, że jest dokładnie odwrotnie, że łączne nakłady ze środków publicznych na różnego rodzaju inwestycje zadania publiczne realizowane w regionie radomskim siedleckim ostrołęckim płockim wszędzie są wyższe niż w Warszawie w przeddzień marszu, dlaczego PiS chce obrabować biednych dać bogatym, a nie rozumiem tego, że ostrożna Wenecja oni zawsze o 12, a także dla gości z partią biednych obecny system podatkowy Tax zmieniają, że bogatym dołożył w jest to sprzeczne z deklarowanymi celami politycznymi PiS -u całkowicie sprzeczne ja jestem w stanie sobie wyobrazić tylko jedno logiczne uzasadnienie to całe wiejskie małomiasteczkowy Mazowsze w ogromnej większości poza wyspami miejskimi głosują na PiS i tam PiS wygrywa, więc to jest kolejny samorząd województwa do zdobycia to jest kolejny w kilkudziesięciu radnych sejmiku to jest kilku marszałków wicemarszałków to jest kilkaset stanowisk dyrektorskich to jest wojewoda na to są wicelidera okazje to jest test test test Góra możliwości zatrudniania swoich na atrakcyjnych pozornie atrakcyjnych, bo tak naprawdę te płace w administracji nie są jakieś szczególnie wielkie, ale atrakcyjny w sensie prestiżu stanowiskach, czyli to jest jest pana zdaniem jedyne wyjaśnienia, dlaczego czarny lud to kupuje, bo chyba w Polsce lubimy wierzyć scenariusze magiczne my chyba lubię lubimy wierzyć w taki scenariusz się w 6 i inni coś zyskują kosztem nas, więc scenariusz, w którym to Warszawa jest tym złym szczerze nam zabiera i dzięki temu, że Warszawa mam zabieramy nie możemy iść do narodu staje się niemal niezauważalne w złośliwym nawiąże scenariuszem, który wciąż napotyka na łatwą akceptację spójrzmy na Radom tak w Abu na 2 miasta w województwie Mazowieckim Płock i Radom oba Polski nieco mniejszy Radom nieco większy oba z podobnymi aspiracjami w obu zresztą dzisiaj politycy PiS PiS -u próbują uprawiać propagandę, że macie szansę zostać stolicą tego nowego województwa Radom rozwija się w jakimś czasie w sposób komplementarny w stosunku do Warszawy oba miasta mają wyższą uczelnię Politechnikę Politechnika Radomska z bardzo dobrą chemią jest filią Politechniki warszawskiej wdaje w dyplomy najlepszych uczelni w kraju Politechnika Radomska poszła inną drogą też mogła mając silny wydział kolejowy późna integracji i wydawanie dyplomów najlepszej uczelni technicznej w kraju była otwarta taką możliwość wybrała inną drogę przekształciła się w Uniwersytet humanistyczny techniczny 1 z najgorszych w kraju w taki, który ma problem z utrzymaniem się to potrzeba prestiżu potrzeba realizowania polityki, która odwołuje się właśnie do takich względów, a tych warszawskich w miastach, których największym atutem rozwojowym jest bliskość Warszawy jest czymś absurdalnym lotnisko w Radomiu 120  000 000 zł wpompowane przez poprzednie PiS-owskie władze w lotnisko, które od roku zatrudnia w ponad 140 pracowników, z którego dotąd odleciało około 100 pasażerów w te najdroższe lotnisko na świecie ponad 1 000 000 zł 1 pasażer tak w i to lotnisko pokazuje to wielka fikcyjne zupełnie absurdalny koncept polityki, który chce realizować PiS, odwołując się do prestiżu oraz sentymentu tworzący podziały nie, szukając pól do współpracy tylko nakazujący w takim Radomia na konkurowanie z Warszawą konkurowanie skazane na przegraną podczas gdy ten Radom powinien wygrywać to co jest jego największym atutem komplementarność Warszawy współpracy z Warszawą bliskość Warszawy, by taka dowolność w woli o tych samych OFE jest bliżej Warszawy wtedy, kiedy PiS zbudował w Radomiu lotnisko Platforma, chociaż nie rządziła w mieście, korzystając z tego, że rządzi nie na poziomie wojewódzkim i na poziomie krajowym wspierała radu w tworzeniu miejsc pracy, które przynoszą realny dochód fabryka broni w Tarnowska strefa ekonomiczna i tworzenie warunków dla przyciągania inwestorów, którzy są gotowi iść do Radomia, bo jeżeli poprawimy, a poprawiamy cały czas skomunikowanie Radomia z Warszawą to Radom jawi się jako atrakcyjna alternatywa dla wielu inwestorów, bo będzie w godzinę drogi od Warszawy i tam już wielu się przenosi, jeżeli tylko i stworzyć odpowiednie warunki w pani wojewoda, dlaczego pan nie jest w stanie dotrzeć z tym przekazem do ludzi ci na Mazowszu na tyle skutecznie, żeby przestali się cieszyć się z czegoś co ładnie wygląda na obrazku, a rzeczywistość będzie katastrofą dlatego reszta próbujemy to robić próbujemy próbujemy docierać, ale równocześnie ja mam takie poczucie pewnej elementarnej w pewnej ściany, na którą się napotykam w wielu miejscach w województwie Mazowieckim, chociaż to ściana gdzieniegdzie mięknie, bo przecież w Radomiu w ostatnich wyborach lokalnych wybrał wygrał polityk Platformy w radzie miasta wciąż jeszcze większość ma PiS z prezydentem miasta jest polityk Platformy, który już dzisiaj pokazuje, że można zupełnie inaczej budować cele strategiczne rozwoju tego miasta i zupełnie inną stronę to polityka obrócić je nie w kierunku budowania jakiś fałszywych prestiżowych przedsięwzięć, które nie tworzą żadnego dochodu Narodowego tylko we wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy przez prywatne podmioty gospodarcze, bo Boratyn, który tworzy swoją potęgę w oparciu o etaty w administracji wojewódzkiej administracja wojewódzka zresztą to jest kolejny koszt kilkuset milionów złotych, które musiałoby to nowe województwo przynieść do sadu, który nie tworzy żadnego dochodu to Stradom, który żyje kosztem podatnika Radom, który tworzy nowe miejsca pracy w oparciu o przygotowany teren dla inwestora prywatnego to jest Radom, który zaczyna coś tworzyć jakiś majątek zaczyna wzbogacać dochód Narodowy poczuł pan ulgę się pan dowiedział, że ministrem obrony w rządzie pani Szydło zamiast Antoniego Macierewicza i Jarosław Gowin ma dziś dawny partyjny kolega tak to prawda to też jest mu ich moi w jakim sensie także osobisty wielki zawód, bo obok, poznając Jarosława Gowina jeszcze sprzed przejścia do Platformy wierzyłem, że jest to polityk, który wzmocni Platformy, którzy jednak jest politykiem w dużym stopniu liberalnym Macierewicz z danych obrony czy 1 czort nie mam zaufania nie mam zaufania do Jarosława Gowina właśnie sposób w jaki funkcjonował w Platformie i w jaki opuścił Platformę dla mnie jest dowodem na całkowitą utratę przez niego jakiejkolwiek politycznej wiarygodności, a dodatkowo jego kompetencje w dziedzinie obrony narodowej w gromadziły ważne mówiąc, a nawet właścicielami były poważne poważne wątpliwości czy jest to polityk, który jest w stanie udźwignąć jedno z najważniejszych w obecnej Europie w obecnym świecie resortów na 1 z resortów o analizę największych wyzwań dla największych wydatkach w ich i nie łudzę się, że Macierewicza w tym resorcie nie będzie pamiętamy rolę Macierewicza, którą odgrywał niekoniecznie jako minister obrony w resortach obrony w poprzednich rządach pisowskich w Sikorski się przed komunizmem Hanza prowizja i słucham zapowiedzi Macierewicza, który mówi o tym, że, że przetarg na kupno caracali trzeba będzie odwrócić przetarg, który też znowuż tworzy realne miejsca pracy właśnie w Radomiu i wołać i włącz no dobrze boisz się pan wyniku wyborów boję się w wyniku tych wyborów boję się perspektywy czteroletni dziś, bo nie łudzę się, że czeka nas scenariusz podobny jak poprzednia czteroletnich rządów polityków, którzy idą drogą pod Moskwą, którzy odwołują się do resentymentów będą prowadzić tak naprawdę polityka anty demokratyczną to jest scenariusz, który w ślad za Rosję dzisiaj na Węgrzech realizuje Orban, który może się zrealizować w Polsce to jest scenariusz, w którym odwołujemy się do tych wzorców z polskiej historii, które są prorosyjskie niektóre są w tym kręgu myślenia, jaki prezentowała zawsze polityka zagrażająca nam nie ze Wschodu w 2 pozorna jest tabelka, którą wymachuje PiS antyrosyjska tak naprawdę mentalnie jest bardzo głęboko tkwiące w tym samym świecie wartości w tym samym sposobie pojmowania polityki to co pan redaktor, jakie hand to słyszałem jadąc do studia w Neo powiedział że, że PiS proponuje nam taką formułę rządów, którą realizowała Polska w okresie komunistycznym i że ten, kto wygrywa w Maranello zdecydowała o wszystkim jednolity system władzy Państwowej ogarnięty przez młodzież z mediami na mediach kończąc ku mojemu przerażeniu polityk skądinąd, którego dobrze znam jeszcze z początków jego kariery dziennikarskiej Jarosław Sellin, który pozwala sobie aspirują do stanowiska ministra kultury na publiczne informowanie dla kogo w mediach publicznych nie ma miejsca to jest przerażające to jest Kliszko to jest Kliszko to są te wzorce szkoda ja też, że to jest bardzo cenię Jarosława Sellina wyniesie jedno z mądrzejszych polityków po tej prawej stronie, ale rzeczywiście ten wyskok nie sparaliżował trochę Bosy myślę, jeżeli taki mądry człowiek wykształcony człowiek mówi coś takiego to coś co zresztą i dlatego i dlatego że oboje się PiS-u odbyła odbyła, bo jeżeli Jarosław Sellin potrafi potrafi, jeżeli PiS potrafi człowieka, który tak myślał jak go kiedyś znałem zmienić kogoś takiego, kto dzisiaj jest w stanie powiedzieć coś takiego to znaczy, że jest w stanie zmieniać również myślenie myślenie potoczne myślenie bardzo wielu ludzi to zresztą obserwujemy to zresztą obserwujemy dzisiaj, a to oznacza, że Polska demokracja z żon w okresie rządów PiS-u będzie się samo ograniczać będzie szła w kierunku takiej demokracji coraz bardziej fasadowej demokracji 1 partii demokracji, którą pamiętamy sprzed 1989 roku bardzo dziękuję Jacek Kozłowski wojewoda Mazowiecki kandydat Platformy Obywatelskiej dostajemy numer lista Platformy Obywatelskiej nr 6 w szafie, a Jacek Kozłowski na tej liście nr 6 nr 6 lista nr 2 Jacek Kozłowski na pozycji szóstej zapraszam do głosowania, a ja za te same informacje z Lechią 3 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA