REKLAMA

Czym jest Kongres Archiwów Społecznych? O tym Katarzyna Ziętal i Agnieszka Kudełka z Ośrodka Karta

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2015-10-10 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
sobotni poranek w radiu TOK FM słuchamy Radia TOK FM sobotni poranek Radia TOK FM w naszym studiu gości pani Katarzyna Ziętal i pani Agnieszka pudełka z ośrodka karta dzień dobry tydzień w przed wami spotkanie, na którym będzie się rozmawiało archiwa społecznych zanim, więc o tym spotkaniu to proszę o taką krótką rzeczą definicja tego co są archiwa społeczne Ewę bardzo ciężko stworzyć taką krótką życiową definicje aż się społecznego, bo generalnie to są takie Rozwiń » działania oparty na pasji, czyli na paliwo społeczne są prowadzone przez pasjonatów i zazwyczaj początkiem właśnie ta pasja później osoba lub grupa osób zaczyna dokumentować ich fragment historii historia może być różna może być historia lokalna historia miasta wsi dzielnicy, ale też na swojej rodziny, ale jak najbardziej też mamy takie kino społeczne w naszej bazie może być też historia sportu może być historia kobiet czapka historia grupy osób z niepełnosprawnością, ale czy to są za materiały artefakty co to są za przedmioty z portfela generalnie archiwum może inaczej to on teksty na pewno ERM co to dokumenty zdjęcia wspomnienia czasami towarzyszący temu też muzealia zaczną od wycinki prasowe zdjęcie jest także na takie archiwista społeczny on pracuje w stowarzyszeniu czy fundację czasem bibliotece i rozumienie stawiali ścisłych granic, że archiwum kończy się powiedzmy na mediach papierowych jest najczęściej także te są muzealia uczniowska coś jak zawsze zbiera takie rzeczy możemy czym dopuszcza pani taką może tak możliwe, że nie wierzy zaś dystans, choć dokładny projekt latarnicy wydajesz tak jest bardzo często, że zdarzenie nie nazwałby się w ten sposób być może dopiero ktoś mu przybliżyć to IT to wtedy, gdy zrozumiał, że jest nasz pistolet od początku można go nie wiedzieć, a najczęściej takie osoby kim są Gross 3 co robię w swoim życiu zawodowym te zawody są bardzo różnymi osobami tak są to musi być elektryk może być pielęgniarka może to być bibliotekarka właśnie, ale łączy ich pasja latania łączy ich zgromadzenie materiałów o pewnym charakterze po tym, temacie to oszustwo i udostępniać też to jest bardzo ważne tak mówiliśmy, że pasja, ale my pytamy zawód, dlatego że czasami komuś może być łatwiej zauważą to robi i jak tam, gdzie bibliotekarka z uświadomieniem, że zarząd na miejsce charakter wykonywanej pracy i możliwości to zawsze bibliotekarka z bardziej predestynowane czy więcej bibliotekarek w chwilach blisko archiwisty ulg and jest bardzo różnie rzeczywiście jest także biblioteka ma już na infrastrukturę, ale też bibliotekarz ma umiejętności wiedza jak postępować z różnego typu materiałami, ale wśród naszych archiwistów sporze, którzy należą do sieci jest bardzo wiele osób, które łączą pracę zawodową zupełnie niezwiązaną z archiwistyki społecznej n p . są inżynierowie, którzy po prostu, którzy na wsi są inżynierowie, którzy zawodu są urzędnikami, a po godzinach prowadzą wirtualne Izby pamięci swojej miejscowości, ale też czasami winne są też przedstawiciele różnych zawodów n p . pielęgniarki, które też prowadzą archiwum LO przy swojej teki czynnej działalności zawodowej wprowadzono archiwum pielęgniarstwa z jakiego powodu wzmożonej karta zdecydował się też wspomagać archiwa społeczne i archiwistów i archiwistyki społecznej ośrodek karta sam prowadzi jedno z największych społecznych w Polsce, ale od 2012 roku prowadzimy takie systemowe działania polegające na wspieranie tego typu aktywności w inny, ponieważ mam świadomość tego, że to są bardzo ważne materiały archiwalne, które tak naprawdę często są i nie do końca jest ewidencjonowany nie do końca może ewidencję tych samych przedmiotów czy też ewidencje w ogóle miejsc w Polsce, gdzie takie archiwa są w naszą grę będą bowiem na na stronie internetowej taką na państwa ententy widział taką mapę, na której można bez, których miejscach są archiwa czy to jest głównym celem chociażby teraz tego spotkania, który będzie miał miejsce w Warszawie, żeby się tak jakby mówiąc w skrócie policzyć tak ilu nas jest gdzie jesteśmy na pewno to spotkanie służy temu, żeby się pokazać ogólnopolską, ponieważ tych inicjatyw jest bardzo dużo na portalu mamy 450 takich realiów społecznych 450 jak w całej Polsce na pewno nie są wszystkie unieważni do wszystkich udaje nam się do 3 nie wszystkie też tak siebie nazywają tak jak pan powiedział inny często nazywają się Izbą pamięci 3 im się z muzeum czy nawet galerią spotkanie Kongres w sporze ma na celu pokazanie właśnie inicjaty w tego ogólnopolską, żeby one mogły też pokazać się wobec innych Arcus woźną, żeby te archiwa mogły się poznać się zainspirować podyskutować między sobą, ponieważ często robią rzeczy podobne, ale ich działalność nie służy promowana ogólnopolską, ale jakimś bardzo ważnym celem tego spotkania jest pokazanie, jakie postulaty wypracowaliśmy ośrodek karta opracował razem z grupą innych archiwistów społecznych, ponieważ notesy styki ważny moment nastąpiła zmiana prawna w ustawie o Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wprowadzono możliwość dotowania takich inicjaty w właśnie przy organizacjach pozarządowych możliwości finansowania w związku, z czym otwierają się nowe drogi takiej stabilizacji tego typu inicjaty w i razem z innymi organizacjami pozarządowymi wezwaliśmy postulaty naszego środowiska po pierwsze, jak ten konkurs dotacyjny może wyglądać po drugie, może się układać współpraca z logistyką państwową na tak małą ktoś może zapytać, słuchając tego, o czym mówimy, skąd ktoś, kto prowadzi jakąś jakiś archiwum, skąd bierze na to pieniądze jeśli ma pasję dobrze to robi to za własne pieniądze tak ich pasja hobby i t d. reszta w momencie, kiedy potrzebuje więcej sprzętu więcej miejsca pojawia się pytanie o pieniądzach to w praktyce wiadomo jak to w praktyce w Polsce teraz wygląda, że próba uzależniać dotacji czy próba wpisania archiwum społecznego nasza działalność nie domu kultury albo biblioteki na Catalyst jak najczęściej, jakie są próby znalezienia pieniędzy, ale najczęściej takie archiwa właśnie bazują na skromnych dotacjach czasem są dotacje samorządowe czy rzadziej dotacje ministerialne, ale zazwyczaj po dotacje pokrywają takie działania projektowe, czyli np. zimą społeczne Wymyśl jakieś działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej natomiast trudniej pozyskać środki na taką właśnie codzienną prasę logistyczną rynek to jest sednem tych życiu społecznym, że one stawiają sobie za cel zabezpieczenie materiałów, które pozyskają, czyli właśnie tych zdjęć wspomnień od np. lokalnej społeczności, więc tak naprawdę potrzebna jest taka dotacja bardziej systemowa, która pozwoli zabezpieczyć się zbiory wieczyście jeśli słuchaczy albo Sławka odwiedzą stronę archiwa krótka org to co tam zostaną po co z tą stroną w strona jest o to, żeby na bieżąco jak państwo chcą być na bieżąco z nami naszymi działaniami, ale też z działaniami innych archiwów to bardzo prosimy o dołączenie naszego newslettera chociażby w ten sposób ułatwimy kontakt z nami zachęcimy do wspólnych projektów n p . bo jest taka możliwość rewizji w taki wspólny projekt aktualnie drugi rok w projekt na digitalizacji upowszechnianie zbiorów archiwalnych MON, a także Anthonym kolejny atak na działania edukacyjne popularyzację naście wania właśnie tak, ale ktoś przeżył, ale ktoś z projektem słuchajmy się o tym w Koszalinie w Rzeszowie zbiera stare zdjęcia swojego miasta Targ sprzed wielu wielu lat my w paru kartonach i słuchana stres mufti przed światem jest chyba archiwista społecznym zachęcam do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi na tej stronie jestem taki podręcznik w rozdziałach jest Rosja o konserwację digitalizacją po opracowaniu materiały i szkoła karty w zakładkę materiały do pobrania i od razu można tak powiem tulić się sen z takiej archiwum sobie zacząć robić tak, a na stronie na na zdarzeniach Work tak, ale na tej stronie Viva org nie ma konkretnych takich eksponatów z tych archiwów, które są policzone i wymienione w tej strony, a ty jest także każde archiwum ma swoją własną stronę dopiero będziemy pracować nad wyszukiwarką zbiorów archiwów społecznych od 1 proc będzie rewolucyjna zmiana, bo każdy z tych archiwów ma inny system obrazowania inny sposób nie wiem opisywania tych materiałów, ale naszym celem długofalowym stworzenie wyszukiwarki tych zbiorów, czyli po pierwsze, chcemy, żeby nas na tej stronie właśnie była możliwość dotarcia do interesujących materiałów, a po drugie, właśnie chcę, żeby to była strona i one już taka jest archiwistów społeczny, żeby się nam znajdowałem materiały edukacyjne, ale także zachęcamy do odwiedzenia forum archiwistów społecznych tam, gdzie można się podzielić swymi wątpliwościami można prowadzić dyskusje z innymi pasjonatami to będzie niesamowite, kiedy przyjdzie taki moment nie czy pani w to wierzą, że ktoś wejdzie do internetu i będzie miał dostęp do domów do tej całej roboty tych setek tysięcy aktywistów społecznych nad nami informacja tych zbiorach żony są niekoniecznie oczywiście musi być obowiązek nakłada takiego obowiązku udostępnienia tych materiałów w postaci źródłowej z różnych powodów prawa autorskie ochrona wizerunku, ale lepszymi taka informacja, że to zbiory są już można w nich sięgnąć poprzez kontaktach i stąd właśnie w naszym programie na pewno wiele osób się zgłosi do państwa, twierdząc że są właśnie aktywistami społecznymi bardzo potrzebują czy porady czy w ogóle jakiś informacji jestem o tym, przekonany na mapie, którą wydziela na stronie archiwa KFK org zastanawiające jest to, że w niektórych częściach w naszym kraju, a liderzy są archiwa społeczne tam, gdzie działa ani w niektórych w ogóle czy jest czy też tegoż wynika czy są jakieś miejsca w Polsce, gdzie z jakiegoś powodu ludzie naturalnie gromadzili pamiątki z przeszłości znaki przeszłości dokumenty fotografie czy da da się podzieliliśmy była jak jakaś gra idzie z tradycji artyści i archiwizowania rzeczy czy też nie czy to jest to od tak wielu rzeczy zależy od tak wiele różnych, że nie da się takiego prawidła okresu zatrudnienia trudno uogólniać śmiem już w naszym projekcie szkoleniowym dla bibliotek widać było to zróżnicowanie trochę z półki innym jest nowe tereny tak nowo przyjęte tereny do Polski po drugim światowej były tymi terenami, gdzie trochę rzadziej trochę mniej tych inicjaty w było nim, a te tereny centralnej Polski może są z większą tradycją, ale bardzo trudne i bardzo niechętnie takie uogólnienia w przedsięwzięcie w pewien problem po pani mówi o ziemiach odzyskanych po w jakiś archiwista społecznymi i np. na dostęp do dumy rzeczy sprzed 2 wojny światowej w zarysach lista spółek społeczni takiej podwójnej, jakby przeszłość no ale w zamian to, iż ma taki pomysł stałą ta myśl, że takie luki zdrowe znane nam na mapie sił społecznych mogą nie zawsze wynika z tego, że gdzieś tych archiwów nie ma tylko nauczka z tego, że my do nich nie dotarliśmy do tego, że mnie oczywiście my mamy swoje centrum w Warszawie Brown dał się lekarzowi jest warszawską fundację i my po pierwsze, posiłkujemy się internetem Broda, więc jakby, szukając tych inicjatyw natrafiono na różne strony internetowe, ale nie zawsze nam się do udaje dotrzeć do mniejszych miejscowości, gdzie tak naprawdę działające Izby pamięci czy różnego typu archiwa społeczne min zlotego apelujemy, żeby te organizacje się do nas zgłaszało, ponieważ po pierwsze, mogą uzyskać pomoc po drugie, mogą dołączyć do naszej sieci, którą budujemy i zachęcamy do zgłaszania się do środka kabiny na samym końcu powie przypomnijmy jeszcze słuchaczom składką szczególnie tym zainteresowany, którzy czują się do ducha Arek archiwizacji społecznej, żeby spotkanie w Warszawie, kiedy jest 24 października rekrutacja już została co prawda zamknięta już mamy więcej miejsc spotkanie odbędzie się w Warszawie, ale będzie dostępny streamingu on-line do tego wróży, że śledzi strony archiwa org, a po drugie, można się zapisać do naszego Facebooka nas polubić i też będziemy damy tam link do streamingu w pani Katarzyna Ziętal pani Agnieszka Kądziołka ośrodek karta bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA