REKLAMA

W jaki sposób Aleksandra Chrzanowska pomagała Czeczenom?

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2015-10-10 10:00
Prowadzący:
Czas trwania:
44:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
sobotni poranek w radiu TOK FM pani Aleksandra Chrzanowska ze stowarzyszenia interwencji prawnej dzień dobry dzień dobry przede wszystkim gratuluję panie otrzymania nagrody imienia Jerzego Zimowskiego dziękuję bardzo, a za co pani tą nagrodę dostała bardzo ogólnie sformułowano to w mediach, a mianowicie za nami, a to, że pani tak bardzo pomaga i pakowny jak ta nagroda jest od 8 lat przyznawana osobom, które działają na rzecz osób, które znalazły się w ekstremalnej Rozwiń » sytuacji życiowej, a w tym przede wszystkim uchodźcom imigrantom i ja tę nagrodę dostał właśnie za moją pomoc uchodźcom testem doradczy nią integracyjną pomagam też jako tłumaczka państwie mówią o sobie i tłumaczka międzykulturowa, bo to nie jest tylko kwestia przykładu językowego, ale też taka pomoc w odnalezieniu się ludziom pochodzącym z innych kultur w naszym społeczeństwie, ale też pomoc owym członkom naszej społeczności w zrozumieniu tych innych, którzy tutaj do nas przyjeżdżają tłumaczka międzykulturowa jak rozumiem to jest określenie tego stanowiska wypowiedzenie to ja tak sobie nazywał mnie to moje stanowisko się nazywała doradczyni integracyjna i międzykulturowej etos nazywanym tak stać dla nas własny użytek, że jestem jestem taką przewodniczką międzykulturową tłumaczką międzykulturową, bo obok, bo właśnie tu nie chodzi tylko o o pomocy językową, ale właśnie o odnalezienie się w nowej w nowej rzeczywistości, a między kinem kultura jakimi, a jak pracuje głównie z uchodźcami śrut wy też wśród innych migrantów, a uchodźców to czas mamy najwięcej z Czeczenii, więc to jest ta grupa, z którą pracuje najczęściej albo nie tylko te osoby Bobo Bobo zdarzają się też pojedyncze osoby zdrowe osoby z różnych krajów afrykańskich Białorusi ostatnio Ukraina natomiast na terenie Ts ta grupa, z którą mam najczęściej do czynienia, a Tusk korzystając, że zakaz skoro pani w naszym studiu to zapytam jak w dół panie powinny się określać osobę, która znalazła się w Polsce obcokrajowców ze względu na powody do jakich się zamazuje status prawny to jest o tyle problematyczne, że ostatnio słyszymy o imigrantach imigrantach uchodźcach migrantach ekonomicznych zaczną mieć olbrzymi chaos pojęciowy tak jak to zależy jak co chcemy podkreślić, bo jeżeli mówimy o ich statusie pobytowym statusie prawnym to to tak to możemy mówić o auto wybrać taki przele w taki podstawowy podział jest podział na migrantów dobrowolnych i migrantów przymusowych ci przymusowi to są właśnie uchodźcy, czyli ci, którzy nie planowali porzucenia swojego kraju i wyjechania do innego, ale sytuacja życiowa do tego zmusiła Wojnar prześladowania, a migranci dobrowolnie to jest bardzo szeroka grupa tych, którzy z jakiegoś powodu zdecydowali się zmienić kraj życia czy to będą powody zarobkowe, bo ktoś tu przyjechał do pracy czy powody rodzinne, bo ktoś się zachować zakochał założył rodzinę czy ktoś tu przyjeżdża na studia Werner Beck teksty motywacji jest jest bardzo bardzo bardzo bardzo wiele różnych, ale od Lotosu bez imigranci dobrowolnymi, że jeżeli mówimy o migrantów o imigrantach ekonomicznych to rzeczywiście takie pojęcia ostatnio o w ostatnią często używane w tym, że to migranci ekonomiczni to są właśnie ci, którzy przyjeżdżają imigranci zarobkowi ci, którzy przyjeżdżają tu do pracy i to są ludzie, dzięki którym rośnie nasze PKB MCH oni przechodzą procedurę legalizacji pobytu płacą za wydanie decyzji za wydanie karty pobytu, podejmując tę legalną pracę płacą mu płacą podatki to są to są ludzie jakby którzy dla nich jest to jakaś korzystna, bo oni tak sobie wybrali go z powodu wolą żyć pracować w naszym kraju, ale dla naszego kraju dotyczy to ogromna korzyść Annie obciążenie, bo o tym, często ostatnio słyszymy także nas nie stać na migrantów ekonomicznych to jest jakiś bardzo dla mnie dziwny niezrozumiały konstrukt, bo migranci ekonomiczni przyczyniają się naszego wzrostu, a czym paradoksalnie są odwrotne to znaczy ci, którzy otrzymują status uchodźcy na to my jako państwo, które się zobowiązał do tego musimy zapewnić im pomoc, ale ci, którzy przyjechali tu za zarabiać pieniądze na to nie potrzebuję pomoże wybrać miejsce pracy Delev są oczywiście, że takich spółek wtedy o korzyść jest obopólna tak, bo memy im dajemy miejsce pracy, ale to też dla nas korzyść, bo my mamy luki na rynku pracy, tak więc oni wchodzą w PE FT w tenisie źle, w których Polacy nie chcą pracować, więc to jest dla nich korzystamy dzięki temu mamy pracowników potrzebnych i mamy podatki, a oni głównie pracuje i pracowała z osobami, które pochodzą z Czeczenii tak czy dobrze rozumiem, że to większa część tych osób to jednak są osoby, które po otrzymał czy otrzymają status uchodźcy, a nie właśnie migranci ekonomiczni nie oni tutaj przyjeżdżają właśnie jako uchodźcy, czyli wchodzą w zarost wwozu składają wnioski o nadanie statusu uchodźcy w wyniku tego postępowania albo dostają statusu uchodźcy dosyć rzadko coraz rzadziej ostatnio albo ochronę uzupełniającą, czyli inną formą ochrony międzynarodowej albo pobyt humanitarny, czyli taką formę ochrony krajowej i to są ich, by ci, którzy dostaną 1 z tych form ochrony mogą tutaj zostać żyć pracować układać sobie życie pozostali, którzy w, którym się odmawia, którym odmawia on prawa do domów odmawiać przyznania ochrony międzynarodowej muszą muszą wrócić do kraju pochodzenia tą jak to się realizuje muszą wrócić na bardzo często jest to lot odbywa się to przymusowo wyznaczani są zatrzymywani są umieszczani w strzeżonych ośrodkach prowadzonych przez Straż Graniczną i przez Straż Graniczną wyda ani do kraju pochodzenia niektórzy oczywiście wracają dobrowolnie po tym, jak po tym, jak w na mnie nie uzyskał żadnej formy ochrony natomiast mało, kto chce wracać dobrowolnie, bo jak na nie bez powodu wyjechali ze swojego kraju pochodzenia to znaczy oni się nie zgadzają z tymi decyzjami, które wobec nich zapadły wyjechali tu przyjechali na ogół, dlatego że jednak uważają, że mają się, czego obawiać, a nasze władze uznały inaczej i inni mogą się odwołać mogą się oczywiście odwołać natomiast ścieżka Odwoławcza się w którymś momencie kończy, jeżeli się kończy na ich niekorzyść to mają do wyboru albo wrócić dobrowolnie albo albo są one są wydalanie i przymusowo oczywiście niektórzy z nich nie czekają na to, zwłaszcza ci, którzy się naprawdę mają, czego obawiać nie czekają na to, że zostaną zatrzymani wandale nie tylko wyjeżdżają dalej do innych krajów europejskich tam próbują mu się po raz kolejny ubiegać o ochronę on ma pani taki przykład, kiedy w 2 analogiczny zaś, by się mogło sytuacjach 1 osoba otrzymała status, a od uchodźcy, a druga musiała wracać nie chce nawet spalona na jakich tezy, które mówią o tym, że system niezły, bo system jest, jaki jest ważne szlaki są bolesne jest wiele takich przypadków jest bardzo wiele takich przypadków co więcej zdarza nam się utrzymywać kontakt z tymi osobami, które nam tutaj korzystały z naszej pomocy nie uzyskały żadnej formy ochrony, a potem wyjechały na zachód do innych krajów, jeżeli tam udało im się przejść przez taką wstępną procedurę Bałtyk był w to prawo azylowe w unii Europejskiej teoretycznie wspólne to znaczy jest regulacja Dembińska, która mówi o tym, że, jeżeli Rzeźnik z obiegu w 1 kraju to już nie może ubiegać w drugim, więc te kolejne kraje nie powinny w ogóle rozpatrywać wniosku o nadanie statusu uchodźcy osoby, które już ubiegała w Polsce np. natomiast zdarza się, że oni tam dzięki pomocy prawników, by udaje im jednak przekonać władze Niemiec Francji Belgii czy któregoś ze skandynawskich krajów, że rzeź jednak mają powody, żeby się ubiegać po raz kolejny, jeżeli nie są cofnięcie do Polski na mocy tej regulacji Gabiński i te ich sprawy są rozpatrywane tam merytorycznie to o to spora część z nich uzyskuje ochronę międzynarodową w tych innych krajach, w których się, w których się ubiegał o ochronę tę nadzieję, że może z czego mogą się zdarzyć takie zdać, by się mogło niesprawiedliwe sytuacje, że osoby podobnych kolejach życiowych 1 trzyma tak sądzę, że druga komisarze to właśnie brak tego wspólnego systemu azylowego i że nasze władze inaczej oceniają sytuację w Czeczenii i indywidualną sytuację danej osoby w kontekście tego co się dzieje w Czeczenii, a inaczej oceniają władze migracyjny tych krajów, do których oni trafiają później ich największy problem polega na tym, że władze tych kolejnych krajów na ogół w ogóle nie rozpatrują spra w merytorycznie właśnie ze względu na ten wspólny system z Love, który powoduje, że oni są w znacznej większości odsyłani od kiedy taka osoba uciekająca z Czeczeni Bobby o niej teraz mówimy znajdzie się w Polsce jej otrzyma status uchodźcy to gdzie pani się, by jako osoba, która ma pomóc, w którym momencie od początku czy, ale czasem to samo od początku czasomierz na etapie postępowania nadanie statusu uchodźcy, bo ludzie czasem mają różne pytania dotyczące przysługujących im praw socjalnych na tym etapie czy czy kwestie związane z dostępem do do służby zdrowia, więc tutaj być trafią do prawnika czy trafią do mnie po to, to dostaną podstawową informację na ten temat aczkolwiek, jakbym ja się przede wszystkim już koncentruje na pracy z ludźmi którzy, którzy już uzyskali jakąś formę ochrony i układają sobie tutaj życie, jakby moje zadanie polega na tym, żeby im ten proces układania sobie, że cała tutaj ułatwi to najczęstsze pytania do panicznej częstsze problemy stronie pani musi sobie radzić są jakie, ale ostatnio najczęstszym problemem są kwestie mieszkaniowe czy zawsze były też mowy, chociaż w ostatnim roku czy 2 latach coraz częściej dotyczy to kwestia uzyskania mieszkania z zasobów lokalowych poszczególnych dzielnic w Warszawie, bo to jest taka podstawowa potrzeba każdego człowieka jeżeli, jeżeli człowiek, zwłaszcza człowiek z liczną rodziną ma sobie układać życie ma podjąć pracę ma uczyć języka ma ma uczęszczać na jakieś kursy zawodowe doszkalające czy przekwalifikował przekwalifikował koncercie czy dbać o edukację swoich dzieci to to on musi przede wszystkim takie poczucie bezpieczeństwa, które daje świadomość, że się ma stabilne bezpieczne dach nad głową o tych pań może pomóc skoro właśnie realiach rozgrywa się w dramatyczny proces, kiedy pani premier poprosiła, żeby samorządy w całym kraju zadeklarowały ile mają mieszkań, które mogły przeznaczyć dla dla uchodźców, którzy się u nas zjawią odpowiedział samorządy w większości są takie, że nie dla uchodźców nie mamy mielibyśmy być może dla repatriantów ze Wschodu, ale dla uchodźców w dziejach no to sceneria oceniam jako podstawową barierę w w możliwości integracji uchodźców tutaj taki problem najpilniejsze do rozwiązania bo, bo dla nas problemem nie jest sama recepcja tych uchodźców, którzy przyjeżdżają ubiegają się nadanie statusu uchodźcy tak oni mają taki czy inny dach nad głową zapewniony, bo urząd ds. cudzoziemców prowadzi tyle ośrodków dla uchodźców ile trzeba, ale oni po zakończeniu postępowania nadanie statusu uchodźcy muszą to środki opuścić i wtedy wpadają w system pomocy socjalnej, by dokładnie taki sam w jakim są Polacy potrzebujący tej pomocy z, a i tak naprawdę na poziomie na poziomie prawa mają dokładnie taki sam dostęp do do mieszkań zasobów lokalowych problemem jest to, że tych mieszkań leży tych mieszkań braku brakuje za chwilę wrócimy do rozmowy słuchaczom przypominam, że z nami stanie Aleksandra Chrzanowska ze stowarzyszenia interwencji prawnej przed nami skrót informacji Radia TOK FM, po którym wracamy do rozmowy słucham Radia TOK FM w naszym studiu pani Aleksandra Chrzanowska ze stowarzyszenia interwencji prawnej czas dzień dobry trend w ramach pierwszej części naszej rozmowy powiedzieliśmy, że pani zajmuje się pomocą uchodźcom, chociaż to co oddanie doradczynią międzykulturową może tak powiedzieć i w pierwszą część naszej rozmowy zakończyliśmy takim obrazkiem rodziny, która nie mogą znaleźć lokum rodzin Czeczeni to znalazło się w Polsce nie mogą znaleźć sobie lokum finalnie musi nocować na skłocie albo mieszka zna na skłocie czy to jest także pani będąc w kontakcie z taką rodziną panieńskim w rodzaju nie chce być asystenta społecznego, ale kimś rodzaju osoby, która co da się odwoła wezwanie do tańca rodzina mówi albo ktoś z tej rodziny mówi, a nie mamy jedzenie pieniędzy albo w dziecko nosi do szkoły nie mamy możliwości dotyczy to co się zdarza aczkolwiek, jakby w najczęściej jak w takich sprawach zwracają się do ośrodków pomocy społecznej tak, bo na to są to są to są zadania ośrodków pomocy społecznej, żeby przyznawać zasiłki na życie osobom, które mają odpowiednio niski dochód i im nie mają pracy albo albo mają pracę, ale nadal nie przekraczają tego kryterium dochodowego, więc oczywiście oni czasem się do mnie zwracają, jeżeli tego nie wiedzą, więc na ich o tym, informuje pomagam im przygotować wniosek o przyznanie pomocy albo jeśli jakiegoś powodu tej pomocy im się odmawia to to auto to sprawdzamy, jakiej podstawie, bo sama interweniują, bo sprawa jest bardziej skomplikowana to przekierowuje do prawnika, jeżeli mają problemy z zapisaniem dzieci do szkoły to tak oczywiście też w tym pomagam oczywiście staram się być z na bieżąco w kontakcie z tymi osobami to dowód NATO ciasto jest także, jeżeli te rodziny się nie kontaktują to dla mnie jest dobry sygnał, bo to znaczy, że jakoś sobie radzą, ale też bardzo przyjemne jest jeśli po jakimś czasie się odzywają i mówiąc o nich słychać przychodzą właśnie jest problem koszt powiedziała słuchaj tu znalazłem pracę albo tu mi się udało zapisać dziecko do fajnej szkoły albo znalazłem mieszkanie nowo, bo to to co też się zdarza, że oni sobie radzą samodzielnie nie jest także oni wyłącznie ze zdają na na pomoc osób trzecich tylko są też aktywni starają się sobie radzić sami mają też też na szczęście na sieci wśród rodaków którzy, którzy mieszkają tutaj to też jest to dotyczy też tak wygląda, że właśnie my też ich bezdomności nie widzimy często, bo to wygląda także, że on, że oni sobie, toteż taki trochę obowiązek kulturowy, żeby pomóc rodakowi w potrzebie to oczywiście też często kończy dużymi problemami nauczka dla takiej rodziny, która wynajęła mieszkanie ma podpisaną umowę, że tutaj w mieszkaniu 2 pokoje 40 m mieszka pięcioosobowa rodzina na trzeba przebrnąć kolejną pięcioosobową rodzinę, która jest bezdomna i no może ta rodzina się potem wyprowadził, ale za źle się pojawi następna sympatyczni sąsiedzi doniosą właścicielowi, że tutaj też nie 5 tylko 10 osób regularnie no trudno się też dziwić takiemu właścicielowi, który nie jest o tym, informowany, ale zdarza się także, że może ktoś z hukiem ląduje na na bruku, bo był, bo nikt nie dotrzymał tego co co w umowie obcokrajowcy jak widzą pani role w obrażając, że pani z częścią aparatu państwowego czy od razu pani mówi albo sami widzą, że pani z organizacji pozarządowych, że pani nie reprezentuje państwa tak jak naprzód urzędnik z dna w ministerstwach najczęściej jest dla nich jasne że, że organizacja pozarządowa to nie jest to samo co coś co urząd to raczej tutaj nie mają problemów z rozróżnieniem tego chcieli o nich czegoś wymagają albo proszą o pomoc to świnie są świadomi tego, że z 1 strony jest państwo, ale jest też właśnie ktoś tak jak tani to jest właśnie tego nie przewidział to oni w ogóle te też, bo niby często myślą mnie jako prawnik słabego psychologów, jakby też to to hasło doradca integracyjny takim niewiele, mówi że są też rzadko go używam, ale słyszę czasem jak sobie nawzajem opowiadają o tym, że jestem u mówi u prawnika albo psychologa, gdyż chce tego z jakiego rodzaju problemy ma korekty akurat przyszli, więc takie trochę postrzegają przez pryzmat tych 2 specjalizacji nie jestem prawnikiem ani psychologiem, ale ale, ale wyraźnie, jakby nam tak tak czują, żeby tego rodzaju problemy pomagamy im rozwiązać, a to właśnie kim pani z wykształcenia ale gdy skończą kulturoznawstwo na Uniwersytecie warszawskim sam proces magisterską tożsamości kulturowej uchodźców czeczeńskich w Polsce, więc już wtedy na tym etapie kostek z zbliżyła darni dosyć poznałam ich i ty tak szybko z lat 2320 wieku z najemcami diaspora czeczeńska w Polsce była obiektem pani badań zainteresowanie naukowego, a tak, aczkolwiek to się bardzo szybko wyrównała to znaczy nie byłam w stanie robić wywiadów z ludźmi to Date wywiad dotyczył, czego innego oddziałową dotyczyły właśnie kwestii związanych z ich tożsamością kulturową, ale nie było takiego przypadku, żeby przy okazji nie zostały poruszone wątki, gdyby ich problemów w Polsce więcej nie byłam w stanie ich po takim wywiadzie zostawi z ich problemami tylko starałam się zawsze jakoś się na to odpowiedzieć, więc w i potem to po prostu bardzo szybko sformalizowana o Bonobo, bo zaczęłam pracować z Azji, a właściwie równolegle jeszcze zanim skończyłam pracę w 2, zanim skończyłam pisać prace magisterską to już podjęłam pracę w organizacji lekarze bez granic, którzy akurat wtedy pojawi się w Polsce przez 1,5 roku to byli wprowadzi w ogóle program pomocy psychologicznej dla dla uchodźców wtedy pracowałam jako tłumaczka psychologa, a po roku, a po roku zaczął pracować w stowarzyszeniu interwencji prawnej, żeby też mając mając wiedzę, by nie tylko o tych wszystkich kulturowych aspektach, ale też takich bardzo praktycznych co tym ludziom jest potrzebne, ale z perspektywy teraz lat, które pani spędza na pomaganiu Czeczena w Polsce pamięć nawet swoją pracę przeczyta jeszcze raz coś pani nie zmieni się bardzo dużo, bo zmieniła na pewno tak naprawdę jednak w no no pewnie na to było tu było ponad 10 lat temu też miał wtedy inną Jakub Szulc i zdobył wtedy bardzo niewiele wiedziałam jeszcze wtedy dopiero dowiadywałam po 10 latach pracy człowiek ma jednak trochę inny oglądać wiele wiele rzeczy zostało zostałyby takie, jakie są, ale na pewno wiele rzeczy na wiele rzeczy potrzeba już inaczej ale, toteż samo się bardzo ciekawe zagadnienie nie tylko naukowym dla oczywiście się zmienia przecież prawda chucha się w umowach, jaka jest tożsamość osób, które uciekły z kraju w planach teraz nasza federacja rosyjska oraz Czeczeni z PiS Kaukazu do opolskiej, gdzie żyją Słowianie jest Unia Europejska jest na to tato tato to nie jest oczywiste natomiast jak banana na pewno to co to co metoda to co widziałam i wtedy i Widzew Widzew nadal też staże dla nich ta data ta tożsamość kulturowa także ta identyfikacja jako tako Czeczena jako muzułmanina jest bardzo ważna i to to samo widziałem 10 lat temu to samo, gdy dzisiaj zacząć są dumni z tego kim są oni są oczywiście otwarci na to żeby, żyjąc w innym świece dostosowywać się na poziomie takiego prawnego funkcjonowania do tych reguł które, które obowiązują tutaj, ale oni się za nic nie blakną tego, że są ułożone są Czeczenami, że są muzułmanami to jest coś co dla nich bardzo ważne to jest coś co oni chcą móc przekazywać swoim dzieciom, bo oni cały czas żyją z takimi marzeniami, że ta sytuacja w Czeczenii się unormuje ironii kiedyś będą mogli wrócić może nie oni może dopiero pokolenie dzieci na letnie dzieci też muszą w związku z tym wiedzieć kim są i skąd są więc, więc słodycze myśląc, że pewnego dnia wrócą do ćwiczeń wielu z nich tak myśli taką mam nadzieję jak między sobą temu rozmawiają, że to jest ich ojczyzna to jest miejsce, gdzie powinni wrócić tak mówią mówią ojczyzna mówią ziemia naszych przodków tam są groby ich przodków te groby przodków są dla nich bardzo istotne to toto to jest coś do czego oni są bardzo przywiązani oni potrafią ryzykować życie, żeby pojechać na pogrzeb kogoś bardzo bliskiego nawet osoby którym, którym grozi bardzo poważny prześladowani, które są są już tutaj są bezpieczne, jeżeli się dowiadują o śmierci ojca dziadka czy czy kogoś kto, kto był dla nich bardzo bliski bardzo ważne, bo potrafią podjąć decyzję o tym, żeby pojechać na ten pogrzeb, bo to jest to też dla nich bardzo ważne, żeby im, żeby pożegnać ten tę osobę fantasy z pań perspektywy trudno zakładać, że kiedyś tak się zadomowią w Polsce, żeby większość Polaków pomyślała mnie nie widział różnicy, bo zawsze tym momencie ktoś taki powie w mniej, ale moi przodkowie niemalże w mojej następcy muszą prężyć już nie pojechali do ćwiczeń albo, skąd się wojna pojedzie imprezy czy później to wyjdzie coś takiego trop, bo to jest to co mówi to pokolenie, które tu przyjechało trudno przewidzieć co będzie mówiło to pokolenie, które się wychował tutaj tak raczej im na pewno są przekazywane przez rodziców to te tezy te wartości to przywiązanie do do bogatej tradycji przodków, ale my też trudno dzisiaj przewidzieć co z tego w nich zostanie, jakie będą ich wybory życiowe w przyszłości do muzyki stereotyp, że dzieci uchodźców z mogą mieć problemy w szkole, że są wytykane palcami bez zmian w ratuszu ochoczo muzułmańscy czy czy nie albo zdarza się to, żeby problem w Polsce jest to, że integracja jest właśnie na tym podstawowym poziomie nie wygląda dobrze czy STAŃ prosto z pani wiedzy doświadczenia to rzeczywiście tak jest co osadza historię 2 firm bywa różnie tak oczywiście nie mnie nie zawsze są przyjmowani z otwartymi ramionami przez przez tę społeczność szkolną tu bardzo wiele zależy od tego jak się zachowuje kadra pedagogiczna dyrekcja nauczyciele pedagog szkolny, bo on po hipotekę lub z dziećmi trzeba pracować i my im różne rzeczy uświadamiać i są są sądy są takie dzieci, które bardzo szybko się adaptują wstaje w tej społeczności szkolnej to się często dzieje wtedy, kiedy kiedy, kiedy ich nie jest wiele w danej szkole, kiedy to są pojedyncze dzieci w danych podanych w klasach Chiny są wtedy dosyć szybko wchłaniane przez większość i akceptowane natomiast jeżeli, jeżeli jest duża liczba dzieci cudzoziemskich np. w szkołach, które są w okolicach ośrodków dla uchodźców, ale i wtedy naraz trafia bardzo dużo bardzo dużo od tych tych dzieci nieznających języka polskiego trzymających się razem niekoniecznie zapraszanych od razu do wody do wspólnego Towarzystwa przez dzieci polskie to dotąd napięcie jest więcej bywają sytuacje bardzo mnie nie nieprzyjemne chętnych mówi to w dużej mierze zależy od tego jak go jak dorośli tym pokierują i bardzo nieprzyjemne sytuacje, a każdy w szkole jakieś nieprzyjemne sytuacje notabene też nie demonizowałbym jednak oczywiście, ale zdarzają się wyzwiska ataki na tle rasowym zdarzają się też jakieś bójki, gdzie w notesie niezależnie od tego kto jest prowodyrem takiej bójki dodano, jeżeli mówimy o przyczynach anty czeczeńskich obcy są na ogół silni potrafią się bić, więc czy oni wywołali tę bójkę czy nie to na ogół tak oni są postrzegani jako ci odpowiedzialni, bo byli górą w tej w tej walce, więc no to w Torres oni sami to kto widział oczy mówią takie dziecko wraca n p . ze szkoły mówi, a dzisiaj po gęsi z Polakami w inny jacht rzadko rozmawiamy o tym z dziećmi częściej rozmawiam z odwróconą wiązali tak w 2 www więcej wiem co mówią rodzicom biuro rodzice postrzegają w takim razie nasza gra dla rodziców tych w ogóle bardzo bardzo bolesne będą rozmowy z hojną panią, która lektura w Mjanmie mieszka mieszkała na osiedlu, gdzie była 1 jedyną cienką z mieszka tam ze swoją córką, ale i my to córka miała tam jakiś koleżanki z tymi koleżankami się bawiła z niektórymi z nich Dziadosz obawia się w szkole obawia się na podwórku, a i wszystko było dobrze, dopóki się nagle nie okazało był, a córką oczywiście świetnie mówił po polsku, choć dziś bardzo szybko uczony wykona tutaj poszła do szkoły od pierwszej klasy Antona po roku mówi taki sposób, że nie da się po Akcencie rozróżnić, że to nie jest Polka, więc te apetyty dziewczynki to z nią bawiły na tym placu zabaw i któregoś razu ekonom przyszła po nią odebrać ją, by byli też inni rodzice dopiero wtedy okazało się na niespotykaną do jej mama już ewidentnie nie jest Polką ma akcje zwróciła się do niej nie po polsku i część tych dzieci przestać się z nią bawić, bo rodzice nie pozwolili, bo one są obce im, ale i ich być także dzieci w naturalny sposób nie robią takich rozgraniczeń jak my, że ty jesteś swój, a ty jesteś obcy Onetu słyszał, gdyż to słyszą często w domach dla pana w telewizji niestety albo ostatnio coraz częściej w telewizji do niedawna to nie był problem podejmowany przez przez media na szeroką skalę ostatnio jest im wcale nie nie niekoniecznie w sposób Łukasz Gaj pani pytania swoich podopiecznych co się dzieje co cyfrowe ma znaczyć w kolonii zapowiedzieli oni są dosyć przerażeni, zwłaszcza że też w ciągu tych ostatnich paru miesięcy dużo częściej się stykają z różnego rodzaju agresją niższy niż wcześniej oczywiście, że ktoś mieszka 10 lat na to kto to mało komu się udało tak, żeby nigdy się nie zetknąć z jakimiś przejawami agresji, ale w ciągu ostatnich 34 miesięcy to jest niemalże na porządku dziennym i coraz częściej słyszy i o ile takich dużo poważniejsze wyzwiskach niż wcześniej też kilku przypadkach pobić i to dosyć poważnych pobicie ewidentnie na tle rasistowskim, a teraz te wyzwiska zaczepki taka agresja werbalna bardzo bardzo agresywna to nawet w najbliższym sąsiedztwie, gdzie oni już mieszkają od jakiegoś czasu ich system wcześniej nie nie stykali i miast trudno to zrozumieć wcześniej to było tak falami tak jak było o zamach w Bostonie no to oni się musieli tłumaczyć zamachu w Bostonie jak był zamach, gdyż tamto będzie zawsze muszą tłumaczyć z tych zamachów dokonywanych przez przez jakichś muzułmanów gdzieś na świecie jej trwania odroczeniu kulturowa w rozważa zmiany proponuje jakiś czas urlopu w ciągu 3 pań, które chcą rozliczyć się co zrobić Leonid oni bardziej mają potrzeby po prostu po prostu to z siebie wyrzucić tak opowiedzieć o tym, że się reżyserzy się boją, choć oczywiście, jeżeli rzecz, jeżeli tego było także, że rzeź byłaby potrzeba, żeby z kim się spotkać porozmawiać wytłumaczyć, ale doznał go spotyka ze strony osób, które nie chcą być przekonane tylko tylko wiedzą lepiej prawda to nie są osoby, którym można wytłumaczyć że, że ten tutaj konkretnie muzułmanin w Polsce nie ma nic wspólnego z tym, że jakiś muzułmanin gdzieś na świecie dokonał jakiegoś ataku na ile zrozumieli albo zinterpretowali takie przykłady dostali się przykładem też wzruszeń w Chile kilku polityków tak powiedziało, że przecież mamy w Polsce od lat Czeczeńców świetnie większość integrują ich własnością gminy nie powinniśmy wpadać w jakąś ksenofobię samochody i t d. czy to to dotarło to informacje nie rozmawiam z miastem nie jestem pewna czy to czy to usłyszeli Alles, ale swoją drogą to też jest ciekawe bo, bo ono jeszcze jakiś czas temu jak w właśnie padały pytania na wyciągnięcie pomogą zintegrować naboi są muzułmanami byli postrzegani koci obcy Czeczeni, a teraz my ich już znaczy to w sumie bardzo dobrze, że ich przedstawianego już tych oswojonych, a nawet nawet ktoś mnie jakiś czas temu zapytał no to mamy taką świetną sytuację, bo mamy u nas uchodźców tak bliskich kulturowo, bo Czeczeni ma zaorane już, że już o przyczynach mówimy, że są nam bliskimi kulturową uchodźcami byłoby Super władzę, o czym świadczy wg pani Nunes leżała Brzezie Brzezie świadczy to właśnie o nich języki są ogromne i niewiedzy dotyczącej tego, skąd ludzie do nas przyjeżdżają jacy są co jest dla nich ważne co ich interesuje i że i, że ludzie wrzucają post wszystko do 1 worka zupełnie bezrefleksyjnie i że teraz jakimś zagrożeniem jest dla nich ten teren ten Syryjczyk Irakijczyk Erytrejczyków którym, którym nic nie wie poza tym, że jest prawdopodobnie dorosłym mężczyzną z tajfunem i że się właśnie, gdy rada Europy my po po to, ci, którzy poprzednio stanowi wielkie zagrożenie nagle już stają tam swoimi morze nadają wcale, nic więc nie wiem za chwilę wrócimy do rozmowy z nami pani Aleksandra Chrzanowska ze stowarzyszenia interwencji prawnej, a za chwilę Polski z informacji Radia TOK FM wracamy do rozmowy słucham Radia TOK FM w naszym studiu pani Aleksandra Chrzanowska Stowarzyszenie interwencji prawnej jeszcze raz dzień dobry dzień dobry jak wygląda w przypadku osób, które pani pomaga uchodźców styczeń jak wygląda kwestia podejścia do ligi czy te są bardzo praktykująca osoby głęboko żarliwie wierzący czy też są osoby, które spełniają rytuały, ale z zewnątrz można wyraźnie zauważyć, iż jest bardzo różnie są liderzy list cały czas mówimy o bocianach muzułmanach to po nim oczywiście wszyscy deklarują jako o jako muzułmanin spotkam jeszcze Czeczena, który de, który był mówił, że rząd, że nie jest muzułmanek na Boże, że rzeźba religijna nie jest ważna, bo wszyscy mówią, że jest ważna, ale każdy kubek będą to ludzie praktykują w różny sposób są tacy są tacy Kmak, na których rzeczywiście tak bardzo pogłębionej studiują Koran starają się teraz więcej dowiedzieć są tacy, którzy deklarują się jako wierzący, ale niekoniecznie są praktykujący niektórzy go ograniczają się do tego, że te 5 × dziennie się trzeba pomodlić się jest ramadan to pościć, a potem świętować, ale z takich pojedynczych przypadkach nie przestrzegają nawet psy nawet tego co myślę, że grzechem jest to mniej więcej tak jak w naszym społeczeństwie, które z teoretycznie jesteśmy wszyscy Polakami katolikami jak zapytać Polaków to to tu też to zaangażowanie religijne wygląda bardzo różni BP podobnie widzę to do społeczności czeczeńskiej w Polsce czy czy reagują żywo w dna na chociażby takie jakieś akty agresji wobec nie wiem macie tu, o który jest na taką miłość do najbardziej widzialnym tak przestrzeni publicznej ma być widzialnym symbolem islamu, gdzie będzie tu nie ma wiele oczywiście w Polsce wolno, ale czy to jest dla nich temat czy czują niepokój, kiedy ktoś maluje jakiś obraźliwy napis właśnie na ścianie meczetu albo nie próbuje proponować na czym to dla nich co to dla nich znaczy dla NATO to auto to na pewno jest dla nich lekkim niepokojem budynek stanowi dla nich jakiś powód do obaw na Bobo Bobo Bobo jest bardzo cienka granica, jakby w, którym momencie proponowanie meczet koło przerodzi się akty agresji wobec wobec wyznawców islamu wygląda, więc więcej, więc tego typu przypadki zawsze ich zawsze ich niepokoją i zastanawiają się co co dalej walczyć czy to jest także myślą o sobie my jesteśmy polskimi Czeczenami muzułmanami czy czy też muszą osoby jesteśmy muzułmanami Czeczeni i gdzie tu się z gradacji właśnie takiego kredytu to w wybojach dawno ich o to nie pytałam co znaczy oni ci, którzy już tutaj mieszkają od lat na pewno się czują związani ze z polską bardzo często mówią Polsce jako swojej drugiej ojczyźnie jako, o jaką o tym, kraju, które dało im schronienie dało im możliwość do dołu do rozpoczęcia nowego życia po tym, kiedy się dość okazało niemożliwe z ich pierwszej ojczyźnie Czeczenii na pewno ta identyfikacja jako przyczynę jako, o jaką jej jakość nowego muzułmanów jest dla nich bardzo istotna, ale Almy ale jakby lot tutaj chcą się czuć jako ludzie jak ludzie stąd nie mają jedynie około 2 Ojcze z 2 zlote, ale też interesujemy to naj le to wraca do islamu beletrystyki rzecz, którą możemy możemy zrozumieć, że czym miała pani taką sytuację, że przyszedł ktoś powiedział wie pani sołtys w Polsce obdarzane są moje uczucia religijne albo gdy czuję, że zbliża się mówi o islamie w polskich mediach przyczyną czy mnie w taki sposób nikt nigdy mi lan w rozmowie ze mną nie tak tak tego tak tego nie przedstawiał raczej rad rad czy raczej jest także oni to oni mówią o tym, że ich uczucia są muszą obrażany w takich kategoriach nie raczej rdza to raczej w kategoriach takiego poczucia zagrożenia, że w związku z tym że, że taką ani inną łatkę syczy gładka terrorysty tak ogólnie rzecz ujmując erupcja przypina uległ we wszystkim muzułmanom to oni postrzegają go jakoś, jakie zagrożenia wobec wobec siebie, ale nie nie przyszła seria rozmów, których nikt mówi o tym, że ich uczucia religijne są obrażane bardziej, że się właśnie wszystkich muzułmanów wrzuca do 1 worka, ale i on oni tak samo potępiają wszelkie ataki terrorystyczne dokonane przez muzułmanów przez nie przez muzułmanów, bo nie trwało chyba nie popełniała takich terrorystycznych monitu po potępiają dokładnie tak samo jak ja tak jak my to potępiamy nie mogą zrozumieć, dlaczego ich się jakiś tam sposób oskarża o współudział czy odpowiedzialnością za to bo, bo to odczuwają na własnej skórze Otóż o tym, mówiłam żali się cały czas muszą tłumaczyć z tego dlaczego, dlaczego takie takie, że takie sytuacje się dzieją, ale z drugiej strony odłączyli na pewno z z polską taka pojawiające się, że często w Polsce antyrosyjska fobia to wydaje się, że to jest coś jakoś tak ganić może mi nawet w Niemczech z najlepszych graczy dostaje pensję to się czasem zdarza, gdyż także było oczywiście niektórzy w nos, zwłaszcza Chin i obiboków, którzy przyjeżdżali, by go bezpośrednio do popu po działaniach wojennych czy już na początku lat dwutysięcznych smok 2000 do 2005 z bardziej osobiście zaangażowani w w ten konflikt to znacznie częściej się stykam z tym, że właśnie z tego bardzo silna niechęć do Rosjan, aczkolwiek też bardzo wiele z nich potrafiło bardzo rozsądnie rozgraniczyć między tym co robią władze rosyjskie żołnierze najemnicy, a tym kim są Rosjanie go jako jako ludzie prosto i ich wcale wybiegły psy wśród wśród wielu z nich nie na to od wielu z nich nie usłyszelibyśmy egipskich rusofobii czynnych komentarze, jakby człowiek to człowiek i oni bardzo często powtarzają wśród naszych też są dobrze, iż i tak Polacy Rosjanie Czeczeni są dobrzy ludzie są źli ludzie też niezależna od narodowości niezależna od religii to się o to co się może zdarzyć się wszędzie słyszała pani biegowych, żeby życzenie, mówi że są w Polsce mniej albo lepsze miasto będzie mniej lepszy albo w bardzo Dobre Miasto dla nich, na których są gorsze rozróżniają takie, ale oni sami oni sami siebie tego nie można było oczywiście moment, kiedy w Białymstoku dochodziło do RODO do licznych ataków z takim prowokowany też politycznie inni żegnać, bo takie tempo wzrostu nad zwierzęciem bardziej dbali tak czy ci, którzy mieszkali tutaj słyszeli o tym, to weto to cud też byli przerażeni tym co się tam dzieje, ale raczej raczej z nimi nie ciągnie mnie nie rozmawiamy o tym, że są miasta, ale przez nią są gorsze natomiast ci, którzy mają doświadczenie mieszkania mieszkania w Polsce i w zachodnich krajach europejskich bardzo często mówiło o tym, że on ale by Polska jest im bliższa kulturowo niż te kraje niż te kraje Europy zachodniej, a to poprzez po pierwsze, jakby ze względu na to, że może o Zachodzie dużo bardziej zlaicyzowanym w Polsce ta religia jest dużo bardziej ważna ludzie częściej mówią o religii można z nim porozmawiać o Bogu religii to jest dla nich bardzo ważne, bo to znani ważny temat w ogóle religia różne wartości religijne to jest to też coś co z nami bardzo istotne rejenci też jak mogą o tym z kimś porozmawiać, więc sobie czasem ze swoimi sąsiadami katolikami w rozmawiają o Bogu, a na Zachodzie to jest temat dużo dużo rzadziej do pomyślenia w ogóle po drugie, Leszek był tu czują, że tutaj te relacje międzyludzkie są jeszcze dużo silniejsza niż niższe niż dziś na Zachodzie, że tam sąsiedzi się nawzajem nie znają, że mało jest kontaktów takich naturalnych między sąsiadem zlewa sprawa z góry z dołu, a tutaj dużo łatwiej ci nawiązać takie relacje z z z rodzinami w sąsiedztwie to jest dla nich bardzo ważne, bo to jest coś tu aniżeli w Czeczenii, więc zmęczenie bardzo często mówią, że właśnie tutaj, że gorzej, że Polska pod tym względem kulturowym jest im dużo dużo bliższa niższe niż inne kraje zachodnie kraje euro spotkała pani takich, którzy mówili, że żałują swojej decyzji że, gdyby teraz mogli to by zostali wcieleni, ale oni zawsze mogą wrócić to nie jest to nie inaczej zawsze mogą jeśli chcą oczywiście tak niektórzy niektórzy nie mogą jeść witamin grozi eksmisja prześladowania to żonie tutaj nawet dostali status uchodźcy to nie nie nie powoduje, że jeżeli uznają że, żeby zagrożenie minęło, że mogą wrócić na litr to mogą wrócić z nich nikt ich tutaj na siłę nie trzyma w album pytała o to, że obok czasem jest tak, że człowiek myśli też o oswoić z taką wolę się nad umorzeniami czym skoro mam powiedziała pani, że ewidentnie powrót do ćwiczeń jest tak bardzo ważne są uniwersalni jak nie za mojego życia to moje dzieci muszą wrócić do czytelni toczy to nie jest tak orzekł zdarzało się, że ponoszą też zdarza się rozdzieliliśmy dodawał, że jechaliśmy do Europy trzeba tam zostać przeczekać zły czas tak oczywiście to się też zdarza, zwłaszcza wśród tych, którzy idą tropem poszły też nie mniej niż 100 % tych ludzi, którzy wyjeżdża to są to są osoby, które się już w danym momencie miały, czego obawiać tylko generalnie stąd też niestabilna, więc może na wszelki wypadek wyjedź, zanim nas dotknie coś co dotknęło naszych sąsiadów czy znajomych, ale i podziw wśród takich osób zdarza się że, żeby to ich życie tutaj jest tak trudne do wód do dołu do umów do umorzenia w legnickim nie wolno minimalnym poziomie do zabezpieczenia ich stan najbardziej podstawowych potrzeb życiowych, że zdarzą się, że teraz to jest rzadkość, ale zdarza mi się słyszeć że, że po co pod palcami to było tam tam tam było trudno, ale nie była aż tak trudna, że są takie osoby na decydujący często wracać, zwłaszcza jeżeli właśnie akurat psy akurat im nic bezpośrednio w bardzo nie zagraża to to po prostu wracają, jeżeli są tutaj nie mogą tego życia ułożyć Atal, a tam mogą tak teraz pani stanęła przed demonstracją islam awans Polski stop dla islamu w Polsce i t d . i mama miała pani okazję poznać 1 z osób z takim transparentem, który w szybko agresywnie takie hasła co pani powiedziała czy to w ogóle, by zastanowić co jak można z kimś takim konstruktywnie porozmawiać i festyn nie wiem czy można konstruktywnie porozmawiać z takimi osobami Iwona na pewno warto rozmawiać z osobami, które mają obawy, bo każdy człowiek ma prawo do oba w tak i myślę, że za duża część naszego społeczeństwa nie wie nic o islamie nie wiem co muzułmanek nie wiem co uchodźcach, bo był błąd, bo nigdy wcześniej brzytwy się z tymi zagadnieniami zetknęła i takie osoby mają prawo mieć wiele pytań mieć wiele obaw i chcecie czegoś dowiedzieć z takimi osobami warto rozmawiać warto odpowiadać na ich merytoryczne pytania natomiast myślę, że osoby, które stają na demonstracjach i w niewybrednych słowach krzyczą i sam von netto to te nie są osoby, które chcą być przekonane one mają swoje tezy myślę, że to jest wydają się rzeź w sytuacji demonstracji próba przekonania ich do czegokolwiek to to jest strata czasu to jest jakaś kwestia złotego figurantów, choć już nie takie przekonanie, które wyraża się manifest celnikom, że również w internecie no spotykamy bardzo wiele takich osób miała wrażenie, że niestety zbyt wiele, które nie są przekonane, jednakże w 2 i Żyto jest straszliwe niebezpieczeństwo jeśli Romney myślę, że warto było, gdyby taka osoba oczywiście chce rozmawiać warto jej zadać serię pytań bez czego z, czego ona wywodzi swoje przekonanie iż, gdyby chciała rozmawiać można próbować po kolei w zależności od tego co by powiedziała próbować sił wbijać, jakim są mity, które która, które są w głowę nagromadziła, a i to ich popróbować z ludzi, lecz rzetelnych informacji na temat i uchodźców w Polsce i islamu i regionalnej tych różnych innych tych różnych zagadnień w sprawie, których ma tak silne przekonanie, że się, że to jest coś, czego w Polsce nie chcemy na to pod warunkiem, że osoba chce, aby rozmawiać bo, bo wydaje mi się niestety, że takie, że takie osoby, które w taki sposób to demonstrujący na demonstracji fizycznie czy w internecie to nie do osób to stos to są osoby przekonane co do tego, o czym mówią i niekoniecznie mają otwarte umysły na torze we znana jest racjonalne argumenty są różne sposoby dyskutowania różne sposoby budowania są, gdzie leży prawda lub też wolne żarty prawda w Szwecji taki taką ikoną rozmów o tym czy co nam dała co nam zabiera migracja jest Zlatan Ibrahimović po prostu stworów jest najbardziej znanym też na świecie szwedzkimi piłkarzami i często w skrócie traktowany jako symbol właśnie tego co co w Szwecji jest dzięki osobom, które nie są Szwedami tam się znalazły walczył w niepotrzebne na wszystkie historie, które pani zna, bo pomaga pani uchodźcom czy wśród nich n p . jest taka miłość czy kariera albo ktoś taki kogo można, by pokazać zobaczcie, kto to jest właśnie muzułmanin toczenie Stal to dla prasy to wysłanych do bajki rozwijają się jak i tam wiele stereotypów jak analogiczne figura, bo jest ze słynnym Mamed Chalidow który, który jest zawodnikiem MMA i z nie mylę, bo te sporty nie są one bliskie, ale chyba jest to MMA on mieszka w Olsztynie tam tam tamtą Panasewicz działaniom reprezentuje Polskę wydaje mi się w tej sztuce walki jest wśród sportowców jednak czy sportowców wśród osób zainteresowanych sportem szczególnie, gdy sztukami walki jest bardzo rozpoznawalny dziś reżyser telewizyjny też czeczeńskiego pochodzenia jest renta w Polsce jakiś serial zarobił tylko do tego nie, ale właśnie w planach są coś takiego działa w drzewo po to, by to bardzo działa dlatego, że jakby na to pokazu to jak to pokazuje na francuską są ludzie tacy jak my to i tak tak jak my mają swoje pasje mają swoje zainteresowania są dobrzy w tym co robią jak są dobrze to to osiągają pewne sukcesy mogą nam się przydać, bo mogą nas reprezentować też na umowę na nasz świece Hernani działa to jest ciekawe, bo jeśli przyjeżdżam do obcego kraju jest tam mniejszością czy gra przyrządza go kręgu kulturowego dowiaduje się długo od moich rodaków słucha 1 z naszych osiągnięto sukces kariera dobrze znanej brzescy dokonają co ciekawe właśnie czy mama pani sygnały od Ostrawy do dość rządów nic z tego oczywiście lody to jest tak samo jak my jesteśmy dumni z tego, że jakiś Polak osiąga sukcesy w LM na pana na skalę światową czy tego w innym kraju, w którym w, którym był emigrantem czy dotyczy to uchodźcy są to im to są takie sytuacje, kiedy oni się bardzo cieszą, że właśnie on wreszcie się u nas mówi też we w innym kontekście nie tylko w kontekście problemów czy to problemów, które my mamy być problemów z nami, ale mówi się u nas też, że pozytywniej wolno takie seksem stoi w bardzo pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę dziękuję pani Aleksandra Chrzanowska ze stowarzyszenia interwencji prawnej, bo nasz gość to Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA