REKLAMA

Hiperindywidualizm Polaków. Rozmowa z prof. Andrzejem Szahajem z Instytutu Filozofii UMK

Usłysz Swojego Posła
Data emisji:
2015-10-15 13:40
Czas trwania:
13:59 min.
Udostępnij:

Dziś odwiedzamy Toruń! Rozwiń »

Sejm TOK FM stanie na Rynku Staromiejskim. Będą głosowania jak w prawdziwym parlamencie i wystąpienia z mównicy. Zapraszamy od 10:00 do 17:00.

Debata kandydatów na posłów o 18:00 w Centrum Kultury Dwór Artura ( Rynek Staromiejski 6). Wstęp wolny. Zaprasza Karolina Głowacka.

Szczegóły na stronie wydarzenia na Facebooku oraz wyborywytoku.pl. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
usłysz swojego posła Toruń usłysz swojego posła Agata Kowalska znów przy mikrofonie dzień dobry państwu jesteśmy w Toruniu na rynku Staromiejskim, a ze mną pan prof. Andrzej szachowej filozof polityki ze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika tutaj w Toruniu dzień dobry panie profesorze czy dobry witam państwa witam panią pani profesor oprócz tego, że jest autorem poważnych książek i istotnych artykułów jest też autorem krótkiego, ale pełne treści listu do gazety wyborczej, Rozwiń » w którym pan przedstawia pewien program bardzo szeroki oparty na pewne propozycje też aksjologicznym wartych bat na pewnych wartościach program zmiany w Polsce i chciałam poznać tylko 1 fragmencie z tego szerokiego spektrum, które pan przedstawia, czyli o wartości, jaką jest on wspólnota i krytyka, którą pan przedstawia hiper indywidualizmu hiper konkurencji i jak to pan nazywa moralnego Familia jest mu panie profesorze, dlaczego pana zdaniem rodzinna w i indywidualizm są cóż nie są wartościami, na których należało wybudować nasz kraj naszą wspólnotę czynnie twierdzą, że nie są to istotne wartości, na których nie należałoby budować naszej przyszłości natomiast wyniki badań socjologów polityki oraz, a w filozofów polityki od wielu wielu lat pokazują, że sukces odnoszą te społeczeństwa, które budują swoją teraźniejszość przyszłość na pewnym zaangażowaniu obywatelskim na wypracowaniu z działania poszczególnych ludzi poza wąski krąg rodzinny i tutaj doskonałe były badania dotyczące południa Włoch przeprowadzony zresztą przez różnych autorów mojego warto wymienić nazwisko Roberta Putnama wielkiego socjologa amerykańskiego który, badając południe Włoch miny postawił pytanie, dlaczego mimo wielkich nakładów, jakie kierowane są na nie do tego regionu Włoch region ten wciąż nie jest rozwinięty doszli do wniosku, że barierą rozwoju południa Włoch, zwłaszcza moralnych familiaris to znaczy brak zrozumienia wartości współpracy wspólnoty i koncentracja na interesach jednostki albo ewentualnie na interesach rodziny i właśnie brak troski o dobro wspólne i to owocowało w nowo szyb południowy brakiem zaufania brak zaufania, czyli brak kapitału społecznego, bo to jest właśnie tożsamy stanowił istotną barierę rozwoju obawiam się, że w Polsce mamy też się z podobną sytuację artysty uważa, że pan wspomniał o zaufaniu, ponieważ wielokrotnie przeprowadzone badania sondaże społeczne w Polsce wskazują, że jeśli chodzi o grupy, w których czujemy się dobrze, który w, do których sięgamy po pomoc czy też oczekujemy, żeby nas wesprą to właśnie przede wszystkim rodzina najbliżsi krewni w później dopiero znajomi, a sąsiedzi czy szersze grupy społeczne już już są dużo dalej w związku z tym ceny tony mówi pan o tym, że to blokuje rozwój, ale być może jeśli wiemy o tym, że Polacy właśnie w ten sposób funkcjonują w rodzinach tych tzw. podstawowych komórkach społecznych jest to również podkreślone w naszej konstytucji wartości rodzinnych tego, że jest ona szczególnie istotna dla rozwoju demokracji w Polsce dotąd może to jest inna, ale nasza Polska droga no tak, chociaż oczywiście nie neguje się oraz wartości rodzinnych więzi rodzinnych w niektórych okolicznościach upieranie się przede wszystkim na zaufaniu rodzinie fantastycznie się sprawdza jej do pewnego etapu rozwoju społecznego oraz być może jakiś całkiem niezły sposób, żeby dawać sobie radę szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z wrogim otoczeniem bomba ale, w przypadku których mamy własne państwo to otoczenie nie jest drogie powinniśmy raczej myśleć o rozwoju korporacji w szerszym wymiarze, ponieważ jeszcze raz wszystkie możliwe badania ekonomiczne socjologiczne pokazują, że tylko te społeczeństwa odnoszą sukcesy, których wytraca się wyobraźnią pozna jak pani rząd najmniejsze komórki społecznej poza te więzi rodzinnej próbuje się myśleć o większych wspólnotach mąż kategoria takiej rozszerzonej rodziny wtedy jest to jakimś sensie gwarancja tego, że nie tylko my indywidualnie w rodzinie będzie mama gwoli szczęścia, ale szczęście stanie się udziałem w największej wspólnoty wspólnoty Obywatelskiej także wydaje się to powinno być także naszym celem, ale co pan myśli, pisząc o moralnym familiaris zmian, jakie są negatywne skutki tego, że skupiamy się rzeczywiście w rodzinach mówię traktujemy jako to miejsce pomocy wsparcie no tak no to znowu śmieją tylko Robert padną przede wszystkim prawdą to była analiza, która pokazywała, że ludzie, koncentrując się na interesach swoich prywatnych rodzinnych często działają wbrew interesom innych ludzi wbrew interesom ogółu, czyli nie realizują idei dobra wspólnego tak bardzo koncentrują się na własnych sprawa, że kończy się egoizm prywatnym rodzinnym no cóż taki egoizm jest być może opłacalne dla pojedynczych jednostek dla rodziny, ale absolutnie nieopłacalne w kategoriach społecznych i a jest moralny, dlatego że gdyby moralność stosuje się tylko w obrębie rodziny, a wszystkie relacje poza rodzinne uważa się z relacji, które są wyłączone ze sfery moralności w związku z tym tak tzw. moralność publiczną upada, mimo że ludzie wciąż zachowują się moralnie w obrębie rodziny, ale jest jeszcze 1 wspólnota, której nie wspomnieliśmy, która też dla nas przynajmniej w deklaracjach w badaniach sondażach jest istotna to jest naród tutaj pana zdaniem też przestaje funkcjonować w nauce nie funkcjonuje w Polsce wspólnota nie funkcjonuje ta zasada wspierania się nawzajem dla dobra wspólnego realizowanego właśnie w państwie, by to są rzeczy już dawno uchwycone przez naukę polską, bo to jest problem z tym się zmagamy bardzo dawna pewnie wiąże się z naszą tradycją historią, że są silne więzi rodzinnej potem następna wspólnota to jest naród nie ma niczego pomiędzy o tym, pisał jeszcze w latach siedemdziesiątych prof. Stefan Nowak Otóż mamy taką lukę taką pustkę pomiędzy rodziną narodem i widać wyraźnie, że to jest pewna bariera rozwoju, że dobrze rozwija się do społeczeństwa, które wypełniają tę przestrzeń między rodziną analogię z innymi wspólnotami przede wszystkim splotami charakterze obywatelskim wspólnotami zawodowymi wspólnotami związanymi ze stowarzyszeniami wspólnotami lokalnymi i krótko mówiąc sam kwitnie kultura Obywatelska zajrzą do nas niestety sądzenia są Brazylia zajrzałam do wszystkich programów partii komitetów, które startują w najbliższych wyborach parlamentarnych i muszę powiedzieć, że tymi kwestiami, o których my teraz rozmawiamy w dużej mierze zajmuje się tylko 1 partia prawo sprawiedliwość szeroko w programie omówione jest kwestia tego na jakich wartościach powinniśmy opierać rozwój społeczeństwa państwa i właśnie narodu hitem jest ciekawe zdanie z Otóż w programie czytamy każdy z nas może też wykorzystać szczególny dar, jakim jest intelekt i zdolność do tworzenia wyższych wartości jedynie dzięki przynależności do wspólnoty różnego rodzaju i tutaj począwszy od rodziny poprzez społeczności lokalnej zawodowe aż do społeczeństwa skonstruowanego jako naród z 1 strony potwierdza to to co pan mówi z drugiej czy zgadza się pan z tą tezą, że realizować jako ludzie możemy jedynie w ramach wspólnoty utrzymywanie tych bardzo stary spór filozoficzny, który sięga początków właściwie cywilizacji zachodniej prawda no ale Grecy już 20 kilka wieków temu pokazali w zasadzie udowodnili zmian jest to teraz, że być człowiekiem to być zwierzęciem społecznym to warto brać udział w życiu wspólnoty tak jak zresztą bycie człowiekiem wiązało się festyn zeszyt brał udział w życiu politycznym przede wszystkim wspólnoty naj dalsza historia cywilizacji zachodniej pokazuje, że w zasadzie nie jesteśmy w stanie osiągnąć stanu dobrostanu psychicznego jako jednostki i dobrostanu społecznego bez istnienia życia pewna wspólnota na uraz jest oczywiście istotny problem jak my te wspólnoty pojmujemy, jaki charakter tych wspólną bądź sami nie określonego typu wspólnoty mogą pełnić rolę opresyjną rozegrano bez bardzo w związku z tym niebezpieczna kwestia trzeba bardzo uważać, kiedy się mówi o wspólnotach, ponieważ nie każda wspólnota z definicji jest dobra znamy wspólnoty, które są niedobre ronda i chodzi o to, żeby z 1 strony mieć te więzi wspólnotowe z drugiej strony zachować wolność jednostki ta sprawa absolutnie kluczowa, a zabudowanego profesora akademika no przecież pan ponoć praca w dużej mierze oparta jest na własnej własnym wysiłku na właściwie dialogu z samym sobą na prowadzeniu sporu, który następnie pan przy przekształca książki tutaj to nic nie we wspólnocie pan realizuje swój intelekt i zdolności wyznała, że praca w zamach na nie zgadzam nie jak pani kogoś znał OSP to samo, że nikt nie pracuje w samotności, żeby osiągnąć sukces w nauce trzeba mieć odpowiednie środowisko trzeba rozmawiać z ludźmi trzeba być w ciągłym dialogu trzeba szukać podniet intelektualnych trzeba rozmawiać i wie pani także taka postać naukowca w wieży z kości Słoniowej to całkowicie sam siebie snuje pewnego trybu rozważanej dochodzi jakiś fundamentalny wniosku jest fałszywa naukowcy też potrzebują wspólnoty bardzo staram się pielęgnować te więzi wspólnotowe wydaje mi się, że odnoszą sukces ci, którzy właśnie znajdują takie oparcie w pełnej wspólnocie naukowców, a to i t d. to jest to co się udaje w Polsce ta wspólnota ludzi nauki czy jest jeszcze jakaś inna może wspólnota, którą pan uznałby, że jednak funkcjonuje mimo tego, że jednak, że choćby zbadań wynika, że w większości opieramy się na rodzinie wszyscy przyznali, że pani nowy styl to oczywiście, że są wspólnoty związane choćby z wymiarem lokalnym naszego życia one są bardzo silne nie zawsze zresztą w tych wspólnotach lokalnych wszystko wygląda tak jak powinno mamy zbyt wiele nepotyzmu np. moim zdaniem chodzi o poziom samorządowy w Polsce w PiS są wspólnoty związane z myślą o tym, słowie nepotyzm to znów nie wracamy wtedy do tego myślenia o swoich i radzę dokładnie tak nepotyzm jest 1 ze znaków Lamela moralnego Familia wezmą dokładnie także napad za moralny Familiady z to są rzeczy ściśle ze sobą związane z ronda, więc te wspólnoty istnieją one nie zawsze są zdrowe, ale są oczywiście innego typu wspólnotę ludzi, którzy mają te same zainteresowania ludzi, którzy są skoncentrowani na pewnych kwestiach politycznych mamy jednak partie polityczne mamy stowarzyszenia mamy jak i społeczeństwo obywatelskie, a my ja się tylko boję, że renty kapitalizmu to w Polsce przyjęliśmy no niestety nie działa na korzyść tego typu społeczeństwa obywatelskiego, bo raczej postawić na literę hiper indywidualizmu hiper konkurencje, które bardzo źle służą kapitałowi społecznemu, rozwijając ten kapitał społeczny rzeczywiście mamy funkcjonują partie liczne mamy komitet wyborczy mamy różnego rodzaju też przybudówki do partii młodzieżówki i t d. ale jeśli spojrzeć w badania to partie i gumy Plastpol polityczna są na samym dole jeśli chodzi o poziom zaufania w związku z tym z 1 strony są do wspólnoty, które funkcjonują mówi pan budują społeczeństwo obywatelskie, a jednocześnie nie wzbudzają zaufania no tak, bo to jest pytanie o jakość polskiej polityki to jest pytanie jakość polskich partii to jest też pytania edukację w Polsce, która nie sprzyja budowaniu moich ze społeczeństwa obywatelskiego mogą postawić w edukacji za bardzo na konkurencję także to kto to jest pytanie o jakość instytucji, które mamy natomiast no problem Polski jest to, że partie istnieją, ale są kadrowe w zasadzie nas ludzie nie boi się nie nie wykazują zainteresowania życiem takim politycznym obranym ze zdolnościami może sąd wspólnotami z nas na siebie doniosą, że są wspólnotami interesów po prostu i to jest cytat ten typ wspólnotowości, które nam nie powinna chodzić, bo pewne wspólnoty powinny przede wszystkim ma być pojmowany w kategoriach służby społecznej natomiast wydaje się, że zbyt wiele tych wspólnot politycznych partyjnych to są wspólnoty, które są nastawione przede wszystkim na realizację pewnych określonych interesów i to mnie niestety bardzo martwi ludzie to widzą moim zdaniem dlatego jest taki brak zaufania dla polityki widzą, że to zaangażowanie zbyt często związana jest jakimś indywidualnym planem życiowym, a za mało w nim służby dla dla wszystkich może być Radia TOK FM chyba jednak wspiera to myślenie o konkurencji, a nie o wspieraniu się, ponieważ dzisiaj wieczorem debata kandydatów na posłów, kto będzie wyraźnie starcie różnego rodzaju konceptów różnego rodzaju z myślenia, a nie próba wypracowania w czasie tej debaty wspólnego stanowiska to może będzie później w rolach przyszłego parlamentu, więc tutaj trochę panie profesorze muszę powiedzieć, że wbre w pana poglądu działamy zgodziłby się one nie nie istnieje żadna sprzeczność między budowanie wspólnoty Obywatelskiej, a polemiką sporem dialogiem wręcz przeciwnie w moim przekonaniu zdrowa wspólnota Obywatelska powinna opierać się na dialogu na krytyce inna na wspieranie się ważne sprawy natomiast kwestią kluczową jest to jak przekonać ludzi do tego, że coś od nich zależy ona ich w Polsce moim zdaniem myśmy zaniedbali ten wymiar życia wspólnego bardzo wiele osób w Polsce sądzi, że i tak nic mi nie zależy co oczywiście wiązało się także z tym, że przez 25 lat którejkolwiek partii nie dochodziłoby do władzy to i tak mniej więcej realizowała ten sam program ekonomiczny n p . Promna i się fatalnie odbiło odbiło na na przekonania ludzi w osi do wniosku, że w zasadzie każdy będzie każda partia będzie realizował mniej więcej to samo, a ja stale i trwale zachęcam państwa do zadawania pytań kandydatom jeśli na dzisiejszej debacie o osiemnastej w dworze Artusa tutaj w Toruniu to w czasie spotkań z wyborcami do zadawania pytań, dlatego że wkładane przez wyborców tematy jakoś jednak wpływają na NATO co ostatecznie myślą politycy bardzo dziękuję naszemu rozmówcy to prof. Andrzej Szarlej filozof polityki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu witani w loży zaproszono debaty wytniemy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: USŁYSZ SWOJEGO POSŁA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA