REKLAMA

Co znajduje się w gospodarczym programie PiS? O tym prof. Elżbieta Mączyńska, dr Lidia Adamska oraz Janusz Jankowiak

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2015-10-19 09:00
Czas trwania:
42:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 5 to jest magazyny kadzie Maciej Głogowski dzień dobry zaczynamy dzisiejszą audycję w naszym studiu odmownej dla tej pani prof. Elżbieta Mączyńska prezes polskiego Towarzystwa ekonomicznego Chin Drzymała główna handlowa pani profesor jest od piątku powołana w skład narodowej rady rozwoju powołanej przy panu prezydencie dzień dobry panie ze złem, czego szczerze gratuluję Maciej Lech Poznań w taki jest pani dr Lidia Adamska była Rozwiń » członkini zarządu giełdy papierów wartościowych w Warszawie niezależny niezależny doradca finansowy dzień dobry dzień pan Janusz Jankowiak ekonomista np. Polska rada biznesu dzień dobry uszanowanie w Szanowni państwo swoje płyty z tradycją poniedziałkowych wydań magazynu EKG w okresie przedwyborczym jest rozmowa o programach partii politycznych kolejnych programach kolejnych partii komitetów wyborczych rozmawialiśmy już programie Platformy zjednoczonej lewicy polskiego Stronnictwa Ludowego nie tylko rozmawialiśmy także o programie partii Korwin w gminnej chcieliśmy i będziemy dziś się rozmawiać o programie prawa i sprawiedliwości zwyczajem naszym było zaproszenie przedstawicieli komitetów partii do tej audycji po to, by państwo my byśmy razem wspólnie mogli podyskutować takie zaproszenie wystosowaliśmy także do prawa i sprawiedliwości partia przyjęła zaproszenie, choć od razu zasygnalizowała, że będzie trudno w kalendarzową przedwyborczymi przedwyborczym tygodniu znaleźć się czas na to by pojawić się studia trwa kampania wyborcza eksperci od spra w gospodarki uczestniczą aktywnie w swoich regionach w kampanii wyborczej stąd mniej dzisiaj przedstawiciele prawa sprawiedliwości UE nie będzie no ale my mamy przed sobą te dokumenty opracowania, w których pojawiają się propozycje programowe i postaramy się skomentować to wszystko co w tych propozycjach jest na jezdnię, bo o tyle sytuacja dzisiaj będzie odmienna od tych, które nie były w minionym tygodniu zawsze przedstawiciel partii na początku miał wstępu, w którym mógł nam opowiedzieć o tym, programie myślę, że nikt się takiego wstępu w imieniu partii tutaj nie podejmie zatem będziemy po prostu posługiwać się tym co jest w programach i po kolei Mac komentować chciałem państwa zapytać się, od której dziedziny zaczynamy w Zakopanem sianko bardzo proszę rozwiąże makro ekonomia finanse publiczne będą pana szczególnie interesowała powaga na początek jednak muszę powiedzieć, że ma jest pewien problem prawda z omawianiem, która z programu gospodarczego prawa sprawiedliwości UE ten problem polega na tym, że na ten program z zwartej postać do niedawna w ogóle nie istniały to co jest do czego przedstawiciela prawa i sprawiedliwość odsyłają zawsze przy dyskusjach na temat programu to jest Adam obszernych baz biur opracowań wystąpień z konwencji w Katowicach programowe 50 spra w z taką jej i to jest dokument ciekawy pewnie tyle tylko, że trudno to traktować jako program partii ale, ponieważ był materiał dyskusyjny tak było do niedawna trzeba było wybierać stamtąd wątki, które się powtarzają się powtarzały się w wystąpieniach publicznych przedstawiciele prawa i sprawiedliwość, ale 12 października na na stronie internetowej Instytutu Sobieskiego Leon ukazał się opracowanie, które nazywa się tworzenie szans dla wszystkich to jest gospodarczy program działań prawa i sprawiedliwości z Realem to opracowanie jest znacznie skromniejsze objętościowo niż te materiały dyskusyjne, o których mówiłem jest poprzedzone wstępem pani Beaty Szydło są jej dosyć zgrabnym portretem i wydają się, że w związku z tym, że to jest autoryzowany dealer w materiał przez kandydata na premiera w kinach premiera to co należy traktować jako podstawę dyskusji na temat kas postulatów gospodarczych prowadzi spolegliwą, kto tak możemy też zrobić ja przyznam szczerze, że ja mnie myśląc czy, rozpatrując zastanawiając się nad tymi propozycjami dodatkowo korzystam też z programu prawa sprawiedliwości datowanie narzędzi na rok 2014 tam jest dostępny na stronie jest tam dokument właśnie ten taki, który wisi na stronie pisowskiej to jest właśnie dokument z 2014 roku, do którego zresztą wiele odwołań w tym materiale Instytutu Sobieskiego również jest to mimo wszystko jakiś materiał mamy pani prezes Adam ska mamy zdecydowanie AJA chciałabym pociągnąć jeszcze wątek wzajemne przez pana Jankowskiego zasygnalizowane kończy mamy dyskutować hasło program gospodarczy PiS -u może nie do końca precyzuje zawartość spra w, o których można, by dyskutować, ponieważ ja chciałabym zwrócić uwagę na takie 3 te płaszczyzny, na których sprawy gospodarcze PiS namawia jednak, która najbardziej jest może widoczna w ostatnim czasie to jest czy sera takiej retoryki wyborczej, gdzie dominuje pokazanie takiej można takiego nastawienia na dawanie i zabieranie dawanie tym, którzy z ostatnim okresie zostali poszkodowani całe społeczeństwo i ci, którzy nie skorzystali na transformacji i druga optyka brania od tych, którym można przypisać odpowiedzialność za obecną trudną sytuację z jakiej się obecnie znajdujemy jak to jest przedstawiany w ramach tej retoryki wyborczej jest inna warstwa nie tylko tam około wyborcza warstwa debaty takiej bardziej systemowe i merytorycznej i tutaj odwołujemy się ido tego programu, którym pan Jankowiak wspomniał do materiału z lipca programowego on prawa i sprawiedliwości i tam już jest głębsza analiza jest dociekanie jest pokazywanie skutków podejmowanych decyzji próba przybliżenia się do oszacowania tych skutków, czego w tej warstwie około wyborczej za bardzo nie ma i ostatnia też NATO zwrócą uwagę, że ważnym żeńska bardzo proszę się, żebyśmy może te 3 optyki uwzględniali perspektywa pragmatyczna, na którą bardzo interesująca zwrócono uwagę w niedawnym raporcie Merlin czy bankowa Ameryka, gdzie powiedziano, że to co słyszymy zbywać jako wyborczej, żeby aż tak bardzo się tym nie przejmować w świat gospodarki światowej, ale i generalnie finansów traktuje to z dystansem i nawet są szacunki ekspertów ekonomicznych światowych, że obietnice wyborcze te gruszki na wierzbie, które są narracją każdej praktycznie partii, żeby nie traktować tego aż tak strasznie poważnie, ponieważ stwierdza się, że przewidują 60 do 70 % tych kwot tych zapowiadanych w tym obszarze wydawania tak naprawdę będzie i że Kotwicy budżetowej regulacyjne zarówno Polski, jakiej Unii one stanowią barierę przed zbyt rozrzutne wydawanie pieniędzy oby tak było wyganiają demony, które mieszczą się w tych 6370, a krótko, bo chciałby pan o swoją męczeńską również również dopuścić do głosu jest zabawa może stać pod leżanką żali się banki inwestycyjne nie przyjmują się specjalnie gadulstwa polityków natomiast dla mnie jednak zwracają uwagę na pewne fakty, które są w programach jak Crump to pani wspomina o barierach, a dla dla szaleńst w w polityce fiskalnej na to chciałbym powiedzieć, że w tym materiale, który miał mówiłem mu Instytutu Sobieskiego o programie PiS-u o programie PiS w ogóle nie jest wspomniana ani razu reguła wydatkowa jak coś nie jest wspomniane w jak coś nie jest wskazaniem do tego nie ma i świata są ryby zawsze zastanawiam się czy na pewno powinniśmy odwoływać się przy różnych programach różnych partii i różnych postulatach, ale czy zawsze będziesz robić się na taki punkt odniesienia, że na coś nam nie pozwalają obecne prawo, bo to prawo jednak jedynie z konstytucją, która zmienia się w sposób bardziej skomplikowane można zmienić reguła wydatkowa też nie jest rzeczą nie do nie da się nie do ruszenia, ale my też nie przesadzajmy można mieć inną na perspektywy inne spojrzenie pani profesor no to z takim słowie wstępnym bardzo prężna no może warto przypomnieć też kalendarz, który towarzyszyły medialnych komentarzy, które towarzyszyły programowi PiS-u mniej więcej taki jest 1 zresztą tytuł był od 3 od szaleństwa do lat nadmiernego optymizmu i ja nie uważam, że program PiS -u był całkowitym szaleństwem a, ale zgadzam się, że w niektórych obszarach jest sporo nadmiernego optymizmu tym niemniej te kierunkowe rozwiązania, ale inną może jeśli chodzi o gospodarcze sprawy z wyjątkiem programu emerytalnego i skracanie wieku emerytalnego to uważam, że to jest niesłuszne to jednak one kierunkowo kierunkowo mówią gospodarczych rozwiązania w zasadzie słuszna impreza to przejdźmy do konkretów proszę wskazać, kto będzie przedmiotem dyskusji, żebyśmy zaś w konkrety, jeżeli nasi słuchacze mogli tu usłużnie, jeżeli weźmiemy np. ten tom TVN ten cały obszar związany z kwestią podatku w i to, że w budżecie mimo wzrostu gospodarczego nie ma wielkich gości odzwierciedlenia w postaci Yves wzrostu podatków w CIT, czyli podatków od dochodów przedsiębiorstw i w tym kontekście tam dużo miejsca poświęca się opodatkowaniu w wielki tylko przemysłowych przedsiębiorstw handlowych wielkopowierzchniowych jak jest ona odwieźli oczywiście przepraszam, ale i to jest problem, na które zwraca obecnie uwagę cała Europa jednak skala tych zlokalizowanych przedsiębiorstw skala manipulacji podatkowych dokonywanych przez te w zglobalizowanym przedsiębiorstwa jest ogromna, a Polska też szacunki, które niedawno były podawane także przez państwa szeroko omawiane jeśli chodzi o Polskę jest w czołówce krajów, które tracą z tego tytułu wobec tego, jeżeli program, jeżeli podatek CIT organ staje się coraz bardziej znikającym punktem, że jest rzeczą naturalną irracjonalną, żeby szukać innych podsta w opodatkowania w sztok, kiedy zostanie profesor to przepraszam, że muszę przerwać, dlatego że po pierwsze, muszę państwa, a także poprosić o odniesienie się do tego, a po drugie, uprzedzić, że powoli pierwszą część magazynu EKG będziemy kończyć tylko dopowiem w sprawach podatków od wielkopowierzchniowych sklepów, ale przepraszam za to uproszczenie w PiS-ie idzie w parze z podatkiem bankowym zresztą nawet wczoraj prawo sprawiedliwość opublikowało 2 nowe spoty mają obszerne, bo dwuminutowe, w których pani prezes Szydło wyjaśnia, dlaczego chciałaby wprowadzenia tych 2 innych podatków to są ciekawe sprawy myślę, że tej dyskusji nie unikniemy to tylko tytułem zasygnalizowania stanowisko pani Szymkowiak podatek od sklepów wielkopowierzchniowych to się pojawia oczywiście w tym materiale, którym jest plan działań gospodarczych PiS tak jak pan mówi dokładnie w g idzie w parze z niesprecyzowanym podatkiem od transakcji czy też ocalić od instytucji finansowych niesprecyzowane, bo tam nie ma, nic więc oprócz tego, że to, że taki podatek ma być prowadzona z panią prezes związku także będę pytała różnego rodzaju podatki w sferze usług finansowych sektora finansowego ratusz poinformowani cech zależy na informacje druga część magazynach Legię przed nami lata 2 ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część magazynu EKG Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry w naszym studio pani prof. Elżbieta Mączyńska pani dr Lidia Adamska pan Janusz Jankowiak dziś się to jest ten poniedziałek, w który omawiamy, w którym komór, w których osła Fiony programy wyborcze partii dziś prawo sprawiedliwość tak jak już państwa informowałem przedstawiciele prawa i sprawiedliwości ze względu na toczącą się kampanie wyborczą poinformowali nas nie znajdują czasu na na przyjęcie zaproszenia do audycji to panie redaktorze TFI bardzo żałuję, że nie ma tu nikogo z aferą dokładnie tak jak na prawo, czyli mówiąc, że tak, dlatego że przecież na Londyn Anglia ma do dyspozycji szereg osób, które są no można powiedzieć, że są szanowane w świecie nauki dysponują sporą wiedzą za nim czytający relacje ten materiał do konwencji wyborczej zauważyłem nazwiska bardzo dobrych ekonomistów n p . pan prof. Hart, który tam uczestniczył w tej konwencji wyborczej nie twierdzę, że to nie jest tak kura czy zaproszenie od 22 i właśnie w gminach, ale wzrost i tak konwencja myśląc o materiale daje bardzo dużo Mary no takich dróg sporo jest też zwartych przemyślenia i nawet biorąc pod uwagę, że zgromadzone na tej konwencji co moim zdaniem jest dość imponujące taki bardzo zróżnicowany zesta w osób bardzo pluralistyczny nawet wiceszef centrum Adama Smitha się, że tam znalazł brat w ramach tej debaty albo takim naładowanie się taką dyskusją tutaj powinien być jakiś przedstawiciel partii, który był chociażby powiedział jak to jest jeszcze kwadrans zapraszali na żywność rozwalić tęsknimy, ale dom rodzinny w Szanowni państwo drodzy słuchacze rozpoczęliśmy, by jak ja zmierzam do tego musimy poznać konkrety, które są w propozycjach PiS -u tak, by dać państwu komentarz do tych konkretów, które pisane proponuje rozpoczęliśmy panie Strączyński rozpoczęła przed informacjami dyskusja na temat podatku od sklepów wielkopowierzchniowych tak jak tu się zgodziliśmy to zazwyczaj jest podawane w takim komplecie z podatkiem bankowym, choć PiS nawet w minionym tygodniu zdaje się sam przyznał, że myśli o bardzo konkretnie o podatku od instytucji finansowych, choć jeszcze nie wie w jakim bo to zależy czy na wkład chciałby się opodatkować aktywa pasywa to zdecydowana różnica, bo albo się wchodzi zatrzymania akcji kredytowej albo nie, więc to jak ta konstrukcja będzie wyglądała na koniec jest dosyć istotna i mam nadzieję, bo tutaj rozmawialiśmy o tym, że ta forma nie jest dziś przy okazji dyskusji nad programem innej partii tam było zaproponowane i opodatkowania aktywów i opodatkowanie krótkich operacji spekulacyjnych, a to moim zdaniem to jest za dużo grzybów barszcz i mam nadzieję, że tutaj się to nie powtórzy, bo opodatkowanie aktywów banku po to, oznacza opodatkowanie akcji kredyt Hollande, a i tak jakby zniechęcanie banków do udzielania kredytu pani prezes Adam ska, a konkretny lokal użytkowy statków konkretne rozwiązania podatkowe i konkretne stawki podatków mają oczywiście fundamentalne znaczenie dla tego ile środków państwo pozyska, wprowadzając ten podatek, a także, jakie będą skutki konkretnych rozwiązań natomiast ja dostrzegam przynajmniej do tej pory przede wszystkim fiskalny aspekt tych rozwiązań i to, że potrzebne są środki na sfinansowanie tych deklaracji i tych obietnic po skwerze dawania, który w programie PiS -u występują oczywiście wszystko wygląda konkretnie jak dojdziemy do konkretnych liczb i ja zapoznałem się z szacunkami na temat tego ile to pieniędzy może budżetu uzyskać, gdyby wprowadzić podatek od sklepów wielkopowierzchniowych w obecnym ogólnym zarysie tak jak koniec przedstawiany, więc tutaj też widzę pewną progresję wcześniejsze szacunki chyba z początku tego roku to były, że to będą 2 miliardy natomiast w ostatnich wypowiedziach przedstawicieli PiS-u to już urosło do 3 , 5 miliarda więc, jakby te korzyści spodziewane budżetowe są większe jeszcze jest inny w pani prezes tak tylko, że nie taki podatek można wprowadzić czy nie można nie zgłasza niegroźny to znaczy uważam, że można go wprowadzić i że sfera handlu wielkopowierzchniowego jakoś to za asymilacja jak przewidujemy, że jakoś to co może się przełożyć na klienta tych właśnie sklepów i tylko w tej perspektywie to Widzew, ponieważ jest jeszcze 1 argumentacja taka powiedziałem sprawiedliwości owa, że sklepy wielkopowierzchniowe nie płacą w Polsce podatków w związku z tym należy coś z tym zrobić jakiś porządek z tym zrobić co też nie jest jakby era argumentem uzasadnione, ponieważ wg danych Biedronka bez wątpienia wielkopowierzchniowych, który ma za miesiąc ręcznego własna hala w 2013 roku do polskiego budżetu dostarczyła 700  000 000 paneli zarządzania musi pani resort przepraszam panie noszą broń czy chciałbym pana zdanie poznać już takie ostateczne końcowy na temat podatku od wielkopowierzchniowych sklepów, bo też nie oszukujmy się to nie jest najważniejszy punkt tego programu, więc muszę powoli kończony właśnie nie zatrzymamy się tego uciekliśmy to już ostatnia narodził się jak i prostaty uważają, że żona jest zupełnie nieistotne z Grudziądzem a kto jest kompletnie znów do znaczącej mierze rywal dzisiaj ważna jest tak jak mówiłam Elżbieta Mączyńska tam jest także elementy diagnozy np. dotyczące stanu finansów publicznych i zapis, który mówi o tym, że stan finansów publicznych w Polsce wymaga głębokiej przebudowy prawda, ponieważ Polska została w ostatnich latach zanadto zadłużona, a diagnoza jest jak najbardziej słuszna problem polega na tym, że po tej diagnozie my mamy całą litanię rozwiązań, które są rozwiązaniami konkretnymi w tym programie umieszczonymi, które generują wydatki, bo zmniejszają Doha dochody budżetu albo dochody funduszu ubezpieczeń społecznych tak i to ja mogę je jak pan chce to ja mogę je wymienić po prostu w tej chwili in extenso te, które trafiły do programu, bo niektóre to też jest warte podkreślenia nie trafi już wymienić te, które będą miały dla nas obywateli znaczeń obniżka stawki VAT 122 % podniesienie kwoty wolnej do 8000 zlote obniżka CIT dla mikro dla firm mikro do 15 % połączona z preferencyjną stawką ZUS 500 zł na każde drugie kolejne dziecko w rodzinie bez kryterium dochodowego to zresztą co nowy został do tego postulatu dołączone po raz pierwszy to zauważyłam, że propozycja, żeby podobne rozwiązanie dotyczące tych zasiłków na dzieci zostało wprowadzone na poziomie ponadnarodowym i została sfinansowana z budżetu Unii Europejskiej taki zabieg jest w programie działań PiS -u mamy obniżka stawki VAT na ubranka dla dzieci i wydłużenie tego już wydłużonego przez pana po i PSL urlopu macierzyńskiego wychowawczego gwarancja dostępu do publicznych sieci bezpłatnych przedszkoli zmniejszenie na obszarach społecznie zdegradowanych dla wybranych grup wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne rentowe w wpłacone przez pracodawcę system preferencji dla powracających z zagranicy obowiązują nowe osiedla i profesjonalistów nie kończy, ponieważ do tego co powiedziałem brak szacunku kosztów, żeby było jasne nie ma tam żadnych liczb bilet kosztuje i źródła finansowania, jakie są wskazane, bo muszą być prawda w materiale jest opracowany w tworzeniu aż sensu, bo to nasza rozmowa o sklepach w podatkach i bankach ta pamięć, że tam jest taki zapis, który brzmi następująco uważamy, że obciążenia podatkowe w Polsce wymagają przede wszystkim optymalizacji ani zwiększenia i teraz ja się państwa pytam co to znaczy optymalizacja nie zwiększenia czy optymalizacją znaczka wprowadzenie stawki 40 %owej PIT dla najlepiej zarabiających nie ma tego w programie, ale ten zapis mglisty na temat konieczności optymalizacji pozostaje ta optymalizacja to jest właśnie podatek z UE z tych wskazanych podatek od PL i instytucji finansowych i sklepów wielkopowierzchniowych oraz naturalnie domknięcie luki w Warcie to jest logika wskazują, że mamy 1 z 2 zlotego co pani Elżbieta Mączyńska Pudziana tematem leży źródło racjonalnej sfery w poszukiwaniu przyczyn spadku dochodów z VAT-u Otóż w tym programie działań PiS -u jest szacunek prawdziwy, który wskazuje, że w latach 200714 relacja z VAT -u do PKB spadła o 3 punkty procentowe i to jest prawda jest oko ponad 50 miliardów złotych tyle tylko, że pani Elżbieta nie ma tam mowa o tym, że główną przyczyną spadku dochodów VAT-u w relacji do PKB były istotne zmiany w strukturze PKB, które polegają na tym, że zwiększył się znacząco udział eksportu netto w PKB o eksporcie zerową stawkę Ronaldo w VAT jest jak zaczynamy mówić o konkretach, czyli o tych od tych rozwiązania, które są proponowane to mamy pewien problem z diagnozą nie, ale z receptami bardzo duszno pani prof. Elżbieta Mączyńska nie ja je przede wszystkim, bo my mówimy, że szkoda, że nie ma szacunków PiS nie ma liczb oraz, że w programach oczywiście, że leży to wada i dobrze by było, żeby każdy program kończy się jakaś syntetyczną szabelką typu konsekwencje na plus do budżetu konsekwencje na minus tak nie jest, ale też nie nie jest tajemnicą, że liczbami można bardzo zamówić gaży każdą każdą informację mogę nawet czy pani prezes mówiąc tutaj w Biedronce, jeżeli Biedronka wpłaca dużo do budżetu to ja nie wiem czy to jest duża ja muszę wiedzieć, jakiej proporcji to jest obrotów, bo jeżeli to jest niedużej proporcja obrotów i w jaki proporcji to jest do zysku jak się ma zysk do obrotu dopiero wtedy ja mogę w serwisie urządzeń zależy od niedawna zgoda, ale to także było w kontrze do hasła, że te sieci nie miała ani zarobku to przy okazji Biedronki debata bez tego powiedzonka dostaję bardzo dużo reklamę swe ten sposób no ale wind te dane przerabialiśmy to tu było kilka trakt każdy dał Lechowi i wielkość zupełnie nic nie mówiono, że to idealna płacz fajnie zmiany były podane do tego dodatkowe wielkości te wiedziała czy Biedronka jest podatkowo rzetelna czy nie straszliwie zimno, a my to jeszcze pamiętam było, kiedy ich zajęcia w największych podatników w Polsce w polskich to znaczy tych firm, które w największym stopniu świadczą na rzecz budżetu i Biedronka stoi na pudle o tym, gorzej, gdy były też liczby bezwzględne bez podania, ale jej drugiej stronie czy oba małżeństwa rozjechane drogi na finale dawniej, ale oczywiście narzekania, że COVEC jeszcze jedno zdanie i 21 zdanie źle, ale Rzym pociągnąć ten wątek, który zaczął, dlatego że w programie parę rzeczy nie ma takich, które do tej pory były na świat nie ma w tym programie działań płacy minimalnej wspomnianych dla gospodarki nie ma tam darmowych leków dla seniorów, ale żyjemy w innych przekazach pieniężnych i zaczynają mówić o tym co jest programem działań PiS autoryzowany przez panią Beatą Szydło właśnie mówię, a tys ważne o tym, darmowym akurat to tu jest bardzo wątpliwa była opozycja nie ma robi wszystko to obdarowany nie szanowanej to by mogło doprowadzić do wielu nie przewidział dowodzi, że po prostu to świadczy o tym, że w pewnych postulatach łapane jest równowaga fiskalna większa po nas, że jest odmówił został tak tak już stoi tu dostał ale, ale panie Maćku towarzyszyła już lokalne to jest dobry znak, ale z drugiej strony, jeżeli w programie nie wspomina się o stabilizującej regule wydatkowej ani słowem, kto to jest dla mnie niedobry sygnał, a szkoda, dlatego że jak myślą o nich wspomniał to można, by było przytoczyć ich rosną nominalne wydatki w latach 2000 mogą rosnąć zgodnie z obowiązującą regułą, że nominalne wydatki w sektorze finansów publicznych do roku 2017 te kwoty nie są zbyt imponujące i one w żadnym wypadku nie pozwalają na realizację tych obietnic, które są składane i tak okazuje się, że my będziemy powoli kończyć tę część magazynu EKG jak ktoś może ze zdziwienia ach, bo to będzie pasowało jako komentarz do programu PiS-u i zdziwienia, ale może nawet pozytywne przytoczę państwu dane dotyczące zysków i podziału zysków sektora bankowego w roku 2014 co się z nim stało ja natomiast rząd ma swoją okładkę dążą do tego programu oraz skrobie i przeprasza, że będę się powtarzał, ale moim zdaniem 1 z najciekawszych punktów tych propozycji programowych PiS -u jest sprawa służby zdrowia i tego co chce w służbie zdrowia zrobić PiS te i ja tak państwo to mówiłem i to rzeczywiście ta historia zaczyna się od likwidacji NFZ-u tylko dopowiem nie jest problem likwidacji NFZ -u, nawet jeżeli się z nią zgadzam lub nie w pro jest w tym co ona ma dać się PiS, mówi że chce większych kompetencji dla wojewodów i na poziomie wojewodów czy administracji rządowej dzielić pieniądze, które są służba zdrowia na bok dodam tylko, że zarówno w programie tym z 2014 roku, jaki wre tych zapisach myśląc polską, ale czy miesiąc Polska, czyli konwencji programowej ze lipca z tych programów jednak z tych zapisów wynika, że pieniądze będą dzielone dalej centralnie w ministerstwie tak zresztą brzmi dokładny zapis nawet w programie wyborczym intencja intencja, więc Janinie nie bardzo zgadzam się z takim podejściem, które dziś w publicystyce pojawiać się, że PiS chce decentralizacja służby zdrowia moim zdaniem to wprost nie wynika ze programów, chociaż pojawiają się takie wypowiedzi jeśli pan pozwoli jeszcze jedno zdanie na temat tego co znika znikło dobrze ma to też jest ważne nie ma tam, żeby było jasne w programie działań, które jak i omawiam nie ma kwestii wieku emerytalnego w ogóle poruszony ani 1 zdaniem nie mówi się na temat obniżenia wieku Mendel tę propozycję złożył prezydent co będziesz miał zmierzyć po prostu nie dajmy się, że to jest w ramach podziału pracy tak został w 2 teraz będą informacje po informacjach trzecia część magazynu okazji rozmawialiśmy dziś w programie wyborczym prawa i sprawiedliwości nie bez przedstawiciela twojego tej partii tak jak państwo już informowałem, ale PiS, tłumacząc to obciążeniem i obciążonym kalendarzem wyborczym mają spotkaniami z wyborcami nie przyjął zaproszenia przedstawiciele PiS nie przyjęli zaproszenie do naszej audycji dowiedzą się gorzej, bo tak było w rezerwach, ale baliśmy się, ale już teraz jeszcze raz powtórzę włocławian w świetle tego co mówi pan Jan Jankowiak ekonomia kapitał gospodarka to jest trzecia część magazynu EKG 44 minuty po godzinie dziewiątej Maciej Głogowski jest jeszcze dzień dobry do teraz będzie od prawej pan Janusz Jankowiak na raz jeszcze dzień dobry pani Lidia Adamska dzień dobry i pani Elżbieta Mączyńska dzień dobry chciałbym byśmy część wdrożeniową rozpoczęli od odpowiedzi na pytanie czy dziwne nie dziwne ważne Tochman Otóż nie będę pytał ważne czy nie ważne tylko moja prośba o komentarz się dzisiaj pojawia się publikacja dotycząca danych o wzroście gospodarczym w Chinach w trzecim kwartale ten wzrost 69 rok do roku, czyli w ujęciu trzeci kwartał tego roku do roku w odniesieniu do poprzedniego wszyscy zwracają uwagę w komentarzach, że wynik poniżej 7 jest dawno niespotykanym przewidywanym potwierdzające spowolnienie chińskiej gospodarce i mając te dane przed sobą chciałem zapytać to co wiemy co teraz pan Janusz Gromek czy dokładniej to ile pamiętam z 2009 roku najgorszy wynik kwartalny gospodarki chińskiej on jest tłuszcz w Chinach bez specjalnego nie ma dlatego żona to spowolnienie było oczekiwane nawet może troszkę niższe przy czym cały czas podkreślam, że mówimy o danych oficjalnych prawda, dlatego że te szacunki nieoficjalne dotyczące tempa wzrostu są znacząco znacząco niższe, które mówią o tym co jest jak go prawdziwym wzrostem natomiast to co mnie jakby co jest elementem zdziwienia królowa poszukuje, ale to Torzym GM i Chiny przy tym samym spowolnieniu, który jest naprawdę dosyć poważnym problemem mówi nagle stały się eksporterem na Stali to jest wzrost nienotowany czegoś takiego jeszcze nie było to nasz inny do tej pory połowę produkcji światowej Stali pochłaniały absorbowały i nigdy nie wychodziły na rynek międzynarodowy Eko Export chce jak znaleziono to oznacza, że właśnie ta nadprodukcja ona tego podstawowego surowca, który w napędów bram infrastrukturze używanej, którego tak dużo Chińczycy zużywali jest w tej chwili świadectwem tego, że bardzo znacząco spada popyt na krajowym szczególnie w tej części inwestycyjnej oraz zła informacja dla Podhala, o ile o tyle ile ja powiem, że to jest w pewnym sensie zła dlatego żona powoduje perturbacje prawda na rynku i o tym, dobrze wiemy, a z drugiej strony to jest jednak oznaka pewnego czegoś tak zawsze ładnie nas po polsku i balansem ciała naszych łapania równowagi przez gospodarkę, która była wyraźniejsza inwestowane osłabienie dynamiki gospodarki i niedzielę, ale nie jest może zaskoczeniem natomiast wydaje się, że generuje sporą niepewność, ponieważ ich biznes i nauka i ekonomiści szerzej tak do końca nie są w stanie przewidzieć czym się skończy i jakie będą globalne skutki, ale tej zmiany nie tylko dla gospodarki nie tylko globalne w skali całego świata dla samych Chin, a także dla takiego tworu jak BRIC, który od jakiegoś czasu na wyraźnie kruszeje i tak jakby ta formacja na przestała odgrywać taką rolę światowej gospodarce jak do tej pory wydaje się, że ta niepewność może dotyczyć nie tylko sfery czysto gospodarcze, ale także społeczne ja pamiętam sprzed kilku lat takie interesujące analizy opracowania, które wiązały dynamikę gospodarczą Chin, a ze spokojem społeczne w tym wielkim kraju i właśnie te 7 % wzrostu PKB rocznie było taką granicą, ale zejście, poniżej której mogło zapowiadać jakieś zaburzenia społeczne polityczne, że poprawa stopy życiowej ludzi no postępuje wolniejszym stopniu niż to by usprawiedliwiało one niewątpliwie wyrzeczenia i jakieś kłopoty znacznych znacznych znacznej części chińskiego społeczeństwa, a więc wydają się, że nie tylko niepewność co do gospodarki i lokalnej światowy, ale także pewnych procesów społecznych, które w Chinach zachodzą tylko, że finał jestem to nie rozdajemy w Chinach mamy do czynienia z dwudziesto procentowym spadkiem popytu krajowego, czyli dosyć dużym, ale w części inwestycyjnej 8 dokonuje głównie, dlatego że w konsumpcji lekarz prywatne mamy bardzo duże wzrosty i to tak nawet dwucyfrowe takiej to cieszy z gali rozdania Ślązak, że to nic dziwnego, że w Chinach wzrost spada tu było po pierwsze, wraz z LO w nos faktem All Rights Pamela hamują, bo nie PKB przecież spadać co dzisiaj pani Aleksandra pięknie uzmysłowiła Aleksandra Zienkiewicza zagrają z pierwszym jak zmienia się także cały świat ma kłopot ze wzrostem, dlaczego nie miałyby być silny skoro nie miały mieć inny skoro gospodarze przez nich meta zlokalizowana to po pierwsze, a po drugie, rzeczywiście Chiny dokonują przeformułowanie swojej polityki gospodarczej to co pan Jankowiak przed chwilą powiedział, że jednak konsumpcja rośnie i to szybko to tu o to co się z tym wiąże i konieczność zwracania uwagi na te problemy społeczne, bo to gra tam grozi rzeczywiście groziła wybuchem społecznym tym to też nie sprzyja dynamizacji PKB, a niektóre kraje wręcz oficjalnie mówią, że konieczne jest sposób czeka Polska po polityka pro rozwojowe ukierunkowane na jakość życia, więc tutaj bardzo złożony jest to problem i na pewno interesujący dobrze interpretacja tych danych przez rynki jest taka, że analitycy spodziewali się 68 weszło 69, więc lepiej mieć hamuje nieco spadki swoich cen, a wiadomo mieć też tam też duża potrzeba, więc te możemy na tym zakończyć, ale rozumiem, że nie będziemy się już spierać się zastanawiać co do wpływu tej koniunktury w tej gospodarce na to co się w ogóle dzieje jak ja tylko wolno go do nośnego tego, że będą oczywiście trwa, bo takie dane, które są zbieżne mniej więcej z konsensem on prowadzony prowadzono żadnych gwałtownych reakcji na rynku aktywów finansowych natomiast będą trwały w dalszym ciągu spekulacji na temat dla kolejnego kwartału i tego 3 jak się będzie zachował trend, bo na razie mamy wręcz spadającej ten trend spadających powinien się utrzymać problem tylko w tym 3 będzie się pogłębiał ten spadek cen K2 co państwo dziwię pani znalazła się Borussia w rozmowach w rozmowie z panią Dominiką Wielowieyską rozmowa z panią marszałek parlamentarzyści, skąd tak ideową Włoszką, która powiedziała, że zmiany w funkcjonowaniu szpitali przyniosły pozytywne efekty no akurat jestem świeżo po posiedzeniu narodowej rady rozwoju, gdzie występowali i przedstawiciele szpitala lekarze Weiss i znawcy polityki z zakresu ochrony zdrowia i tam była 1 wielka ściana płaczu, gdzie pokazywano zakres absurdów, jakie są właśnie związane z tym, że traktuje się pacjenta jako towary i że celem szpitala staje się zysk, a w ogóle, że z regulacji prawnych znika termin szpital to pojawia się jednostka gospodarcza z tyle było negatywnych ocen do tego dołącza przecież, by dołączyć trzeba raport NIK -u i dlatego mnie dziwi taka takie zadowolenie, który parlamentarzystki zadowolenie, które może świadczyć, że nastąpiło oderwanie od rzeczywistości co byłoby groźne w fontannie używałem z tego co pamiętam sezony Dominika Wielowieyska uświadamia też pani marszałek z 2, a nie niektórych spra w, jakie mają miejscem do grona zdobyło pierwsze zdziwienie pani prezes Adam ska takie około giełdowej zdziwienie nawet, że interesującego raportu, który został opracowany przez Price Waterhouse Coopers ich w ubiegłym tygodniu przedstawiony na konferencji na giełdzie konferencji poświęconej ładowi korporacyjnemu w spółkach giełdowych ten raport dotyczył wynagrodzeń członków zarządów rad nadzorczych w największych spółkach giełdowych i zawiera bardzo ciekawe informacje poruszające wiele wątków dotyczące sytuacji w roku 201420131 z podrozdziałów zatytułowany Pa kwestie demograficzne i w tym fragmencie kwestie demograficzne poruszone są 2 przekroje dotyczące wynagrodzeń i zróżnicowania wynagrodzeń 1 przekrój to kobiety mężczyźni, a drugi, a menedżerowie polscy i zagraniczni delegowani przez centralę swoje do pracy tutaj jak wyglądają różnice w przeciętnych wynagrodzeń w tych 2 przekrojach, więc jeśli chodzi o kobiety mężczyźni to z raportu wynika, że mężczyźni członkowie władz korporacyjnych spółek wynagrodzenia i są o 52 % wyższe niż wynagrodzenia kobiet w ile 52 finału Grochola 52 % jak cytuje tutaj wyniki raportu w czasie konferencji była dyskusja na temat metodologii i różnych uwarunkowań natomiast ta liczba jest taka właśnie jak mówię po równo w porównaniu z sytuacją w roku poprzednim 2013 nastąpiło pogorszenie, bo rok wcześniej było to 47 % natomiast jeśli chodzi o polscy menedżerowie wsparci tutaj widzimy trend w drugą stronę różnica nadal występuje na korzyść tych zagranicznych menedżerów pracujących w Polsce natomiast ona wynosi 19 %, a w roku wcześniejszym 23 alei oceniamy te liczby przy tych wszystkich zastrzeżeniach co do metodologii jako zawstydzające dla Polski jeśli chodzi przede wszystkim o tę relację kobiety mężczyźni jeśli weźmiemy bardziej łagodne komandosi mają działać razem z zawstydzającą jeśli chodzi o dane oficjalne dotyczące tzw. luki płacowej pomiędzy kobietami mężczyznami w gospodarce w ogóle wg danych OECD ona w Polsce wynosi 10 % wg analiz innych polskich 2 × więcej 20 lat z ogonkiem natomiast nie 50 parę w zawstydzający upieram się, że to najbardziej łagodny komentarz na ikonę naszego eks uważa, że tak mnie nie pozwala na szerszą dyskusję, ale chciałbym, żeby wszyscy państwo mieli możliwość 9, a powoli będziemy kończyć anyżu korzeń mecz bardzo krótkie one Mario Monti we włoszech wprowadził w ramach ram uszczelniania systemu podatkowego włoskiego taki przepis, który w Polsce stosunkowo mało znany dotyczące wysokości maksymalnych dopuszczalnych transakcji gotówkowej ona we włoszech wnosiła o tym, przepisie Montiego 1000 EUR niemożna było płacić w sklepie więcej niż 1000 EUR i rząd Renziego teraz podwyższył tę kwotę z 1000 do 3000 EUR wyzwoli to problem polega na tym, że JATO traktuję jako dowód tego jak bardzo politycy potrafią w po krótkim czasie zmienić podejście do niektórych bardzo fundamentalnych istotnych zagadnień prawda w gospodarce, a przy tym próbuje sobie wyobrazić jak to było u nas, gdyby było tak n p . do 1500 zł, ale nie nie to dla tych, którzy być może nie nie wszyscy tak szybko analizują znaczenie tego typu ruchów proszę wyjaśnić, o co chodzi o to oczywiście, że to transakcje GNB gotówkowe są znacznie trudniejsze do zidentyfikowania jest parę dni mniej transparentne w niedzielę w pary takich zaliczono do 3 bank Pekao do 3 lat jest odwrotnie niż w Szwecji, bo w Szwecji z większych już prawie znikają transakcje gotówkowe nikt nie wie o jakiej wielkości, ale od niedużej wielkości płatności trzeba się tłumaczyć, skąd nasze pieniądze, więc Szwedzi wolą płacić bezgotówkowo kończymy tę część magazynu EKG, ale ja państwu obiecałem, więc tylko dodam to tak trochę w nawiązaniu do różnego rodzaju programów gospodarczych czyje obietnice co się dzieje z pieniędzmi wypracowanymi przez banki nie chodzi o to, żeby jakoś wybitnie teraz banki bronić atakować, ale polecam jest na stronach KNF takie doroczne króciutkie opracowanie dotyczące wyników finansowych banki komercyjne, które odnotowały na koniec roku, choć rok czternasty pozytywny wynik finansowy to było przeszło 15 miliardów post pozostawiły prawie 48 % zysków pozostawiły w formie dywidendy wypłaciły 30 % zysku pozostała nie rozdysponowana pozostała część nie rozdysponowano zalicza się do funduszy własnych banków pozostawiony zysk został w większości zaklasyfikowane do funduszy zapasowych i do funduszy rezerwowych trudno byłoby powiedzieć, że te pieniądze wyparowały tak wielu komentarzy do wywożenia kaczkami pieniędzy z Polski to jest dobry materiał można, by do tego dodać, że wielkość obciążeń podatkowych banków, która w Polsce, która też własną dodatki ważne mimo wszystko bardzo państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie pani prof. Elżbieta Mączyńska bardzo żenujący pani dr Lidia Adamska również bardzo dziękuję za uchylanie się w kolektorze bardzo dziękuję bardzo temu magazyn EKG teraz informacje po nich audycja Owczarek i Cezary łasiczka również bardzo dziękuję Maciej Głogowski do usłyszenia w ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA