REKLAMA

Gwardia Krajowa - dobry pomysł? Rozmawiają Marek Świerczyński i Jakub Janiszewski

Połączenie
Data emisji:
2015-10-20 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
08:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich różni od gór i 136 Jakub Janiszewski przy mikrofonie za mąż w studiu Marek Świerczyński szef działu bezpieczeństwo w polityce więcej dzień dobry dzień w w piątkowej Rzeczpospolitej mogliśmy przeczytać taki artykuł na jedynce ochotnicy do broni nawet 300  000 osób będzie liczyła Gwardia krajowa do formacji będzie mógł wstąpić każdy oddział Ochotniczy wspierające wojsko takie hasła rzucały się z tej czołówki co to właściwie miałoby być tak Rozwiń » Gwardia krajowa po co się tam rzeczy robi to dokładnie to co tam zostało napisane to znaczy oddziały Ochotnicze wspierające wojsko stąd, że tutaj rywalizują obecnie 2 koncepcje 1 bardziej powiedziałbym realistyczne albo albo ostrożna reprezentowana przez zdaje się odchodzące ekipy o Tomasza Siemoniaka i gen. Bogusława packa, bo to on jest głównym autorem tej koncepcji opisanej teraz nazwą Gwardię krajowej zresztą krytykowaną u nas, ale to może inny temat, jaka była na wyróżnienie to na nas było mnóstwo natomiast zamiast rozmaici komentatorzy twierdzą, że połączenie, jakby Gwardii ludowej i armii krajowej w 1 nazwie z tych historycznych takich jednostek Ochotniczych czy też podziemny, który w Polsce fosy funkcjonowały to nie jest najlepszy pomysł, ale wracając do domu elitom po co po to, żeby wojsko operacyjne, czyli to wojsko, które postanowiliśmy, które temu, że będzie zawodowe miało lepsze możliwości szersze możliwości działania bezpieczniejsze zapleczy są zabezpieczone tyły potrzebuje tzw. rozwinięcia mobilizacyjnego po pierwsze, żeby doposażyć jednostki dla manewrować tak takie, które rzeczywiście miałby walczyć, a po drugie, potrzebuje wsparcia on na ochotników czy też rezerwistów przeszkolonych masowo do tego, żeby mieć właśnie zabezpieczony teren i jak, mówi że koncepcja bardziej realistyczna opracowana przez obecne ministerstwo obrony mówi o tym, że to miałaby być właśnie w formacja złożona z ochotników pochodzących z rozmaitych organizacji proobronnych, które od paru miesięcy czy też do około roku gen. Pacek wraz z grupą swoich współpracowników objeżdża po Polsce próbuje organizować zawiązano federację takich organizacji jest druga koncepcja bardziej radykalna reprezentowana ono w tej chwili głównie chyba przez prof. Romualda Szeremietiewa, który najprawdopodobniej będzie wiceministrem obrony w przyszły rządzie, która mówi, który mówi o tym, żeby po prostu było to rodzaj wojsk obrony terytorialnej na równym statusie jak armia operacyjna zawodowa elementem jest różnica w ich wtedy, że za rok wtedy różnica byłaby dosyć niewielka to znaczy może z wyjątkiem tego, że to wojsko terytorialne byłoby związane ze swoją gminą powiatem województwem i miałoby za zadanie bronić go w przypadku zbrojnej agresji i oczywiście wspierać armię operacyjne natomiast różnica w przypadku tej ostrożniej się koncepcji generała packa i ministra Siemoniaka polega na tym, że to miałyby być oddziały jednak odróżniać realne i to nawet sposób, by wizerunkowy od armii operacyjnej i służący jej pomocą i wsparciem i będące pod jej wyłączną komendą w oczy fakt, że takich oddziałów jeszcze nie mamy to jakoś nas odróżnia od innych krajów nie jest tak to nie jest także my, że my nie mamy tych oddziałów tylko w wyniku tego procesu zwanego uzawodowienie armii czy też profesjonalizację, które w, którym następuje już w tej chwili blisko dekadę zarzucono czy też przykładano mniejszą rolę do szkolenia rezerwistów, którzy mieliby być właśnie tym takim rozwinięciem mobilizacyjnym wsparciem jednostek obrony terytorialnej teraz ze mną w wskutek tego kryzysu bezpieczeństwa, które mamy do czynienia od mniej więcej 1 , 5 roku zwraca się na to większą uwagę, chociaż same koncepcje również te bardziej radykalne, o których mówiłem przed chwilą wcale nie są nowe one pochodzą z lat dziewięćdziesiątych do tej głównymi autorami są profesorowie Akademii obrony narodowej prof. Ryszard Jakubczak i Józef przeproszą wyleciałam z głowy nazwisko, ale to jest wszystko dosyć solidnie udokumentowane jest mnóstwo na ten temat publikacji głównym takim motorem działań nie wokół obrony terytorialnej jest Stowarzyszenie obrona narodowa, które właśnie z jest 1 z głównych tych z 1 z głównych tych organizacji proobronnych zresztą w opozycji do projektu generała packa i ono nie wstąpiło do tej zarządzanej przez niego w marcu federacji także teraz rywalizacja koncepcji trzeba powiedzieć, że to są wszystko projekty na bardzo wczesnym etapie tak to nie jest także za chwilę za tydzień za miesiąc w przyszłym roku będziemy mieli decyzje ministra obrony narodowej albo nową ustawę, która masowo rozpocznie szkolenia, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że jeżeli mówimy o komponencie obrony terytorialnej liczącym 300  000 osób, a wg koncepcji tych profesorów z zawodu nawet ponad 500  000 osób ponadto trzeba się liczyć z tym, że jeżeli te projekty wejdą w życie to za jakiś czas wielu z nas może otrzymać powołanie na ćwiczenia trwające kilka tygodni 3 miesiące może nawet 6 miesięcy, zanim będzie Ochotnicza są koncepcje takie, by ona byłaby zbyt deformacji były Ochotniczy, ale ze wskazaniem to znaczy, jeżeli ktoś otrzyma takie powołanie to co nie będzie mógł się od niego wymigać, bo przecież, jeżeli okres od samej liczby o tym, świadczą tak, jeżeli my mówimy o formacji rzędu 300 do 500  000 osób no to ja nie widzę na ulicach już tak powiem setek tysięcy dobrowolnych kandydatów, ale to oczywiście będzie cała masa problemów również społecznych jak to wytłumaczyć jak to sprzedać oczywiście byłyby pewne zainteresowanie sprawami obronności pewne wzrost być może nawet niepokoju społecznego związanego z zagrożeniem militarnym da się zaobserwować nie wiem czy da się to przełożyć na tak liczne formacje obrony terytorialnej, ale jak właściwie cały czas nie jest dla mnie do końca jasne czym się będzie różniła zawodowa armia od takiej Gwardii i na czym właściwie to różnica miałaby się opiera pan powiedział o tym, lokalności to po pierwsze, aby drugi, a po drugie, po drugie to, że jednak NATO nie będą żołnierze oczywiście teraz armia zawodowa też nie siedzi w koszarach tak, ale tyko przychodzi do pracy normalnie ale, ale to nie będą żołnierzy, którzy na stałe będą pełnili służbę tylko będą powoływani ad Hok na ćwiczenia czy też w razie kryzysu w razie zagrożenia to będą ludzie normalnie pracujący, ale w czasie kryzysu będzie ją można przydzielić po prostu przydział mobilizacyjny w nas teraz pytanie, jakbym całe przedsięwzięcie jak rozumiem pewnie ma swoje odpowiedniki w innych krajach tak Thomas Stearns niezwykłego jak rozumiem te modele, o których pan powiedział pewnie też solą i różne w zależności od tego gdzie popatrzymy czy inaczej właśnie teraz się wzorujemy tym autorzy tych koncepcji najczęściej cytują rozwiązanie brytyjskie terytoria armii, ale albo rozwiązania fińskie czasem niektórzy mówią o rozwiązaniu szwajcarskim, że każdy, jakby dorosły mężczyzna ma broń i podstawowy sprzęt wojskowy czy też survival owe pod ręką w domu to ostatnie jest być może zbyt radykalnie reszty załogi, ale w tych krajach jest to nie całkiem chodnik trzeba np. przeszkolenie to wojskowe w tym podstawowym zakresie jest po prostu obowiązkowe w Finlandii n p . nadal jest pobór utrzymany, ale z drugiej strony my, czyli żołnierze ochotnicy, którzy tworzą tę formację obrony terytorialnej są za takie ćwiczenia dosyć sowicie wynagradzani tak także zresztą koszty tego całego przedsięwzięcia to nie są bagatela demona Szkot Romuald Szeremietiew mówi o tym, że zaledwie pierwszy etap jego takiej 3 etapowej koncepcji rozwoju w grę obrony terytorialnej, by kosztowałby 4 pułk mniej więcej miliarda złotych na pokrycie całego kraju 15 miliardów złotych koncepcji generała packa te koszty nie są jeszcze oszacowane, bo to jest zaledwie propozycja, której szczegóły dopiero będziemy poznawać, ale to są kwoty naprawdę idących miliardy złotych dziękuję bardzo Marek Świerczyński szef działu bezpieczeństwo w polityce więcej był państwem gościom z 131 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA